Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Dinozorlarda Kanibalizm (Yamyamlık) Var Olabilir mi? Dinozorların Torunları Olan Kuşlar, Yamyamlık Sergiler mi?

Dinozorlarda Kanibalizm (Yamyamlık) Var Olabilir mi? Dinozorların Torunları Olan Kuşlar, Yamyamlık Sergiler mi? NewScientist
10 dakika
783
Tüm Reklamları Kapat

Kanibalizm, en temel tanımıyla bir türün bireylerinin kendi türlerine ait başka bireyleri yemesi durumunu ifade eder. Bu terim genellikle insanlar arasında, insan eti yemeyi anlatmak için kullanılsa da sadece insanlara özgü değildir; hayvanlar aleminde de gözlemlenen bir fenomendir. Bu yazıda dinozorları ve onların torunları olan kuşları kanibalizm yönünden inceleyeceğiz.

Kuşlarda Kanibalizm Var mı?

Günümüzdeki kuşlar, dinozorların modern torunları yani bir nevi dinozor olarak kabul edilirler. Bu bağlamda, bazı kuş türlerinde kanibalizm davranışlarına rastlanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Özellikle esaret altında tutulan kuşlar arasında; örneğin keklik, güvercin ve tavuk gibi canlılarda kanibalizm, genellikle stresli durumlarda ortaya çıkar ve genellikle kötü yönetim uygulamaları ile ilişkilendirilir.[1], [2] Stres durumunda bir kuş; diğer bir kuşun tüylerini, ayak parmaklarını veya dışkılama bölgelerini koparmaya başlayabilir. Eğer kan görülür veya açık bir yara oluşursa, bu kanibalizm davranışı tüm sürüye hızla yayılabilir. Bu sorun erken fark edilirse kontrol altında tutulabilir, ancak kontrol dışına çıkarsa daha fazla maliyet ve soruna neden olması muhtemeldir. Bu tür bir davranışın kontrol altına alınması zaman alabilir ve zorlayıcı olabilir. Esaret altındaki kuşlarda kanibalizm; aşırı kalabalık, aşırı sıcaklık, aşırı ışık, yem veya su eksikliği, dengesiz diyetler, farklı tür ve boyutların karıştırılması, yavaş tüylenen kuşlar, ani çevresel değişiklikler gibi birçok koşul nedeniyle meydana gelebilmektedir.

İklim Değişikliği Martılarda Kanibalizmi Artırabilir mi?

Kuşlarda kanibalizm sadece kümes hayvanları ile sınırlı, kalmaz, doğal ortamdaki canlılarda da pekâlâ gözlemlenebilir. Öte yandan iklim değişikliği; türlerin davranışlarını, beslenme alışkanlıklarını hatta morfolojilerini (şekillerini) bile etkilemektedir. Eriyen buzullar ve yükselen su sıcaklıkları ile birlikte, ne yazık ki bazı canlılar kendi türlerini besin olarak kullanmaya da başlamışlardır.

Tüm Reklamları Kapat

Örnek olarak kutup ayıları ve ıstakozlar, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle kendi türlerini yeme eğilimi göstermiştir.[3], [4] Ancak bu eğilim sadece onlarla sınırlı kalmamıştır. Washington Eyaleti'nde yapılan araştırmalar, Pasifik Kuzeybatısındaki martı popülasyonunda da benzer bir durumun ortaya çıktığını göstermektedir.[5], [6], [7]

Deniz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, planktonlar daha derin ve soğuk sulara göç etmektedir. Bu durum, balıkların da planktonların peşinden gitmelerine neden olmaktadır. Sığ sularda yeterince yiyecek bulamayan martıların hayatta kalmak için daha fazla kanibalizm davranışının görülme oranı artmıştır. Bu örnek, iklim değişikliğinin ekosistemlerdeki besin zincirlerini nasıl etkilediğinin ve türlerin beslenme alışkanlıklarını nasıl değiştirebileceğinin de bir göstergesi niteliğindedir.

Bu tür davranışlar, türlerin besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına adaptasyonlar geliştirdiğini gösterirken aynı zamanda ekosistemdeki dinamikleri de etkileyebilir.[8], [9] Öte yandan bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerinin devam etmesi durumunda martıların gelecekte daha fazla kanibalizm davranışı sergileyebileceğinden endişe etmektedirler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Grist

Martılar ve kümes hayvanlarına ek olarak Avustralya ak aynağı (Threskiomis molucca) ve Avustralya pelikanı (Pelecanus conspicillatus) gibi canlılarda da kanibalizm belgelenmiştir.[10] Gözlemler sonucunda, Ak ibislerin ölü türdaşlarının cesetlerini tüketerek beslendiği görülmüştür. Öte yandan, pelikanların ise canlı pelikanları (heterokanibalizm örneği) ve ibis yavrularını tükettiği belirlenmiştir.

Dinozorlarda Kanibalizm Var mıydı?

Dinozorlar arasında, ikonik T. rex de dahil olmak üzere teropodlar (Theropoda); popüler kültürün de etkisi ile öfkeli yırtıcılar olarak ün kazanmıştır. Dinozorların fosil kayıtları bize canlının anatomisinden davranışlarına, evrimsel geçmişinden yaşadıkları çevreye kadar birçok ipucu sağlayabilir. Ancak etçil canlıların genellikle ne yedikleri konusunda kesin kanıtlara sahip olmak zordur; çünkü ısırık izleri gibi kanıtlar nadiren bulunur.[11] Nitekim dinozorlar arasında kanibalizm kanıtları vardır fakat nadirdir. Daha önce T. rex ve Majungasaurus, Gorgosaurus, Allosaurus gibi teropodlarda belgelenmiştir.[12], [13]

Coelophysis

Coelophysis'in potansiyel yamyamlık davranışı, paleontologlar arasında uzun yıllar boyunca sıkça tartışılan bir konu olmuştur. Bu üç metre uzunluğunda, ortalama 15-20 kg kütleye sahip etçil dinozor, 205 milyon yıl önce Geç Triyas döneminde yaşamıştı.

1947 yılında Ghost Ranch'ta bulunan toplu ölüm alanı, paleontolog Edwin Colbert ve ekibinin araştırmalarını yönlendirmişti.[14] Bu alanın kazıları, tam beş yıl süren titiz çalışmalar sonucunda, her biri dinozor iskeletleriyle dolu olan on üç büyük kaya bloğunun ortaya çıkarılmasına yol açtı. Bu fosillerin ilginç bir özelliği vardı; çoğunluğu aynı türe, yani Coelophysis'e aitti. Ancak bu kadar çok dinozorun neden burada toplu halde bulunduğu henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ölümlerinden sonra bedenlerinin muhtemelen bir sel tarafından sürüklenip bir araya getirilmiş olabileceği düşünülmektedir.

Nitekim anlaşılamayan tek olgu fosillerin neden toplu halde bulunduğu değildi. İki yetişkin Coelophysis iskeleti incelendiğinde, iç organ boşluklarında beklenmedik şekilde kendilerine ait olmayan küçük kemik yığınlarına rastlandı. Paleontolog Edwin Colbert için, bu kemikler doğal dünyada oldukça yaygın olan ancak dinozorlar için daha önce belgelenmemiş bir olgunun, yani kanibalizmin işareti olabilirdi. Colbert, bu küçük kemiklerin aynı türe ait yavrulara ait olduğunu öne sürdü ve Coelophysis'in yamyam bir davranış sergileyebileceği fikrini ortaya attı. Hatta bu tahmin, dinozorun kendi yavrularını bile yediği şeklinde genişledi. Fakat daha sonraki yıllarda gerçekleştirilen daha detaylı araştırmalar, bu görüşün sorgulanmasına ve farklı perspektiflerin ele alınmasına yol açtı.

Tüm Reklamları Kapat

Bahsi geçen Coelophysis fosil kayıtlarından bir tanesi. Göğüs kafesinin içindeki kemikleri görebilirsiniz
Bahsi geçen Coelophysis fosil kayıtlarından bir tanesi. Göğüs kafesinin içindeki kemikleri görebilirsiniz
STORAGE ROOM No. 2

2002 yılında paleontolog Dr. Robert Gay, Coelophysis iskeletinin içindeki kemikleri daha detaylı incelediğinde, bu kemiklerin Coelophysis iskeletleriyle örtüşmediğini fark etti. Daha sonra, New Mexico Doğa Tarihi ve Bilim Müzesi ile çalışan başka bir grup paleontolog, Ghost Ranch'taki başka bir Coelophysis iskeleti bloğunu inceledi.[15], [16] Bu iskeletlerden birinde, kalça kemiklerinin altında önceden sindirilmiş malzemelerin bulunduğu tespit edildi. Bu materyalin fosilleşmiş dışkı (kaprolit) olabileceği düşünüldü. Ayrıca, bir başka iskelette ise fosilleşmiş dinozor kusmuğu keşfedildi. Bu bulgular, Coelophysis'in yamyamlık davranışında bulunmuş olabileceğini gösteriyordu.

The New York Times

Araştırmalar ilerledikçe, Coelophysis'in yamyam olmadığına dair kanıtlar giderek daha güçlü hale geldi. Bu doğrultuda, özellikle kemiklerin mikroyapılarına yönelik incelemeler büyük önem taşıdı. Kemiklerin mikroyapısındaki detaylı özellikler, bu kemiklerin Coelophysis'e ait olmadığını ve farklı bir türe (muhtemelen Hesperosuchus'a)ait olduğunu destekledi. Bu önemli bulgu, önceki kanibalizm iddialarını büyük ölçüde çürüttü.

Buna ek olarak bazı örneklerde, yetişkin Coelophysis iskeletlerinin altında yavruların bulunduğu gözlendi. Ancak ilginç bir şekilde, bu yavruların kemiklerinde yamyamlığa işaret eden hiçbir iz bulunmadı. Yetişkinlerin altında bulunan yavruların kalıntıları üzerinde herhangi bir yamyamlık belirtisi bulunmaması, Coelophysis'in kanibal bir davranış sergilemediğini destekleyen önemli bir kanıttır. Tüm bu detaylı incelemeler ve analizler sonucunda, Coelophysis'in yamyam bir canlı olmadığına dair güçlü bir duruş sergilenmiştir ve şu anda kanibal bir dinozor olarak kabul edilmemektedir.[17]

T. rex ve Kanibalizm

Tyrannosaurus rex, tarihteki en büyük karasal etoburlardan biridir, bu nedenle onun ekolojisi ve beslenme alışkanlıkları hakkında pek çok tartışma yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Bu tartışmalardan biri de kanibalizm üzerindedir. Ancak az önce de değindiğimiz üzere, bu türün beslenme alışkanlıklarını veya yeme davranışlarını doğrudan kanıtlayacak çok az bilgi bulunmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Tyrannosaurus rex tarafından yapıldığı düşünülen diş izlerini taşıyan Tyrannosaurus rex kemikleri.
Tyrannosaurus rex tarafından yapıldığı düşünülen diş izlerini taşıyan Tyrannosaurus rex kemikleri.
PLOS One

Müze koleksiyonlarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, Tyrannosaurus rex'e ait dört örnekte büyük etobur dinozorların diş izlerine rastlanmıştır. Geç Maastrihtiyen çağında Batı Kuzey Amerika'da Tyrannosaurus'un tek büyük etçil olduğunu göz önünde bulunduran 2010 tarihli bir araştırma, bu diş izlerinin Tyrannosaurus'a ait olduğunu ileri sürmüştür.[18] Bu izler, beslenme izleri olarak yorumlanmakta ve bu fosiller, yamyamlık örneklerini belgelemektedir. Bu davranışın korunma potansiyelinin düşük olması nedeniyle, yamyamlığın Tyrannosaurus'ta şaşırtıcı derecede yaygın bir davranış olabileceği düşünülmekte ve bu davranışın etçil dinozorlarda genel olarak yaygın olabileceği öne sürülmektedir.

Science

Majungasaurus ve Kanibalizm

Abelisaurid teropod Majungasaurus crenatissimus, Geç Kretase döneminde Kuzeybatı Madagaskar'ın düzlüklerinde yaşayan bir dinozordur. Bu tür, Mahajanga Havzası'nın geniş taşkın düzlüklerinde yaşamasına rağmen aynı zamanda Madagaskar'ın merkezi yüksek platolarından gelen geniş ve kumlu nehir kanallarını sık sık ziyaret ediyordu. Bu sığ nehirler; balıklar, kurbağalar, kaplumbağalar ve büyük ve küçük timsah benzeri sucul ve yarı sucul hayvanlarla doluydu. Bu canlılar muhtemelen suyun mevsimsel dalgalanmalarına uyum sağlamışlardı.[19]

Bu düşünceyi destekleyen sebep, fosil kalıntılarının gömülü olduğu sedimanlarının (akarsu sedimanları ile birleşmiş ince taneli döküntü akışı sedimanları) değişken bir akış rejimine işaret etmesidir. Ayrıca yapılan araştırmalar, çevresel iklimin yarı kurak olduğunu göstermektedir. Aynı sedimanlarda korunan birçok kemik yatağı, yerel ve tekrarlayan ölüm dalgalarının varlığına da işaret etmektedir.

Majungasaurus crenatissimus, bu kemik yataklarında korunan leşlerle besleniyordu ve aynı türden gelen iki bireyin kemiklerinde bulunan çok sayıda diş izi, modern omurgalı etçillerin tipik olarak yaptığı gibi iyi gelişmiş kaslı merkezi iskelete odaklandıklarını göstermektedir. Özellikle kafatası ve uzuv kemiklerinin parçalanmış halde bulunması, bu türün diğer bireyler tarafından tüketildiğine dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Bu tür içi beslenme kanıtlarından yola çıkılarak, M. crenatissimus da kanibalistik bir dinozor olarak kabul edilmektedir.[20]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
YIKICI POLİTİKA

Negri’nin hapislik ve sonrasındaki sürgün yıllarında kaleme aldığı Yıkıcı Politika yirmi birinci yüzyıla yöneltilmiş bir işaret fişeğidir. Bugünden bakıldığında, geçmişteki geleceği gözler önüne seren ve İmparatorluk ile Çokluk eserlerinin temellerinin atıldığı bir eser olmanın çok ötesindeki öngörüleriyle de bir baş yapıttır.

İtalyan işçici geleneğinin (operaismo) emeğin kurucu ve otonom gücüne vurgusu devam ettirilmekle birlikte, yüzyılın sonunda toplumsal mücadelelerde cisimleşen toplumsal işçinin doğuşu üretimin ve ekolojinin değişen niteliğinde aranır. Negri’ye göre toplumun her sathına yayılmış bu kurucu özne, entelektüel emeğin baskın üretim biçimi olduğu toplumsal fabrika koşullarının her fırsatta altını oyar. Bu yıkıcı uğrağın en belirgin özelliği ise, adeta Gezi ve benzeri birçok direnişin ortak öğesi, kolektif neşede ifadesini bulan proleter entelektüel öznelliklerdir.

Negri, 68’in mirasçısı olduğunu düşündüğü 86 öğrenci olaylarından hareketle devrimci teorisini hareketin içerisinde ve ötesindeki öngörüleriyle doğrular. Bu anlamda günümüzde hemen her ülkede rastladığımız faşizan ve otoriter pratiklerin kökleri nükleer devlet kavramsallaştırmasıyla ifade edilirken, ekolojik yıkımın nedenleri de yine sermayenin gerçek boyunduruk evresinin kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendirilir. Gerçek boyunduruk evresinde değerin ölçülemez boyutlara varan üretkenliği, Negri’ye göre, ancak ve ancak enflasyonist saldırılarla yeniden boyunduruk altına alınmaya çalışılır. Kapitalizmin son yüzyılda geçtiği evrelerin titizlikle ele alındığı çalışmanın asıl derdi, yine ve her zaman olduğu gibi, politik olanın otonomisinin nasıl kurulacağı, yani örgütlenmedir. Negri, tam da bu noktada, farklı siyasi geleneklerle hesaplaşmaya girerek, yıkıcı kuruculuğun temeli olarak barış mücadelesine çubuk büker. Devrimci bir teorisyenin hücresinden yirminci birinci yüzyılın ayak sesleri yankılanmaktadır .

Çevirisi tekrardan gözden geçirilip Negri’nin yeni önsözüyle genişletilmiş olan bu baskı, sadece geçmişin bir muhasebesi olarak değil, aynı zamanda bugünü anlamak için önemli bir rehberdir.

Devamını Göster
₺120.00
YIKICI POLİTİKA

Allosaurus ve Kanibalizm

2020 yılında yayımlanan bir çalışma, teropod dinozorlarının kendi türleri de dahil olmak üzere diğer dinozorları nasıl yediklerini ve leş aradıklarını kanıtlarla açıklamaktadır.[12] Utah-Colorado sınırına yakın bir kemik yatağı, 150 milyon yıl önce yaşamış hayvanların fosillerini içermektedir. Bu fosiller titizlikle beslenme davranışlarının kanıtları için incelenmiş ve bunların %29'unun ısırık izleri taşıdığı belirlenmiştir.[21] Bu sayı, dinozor alanları için oldukça yüksek bir ısırık izi yüzdesidir ve bunun nedeni tam olarak açıklık kazanamamıştır.

Çukurun (kazının yapıldığı bölgenin) çevresinin ıslak ve kuru mevsimler arasında değişen bir ortam olabileceği hipotezi öne sürülmüştür. Bu hipoteze göre dinozor kemiklerinin bulunduğu bölge zaman zaman yağışlı ve nemli, zaman zaman ise kurak bir iklim yaşamış olabilir. Bu senaryo, büyük vücutlu sauropodların leşlerinin leşçiler tarafından kemirilmesi için yeterli zaman sağlamış olabilir. Yani, dönemsel olarak oluşan kuraklık ve su kıtlığı nedeniyle leşlerin çürümesi daha uzun sürecektir. Bu fikir vücudun özellikle etli olmayan bölgelerde, yani genellikle sona kalan parmak uçları gibi kemiklerde bulunan ısırık izlerinin yüksek sayısı ile desteklenmektedir.

Allosaurus illüstrasyonu.
Allosaurus illüstrasyonu.
Mark Witton

Kazının yapıldığı bölgede ayrıca kanibalizm izleri de tespit edilmiştir. Keskin diş izleri, bu bölgenin en yaygın teropodu olan Allosaurus'un bu izleri bıraktığını gösteriyor gibi görünmektedir. Ancak, üç boynuzlu etçil Ceratosaurus'un da bu izleri yapmış olabileceği düşünülebilir. Fakat Ceratosaurus'un bu bölgede nadir bulunan bir tür olması, bu düşünceyi desteklememektedir.

Diğer bir olasılık ise Allosaurus'un kendi türünden bazı bireyleri yemesidir, çünkü Allosaurus bu bölgede daha yaygın bir şekilde bulunmaktadır. İlginç bir şekilde, bulunan ısırık izlerinin çoğu da Allosaurus fosilleri üzerinde tespit edilmiştir. Bu da Allosaurus'larda kanibalizmin bu fosil kaydında ilk kez kanıtlandığının bir göstergesi niteliğindedir.

Ancak Allosaurus neden başka bir Allosaurus'u yemeyi tercih etsin ki? Bu sorunun muhtemel bir cevabı, özellikle o dönemdeki büyük avcılar düşünüldüğünde neredeyse hiçbir avcının ücretsiz bir yemeği reddetmeyeceği gerçeğidir. Zaten bu nedenle de avcılar ile leşçiler arasındaki sınırlar oldukça belirsiz hale gelir. Esasen Allosaurus türleri özelinde, bu dinozorların daha çok ekolojik leşçiller olduğu düşünülmektedir.[20] Öte yandan, bulunan ısırık izlerinin olağandışı derecede sık olması, etçil dinozorların zor dönemleri atlatmak için her türlü kaynağı kullanma çabasında olduğunu da anlatıyor olabilir.

MMQ topluluğunda (Mygatt-Moore Quarry) gözlenen ısırık izleri.
MMQ topluluğunda (Mygatt-Moore Quarry) gözlenen ısırık izleri.
PLOS One

Sonuç

Dinozorlar dünya tarihinde çeşitli zaman dilimlerinde farklı yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıkları geliştirmiş canlılardır. Bazı fosil kanıtları, belirli dinozor türlerinin kanibalizm davranışlarını sergilediğini göstermektedir. Ancak ne yazık ki, fosillerden elde ettiğimiz ve edebileceğimiz bilgiler sınırlıdır. Yine de dinozorların da günümüzdeki hayvanlar gibi çeşitli beslenme ve davranış alışkanlıklarına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Kanibalizm gibi davranışlar, dinozorların yaşadığı çevresel koşullar, rekabet ve kaynakların kısıtlılığı gibi faktörlerden etkilenebilir. Ancak her halükârda bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Fakat hiç şüphesiz, gün geçtikçe yapılacak keşifler bizlerin dinozorlar hakkındaki bilgilerini çok daha derinleştirecek ve hayranlığımızı artıracaktır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
41
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 5
 • İnanılmaz 5
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Tebrikler! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Umut Verici! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ R. Crespo. Cannibalism In Poultry - Poultry - Msd Veterinary Manual. Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: MSD Veterinary Manual | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Pennsylvania state university. Poultry Cannibalism: Prevention And Treatment. Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: Pennsylvania state university | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. W. T. McDonnell. Claws And Effect: Climate Change Turns Lobsters Into Cannibals. (24 Temmuz 2013). Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: Grist | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Joling. Is Climate Turning Polar Bears Into Cannibals?. Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: NBC News | Arşiv Bağlantısı
 • ^ X. Chiang-Waren. Climate Change Turns Birds Into Cannibals. (2 Ağustos 2016). Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: Grist | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. J. Evans. British Seagulls Are Turning Cannibal And Eating Each Other As Heatwave Leaves Them With Food Shortage.... (25 Temmuz 2019). Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: The Sun | Arşiv Bağlantısı
 • ^ T. W. Channel. Warmer Sea Temperatures Are Turning Seagulls Into Cannibals, Researchers Say | The Weather Channel. Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: The Weather Channel | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. A. Polski, et al. (2022). Egg Cannibalism As A Foraging Tactic By Less Fit Glaucous-Winged Gulls (Larus Glaucescens). Wilson Ornithological Society. doi: 10.1676/20-00072. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. L. Hayward, et al. (2014). Egg Cannibalism In A Gull Colony Increases With Sea Surface Temperature. The Condor, sf: 62-73. doi: 10.1650/CONDOR-13-016-R1.1. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Waterbird Society. (2014). Cannibalism In The Australian Pelican (Pelecanus Conspicillatus)And Australian White Ibis (Threskiornis Molucca). Waterbird Society, sf: 632. doi: 10.1675/1524-4695-31.4.632. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Natural History Museum. Dinosaur Diaries: Oldest Evidence Of Cannibal Dinosaurs Uncovered. Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: Natural History Museum | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b R. Black. Carnivorous Dinosaurs Like Allosaurus Were Cannibals. Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: Smithsonian Magazine | Arşiv Bağlantısı
 • ^ U. O. Alberta. Rare Evidence Of Dinosaur Cannibalism: Meat-Eater Tooth Found In Gorgosaurus Jawbone. (7 Ekim 2009). Alındığı Tarih: 21 Ağustos 2023. Alındığı Yer: ScienceDaily | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. F. Laporte. (2021). Uncovering Coelophysis : The Little Dinosaurs Of Ghost Ranch . Edwin H. Colbert. Columbia University Press, New York, 1995. Xiv, 250 Pp., Illus. $29.95 Or £21.50.. American Association for the Advancement of Science (AAAS), sf: 1927-1927. doi: 10.1126/science.268.5219.1927.a. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. J. Nesbitt, et al. (2006). Prey Choice And Cannibalistic Behaviour In The Theropod Coelophysis. Biology Letters, sf: 611. doi: 10.1098/rsbl.2006.0524. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ American Museum of Natural History. American Museum Of Natural History Paleontologists Overturn Claim That Cannibalistic Dinosaur Ate Its Own. Alındığı Tarih: 22 Ağustos 2023. Alındığı Yer: American Museum of Natural History | Arşiv Bağlantısı
 • ^ I. Sample. Dinosaur Cleared Of Cannibalism. (19 Eylül 2006). Alındığı Tarih: 22 Ağustos 2023. Alındığı Yer: The Guardian | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. R. Longrich, et al. (2010). Cannibalism In Tyrannosaurus Rex. PLOS ONE, sf: e13419. doi: 10.1371/journal.pone.0013419. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. R. Rogers, et al. (2007). Paleoenvironment And Paleoecology Ofmajungasaurus Crenatissimus(Theropoda: Abelisauridae) From The Late Cretaceous Of Madagascar. Informa UK Limited, sf: 21-31. doi: 10.1671/0272-4634(2007)27[21:PAPOMC]2.0.CO;2. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b C. C. Pahl, et al. (2021). Carnosaurs As Apex Scavengers: Agent-Based Simulations Reveal Possible Vulture Analogues In Late Jurassic Dinosaurs. Ecological Modelling, sf: 109706. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2021.109706. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. K. Drumheller, et al. (2020). High Frequencies Of Theropod Bite Marks Provide Evidence For Feeding, Scavenging, And Possible Cannibalism In A Stressed Late Jurassic Ecosystem. PLOS ONE, sf: e0233115. doi: 10.1371/journal.pone.0233115. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/09/2023 03:18:57 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15382

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Sivrisinek
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Çiçek
Renkler
Aşırı
Obezite
İnsan Evrimi
Venüs
Fosil
Müfredat
Kuantum Mekaniği
Dişler
Vejetaryen
Algoritma
Hastalık Kataloğu
Çocuklar İçin Bilim
Sayı
Zeka
Sars-Cov-2
Arkeoloji
Yıldızlar
Balık Çeşitliliği
İlişki
Çalışma
Aslan
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Plastik Problemimizi Bakterilerle Çözebilir miyiz?
Plastik Problemimizi Bakterilerle Çözebilir miyiz?
Gözyaşı Ne İşe Yarar?
Gözyaşı Ne İşe Yarar?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Hastalıklar Konusunda Google Sizi Nasıl Aldatıyor?
Hastalıklar Konusunda Google Sizi Nasıl Aldatıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. K. Selçukoğlu, et al. Dinozorlarda Kanibalizm (Yamyamlık) Var Olabilir mi? Dinozorların Torunları Olan Kuşlar, Yamyamlık Sergiler mi?. (25 Ağustos 2023). Alındığı Tarih: 29 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15382
Selçukoğlu, A. K., Alparslan, E. (2023, August 25). Dinozorlarda Kanibalizm (Yamyamlık) Var Olabilir mi? Dinozorların Torunları Olan Kuşlar, Yamyamlık Sergiler mi?. Evrim Ağacı. Retrieved September 29, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15382
A. K. Selçukoğlu, et al. “Dinozorlarda Kanibalizm (Yamyamlık) Var Olabilir mi? Dinozorların Torunları Olan Kuşlar, Yamyamlık Sergiler mi?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 25 Aug. 2023, https://evrimagaci.org/s/15382.
Selçukoğlu, Alper Kaan. Alparslan, Eda. “Dinozorlarda Kanibalizm (Yamyamlık) Var Olabilir mi? Dinozorların Torunları Olan Kuşlar, Yamyamlık Sergiler mi?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, August 25, 2023. https://evrimagaci.org/s/15382.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close