Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Penis Kıskançlığı Nedir?

Penis Kıskançlığı Nedir? DoubleBlind Mag
"Penis kıskançlığı", Freudyen psikolojideki merkezi terimlerden biri olduğu gibi, psikedelik mantarlardan olan Psilocybe cubensis soylarından birinin de adıdır.
7 dakika
9,732
 • Psikoanaliz ve Psikanalitik Teori
Evrim Ağacı Akademi: Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori Yazı Dizisi

Bu yazı, Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori yazı dizisinin 10. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Psikanalitik Teori Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Penis kıskançlığı (İng: "Penis Envy", Alm: "Penisneid"), psikanalitik teoride kız çocuklarının psikoseksüel gelişimi sırasında penisi olmadığını fark ettiğinde kendilerini "yoksun" hissettiklerini ve bu yüzden kıskançlık duygusu geliştirdiklerini iddia eden teoridir. Teoriye, göre bu kıskançlık, daha sonradan kadınlarda bir penise sahip olma arzusuna sebep olmaktadır.

Psikoseksüel Gelişim Teorisi'nin bir alt başlığı olan penis kıskançlığı teorisine, kız çocuklarının fallik evrede (3-6 yaş arası) penisi olmadığını fark etmesi annesi tarafından "iğdiş edildiğini" düşünmesine sebep olur.[1] Bu farkındalıktan önce annesiyle olumlu bir ilişkisi olan kız çocuğu, kendisini yetersiz olarak donattığı için annesine öfkelenir. Bunun sonucu olarak annesinden uzaklaşır ve sevgisini babasına yönlendirerek onunla daha güçlü bir bağ geliştirir. Freud'a göre kız çocukları daha sonra annelerinin sevgisini kaybetmekten korktukları için anneleriyle eskisinden daha güçlü bir şekilde özdeşleşecek ve annesini taklit etmeye başlayacaktır. Freud, bu yüzden penis kıskançlığının kız çocuğunun cinsiyet rollerini geliştirmesi ve kendi cinselliğini anlamlandırabilmesi için gerekli olduğunu düşünmüştür.

Bu Reklamı Kapat

Günümüzde, bazı dillerde, erkek olmanın getirdiği toplumsal avantajlardan faydalanmayı arzulayan kadınların "bir penise sahip olmak istediklerine" atıf yapmak için, "penis kıskançlığı" lafını sembolik veya mecazi anlamda kullandığı da görülebilmektedir. Ancak bunu gerçek bir psikolojik olgu olarak gören Sigmund Freud'un bu fikri de (diğer birçok fikri gibi) modern psikologlar tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş, insan ilişkilerinin seksist bir yorumu olarak değerlendirilmiştir. Freudyen psikoanalistlerin bir kısmı da "penis kıskançlığı" kavramının, çocukluktaki arzuları savuşturmak amacıyla inşa edilen geçici bir yapıdan ziyade, kalıcı bir olgu olarak yorumlayan Freud'u eleştirmektedir.[2]

Penis Kıskançlığı Teorisinin Ortaya Çıkışı

Sigmund Freud, ilk olarak 1908 yılında Çocukların Cinsel Teorileri Üzerine (On the Sexual Theories of Children) makalesinde, küçük bir kız çocuğunun penise duyduğu ilgi ve kıskançlıktan bahsetti. Kadın cinselliği hakkındaki düşüncelerini kademeli olarak geliştirmesiyle birlikte bu olgu da zaman içide kavramsallaştı. Nihayetinde kadınsı Oedipus tutumunu (veya Elektra Kompleksi) fallik evreden latent evreye geçişte meydana gelen zihinsel bir süreç olarak tanımlamasıyla, penis kıskançlığı kavramı da Freud'un teorileri için önem kazandı.

Bu Reklamı Kapat

Freud'a göre kişilik, libidonun belirli erojen bölgelere odaklandığı bir dizi çocukluk evresi boyunca gelişir ve ona göre her sağlıklı çocuk bu evrelerden geçmelidir. Bu evrelerin her birinde zevk kaynağı vücudun belirli bir bölümü ile ilişkilidir. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz; ancak özetleyecek olursak:

 • Oral evrede (0-18 ay) bebek için hazzın kaynağı ağızdır. Bu dönemde ağız bebek için hayati öneme sahiptir ve emme, tatma, ısırma gibi tatmin edici aktiviteler yoluyla zevk alır.
 • Anal evrede (1-3 yaş) libidonun odak noktası mesane ve bağırsak hareketlerinin kontrol edilmesidir. En basit örneğiyle tuvalet eğitimi ve bedensel ihtiyaçların kontrolü çocuğun başarı ve yetenek gibi olumlu duygular hissetmesini sağlar.
 • Fallik evrede (3-6 yaş) ise libidinal odağın genital bölge olduğu evredir. Bu evrede çocuklar kadın ve erkek arasındaki anatomik farkları keşfetmeye başlarlar.

Freud'a göre hem erkek hem de kız çocukları, bu dönemde penise takılı kalmaktadır. Penise libidinal geçişin ardından erkek çocuk, bilinçsizce annesine karşı cinsel bir çekim hisseder ve babasını rakip olarak görmeye başlar. Babasına karşı duyduğu düşmanca duygular ve annesine karşı beslediği arzu babası tarafından cezalandırılacağı düşüncesine sebep olur. Freud bu durumu "iğdiş edilme korkusu" olarak tanımlamıştır. Bunun sonucu olarak erkek çocuk, babasıyla özdeşleşmeye ve ona ait özellikleri benimsemeye başlayacaktır. Babayla olan bu özdeşleşme erkek çocuk için fallik evrenin çözülmesine sebep olacaktır.

Penise takılı kalan kız çocukları ise kendisini dünyaya "yetersiz" (yani "penissiz") getirdiği düşüncesiyle, annesine öfke duymaya başlar. Buna bağlı olarak kız çocuğu, bir noktadan sonra babasını cinsel olarak arzulamaya başlar ve annesine rekabetçi duygular besler. Yaşadığı bu çatışmayı bastırmak için annesini taklit etmeye başlar, ancak babasına sahip olamayacağını fark ettiğinde bu cinsel arzusunu diğer erkeklere kaydırır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Penis kıskançlığı, erkek çocuklarının kız çocuklarının penisi olmadığını fark etmesiyle fallik evrede yaşadığı "iğdiş edilme korkusu"nun paralel tepkisi olduğu söylenebilir. Ancak burada anlaşılması gereken önemli nokta, iğdiş edilme korkusunun erkek çocuklarda Oedipus kompleksinin çözülmesine sebep oluyorken, penis kıskançlığının kız çocuklarında (zaten iğdiş edildiklerini düşündüklerinden) kompleksin gelişmesine sebep olmasıdır.

Freud, penis kıskançlığı ve buna bağlı olarak fallik evrede yaşanan bir dizi olayın kız çocuklarını cinsiyet rollerini kabul etmeye, kendi cinselliklerini anlamaya ve hatta bir ahlak duygusu oluşturmaya yönlendiren evrensel bir süreç olduğunu iddia etmiştir.

ShutterStock

Penis Kıskançlığının Eleştirisi

Karen Horney, Freud'un teorilerini ve penis kıskançlığının tek yönlülüğünü sorgulayan ilk psikanalistlerden biridir. Freud'un bu konudaki teorilerini yanlış ve kadınları küçük düşürücü bulduğu için eleştirmiştir. Horney; devlet, ahlak ve yasa gibi olguların erkek egemen kültürün eseri olduğunu, bu yüzden penis kıskançlığı teorisi üzerine kurulmuş bir kadın gelişimi modelinin erkek merkezli bir bakış açısını yansıttığını ifade etmiştir.

Horney'e göre Freud'un teorileri, kız çocuklarının erkek bedenine duyduğu ilgi ve imrenmeyi ortaya koyuyorken, erkek çocuklarının göğüs ve rahim gibi kadınsı organlara karşı duyduğu kıskançlığı göz ardı etmektedir. Horney'in bu konudaki eleştirileri aynı zamanda feminist psikolojinin gelişmesine de yol açmıştır. Erkeklerin kadınların hamilelik, emzirme gibi biyolojik işlevlerini kıskandıklarını ve çocuk sahibi olamamalarından etkilendiğini iddia ederek "rahim kıskançlığı" (İng: "womb envy") kavramını ortaya atmıştır.

Ayrıca Horney, penis kıskançlığı teorisinin yalnızca metaforik anlamıyla ele alındığında anlamlı olacağını söylemiştir. Erkeklerin sosyal hayatta daha prestijli konumda olması, kadınlara yönelik cinsiyetçi yorumlar ve daha düşük ücretlendirmeler kadınların bu bağlamda sembolik bir özlem duymasına sebep olabilir. Kadınların sırf cinsiyetleri dolayısıyla erkeklerin sahip olduğu özgürlük ve sosyal statüye erişememeleri kendilerini daha aşağılık hissetmeleri ile sonuçlanabilir.

Bu Reklamı Kapat

Ünlü psikiyatrist Clara Thompson da Karen Horney ile paralel şekilde kadınların kıskandığı şeyin erkek anatomisi olmadığını, erkeklerin sahip olduğu güç ve statünün olduğunu düşünmüştür. Freud'un teorilerini kültür etkileri dikkate almadığı konusunda eleştirerek penis kıskançlığının erkek egemen kültürün baskın olduğu toplumlarda ortaya çıktığını iddia etmiştir.

Bu konuda 1981 yılında yapılmış bir çalışma, 20 farklı kültürden kadının rüyalarındaki penis kıskançlığı imgesini Clara Thompson'ın düşünceleriyle ilişkilendirilerek incelemiştir. Çalışmada sosyal konumları yüksek olan kadınların penis kıskançlığına dair fantezileri daha az sergilediklerini gösteren bir ters ilişki bulmuştur.

Karen Horney'in Kadın Psikolojisi kitabında bahsedildiği üzere Bengalli analist Dr. Bose, Freud'a Hintli hastalarında Avrupalı hastalarına kıyasla daha az iğdiş edilme belirtileri sergilediğini yazmıştır. Bunun aksine Hintli erkek hastalarda kadın olmaya karşı daha güçlü bir arzunun kolayca gözlemlendiğini belirtmiştir. Hint toplumunda anaerkil kültürün izlerinin bulunması, Hintli kadınların Avrupalı hemcinsleri gibi penis kıskançlığı geliştirmediği sonucunu ortaya çıkmıştır.

Karen Horney ve Clara Thompson'ın bu konudaki çalışmaları Freud'un iddia ettiği gibi penis kıskançlığının her kadın tarafından yaşanan evrensel bir olgu olmadığını ve kadınların bu duyguları geliştirmesinde bireysel ve kültürel faktörlerin etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca kadın gelişimi ile ilgili Freud'un erkek merkezli bakış açısının aksine daha sağlıklı düşüncelerin üretilmesine de önayak olmuştur.

Bu Reklamı Kapat

Sonuç

Freud'un penis kıskançlığı teorisi ortaya çıktığı ilk andan beri yoğun şekilde tartışılmış ve özellikle feminist akademisyenler tarafından ağır bir şekilde eleştirilmiştir. Günümüzde de kadınların penisi kıskandığı ve arzuladığı fikri mizojinist/cinsiyetçi bir tutum olduğunu savunulmaktadır. Ayrıca penis kıskançlığının gerçekten var olduğuna dair yeterli ampirik kanıt da bulunmamaktadır.

Freud dışındaki çalışmalar ve öne sürülen teoriler, erkek egemen toplumlarda kadının kendini yeteri kadar özgür veya güçlü hissedememesi, bireyselliğinin engellenmesi ve ebeveynlerin erkek çocuklarına kız çocuklarına kıyasla daha olumlu yaklaşması kadınların sembolik bir kıskançlık duygusu geliştirebileceğini göstermiştir.

Bu bağlamda ortaya koyulan feminist teoriler dikkate alınarak penis kıskançlığını Freud'un iddia ettiği gibi evrensel veya determinist temelde ele almaktansa erkeğin toplumsal rolüne atfedilen bir kavram olarak değerlendirmek daha anlamlı olabilir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 14
 • İnanılmaz 8
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 1
 • Korkutucu! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ S. Freud. (2000). Three Essays On The Theory Of Sexuality. ISBN: 9780465097081. Yayınevi: Basic Books.
 • ^ J. Laplanche. (1974). The Language Of Psycho-Analysis. ISBN: 9780393011050. Yayınevi: W. W. Norton Company.
 • K. Horney. (1991). Kadın Psikolojisi. ISBN: 975-7782-10-6. Yayınevi: Öteki Yayınları. sf: 20-24.
 • S. Gersick. (2017). Penis Envy. Springer, Cham, sf: 1-5. doi: 10.1007/978-3-319-28099-8_616-1. | Arşiv Bağlantısı
 • S. G. Nathan. (2016). Cross-Cultural Perspectives On Penis Envy. Psychiatry, sf: 39-44. doi: 10.1080/00332747.1981.11024090. | Arşiv Bağlantısı
 • J. Brito. Is Penis Envy A Real Thing?. (25 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: Healthline | Arşiv Bağlantısı
 • K. Cherry. Freud's Psychosexual Stages Of Development. (19 Kasım 2020). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • K. Cherry. Freud's Perspective On Women. (21 Nisan 2020). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • K. Cherry. Overview Of The Electra Complex In Psychology. (23 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • K. Cherry. Contributions Of Karen Horney To Psychology. (6 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • Charlotte Nickerson. Overview Of The Electra Complex In Psychology. (24 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: Simply Psychology | Arşiv Bağlantısı
 • The British Psychological Society. Freud And Penis Envy – A Failure Of Courage?. (8 Mayıs 2018). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: The British Psychological Society | Arşiv Bağlantısı
 • GoodTherapy.. Penis Envy. (17 Ağustos 2015). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: GoodTherapy. | Arşiv Bağlantısı
 • S. Buck. This Pioneering Female Psychologist Dismissed Freud’s ‘Penis Envy,’ And Feminists Love Her For It. (24 Ağustos 2017). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: Time Line | Arşiv Bağlantısı
 • T. Kubota. Is Penis Envy Real?. (7 Mayıs 2016). Alındığı Tarih: 22 Temmuz 2022. Alındığı Yer: livescience.com | Arşiv Bağlantısı
Evrim Ağacı Akademi: Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori Yazı Dizisi

Bu yazı, Freud, Psikanaliz ve Psikanalitik Teori yazı dizisinin 10. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Psikanalitik Teori Nedir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/08/2022 07:48:21 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12154

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Eşeyli Üreme
Kuyruksuz Maymun
Factchecking
Hücre
Sıvı
Depresyon
Nükleotit
Dilbilim
Ateş
Kadın Doğum
Kemik
Renk
Kan
Viral
Canlı Cansız
Klinik Mikrobiyoloji
Astrofotoğrafçılık
Dil
Balık
Dağılım
Sağlık Bakanlığı
Entropi
Yeşil
Periyodik Tablo
Uzay
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.