Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Kadın İnfertilitesi Nedir? Neden Oluşur ve Nasıl Tedavi Edilir?

Kadın İnfertilitesi Nedir? Neden Oluşur ve Nasıl Tedavi Edilir? Health Magazine
7 dakika
5,451
Tüm Reklamları Kapat
Feminam Infecunditate
 • Türkçe Adı Kadın İnfertilitesi
 • İngilizce Adı Female Infertility
 • Latince Adı Feminam Infecunditate
 • ICD GA31
 • Diğer İsimleri Kadınlarda Kısırlık

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

İnfertilite (kısırlık), en az 1 sene boyunca yavru üretme amacıyla düzenli olarak seks yapılmasına rağmen başarılı olamama durumuna verilen isimdir. Çiftlerin deneyimlediği kısırlığın yaklaşık 3'te 1'i kadın infertilitesi, 3'te 1'i erkek infertilitesi olarak görülmektedir. Geri kalan vakalarda ise infertilitenin nedeni tespit edilememektedir veya kadın-erkek karışık faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Kadın infertilitesi, teşhis etmesi zor bir hastalıktır; ancak bir kez teşhis edildikten sonra çok sayıda tedavi yöntemine başvurmak mümkündür. Hatta infertilite tanısı konmuş kadınların birçoğu, tedavi bile görmeksizin çocuk sahibi olabilmektedir; çünkü 2 yıl boyunca uğraşan çiftlerin %95'i başarıyla çocuk sahibi olabilmektedir. İnfertilite sınırı 1 yıl olarak belirlendiği için, "infertil" olarak nitelenen kadınların hepsi "çocuk sahibi olması mümkün olmayan" kişiler değillerdir.

Tüm Reklamları Kapat

Gebelik oluşumu için gerekli olan süreçler kabaca ovulasyon (yumurtlama) , partnerin iyi kalitede sperme sahip olması, düzenli cinsel birleşme ve kadın genital sisteminin gebeliğe ev sahipliği yapacağı anatomik bileşenleri olan fallop tüpleri ve rahmin sağlıklı olması olarak söylenebilir. Sonuçta tüm belirtiler, semptomlar, tedavi yöntemleri; bu süreçlerde oluşan hastalıklar ve tedavi edilmeleriyle ilişkili olarak karşımıza çıkacaktır.

Fizyolojik olarak gebelik oluşması için her iki yumurtalıktan birinin kaliteli bir olgunlaşmış yumurta üretmesi (ovulasyon) , bu yumurtanın fallop tüpleri tarafından yakalanması, partnerden gelen spermin rahmin iki parçasından birisi olan serviksten kuyruk hareketiyle yüzüp diğer parçası olan uterusa ulaşması gerekmektedir. Son olarak fallop tüpünün genellikle ampulla bölgesinde yumurta ve spermin birleşip döllenme sürecinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Kadınlarda bu aşamalarda görülebilecek herhangi bir lezyon infertiliteyle sonuçlanacaktır. Örneğin beyindeki hipotalamus bölgesinden salgılanan ve görevi yine beyindeki hipofiz bezinin salgıladığı gonadotropinleri (FSH ve LH) salıvermek olan gonadotropin salgılatıcı hormonun (GnRH) üretimindeki bozukluk ve görevi yumurtanın olgunlaşması olan follikül stimülan hormon (FSH) ile görevi gebelikte bir süre için embriyonun canlılığının korunmasını sağlamak olan lüteinleştirici hormon (LH) üretimindeki bozukluk; kısacası hipotalamik disfonksiyon durumu infertilite sürecinde hekimlerin karşısına sıklıkla çıkmaktadır.

Belirti ve Semptomlar

Kadınlarda menstrüel döngü çok uzun (35 günün üstünde) veya çok kısa (21 günün , kimi kaynaklara göre de 15 günün altında) sürüyorsa, düzensizse veya hiç olmuyorsa bu durum ovulasyonun olmadığını göstermektedir. Bu durumun dışında herhangi bir belirti veya semptom olmayabilir.

Amerikan Üreme Sağlığı Derneği'ne göre:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • 35 yaşın altındaki kadınlarda 1 yıllık düzenli cinsel ilişkiye ve herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına rağmen veya,
 • 35 yaş ve üstündeki kadınlarda 6 aylık düzenli cinsel ilişkiye ve herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına rağmen veya,
 • 40 yaşın üstündeki kadınlarda zamana bakılmaksızın gebeliğin oluşmaması

infertilite semptomu olarak kabul edilmektedir. Buradaki kritik nokta, yaşı ilerleyen kadınların daha çabuk gebe kalması beklentisi değil, yaş ilerledikçe infertilite müdahalesinde zaman kaybetmek istenmemesidir. Çünkü yaş ilerledikçe, çocuk sahibi olabilme ihtimali azalmaktadır ve bu nedenle eğer çocuk sahibi olunmak isteniyorsa olabildiğince erken harekete geçilmesi gerekmektedir.

Bunun dışındaki belirti ve semptomlar infertiliteye sebep olabilecek ikincil hastalıklar varlığında ortaya çıkabilir. İkincil hastalıklar olarak endometriozis, Polikistik Over Sendromu, Asherman Sendromu, hiperprolaktinemi (kanda yüksek miktarda prolaktin hormonu bulunması) örnek gösterilebilir.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri ve Korunma Yöntemleri

Kadın üreme sistemi henüz embriyonik dönemde temelleri atılan genetik ve biyokimyasal açıdan çok faktörlü olan, karmaşık bir süreçtir. Sateesh Maddirevula ve ekibinin 2019 yılının sonlarında yaptıkları çalışmada, infertiliteyle ilişkilendirilen genler üç başlıkta toplanmıştır:

 • İnfertilite veya tekrarlayan gebelik kaybıyla ilişkilendirilen genler: TLE6, NLPR7, ZP1 ve FSHR.
 • İnfertilite veya tekrarlayan gebelik kaybıyla yalnızca deneysel olarak ilişkilendirilebilen genle: NLRP5 ve PCD.
 • İnfertilite veya tekrarlayan gebelik kaybıyla henüz ilişkilendirilememiş ancak hipotezler öne sürülmüş genler: CCDC68, CBX8, PABPC1L, CENPH, PLK1, RIF1 ve REXO4.

Bilinen etken faktörleri incelendiğinde sıklık sırasına göre şu sebepleri görmekteyiz:

 • ovulatuar bozukluklar,
 • endometriozis,
 • tubal blokajlar,
 • diğer tüp anomalileri,
 • hiperprolaktinemi, vb.

Risk faktörleri için ve benzer şekilde bu faktörlerin önüne geçtiğimiz takdirde korunma yöntemleri olarak literatürde ilişkilendirilmiş durumları şu şekilde ifade edebiliriz:

Tüm Reklamları Kapat

 • 35 yaşın üstünde olmak,
 • günde 10 adet veya daha fazla sigara tüketmek,
 • günde 10 gram etanolden fazla alkol tüketmek (yaklaşık 2 kadeh şarap veya 33 cc bira) ,
 • günde 200 miligramdan fazla kafein tüketmek,
 • miktarı net belirtilmemekle beraber kuru temizleme çözücüleri, ağır metaller, pestisitler ve bisfenol A gibi çevre kirleticilere maruz kalmak,
 • tekrarlayan cinsel yolla bulaşan hastalıklara sahip olmak.

Teşhis Yöntemleri

İnfertilite şüphesiyle başvuran kadınlarda hekimi şüphelendiren durumlara karşı tanısal amaçlı birçok test, görüntüleme yöntemi ve cerrahi prosedürler uygulanmaktadır.

 • Anti-Müllerian Hormon (AMH), Östrojen hormonları (E1, E2, E3), Follikül Stimülan Hormon (FSH), Lüteinize Hormon (LH), Progesteron ve Prolaktin hormonları seviyelerinin ölçümü gibi kan veya idrar tetkiki,
 • Histerosalpingografi (HSG), Sonohisterografi, Histeroskopi gibi görüntüleme yöntemleri,
 • Laparoskopi gibi cerrahi prosedürler olarak ifade edilebilir.

Özellikle belirtilmelidir ki bu yöntemlerin bazen bir kısmı bazen tamamı tanı için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu yöntemler yalnızca infertilite tanısı için değil diğer birçok hastalık tanısı için de kullanılmaktadır.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

İnfertilitenin üç ana tedavi yöntemi bulunmaktadır: ilaçlar, cerrahi prosedürler ve yardımcı üreme teknikleri. Ama hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, hemen her hastada risk faktörlerini azaltmak amacıyla yaşam tarzının değiştirilmesi önerilmektedir.

İlaçlar

 • klomifen (alternatif olarak tamoksifen veya bir aromataz inhibitörü olan letrozol), düzenli ovulasyonu (yumurta üretimi) olmayan kadınlarda ovulasyonu düzenli ve sürekli hale getirmede,
 • gonadotropinler, gonadotropin salgılatıcı hormon ve dopamin agonistleri, ovulasyonun oluşumunun tetiklenmesinde,
 • metformin, Polikistik Over Sendromu'na bağlı olarak gelişen infertilitenin tedavisinde,
 • bromokriptin, hiperprolaktinemiye ikincil infertilitenin tedavisinde kullanılmaktadır.

İlaçların yan etkilerine bakıldığında enjekte edilen ilaçlar özelinde çoğul gebelik ve bunlar içinde de en sık ikiz gebelik görülmekle beraber çoğul gebeliğe ikincil gebelik sürecinde fetüsün prematür (erken) doğum, düşük doğum ağırlığı, nörolojik ve zihinsel gelişim problemleri görülmektedir. Ayrıca ovulasyonun tetiklenmesi için yoğun ilaç kullanımı bir süre sonra yumurtalıkta aşırı ve kalitesiz yumurta üretiminin gerçekleştiği Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) denilen bir duruma yol açabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Cerrahi Prosedürler

Cerrahi prosedürler, yumurtanın spermle döllenmesi sürecinde kat edeceği anatomik yollardaki herhangi bir lezyon için cerrahi prosedürler kullanılarak bu sorunlar ortadan kaldırılmaktadır. Bunlar içinde en çok laparoskopik cerrahi (karından bir veya birkaç santimlik cerrahi giriş noktaları belirlenerek rehber kamera ve ilgili cerrahi malzemelerin yardımı ile lezyonun giderilmesi) ve histeroskopik cerrahi (histeroskopik cerrahiden farklı olarak benzer prosedürlerin vajina ve rahim girişi üzerinden uygulanması) yöntemleri kullanılmaktadır. Örnek olarak fallop tüplerindeki blokajlar, endometriozis diye bilinen rahmin histolojik olarak üç parçasından biri olan endometriumun bez ve stroma tabakalarının rahim dışındaki bir dokuda bulunması durumu, fibroid (rahim miyomu) denilen rahimin uterus bölümünün kanser ile ilişkisiz anormal büyümesi durumunun yukarıda bahsedilen yöntemlerle giderilmesi söylenebilir.

Yardımcı Üreme Teknikleri

 • Intrauterin Inseminasyon (IUI): Yapay döllenme olarak da ifade edilen bu işlemde önce spermler erkekten alınır ve incelenip uygun yıkama yöntemleriyle ayrıştırıldıktan sonra en iyi kalitedeki spermler (burada milyonlarca sperm kastediliyor) rahim duvarına plastik bir tüp aracılığıyla servikse geçebilsin diye verilir.
 • In Vitro Fertilizasyon (IVF): Yumurtanın insan vücudu dışında döllenmesinin sağlanmasıdır. Bu işlemde önce kadından yumurta toplanır, daha sonra dış ortamda uygun şartlarda yumurtanın spermle döllenmesi sağlanır. Oluşan embriyo da uygun zaman dilimi tespit edilerek rahime gelişimine devam etmesi üzere verilir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

İnfertilite, ABD'de çiftlerin %10-18 kadarında, genel olarak Batı ülkelerinde her 7 çiftten 1'inde, gelişmekte olan ülkelerde ise her 4 çiftten 1'inde görülmekteyken, gelişmemiş ülkelerde standardize edilmiş tanı ve tedavi yöntemleri olmadığı için net durum bilinmemektedir. Genel popülasyona bakıldığında ise üreme çağındaki insanların %8-12'si infertil olarak tanı almıştır.

Üreyebilme becerisi üzerine yapılan çalışmalar da 1950'lerde dünyada bir kadının doğurduğu çocuk sayısını ortalama 5 olarak göstermekteyken, bu rakam günümüzde 2,5 seviyesinde olup ileri projeksiyon yöntemleri kullanılıp 2050 yılı için yapılan tahminlerde aynı rakam 2 olarak öngörülmektedir. Ayrıca erkek doğurganlığının da son dönemde giderek düştüğü bilinmektedir.

Etimoloji

Kısırlık kelimesi Eski Türkçede doğurmayan insan veya hayvan olarak kullanılagelmiştir. "hasis, kıt, evlenmemiş dişi" olarak kullanılan "kız" kelimesinden türetilmiş olabilir; ancak bu yaklaşım kesin değildir.

Fertile kelimesi, Proto Hint-Avrupa kökenli dillerdeki "-bher (taşımak, çocuk sahibi olmak)" kelimesinden evrilmiştir. Daha sonra Latincede "fertilis" kelimesine evrilip 15. yüzyılda Fransızcada bugünkü anlamıyla kullanılmaya başlanmıştır. Başındaki in- ön eki de bu durumun karşıtını ifade etmektedir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
11
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 5
 • Tebrikler! 2
 • Üzücü! 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 04/10/2023 23:38:42 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10510

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Sıcak
Hastalık Yayılımı
Bilişsel
Uydu
Mers
Köpekler
Önyargı
Coğrafya
Müzik
Kadın Sağlığı
Çiçek
Semptom
Radyo
Taklit
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Enfeksiyon
Teyit
Kişilik
Bilim Tarihi
Albert Einstein
Aşı
Gen
Biyoçeşitlilik
Optik
Evrim Ağacı Duyurusu
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Fukushima'nın Radyoaktif Suları Okyanusa Boşaltılınca Ne Olacak?
Fukushima'nın Radyoaktif Suları Okyanusa Boşaltılınca Ne Olacak?
Bu Lamba Sizi Hackerlardan Nasıl Koruyor?
Bu Lamba Sizi Hackerlardan Nasıl Koruyor?
Sizin Kulağınız Bu Tuhaf Şeylerin Kaçını Yapabiliyor?
Sizin Kulağınız Bu Tuhaf Şeylerin Kaçını Yapabiliyor?
Kırık Kalp Sendromu: Aşk Acısı Sizi Öldürebilir mi?
Kırık Kalp Sendromu: Aşk Acısı Sizi Öldürebilir mi?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Omurtay, et al. Kadın İnfertilitesi Nedir? Neden Oluşur ve Nasıl Tedavi Edilir?. (4 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 4 Ekim 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10510
Omurtay, S., Bakırcı, Ç. M. (2021, June 04). Kadın İnfertilitesi Nedir? Neden Oluşur ve Nasıl Tedavi Edilir?. Evrim Ağacı. Retrieved October 04, 2023. from https://evrimagaci.org/s/10510
S. Omurtay, et al. “Kadın İnfertilitesi Nedir? Neden Oluşur ve Nasıl Tedavi Edilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 04 Jun. 2021, https://evrimagaci.org/s/10510.
Omurtay, Salih. Bakırcı, Çağrı Mert. “Kadın İnfertilitesi Nedir? Neden Oluşur ve Nasıl Tedavi Edilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 04, 2021. https://evrimagaci.org/s/10510.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close