Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Pesimizm Önyargısı: Neden Yaşadığımız Şeyleri Olduğundan Kötü Algılarız?

Pesimizm Önyargısı: Neden Yaşadığımız Şeyleri Olduğundan Kötü Algılarız? Effectviology
14 dakika
5,056
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 59. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Pesimizm önyargısı, insanların olumsuz şeylerin olma olasılığını yüksek, olumlu şeylerin olma olasılığını ise düşük görmelerine sebep olan bir bilişsel önyargıdır. Bu önyargı, özellikle gelecekte gerçekleşecek olayların kötü sonuçları olacağını varsayma konusunda geçerlidir.

Pesimizm önyargısı, örneğin bir kimsenin bir sınavdan, iyi hazırlanmış ve yüksek ihtimalle yüksek bir not alacak olmasına karşın başarısız olacağını varsaymasına sebep olur.

Bu önyargı, insanların (siz de dahil!) düşünce sürecini etkileyerek mantıksız karar almaya ve akıl sağlığı ve duygusal refah alanlarında sorunlara sebep olur. Bu çerçevede, makalemizde pesimizm önyargısını detaylı bir şekilde öğrenecek ve bu önyargıyla nasıl etkili bir şekilde başa çıkabileceğinizi göreceksiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Pesimizm Önyargısı Örnekleri

Pesimizm önyargısı, temelinde geleceğin sizin için ne kadar kötü olacağını abartma eğilimiyle ilişkilidir; yani olumsuz sonuçların olasılığını abartır ve olumlu sonuçların olasılığını küçümsersiniz.[1] Bunun düşüncenizi nasıl etkileyebileceğine dair aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok örnek vardır:

 • Pesimizm önyargısı, yeterli niteliğe sahip olsanız ve geçmişte benzer iş görüşmelerinde başarılı olmuş olsanız bile yaklaşan bir iş görüşmesinde başarısız olacağınızı hissetmenize neden olur.
 • Konuşmak istediğiniz bir kimseye, sizi sevmemesi için hiçbir sebep yokken bile, sizi muhtemelen sevmeyeceğini düşünerek yaklaşmamanız gerektiğine inanabilirsiniz.
 • Ne kadar çaba gösterirseniz gösterin başarılı olamayacağınıza yanlış bir şekilde inanmanıza neden olarak hayatınızda yapmak istediğiniz olumlu bir değişiklikten vazgeçmenize yol açabilir.

Bunlara ek olarak pesimizm önyargısı, bu önyargıya benzer düşünce örüntüleriyle de ilişkilendirilmektedir. Bu düşünce örüntüleri örneğin önem verdiğiniz birinin başına kötü bir şey gelme olasılığını veya geçmişte yaşanan olayların kötü sonuçlanma olasılığını abartmanıza sebep olabilir.

Pesimizm önyargısının hayvanlarda da gözlemlendiği birçok örnek mevcuttur![2], [3] Mesela arılar, anksiyete yaşamalarına sebep olan durumlarla yüzleştiğinde, köpekler sahiplerinden kısa süreliğine bile olsa ayrıldıklarında ve atlarsa daha doğal koşullar yerine hareket imkânlarının görece kısıtlandığı alanlarda tutulduğunda pesimizm önyargısı sergilemektedir.[4], [5], [6]

Pixabay

Pesimizmin Tehlikeleri

Pesimistlerin tanımlayıcı özelliği kötü olayların etkilerinin uzun süre devam edeceği düşünmeleri ve yaptıkları her şeyde kendi çabalarını baltalamalarıdır. Buna karşın aynı senaryolarla yüzleşen optimistler, talihsiz olayları tam tersi yönden değerlendirirler...

Tüm Reklamları Kapat

Yüzlerce çalışma pesimistlerin daha kolay pes ettiğini ve daha sık depresyona girdiğini bulgulamaktadır. Bu deneyler aynı zamanda optimistlerin okulda, üniversitede, işte ve sahada çok daha iyi olduklarını göstermektedir...[7]

Pesimist düşünce tarzı, birçok soruna sebep olabilir:

 • Başarısız olacağınız varsayımıyla bir şeyleri denemekten kaçınmanıza sebep olabilir.
 • Şu anda, gerçekte olduğunuzdan daha kötü durumda olduğunuzu varsaymanıza sebep olarak sizi endişelendirebilir.
 • Geçmişte gerçekleşmiş olayları olduğundan daha kötü hatırlamanıza sebep olarak sizi kötü hissettirebilir.

Bu çerçevede pesimist bakış, artmış sağlık sorunları prevalansı ve yeni durumlara adapte olmakta zorlanmalar dahil olmak üzere çeşitli sorunlarla ilişkilendirilmektedir.[8], [9] Buna ek olarak toplumumuzda pesimizme karşı, pesimist kimselerin toplumun diğer bireyleri tarafından reddedildiklerini düşünmelerine sebep olan bir sosyal stigma bulunmaktadır.[10]

Pesimizm Önyargısı ve Depresyon

Depresyondaki bireyler, pesimizm önyargısı göstermeye daha meyillidir.[11] Bu, örneğin, iki gruba da öngörüde bulunmaları amacıyla aynı bilgiler sağlanmasına karşın depresyondaki bireylerin depresyonda olmayan bireylere kıyasla gelecekte gerçekleşecek faaliyetleri daha pesimist sonuçlanacak şekilde öngörmelerinden anlaşılmaktadır.[11]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu bilgi ışığında pesimizmin depresyonun temel semptonlarından biri olduğu düşünülmektedir ve pesimizm ve üzgünlük, umutsuzluk ve çaresizlik duygusu gibi diğer depresyon semptomları arasında güçlü korelasyon olduğu bulgulanmıştır.[12], [13], [14] Bu, başkaca unsurların yanında beynimizin optimizm duygularını kontrol eden alanların depresif bireylerde düzensiz faaliyet göstermesiyle açıklanmaktadır.[15]

Bütün bunlarla beraber insanların pesimist olmaları sebebiyle mi depresyona girdiğini; yoksa depresyona girdikleri için mi pesimist olduklarını, depresyon ve pesimizm bileşenlerinin birbirlerini ne kadar etkilediğini kesin bir şekilde belirlemek zordur. Pesimizm ve depresyon arasındaki ilişkinin doğası ne kadar karmaşık olursa olsun; depresyonun da, pesimizmin de birbirleriyle güçlü ilişkide bulunduğu açıktır.

Pesimizmin Potansiyel Faydaları

Konu hakkında bir makalede şu sözlere yer verilmektedir:[16]

Çoğu durumda optimizm, insanları hedeflerine doğru ilerleyebilecek kaynakları edindirebilmesi, kararlı olmalarını sağlaması ve (gerçekçi bir düzlemde mümkün olan) fırsatlara açık hale getirmesi sebebiyle en iyi strateji olarak değerlendirilir. Optimizm bir kimsenin kendine güvenini ve başarabileceği inancını destekler.

Ancak, tehlike yakındaysa geçici (gerçekçi) pesimizm daha faydalı olabilir. Zira böylesi bir durumda bütün düşünce ve eylemler bir kimsenin karşı karşıya olduğu tehditi ele almakta kullanılacaktır.

Pesimizm aynı zamanda bir kimseinn yakın gelecekte istedikleri bir amaca ulaşamayacağı kesinleştiğinde doğan (geleceğe gerçekçi bir şekilde bakışı temel alan) adaptif bir nitelik kazanabilir; böylelikle bir kimseyi hayal kırıklığından korur.

Tüm Reklamları Kapat

En adaptif hayata bakış stratejisi ise bu bilgiler ışığında, ihtiyaç duyulduğunda küçük dozlarda gerçekçi pesimizm ile desteklenen bir optimizm gibi görünmektedir. Hayata bakışın anahtarı optimizm ve pesimizm arasında geçiş yapabilmektir; sürekli bir pesimist hale bürünmek veya kaskatı bir optimizmle hayata bakmak değil.

Pesimizm biraz önce de gördüğümüz gibi bir dizi sorunla ilişkilendirilse de pesimist bakış açısının faydalı olabileceği durumlar da yok değildir.[17]

Örneğin araştırmalar, pesimizmin bir savunma stratejisi olarak kullanıldığı çeşitli karar verme görevlerinde katılımcıların daha iyi performans göstermelerine yardımcı olabileceğini göstermektedir.[18] Bunun nedeni, pesimist düşüncelerin insanları yapabilecekleri çerçevesinde gerçekçi beklentiler belirlemeye teşvik etmesi ve gelecekte karşılaşabilecekleri olası zorluklara karşı hazırlık yapmaya da yönlendirmesidir.

Tüm Reklamları Kapat

Bu faydalı etki, özellikle riskli olarak algılanan durumlarda daha belirgindir.[19] Olumsuz bir sonucun ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda önleyici pesimizm bu olumsuz sonuçlara önceden hazırlanmanızı sağlayabilir; ancak iyimser olmak aynı olumsuz sonuçlara hazırlıksız yakalanmanıza sebep olabilir.[20]

Yukarıda anlatıldığı şekliyle pozitif pesimizm, gelecekte gerçekleşecek olaylar çerçevesinde düşünmeyi ve koşullara uygun hazırlık yapmayı teşvik eden; sizi endişeli veya çaresiz hissettirmek yerine gelecekle başa çıkma gücü veren bir araç olarak kullanılır.

Bütün bunlara ek olarak pesimizm, iki ana yolla faydalı bir başa çıkma mekanizması olarak da kullanılabilir:[21]

 • Pesimizm, gelecekte gerçekleşecek olaylara karşı zihinsel olarak hazırlanmanıza yardımcı olabilir. Örneğin hayal kırıklığına uğrayacağınız bir duruma karşı sizi hazırlayabilir. Bu şekilde kullanılan pesimizme genellikle savunmacı pesimizm olarak anılmaktadır.
 • Pesimizm, geçmişte yaşadığınız olaylarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Pesimizm sayesinde, örneğin, geçmişte arzu edilmeyen bir şekilde sonuçlanmış olaylara karşı algınızı değiştirebilir ve olayların bu sonuçlarının kaçınılmaz olduğunu düşünerek hayal kırıklığı hissinizi düşürebilirsiniz. Bu şekilde kullanılan pesimizm ise genellikle retroaktif (geçmişe dönük) pesimizm olarak anılmaktadır.

Ana hatlarıyla ele alındığında pesimizm, birçok sorunla ilişkilendirilmesine ve bu sebeple birçok durumda sorun yaratmasına karşın belirli durumlarda, özellikle hazırlanma veya savunma mekanizması olarak kullanıldığı zamanlarda, sizin için faydalı olabilir. Yani pesimizm önyargısından birçok durumda kaçınmak isteseniz de bu önyargının size faydalı olacağı durumlar da vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Mutluluk Paradoksu

Mutlu bir yaşam hayali, Platon’dan beri düşünürleri meşgul etmiştir ve modern zamanlarda bu konu, çağımızın en önemli konularından biri haline gelmiştir. Terapistlerin ve guruların yükselişi, mutluluk arayışının kültürümüzde ne kadar yayıldığını ortaya koymaktadır.

Mutluluk Paradoksu, bu modern saplantının nasıl geliştiğini inceliyor. Ziyad Marar, aradığımız ruh halini bulmanın nasıl son derece zor olduğunu ve mutluluğu aramaya ayrılan enerjinin büyük kısmının boşa harcandığını gösteriyor. Yazar, mutluluğun aldatıcı derecede basit bir fikir olduğunu ama her zaman anlaşılması zor olduğunu, çünkü bir paradoksa dayandığını iddia ediyor. Bu paradoks, kuralları çiğneme, macera veya kendini ifade etme arzusu ile toplumun onayını kazanma ihtiyacı arasındaki çatışma.

Psikoloji, felsefe, tarih, popüler romanlar, televizyon ve filmlerden oluşan geniş bir kaynak yelpazesinden yararlanırken özgürlük, onaylanma ya da meşruiyet gibi kavramları sorgulayan Mutluluk Paradoksu, yaşamında anlam arayan herkese daha cesur bir yol öneren bir başucu kitabı!

Devamını Göster
₺60.00
Mutluluk Paradoksu
 • Dış Sitelerde Paylaş

Not: Pozitif pesimizm genellikle negatif pesimizmle bir kontrast oluşturacak şekilde karşılaştırılır. Negatif pesimizm negatif sonuçlara sebep olur ve artmış umutsuzluk ve anksiyete gibi problemleri beraberinde getirir.

Pixabay

Pesimizm Önyargısı Hakkında Akılda Tutulması Gerekenler

Pesimizm önyargısı hakkında akılda tutulması gereken ilk şey, bu önyargıya yönelik bilimsel olsun olmasın, yapılan tartışmalarda kullanılan tek bir tanım olmadığıdır. Pesimizm terimi, birincil olarak insanların gelecekte, özellikle kendilerinin deneyimleyeceği kötü sonuçların doğma olasılığını abartma eğilimini ifade etmektedir. Buna karşın aynı terim, ana hatlarıyla savunma mekanizmaları hususunda beceriniz konusunda kötümser düşüncelere kapılmanız gibi başkaca diğer irrasyonel pesimist düşünceler için de kullanılabilmektedir.[22]

İkinci olarak, psikolojik olguların birçoğunda olduğu gibi pesimizm konusunda da kayda değer bir değişkenlik bulunmaktadır. Bu, pesimizmi farklı insanların farklı durumlarda farklı seviyelerde yaşayacağı anlamına gelir. Değişkenlik bir kimsenin parçası olduğu kültür gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir; araştırmalar da bu çerçevede Avrupalı Amerikalıların ve Japon bireylerin pesimizm sergileme alanında kayda değer ölçüde farklı olduğunu ortaya koymaktadır.[23], [24], [25]

Akılda tutulması gereken son şey ise insanların pesimizm önyargısı yerine optimizm önyargısı sergilediği durumların da bulunduğudur.[26], [12] Optimizm önyargısında insanlar, olumsuz şeylerin gerçekleşme olasılığını küçümser ve olumlu şeylerin olma olasılığını abartırlar. Bir kimsenin bu iki önyargıdan hangisini göstereceği birçok faktörden etkilenmektedir ve insanlar bir durumda optimizm önyargısını sergilerken bir başka durumda pesimizm önyargısını sergileyebilir.[27]

Not: Pesimizm ve optimizm tartışmalarıyla beraber sıkça ele alınan bir kavram da realizmdir. Realizmde bireyler, çevresindeki olayları pesimist veya optimist bir çerçeveden görmek yerine gerçekte oldukları haliyle algılarlar.

Pesimizm Önyargısını Ele Almak

Pesimizm Önyargısıyla Nasıl Başa Çıkarsınız?

Konu hakkında yazılan bir kitapta şu sözlere yer verilmektedir:[7]

Pesimizm geniş bağlamda toplumumuz, dar bağlamda hayatlarımızda bir rol oynamaktadır. Bize kattığı bakış açısının değerli olduğu durumlarda bu yükü taşıma cesaretine sahip olmalıyız. Bizim istediğimiz şey kör bir optimizm değildir; esnek ve gözleri açık bir optimizmdir. Pesimizmin keskin gerçeklik algısına ihtiyaç duyduğumuzda kullanabilmeli; kullandığımızda da kara sularında gezinmemeliyiz.

Şu noktaya kadar gördüğümüz üzere, pesimizm önyargısı umutsuzluk ve anksiyete gibi kötü sonuçlara da; artmış hazırlılık ve daha iyi savunma mekanizmaları gibi olumlu sonuçlara da kapı aralamaktadır.

Örneğin birkaç gün içinde sınava gireceğinizi düşünün. Sınava gireceğiniz derste bu noktaya kadar başarılı olmuş olsanız bile, pesimizm önyargısı sınavdan kötü bir not alacağınızı varsaymanıza sebep olabilir. Bu önyargı, sizi pratikte iki şekilde etkileyebilir:

 • Negatif pesimizm çerçevesinde, ne kadar çalışırsanız çalışın başarısız olacağınızı düşünürsünüz ve zaten başarısız olacağınız için çalışmakla zaman kaybetmek size anlamsız gelebilir.
 • Pozitif pesimizm ise size sınavın zor olacağını düşündürebilir; ancak bu zorluğa göre hazırlandığınız takdirde yine iyi bir not alabileceğinizi düşünerek çalışmalarınıza yeterli zamanı ayırırsınız.

Pesimizm önyargısını deneyimlediğiniz veya deneyimlediğinizden şüphelendiğiniz anlarda bu ayrım ışığında iki yol belirmektedir:

 • Pesimistik düşüncelerinizi olumlu yönde kullanın. Bu düşüncelerinizi örneğin gelecekte gerçekleşecek önemli olaylara hazırlanmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullanabilirsiniz.
 • Bu düşünceleri azaltın. Bunu çeşitli şekillerde, örneğin düşünme sürecinizi yavaşlatmak, karar aldığınız ortamı değiştirmek gibi genel önyargı çözme tekniklerini uygulayarak yapabilirsiniz. Geçmiş başarılarınızı kendinize şöyle bir anımsatarak belirli bir alanda özgüveninizi artırmak gibi farklı türde teknikler de kullanabilirsiniz.

Bazı durumlarda bu yaklaşımları kombine edebilir; örneğin önce pesimistik düşüncelerinizi azaltıp ardından bu düşünceleri olumlu yönde kullanabilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Buna ek olarak pek çok durumda pesimist düşünceleri olumlu yönde kullanmaya çalışmak bu düşünceleri deneyimleme şiddetinizi de azaltmaya yardımcı olabilir. Örneğin pesimizminizi stresli bir faaliyete hazırlanmak için kullanıyorsanız bu kullanım size bu faaliyete aslında sandığınızdan çok daha hazır olduğunuzu gösterebilir.

Genel hatlarıyla ele alındığında pesimizm önyargısı, sizi etkileme biçimine bağlı olarak sizin için olumlu da sonuçlanabilir, olumsuz da. Pesimizm önyargısının sizi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorsanız, düşünce sürecinizi yavaşlatmak, geçmiş başarılarınızı kendinize hatırlatmak gibi ilgili teknikler kullanarak bu düşüncelerinizi azaltabilirsiniz veya bu düşünceleri gelecekteki olaylara karşı hazırlanmaya yönelik bir motivasyon kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

Pixabay

"Çok Düşünme" Sürecini Kullanmak

Pesimizmi olumlu bir şekilde kullanmanın en iyi yollarından biri çok düşünme sürecidir:[28]

Çok düşünme süreci, savunmacı pesimizm etkisindeki bireylere felaket senaryolarından korumaya yönelik motivasyon sağlama yoluyla anksiyeteleriyle yüzleşmelerini sağlayabilir. Bu bireyler hem olumlu, hem olumsuz sonuçları gösteren senaryolar yaratır ve bu senaryoların farklı şekillerde gelişme biçimlerini...

Tüm Reklamları Kapat

...bu çok düşünme süreci, tıpkı bir bilişsel terapistin depresyon geçiren danışanının deneyimlediği maladaptif bilişsel süreçleri, çatışmaları, genellemeleri vb. göstermesi ve alternatifler sunarak danışanını daha adaptif düşünce süreçlerine yavaşça yönlendirmesinde de olduğu gibi, bir kimsenin karşı karşıya olduğu endişe ve kötümserliği tanımasına ve bilişsel bir süreç etrafında aşmasına yardımcı olabilir.

Bu süreç ile savunmacı pesimitler daha iyi hisseder, anksiyeteleri azalır, kontrolü tekrar ellerine alırlar ve böylelikle performanslarının anksiyeteden etkilenme ihtimali azalır. Bunun da bir sonucu olarak performansları konusunda kendilerini daha iyi hissederler.

Ana hatlarıyla ele alındığında çok düşünme süreci, pesimist düşüncelerden sıyrılmanın yapılandırılmış ve olumlu olarak nitelendirilen bir yöntemidir. Bu yolu kullanmak için hakkında olumsuz düşündüğünüz şeyi bu şeyin sebep olduğu sorunları çözmeyi amaçlayarak düşünmeli ve bu çerçevede geleceğe hazırlanmalısınız.

Örneğin bir konuda başarısız olacağınıza inanıyorsanız kendinize neden başarısız olacağınızı düşündüğünüzü sorabilir ve bu başarısızlık şansını düşürmek için neler yapabileceğinize kafa yorabilirsiniz. Sizi başarısızlığa sürükleyecek spesifik senaryolar hayal edin ve bu senaryolarla başa çıkmanızı sağlayacak çözümler üretin!

Tüm Reklamları Kapat

Yaklaşan bir iş görüşmesi hakkında yaşadığınız pesimizmde, örneğin, kendinize neden başarısız olacağınızı sorabilir ve sorun teşkil edeceğine inandığınız alanları belirleyebilir, bu alanların neden sorun çıkarma ihtimali olduğunu listeleyebilirsiniz. Bu listeyi kullanarak tüm sorunlarınızı etkili bir şekilde ele aldığınızda ise iş görüşmesine daha hazırlıklı girersiniz.

Çevrenizdekilerin Pesimizm Önyargısı

Makalenin önceki kısımlarında paylaşılan teknikleri kullanarak, anlatarak veya öğreterek çevrenizdeki insanların bakış açılarını değiştirebilir, böylelikle pesimizmle başa çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.

Çevrenizdekilerin Pesimizm Önyargısının Farkında Olmak

Çevrenizdeki insanların da bazı durumlarda, yardım etmek gibi bir niyetiniz yoksa bile, pesimizm önyargısını deneyimleyebileceğinin farkında olmak faydalıdır. Bu gibi durumlarda bu önyargının farkında olmak insanların karar alma süreçlerini daha isabetli bir şekilde tahmin etmenizi veya bir kimsenin neden belirli bir eylemde bulunduğunu daha iyi anlamanızı sağlayabilir.

Pesimizmi Aktif Bir Şekilde Teşvik Etmek

Pozitif pesimizm belirli durumlarda faydalı olabildiği için, eğer olumlu bir sonuç doğuracağına inanıyorsanız, kendinizi veya çevrenizdeki insanları pesimist bir hayat bakışı edinme yönünde teşvik etmek faydalı olabilir. Örneğin bir alanda kendinize haddinden fazla, performansınızı etkileyecek düzeyde güvenme eğiliminde olduğunuzu biliyorsanız pesimizm bu özgüveninizi dizginleyerek etkilerini azaltabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Pesimizmi örneğin gelecekte yaşayacağınız bir olayda karşınıza çıkacak engel ve sorunları düşünmek gibi çeşitli yollarla tetikleyebilirsiniz. Ancak pesimizmi sizin için olumsuz değil, olumlu sonuçlar doğuracak şekilde tetiklemeniz de son derece önemlidir. Pesimizmi teşvik etmenin insanlara zarar vereceği ortamlarda çok dikkatli davranmalısınız. Örneğin tanıdığınız bir kimse kendi becerilerine güven duymuyorsa bu kimseyi pesimist düşüncelere bürümek faydadan çok zarar verir.

Pesimizm, Depresyon ve Akıl Sağlığı Konusunda Uyarı

Bu makalede pesimizmin insanların düşünce biçimine bağlı olarak nasıl zararlı veya faydalı olabileceğini; pesimizmi geçmişteki olaylarla başa çıkmamıza veya gelecekteki olaylara hazırlanmamıza yardımcı olacak şekilde nasıl pozitif ve üretken bir şekilde kullanabileceğimizi öğrendik.

Ancak, pesimizmin, özellikle kronik ve aşırı düzeydeki pesimizmin depresyonun önemli bir semptomu olduğunu ve başkaca akıl sağlığı sorunlarıyla ilişkilendirilebileceğini unutmamalıyız. Bu makalede verilen öneri ve ipuçları bazı durumlarda negatif pesimizmin etkisini azaltmakta faydalı olabilir. Bununla beraber bu önerilerin patolojik vaka seviyesindeki pesimizme karşı çok işe yaramayabileceğini de kavramak önemlidir.

Eğer kendinizin veya bir başkasının deneyimlediği pesimizmin bir depresyon veya benzeri bir akıl sağlığı sorununun semptomu olduğunu düşünüyorsanız burada verilen önerilerin yeterli olacağını düşünmeyin; profesyonel yardım alın.

Pixabay

Özet ve Sonuçlar

 • Pesimizm önyargısı, özellikle gelecekte gerçekleşecek olayların kötü sonuçlanacağını varsayma konusunda, insanların olumsuz şeylerin gerçekleşme olasılığını abartmalarına ve olumlu şeylerin gerçekleşme olasılığını küçümsemelerine sebep olan bir bilişsel önyargıdır.
 • Pesimizm önyargısı, bir kişinin iyi hazırlanmış olmasına ve iyi bir not alma olasılığı yüksek olmasına rağmen bir sınavda başarısız olacağına inanmasına neden olabilir.
 • Kötümserlik önyargısı hem umutsuzluk ve kaygı gibi olumsuz sonuçlara hem de artan hazırlık ve gelişmiş başa çıkma becerileri gibi olumlu sonuçlara yol açabilir.
 • Pesimizm önyargısının sizi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorsanız, düşünce sürecinizi yavaşlatmak ve geçmiş başarılarınızı gözden geçirmek gibi teknikler yoluyla bu hisleri azaltmaya çalışabilir; veya bu hisleri örneğin gelecekte gerçekleşecek olaylara daha iyi hazırlanmak yönünde bir motivasyon olarak, daha olumlu bir şekilde yorumlayabilirsiniz.
 • Çevrenizde bir kimse pesimizm önyargısı deneyimliyorsa bu kimsenin bakış açısını değiştirmeyi amaçlayan çeşitli teknikleri kullanarak, bu teknikleri açıklayarak veya öğretip kendisinin uygulamasını sağlayarak ona yardımcı olabilirsiniz.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 59. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
55
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 16
 • Muhteşem! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Güldürdü 1
 • Umut Verici! 1
 • Korkutucu! 1
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/06/2024 23:04:47 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13146

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Beyaz
Görelilik
Bakteri
Hastalık Yayılımı
Organ
Yangın
Gıda Güvenliği
Regülasyon
Foton
Aşırı
Güneş
Sinaps
Yıl
Hamile
Karanlık Madde
Ekonomi
Uterus
Lgbt
Ses Kaydı
Göç
Kamuflaj
Sinek
Biyocoğrafya
Viroloji
Dışkı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Pesimizm Önyargısı: Neden Yaşadığımız Şeyleri Olduğundan Kötü Algılarız?. (2 Kasım 2022). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13146
Shatz, I., Karagözoğlu, M. (2022, November 02). Pesimizm Önyargısı: Neden Yaşadığımız Şeyleri Olduğundan Kötü Algılarız?. Evrim Ağacı. Retrieved June 23, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13146
I. Shatz, et al. “Pesimizm Önyargısı: Neden Yaşadığımız Şeyleri Olduğundan Kötü Algılarız?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 02 Nov. 2022, https://evrimagaci.org/s/13146.
Shatz, Itamar. Karagözoğlu, Mert. “Pesimizm Önyargısı: Neden Yaşadığımız Şeyleri Olduğundan Kötü Algılarız?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, November 02, 2022. https://evrimagaci.org/s/13146.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close