Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Bor

Bor Nedir? Özellikleri Nelerdir ve Nerelerde Kullanılır?

Bor Materials Hub
Bor parçaları
5 dakika
12,591
Evrim Ağacı Akademi: Periyodik Cetvel ve Elementler Yazı Dizisi

Bu yazı, Periyodik Cetvel ve Elementler yazı dizisinin 5. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Hidrojen" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Bor, sembolü "B" ve atom numarası 5 olan kimyasal bir elementtir. Saf bor, koyu renkli amorf bir tozdur. Yıldız nükleosentezi ile değil, tamamen kozmik ışın parçalanması ve süpernovalar tarafından üretilen, güneş sisteminde ve yerkabuğunda az miktarda bulunan bir elementtir. Yer kabuğunun ağırlıkça yaklaşık %0.001'ini oluşturur.[1], [2] Saf bor, meteoritlerde küçük miktarlarda bulunan bir metaloiddir ve gezegenimizde serbest olarak bulunmaz.

Borun esas kullanım alanı kimyasal bileşiklerdir. Küresel olarak tüketilen tüm borun yaklaşık yarısı, yalıtım ve yapısal malzemelerdeki cam elyafının bir katkı maddesidir. Biyolojide boratlar, memeliler için zehirli değildir (sofra tuzuna benzer), ancak eklem bacaklılar için zehirlidir ve böcek öldürücü olarak da kullanılır. Saf bor nadirdir ve üzerinde yeterince çalışılmamıştır çünkü endüstriyel anlamda üretimi zordur.

Bor bileşiklerinde ametal bileşikler gibi davranır; ancak farklı olarak saf bor, karbon gibi bir elektrik iletkenidir. En fazla rastlanan bor bileşikleri asit borik ve borun sodyum ve kalsiyum ile teşkil ettiği bileşiklerdir. Bor, doğada iki şekilde bulunur:

 • Kristal şekli: parlak ve siyahtır, çok serttir, kristal yapısı tespit edilememiştir, birbirine sıkıca bağlanmış üç boyutlu bor atomlarından meydana geldiği düşünülmektedir.
 • Şekilsiz versiyonu: daha az yoğundur, yeşilimsi sarıdır, tatsız ve kokusuz bir toz halindedir.

Bulunma Sıklığı ve Üretimi

Bor, başlıca ticari bor mineralleri olan boraks ve kernit ile birleşerek, özellikle Kaliforniya'nın kurak bölgelerinde yoğunlaşmıştır.[3] Dünyanın yüksek oksijene sahip ortamında, bor her zaman borat içerisinde tamamen oksitlenmiş olarak bulunur. Bu nedenle bor, Dünya'da temel formunda bulunmaz.[4]

Tüm Reklamları Kapat

Bor, yerkabuğu kütlesinin yalnızca %0.001'ini temsil eden, nispeten nadir bir element olmasına rağmen, içinde boratın çözünebildiği hareketli suların içinde yüksek oranda konsantre olabilir. Boraks ve borik asit gibi bileşiklerde doğal olarak bir arada bulunur. Bazen volkanik kaynak sularında da bulunabilir.

Ekonomik açıdan önemli bor kaynakları kolemanit, rasorit (kernit), üleksit ve tinkal mineralleridir. Bunlar mineraller, çıkarılan bor içerikli cevherin %90'ını oluşturmaktadır. Halen kullanılmayan bilinen en büyük küresel boraks yatakları, Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir illeri dahil Orta ve Batı Türkiye'de bulunmaktadır.[5], [6], [7]

Uygulama ve Kullanım Alanları

Bor, doğrudan yakıt olarak kullanılabilse de, atık gazları son derece zehirlidir; bu nedenle otomotiv ve toplu taşımacılık sektöründe iyi bir yakıt olarak görülmemektedir. Hatta uçaklarda bile, havadayken sorun yaratmasa da, yeryüzünde uçaklarla çalışan personel için son derece yüksek sağlık riskleri doğurmaktadır. Buna karşılık bor, nükleer yakıt olarak, daha önceden yapılan analizlere göre çok daha başarılı ve verimli olduğu tespit edilmiştir.

Yeryüzünden çıkarılan bor cevherinin neredeyse tamamı borik asit ve sodyum tetraborat pentahidrata dönüştürülmekte kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde borun %70'i cam ve seramik üretiminde kullanılmaktadır.[8]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bor bileşiklerinin küresel endüstriyel ölçekte başlıca kullanımı, özellikle Asya'da bor içeren yalıtım ve yapısal fiberglaslar için cam elyaf üretimidir. Cam elyaflarının mukavemetini veya akışkanlık özelliklerini etkilemek için cama boraks pentahidrat veya boroksit olarak eklenir.[9] Küresel bor üretiminin bir diğer %10'u, yüksek mukavemetli cam eşyalarda kullanılan borosilikat cam içindir. Küresel borun yaklaşık %15'i bor seramiklerinde kullanılmaktadır. Tarım, küresel bor üretiminin %11'ini, ağartıcı ve deterjanları yaklaşık %6'sını tüketmektedir.[10]

Borun kullanım alanları genel olarak şöyle sıralanabilir:  

 • Savunma , cam, seramik ve temizleme ve beyazlatma sanayii 
 • Cam elyafı 
 • Optik cam elyafı 
 • Yanmayı önleyici ( geciktirici ) maddeler 
 • Tarım 
 • Metalurji 
 • Nükleer Uygulamalar 
 • Enerji Depolama 
 • Atık Temizleme 
 • Yakıt 
 • Sağlık 

Tarihi

"Tinkal" olarak da bilinen boraks, Çin'de MS. 300 yılından itibaren kullanıldı ve bir miktar ham boraks, simyacı Jābir ibn Hayyān'ın MS 700'de bahsettiği gibi Batı'ya ulaştı. Marco Polo, bazı sırları 13. yüzyılda İtalya'ya geri getirdi. Agricola, 1600 civarında boraksın metalürjide bir eritken olarak kullanıldığını bildirdi. Borik asit; 1777 yılında Floransa, İtalya yakınlarındaki kaplıcalarda, öncelikle tıbbi kullanımları ile "Sal Sedativum" olarak tanındı.

İtalya'nın Sasso kentinde bulunan nadir mineral ise "Sassolite" olarak da adlandırıldı. Sasso, 1827'den 1872'ye kadar, yani Amerikan kaynakları yerini aldığında, Avrupa boraksının ana kaynağıydı.[11] Bor bileşikleri, Francis Marion Smith'in Pacific Coast Borax Company'nin ilk kez popüler hale getirdiği ve düşük maliyetle ürettiği 1800'lerin sonlarına kadar nispeten nadiren kullanıldı.[12]

Tüm Reklamları Kapat

Etimolojisi

Doğada bulunan bor bileşikleri boraks (sodyum borat) ve kernit (sodyum borat hidroksit) olarak topraktan çıkartılır. Elementin adı, "boraks"ın Arapça adı olan "Burak"tan türemiştir.[13], [14] Bunun sebebi, 875 yılında Araplar'ın ilk kez bor tuzlarından ilaç yapmalarıdır. Kernit ise, ilk keşfedildiği bölge olan ABD'nin Güney Kaliforniya kısmındaki Kern Kasabası'ndan adını almaktadır. Ancak bor tuzları, günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce ilk kez Tibet'te kullanılmıştır.

Önlem ve Güven

Bor elementi, boroksit, borik asit, boratlar ve birçok bor bileşiği, insanlar ve hayvanlar için nispeten zararsızdır. Biyolojide bor bileşikleri memelilere düşük düzeyde toksiktir (yaklaşık olarak sofra tuzu kadar); ancak eklem bacaklılarda çok daha etkili bir toksindir. Hayvanlar için LD50 (%50 ölüm oranının olduğu doz) vücut ağırlığının kg'ı başına yaklaşık 6 g'dır. LD50'si 2 gramın üzerinde olan maddeler zehirli değildir. Ciddi bir etkisi olmadan günde 4 g borik asit alımı mümkündür, ancak birkaç dozdan daha fazlası zehirli olarak kabul edilmektedir.

50 gün boyunca günde 0.5 gramdan fazla alımı, küçük sindirim sorunları gibi sorunlara neden olur.[15] Borun beslenmede etkisi kemik büyümesi, yara iyileşmesi ve antioksidan aktivite için yararlı olabilir ancak vücuda yetersiz miktarda bor girmesi de bor eksikliğine neden olur.[16] Borik asit, böcekler için memelilere göre daha zehirlidir ve rutin olarak böcek ilacı olarak kullanılır.[17]

İlginç Bilgiler ve Diğer

 • Saf bor, koyu renkli amorf bir tozdur.
 • Yerkabuğunda yaygın olarak bulunan 51. elementtir.
 • Bor metaloitlerin en yüksek erime noktasına sahiptir.
 • Bor metaloitlerin en yüksek kaynama noktasına sahiptir.
 • Elmastan sonra en sert madde bor nitrittir. Hatta bazı analizler, elmastan bile sert olabildiğini göstermektedir.
 • Bor-10 izotopu, nükleer reaktörlerde nötron emici olarak kullanılır ve acil durum kapatma sistemlerinin bir parçasıdır.
 • Bor, yarı iletken üretiminde p tipi yarı iletkenlerin yapımında katkı maddesi olarak kullanılır.
 • Bor, alev testlerinde parlak yeşil yanar.
 • Borun yeşil alev özellikleri havai fişeklerde kullanılır.
 • Isı şokuna karşı direncini artırmak için cama bor eklenir. Çoğu laboratuvar cam malzemesi borosilikat camdan yapılır.
 • Bor, süper güçlü neodim mıknatısların önemli bir bileşenidir. Nd2Fe14B, bu mıknatısların kimyasal formülüdür.
 • Bor, bitkiler için temel bir besin elementidir. İnsanlar için çok hafif zehirlidir ama eklembacaklılar için ölümcüldür.
 • Dünyanın en zengin boraks yatakları Türkiye'nin orta ve batı bölgeleridir. Buna rağmen ABD, Dünya bor gereksinimini karşılayan birinci ülkedir. [18]
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Periyodik Cetvel ve Elementler Yazı Dizisi

Bu yazı, Periyodik Cetvel ve Elementler yazı dizisinin 5. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Hidrojen" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
36
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 26
 • Bilim Budur! 15
 • Muhteşem! 7
 • İnanılmaz 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Umut Verici! 5
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Güldürdü 3
 • Grrr... *@$# 2
 • İğrenç! 1
 • Üzücü! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/12/2023 03:03:58 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9860

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Balıklar
Psikiyatri
Uzay Aracı
Covıd-19
Görme
Ahlak
Hominid
Koku
Yörünge
Patlama
Primatlar
İyi
Kromozom
Jinekoloji
Beslenme
Yakınsak Evrim
Enerji
Karbonhidrat
Öğrenme Teorileri
Şehir
Mikrop
Hukuk
Bilgi
Zehir
Zehirli Mantar
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Anlayan, et al. Bor. (11 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 4 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9860
Anlayan, A., Emektar, D. (2021, February 11). Bor. Evrim Ağacı. Retrieved December 04, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9860
A. Anlayan, et al. “Bor.” Edited by Dilan Emektar. Evrim Ağacı, 11 Feb. 2021, https://evrimagaci.org/s/9860.
Anlayan, Alican. Emektar, Dilan. “Bor.” Edited by Dilan Emektar. Evrim Ağacı, February 11, 2021. https://evrimagaci.org/s/9860.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close