Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Floresans Nedir? Biyofloresan Canlılar Nasıl Parlıyor?

Floresans Nedir? Biyofloresan Canlılar Nasıl Parlıyor? Museums Victoria
13 dakika
919
 • Biyokimya
 • Optik Fizik

Floresans, bir cismin kısa dalga boyundaki ışığı emme ve daha uzun dalga boyunda yayma özelliğidir. Biraz daha kapsamlı olarak açıklamak gerekirse floresans, genel olarak ultraviyole veya görünür ışığın yaydığı elektromanyetik radyasyonun bir molekül tarafından emilmesi ve ardından daha düşük enerjili bir fotonun emisyonu olgusudur. Buna ek olarak floresans, ışığın görünür ışık üretecek kadar sıcak olmayan bir madde tarafından yayılmasıdır (bu olay akkorluk olarak da adlandırılır). Dolayısıyla floresans, bir tür lüminesanstır çünkü ışık yayılımını içerir. Ancak ışık, maddenin sıcak olmasıyla meydana gelmez, bunun yerine, madde farklı bir dalga boyundaki ışığı emdiğinde ve ardından yeniden yaydığında meydana gelir.

Floresansta soğurulan ışık, maddedeki atomları ve molekülleri harekete geçirerek bunların titreşmesine, yüksek bir enerji durumuna yükselmesine sebep olur. Ancak bu artan enerji geçicidir ve atomlar veya moleküller sonunda daha düşük enerji durumlarına geri dönerler. Düşük enerji durumlarına döndüklerinde ise fazla enerjiyi ışık olarak serbest bırakırlar. Bu olay yalnızca floresans için değildir, bütün lüminesans şekilleri molekülün bir nedenle üstüne aldığı enerjiden foton yayarak kurtulmasıyla oluşur.[1][2] Örneğin, bir madde görünür ışıktan daha kısa dalga boyuna sahip olan ultraviyole (UV) ışığı emerse, enerjiyi görünür ışık olarak yeniden yayabilir. Görünür ışık, UV ışığından daha uzun bir dalga boyuna sahip olacağı için insan gözü tarafından görülebilecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Işığın dalga boyu, onu görüp göremeyeceğimizi ve hangi renkte göreceğimizi belirler. Türümüz bütün dalga boylarını göremez çünkü gözlerimizdeki fotoreseptör hücrelerden olan koni hücreleri sadece küçük bir bant aralığına duyarlıdır.

Buna ek olarak floresans malzemeler, radyasyon kaynağı durduğunda neredeyse anında parlamayı keserler.

Tüm Reklamları Kapat

Fotoğraftaki maddeler soldan sağa: Zeytinyağı, suda çözünmüş B-2 vitamini (riboflavin), suda çözünmüş zerdeçal (zerdeçalın içinde kurkumin molekülü bulunur), floresan molekülü piranin içeren bir sabun, kanola yağı, tonik su (floresan molekül kinin içerir) ve son olarak bir çamaşır deterjanı
Fotoğraftaki maddeler soldan sağa: Zeytinyağı, suda çözünmüş B-2 vitamini (riboflavin), suda çözünmüş zerdeçal (zerdeçalın içinde kurkumin molekülü bulunur), floresan molekülü piranin içeren bir sabun, kanola yağı, tonik su (floresan molekül kinin içerir) ve son olarak bir çamaşır deterjanı
Chemical&Engineering News

Floresans Bilimde Ne İşe Yarar?

Floresans, çeşitli alanlarda birçok uygulamaya sahiptir; çok yönlü ve yaygın olarak kullanılır. Biyolojik görüntüleme sahası bunlardan biridir. Floresan mikroskopları, canlı hücreleri ve dokuları incelemek için güçlü bir araçtır. Bu teknikte, bir örnek, belirli bir dalga boyundaki ışıkla uyarılır ve örnekteki floroforların daha uzun dalga boyunda ışık yaymasına neden olur. Bu yayılan ışık daha sonra bir mikroskop tarafından yakalanır ve örneğin bir görüntüsünü oluşturmak için kullanılır.[3], [4]

Floresans özelliği, mineralojide, özellikle değerli mineralleri konu alan bilim dalı olan gemoloji alanında da kullanılır. Floresans özelliği ilk kez 1845'te William Herschel tarafından keşfedilmiş olsa da İngiliz fizikçi George Gabriel Stokes 1852 yılında, bir florit minerali inceleyip, bu araştırmanın üstüne koyarak bu özelliğe floresans adını vermiştir.[5], [6]

Bazı mineraller ultraviyole ışık altında farklı renkte ışık yayarlar dolayısıyla bu, belirli mineralleri birbirinden ayırt etmek için kullanılabilir.[7] Örneğin, elmas floresans özelliği gösteren bir mineraldir ve bu özellik pek çok bilimsel araştırmanın konusu olmuştur.[8], [9], [10] Elmas mineralindeki floresans, genellikle mavi olmakla birlikte yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz da olabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Minerallerde floresans tepkisine sıcaklığın etkisi. İlk sıra normal ışık diğer sıralar ise farklı sıcaklıklarda UV ışık altındaki görüntüler. Mineral tipleri soldan sağa sırayla sodalit, yeşil florit, amazonit, çakıl taşı, ortoklaz feldspat, kalsit, izlanda kalsiti, akik, taşlaşmış ağaç, korendon.
Minerallerde floresans tepkisine sıcaklığın etkisi. İlk sıra normal ışık diğer sıralar ise farklı sıcaklıklarda UV ışık altındaki görüntüler. Mineral tipleri soldan sağa sırayla sodalit, yeşil florit, amazonit, çakıl taşı, ortoklaz feldspat, kalsit, izlanda kalsiti, akik, taşlaşmış ağaç, korendon.
UV Minerals.org

Son yıllarda gelişmekte olan sentetik elmas üretim teknolojisi, doğal ve sentetik elmas ayrımının doğru yapılabilir olması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bazı diğer spektroskopik çalışmalarla birlikte floresans özelliği ve buna paralel olarak geliştirilen floresans spektroskopisi çalışmaları doğal ve sentetik elmas ayrımına olanak vermektedir. Buna ek olarak floresans, jeolojide ve maden araştırmalarında belirli türdeki mineralleri ve cevher yataklarını tanımlamaya ve haritalandırmaya yardımcı olmak için de kullanılır. Bazı radyoaktif mineraller, kalsit, nadir toprak elementleri gibi önemli endüstriyel hammaddeler ultraviyole ışığa maruz kaldıklarında floresan ışık yayarlar. Jeologlar ve maden arama uzmanları bu özelliği maden yataklarını bulmak ve haritalamak için kullanabilirler.[11], [12]

300 nanometre UV ışık altında floresan özellik gösteren doğal elmas.
300 nanometre UV ışık altında floresan özellik gösteren doğal elmas.
Feyza Ketenci Kayrak
300 nanometre UV ışık altında sentetik elmas
300 nanometre UV ışık altında sentetik elmas
Feyza Ketenci Kayrak

Adli bilimler, tıp, arkeoloji gibi alanlarda kullanılan görüntüleme teknolojilerinde de sık sık floresanstan yararlanılır.[13]

Biyofloresans Nedir?

Biyofloresans, canlıların ultraviyole ışık altında parlama özelliğidir. Biyofloresans, deniz omurgalı ve omurgasızları, kuşlar, memeliler, sürüngenler, amfibiler, eklembacaklılar, bitkiler, tek hücreli canlılar dahil olmak üzere epey geniş bir canlı yelpazesinde gözlemlenmiş bir özelliktir.[14] Ancak biyofloresanı biyolüminesans ile karıştırmamak gerekir: Biyolüminesans, canlı bir organizma tarafından ışığın kimyasal tepkimeler sonucu üretilmesi ve yayılmasıdır; ateş böcekleri veya fener balıkları biyolüminesansa sahip en bilindik canlı örneklerdendir. Ancak bu iki olay arasındaki farkı daha iyi kavrayabilmek adına biyolüminesans hakkındaki daha kapsamlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Ateşböcekleri dışında diğer birçok hayvanda ışık saçılımının biyokimyasal mekanizması tam olarak anlaşılmamış olsa da, ışık üretim sürecinde biyofloresan ve biyolüminesansın net bir etkileşimi olmadığı bariz bir şekilde görülmektedir. Aradaki en temel fark biyofloresanın biyolüminesansın aksine kimyasal bir reaksiyon olmamasıdır.

Az önce de bahsettiğimiz gibi biyofloresans, ışığın daha yüksek enerjili dalga boyları (örneğin, ultraviyole veya mavi ışık) absorbe edildiğinde ve ardından organizmalarda daha düşük enerji dalga boylarında yeniden yayıldığında meydana gelir; ateşböceği örneğinde olduğu gibi kimyasal bir reaksiyon gerçekleşmez. Biyofloresan sonucu yayılan renkler mavi, yeşil ve kırmızı gibi parlak floresan renklerden herhangi biri olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Normal ışık altında, çıplak gözle görülemeyen biyofloresansın varlığınının uzun süre mercan ve balık türleriyle sınırlı olduğu düşünülüyordu; çünkü 21. yüzyıldan önce bu konuda bildiklerimiz bir hayli kısıtlıydı. 2000 yılından sonra hızlanan çalışmalar ve son keşifler ile birlikte gördük ki, canlı organizmalar arasında biyofloresans düşündüğümüzden çok daha yaygındır. Bu organizmalarda biyofloresansın işlevi ve evrimi hala tam olarak anlaşılamamış olsa da bu konu ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacağımız, aktif bir araştırma alanıdır.

Memelilerde Biyofloresans

Biyofloresans, memeliler bazında bakıldığında eski dünyaya nazaran yeni dünyada oldukça yaygındır. Yeni dünyada ornitorenk (Ornithorhyncus anatinus), keseli sıçanlar (Didelphidae) ve yeni dünya uçan sincapları (Gluacomys spp.) gibi bir çok canlıda bu özellik kayıt altına alınmıştır.

Güney uçan sincabı (Glaucomys volans)
Güney uçan sincabı (Glaucomys volans)
The New York Times
Güney uçan sincabı (Glaucomys volans)
Güney uçan sincabı (Glaucomys volans)
Lee Rentz Photography Journal

Yukarıda gördüğünüz canlı, biyofloresansa sahip bir uçan sincap türüdür. Uçan sincaplar kolları arasındaki, süzülmeye yarayan deri parçalarına sahiptir ve bazı türlerinin biyofloresansa sahip olması onları daha da ilgi çekici kılmaktadır.

Aslında bu özellik tamamen tesadüfi bir şekilde, 2019 yılında bir ormancılık profesörü olan Jon Martin tarafından keşfedilmiştir. Jon Martin, bir gece Wisconsin ormanını keşfederken, oradaki biyofloresan liken ve mantar gibi canlıları incelediği sırada bir uçan sincap sesi ilgisini çekmiştir. Elindeki UV el fenerini sincaba doğrulttuğunda pembe bir ışıma görmüştür. Daha sonra bu konuda kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada, Kuzey Amerika'da bulunan sincapgiller familyasına ait 6 sincap türü incelenmiştir; incelenen türlerden üç tanesi, yukarıda gördüğünüz Glaucomys cinsine ait uçan sincaplardır (Glaucomys oregonensis, Glaucomys sabrinus, Glaucomys volans). Geriye kalan türler ise başka cinslere ait ve uçan sincap olarak sınıflandırılmayan türlerdir. Araştırmanın sonunda uçan sincapların üçünde biyofloresan gözlemlenirken diğer türlerde gözlemlenmemiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Uçan sincaplar, gece ve alacakaranlıkta aktif canlılardır, düşük ışık koşulları, ultraviyole ışık açısından nispeten zengindir ve UV görüşünün genellikle gece hayvanları için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmayı yapan bilim insanları da pembe parıltının gece algısı ve iletişim ile bir ilgisi olduğunu düşünmektedirler. Aynı zamanda pembe renk, uçan sincapların karşılaştığı, soğuk ve karlı ortamlarda gezinmesine yardımcı oluyor olabilir.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre kardan kaynaklanan yüksek UV yansıma oranı nedeniyle, özellikle karlı koşullarda canlı daha görünür veya fark edilebilir olabilir, bu nedenle bu özellik hayvan iletişiminde yer alıyorsa, kar onlara adeta destek veriyor gibi düşünülebilir.[15], [16] Bir diğer hipotez ise bu özelliğin evrimleşme nedeninin cinsel seçilim olmasıdır.

Sırasıyla normal ışıkta ve UV ışık altında bir Ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
Sırasıyla normal ışıkta ve UV ışık altında bir Ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
Museums Victoria

Ornitorenk de biyofloresan olan bir diğer canlıdır. Ornitorenkler de uçan sincaplar gibi oldukça sıra dışı bir memeli türüdür. Memeli olmasına rağmen yumurta bırakması, arka bacaklarındaki zehirli mahmuzları, gagaları, perdeli ayakları ve biyofloresan özelliğine sahip olması sıra dışı özelliklerinden sadece birkaç tanesidir.

Ornitorenkler üzerinde 2020 yılında yapılmış bu biyofloresan gözlemi, özelliğin düşük ışıklı ortamlarda uyumlu/adaptif olduğu hipotezini güçlendirmektedir. Ornitorenkler, şimdiye kadar tanımlanmış biyofloresan memelilerin çoğu gibi, gece aktif canlılardır. Dolayısıyla bilim insanları, krepüsküler memelilerin UV'ye duyarlı görüşe sahip olduğunu, bunun da UV ışığının düşük ışıklı ortamlarda ekolojik olarak önemli ve avantaj sağlıyor olabileceğini düşünmektedirler. En muhtemel avantaj, ornitorenklerin UV'ye duyarlı yırtıcılara karşı görünürlüğünü azalttığı yönündedir.[17] Ancak bilim insanları ornitorenk biyofloresansının ekolojik işlevini belgelemek için saha tabanlı araştırmalara gerek olduğunun altını çiziyorlar. Bunlara ek olarak bu özelliğin ornitorenklerde pratik bir işlevi olmaması da mümkündür, yani bu özellik yumurtlama gibi diğer ilkel özelliklerine ek olarak ornitorenkte atadan kalma bir özellik olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Evrim Ağacı Defteri (3'lü Set)

Anılarınızı Evrim Ağacı defteriyle saklayın. Üstelik bu ürünü aldığınızda 2 adet fiyatına 3 adet defter edineceksiniz. Diğer defterleri ister kendiniz kullanın, ister arkadaşlarınıza hediye edin.

 • Ürün Ölçüleri: 14 cm x 21 cm
 • Sayfa Sayısı: 111
Devamını Göster
₺350.00
Evrim Ağacı Defteri (3'lü Set)

Pedetes capensis (İng:South African springhare)
Pedetes capensis (İng:South African springhare)
LiveScience

Memelilerde biyofloresansın keşfi nispeten yenidir ve devam eden araştırmalar ile daha fazla örnek ortaya çıkaması oldukça muhtemeldir. En son keşif 2021 yılında, Afrika'ya endemik bir kemirgen türü olan Pedetes capensis olmuştur. 2021 yılında yayımlanan çalışmanın özelliği ilk defa bir eski dünya plesentalısında biyofloresansın belgelemesidir. Buna ek olarak Pedetes capensis'in, yine diğer biyofloresan memeliler gibi gececil olması dolayısıyla, biyofloresanın krepüsküler memeliler için ekolojik olarak önemli olabileceği hipotezini desteklemektedir. Gece yaşam tarzlarının yanı sıra, bu canlılar ekolojik olarak, bilinen diğer floresan türler ile benzer değildir ve yazının başında bahsettiğimiz, sincapgiller (Sciuridae) içindeki biyofloresan kemirgenlerin oldukça uzak akrabalarıdır.[18]

Kuşlarda Biyofloresans

Kuşlarda biyofloresanın keşfi de, aynı memelilerdeki gibi, nispeten yenidir. Bayağı deniz papağanlarının (Fratercula arctica) gagası en net gözlemlenebilmiş örnektir. 2018 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, bu kuşların gagalarının ultraviyole ışık altında parlayan mavi-yeşil renk yaydığını gözlemledi. Biyofloresans, daha önce kuşlarda gözlemlenmediğinden ötürü, bu keşif bilim insanları için bir ilk oldu.

Bayağı deniz papağanı ve biyolüminesan gagası
Bayağı deniz papağanı ve biyolüminesan gagası
National Geographic
Bayağı deniz papağanı
Bayağı deniz papağanı
SciTechDaily

Deniz papağanlarında da biyofloresanın işlevi üzerine, her canlıda olduğu gibi, çeşitli teoriler vardır. Bir teori, gaganın parlak renginin, çiftleşme partnerleri için görsel bir işaret görevi görebileceğinden, bunun cinsel seçilimde rol oynadığı yönündedir. Nitekim, bu teoriyi doğrulamak ve biyofloresanın kuşlardaki tüm olası fonksiyonlarını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.[19]

Eklembacaklılarda Biyofloresans

Böcekler, kırkayaklar ve örümcekler dahil olmak üzere bir dizi eklembacaklı grubunda biyofloresans gözlemlenmiştir.

Demiryolu solucanı (railroad worm)
Demiryolu solucanı (railroad worm)
Science Photo Library
Demiryolu solucanı (railroad worm)
Demiryolu solucanı (railroad worm)
Fine Art America

Hem Kuzey hem de Güney Amerika'da bulunan demiryolu solucanları, biyofloresansa sahip bir çok eklembacaklıdan bir tanesidir. Bu canlılarda biyofloresans sadece dişi bireylerde bulunur ve gece avcıları için bir uyarı sinyali olduğu düşünülür.[20] Bir diğer örnek ise Arizona akrepleridir (Centruroides sculpturatus). Biyofloresanın işlevi için ise, cinsel seçilim sayesinde eş bulmayı kolaylaştırması, yeşil mavi ışığının avları için kafa karışıklığına sebep olması dolayısıyla avlanma rahatlığı sağlaması veya popülasyon içindeki bireylerin daha rahat görülebilmesi gibi teoriler üzerinde durulmaktadır.[21], [22] Zaten genel olarak eklembacaklılarda bu özelliğin iletişim ve kamuflajda rol oynadığı düşünülmektedir.

UV ışık altındaki bir arizona akrebi (centruroides sculpturatus).
UV ışık altındaki bir arizona akrebi (centruroides sculpturatus).
Asian Scientist

Deniz Canlılarında Biyofloresans

Biyofloresans, denizdeki canlılarda, kara canlılarına nazaran daha yaygındır. Bunun nedeni muhtemelen okyanusun karadan çok daha büyük ve daha çeşitli bir ortam olması ve sonuç olarak organizmaların gelişmesi için daha geniş bir ekolojik niş yelpazesi sağlamasıdır.

Synodus kertenkele balığı cinsinin iki farklı türü. A: S. sinodus. B: S. saurus
Synodus kertenkele balığı cinsinin iki farklı türü. A: S. sinodus. B: S. saurus
PLOS One

Biyofloresans, bugüne kadar 180'den fazla balık türünde gözlemlenmiştir. Birçok biyofloresan balık soyunda bulunan sarı uzun geçişli göz içi filtreleri ve mercan resif balıklarının önemli renk görme yetenekleri, floresan ışığı tespit edebildiklerini göstermektedir. Yapılan çalışmalar balıklarda biyofloresansın potansiyel olarak tür içi iletişimde işlev gördüğünü ve floresansın kamuflaj için kullanılabileceğini de ortaya koymaktadır.[23]

Scyliorhinus retifer türü köpekbalıklarında biyofloresan.
Scyliorhinus retifer türü köpekbalıklarında biyofloresan.
National Science Foundation
Normal ışık altında scyliorhinus retifer
Normal ışık altında scyliorhinus retifer
Smithsonian Tropical Research Institute

Biyofloresans, mercan resiflerinde nispeten yaygındır ve bu özelliği sergilediği bilinen 70'den fazla türü vardır. Mercan resifleri canlı renkleriyle tanınırlar, ancak bazı türlerinin biyofloresan olması onları iki kat renkli yapmaktadır. Mercanlar, mavi ışığı emen ve yeşil, kırmızı veya turuncu gibi farklı bir renk olarak yeniden yayan, florofor adı verilen pigmentlere sahiptir.[24], [25], [26] Bu pigmentler sadece mercanın ışık yaymasından sorumlu değildir, aynı zamanda mercanı yüksek enerjili ışıktan koruyarak hayatta kalmasında hayati bir rol oynar.[27] Yani, bu özellik sığ sularda yaşayan mercanları ağartmaya karşı koruyabilir ve buna ek olarak daha derinlerde yaşayan mercanlara güneşten gelen UV ışığını emme ve Zooxanthallae'ye (mercanlar ile simbiyoz içinde yaşayabilen tek hücreli canlılar) geri yansıtma yeteneği sağlayarak yeterli güneş ışığının yokluğunda fotosentez yapmalarını sağlayabileceğine olanak tanıyor olabilir.[28]

Buna ek olarak mercandaki biyofloresans, çeşitli işlevlere de hizmet ediyor olabilir. Örneğin kamuflaj, iletişim ve hatta av çekmek için kullanılabilir. Bazı durumlarda, biyofloresan, mercanların yırtıcıları ürkütmesine veya kafasını karıştırmasına izin vererek bir savunma mekanizması görevi görebilir. Bazı mercan türlerinin yalnızca belirli aydınlatma koşullarında görülebilen benzersiz biyofloresan modellerine sahip olması nedeniyle biyofloresan eş çekimi için de kullanılabilir.

Tüm bunlara ek olarak, mercandaki biyofloresan, biyoteknoloji ve tıpta potansiyel uygulamalara sahiptir. Mercanda bulunan floresan proteinler, tıbbi araştırmalarda hastalıkları incelemeye yardımcı olmak için ve biyoteknolojide yeni malzemeler ve ürünler oluşturmak için kullanılmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

En iyi bilinen biyofloresan mercanlardan biri, Akdeniz'de bulunan bir tür olan kırmızı mercandır. Kırmızı mercan, floresan polienler adı verilen pigmentlerin neden olduğu parlak kırmızı bir renk verir. Bu pigmentler mavi ışığı emer ve kırmızı ışık olarak yeniden yayar.

Mercan resiflerinde yaygın kırmızı biyofloresan örnekleri.
Mercan resiflerinde yaygın kırmızı biyofloresan örnekleri.
Wikimedia Commons

Amfibilerde Biyofloresans

Amfibilerde gözlemlenen biyofloresan özelliklerinin, diğer canlı gruplarında olduğu gibi, türler arasında veya popülasyonlar içinde iletişim ve sinyalleşmede önemli roller oynayabileceği düşünülmektedir. Nitekim bunu doğrulamak için, amfibi gözlerinin kendi biyofloresansına karşı yapısal bir duyarlılık geliştirip geliştirmediğinin ve amfibilerin doğal ortamlarında bu fenomene elverişli ortam ışığına hiç maruz kalıp kalmadıklarının belirlenmesi gerekmektedir. Biyofloresansın amfibilerin günlük yaşamlarında oynayabileceği diğer roller, aposematizm (potansiyel avcıları savuşturmak için bir uyarı rengi), taklitçilik ve kamuflajdır.[29], [30]

Çeşitli biyofloresan amfibi türleri
Çeşitli biyofloresan amfibi türleri
Nature

Elbette ki biyofloresan canlılar, burada bahsettiklerimiz ile sınırlı değildir. Biyofloresan özelliklere sahip olan birçok başka organizma vardır.

Sonuç

Biyofloresans, oldukça ilginç ve kafamızda bir sürü soru işereti bırakan, bir o kadar da gizemli bir konudur. Yazı boyunca sıkça bahsettiğimiz üzere biyofloresanın evrimsel tarihi hala tam olarak anlaşılamamıştır, zaten gizeminin altında yatan şey de budur. Ancak gün geçtikçe bilimin ışığı bu konuyu da aydınlatmaya devam edecektir.

İster okyanusun derinliklerinde, ister ormanın derinliklerinde olsun, biyofloresan, dünya üzerindeki yaşamın inanılmaz çeşitliliğini hatırlatır. Biyofloresanı daha iyi anlamak ileride tarım, tıp ve biyoteknoloji alanlarına da katkılar sağlayacaktır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
15
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • İnanılmaz 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/03/2023 17:27:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13067

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Güneş
Depresyon
Koaservat
Gerçek
Çin
İfade
Rna
Yapay
Mavi
Besin
Çiçek
Sahte
Samanyolu Galaksisi
Fotoğraf
Antik
Yangın
Fizik
Hızlı
Oyun Teorisi
Gezegen
Santigrat Derece
Dişler
Yüksek
Ergen
Çağ
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. K. Selçukoğlu, et al. Floresans Nedir? Biyofloresan Canlılar Nasıl Parlıyor?. (24 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 27 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13067
Selçukoğlu, A. K., Bakırcı, Ç. M. (2023, January 24). Floresans Nedir? Biyofloresan Canlılar Nasıl Parlıyor?. Evrim Ağacı. Retrieved March 27, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13067
A. K. Selçukoğlu, et al. “Floresans Nedir? Biyofloresan Canlılar Nasıl Parlıyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 24 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13067.
Selçukoğlu, Alper Kaan. Bakırcı, Çağrı Mert. “Floresans Nedir? Biyofloresan Canlılar Nasıl Parlıyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 24, 2023. https://evrimagaci.org/s/13067.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.