Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Taşa Başvurma Mantık Hatası: İnsanlar Argümanları Göz Ardı Etmek İçin Neden "Saçma" Olarak Nitelerler?

Taşa Başvurma Mantık Hatası: İnsanlar Argümanları Göz Ardı Etmek İçin Neden "Saçma" Olarak Nitelerler? Pixabay
7 dakika
1,978
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 26. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Taşa başvurma mantık hatası, bir kimse, rakibinin argümanı üzerine hiçbir şekilde düşünmeksizin veya absürtlüğüne yönelik yeterli kanıt sunmaksızın "absürt" olarak nitelediğinde gerçekleşen bir mantık hatasıdır. Bunun bir örneği, tartışma içinde bulunduğu rakibinin bütün iddialarına gülen ve bu iddiaları hiçbir gerekçeye dayanmadan "saçma" olarak niteleyen bir kimsedir.

İnsanlar birçok durumda taşa başvurur, taşa başvurma da küçümseyici ve göz ardı edici doğasından ötürü tartışma sürecine zarar verir. Bu çerçevede makalemizde taşa başvurma mantık hatası hakkında bilgi edinecek ve bu hataya başvuran insanlara karşı neler yapabileceğinizi göreceksiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Taşa Başvurmayı Anlamak

Taşa başvurma mantık hatasının adı, ünlü bir İngiliz yazar olan Samuel Johnson ve filozof George Berkeley'in arasında zihnimizin dışında hiçbir maddi şeyin var olmadığı fikri, yani immaterializm kavramı hakkında geçtiği iddia edilen bir konuşmaya atfedilmektedir. Bu fikre katılmayan Johnson, büyük bir taşa doğru yürüyüp taşı tekmelemiş, "Bunu bu şekilde reddediyorum!" diyerek fikre karşı çıkmıştır. Bu nedenle "çürütme sırasında taşa başvurma" anlamında "taşa başvurma safsatası" adını almıştır.

Taşa başvurmaya içkin reddediş, karşıt argümanla doğrudan alay etme veya karşıt argümanın tartışmaya değmez olduğu imasıyla birlikte konunun incelikli bir şekilde değiştirilmesi gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Buna ek olarak taşa başvurma, sıklıkla diğer çeşitli safsatalar ve retorik tekniklerle, örneğin rakibin itibarını sarsmak için ad hominem ile, karşıt görüşün daha kolay göz ardı edilebilmesi için öncesinde rakibin duruşu çarpıtılıyorsa saman adam safsatası ile, bir arada kullanılır.

Not: Bu mantık hatası, bazen Latince adı olan "argumentum ad lapidem" ile de karşımıza çıkmaktadır.

Scott Webb

Taşa Başvurma Örnekleri

Taşa başvurma özünde bir kişinin uygun bir gerekçe olmaksızın karşıt bir argümanı reddetmesidir. Bunun bir örneği şu şekildedir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ahmet: Binlerce bilim insanı az önce ülkelerin iklim değişikliğinin risklerini dikkate almasına yönelik bir belgeyi imzaladı.

Beril: Kimin umurunda! Zaten saçma bir fikir.

Ahmet: Ne? Nasıl yani?

Beril: Bilmiyorum. Kulağa uydurma gibi geliyor. Seni bilmem ama ben buna inanmıyorum.

Burada Ahmet önemli bir konuyu dile getiriyor ve Beril, konuyu saçma bularak nedenini açıklamaksızın reddediyor. Bu, Ahmet ve Beril farkında olsun olmasın, taşa başvurmanın tipik bir örneğidir.

Tüm Reklamları Kapat

Taşa başvurma, sözde bilim savunucularının meşru bilimsel teorileri itibarsızlaştırma girişimlerinde sıklıkla benzer şekilde kullanılmaktadır. Sözde bilimi bu şekilde savunanlar genellikle reddettikleri bilimsel teoriler hakkında cahilce bir tutum sergilerler veya konuyu yanlış anlamışlardır. Örneğin:

Evrim teorisinin saçma olduğunu bilmek için birazcık araştırma yapman yeterli. Yani, hepimizin maymun olduğunu düşünüyorlar!
Pixabay

Taşa Başvurmaya Nasıl Karşı Çıkılır?

Yukarıda da gördüğümüz gibi taşa başvurma, karşıt bir argümanı yeterli gerekçelendirme olmaksızın reddetmeyi içerir. Bu nedenle birinin size karşı bu mantık hatasını kullandığını fark ettiğinizde en uygun davranış karşınızdaki kişinin ne yaptığını doğrudan söylemek ve argümanınızı neden saçma bulduğunu temellendirerek neden göz ardı ettiğini açıklamasını rica etmektir. Örneğin, birisi ifadenizi saçma bularak göz ardı ederse şu yanıtı verebilirsiniz:

Böyle düşündüğünüzü anlıyorum, ancak bunun neden saçma olduğunu düşündüğünüzü açıklayabilir misiniz?

Bazı durumlarda ilk argümanınızı desteklemek üzere daha fazla kanıt sunabilirsiniz. Buna karşın böylesi durumlarda ek kanıtlar ile argümanınızı savunmanın bir işe yaramayabileceğini de unutmamalısınız; zira karşınızdaki kişi muhtemelen ilk argümanınızı göz ardı ettiği şekilde sunduğunuz kanıtları da göz ardı edebilir.

Bu nedenle içinde bulunduğunuz durum ısrarcı olmanızı gerektiriyorsa ısrarcı olmalı, diğer kişinin argümanınızı reddetme sebebini savunmasını sağlamalısınız. Bu çerçevede ispat yükümlülüğünün de argümanınızı göz ardı eden kişide olduğunu unutmamalısınız; yani, argümanınızın reddedilme gerekçesini açıklama yükümlülüğü argümanınızı reddeden kişidedir.

Tüm Reklamları Kapat

Son olarak, bu mantık hatasını ele alırken sakin kalmayı unutmamalı ve karşınızdaki kişinin sizi sinirlendirmesine izin vermekten kaçınmalısınız. Bu kurallar ana hatlarıyla tartışmalar için çok önemlidir, ve insanlar buradaki örnekler gibi safsatalarla bezeli ve göz ardı edici argümanlar kullandığında çok daha önemlidir.

Kasıtlı ve Kasıtsız Taşa Başvurma

Taşa başvurmaya karşı çıkarken çevrenizdeki insanların bu mantık hatasını kasıtlı veya kasıtsız olmak üzere iki şekilde sergileyebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Çevrenizdeki bir kimse taşa başvurduğunun farkında değilse bu kimseyi çatışmacı olmayan bir şekilde duruşunu sorgulamaya itme yoluyla akıl yürütme sürecindeki sorunları görmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu çerçevede duruşlarını gerekçelendirmelerini istemek de faydalıdır. Bununla beraber bir kimse kasıtlı bir şekilde taşa başvuruyorsa bu kimseyi bu konuda uyarmak ve argümanları neden göz ardı ettiğini gerekçelendirmesini istemek en iyi yaklaşımdır; ancak bu bile bu kimsenin düşüncesini değiştirmeye yetmeyebilir.

Bu çerçevede söylediğiniz veya yaptığınız hiçbir şeyin karşınızdaki kişinin fikrini değiştirmeyeceği bazı durumlar da olduğunu unutmamalısınız. Bu sabit fikirlilik, karşınızdaki kişi kasıtlı bir şekilde argümanlarınızı göz ardı ediyorsa muhtemeldir; ancak karşınızdaki kişi argümanlarınız kasıtsız bir şekilde göz ardı ediyorsa da fikri değişmeyebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
HİTİTLİ

İsimsiz bir kahramanın anlatılmamış hikâyesi: Kurnaz Odysseus için Truva Atı’nı inşa eden, İsrailoğulları için Eriha’nın surlarını yıkan, güzel yüzü uğruna bin gemi kaldırılan Helen’i hem yakışıklı Paris’ten hem de mağrur Meneleos’tan çalan adamın hikâyesi.

Hititli asker Lukka, Asurlulara karşı yaptıkları uzun ve acımasız seferden ülkesine döndüğünde, bir zamanların görkemli Hatti İmparatorluğu’nu keşmekeş içinde bulur; başkent alevlere ve dehşet saçan yağmacı çetelere teslim olmuştur. Fakat Lukka daha beterini henüz görmemiştir: Babası katledilmiş, karısı ve iki küçük oğlu köle tacirleri tarafından kaçırılmıştır.

Lukka, köle tacirlerini Yunan toprakları boyunca takip edip savaşın kasıp kavurduğu Troya’ya varır. Vaktiyle muhteşem bir şehir olan Troya da insanların musibetleriyle harap haldedir. Lukka, Troya’da soylu Hektor ve çevik Akhilleus ile aynı düzeyde bir savaşçı olduğunu kanıtlar.

Ben Bova, antik Troya efsanesine heyecan verici ve şaşırtıcı yeni bir bakış açısı getiren Hititli romanıyla klasik bir hikâyeye yeni bir soluk getiriyor.

Devamını Göster
₺135.00
HİTİTLİ

Bu nedenle taşa başvurma mantık hatasını ne noktada ele alacağınızı ve ne noktada ele almayacağınızı dikkatle seçmeli; tamamen küçümseyici davranan bir kişiye nasıl davranacağınızı düşünürken ilk etapta kendinize "Uğraşmaya değer mi?" sorusunu sormalısınız.

Tartışma Seyircileri

Genellikle biriyle tartışırken çevrenizde bu tartışmayı takip eden kişiler bulunur. Bu seyirciler, taşa başvurma mantık hatasını nasıl ele alacağınıza yönelik kararınızı iki şekilde etkiler.

İlk olarak karşınızdaki kişiyi taşa başvurma mantık hatasını kullandığı yönünde uyarırsanız, karşınızdaki kişi bu hatasını düzeltmezse bile insanlar size inanabilir.

Ancak karşınızdaki kişiyi başarıyla uyarmanıza karşın seyirciler rakibinizin safsatalarına inanmayı tercih edebilirler. Zira insanlar bir tartışmada her zaman en güçlü argümanı desteklemez; konuşanın özgüveni seyircilerin görüşlerini bir taraftan bir tarafa kaydırmada temel bir rol oynar. Buna da ek olarak insanlar, yanlış olsa bile bazen daha basit argümanı savunan tarafı desteklemeyi tercih ederler; zira basit argümanları anlamak daha kolaydır ve kolay argümanları desteklemek daha çekicidir.

Bu bilgiler çerçevesinde rakibiniz taşa başvurduğunda davranışlarınızın rakibiniz ve seyirciler tarafından nasıl yorumlanacağını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu konuda alacağınız nihai karar, hangi tarafın tartışmaya yönelik fikirlerine daha çok önem verdiğinize bağlıdır.

Pexels

Ya Siz Kasıtsız Bir Şekilde Taşa Başvuruyorsanız?

Taşa başvurma mantık hatasını farkında olmadan kullanıyor olabilirsiniz. Bu ihtimali göz önünde bulundurmak son derece önemlidir.

Bu hataya düşüp düşmediğinizi anlamak için kendinize insanların iddialarını, bu iddiaların geçerliliğini ve sağlamlığını düzgünce dikkate almadan saçma bulup bulmadığınızı sormalısınız. Eğer bunu yapıyorsanız (ki neredeyse hepimiz zaman zaman yaparız), bu tür durumlarda bilgiyi işleme şeklinizi değiştirmeyi düşünebilir; argümanları göz ardı etmeden önce neden saçma olduğunu düşündüğünüzü kendinize sorabilirsiniz.

Taşa başvurma mantık hatasını özellikle onaylama önyargısı olarak bilinen, mevcut inançlarımıza belirli şekillerde kayda değer ölçüde ters düşen bilgilerle karşılaştığımızda kullandığımız bilişsel önyargı ile birleştirme eğiliminde olduğumuzu unutmamalısınız. Bu nedenle inançlarınıza ters düşen bilgilerle karşılaştığınızda daha dikkatli olmalı, diğer insanların argümanlarını değerlendirmeksizin göz ardı etmemelisiniz.

Özet ve Sonuçlar

 • Taşa başvurma mantık hatası, bir tartışma sırasında rakibinin argümanını değerlendirmeksizin ve yeterli kanıta dayandırmaksızın absürt olarak nitelediği durumlarda ortaya çıkar.
 • Örneğin bir kimse "Binlerce bilim insanı iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik hazırlanmış bir yasaya destek verdi." diye bir ifadede bulunduğunda taşa başvuran bir kimse cevaben "Kimin umrunda, iklim değişikliği zaten saçma bir şey." diyebilir.
 • Bu mantık hatası, ismini bir yazarın immateryalizm (zihnimiz dışında hiçbir şeyin gerçek olmadığı) konulu bir tartışma sırasında bir taşa yürüyüp tekme atmasıyla, ve "Bunu bu şekilde reddediyorum!" demesiyle kazanmıştır.
 • Taşa başvurma mantık hatasına karşı çıkmanın temel yolu rakibinizin kasıtlı veya kasıtsız bir şekilde taşa başvurduğu durumun farkına varmanız, ardından neden argümanınızı göz ardı ettiğini gerekçelendirmesini isteyerek uyarmanızdır.
 • Bu hataya istemeden düşmenizi engellemek için karşınıza çıkan, özellikle mevcut inançlarınıza ters düşen bilgileri hiçbir gerekçeye dayanmaksızın göz ardı etmemeye dikkat etmelisiniz.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 26. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
51
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 5
 • Tebrikler! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Bilim Budur! 2
 • Güldürdü 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Sıkça Sorulan Sorular

Bir kimse, rakibinin argümanı üzerine hiçbir şekilde düşünmeksizin veya absürtlüğüne yönelik yeterli kanıt sunmaksızın absürt olarak nitelediğinde gerçekleşen bir mantık hatasıdır.

Samuel Johnson ve Berkeley arasında zihnimizin dışında hiçbir maddi şeyin var olmadığı fikri, yani immaterializm kavramı hakkında geçtiği iddia edilen bir konuşmaya atfedilmektedir. Bu fikre katılmayan Johnson, büyük bir taşa doğru yürüyüp taşı tekmelemiş, "Bunu bu şekilde reddediyorum!" diyerek fikre karşı çıkmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/12/2023 08:00:24 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13386

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Molekül
Çeşitlilik
Hayatta Kalma
Pandemik
İhtiyoloji
Sürüngen
Evrim Kuramı
Mit
Einstein
Yaşamın Başlangıcı
Uluslararası Uzay İstasyonu
İklim
Hava
Hızlı
Yeşil
Elektrik
Yanlış
Şiddet
Homeostasis
Jeoloji
Orman
Matematik
Yeme
Viral
Beslenme Davranışı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Ay Nasıl Oluştu?
Ay Nasıl Oluştu?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Taşa Başvurma Mantık Hatası: İnsanlar Argümanları Göz Ardı Etmek İçin Neden "Saçma" Olarak Nitelerler?. (24 Kasım 2022). Alındığı Tarih: 3 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13386
Shatz, I., Karagözoğlu, M. (2022, November 24). Taşa Başvurma Mantık Hatası: İnsanlar Argümanları Göz Ardı Etmek İçin Neden "Saçma" Olarak Nitelerler?. Evrim Ağacı. Retrieved December 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13386
I. Shatz, et al. “Taşa Başvurma Mantık Hatası: İnsanlar Argümanları Göz Ardı Etmek İçin Neden "Saçma" Olarak Nitelerler?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 24 Nov. 2022, https://evrimagaci.org/s/13386.
Shatz, Itamar. Karagözoğlu, Mert. “Taşa Başvurma Mantık Hatası: İnsanlar Argümanları Göz Ardı Etmek İçin Neden "Saçma" Olarak Nitelerler?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, November 24, 2022. https://evrimagaci.org/s/13386.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close