Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Orman Yangınlarının Nedenleri: Türkiye ve Dünya'da Hektarlarca Ormanı Yakan Yangınları Başlatan Unsurlar Neler?

Orman Yangınlarının Nedenleri: Türkiye ve Dünya'da Hektarlarca Ormanı Yakan Yangınları Başlatan Unsurlar Neler?
20 dakika
15,613
 • Ormancılık
Evrim Ağacı Akademi: Orman Yangınları Yazı Dizisi

Bu yazı, Orman Yangınları yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Ateş Nedir? Nasıl Yanar, Nasıl Yakar?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Her ne kadar Akdeniz Ormanları gibi yangına-bağlı ekosistemler milyonlarca yıldır doğal nedenlerle, düzenli olarak yanıyor olsa da (ve bu, o ormanlar için sağlıklı bir durum olsa da), günümüzdeki yangınların ezici çoğunluğunun nedeni, doğrudan doğruya insanlar veya insan-kaynaklı dolaylı nedenlerdir.

Daha önceden izah ettiğimiz üzere, bir yangının başlayıp başlamayacağını belirleyen 3 faktör vardır ve bunlara ateş üçgeni adı verilir:[1]

Bu Reklamı Kapat

 • Yakıt: Kolayca yanabilen ("yanıcı" olan) yaprak, dal, çer çöp gibi doğal maddeler ile ateşi başlatmakta kullanılabilecek benzin veya yağ gibi kolay tutuşan maddelerdir.[2]
 • Oksijen: Yanma tepkimesinde havanın %21'ini oluşturan oksijen tüketilir.[3]
 • Enerji: Yakıtı oksijen ile bir aradayken tutuşturabilecek (teknik olarak, "tutuşma sıcaklığı" üzerine çıkarabilecek) enerjiyi verecek bir kıvılcım veya daha önceden başlamış bir ateş.[4]

Görebileceğiniz gibi, bu üçü bir arada olduğu müddetçe, yangınlar kendi kendilerini sürdüren olgular olarak yollarına devam ederler: Çünkü yangında var olan ateş, enerjinin açığa çıkmasına neden olur ve ortamda yakıt ve oksijen olduğu sürece, bu yakıt yanmaya devam eder ve yangın da sürer.[5]

Dolayısıyla bir yangını durdurmanın tek yolu, bu üç faktörden birini veya birkaçını ortamdan uzaklaştırmaktır:[6] Örneğin yangının üzeri su veya battaniye ile örtüldüğünde, oksijen ortadan kaldırılmış olur ve yangın devam edemez. Benzer şekilde; yangınların ilerleyişini aksatacak şekilde, ormanlar içine kesilmiş ağaç ve temizlenmiş çalı koridorları ("yangın koridorları") açmak, yangının ihtiyaç duyduğu yakıtı ortadan kaldırarak yangınların yayılmasına engel olacaktır. Son olarak, yangın yasakları getirip, insan-kaynaklı ateş unsurlarını ortadan kaldırmak, olası bir yangının kıvılcım ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Farklı yangın tipleri ve bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini buradaki yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Bu Reklamı Kapat

Bu yazımızdaysa, yangınların doğal ve insan-kaynaklı nedenlerini inceleyeceğiz.

Yangınların Doğal Nedenleri

İnsanlardan çok önce de orman yangınları vardı ve birçok orman, bu yangınlarla baş edebilecek biçimde evrimleşmiştir. Bu doğal nedenleri anlamak, gerekli önlemlerin alınmasını kolaylaştırabilir.

Genel olarak yangınların %15 kadarı doğal nedenlerle oluşmaktadır.[7]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yıldırımlar

İnsan etkisiyle başlamayan yangınların ezici çoğunluğu yıldırımlar ile başlamaktadır. Yeryüzüne her saniye 100 civarında yıldırım düşmektedir. Bu, her gün 8 milyon, her yıl 3 milyar civarında yıldırıma karşılık gelmektedir.[8]

Bir yıldırım, 300 milyon voltluk gerilim altında, 30.000 amper kadar akımın yeryüzüne boşalması olayıdır.[9] Bu sırada yıldırımın merkezindeki sıcaklıklar 30.000 °C'ye kadar çıkabilmektedir; yani yıldırımların sıcaklığı, Güneş'in yüzey sıcaklığından bile yüksektir.[10] Bu, herhangi bir ağacın, ıslak bile olsa alev alabilmesi için fazlasıyla yeterli bir sıcaklıktır. Örneğin 2021 yılında Big Bear Gölü'nde başlayan yangınların sebebi yıldırımlardır.[11]

Los Angeles Times

İklim değişimine bağlı olarak atmosferik konvektif sistemler güçlenmekte ve fırtına oluşumu kolaylaşmaktadır.[12], [13] Bu nedenle daha yoğun yağışlar yaşansa da, bu yağışlar yeterli bir alanı ıslatana kadar yangınları tetikleyici yıldırım olaylarına da sebep olabilmektedir. Ayrıca her fırtına, başladığı noktada yağış bırakmadığı için, bir başka alana yağmur bırakan fırtınalar, farklı coğrafyalardaki ormanları yıldırımlar yoluyla ateşe verebilmektedir.

Volkanik Faaliyet

Her ne kadar ülkemizde daha nadir olsa da, Dünya genelinde volkanik faaliyet de yangınları tetikleyebilmektedir. Bir volkandan saçılan lavların sıcaklığı 800-1200 °C civarında olabilmektedir ve bu lavlar yakıt ile buluştuğunda, havadaki oksijenle tepkimeye girerek yangınları başlatabilmektedir. Ayrıca bir volkandan fırlayıp, kilometrelerce uzağa ulaşabilen kor küller de yangınları tetikleyebilmektedir. Örneğin 2021 yılnda Pacaya Volkanı'ndan saçılan lavlar, Guatemala'da orman yangınlarını başlatmıştır.[14]

Halihazırda Devam Eden Yangınlar

Bir bölgede yangın başladığında, ona komşu bölgelerde de yangın görülme oranları artacaktır. Çünkü yangınlar, üzerlerindeki havayı ısıtıp, yukarı yönlü bir harekete zorlarlar. Bu sırada yangının etrafındaki daha soğuk hava, yükselen havadan boşalan boşluğu doldurmak için yangın bölgesine hücum eder. Bu taze hava, bir yandan yangını harlarken, diğer yandan ısınarak yükselir ve küllerin daha da hızlı bir şekilde atmosfere saçılmasına yardımcı olur. Bu küller, atmosfer boyunca kilometrelerce taşınıp, diğer bölgelerdeki ormanların alev almasına neden olabilir. Bu nedenle bir bölge yanarken, civarındaki diğer bölgelerde de yangın görmek olasıdır.

Bu Reklamı Kapat

Ağustos 2020'de Napa, Kaliforniya'da çıkan LNU Lightning Complex yangınında, uzun pozlama sayesinde görülebilen kül ve kor parçacık hareketliliği.
Ağustos 2020'de Napa, Kaliforniya'da çıkan LNU Lightning Complex yangınında, uzun pozlama sayesinde görülebilen kül ve kor parçacık hareketliliği.
Justin Sullivan

Yangın Başlatıcı Bitkiler ve Yangını Yayan Hayvanlar

Benzer şekilde, milyonlarca yıldır yangınlarla iç içe evrimleşmiş ormanlarda, yangını başlatıcı doğal unsurlara sahip olabilirler. Örneğin Ardıç ağacının kozalaklarında ve yapraklarında bolca bulunan eterik ve terpenik yağlar, yanıcı özelliktedir. Bu yapılar kurak/sıcak ortamlarda kolayca tutuşurlar. Böylelikle yangının başlamasına neden olurlar. 

Orman hayvanları da yangınlarla bir arada evrimleşmiştir. Kartal ve şahinler gibi ekosistemin önemli parçaları olan yırtıcı kuşların bilerek ormanları ateşe verdikleri gözlenmiştir! Alevşahini Yırtıcıları olarak bilinen kara çaylak, ıslık çaylağı ve kahverengi doğan gibi türler, aslında yangına dönüşemeyecek kadar ufak çer çöp ateşlerini gagalarıyla ormanın farklı bölgelerine, özellikle de yanmaya uygun ardıç ağaçları ve diğerlerinin civarına götürüp, yangını başlatır veya büyütürler. Böylece yangından korkarak kaçan avları kolaylıkla avlayabilmektedirler. 

Milvus migrans türü kara çaylak, Avustralya'nın Borroloola bölgesindeki yangın alanında.
Milvus migrans türü kara çaylak, Avustralya'nın Borroloola bölgesindeki yangın alanında.
Bob Gosford

Meteor Faaliyeti

Diğer yöntemlerden daha rastlantısal olsa da, Dünya dışından gezegene giren meteorlar, eğer yüzeye ulaşıp da meteoroit olurlarsa, beraberinde getirdikleri yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarına neden olabilirler. Dünya'nın %70 kadarı suyla kaplı olduğu için, meteorların büyük bir kısmı da sulara düşmektedir; fakat doğru şartlar altında doğru yere düşen bir meteor, rahatlıkla bir yangını tetikleyebilir.[15]

Kimyasal Tepkimeler ve Spontane Yanma

Kimi zaman doğru şartlar altında belirli kimyasallar yüksek miktarda ısı saçarak (egzotermik bir şekilde) tepkimeye girebilirler. Bu sırada saçılan ısı, ortamdaki yakıtı tutuşturabilecek kadar yüksekse, neredeyse durup dururken gibi gözüken yangınlar başlayabilir. Ayrıca hayvanlarda görülen spontane yanma olayı da yangınlara neden olabilir. Örneğin ABD Ulusal Yangında Korunma Derneği (NFPA) verilerine göre, her yıl 14.070 kadar yangın, spontane yanma sonucu başlamaktadır.[16]

Bu Reklamı Kapat

İklim Değişimi ve Küresel Isınma

İklim değişimi, ne sadece doğal bir nedendir ne de sadece yapay bir nedendir. Dünya iklimi, uzun zaman aralıklarında sürekli değişmektedir ve buna bağlı olarak yangın faaliyetleri de etkilenebilmektedir. Ancak son 150-200 yıllık iklim değişiminin ana nedeni insanlardır: Sanayi, tarım, hayvancılık, taşımacılık, vb. faaliyetler sırasında üretilen sera gazları, küresel ısınmaya neden olmaktadır. İnsan-harici nedenlerle bu dönemde küresel ısınma yaşama ihtimalimiz %1'in altındadır.[17] Dolayısıyla neredeyse kesin olarak, iklim değişiminin nedeninin insanlar olduğunu bilmekteyiz.

Küresel ısınma, ortalama sıcaklıkların yükseldiği ve ekstrem hava/iklim olaylarının sayı, sıklık ve şiddetinin artmasıyla karakterize edilir. Örneğin sıcaklar daha sıcak, soğuklar daha soğuk, kuraklıklar daha kurak, yağışlar daha şiddetli olur. Ancak ortalamada sıcaklıkların artışı soğuklukların azalmasından daha fazladır, bu da ortalama sıcaklığın artmasıyla sonuçlanır.

Dünya genelinin daha sıcak ve daha kurak hale gelmesi, daha büyük yangınların ana nedenlerinden birisidir. Ayrıca halihazırda sıcak ve kurak olan Akdeniz İklimi gibi iklimlerde daha da sıcak ve daha da kurak zamanların görülmesi, yangın mevsiminin süresini uzatmakta, yangın riskini artırmakta, çıkan yangınların daha uzun süreler boyunca yanmasına ve daha geniş alanları kül etmesine neden olmaktadır.

İklim değişimi ve yangınlar arasındaki ilişkinin detaylarını öğrenmek için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Pazarlama Seti (5 Kitap)

Bu seti edinerek elde edeceğiniz kitaplar şunlardır:

 1. Kör BakışBlindsight, Matt Johnson
 2. Kancayı AtmakHook Point: How to Stand Out in a 3-Second World, Brendan Kane
 3. 1 Sayfalık Pazarlama PlanıThe 1 Page Marketing Plan: Get New Customers, Make More Money, And Stand Out From The Crowd, Allan Dib
 4. Kancaya Takılınca: Alışkanlık Yaratan Ürünler Nasıl Geliştirilir?Hooked, Nir Eyal
 5. Influencer: Sosyal Medya Çağında Marka YaratmakInfluencer, Brittany Hennessy
Devamını Göster
₺178.00
Pazarlama Seti (5 Kitap)

Yangınların İnsan-Kaynaklı Nedenleri

Yangınların ezici çoğunluğunun nedeni insanlardır: Birçok ülkede yangınların %85 kadarı insan faaliyeti sonucunda başlar.[7] Bu nedenler birçok alt başlıkta toplanabilir.

İhmal Nedeniyle Çıkan Yangınlar

İnsanların ihmâline bağlı olarak çıkan yangınlar, insanların ormanlarla en iç içe bulunduğu noktalarda başlayan yangınlardır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Anız ve Anız Yakma

Anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına verilen isimdir. Anız; daha iyi tohum yatağı hazırlamak, yabancı ot ve haşereleri yok etmek; hasat sonrası, hemen diğer bir ürünün ekimine geçilecek ise mibzerin istenilen bir şekilde ekim yapmasını, anız sapları ile mibzer gözlerinin tıkanmamasını sağlamak gerekçeleri ile yapılmaktadır.

Ancak bu sebeplerin sağlayacağı fayda, vereceği zararın yanında çok küçük kalmaktadır. Bu zararların başında da orman yangınlarına sebep olan güçlü ateşlerin üretilmesi gelmektedir. Örneğin 2021 yılında Adıyaman'da çıkan 16 ayrı anız yangınında toplamda 11 kişi çıkan gazlardan zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştır.[18] Ayrıca anız yakmak, toprağa zarar vererek gelecek yılların hasadını bozmaktadır.

Çöplük ve Çöp Yakma

Bir ev veya mahallede biriken çöplerden kurtulmanın yolu olarak görülen çöp yakma davranışı, gerek plastiklerin yanması sonucu zehirli gazlar çıkararak etraftaki insanlara ve canlılara zarar vermesi, gerek atmosfere muazzam derecede sera gazı saçması, gerekse de çıkan alevlerin yangınlara neden olması dolayısıyla son derece tehlikeli bir uygulamadır. Örneğin 2021 yılında Sinop'ta çöpleri yakmak isteyen bir kişi, ateşleri kontrol edemeyerek yangına neden olmuştur.[19]

Avcılık

Doğası gereği avcılık, ateşli silahlar ile yapılan bir uygulamadır. Bu ateşli silahlardan çıkan kurşundan artan kalan mermi kovanları, düştükleri yerdeki yaprakları tutuşturabilecek sıcaklığa sahiptir. Ayrıca ıskalanan mermiler taş veya kayalara çarptığında kıvılcım çıkarabilirler ve yangınlara neden olabilirler. Dahası, avcıların kullandıkları bazı patlayıcılar beklenmedik zamanlarda patlayarak yangına neden olabilir.

Bunlar ek olarak, avcıların sıklıkla yaktıkları kamp ateşleri de kontrolden çıkarak yangına neden olabilmektedir. Örneğin 2013 yılında Yosemite Ulusal Parkı'ndaki bir avcı, yasa dışı bir şekilde ateş yakarak yangına neden olmuştur.[20] 2020 yılında acemi avcılar, yaktıkları ateşi kontrol edemedikleri için Idaho eyaletinde bir dizi yangına neden olmuşlardır.[21]

Çoban Ateşi

Çoğunlukla geceleri veya sabaha karşı, üzerinde çay ısıtmak veya ısınmak gibi amaçlarla yakılan, genelde kuru dallar ve yapraklarla beslenen ateşlerdir. Düzgün söndürülmemeleri hâlinde, özellikle de kuru bölgelerde hızlı bir şekilde yangına dönüşebilirler. Örneğin 2020 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir orman yangını, çoban ateşinin kontrolden çıkması sonucu başlamıştır.[22]

Sigara (İzmarit)

Ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri, yere atılan sigara izmaritleridir. Tuhaf bir şekilde adeta kültürümüzün bir parçası hâline gelmiş olan bu çirkin davranış, sigara izmaritinin düzgün sönmemesi ve rüzgarla ormanlık veya kuru alanlara taşınması sonucu büyük yangınları başlatabilmektedir.

Bu tür yangınlara ülkemizde oldukça sık rastlanmaktadır. Örneğin 2016'da Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir orman yangını, atılan tek bir sigara izmariti ile başlamıştır.[23] 2019 yılında Ayvalık'ta çıkan bir yangın da otomobilden dışarı atılan bir sigara izmaritiyle başlamıştır.[24]

Bu Reklamı Kapat

Çevre Kirliliği

Sigarayı ayrıca belirtmiş olsak da çevre kirliliğine katkı sağlayan diğer faktörler de son derece tehlikelidir. Örneğin ormanlık alanlara fırlatılan cam şişeler, Güneş'ten gelen kavurucu ışınları tek bir noktada toplayarak ("lensleme" etkisi göstererek), çalı çırpıyı tutuşturabilmekte ve yangınları başlatabilmektedir. Örneğin 2014 yılında Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan bir yangının nedeni, yol kenarına fırlatılan bir cam şişe olarak belirlenmiştir.[25] Benzer şekilde, 2017'de İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve yılın en büyük yangını olan Menderes Yangını, 67 saat sonunda kontrol altına alınabilmiştir ve kırık bir cam nedeniyle başlamıştır.[26]

Benzer şekilde, çevreye atılan bazı çöpler yapraklar kadar kolay yanmasa bile, bir yangın sırasında bir kez tutuştuktan sonra çok zor sönerek yangınla mücadele çabalarını boşa çıkarabilir. Dahası, plastik gibi bazı maddeler yangında çıkan rüzgarlar ve yoğun hava akımı ile bir kez havalandıklarında, çok uzak mesafelere giderek oralarda yeni yangınlar başlatabilirler.

Piknik

İnsanların doğa ile iç içe olma yöntemlerinden biri olan piknik davranışı, beraberinde bolca yanıcı ve yakıcı malzemeyi getirmektedir. Örneğin yakılan mangallar ve bu mangalları yakmak için kullanılan yakıtlar, çok kolay bir şekilde tutuşarak büyük yangınlara neden olabilirler. Benzer şekilde, mangalda kullanılan ve düzgün bir şekilde atılmayan kömürlerin etkili bir şekilde söndürülmemesi, piknik alanı terk edildikten saatler sonra bile yangını başlatabilir. Örneğin 2021 yılında Denizli'de başlayan ve 5 hektarlık bir araziyi yakan bir yangın, piknik nedeniyle başlamıştır.[27] 2019 yılında Kahramanmaraş'ta piknik yapanlar yangına neden olmuşlardır.[28]

Çocuklar ve Oyun

İnsanlar ormanlarla daha fazla iç içe yaşadıkça, ister istemez çocukların da ormanlarla etkileşimi artmaktadır. Ne var ki oyunları denetlenmeyen çocuklar, "oyun olsun diye" çeşitli cisimleri ateşe verebilirler ve sonrasında bu ateşi kontrol altında tutamayarak yangınlara neden olabilirler. Örneğin 2021 yılının yaz aylarında Marmaris'te çıkan yangınlardan birine sebep olan 10 yaşlarındaki iki çocuk, olanları şöyle anlatmıştır:[29]

Bu Reklamı Kapat

Kitap yakıyorduk, alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık.

Denetim altında olmayan çocuklar, gerek ateşle oynayarak gerekse de havai fişek gibi tehlikeli maddeleri oyun haline getirerek yangınlara sebep olabilmektedirler. 2017 yılında yine Marmaris'te çıkan bir yangının, çocukların oynadığı maytaptan kaynaklandığı düşünülmektedir.[30] 2012 yılında Denizli'de çıkan bir diğer yangının sebebinin, yangını söndürmeye gelen helikopterleri izlemek için, çocuklar tarafından çıkarıldığı belirlenmiştir.[31]

Kasıtlı Olarak Çıkarılan Yangınlar

Ne yazık ki insan-kaynaklı bütün yangınlar ihmâl sonucu çıkmaz, bir kısmı insanların sosyolojik çatışmalarının bir sonucu olarak, kasten de çıkarılabilir. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınların sebepleri arasında şunlar bulunur:

Terör ve Kundaklama

Terör örgütleri veya art niyetli kişiler; bir insana, bir aileye, bir bölgeye, bir şehre veya bir ülkeye zarar vermek amacıyla ormanları ateşe verebilirler.[32] Piro-terörizm (ateş/yangın terörü) adı verilen bu tür saldırılar Dünya genelinde ve Türkiye'de yangınların çok küçük bir kısmını oluştursa bile, insanlar arası güvensizliği pekiştirdiği ve bireysel korkuları körüklediği için, yangının verdiği hasardan daha büyük sosyolojik etkileri olabilir. Örneğin Türkiye'de bugüne kadar çıkan yangınların bir kısmını terör örgütleri üstlenmiştir ve bu saldırıların bir kısmı da istihbarat çalışmaları sonucunda önlenebilmiştir.[33], [34] 2020 yılında Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ve 200 hektar alanı yakan yangında da kundaklama şüphesi bulunmaktadır.[35]

Kundakama Taktiğini Kullanan Terör Saldırıları (Mavi: Vakalar, Sarı: Yaralanmalar, Turuncu: Ölümler)
Kundakama Taktiğini Kullanan Terör Saldırıları (Mavi: Vakalar, Sarı: Yaralanmalar, Turuncu: Ölümler)
Homeland Security Digital Library

Benzer şekilde, 2003 yılının Ekim ayında San Diego bölgesinde başlatılan Cedar, Paradise ve Otay yangınlarının üçünün de kundaklama sonucu çıktığı düşünülmektedir. Bu yangınlar, kurak bir dönemde başlatıldıkları için 303.500 hektarlık bir alanı kül etmiş, 16 kişinin ölümüne sebep olmuş, 2.500 civarında evi yok etmiş, 70.000 diğer binayı tehdit etmiştir.[36]

Bu Reklamı Kapat

Bu saldırılar kimi zaman kameraya kaydedilerek veya görgü tanıklarının ifadesi yoluyla ispatlanabilmektedir.[37] Ancak çoğu durumda piro-terörizmi tespit etmek çok zordur ve bu nedenle güvenilir olmayan terör örgütlerinin kendi beyanlarına güvenmek zorunda kalınmaktadır. Ancak aslen bir yangına sebep olmayan terör örgütlerinin; sırf gerçekte olduklarından daha güçlüymüş gibi görünmek, toplumda kaos yaratmak ve tedbir kaynaklarını boşa harcamak amacıyla, aslında bambaşka sebeplerle çıkan yangınları (ve diğer türlü saldırıları) da üstlenebilecekleri unutulmamalıdır.[38], [39], [40] Buna, "sahte üstlenme" (İng: "false claim of responsibility") adı verilmektedir.

Benzer şekilde, belli bir dönemde çıkan yangınların bir kısmı terör faaliyeti ve kundaklama nedeniyle başlamış olsa bile, yangınların tamamını bununla açıklamak hatalı ve yanıltıcı olabilir. Bu durum, sonraki yangınlara hazırlık yöntemlerini etkileyerek, ülkeye daha fazla zarar verebilir. Bu nedenle yangınların kaynakları doğru teşhis edilmelidir.

Açma ve İmar

Ormanlık araziler, turizm ve yapılaşma açısından oldukça elverişli arazilerdir. Bu nedenle art niyetli taraflar, ormanlık arazileri yakarak imara hazırlayabilirler.[41] Fakat yasal düzenlemeler ile yanan bölgelerin imara açılmasının engellenmesi ve bu yasaların etkili bir şekilde uygulanması, bu tür saldırıları önleyebilir.[42]

Benzer şekilde, tarım alanlarını genişletmek isteyen kişiler de kimi zaman ormanları kasten yakarak yeni tarım alanları yaratabilirler. Örneğin yangına-bağımlı ekosistemlerden olmayan Amazon Ormanları'nda Brezilyalı tarım işçileri, ormanları kasten yakarak kendilerine yeni araziler yaratmaktadırlar.[43]

Bu Reklamı Kapat

Savaş

Elbette avcılık örneğinde olduğu gibi, savaşlarda kullanılan patlayıcılar da yangınları tetikleyebilirler. Ayrıca savaşlar sırasında terör ile ilişkili amaçlarla da yangınlar çıkarılabilmektedir. Örneğin 1942 yılında Japonya, ABD'ye karşı düzenlediği saldırılar sırasında Japonya'dan 9.000'den fazla alev balonu havalandırmıştır.[32] Bu balonların içinde patlayıcılar ve saatler vardır. Doğru zaman geldiğinde patlayan bu balonlar, yüzeye inerek yangınlar başlatabilmektedir. Şartların ve mevsimin uygun olmamasından ötürü, 300 kadarı ABD karalarına ulaşabilen bu 9.000 balonun büyük bir kısmı herhangi bir yangın başlatamamıştır; fakat savaş sırasında değerli olan birçok askeri kaynağın bu minimal eforla yapılan saldırıları kovuşturmaya harcanması gerekmiştir. Ayrıca halk arasında geniş bir güvensizlik ve korku oluşmuştur. Ayrıca balonlardan biri, 1 anneyi ve 5 çocuğunu öldürmüştür.

Kaza Sonucu Çıkan Yangınlar

Elbette ihmâl nedeniyle ve kasten çıkarılan yangınlara ek olarak, tamamen kaza nedeniyle çıkan yangınlar da mevcuttur. Bunların en yaygın nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Enerji

Şehirden daha uzak ve doğayla daha iç içe yaşam alanları oluşturmaya başlamamıza bağlı olarak, bu yaşam alanlarına elektrik gücünü ulaştırabilmemiz gerekmiştir. Bunun en yaygın yolu, ormanlar içerisinden geçen yüksek, orta ve düşük gerilimli elektrik kabloları kullanmaktır. Ancak bu kabloların bakımı düzgün yapılmayacak olursa, korozyona ve fırtına sırasında tellerin sallanmasına bağlı olarak kıvılcımlar üretilebilir ve bunlar, orman yangınlarını başlatabilir.

Bu nedenle kabloların geçtiği yol hattı boyunca metrelerce ağaç kesimi ve temizlik yapılsa da, sıcak ve kurak dönemler öncesinde bu bölgelerin temizliği kontrol edilmezse, yangınlar da kaçınılmaz olacaktır. Örneğin 2021 yılında Mersin'de çıkan 2 ayrı yangının nedeni, birbirine değen güç kablolarının saçtığı kıvılcımlar olarak belirlenmiştir.[44]

Bu Reklamı Kapat

Trafik

Trafikteki araç sayısı arttıkça, trafik kazalarının sıklığı da artmaktadır. Bu kazaların bir kısmında çarpmanın etkisiyle motorun, petrolün veya diğer araç sıvılarının yanması yangınlara neden olabilmektedir. Ayrıca yüksek hızlı kazalarda araçların sürtünmesi nedeniyle çıkan kıvılcımlar, yangınlara sebep olabilmektedir.

Benzer şekilde, trafikteki araçlar oldukça sıra dışı nedenlerle de yangına neden olabilmektedir: Örneğin 2018 yılında Kaliforniya'da çıkan bir yangında, yangına sebep olan şey, bir aracın lastiğinin patlaması sonucu seyir halindeyken asfalta değen janttan fışkıran kıvılcımlardı.[45]

Tren

Ormanlık arazilerden geçen trenlerin yolları ve civarları yeterince iyi temizlenmezse ve bakımları yapılmazsa, özellikle de acil durum frenlemesi gibi olaylar sırasında etrafa bolca kıvılcım saçıp, yangınlara neden olabilirler. Ayrıca bu tren yollarında yapılan çalışmalar sırasında da etrafa kıvılcımlar saçılarak yangınlar başlatılabilir. Örneğin 2017 yılında Karabük'te çıkan büyük bir orman yangınının tren raylarındaki kıvılcımlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.[46]

Türkiye'de Orman Yangınlarının Nedenleri

Türkiye'deki orman yangınlarının sayı, sıklık ve şiddeti, Dünya genelinde görülen trendlerden farklı bir yönelime veya niteliğe sahip değildir. Tüm Dünya'da olduğu gibi, Türkiye'de de yangınlar giderek sıklaşmakta ve her bir yangının daha geniş bir araziyi yakma ihtimali artmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Türkiye'deki yangın istatistiklerini, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı altında bulunan Orman Genel Müdürlüğü'nün E-Kütüphanesi'nden almak mümkündür:

1988-2019 yılları arasında Türkiye'de yangınlar nedeniyle yanan alanların miktarı, yangın sayısı ve yangın çıkış nedenleri.
1988-2019 yılları arasında Türkiye'de yangınlar nedeniyle yanan alanların miktarı, yangın sayısı ve yangın çıkış nedenleri.
OGM

Tablodan da görülebileceği üzere, 1988-2019 yılları arasında Türkiye'de:

 • 68.579 adet yangın çıkmıştır. Bu, yılda ortalama 2.143 adet yangına denk gelmektedir.
 • 336.824 hektar alan yanmıştır. Bu, yılda ortalama 10.526 hektar alanın yanması demektir.
 • Bu yangınların %11'i doğal nedenlerle, %48'i ihmâl/kaza nedeniyle, %10'u kasıtlı olarak, %30'u ise faili meçhul bir şekilde çıkmıştır (yani nedeni tespit edilememiştir).

Yangın Sayısı Artıyor, Yanan Alan Miktarı Azalıyor!

Veriler incelendiğinde göze çarpan ilk şey, küresel ısınmanın etkisine ve insan-orman etkileşiminin artmasına bağlı olarak, yıldan yıla yangın sayısının düzenli bir şekilde artmış olmasıdır:

Türkiye'de Çıkan Yangın Sayısı (1988-2019)
Türkiye'de Çıkan Yangın Sayısı (1988-2019)
OGM

İlginç bir şekilde, Türkiye'de yangın sayısı artmasına karşılık, yanan orman arazisi azalmaktadır. Önce bunu görelim:

Bu Reklamı Kapat

Türkiye'de Yanan Orman Alanı, Hektar (1988-2019)
Türkiye'de Yanan Orman Alanı, Hektar (1988-2019)
OGM

İlk etapta bu, yangınla mücadele etkinliğinin artması ile açıklanabilir. Ancak burada da detaylı olarak anlattığımız üzere, aynı trend küresel ölçekte de görülmektedir. Irvine'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde Dünya Sistemleri üzerine çalışan ve uydu verileriyle yer verilerini bir arada işleyerek değerlendiren bir bilim insanı olan Jim Randerson ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Biyosferik Bilimler Laboratuvarı başkanı Doug Morton tarafından yapılan bir çalışmanın gösterdiği üzere, iklim değişimi yangınları pekiştiriyor olmasına rağmen, Dünya genelinde çimlik alanlar ve savana ekosistemlerindeki yangınların sayısı azalmaktadır ve bu nedenle, küresel ölçekte yanan bölgelerin toplam miktarı yıldan yıla azalıyor gibi gözükmektedir.[47]

Bu zıtlığın nedeni, insanların sürekli yeni ekin alanları açması ve bu alanlara ulaşım sağlamak amacıyla yollar yapmasıdır. Bu yollar, yangın koridorları görevi görür ve normalde kimsenin olmayacağı yerlerde başlayacak ve çok daha zor duracak yangınlar, yerli nüfusun yangınla mücadelesi sayesinde çok daha hızlı bir şekilde söndürülebilir. Bu da yangın sayısının artmasına rağmen, yanan hektar miktarının azalmasıyla sonuçlanmaktadır.

Türkiye'de Çıkan Yangınların Nedenleri

Başta verdiğimiz tabloda yine görülebileceği gibi, Türkiye'de yangınlar çok çeşitli nedenlerle çıkabilmektedir. Sadece bir örnek olması bakımından, 2019 yılındaki yangınların çıkış sebeplerine bakacak olursak, çoğu yangının sebebinin tespit edilemediği, geri kalanların büyük bir kısmının ihmâlden olduğu, çok ufak bir kısmınınsa kasıtlı olarak çıkarıldığı görülmektedir.

Çıkış Nedenlerine Göre Yangın Adetleri, 2019
Çıkış Nedenlerine Göre Yangın Adetleri, 2019
OGM

Ayrıca rapor içerisinde daha derin verilere de yer verilmektedir. Örneğin yukarıdaki grafiğin daha fazla detayını veren bir tablo, aşağıdaki gibi verilmiştir:

Bu Reklamı Kapat

Yangınların çıkış sebeplerine göre bölge müdürlüklerine alan olarak dağılımı, 2019
Yangınların çıkış sebeplerine göre bölge müdürlüklerine alan olarak dağılımı, 2019
OGM

Bu yangın çıkış sebeplerinin, yukarıda verdiklerimizle büyük ölçüde örtüştüğüne dikkatinizi çekeriz. İşte bu sebepleri, 2013-2020 yılları arasındaki tüm yangınlara genelleyecek olursak, karşımıza şöyle bir dağılım çıkmaktadır:

2013-2020 yılları arasında çıkan orman yangınlarının sebepleri
2013-2020 yılları arasında çıkan orman yangınlarının sebepleri

Görülebileceği gibi, 2013-2020 yılları arasında Türkiye'de çıkan yangınların %11.5'i doğal kaynaklıdır, %49.3'ünün sebebi bilinmemektedir, %39.2'sinin sebebi ise insan kaynaklıdır.

Sonuç

Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere yangınlar, çok farklı sebeplerle başlayıp, ortam şartlarına göre çok farklı şekillerde yayılabilirler. Belli dönemlerde belli bölgelerde çıkan yangınların sebebi tek olmak zorunda değildir: İnsan-kaynaklı faktörler ile doğal faktörler bir araya gelerek, yakın coğrafyadaki farklı yangınları başlatabilirler. Ayrıca bir yangın, herhangi bir nedenle başladıktan sonra, başka yangınların da önünü açabilmektedir. Bu nedenle yangın sebepleri dikkatle incelenmeli ve bu araştırmaların sonucunda üretilen raporlar ve kanıtlar sonucu nihai yargılara varılmalıdır.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 21
 • Bilim Budur! 9
 • Üzücü! 8
 • Muhteşem! 6
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • Umut Verici! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ T. Hoover. (). Wildfires, The Fire Triangle, And Co2 Extinguishers. Science Scope. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Oregon State University. Fire Faqs. (1 Ocak 2019). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Oregon State University | Arşiv Bağlantısı
 • ^ T. Sharp. Earth's Atmosphere. (20 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Space.com | Arşiv Bağlantısı
 • ^ SDGE. One Little Spark Can Lead To Major Wildfires. (10 Kasım 2018). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: SDGE | Arşiv Bağlantısı
 • ^ RedZone. Wildfire 101: The Fire Triangle And The Fire Tetrahedron. (16 Şubat 2016). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: RedZone | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Fire Action. The Fire Triangle Explained. (31 Mayıs 2017). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Fire Action | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b K. C. Short. Spatial Wildfire Occurrence Data For The United States, 1992-2015 [Fpa_Fod_20170508] (4Th Edition). (26 Mayıs 2017). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: USDA Forest Service doi: 10.2737/RDS-2013-0009.4. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ WeatherSTEM. Fun Facts About Lightning. Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: WeatherSTEM | Arşiv Bağlantısı
 • ^ National Weather Service. How Powerful Is Lightning?. Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: National Weather Service | Arşiv Bağlantısı
 • ^ National Weather Service. How Hot Is Lightning?. Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: National Weather Service | Arşiv Bağlantısı
 • ^ KTLA. Firefighters Working To Extinguish Large Tree Fire In Big Bear Lake Sparked By Lightning Strikes. (1 Ağustos 2021). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: KTLA | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Berardelli. How Climate Change Is Making Hurricanes More Dangerous. (8 Temmuz 2019). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Yale Climate Connections | Arşiv Bağlantısı
 • ^ OpenLearn. The Role Of Convection In The Atmosphere. Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: OpenLearn | Arşiv Bağlantısı
 • ^ WHSV 3 News. Pacaya Volcano Lava Causes Wildfires In Guatemala. (1 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: WHSV 3 News | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Impact Cratering Series. Impact Generated Wildfires. Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: NASA/UA Space Imagery Center | Arşiv Bağlantısı
 • ^ National Park Service. Fire Prevention 52: Spontaneous Combustion–Fact Or Fiction?. Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: National Park Service | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. P. Raghuraman, et al. (2021). Anthropogenic Forcing And Response Yield Observed Positive Trend In Earth’s Energy Imbalance. Nature Communications, sf: 1-10. doi: 10.1038/s41467-021-24544-4. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ MSN. Birçok Noktada Çıkan Anız Yangınlarında 11 Kişi Hastanelik Oldu. (27 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: MSN | Arşiv Bağlantısı
 • ^ MSN. Sinop'ta Çöpleri Yakmak Isterken Yangına Neden Oldu. (31 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: MSN | Arşiv Bağlantısı
 • ^ CBS News. Hunter Caused Huge Wildfire Near Yosemite, U.s. Forest Service Says. (5 Eylül 2013). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: CBS News | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. P. J. Com. Hunter-Caused Wildfires Pile On Firefighters' Long Season. (29 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Post Register | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Lider Gazete. Çoban Ateşi Orman Yangını Çıkardı. (26 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Lider Gazete | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Anadolu Ajansı. Sigara Izmariti Orman Yangınına Yol Açtı. (9 Kasım 2016). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Anadolu Ajansı | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Politikam. Sigara İzmariti Ağaçları Kül Etti. (28 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Politikam | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Milliyet. Yol Kenarına Atılan Cam Şişe Yangın Çıkardı!. (30 Temmuz 2014). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Milliyet | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Hürriyet Gazetesi. Menderes Yangınının Acı Gerçeği: Bir Kırık Cam. (7 Temmuz 2017). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Hürriyet Gazetesi | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Hürriyet Gazetesi. Denizli'deki Orman Yangını Piknik Ateşinden Çıkmış. (28 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Hürriyet Gazetesi | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Evrensel. Maraş'ta Piknik Ateşi Orman Yangınına Yol Açtı. (12 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Evrensel | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Hürriyet Gazetesi. Marmaris'te Yangını Çıkardığı Iddia Edilen 2 Çocuk Pedagog Eşliğinde Konuştu: ''Kitap Yakıyorduk. Bir Anda Alev Çoğaldı. (30 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Hürriyet Gazetesi | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Marmaris TV. İçmeler'de Orman Yangını Korkuttu. (21 Ekim 2017). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Marmaris TV | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Milliyet. Yangınlar Helikopter Yüzünden!. (24 Temmuz 2012). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Milliyet | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b R. A. Baird. (2005). Pyro-Terrorism: The Threat Of Arson Induced Forest Fires As A Future Terrorist Weapon Of Mass Destruction. Homeland Security Digital Library. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Anadolu Ajansı. Terör Örgütü Ypg/Pkk, Hatay'daki Orman Yangınını Propaganda Çalışmasına Dönüştürdü. (10 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Anadolu Ajansı | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Anadolu Ajansı. Türkiye'deki Pkk Unsurlarına Orman Yakma Talimatı Veren Terörist, Mit Operasyonuyla Etkisiz Hale Getirildi. (23 Şubat 2021). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Anadolu Ajansı | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Diken. Kozan'da Orman Yangını: 200 Hektar Küle Döndü, Kundaklama Şüphesi Var - Diken. (23 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Diken | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Agence France-Presse. Bush Declares Disaster Areas As California Wildfires Roar. (29 Ekim 2003). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: The Manila Times | Arşiv Bağlantısı
 • ^ TRT Haber. İstanbul'Da Orman Kundaklayan 1 Kişi Gözaltına Alındı. (20 Eylül 2019). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: TRT Haber | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. A. Tishler. (2018). Fake Terrorism: Examining Terrorist Groups' Resort To Hoaxing As A Mode Of Attack. Perspectives on Terrorism, sf: 3-13. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ E. M. Kearns, et al. (2014). Lying About Terrorism. Studies in Conflict & Terrorism, sf: 422-439. doi: 10.1080/1057610X.2014.893480. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. C. Banlaoi. (2011). Media And Terrorism In The Philippines: The Rajah Solaiman Islamic Movement. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, sf: 64-75. doi: 10.1080/18335300.2009.9686924. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Ensonhaber. Kaşta Yanan Ormanlık Alana Imar Çıktı. (25 Haziran 2020). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Ensonhaber | Arşiv Bağlantısı
 • ^ DW. Yanan Yeşil Alanlar Yapılaşmaya Açılır Mı?. Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: DW | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Lopes. Why Brazilian Farmers Are Burning The Rainforest — And Why It’s So Hard For Bolsonaro To Stop Them. (8 Eylül 2019). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: The Washington Post | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Tolunay. Orman Yangınlarından Sonra Nasıl Bir Yol Izlemeli?. (1 Ağustos 2021). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Esmiyor Podcast | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. Mossburg. A Flat Tire Started The Deadly Carr Fire And Days Of Devastation In California. (4 Ağustos 2018). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: CNN | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Hürriyet Gazetesi. Karabük'te Orman Yangını. (21 Eylül 2017). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Hürriyet Gazetesi | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Blumberg. Nasa Detects Drop In Global Fires. (29 Haziran 2017). Alındığı Tarih: 2 Ağustos 2021. Alındığı Yer: NASA | Arşiv Bağlantısı
Evrim Ağacı Akademi: Orman Yangınları Yazı Dizisi

Bu yazı, Orman Yangınları yazı dizisinin 2. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Ateş Nedir? Nasıl Yanar, Nasıl Yakar?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 14/08/2022 04:29:26 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10803

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
İnsan
Çağ
Toprak
Kuşlar
Atmosfer
Çevre
Dişler
Wuhan
Köpekler
Sağlık
Pandemik
Meyve
Uzaylı
Deprem
Entomoloji
Elektron
Balık Çeşitliliği
Karar Verme
Nükleer Enerji
Doğa Yasası
Evrim
Tespit
Bebek Doğumu
İnfografik
Kütle
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.