Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Evrim, Halk Arasında Ne Kadar Kabul Ediliyor?

Evrimin Halk Tarafından Kabulünde Türkiye Sonuncu!

Evrim, Halk Arasında Ne Kadar Kabul Ediliyor?
Bu grafik, artık oldukça meşhur olmuş olan, 19 Nisan 2008'de New Scientist dergisinin 31. sayfasında yayınlanmış bir araştırmanın sonuçlarıdır.
5 dakika
32,840
Evrim Ağacı Akademi: Evrim, Bilim ve Din Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrim, Bilim ve Din yazı dizisinin 20. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Teistik Olasılık Skalası (Dawkins Skalası) ve Alternatif Din Felsefesi Tutumları" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 11 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Bu artık biraz eski bir araştırma olsa da, Türkçeye kazandırmak ve paylaşmak istedik. Dünya'nın refah düzeyi, bilime erişim kolaylığı, eğitim düzeyi, araştırma yoğunluğu en yüksek olan ülkelerde, Evrim Kuramı'nın halk tarafından kabul edilme oranlarının son derece yüksek düzeylerde olduğunu biliyor muydunuz?

New Scientist dergisinde 2006 ve 2008'de yayınlanan araştırmada insanların ilkin hayvan türlerinden evrimleştiğinin kabul edilip edilmediği halka sorulmuştur. 35 ülkede yapılan, yukarıda ise 18 ülkenin sonuçlarına yer verilen grafikte de görüldüğü gibi, çubukların mavi kısımları bir ülkede evrimin kabul edilme oranını gösterirken, pembeler emin olmayanları, yeşiller ise evrimi kabul etmeyenleri göstermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Yapılan araştırmada, her ne kadar Orta Doğu ülkelerinden sadece Türkiye'ye yer verilmiş olsa da, ülkemizde Evrim Kuramı'nın, diğer tüm ülkelere göre çok daha az kabul edildiği görülüyor. İkinci sırada yer alan ABD ise, tutucu propagandaların merkezi olmasıyla meşhur bir ülke.

İzlanda, Danimarka, İsveç, Fransa, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerde evrimin halk arasındaki kabul yüzdeleri 80 puandan yüksek olabilmekteyken Türkiye'de bu yüzde 25 puan civarındadır. ABD'de ise evrimin kabul edilirliği %40 dolaylarındadır. Bu durum, ilk etapta toplumun kültürel normlarıyla bilimsel anlayışı arasında bir ilişki olduğu fikrini akla getirmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak elbette istatistiki bir araştırmanın tek açıdan ele alınması doğru olmayacaktır. Ekonomik durum, bilime verilen değer, bilimin halka indirilmesi için verilen uğraşlar, eğitim sistemi ve içeriği, eğitim düzeyi, okuma yazma oranları ve daha nice faktör bir ülkenin bilimsel bir gerçeği kabul etme oranlarını etkilemektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre, bir ülkede yukarıda sayılan parametreler ve ilişkili diğer değişkenlerin değeri arttıkça, halkın bilimsel gerçekleri kabullenişi artıyor.

Unutmadan söyleyelim ki bu araştırmalar bilimin herhangi bir dalında araştırma yürütmeyen, sıradan halka dayanıyor. Zira bilim insanları üzerinde yapılan araştırmalarda Evrim Kuramı'nın kabul ediliş oranı, ülkeden bağımsız olarak %95-99 arasında seyrediyor. Bu yüzde biyologlar arasında %99 civarındayken, temel bilimlerin genelinde %95 üzerinde seyrediyor. Mühendislik gibi biyoloji ile çok yakından ilgilenmeyen, uygulamalı bilim dallarında çalışan bilim insanlarını katan araştırmalarda bu oran %85-90 civarına düşse de, yine de ezici çoğunluğu değiştirmiyor. Bu konuda kapsamlı bir analizimizi buradan okuyabilirsiniz.

Benzer bir Science araştırmasının sonuçlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz; sonuç değişmiyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Belirtmek gerekir ki burada verilen araştırmada, sonuçları görülen soru "İnsanlar, geçmişte yaşamış diğer hayvanlardan ortaya çıkmışlardır [gelişmişlerdir]." sorusuna katılıp katılmamayı ölçecek şekilde sorulmuş. Biliniyor ki insanların kendilerini diğer hayvanlardan ayrı bir yere koyma tutkusu, Evrim Kuramı'nı da kısmen kabul edip, kısmen reddetme durumunu doğuruyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde, sıradan halktan birçok insan, evrimin diğer canlılar için doğru olduğunu çok daha yüksek yüzdelerle kabul ederken, insana evrimin uygulanmasının doğru olmadığını belirtiyorlar (ki bu bilimsel olarak hatalıdır; insan biyolojik açıdan diğer hayvanlardan farklı değildir).

Ulusal Varlığa Bağlı Olarak Halk Arasında Evrimin Kabul Edilmesi

Aşağıdaki harika grafikten de görülebileceği gibi, bir ülkenin varlık düzeyi, dolayısıyla eğitim düzeyi arttıkça ve toplumsal buhranları azaldıkça, evrim gibi bilimsel gerçeklerin kabul edilme yüzdesi de artmaktadır.

Calamities of Nature

Örneğin İzlanda, İsveç, Birleşik Krallık, Belçika, Danimarka, Hollanda, Almanya, İrlanda, İsviçre, Fransa, Japonya gibi ülkelerde evrimin halk arasındaki kabulü %70-80 düzeyindedir. Buna karşılık, Türkiye, Kıbrıs, Litvanya, Latviya, Bulgaristan gibi düşük gelire sahip ülkelerde evrimin kabulü de son derece düşüktür. Türkiye'de her ne kadar evrimin kabulü tüm modern ülkeler arasında sonuncu olsa da, kişi başına düşen GSMH da eşit derecede düşüktür ve dolayısıyla genel eğilime tam olarak uymaktadır. Bu bakımdan, ülkemizdeki evrim düşmanlığının anormal olmadığı söylenebilir. Ülkemiz, en azından bu iki parametre arasındaki ilişkiye uygun davranmaktadır.

Bilim ve teknolojide olduğu gibi GSMH konusunda da liderler arasında bulunan ABD ise bu eğride son derece bir noktada bulunmaktadır. Ülkenin gelir düzeyi aşırı yüksek olmasına rağmen, halkında bilimsel gerçeklere karşı ciddi bir karşıtlık bulunmaktadır.

Bilimsel Gerçeklere Alışmalıyız!

Bir hayvan türü olduğumuz gerçeği, utandırıcı veya ayıp değildir. Utandırıcı ve ayıp olsaydı bile, gerçek değişmezdi. "Hayvan" sözcüğü birçok dilde "akılsız, aptal, düşük seviyeli" gibi nitelemeler için kullanıldığı için, biyolojik anlamını kabullenmek güçleşmektedir. İnsanlar, omurgalı oldukları gerçeğini reddetmezler, reddedemezler. Omurgalılar, Hayvanlar Alemi altındaki taksonomik bir şubedir. Omurgalı olup da hayvan olmayan hiçbir canlı yoktur. Dolayısıyla insanın da kaçarı yoktur. Omurganız olduğunu reddedemezsiniz. Benzer şekilde, hiçbir insan memeli olduğunu inkar edemez. İnanmıyorsanız, çıplak şekilde aynaya bakabilirsiniz: memeleriniz var! Memeliler, Hayvanlar Alemi altındaki taksonomik bir sınıftır. Memeli olup da hayvan olmayan hiçbir canlı yoktur. İnsan da, istisna değildir. Dolayısıyla bu gerçeğe alışın: insanlar, hayvandır.

Tüm Reklamları Kapat

Bunun ötesinde, Omurgalılar Şubesi'nin Memeliler Sınıfı içerisinde Evrim Ağacı'nın insana doğru giden dalına biraz daha odaklanacak olursanız, bir alt basamakta insanın bir maymun türü olduğunu görürsünüz. Yine, "maymun", "şabalak, aptal hayvan" anlamına gelmez. Maymunlar (Simiiformes), Hayvanlar Alemi altındaki bir takımdır. Maymun olup da hayvan olmayan hiçbir canlı yoktur. İnsan da, istisna değildir. Hatta insan, daha spesifik olarak bir Kuyruksuz Maymun'dur. İnanmıyorsanız, ayna karşısında poponuza bakabilirsiniz. Kuyruğunuz yoktur! Ancak kuyruğunuzdan artakalan bir kuyruk sokumuna sahipsiniz (bu bölgeye ve kemiğe laf olsun diye "kuyruk sokumu" denmiyor). Bu konular hakkında yetişkinlere yönelik bir açıklamamızı buradan, çocuklara yönelik bir açıklamamızı da buradan okuyabilirsiniz.

Eğer ki bilimsel platformda modern ülkeleri bir nebze olsun yakalamak istiyorsak, evrimi bir an önce anlayıp, anlatıp, uygulamaya başlamamız gerekiyor. Evrim, modern bilimi kökünden değiştirdi ve şimdi, temel bilimlerin ötesine geçerek mühendisliği, mimarlığı, ekonomiyi de değiştirmeye başladı. Geleceğin en önemli teorileri, keşifleri, icatları evrimsel algoritmalar ve evrimsel düşünce sisteminin birer ürünü olacak.

Evrim, bilim camiasında tartışması olmayan bir şekilde kabul görmekte; halk arasındaki kabulü de Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyada hızla artıyor. Ancak bunu halk geneline yaymak ve sürdürmek zorundayız. Eğer ki modern ülkelerin bir sonraki atılımlarının rüzgarının bir parçası olmak istiyorsak, işe evrim ve genel olarak temel bilimlerden başlamak zorundayız.

Ya da, bir 200 sene daha geriye sıçrayabiliriz.

Tercih bizim.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Evrim, Bilim ve Din Yazı Dizisi

Bu yazı, Evrim, Bilim ve Din yazı dizisinin 20. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Teistik Olasılık Skalası (Dawkins Skalası) ve Alternatif Din Felsefesi Tutumları" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
38
0
  • Paylaş
  • Alıntıla
  • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
  • Tebrikler! 40
  • Muhteşem! 9
  • Mmm... Çok sapyoseksüel! 9
  • Güldürdü 9
  • Merak Uyandırıcı! 7
  • Bilim Budur! 6
  • İnanılmaz 5
  • Umut Verici! 5
  • Grrr... *@$# 2
  • Üzücü! 1
  • İğrenç! 0
  • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/03/2024 01:20:40 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/691

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Madde
Görüş
Toplumsal Cinsiyet
Uzay Görevleri
Argüman
Plastik
Element
Akademi
Boyut
Çeviri
Video
Ağız
Moleküler Biyoloji
Elektron
Uzaylı
Hasta
Diş Hekimi
Kertenkele
Anksiyete
Meteor
Normal Doğum
Beslenme Davranışı
Ateş
Hastalık
Fotoğraf
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
"Domates Gribi" Hastalığı Neyin Nesi?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Evrim, Halk Arasında Ne Kadar Kabul Ediliyor?. (2 Ekim 2012). Alındığı Tarih: 4 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/691
Bakırcı, Ç. M. (2012, October 02). Evrim, Halk Arasında Ne Kadar Kabul Ediliyor?. Evrim Ağacı. Retrieved March 04, 2024. from https://evrimagaci.org/s/691
Ç. M. Bakırcı. “Evrim, Halk Arasında Ne Kadar Kabul Ediliyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 02 Oct. 2012, https://evrimagaci.org/s/691.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Evrim, Halk Arasında Ne Kadar Kabul Ediliyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 02, 2012. https://evrimagaci.org/s/691.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close