Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?

Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler? Tantric Academy
7 dakika
6,153
 • Psikoloji
 • Kişilik Psikolojisi

Kaygılı bağlanma stili (İng: "anxious attachment style"); yakın ilişkilerde sürekli olarak terk edilme korkusunun ve çok güçlü bir güvensizlik duygusunun yaşandığı bağlanma stilini ifade eder. Kaygılı bağlanma stiline sahip kişiler, genellikle yakın ilişkiler kurma ihtiyacı hissederler; fakat buna rağmen duygusal ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmayacağı konusunda kaygılıdırlar. Ebeveynleri, partnerleri veya arkadaşları gibi yakınlık kurduğu kişilerin varlığı ve bu kişilerin verdikleri yanıtlarla aşırı ilgilenirler.

Çocuklukta geliştirilen kaygılı bağlanma stili, çocuğun ebeveynlerine veya bakıcısına karşı yapışık denebilecek derecede bağlı olmasına ve onların yokluğunda teselli edilemez derecede mutsuz olmasına sebep olabilir. Yetişkinlikte ise ikili ilişkiler söz konusu olduğunda kıskançlık ve güvensizlik gibi duyguların sürekli olarak ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

John Bowlby, çocukluk döneminde ilk bakıcılarla kurduğumuz bağlanma tarzının yetişkinlikte kurduğumuz duygusal bağlarla ilişkili olduğunu ifade eden bağlanma kuramını geliştirmiştir. Bu kurama göre; güvenli, kaygılı ve kaçınan bağlanma olmak üzere 3 bağlanma stili vardır. Kaygılı bağlanma stili de diğer bağlanma stillerinde olduğu gibi genellikle çocukluk deneyimlerine dayanmaktadır.

Kaygılı Bağlanma Stilinin Nedenleri

Bir kişinin kaygılı bağlanma geliştirmesinin her zaman kesin bir cevabı olmasa da aşağıdaki faktörler bu bağlanma stilinin gelişmesine sebep olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Tutarsız Ebeveyn Davranışları

Tutarsız ebeveyn davranışları, kaygılı bir bağlanma geliştirilmesinin en büyük sebepleri arasında kabul edilmektedir. Tutarsız davranışlara sahip bir ebeveyn, çocuğuna karşı bazen oldukça besleyici ve ilgili olurken bazense duyarsız, soğuk veya duygusuz olabilir. Örneğin, çocuğun ihtiyaçlarına veya beklentilerine bazen anında ve büyük bir ilgi ile yanıt verilirken, bazen tamamen görmezden gelinebilir. Bu tutarsız davranışlar karşısında çocuğun kafası karışabilir. Ebeveynlerinin davranışının ne anlama geldiğini anlamayabilir ve gelecekte ne tür bir tepki ile karşılaşacağını öngöremeyebilir. Bu yüzden kaygı ve güvensizlik duygusu geliştirebilir.

İhmalkarlık

Ebeveynler veya bakıcının, çocuğun istek ve ihtiyaçlarına duyarsız veya ihmalkar bir tutum sergilemesi çocuğun güvensizlik duygusu geliştirmesine sebep olabilir. Özellikle kaygılı veya mutsuz hissettikleri anlarda bu duygusal ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar bir süre sonra duygularını çok daha yüksek seviyelerde yaşayabilir. Çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmamaya devam ederse kaygılı bir bağlanma geliştirebilir.

Bakıcıların Duygusal Açlığı

Bazı ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkisi duygusal açlıklarını tatmin etme odaklı olabilir. Bu durumda bakıcılar, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade kendi ihtiyaçlarını tatmin etmek için çocukla duygusal veya fiziksel yakınlık arayabilir. Bu tür bakıcılar, aşırı korumacı ve müdahaleci görünebilir. Genellikle çocuğun hayatıyla ilgili çok ilgili ve meşgul davranabilirler. Bunun sebebi harika bir ebeveyn olmak gibi kendilerini tatmin etmek için olabilir. Bu yüzden çocuğun ihtiyaçları karşılanmamış olabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Davranış Kalıplarının Aktarımı

Kaygılı bağlanma geliştiren kişilerin, kaygılı bağlanma stiline sahip ebeveynleri olması muhtemeldir. Bu genetik bir aktarımdan ziyade davranış kalıplarının sürekliliği ile ilgilidir.

Belirti ve Semptomlar

Kaygılı bağlanma hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde geliştirilebilir. Buna bağlı olarak belirtileri de farklılık gösterecektir. Örneğin kaygılı bağlanma geliştiren bir çocuk, ebeveynlerinin veya bakıcısının yokluğunda kaygılı görünebilir. Bakıcılarının geri dönmesi bile onu teselli etmeye yetmeyebilir.

Buna karşılık, yetişkinlikte kaygılı bağlanma geliştiren bir kişi, partnerlerinden çok fazla ve sürekli bir şekilde güvence ve şefkat bekleyebilir. Aynı zamanda yalnız kalma konusunda problemler yaşayabilir.

Çocuklarda Kaygılı Bağlanma Belirtileri

 • Genel olarak kaygılı gözükmek,
 • Ebeveynlerin ayrıldığında aşırı üzüntü yaşamak,
 • Üzüntüleri teselli edilemeyecek derecede yoğun yaşamak,
 • Ebeveynlerle sürekli sarılma şeklinde fiziksel yakınlık kurmak,
 • Kendi yaş grubundaki çocuklarla zayıf ilişkiler kurmak,
 • Yabancılardan korkmak veya etkileşeme girememek,
 • Olumsuz duyguları kontrol etmede ve yönetmede sorun yaşamak,
 • Saldırgan davranışlar sergilemek.

Yetişkinlerde Kaygılı Bağlanma Belirtileri

 • Partnerleri tarafından terkedileceğini dair yoğun bir kaygı duymak,
 • İkili ilişkilerde sınırları belirlemede zorluk çekmek,
 • Yakınlık özlemi duymak,
 • Partnerlerden veya başkalarından sürekli temas ve desteğe ihtiyaç duymak,
 • İlişkilerde aşırı bağımlı olmak,
 • Yakınlık ihtiyacına rağmen başkalarına karşı güvenme konusunda zorluk yaşamak,
 • Yalnız kalmaktan korkmak ve bu konuda aciz hissetmek,
 • Küçük veya önemsiz konuları tekrar tekrar düşünmek, analiz etmek,
 • Başkalarından yeterince iyi olduklarına ya da önemsendiklerine dair sık sık güvence istemek,
 • Partnerlerin ruh hallerine ve davranışlarına aşırı derecede duyarlı olmak,
 • Genellikle aşırı duygusal, karamsar veya tahmin edilemez ruh halinde olmak.

Yetişkinlikle kaygılı bağlanma geliştiren kişilerin, duygularını kontrol etme ve yönetme konusunda sorun yaşamaları yaygın bir durumdur. Bu yüzden algıladıkları tehditlere karşı diğer insanlara kıyasla çok daha büyük tepkiler gösterebilirler. Hatta başka birine gayet normal gözüken bir durum onlar için oldukça tehdit edici görünebilir. Bu gibi durumlarda başkalarından destek isteme konusunda tereddüt edebilirler. Duyguları ağlamalarla veya çok yoğun üzüntülerle dolaylı olarak gösterebilirler.

Kaygılı bağlanma geliştiren yetişkinler ve genç yetişkinler, kaygı bozuklukları için yüksek risk sınıfında olabilir. 2015 yılında 160 ergen ve genç yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışma, çocukluk döneminde gerçekleşen duygusal ihmal deneyimlerinin yaşamın sonraki aşamalarındaki kaygı bozukluğu ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu kaygı bozuklukları sosyal fobi, panik ataklar veya yaygın anksiyete bozuklukları olarak kendini gösterebilir. Bu kaygı bozuklukları kadınlarda erkeklere kıyasla çok daha sık görülmektedir. Depresyon gibi strese bağlı durumlar ortaya çıkabilecek diğer sorunlardan biridir.[1]

Tüm Reklamları Kapat

iStockphoto

Romantik İlişkilerde Kaygılı Bağlanma Nasıl Gözükür?

Kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişi romantik ilişkiler söz konusu olduğunda bağlılık ve sevgi ararlar. Ancak kaygıyı bağlanmayı geliştiren çocukluk deneyimleri, partnerleri de dahil olmak üzere kendilerine yakın olan insanlara güvenmeyi zorlaştırır ve ilişkilerinde yoğun bir şüphe ve güvensizlik yaratır. Tüm bunlar, bir ilişkinin hem hayat kurtarıcı hem de hayatı tehdit edici bir şekilde gözükmesine sebep olabilir.

Kaygılı bağlanma stiline sahip biri romantik bir ilgiye sürekli ihtiyaç halinde ve sabitlenmiş olabilir. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde partnerine bağlanmak isteyerek ilişkilerini çok hızlı bir şekilde ciddiye alabilir. İlişkilerine ve partnerlerine takıntılı denebilecek derecede aşık olabilir.

Kaygılı bağlanan kişi, genelde düşük bir öz değere sahip olduğu ve sürekli olarak güvensiz hissettiği için güvence aramak için sıklıkla partnerine dönebilir. Partneri tarafından sevildiği veya yeterince iyi olduğu konusunda sürekli bir güvenceye ihtiyaç duyar. Bu her ilişkide zaman zaman olsa da, kaygılı bağlanan kişi güvence arayışlarında oldukça ısrarcı olabilir. Öyle ki, partnerinin bu güvenceyi vermek için kaygılı bağlanana kişiye sürekli olarak sevgisini kanıtlamaya çalışması dahi hiçbir zaman yeterli olmayabilir.

Bu güvence ihtiyacının karşılanmaması veya kaygılı bağlanan kişinin o şekilde düşünmesi, bir süre sonra kendisini değersiz hissedebilir ve hak ettiği sevgiyi göremediğini düşünebilir. Partneri ile aralarındaki ilişkiyi sorgulayabilir ve ilişkinin konumu hakkında büyük endişeler duyabilir. Özellikle ilişkinin ilk evrelerinde partnerinden gördüğü ilgi ve öncelliği sonrasında görmediklerinde derin bir şüpheye kapılabilir. Gerçek olmasa bile, duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığını hissederse partnerini güvenilmez biri olmakla suçlayabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Kaygılı bağlanan kişi, eğer çocukluk dönemlerinde ebeveynlerinin bir görünüp bir kaybolan ilgileriyle karşılaştıysalar, romantik ilişkilerinde de benzer bir tutumu partnerlerinden bekler. Tıpkı ebeveynlerinin ilgisinin birden yok olması gibi, partnerleri tarafından reddedilmeyi veya terk edilmeyi bekler. Partnerinin kendisine olan ilgisinin yok olduğunu destekleyecek işaretler arar. Bazen böyle durumlarda terk edilme ihtimalini önleyecek stratejilere başvururlar. Ancak bu duygu ve düşünceler kendilerinin aşırı bağımlı, talepkâr ve yapışkan olmalarına sebep olduğu için bekledikleri terk edilmeyi hızlandırabilir.

Genellikle kaygılı bağlanan kişilerin, kaçıngan bağlanma stiline sahip kişilerle ilişki kurma eğiliminde olduğu düşünülmektedir. Bu, ilk bakışta mantıksız gözükse de kaygılı bağlanan kişi çocukluk deneyimlerinde ve geçmiş romantik ilişkilerinde sürekli olarak kendisine kötü davranılmasını beklediği için ilgi ve sevgisini açıkça göstermeye kişilere doğru çekilebilir. Benzer şekilde, başlangıçta bu tarz belirtiler göstermeyen partnerini uzun vadede kaçıngan bağlanma sergilemeye teşvik edebilir. Bunun sebebi muhtemelen partnerini ihtiyaçlarının karşılanması için sürekli olarak yıpratması ve nihayetinde kendinden uzaklaştırmasıdır. Bu tipteki bir ilişkinin en kötü yanı, kısır bir döngü şeklinde ilişkinin bir tarafındaki kişinin sürekli olarak diğerinin kendisiyle kalması için çok fazla çaba sarf etmesi ancak tam da bu çabanın sürekliliği yüzünden diğer tarafın kaçınılmaz olarak ondan uzaklaşması ve kötü davranmasıdır.

Sonuç

Tüm bunlardan anlaşılacağı gibi kaygılı bağlanma stiline sahip bir kişinin ilişkisinde ortaya çıkan sorunların büyük çoğunluğu güvensizliklere dayanmaktadır. Bu durum, genellikle ilişkilerinin durumlarını, ilişkinin tatmin edici olup olmadığını ve partnerinin ilişkideki konumunu sorgulamalarına sebep olmaktadır. Tüm bu güvensizlik duygusu, ilişkinin farklı zamanlarında kişinin yapışkan olmasıyla, kendini değersiz hissetmesiyle ve sürekli güvence aramasıyla sonuçlanmakta; ve tüm bunların birbirini tetiklediği karmaşık bir durum ortaya çıkartmaktadır.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
36
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Muhteşem! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • İnanılmaz 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Üzücü! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Güldürdü 2
 • Umut Verici! 2
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ A. Schimmenti, et al. (2013). Linking Lack Of Care In Childhood To Anxiety Disorders In Emerging Adulthood: The Role Of Attachment Styles. Wiley, sf: 41-48. doi: 10.1111/camh.12051. | Arşiv Bağlantısı
 • H. I. Lebow. Anxious Attachment Style: Signs, Causes, And How To Change. (22 Haziran 2022). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Psych Central | Arşiv Bağlantısı
 • J. Cafasso. What Is Anxious Attachment?. (14 Kasım 2019). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Healthline | Arşiv Bağlantısı
 • W. E. Contributors. What Is Anxious Attachment?. (9 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: WebMD | Arşiv Bağlantısı
 • O. Guy-Evans. Anxious Attachment Style: How It Develops & How To Cope. Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Simply Psychology | Arşiv Bağlantısı
 • H. Jones. What Is An Anxious Attachment Style?. (29 Kasım 2021). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Verywell Health | Arşiv Bağlantısı
 • K. Nelson. Verywell Loved: Anxiously Attached In The 21St Century. (20 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Verywell Mind | Arşiv Bağlantısı
 • S. Saxena. Anxious Attachment: Definition, Causes, & Signs. (30 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Choosing Therapy | Arşiv Bağlantısı
 • M. A. J. Catlett. Anxious Attachment: Understanding Insecure Anxious Attachment. (19 Aralık 2014). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: PsychAlive | Arşiv Bağlantısı
 • A. Moore. Anxious Attachment Style: Causes, Signs & How To Heal. (24 Mayıs 2020). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: MindBodyGreen | Arşiv Bağlantısı
 • L. Robinson, et al. How Attachment Styles Affect Adult Relationships. (7 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: HelpGuide | Arşiv Bağlantısı
 • Attachment Project. Anxious Attachment: Causes & Symptoms. (2 Temmuz 2020). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Attachment Project | Arşiv Bağlantısı
 • M. P. Li. What Causes Anxious Attachment Style & How To Heal. (16 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Parenting For Brain | Arşiv Bağlantısı
 • E. Gulla. Anxious Attachment Style In Relationships Explained. (24 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: Cosmopolitan | Arşiv Bağlantısı
 • M. Z.. Calming The Anxious Attachment Style. (21 Eylül 2018). Alındığı Tarih: 15 Ekim 2022. Alındığı Yer: TheHappinessClinic | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/01/2023 01:09:17 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13065

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Kütle
Eğilim
Enzim
Tüyler
Sağlık Bakanlığı
Vejetaryen
Dalga
Amerika
Sahte
Genetik Değişim
Evren
Arı
Beslenme Bilimi
Köpekbalığı
Balık Çeşitliliği
Öne Çıkan
Analiz
Manyetik
Moleküler Biyoloji
Kan Hastalıkları
Mikoloji
Stephen Hawking
Doğa Yasası
Güve
Gazetecilik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. Kocabey, et al. Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?. (17 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 27 Ocak 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13065
Kocabey, E., Bakırcı, Ç. M. (2022, October 17). Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?. Evrim Ağacı. Retrieved January 27, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13065
E. Kocabey, et al. “Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 17 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/13065.
Kocabey, Enes. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kaygılı Bağlanma Stili Nedir? Çocukluk Deneyimleri, Yetişkinlikteki İlişki Dinamiklerini Nasıl Etkiler?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 17, 2022. https://evrimagaci.org/s/13065.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.