Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Ekinokokkoz Nedir? Köpekler ve Diğer Etçillerin Dışkılarından İnsanlara Bulaşabilen Bu Kistik Hastalık Nasıl Tedavi Edilir?

Ekinokokkoz Nedir? Köpekler ve Diğer Etçillerin Dışkılarından İnsanlara Bulaşabilen Bu Kistik Hastalık Nasıl Tedavi Edilir? Yeni Şafak
Sokak köpeği.
12 dakika
6,372
 • Epidemiyoloji
 • Helmintoloji
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Ekinokokkoz
 • Türkçe Adı Ekinokokkoz
 • İngilizce Adı Echinococcosis
 • ICD B67
 • Diğer İsimleri Hidatidoz, Kistik Ekinokokkoz, Hidatik Ekinokokkoz

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Ekinokokkozis, Cestoda sınıfının Cyclophyllidea takımına dahil edilen Taeniidae familyasından Echinococcus cinsine ait yassı solucanların neden olduğu enfeksiyondur. Hastalığa kistik ekinokokkoz, hidatik ekinokokkoz ve hidatizos da denilmektedir. Hastalığa neden olan Echinococcus türleri başlıca E. granulosus, E. multilocularis, E. vogeli ve E. oligarthrus olmak üzere dört tanedir. Bu Echinococcus türleri son konak olan başta köpek olmak üzere, tilki ve kurt gibi yabani etçillerin vücutlarında yaşayan endoparazitlerdir (iç parazit). Başta koyun, keçi, sığır olmak üzere birçok memeli de arakonaktır. İnsanlar da bu parazitler için arakonak olarak değerlendirilir, bu yönüyle zoonoz karakterlidir.

Enfeksiyon şiddeti ve biçimi enfekte ettiği canlının arakonak yada son konak olmasına göre değişiklik gösterir. Bunun sebebi ara konaklarda parazitin larval formları enfeksiyon oluştururken son konaklarda ise ergin parazitlerin enfeksiyon oluşturması, bunların tutunduğu ve yerleştiği organların farklı olması, dolayısıyla meydana getirdikleri patolojik değişikliklerin farklı olmasıdır. Ara konak olan insan dahil çeşitli memeli canlıda larva formu olarak içi sıvı dolu, çapı 10 cm den fazla olabilen ve farklı organlarda bulunabilen kistik yapılar meydana gelir. İnsanlarda parazitlenme ve görülme sıklığı bakımından en önemlileri E. granulosus ve E. multilocularis türleridir.

Bu Reklamı Kapat

E. granulosus Nedir?

Echinococcus granulosus 2-7 mm uzunluğa sahip, 3 halkadan oluşan bir yassı solucandır. Ara konaklarına göre farklı suşları (aralarında genetik farklılık bulunan gruplar) bulunur, görülme sıklığı ve epidemiyoloji başlığında bahsedilecektir. Erişkin parazitler son konak olan köpekgillerin (Canidae) bağırsaklarında yaşar ve genelde köpekler için bir sorun teşkil etmez. Halkaları genç, olgun ve gebe halkalar olarak sınıflandırılır. Gebe halka vücut uzunluğunun yarısı kadardır.

Baş kısımlarına skoleks adı verilir. Skoleksde rostellum adı verilen yapılar bulunur. Rostellum üzerinde iki sıra halinde dizilmiş çengeller bulunmaktadır. Bu yapılar parazitin konağa tutunmasını sağlar. Boyun bölgesi kısadır ve halkalar bu bölgeden oluşur. Olgun halkalarda testis sayısı 45-65 tanedir ve halka içerisinde dağılmış halde bulunur. Uterus halka içerisinde önden arkaya uzanmış ve çeşitli uzunluklarda dallar vermiş halde bulunmaktadır. Gebe halka içerisinde 800 kadar yumurta bulunabilir. Ovaryum at nalına benzer şekildedir. Genital delik olgun halkada ortaya yakın ve biraz lateralde, gebe halkada ise halkanın arka yarısında bulunur.

Bu Reklamı Kapat

Ergin Echinococcus granulosus.
Ergin Echinococcus granulosus.
Webpathology

E. granulosus yumurta üreterek çoğalır. Yumurtaları diğer Taenia yumurtaları gibidir, bu nedenle mikroskop altında gözle ayrım yapmak zordur. Onkosferlere karşı üretilen monoklonal antikorlar (tek bir epitopa özgü üretilen antikorlar) yumurtanın diğer Taenia yumurtalarından ayrılmasında önemlidir. Şekilleri yuvarlak veya ovalimsi olabilir. Yumurta içerisindeki embriyo 6 çengelli bir yapı (onkosfer) gösterir. Embriyoyu bir kabuk (embriyofor) çevreler. Embriyoforunun kalın bir yapısı vardır ve temel görevi embriyoyu dış etkilerden korumaktır. Embriyofor sayesinde yumurta farklı fiziksel ve çevresel koşullara oldukça dayanıklıdır.

Yaşam Döngüsü

E. granulosus için köpek ve diğer köpekgiller (Canidae) tipik son konaklardır. Ara konakları ise koyun, keçi, sığır, at gibi toynaklılardır. Aynı zamanda kemirgenler (Rodentia), keseliler (Metatheria), insanların da dahil olduğu primatlar (Primates) gibi geniş bir canlı yelpazesi de parazit için ara konak olarak değerlendirilir. Son konakların ince bağırsaklarında erişkin parazitler yaşar. Larvalar ise ara konakların iç organlarına yerleşir ve buralarda içi sıvı ile dolu, içerisinde çok sayıda invagine protoskoleks bulunabilen kistik yapılar meydana gelir. Son konaklar olan köpekgiller işte bu kistik yapıyı içerindeki protoskoleksler ile birlikte ağız yoluyla alarak enfekte olurlar. Alınan protokoleksler midede pepsin enziminin etkisi ile, ince bağırsaklarda ise düşük pH değerlerine sahip ortamın etkisiyle evagine olur ve ince bağırsaklarda erişkin hale gelirler. Erişkin hale gelen parazitler yumurta üretmeye başlar. Yumurtalar dışkı ile dışarı atılır.

Ara konaklar ise dış ortamdaki yumurtaları ağız yoluyla aldıklarında enfekte olmuş olurlar. Ara konakların sindirim sistemlerinde bu yumurtalar açılarak onkosfer serbest kalır. Bu olayda mide ve ince bağırsaklardaki enzimlerin etkisi vardır. Serbest kalan onkosferler dolaşım veya lenf yoluyla karaciğere gelirler. Karaciğerde tutunamayan onkosferler kalbe ve kalpten akciğerlere giden atardamar yoluyla akciğere gelir ve buralarda yerleşirler. Bazı onkosferler ise aort ile beyin, göz gibi vücudun farklı organlarında yerleşim göstererek hidatik kist adı verilen kistik yapıları meydana getirirler. Kistlerin en fazla bulundukları organlar karaciğer ve akciğerler olarak dikkati çeker. Bunun nedeni bu organlardaki büyük kılcal damar ağlarıdır. Suş farklılığına göre kistler ara konaklarda gelişim süreleri bakımından farklılık gösterir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Echinococcus granulosus yaşam döngüsü.
Echinococcus granulosus yaşam döngüsü.
CDC

Hidatik Kist Nedir?

Yukarıda belirtildiği gibi Echinococcus granulosus yumurtalarının ara konakların sindirim sisteminde açılarak serbest kalan onkosferlerin çeşitli organlara giderek oluşturduğu içi sıvı dolu, değişik büyüklüklerde, içerisinde invagine protoskoleksler barındıran larval formlarına hidatik kist denir. Makroskobik olarak sadece bir keseden ibaret olan uniloküler kistler şeklinde yada ana kistin ürettiği birbirine bitişik yada bağımsız çok sayıda kistten meydana gelebilen multiveziküler kist adı verilen yapılar halinde bulunabilirler. İnsanlarda daha çok uniloküler kistler görülmektedir.

E. granulosus kistlerinin en dışında kütiküler tabaka denilen bir tabaka bulunur. Bu tabaka hücresizdir ve elastik yapıdadır. Kütiküler tabakanın altında 10-25 mikrometre kalınlığında germinatif tabaka adı verilen bir tabaka bulunur. Kütiküler tabakanın üzerinde ise konak tarafından, kisti vücuttan ayırmak veya sınırlandırmak amacı ile üretilmiş fibröz yapıda bir tabaka bulunur. Kistin içerisinde, germinatif tabaka tarafından üretilen protoskoleks içeren keseler bulunur. Hidatik kistin yırtılması ile etrafa sızan protoskolesler çevre doku ve organlara tutunarak buralarda yeni kistler meydana getirirler, bu kistlere sekonder kist adı verilir. Germinatif ve kütiküler tabakalar tarafından kistin içerisinde oluşturulan, içerisinde protoskoleks bulunan yapılara ise kız kese adı verilir. Bu kız keselerin içerisinde tekrar bir kese oluşabilir bu keselere ise üçüncü nesil torun keseler ismi verilmektedir.

Kistin içerisindeki sıvı renksiz ve kokusuz bir yapıdadır. Sodyum, potasyum, klorid ve karbondioksit içerir. Antijenik özelliktedir. Kistin çeşitli sebeplerle rüptüre olması (yırtılması) ile bu sıvı kist dışına çıkar. Kist dışına çıkan sıvı vücutta aşırı bir tepkiye ve anaflaktik şok denilen duruma neden olabilir. Anaflaktik şok ciddi bir durumdur ve ölüm ile sonuçlanabilir. Bu nedenlerle kistin içerisindeki sıvı önemli bir sorundur. Kistin alınması için yapılacak cerrahi girişimlerde dikkatli olunması gerekmektedir.

Akciğer zarında (pleura) çok sayıda hidatik kist.
Akciğer zarında (pleura) çok sayıda hidatik kist.
Radiopaedia

Hidatik kist organlara bası uygular. Bu basının etkisiyle kan ve lenfatik akım obstrüksiyonu (tıkanması) şekillenebilir. Kistin bulunduğu yer patogenez açısından önemlidir. Periferik yerleşimli olanlar pleura ve diyafram irritasyonuna sebebiyet verebilirler. Karaciğerde bulunanlar ise safra yollarına rüptüre olması ile kolik, sarılık, kolanjit (safra yolları yangısı) veya pankreatite (pankreas yangısı) sebebiyet verebilirler. Biliyer kanallara bası yaparak kolestaza (safra akımının yavaşlaması veya durması) neden olurlar. Karaciğerde bulunan kistlerin peritona rüptüre olması ile peritonit (periton yangısı) gelişebilir. Kistlerin sinir sisteminde bulunması ve buralardaki etkileri de önemlidir. Böbrek kistleri ise hematüriye (idrarda kan bulunması) neden olabilir.

Belirti ve Semptomlar

Patogenez ile bağlantılı olarak semptomlar da kistin yerleştiği doku ve organlara göre değişiklik gösterirler. Bazen ise kistin boyutunun da etkisiyle semptom görülmeyebilir. Öksürük, göğüs ağrısı, dispne (güç solunum) akciğer yerleşimli kistlerde sık görülen semptomlardır. Periferik yerleşimli kistler göğüs ve karın ağrısına sebep olabilirler. Sekonder bakteriyel enfeksiyonların gelişmesiyle beraber ateş, kanlı balgam, kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ayrıca bulantı ve kusma da görülebilir. Böbrek yerleşimli kistler bel ağrısına neden olabilir. Kistler nadiren sinir sistemine yerleşir. Sinir sisteminde bulunan kistler çeşitli sinirsel semptomlara yol açar. En tanısal semptom ise yukarıda anlatılan kistin yırtılması ve kist sıvısının dışarı çıkması ile gelişen aşırı duyarlılık reaksiyonları ve anaflaksi tablosudur.

Bu Reklamı Kapat

Teşhis Yöntemleri

Kistik ekinokokkoz tanısı görüntüleme teknikleri, ağırlıklı olarak ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi, X-ışını incelemeleri ve serolojik testlerle spesifik serum antikorlarının tespiti yoluyla kist yapılarının tanımlanmasına dayanır. Serolojik yöntemler genelde ikinci planda ve tanıyı doğrulamada ve tedavi sonrası hastaların izlenmesinde yararlıdır. Bu amaçla ELISA ve indirekt hemaglütinasyon (IHA) gibi serolojik yöntemler kullanılmaktadır ancak bu yöntemlerin özgüllüğü tatmin edici bulunmamaktadır. Karaciğer yerleşimli kistlerin %10 ila 20'sinin, akciğer yerleşimli kistlerin ise yaklaşık %40'ının saptanabilir spesifik serum antikorları (IgG) üretmediği ve bu nedenle yanlış negatif sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.[1] Beyin, kemik, ve göz yerleşimli kistler genellikle hiç antikor yanıtına neden olmaz.[1]Bu nedenlerle teşhiste görüntüleme teknikleri öne çıkmaktadır.

Radyolojik yöntemler enfeksiyonun bireysel ve kitlesel tanısında öne çıkmaktadır. Görüntüleme yöntemleri arasından ultarosongrafi (USG) kolay uygulanabilirliği, hızlı, ucuz ve zararsız olması bakımından önemlidir. Bu yöntem kistlerin yeri, büyüklüğü, sayısı gibi çok önemli bilgileri vermektedir.

Kesin tanıda ise hastadan alınacak biyopsinin patolojik olarak değerlendirilmesi önem taşımaktadır.[2]

Akciğer yerleşimli hidatik kistin röntgen görüntüsü.
Akciğer yerleşimli hidatik kistin röntgen görüntüsü.
Radiopaedia

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Cerrahi

Sağlam hidatik kistlerin cerrahi olarak çıkarılması derhal tam iyileşmeye yol açmak için en iyi potansiyele sahip tedavidir. Cerrahinin amacı, içeriğin dökülmesinin olumsuz sonuçlarından kaçınarak kistin tamamen çıkarılmasıdır. Kistin çevresindeki bir miktar sağlıklı doku ile birlikte kistin bir bütün halinde çıkartılması olarak bilinen perikistektomi yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Ancak kistin yerine ve durumuna bağlı olarak farklı yöntemler de uygulanmaktadır. Yaşlı, hamile ve cerrahi yöntem için olumsuz durum oluşturabilecek başka hastalıkları bulunan kişilerde farklı tedavi yolları tercih edilir.

Bu Reklamı Kapat

Bir insandan cerrahi operasyon ile çıkarılan çok sayıda kist.
Bir insandan cerrahi operasyon ile çıkarılan çok sayıda kist.
MMCTS

Kemoterapi

Bu yöntem tedavi amacı ile ilaç kullanılmasına dayanmaktadır. En fazla kullanılan ilaçlar benzimidazol türevleridir. Benzimidazol ilaçları kullanılan hastaların yaklaşık üçte birinin iyileştiği yada kistlerin boyutunda azalma olduğu ancak hastaların yarısında herhangi olumlu bir yanıtın alınamadığı kaydedilmiştir.

PAIR Yöntemi

PAIR yöntemi basitçe kistin duvarının delinmesi, kistin içerisindeki sıvının uzaklaştırılması, kistin içerisinde bulunan protoskolekslerin inhibe edilmesi amacıyla protoskolikidal maddelerin enjeksiyonu ve bu maddenin yeniden uzaklaştırılması aşamalarını içeren prosedürdür. Akciğer yerleşimli kistlerde bu yöntem önerilmemektedir. Bu yöntemde kist sıvısından kaynaklanan allerji reaksiyonlara hazırlıklı olunmalıdır. Protoskolekslerin çevre dokulara saçılıp sekonder kistlere sebebiyet verme ihtimaline karşı kemoterapinin (benzimidazol kullanımı) bu yöntem ile beraber uygulanması önerilir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Coğrafi olarak farklı E. granulosus tipleri farklı konakçı affiniteleri ile mevcuttur. Mitokondriyal DNA dizileri kullanılan moleküler çalışmalar E. granulosus içinde on farklı genetik tip (G1-G10) tanımlamıştır.[3]Bunlar arasında iki koyun suşu (G1 ve G2), iki sığır suşu (G3 ve G5), bir at suşu (G4), bir deve kuşu suşu (G6), bir domuz suşu (G7), geyik suşu (G8 ve G10) ve başka bir domuz suşu (G9) bulunur. Koyun suşu (G1) en yaygın ve insan enfeksiyonlarına en fazla neden olan suş olması nedeniyle önemlidir.

Koyun, sığır gibi eti için kesilen hayvanların kistli iç organlarının kontrolsüzce atılması ve bunları köpeklerin yemesi, bu köpeklerle de insanların temasa geçip enfekte olması hastalığın temel yayılma şeklidir. Bu yönüyle henüz sokak hayvanı sorunu yaşayan, kesilen hayvanların organlarının uygun yöntemlerle imha edilmediği sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olduğu yerlerde hastalık yaygındır.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
The Wealth Of Nations (Adam Smith)

Adam Smith (1723-1790) was one of the brightest stars of the eighteenth-century Scottish Enlightenment. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations was his most important book. First published in London in March 1776, it had been eagerly anticipated by Smith’s contemporaries and became an immediate bestseller. That edition sold out quickly and others followed. Today, Smith’s Wealth of Nations rightfully claims a place in the Western intellectual canon.

Warning: Unlike most of the books in our store, this book is in English.
Uyarı: Agora Bilim Pazarı’ndaki diğer birçok kitabın aksine, bu kitap İngilizcedir.

Devamını Göster
₺170.00
The Wealth Of Nations (Adam Smith)

Kistik ekinokokkoz dünyanın hemen hemen her yerinde görülebilir. İnsan ve hayvan konakçılarda en büyük kistik ekinokokkoz prevalansı Güney Amerika, tüm Akdeniz kıyıları, Orta Asya, Çin, Avustralya ve Afrikanın bazı bölgelerinde bulunur.[4], [5]

Türkiye'de ise hastalık her bölgede görülmektedir. Ancak başta Doğu Anadolu olmak üzere İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 1955 ile 2005 yılları arasında 55.000'den fazla hasta rapor edilmiştir.[6] 2008-2012 yılları arasında hastaneler tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilen hasta sayısı 1802'dir.[7]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre bu hastalıkla yaşayan dünyada bir milyondan fazla insan bulunmaktadır. Echinococcus türlerinin meydana getirdikleri hastalıklar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre yaklaşık yılda 19.300 ölüm görülmektedir. DSÖ, ameliyat sonrası hastaların %6.5 'inde hastalığın tekrarladığını, hastaların %2.2'sinin öldüğünü belirtmiştir.[8]

Önlem Yöntemleri

Hastalıktan korunmak için parazitin yaşam döngüsü göz önünde bulundurulmalıdır. Son konak olarak insanlarla temas bakımından en önemli canlılar köpeklerdir. Parazit tedavileri yapılmamış özellikle sokakta yaşayan köpeklerle temas sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır. Köpek dışkısı ile kontamine olmuş su ve gıdalardan, yumurta barındıran toz ve toprakların yutulması yolu ile de hastalık bulaşmış olur. Bu bakımdan sokak hayvanı sayısı fazla olan bölgelerde toplum bu hastalık bakımından bilgilendirilmelidir.

Ara konak olarak bu parazitlerin koyun ve sığır gibi canlıları kullandığından yukarıda bahsetmiştik. Bu canlıların insan tüketimine sunulamayacak kistli organlarının imhası önemlidir. Çünkü bu parazitin larval formunu barındıran bu organların imha edilmeyip köpekler tarafından yenilmesi durumunda parazitin yaşam çemberi tamamlanacak, enfeksiyonun insanlara ulaşma ihtimali artacaktır.

Diğer Başlıklar

Tarihçe

Hidatik kist insanlık tarafından çok uzun zamandır tanınmaktadır. M.Ö. 460-377 yıllarında yaşayan Hipokrat hidatik kisti, ''su ile dolu kese'' şeklinde tanımlamıştır.[9] Aristotales'in de kistin akciğer ve karaciğere olan zararları hakkında yazıları bilinmektedir.[9] Hollandalı hekim ve kimyacı H. Boerhaave 1731 yılında hidatik kist hakında bir derleme yayınlamıştır. 1931 yılında Cezayir'de Hidatidoloji Kurultayı yapıldı.

Türkiye'de 1958'de ilk Hidatidoloji Derneği kurulmuş ve bu dernek 1962'de bu konuda dergi yayınlamıştır. Bu derneğin uzun süre işlevsiz kalmasının ardından 1999'da Türkiye Hidatidoloji Derneği olarak tekrar kurulmuştur. 2001 ve 2014 yıllarında Aydın ve Ordu'da kongreler düzenlenmiştir.

Kistik Ekinokokkoz ve Tek Sağlık Konsepti

Kistik Ekinokokkoz gibi zoonoz hastalıkların dünyada daha iyi anlaşılması ve çalışılmasıyla beraber tek sağlık konsepti gündeme gelmiştir. Böyle hastalıklarla sınırlı bakış açısıyla, belirli meslek grupları veya kurumlar tarafından mücadelenin gerçekleşemeyeceği bunun için çok daha geniş bir işbirliğinin gerekli olduğu anlaşılmıştır.

Bu yazıda anlattığımız kistik ekinokokkoz özelinde bakacak olursak hastalığın insan, hayvan ve çevre ilişkileri dikkati çekmektedir. Sadece hasta insanların tedavi edilmesi ve insan sağlığının gözetilmesi hastalığın önlenmesi yada ortadan kaldırılmasında yeterli olmayacaktır. Tek sağlık konseptine uygun olarak parazitin yaşam döngüsünün tamamlanamadan ortadan kaldırılması için insan sağlığının yanında hayvan sağlığı ve çevre sağlığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bütün bunlar beşeri hekimler ve veteriner hekimleri gibi birden fazla meslek grubunun ve daha geniş çerçevede ise çeşitli kurumların işbirliğini gerektirmektedir.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Bilim Budur! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • İnanılmaz 1
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/10/2022 19:32:41 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9706

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Balık Çeşitliliği
Biyokimya
Transkripsiyon
Asteroid
Cinsel Yönelim
Tıp
Bilim İnsanı
İmmünoloji
Bilim Tarihi
Stephen Hawking
Manyetik
Irk
Wuhan
Kurbağa
İnsanlık
Yapay Zeka
İntihar
Mitler Ve Gerçekler
Kuantum Fiziği
Biyoloji
Gözlem
Görme
Diş
Kültür
Yumurta
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.