Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Polikistik Over Sendromu Nedir? Nasıl Teşhis ve Tedavi Edilir?

Polikistik Over Sendromu Nedir? Nasıl Teşhis ve Tedavi Edilir? Wikipedia Commons
Yumurtalıklar içerisinde çok sayıda follikül yapıda kistik oluşum.
7 dakika
3,372
 • Tıp
 • Feminizm ve Kadın Araştırmaları
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Polycystic Ovarium Syndrome
 • Türkçe Adı Polikistik Over Sendromu
 • İngilizce Adı Polycystic Ovary Syndrome
 • Latince Adı Polycystic Ovarium Syndrome
 • ICD 5A80.1

Genel Bilgiler: Patoloji ve Mekanizma

Polikistik Over Sendromu (PKOS) literatürde ilk olarak Stein ve Leventhal tarafından 1935 yılında tanımlanmıştır. PKOS üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla görülen hormonal bir bozukluktur. Polikistik Over Sendromlu kadınlarda seyrek veya uzamış menstrüel periyotlar görülmekle beraber yüksek androjen (testosteron, dihidrotestosteron ve androstendion hormonları) seviyeleri de görülebilir. Buna bağlı olarak yumurtalıklarda küçük sıvı birikimleri olarak bilinen folliküller oluşur. Sonuçta sağlıklı ve düzenli yumurtlamada sorunlar ortaya çıkar.

Polikistik Over Sendromu'nun asıl nedeni bilinmemektedir. Dikkate değer kanıtlar incelendiğinde hem kalıtımsal ve kalıtımsal olmayan faktörlerin hem de intrauterin (anne karnındaki yaşam) ve ekstrauterin (doğduktan sonraki yaşam) faktörlerin Polikistik Over Sendromu ile ilişkili olduğu görülmektedir. Polikistik Over Sendromu'nun bir "hastalık" değil bir "sendrom" olduğu düşünüldüğünde çoklu patolojik açıklamayla tanımlanabileceğini de akılda tutmak gereklidir. Erken tanı ve tedavi ile birlikte düzenli kilo kaybı, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi uzun dönem komplikasyonların gelişme riskini azaltmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Polikistik Over Sendromu'na sebep olduğu düşünülen faktörler şu şekildedir:

 • Yüksek insülin seviyeleri: İnsülin pankreastan salınan ve vücutta hücrelerin temel enerji kaynağını sağlayan glukozun hücre içine alınmasında görevli en önemli hormondur. Eğer hücre yüzeyinde glukozun hücreye girişini sağlayacak reseptörlerde insüline karşı direnç gelişirse hücreye giremeyen glukoz kanda yükselecektir. Bu artış androjen seviyelerinde de artışa neden olabilmektedir ve sonuçta yumurtlama süreci zorlaşmaktadır.
 • Düşük dereceli inflamasyon: Bu terim lökositlerin (beyaz kan hücreleri) vücutta enfeksiyonlara karşı savaşmak için ürettiği bazı maddelerin etkilerine işaret etmektedir. Araştırmalar göstermektedir ki Polikistik Over Sendromlu kadınlarda üretilen androjenler de düşük dereceli inflamasyonu tetiklemektedir. Bu durum kalp ve damar patolojilerine neden olabilmektedir.
 • Kalıtımsal faktörler
 • Yüksek androjen seviyeleri

Belirti ve Semptomlar

Belirti ve semptomlar genellikle ergenliğe girişte ilk menstrüel döngüyle birlikte gelişmektedir. Bazen de yaş ilerledikçe hızlı kilo alımına bağlı Polikistik Over Sendromu gelişebilmektedir. Polikistik Over Sendromu için çeşitli belirti ve semptomlar olsa da aşağıdaki maddelerden en az ikisi olduğu takdirde mevcut kliniğin Polikistik Over Sendromu açısından değerlendirilmesi anlamlı olacaktır:

Bu Reklamı Kapat

 • Düzensiz menstrüel periyotlar. Seyrek, düzensiz veya uzamış menstrüel periyotlar Polikistik Over Sendromu için en sık görülen belirtidir. Örneğin yılda 9'dan az, herbir periyot arası 35 günden uzun ve anormal ağrılı periyotlar.
 • Aşırı artmış androjen seviyeleri. Androjen hormonlarının aşırı artmış seviyeleri vücutta ve yüzde kıllanma artışına (hirsutizm) , akne oluşumuna ve erkek tipi kelliğe (androjenik alopesi) neden olabilmektedir.
 • Polikistik Overler. Ultrason ile farkedilebilecek bu durum yumurtalıkta, olgunlaşmış yumurtanın çevresinde çok sayıda follikül oluşumuyla karakterize bir durum olmakla birlikte yumurtalığın kaliteli yumurta üretmesine de engel olmaktadır.

Polikistik Over Sendromu'na bağlı belirti ve semptomlar eğer obeziteye eşlik ediyorsa tipik olarak çok daha artmış şekilde kliniğe yansımaktadır.

Komplikasyonlar

 • İnfertilite (kısırlık),
 • Gestasyonel (gebelikte oluşan) diyabet veya gebeliğin tetiklediği yüksek kan basıncı (tansiyon) seviyeleri,
 • Düşük veya prematür (erken) doğum,
 • Non-alkolik steatohepatit, karaciğerde yağ birikimine bağlı şiddetli karaciğer inflamasyonu,
 • Metabolik sendrom, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri seviyeleri ve anormal kolesterol veya trigliserit seviyeleriyle karakterize ve kalp-damar hastalıkları riskini arttıran klinik tablo,
 • Tip 2 veya erken diyabet

Obezite, Polikistik Over Sendromu ile ilişkilidir ve komplikasyon şiddet ve riskinin artışında en önemli parametredir.

Teşhis Yöntemleri

Polikistik Over Sendromu tanısı için kesin bir test yoktur. Doktorlar, hastalardan sağlık geçmişi, kilo değişimi ve menstrüel periyot düzenleri hakkında bilgi alarak tanı değerlendirmesine başlamaktadır. Fizik muayene kıllanmada artış, insülin direnci ve akne bulgularını da kapsayacak şekilde yapılmaktadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Pelvik muayene: İnspeksiyon (gözlem ile) ve manuel (elle) yapılan muayenedir. Üreme organlarında herhangi bir yapı bozukluğu, büyüme veya başka anormallik varlığı değerlendirilir.
 • Kan testi: Hormon seviyelerinin tespiti için yapılır. Muhtemel menstrüel düzensizlikler veya yüksek androjen seviyelerini dışlamak ve glukoz toleransını, açlıkta kolesterol ve trigliserit seviyelerini ölçmek için faydalıdır.
 • Transvajinal Ultrason: yumurtalığın durumunun ve uterus (rahimde embriyonun geliştiği ve büyüdüğü kısım) çizgisinin kalınlığının değerlendirilmesini sağlar. Bu görüntüleme yönteminin çalışma prensibi bir aparatın vajinanın içinde çevredeki tüm dokulara dönüştürücüsü (transducer) aracılığıyla yolladığı ses dalgalarını bilgisayar ekranına aktarmak üzerine kuruludur.

Tanı alan hastalara uzmanlarca kanda glukoz, kolesterol, trigliserit seviyeleri ve tansiyon açısından düzenli takip ile birlikte depresyon, anksiyete ve uyku apnesi konusunda muayene olunması önerilmektedir.

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Polikistik Over Sendromu tedavisi hastanın infertilite, kıllanma veya akne artışı, obezite gibi şikayetleri üzerine kuruludur. Yaşam tarzı değişikliği ve ilaçlar spesifik tedavi seçenekleridir.

Yaşam tarzı değişiklikler; düşük kalorili beslenme ve düzenli egzersiz ile kilo kaybı mevcut hastalığın gerilemesine büyük katkı sağladığı gibi doktorların önerdiği ilaçların katkısını arttırıp infertilite tedavisine de yardımcı olmaktadır.

İlaç tedavisi, üçü ana amaçla önerilmektedir.

 • Menstrüel döngüyü düzenli hale getirmek: Doğum kontrolü amacıyla kullanılan ilaçların kombinasyonu (östrojen ve progestin) androjen üretimini düşürüp östrojen seviyelerini de düzenlemektedir. Hormonların düzenlenmesi endometrium kanser riskini azaltıp anormal kanama, aşırı kıllanma ve akne oluşumunu engellemektedir. Medikaston olarak hap şeklinde kullanımı olduğu gibi östrojen ve progestin kombinasyonu içeren vajinal halka ve yamalar da mevcuttur. Progestin tedavisi, her 1-2 ayda 10 ile 14 gün uygulandığında menstrüel periyotları düzenleyebilmekte ve endometrium kanserine karşı koruyucu olabilmektedir. Bu tedavi yöntemi androjen seviyelerini azaltmamakta ve doğum kontrolü sağlamamaktadır. Eğer gebelikten kaçınmak isteniyorsa yalnız progestin içeren minipill veya progesteron salınımlı uterus içi aleti kullanılması önerilmektedir.
 • Yumurtlamaya yardım etmek: Klomifen, oral anti-östrojen tedavisi olup menstrüel periyodun ilk yarısında alınmalıdır. Letrozol, meme kanseri tedavisinde kullanılan bu ilaç yumurta üretimini arttırmaktadır. Metformin, tip 2 diyabette insülin direncini düzeltip kanda insülin miktarını azaltmaktadır. Gebelik tedavisi için klomifen kullanan kadınlarda kimi zaman metformin kombine edilmektedir. Gonadotropinler, lüteinleştirici hormon (LH) ve follikül stimülan hormon (FSH) türevi olan bu ilaçlar enjeksiyon yoluyla kullanılmaktadır.
 • Anormal kıllanma artışını azaltmak: Doğum kontrol hapları, aşırı kıllanmaya sebep olan androjen artışını azaltmaktadır. Spiranolakton (Aldactone), androjenlerin deri üzerindeki etkilerini sınırlandırmaktadır. Yalnız bu ilaç doğumsal anomalilere neden olabilmektedir. Bu sebeple gebelikte veya gebelik istenen dönemlerde kullanılmaması önerilmektedir. Eflornitin, krem olarak kullanılıp bölgesel kıllanmayı azaltmaktadır. Elektroliz, herbir kıl follikülünün ince bir iğne yardımıyla elektrik akımı kullanılarak harap edilmesidir. Son iki tedavi yöntemi için Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları hastaları Dermatoloji kliniğine yönlendirmektedir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Polikistik Over Sendromu'nun dağılımı farklı tanı kriterleri sebebiyle değişiklik gösterse de 2016 yılında yapılan bir meta-analizde Avrupa, Avustralya, Asya ve Amerika kıtalarında kullanılan tanı kriterleri değerlendirilmiş, tanı açısından yaklaşık %6 gibi bir orana rastlanmıştır.

Bu Reklamı Kapat

Polikistik Over Sendromu tanılı kadınların %30'unda normal menstrüel döngü görülürken, oligomenore (menstrüel periyotların 35 günden uzun sürmesi) şikayetiyle başvuran kadınların yaklaşık %85-90'ında, amenore (hiç menstrüasyon yaşamama) şikayetiyle başvuran kadınların %35-40'ında Polikistik Over Sendromu bulunmaktadır.

Önlem Yöntemleri

Polikistik Over Sendromu'ndan korunmak için şu yöntemler önerilmektedir:

 • Sağlıklı kiloda kalmayı sürdürmek. Böylece insülin ve androjen seviyeleri düzenli sınırlarda kalacak ve yumurtlama için gerekli şartların oluşması kolaylaşacaktır. Doktorlar ve diyetisyenler danışanlarına uygun beslenme programını oluşturmaktadır.
 • Sınırlı miktarda karbonhidrat tüketmek. Düşük yağlı ve yüksek karbonhidratlı beslenme biçimleri insülin seviyesini yükseltmektedir.
 • Düzenli egzersizlerle desteklenen aktif yani hareketli bir yaşama sahip olmak. Kan şekerinin normal değerlere düşmesinde ve insülin direncinin tedavisinde kritik öneme sahiptir.

Etimoloji

Poli- öneki, Fransızca ve İngilizce “poly-”, “çok” parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca “polýs" veya "πολύς”, "çok" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hint-Avrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan “pol-h-ú-s (*pol-ú-s)” biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hint-Avrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan "pleh- (plē-)", "çok olmak, dolu olmak" kökünden türetilmiştir.

Kistik kelimesi, Fransızca “kyste” , "(tıpta) irinli torbacık" sözcüğünden alıntıdır.

Bu Reklamı Kapat

Over kelimesi İngilizce "ovary", Moden Latincede "dişi hayvanların yumurtalarını ürettikleri kısım" olarak tanımlanmıştır.

Fransızca "syndrome", "bir dizi semptomun bir arada bulunmasıyla oluşan tıbbi görünüm" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca "syndromḗ (συνδρομή)", "birlikte koşma" teriminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca "tréχō, drom- τρέχω, δρομ-", "koşmak" fiilinden "syn-" önekiyle türetilmiştir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Üzücü! 7
 • Tebrikler! 7
 • İnanılmaz 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Mayo Clinic. Polycystic Ovary Syndrome (Pcos) - Symptoms And Causes. (3 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 2 Haziran 2021. Alındığı Yer:   | Arşiv Bağlantısı
 • Mayo Clinic. Polycystic Ovary Syndrome (Pcos) - Diagnosis And Treatment - Mayo Clinic. (3 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 2 Haziran 2021. Alındığı Yer:   | Arşiv Bağlantısı
 • R. Rosenfield. Definition, Clinical Features, And Differential Diagnosis Of Polycystic Ovary Syndrome In Adolescents. (10 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 2 Haziran 2021. Alındığı Yer: Up to Date | Arşiv Bağlantısı
 • S. M. Sirmans, et al. (2013). Epidemiology, Diagnosis, And Management Of Polycystic Ovary Syndrome. Clinical Epidemiology, sf: 1-2. doi: 10.2147/CLEP.S37559. | Arşiv Bağlantısı
 • R. Azziz. Epidemiology, Phenotype And Genetics Of The Polycystic Ovary Syndorme In Adults. (5 Nisan 2021). Alındığı Tarih: 2 Haziran 2021. Alındığı Yer: Up to Date | Arşiv Bağlantısı
 • EtymOnline. Ovary. (2 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 2 Haziran 2021. Alındığı Yer: EtymOnline | Arşiv Bağlantısı
 • Nişanyan Sözlük. Kist. (2 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 2 Haziran 2021. Alındığı Yer: Nişanyan Sözlük | Arşiv Bağlantısı
 • Nişanyan Sözlük. Poli. (2 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 2 Haziran 2021. Alındığı Yer: Nişanyan Sözlük | Arşiv Bağlantısı
 • Nişanyan Sözlük. Sendrom. (2 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 2 Haziran 2021. Alındığı Yer: Nişanyan Sözlük | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 19/05/2022 15:32:48 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10537

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Acı
Koaservat
Balina
Mers
Onkoloji
Abiyogenez
Foton
Dünya Dışı Yaşam
Ses Kaydı
Kanıt
Canlı Cansız
Kozmoloji
Astrobiyoloji
Uydu
Felsefe
Aşılar
Irk
Kafatası
Gözlem
Besin
Sinirbilim
Molekül
Tümör
Büyük
Köpekbalığı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Gönder
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et