Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Erişilebilirlik Zinciri Nedir? Sahtebilim ve Komplo Teorilerinin Çığ Gibi Büyüyebilmesinin Sırrı Nedir?

Erişilebilirlik Zinciri Nedir? Sahtebilim ve Komplo Teorilerinin Çığ Gibi Büyüyebilmesinin Sırrı Nedir?
9 dakika
789
 • Şüphecilik (Skeptisizm)
 • Sosyal Psikoloji
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 51. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Erişilebilirlik zinciri (İng: "availability cascade"), bir bilginin kamusal alanda erişilebilirliği arttıkça, insanların bu bilgiye inanmaya ve onu yaymaya daha yatkın olması sonucu bu bilginin algılanan öneminin artmasıyla kendi kendini güçlendiren bir süreçtir. Örneğin iklim değişikliği gibi bir konu üzerine yapılan bir haber, toplumda dalga dalga yeni tartışmaları tetikleyebilir ve buna bağlı olarak o konuda daha fazla haber, hikaye, yazı ve tartışma ortaya çıkar. Bu yeni üretim, o konunun daha da fazla popülerleşmesiyle sonuçlanır ve bütün bunlar birikerek, iklim değişimine yönelik bir yasa çıkarılmasıyla sonuçlanabilir.

İnsanlar kolay erişilebilir ve hazır bilgilere inanmaya daha yatkın olduğundan; bilginin geniş çevrelerde tartışılmaya başlanması, onu kabul etmelerine, yaymalarına, dolayısıyla bilginin daha erişilebilir olmasına yol açar. Böylelikle, kamuoyunu şekillendiren büyük ölçekli, kendi kendini güçlendiren bir döngü oluşur. Buna, erişilebilirlik zinciri denir. Erişilebilirlik zincirlerinin toplumlar üzerindeki etkisi oldukça güçlü olduğundan, onları anlamak çok önemlidir.

Bu Reklamı Kapat

Erişilebilirlik Zinciri Nasıl Çalışır?

Bir erişilebilirlik zinciri, iki farklı tür zinciri içeren bileşik bir süreç ile oluşur:

 • Bilgi Zinciri: Belirli bir konu hakkında bilgisi olmayan kişiler, bir konu hakkındaki fikirlerini başkaları tarafından sunulan görüşlere dayandırır. Bilmedikleri bir konu hakkında başkalarının kendilerinden daha bilgili olduğu varsayımıyla hareket eden bu kişiler, bu görüşleri desteklemeye başlarlar. Böylelikle bir bilgi zinciri oluşur.
 • İtibar Zinciri: İnsanlar, bir bilgiye inansalar da inanmasalar da, toplum tarafından kabul görmek istedikleri ve reddedilmekten kaçınmak istedikleri için, belirli bir yaygın inancı yaymayı seçerler ve böylece bir "itibar zinciri" meydana gelir.

Genellikle geniş çapta duyulan dikkate değer bir olayın meydana gelmesiyle tetiklenen bu iki tür zincir, aynı anda büyük ölçekte meydana gelip birbirini güçlendirir ve "erişilebilirlik zinciri" dediğimiz daha güçlü bir inanç pekiştirmesiyle sonuçlanır. İnsanlar sürekli olarak belirli bir bilgiyi veya inancı yaydığında, başkalarının da aynısını yapma olasılığı artar.

Bu Reklamı Kapat

Başka bir deyişle, erişilebilirlik zinciri bir çeşit pozitif geri besleme sistemi oluşturur. Ne kadar çok insan bir konuyu tartışır ve bunun tartışılma sıklığını arttırırsa, başkalarının da aynısını yapma ihtimali artar. Özellikle, bir inancın artan bilinirliği, belirli bir kritik kitleye ulaşmasına ve gerekli eşik değeri geçmesine izin verdiği zaman zincirleme bir reaksiyon başlatacak kadar önem kazanır ve bu da giderek daha belirgin bir hale gelmesine neden olur.

Tarihsel not: "Erişilebilirlik zinciri" kavramı, profesör Timur Kuran ve Cass R. Sunstein tarafından 1999 yılında "Availability Cascades and Risk Regulation" (Erişilebilirlik Zincirleri ve Risk Regülasyonu) başlıklı bir makalede resmi olarak ileri sürülmüş ve ana hatlarıyla izah edilmiştir.

Erişilebilirlik Zinciri Örneği

Erişilebilirlik zinciri; genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımı, yeni teknolojilerin benimsenmesi, yeni finansal düzenlemelerin oluşturulması, rekreasyonel ilaçların kullanımının düzenlenmesi ve iklim değişikliğine karşı tutumların oluşumu gibi konularla birçok alanda kamuoyunu etkilemiştir.[4], [5], [6]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Nobel ödüllü Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow (Hızlı ve Yavaş Düşünme) isimli kitabında tipik bir erişilebilirlik zinciri örneğini şöyle tanımlamıştır:

Bir erişilebilirlik zinciri, nispeten küçük bir olayla ilgili medyada çıkan bir haberden başlayıp halkın paniklemesine ve büyük ölçekte hükumet faaliyetine kadar gidebilen, kendi kendini sürdüren bir olaylar zinciridir.

Bazı durumlarda, tehlike uyarısı yapan bir haber, halkın bazı kesimlerinin dikkatini çekerek onların heyecanlanıp endişelenmesine yol açar. Bu duygusal tepki, başlı başına bir hikaye haline gelir ve medyada daha fazla yer kaplamaya başlar. Bu durum da daha fazla endişe ve tartışmaya katılım yaratır.

Döngü, endişe verici haber akışını sürekli hale getirmek için çalışan kişi veya kuruluşlar olan "erişim girişimcileri" tarafından kasıtlı olarak hızlandırılır. Medya, dikkat çekici başlıklar için rekabet ederken ana olay giderek abartılmaya başlanır. Artan korku ve tiksintiyi bastırmaya çalışan bilim insanları ve başkaları çok az dikkat toplar. Bu tepkilerin çoğu düşmancadır, çünkü artık tehlikenin abartıldığını iddia eden herkesin ‘iğrenç bir örtbas’ ile bağlantılı olduğundan şüphelenilmektedir.

Herkes, sorundan haberdar olur. Siyasi sistemin tepkisi, kamu duyarlılığının yoğunluğu tarafından yönlendirildiği için sorun, siyasi olarak önemli hale gelir. Bu noktada, erişilebilirlik zincirinin öncelikleri sıfırlanır. Diğer tehlikeler ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılabileceği diğer yollar, arka planda kaybolur.

Bu Reklamı Kapat

Erişilebilirlik Zincirlerinin Altında Yatan Nedenler

Daha önce, erişilebilirlik zincirlerinin, şunların kombinasyonu olduğunu görmüştük: kendi düşüncelerini başkalarının düşüncesine göre şekillendiren insanların oluşturduğu “bilgi zincirleri” ve içinde bulunduğu topluluk tarafından benimsenen görüşü olduğu gibi destekleyenlerin oluşturduğu “itibar zincirleri”.

İnsanların bu zincir türlerini sürdürmelerinin birçok nedeni vardır. Bu nedenler genel itibariyle bilgiyi işleme ve karar verme şeklimizden kaynaklanan, birbiriyle ilişkili bir dizi bilişsel ön yargı ile ilgilidir.

Bu ön yargıların en dikkate değer olanı, "zihinsel kestirmeler"dir (İng: "availability heuristic"). Zihinsel kestirmeler, insanların akıllarına getirmesi kolay bilgilere daha fazla güvenmelerine neden olur. Bu durumda zihinsel kestirmeler, insanlar belli bir bilgiyi ne kadar sık duyarlarsa, ona zihinsel olarak erişmelerinin o kadar kolay olduğu ve buna inanma olasılıklarının da bir o kadar yüksek olduğu anlamına gelir.

Benzer bir ön yargı ise insanların aşina oldukları bilgilere karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine neden olan "aşinalık etkisi"dir. Burada da, insanlar belirli bir bilgiye ne kadar maruz kalırlarsa, ona inanma ve destekleme olasılıkları o kadar artar.

Bu Reklamı Kapat

Son olarak bir diğer bilişsel ön yargı, insanların karar verirken sosyal yönelime güvenmeleri ve başkalarının davranışlarına uyduklarını hissetme istekleri nedeniyle, başkaları tarafından sunulan bir duruşu benimsemelerine neden olan "sürü psikolojisi"dir.

Erişim Girişimcileri

Erişim girişimcileri, erişilebilirlik zincirinin dinamiklerini anlayan ve bu bilgiyi belirli bir gündemi desteklemek amacıyla kullanan bireyler veya gruplardır.

Buna göre, erişim girişimcileri bir erişilebilirlik zincirinin meydana gelme olasılığını arttırmak için çeşitli taktikler kullanır. Medyada belirli bir duruşu aktif olarak teşvik etmek, belirli bir fikri insanlara daha çekici hale getirmek ve bir kavramın insanlar arasında konuşulup tekrar edilmesini yeterince kolay kılmak bu taktiklerden bazılarıdır.

Örneğin erişim girişimcileri; anlaşılması kolay olan, basitleştirilmiş, retorik ifadeler oluşturmaya özen gösterir. Bu tür ifadelerin avantajı, insanların; karmaşık, anlaşılması zor ve eldeki durumu daha doğru yansıtan ifadeler yerine, bunları tercih etmeye eğilimli olmalarıdır. Bu tarz ifadeler oluşturmanın çeşitli yolları vardır ve dramatik anekdotlar kullanmaya odaklanmak, erişim girişimcilerinin sıklıkla kullandığı bir yoldur. Bunu yaparken daha kayda değer ama anlaşılması daha zor olan deneysel verileri görmezden gelirler.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yakınsama - Evreni Açıklayan En Derin Fikir (Peter Watson)

Tarih alanındaki kapsamlı çalışmalarıyla tanınan Peter Watson’ın Yakınsama’sı bilimsel fikirler tarihine etkileyici, özgün bir yolculuk.

Watson bu çalışmasında fizikle kimya arasındaki yakın ilişkiyi, kuantumun diğer bilimlere nasıl yakınsadığını, klimatolojinin mitolojiyle, botaniğin arkeolojiyle nasıl ilişkilendiğini ve disiplinlerarası uyuma dair tüm meseleleri ince ince irdeliyor. Farklı bilimler, farklı başlangıç noktaları ve hiç benzemeyen ilgi alanlarına rağmen bir araya geliyor; egemen anlatıyı, evrenin tarihini anlatmak üzere yakınsıyor ve birleşiyor.

Başlangıçta tereddütle karşılansa da “yakınsama” Nobel Ödüllü fizikçi Steven Weinberg’in ifade ettiği üzere, “evreni açıklayan en derin fikir”dir. Günümüzün bilgi toplumlarındaysa çok önemli bir eğilime dönüşerek iş, eğitim ve teknoloji gibi çeşitli alanların gidişatına yön vermeye başlamıştır.

“Bilimsel disiplinleri birleştirmeye yardımcı olacak bağlantıları inceleyen kışkırtıcı bir tarih çalışması. Watson bağlantıların nasıl dizildiğini etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor. Biyolog, matematikçi ya da astrofizikçi de olsanız kesin olan tek bir şey var: Herkes nihayetinde aynı sistem üstüne çalışıyor.”

Science

Geçen yüzyılın en önemli bilimsel fikirlerini gözden geçirmek isteyenler, bu kitapta aradıklarını bulabilir.”

Marcia Bartusiak, Washington Post

Bu kampanya, Kolektif Kitap tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.

Devamını Göster
₺70.00
Yakınsama - Evreni Açıklayan En Derin Fikir (Peter Watson)

Benzer şekilde, erişim girişimcileri genellikle mesajlarını insanların toplumdan kabul görme arzusundan yararlanacak şekilde oluştururlar. Bunu başarmanın bir yolu, toplumun büyük bir bölümünün yayılan mesajı kabul ettiğini vurgulamak veya kabul etmeyenlerin başkaları tarafından olumsuz görüldüğünü öne sürmektir.

Erişilebilirlik Zincirleri Nasıl Anlaşılır?

Erişilebilirlik zincirleri, geniş bir toplumsal ölçekte gerçekleştiği için bir kere başladıktan sonra durdurmanız çok zor olacaktır.

Yine de bir erişilebilirlik zincirleriyle karşılaştığınızda bunun farkında olmak önemlidir. Her ne kadar erişilebilirlik zincirleri her zaman olumsuz olmasa da ana problem, sizin yararınıza olmasa bile size bir görüşü kabul etmeniz ve desteklemeniz için baskı yapabilmeleridir.

Bu yüzden, bir bilginin bir erişilebilirlik zincirine ait olup olmadığına karşı dikkatli olmalısınız. Bunu anlamanın tek bir yolu olmasa da faydalı bazı uyarı işaretleri şunlardır:

 • Eldeki konu, kamusal söylemde birdenbire çok daha belirgin bir hale gelir.
 • Konu, normalde ilgisini çekmeyecek insanlar tarafından bile hararetle tartışılmaya başlanır.
 • Konu hakkındaki tartışmalar yakın zamandaki bir olay tarafından tetiklenmiştir.
 • Konu hakkındaki tartışmalar kanıta dayalı olmaktansa duygusal ilerlemektedir.
 • Konu hakkındaki tartışmalara karşıt duruş sergileyenlerin "kötü karakter" olarak resmedildiği bir ortam oluşmuştur.
 • Uzun vadeli sonuçlar düşünülmeksizin acil düzenleme çağrısı yapılmaktadır.

Bir erişilebilirlik zinciriyle karşılaştığınızı düşünüyorsanız, kullanabileceğiniz çeşitli ön yargı giderme teknikleri vardır. İlgili bilgiyi, tamamen duygusal olmak yerine, soğukkanlı ve akılcı bir şekilde işleme yeteneğinizi geliştirmek için akıl yürütme sürecinizi yavaşlatmak bunlardan biridir.

En önemlisi, zincir tarafından desteklenen görüş, önceden var olan inançlarınızı doğruluyorsa, özellikle dikkatli olmalısınız. Çünkü doğrulama yanlılığı (İng: "confirmation bias") bizi bu tür bilgileri kabul etmeye daha yatkın hale getirir. Özellikle yanlış bilgi yaymak için çalışan erişim girişimcileri tarafından yayılan mesajlara karşı da dikkatli olmalısınız.

Son olarak, bir erişilebilirlik zincirinin parçası olarak yayılan bilgilerin mutlaka yanlış olmadıklarını ve bu tarz varsayımlardan kaçınmamız gerektiğini unutmamak önemlidir. Bunun yerine, zincirin bir parçası gibi görünen bilgileri değerlendirirken dikkatli olmalı ve bu tür bilgileri akılcı bir şekilde ele almanızı sağlamak için uygun bir akıl yürütme süreci kullanmalısınız.

Not: Genel olarak bir erişilebilirlik zincirini engelleyebileceğiniz tek senaryo, bunun küçük ölçekli ve yerel olduğu durumlardır. Erken aşamadaki, henüz yeterince ilgi kazanmamış bir zinciri, insanların o konuyu tartışmasını önleyerek durdurabilirsiniz. Bunu da insanların odağını değiştirip farklı bir konuyu tartışmalarını sağlayarak başarabilirsiniz.

Erişilebilirlik Zincirleri Nasıl Oluşturulur?

Erişilebilirlik zincirleriyle ilgili birçok olası sorun olmasına rağmen, her zaman olumsuz, kötü niyetli olmadıklarını hatırlamak gerekir. Erişilebilirlik zincirlerinin toplumun büyük kısmını etkileyen, başlarındaki kişilere ve topluma baskı kurarak sorunlu bir düzenin değişmesine yol açabileceği birçok olumlu durum vardır.

Arzulanan değişime yol açacak bir erişilebilirlik zinciri yaratmanın kesin bir yolu yoktur. Bu makalede gördüğümüz gibi, bir erişilebilirlik zincirinin genel seyri ve insanların bunu desteklemesine neden olabilecek faktörler nispeten tahmin edilebilirdir.

Bu Reklamı Kapat

İnsanların bir erişilebilirlik zincirini destekleyip sürdürmelerinin altında yatan nedenleri anlayarak mesajınızın bir erişilebilirlik zincirine dönüşme olasılığını arttırabilirsiniz.

Örneğin amacınız daha iyi çevre düzenlemesi için bir erişilebilirlik zinciri oluşturmaksa, mesajınızı insanların daha kolay anlayacağı şekilde tasarlayabilirsiniz. Bu sayede insanlar, mesajınızı kabul etme ve yayma olasılıklarını arttırmış olursunuz. Benzer şekilde, desteklediğiniz görüşün toplum tarafından ahlaki açıdan üstün olarak görüldüğü algısını yaratarak insanların onu benimseme olasılığını arttırabilirsiniz.

Özet ve Sonuçlar

 • Erişilebilirlik zinciri, belirli bir bilginin kamusal söylemde artarak önem kazandığı, kendi kendini güçlendiren bir süreçtir. Bilginin kamusal alanda erişilebilirliği arttıkça insanlar bu bilgiye inanmaya ve onu yaymaya daha yatkın olurlar.
 • Erişilebilirlik zincirleri, kamuoyunu birçok alanda etkileyebilir. Yanlış bilgilerin yayılmasına yol açtıkları olumsuz etkileri olduğu gibi kanun yapıcıları durumla ilgili sorunları düzeltmeye teşvik ettikleri olumlu etkileri de vardır.
 • İnsanların erişilebilirlik zincirlerini sürdürmelerinin bilişsel ön yargılara karşı savunmasızlığından kaynaklanan birçok nedeni vardır:
 • Zihinsel kestirmeler: Bir bilgi bilişsel olarak kafamızda mevcutsa bu bilgiye inanmamıza ve desteklememize neden olur.
 • Sürü psikolojisi: İnsanların karar verirken sosyal yönelime güvenmeleri ve başkalarının davranışlarına uyduklarını hissetme isteklerinden dolayı, başkaları tarafından sunulan bir duruşu benimsemelerine neden olur.
 • Erişilebilirlik zincirlerinin doğası ve gerçekleştikleri ölçeklerden dolayı, bir kişi tarafından durdurulabilmeleri neredeyse imkansızdır. Ancak bu tür zincirlerin nasıl çalıştığının farkında olup uygun ön yargı giderme tekniklerini kullanmak, bize sunulan bilgileri daha akılcı değerlendirmemizi sağlar.
 • Erişim girişimcileri, belirli bir gündemi desteklemek amacıyla kasten bir erişilebilirlik zinciri oluşturan bireyler veya gruplardır. Erişilebilirlik zincirinin içinde sunulan bilgileri değerlendirirken bu insanların neden oldukları etkinin farkında olmak çok önemlidir.
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 4
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 51. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/05/2022 11:41:28 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10608

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Carl Sagan
Genetik Mühendisliği
Lgbt
Evrim Kuramı
Neandertal
Hayvan
Doğa Yasası
Kelebek
Böcekler
Kertenkele
Etik
Yaşlılık
Kütle
Mikoloji
Kozmoloji
Tarım
Zihin
Karanlık
Darwin
Şehir Hastanesi
Santigrat Derece
Devir
Gözlem
Kanser Tedavisi
Doğa
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et