Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?

Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler? Tantric Academy
7 dakika
31,390
Tüm Reklamları Kapat

Kaygılı bağlanma stili (İng: "anxious attachment style"); yakın ilişkilerde sürekli olarak terk edilme korkusunun ve çok güçlü bir güvensizlik duygusunun yaşandığı bağlanma stilini ifade eder. Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler, genellikle yakın ilişkiler kurma ihtiyacı hissederler; fakat buna rağmen duygusal ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağı konusunda kaygılıdırlar. Ebeveynleri, partnerleri veya arkadaşları gibi yakınlık kurduğu kişilerin varlığı ve bu kişilerin verdikleri yanıtlarla aşırı ilgilenirler.

Çocuklukta geliştirilen kaygılı bağlanma stili, çocuğun ebeveynlerine veya bakıcısına karşı yapışık denebilecek derecede bağlı olmasına ve onların yokluğunda teselli edilemez derecede mutsuz olmasına sebep olabilir. Yetişkinlikte ise ikili ilişkiler söz konusu olduğunda kıskançlık ve güvensizlik gibi duyguların sürekli olarak ortaya çıkmasına sebep olabilir.

John Bowlby, çocukluk döneminde ilk bakıcılarla kurduğumuz bağlanma tarzının yetişkinlikte kurduğumuz duygusal bağlarla ilişkili olduğunu ifade eden bağlanma kuramını geliştirmiştir. Bu kurama göre; güvenli, kaygılı ve kaçınan bağlanma olmak üzere 3 bağlanma stili vardır. Kaygılı bağlanma stili de diğer bağlanma stillerinde olduğu gibi genellikle çocukluk deneyimlerine dayanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Kaygılı Bağlanma Stilinin Nedenleri

Bir kişinin kaygılı bağlanma geliştirmesinin her zaman kesin bir cevabı olmasa da aşağıdaki faktörler bu bağlanma stilinin gelişmesine sebep olabilir.

Tutarsız Ebeveyn Davranışları

Tutarsız ebeveyn davranışları, kaygılı bir bağlanma geliştirilmesinin en büyük sebepleri arasında kabul edilmektedir. Tutarsız davranışlara sahip bir ebeveyn, çocuğuna karşı bazen oldukça besleyici ve ilgili olurken bazense duyarsız, soğuk veya duygusuz olabilir. Örneğin, çocuğun ihtiyaçlarına veya beklentilerine bazen anında ve büyük bir ilgi ile yanıt verilirken, bazen tamamen görmezden gelinebilir. Bu tutarsız davranışlar karşısında çocuğun kafası karışabilir. Ebeveynlerinin davranışının ne anlama geldiğini anlamayabilir ve gelecekte ne tür bir tepki ile karşılaşacağını öngöremeyebilir. Bu yüzden kaygı ve güvensizlik duygusu geliştirebilir.

İhmalkarlık

Ebeveynler veya bakıcının, çocuğun istek ve ihtiyaçlarına duyarsız veya ihmalkar bir tutum sergilemesi çocuğun güvensizlik duygusu geliştirmesine sebep olabilir. Özellikle kaygılı veya mutsuz hissettikleri anlarda bu duygusal ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar bir süre sonra duygularını çok daha yüksek seviyelerde yaşayabilir. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmamaya devam ederse kaygılı bir bağlanma geliştirebilir.

Bakıcıların Duygusal Açlığı

Bazı ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkisi duygusal açlıklarını tatmin etme odaklı olabilir. Bu durumda bakıcılar, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade kendi ihtiyaçlarını tatmin etmek için çocukla duygusal veya fiziksel yakınlık arayabilir. Bu tür bakıcılar, aşırı korumacı ve müdahaleci görünebilir. Genellikle çocuğun hayatıyla ilgili çok ilgili ve meşgul davranabilirler. Bunun sebebi harika bir ebeveyn olmak gibi kendilerini tatmin etmek için olabilir. Bu yüzden çocuğun ihtiyaçları karşılanmamış olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Davranış Kalıplarının Aktarımı

Kaygılı bağlanma geliştiren kişilerin, kaygılı bağlanma stiline sahip ebeveynleri olması muhtemeldir. Bu genetik bir aktarımdan ziyade davranış kalıplarının sürekliliği ile ilgilidir.

Belirti ve Semptomlar

Kaygılı bağlanma hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde geliştirilebilir. Buna bağlı olarak belirtileri de farklılık gösterecektir. Örneğin kaygılı bağlanma geliştiren bir çocuk, ebeveynlerinin veya bakıcısının yokluğunda kaygılı görünebilir. Bakıcılarının geri dönmesi bile onu teselli etmeye yetmeyebilir.

Buna karşılık, yetişkinlikte kaygılı bağlanma geliştiren bir kişi, partnerlerinden çok fazla ve sürekli bir şekilde güvence ve şefkat bekleyebilir. Aynı zamanda yalnız kalma konusunda problemler yaşayabilir.

Çocuklarda Kaygılı Bağlanma Belirtileri

 • Genel olarak kaygılı gözükmek,
 • Ebeveynlerin ayrıldığında aşırı üzüntü yaşamak,
 • Üzüntüleri teselli edilemeyecek derecede yoğun yaşamak,
 • Ebeveynlerle sürekli sarılma şeklinde fiziksel yakınlık kurmak,
 • Kendi yaş grubundaki çocuklarla zayıf ilişkiler kurmak,
 • Yabancılardan korkmak veya etkileşeme girememek,
 • Olumsuz duyguları kontrol etmede ve yönetmede sorun yaşamak,
 • Saldırgan davranışlar sergilemek.

Yetişkinlerde Kaygılı Bağlanma Belirtileri

 • Partnerleri tarafından terkedileceğini dair yoğun bir kaygı duymak,
 • İkili ilişkilerde sınırları belirlemede zorluk çekmek,
 • Yakınlık özlemi duymak,
 • Partnerlerden veya başkalarından sürekli temas ve desteğe ihtiyaç duymak,
 • İlişkilerde aşırı bağımlı olmak,
 • Yakınlık ihtiyacına rağmen başkalarına karşı güvenme konusunda zorluk yaşamak,
 • Yalnız kalmaktan korkmak ve bu konuda aciz hissetmek,
 • Küçük veya önemsiz konuları tekrar tekrar düşünmek, analiz etmek,
 • Başkalarından yeterince iyi olduklarına ya da önemsendiklerine dair sık sık güvence istemek,
 • Partnerlerin ruh hallerine ve davranışlarına aşırı derecede duyarlı olmak,
 • Genellikle aşırı duygusal, karamsar veya tahmin edilemez ruh halinde olmak.

Yetişkinlikle kaygılı bağlanma geliştiren kişilerin, duygularını kontrol etme ve yönetme konusunda sorun yaşamaları yaygın bir durumdur. Bu yüzden algıladıkları tehditlere karşı diğer insanlara kıyasla çok daha büyük tepkiler gösterebilirler. Hatta başka birine gayet normal gözüken bir durum onlar için oldukça tehdit edici görünebilir. Bu gibi durumlarda başkalarından destek isteme konusunda tereddüt edebilirler. Duyguları ağlamalarla veya çok yoğun üzüntülerle dolaylı olarak gösterebilirler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aslında maddi destek istememizin nedeni çok basit: Çünkü Evrim Ağacı, bizim tek mesleğimiz, tek gelir kaynağımız. Birçoklarının aksine bizler, sosyal medyada gördüğünüz makale ve videolarımızı hobi olarak, mesleğimizden arta kalan zamanlarda yapmıyoruz. Dolayısıyla bu işi sürdürebilmek için gelir elde etmemiz gerekiyor.

Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı'na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü az sonra detaylarını vereceğimiz üzere, Evrim Ağacı sosyal medyada denk geldiğiniz makale ve videolardan çok daha büyük, kapsamlı ve aşırı zaman alan bir bilim platformu projesi. Bu nedenle bizler, meslek olarak Evrim Ağacı'nı seçtik.

Eğer hem Evrim Ağacı'ndan hayatımızı idame ettirecek, mesleklerimizi bırakmayı en azından kısmen meşrulaştıracak ve mantıklı kılacak kadar bir gelir kaynağı elde edemezsek, mecburen Evrim Ağacı'nı bırakıp, kendi mesleklerimize döneceğiz. Ama bunu istemiyoruz ve bu nedenle didiniyoruz.

Kaygılı bağlanma geliştiren yetişkinler ve genç yetişkinler, kaygı bozuklukları için yüksek risk sınıfında olabilir. 2015 yılında 160 ergen ve genç yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışma, çocukluk döneminde gerçekleşen duygusal ihmal deneyimlerinin yaşamın sonraki aşamalarındaki kaygı bozukluğu ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu kaygı bozuklukları sosyal fobi, panik ataklar veya yaygın anksiyete bozuklukları olarak kendini gösterebilir. Bu kaygı bozuklukları kadınlarda erkeklere kıyasla çok daha sık görülmektedir. Depresyon gibi strese bağlı durumlar ortaya çıkabilecek diğer sorunlardan biridir.[1]

iStockphoto

Romantik İlişkilerde Kaygılı Bağlanma Nasıl Gözükür?

Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişi romantik ilişkiler söz konusu olduğunda bağlılık ve sevgi ararlar. Ancak kaygıyı bağlanmayı geliştiren çocukluk deneyimleri, partnerleri de dahil olmak üzere kendilerine yakın olan insanlara güvenmeyi zorlaştırır ve ilişkilerinde yoğun bir şüphe ve güvensizlik yaratır. Tüm bunlar, bir ilişkinin hem hayat kurtarıcı hem de hayatı tehdit edici bir şekilde gözükmesine sebep olabilir.

Kaygılı bağlanma stiline sahip biri romantik bir ilgiye sürekli ihtiyaç halinde ve sabitlenmiş olabilir. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde partnerine bağlanmak isteyerek ilişkilerini çok hızlı bir şekilde ciddiye alabilir. İlişkilerine ve partnerlerine takıntılı denebilecek derecede aşık olabilir.

Kaygılı bağlanan kişi, genelde düşük bir öz değere sahip olduğu ve sürekli olarak güvensiz hissettiği için güvence aramak için sıklıkla partnerine dönebilir. Partneri tarafından sevildiği veya yeterince iyi olduğu konusunda sürekli bir güvenceye ihtiyaç duyar. Bu her ilişkide zaman zaman olsa da, kaygılı bağlanan kişi güvence arayışlarında oldukça ısrarcı olabilir. Öyle ki, partnerinin bu güvenceyi vermek için kaygılı bağlanana kişiye sürekli olarak sevgisini kanıtlamaya çalışması dahi hiçbir zaman yeterli olmayabilir.

Bu güvence ihtiyacının karşılanmaması veya kaygılı bağlanan kişinin o şekilde düşünmesi, bir süre sonra kendisini değersiz hissedebilir ve hak ettiği sevgiyi göremediğini düşünebilir. Partneri ile aralarındaki ilişkiyi sorgulayabilir ve ilişkinin konumu hakkında büyük endişeler duyabilir. Özellikle ilişkinin ilk evrelerinde partnerinden gördüğü ilgi ve öncelliği sonrasında görmediklerinde derin bir şüpheye kapılabilir. Gerçek olmasa bile, duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığını hissederse partnerini güvenilmez biri olmakla suçlayabilir.

Kaygılı bağlanan kişi, eğer çocukluk dönemlerinde ebeveynlerinin bir görünüp bir kaybolan ilgileriyle karşılaştıysalar, romantik ilişkilerinde de benzer bir tutumu partnerlerinden bekler. Tıpkı ebeveynlerinin ilgisinin birden yok olması gibi, partnerleri tarafından reddedilmeyi veya terk edilmeyi bekler. Partnerinin kendisine olan ilgisinin yok olduğunu destekleyecek işaretler arar. Bazen böyle durumlarda terk edilme ihtimalini önleyecek stratejilere başvururlar. Ancak bu duygu ve düşünceler kendilerinin aşırı bağımlı, talepkâr ve yapışkan olmalarına sebep olduğu için bekledikleri terk edilmeyi hızlandırabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Genellikle kaygılı bağlanan kişilerin, kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerle ilişki kurma eğiliminde olduğu düşünülmektedir. Bu, ilk bakışta mantıksız gözükse de kaygılı bağlanan kişi çocukluk deneyimlerinde ve geçmiş romantik ilişkilerinde sürekli olarak kendisine kötü davranılmasını beklediği için ilgi ve sevgisini açıkça göstermeye kişilere doğru çekilebilir. Benzer şekilde, başlangıçta bu tarz belirtiler göstermeyen partnerini uzun vadede kaçıngan bağlanma sergilemeye teşvik edebilir. Bunun sebebi muhtemelen partnerini ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli olarak yıpratması ve nihayetinde kendinden uzaklaştırmasıdır. Bu tipteki bir ilişkinin en kötü yanı, kısır bir döngü şeklinde ilişkinin bir tarafındaki kişinin sürekli olarak diğerinin kendisiyle kalması için çok fazla çaba sarf etmesi ancak tam da bu çabanın sürekliliği yüzünden diğer tarafın kaçınılmaz olarak ondan uzaklaşması ve kötü davranmasıdır.

Sonuç

Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişinin ilişkisinde ortaya çıkan sorunların büyük çoğunluğu güvensizliklere dayanmaktadır. Bu durum, genellikle ilişkilerinin durumlarını, ilişkinin tatmin edici olup olmadığını ve partnerinin ilişkideki konumunu sorgulamalarına sebep olmaktadır. Tüm bu güvensizlik duygusu, ilişkinin farklı zamanlarında kişinin yapışkan olmasıyla, kendini değersiz hissetmesiyle ve sürekli güvence aramasıyla sonuçlanmakta; ve tüm bunların birbirini tetiklediği karmaşık bir durum ortaya çıkartmaktadır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
50
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 20
 • Muhteşem! 12
 • Üzücü! 9
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 8
 • İnanılmaz 6
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Güldürdü 2
 • Umut Verici! 2
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ A. Schimmenti, et al. (2013). Linking Lack Of Care In Childhood To Anxiety Disorders In Emerging Adulthood: The Role Of Attachment Styles. Wiley, sf: 41-48. doi: 10.1111/camh.12051. | Arşiv Bağlantısı
 • H. I. Lebow. Anxious Attachment Style: Signs, Causes, And How To Change. (22 Haziran 2022). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Psych Central | Arşiv Bağlantısı
 • J. Cafasso. What Is Anxious Attachment?. (14 Kasım 2019). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Healthline | Arşiv Bağlantısı
 • W. E. Contributors. What Is Anxious Attachment?. (9 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: WebMD | Arşiv Bağlantısı
 • O. Guy-Evans. Anxious Attachment Style: How It Develops & How To Cope. Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Simply Psychology | Arşiv Bağlantısı
 • H. Jones. What Is An Anxious Attachment Style?. (29 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Verywell Health | Arşiv Bağlantısı
 • K. Nelson. Verywell Loved: Anxiously Attached In The 21St Century. (20 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • S. Saxena. Anxious Attachment: Definition, Causes, & Signs. (30 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Choosing Therapy | Arşiv Bağlantısı
 • M. A. J. Catlett. Anxious Attachment: Understanding Insecure Anxious Attachment. (19 Aralık 2014). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: PsychAlive | Arşiv Bağlantısı
 • A. Moore. Anxious Attachment Style: Causes, Signs & How To Heal. (24 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: MindBodyGreen | Arşiv Bağlantısı
 • L. Robinson, et al. How Attachment Styles Affect Adult Relationships. (7 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: HelpGuide | Arşiv Bağlantısı
 • Attachment Project. Anxious Attachment: Causes & Symptoms. (2 Temmuz 2020). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Attachment Project | Arşiv Bağlantısı
 • M. P. Li. What Causes Anxious Attachment Style & How To Heal. (16 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Parenting For Brain | Arşiv Bağlantısı
 • E. Gulla. Anxious Attachment Style In Relationships Explained. (24 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Cosmopolitan | Arşiv Bağlantısı
 • M. Z.. Calming The Anxious Attachment Style. (21 Eylül 2018). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: TheHappinessClinic | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 12/07/2024 20:46:37 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13065

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Obezite
Hastalık Yayılımı
Virüsler
Nanoteknoloji
Genetik Mühendisliği
İletişim
Test
Neandertaller
Aşırı
Bitki
Şehir
Dalga
Köpek
Doğal Seçilim
Optik
Botanik
İfade
Algı
Kütleçekimi
İngiltere
Nötron
Yiyecek
Doğal
Obstetrik
Bilişsel
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Kocabey, et al. Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?. (17 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 12 Temmuz 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13065
Kocabey, E., Bakırcı, Ç. M. (2022, October 17). Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?. Evrim Ağacı. Retrieved July 12, 2024. from https://evrimagaci.org/s/13065
E. Kocabey, et al. “Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 17 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/13065.
Kocabey, Enes. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 17, 2022. https://evrimagaci.org/s/13065.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close