Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Hibrit Türleşme: İki Ayrı Türün Çiftleşerek Melezleşmesi Sonucu, Hibrit Türleşme Yoluyla Üçüncü ve Yeni Bir Tür Evrimleşebiliyor!

Hibrit Türleşme: İki Ayrı Türün Çiftleşerek Melezleşmesi Sonucu, Hibrit Türleşme Yoluyla Üçüncü ve Yeni Bir Tür Evrimleşebiliyor!
7 dakika
1,083
 • Ornitoloji
 • Hibrit Türleşme
Evrim Ağacı Akademi: Türleşme Yazı Dizisi

Bu yazı, Türleşme yazı dizisinin 14. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Taksonomi Nedir? Sınıflandırma Biliminin Temel Kurallarını Öğrenin!" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Çoğu insanın düşündüğünün aksine, iki tür vahşi doğada doğal yolla melezleşerek üçüncü bir tür oluşturabilir. Hibrit türleşme olarak bilinen bu evrim türü, türlerin evrimine dair anlayışımızı temelden değiştiren bir bulgudur.

Burada söz ettiğimiz, ayrı türler olan kaplanlar ile aslanların çiftleşmesinden doğan ve üçüncü bir tür olan kaslanlar veya yine apayrı türler olan boz ayılarla kutup ayılarının çiftleşmesinden doğan grolar ayıları gibi yepyeni türlerdir! Benzer şekilde, kuşlarda da iki ayrı türün çiftleşerek üçüncü bir türün evrimini tetikleyebileceği gösterilmiştir. Peki melezler, sağlıklı bir tür yaratabilirler mi?

Bu Reklamı Kapat

Hibrit türleşme hayvanlar aleminde oldukça nadirdir, ancak yine de tamamen doğal bir şekilde meydana gelebilir. Bu durumda ortaya çıkan hibrit popülasyon, her iki ebeveyn türünden üreme açısından izole olan, bağımsız ve yeni bir türdür. Heliconius kelebeği, bunun bir örneğidir.[1] Bu parlak renkli kelebekler Güney ve Orta Amerika'da yaygındır ve hatta Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde de görülür. Kanat desenlerinin şaşırtırıcı çeşitliliği ve grupları içinde yaygın olarak görülen, detaylı taklit (mimikri) özellikleri ile dikkat çekerler.

Kuşlar arasında, melez türlerin muhtemelen en iyi bilinen örnekleri Passer italiae olarak da bilinen İtalyan serçesi, Lepidothrix vilasboasi olarak da bilinen altın taçlı manakin ve ilk kez 1980'lerde evrimleştiği tahmin edilen, yakın zamanda tanımlanmış ancak henüz isimlendirilmemiş bir Galapagos ispinozudur.[2]

Bu Reklamı Kapat

Bu örneklere rağmen, yeni bir türün diğer iki türün melezlenmesi yoluyla evrimleşebileceği fikri Darwin'in düşüncesine aykırıdır; çünkü bu, bir türün temel tanımını ihlal eder: üreme izolasyonu.[3] Ayrıca, türler kendi özel nişlerine adapte olduklarından ve melez yavrular, ebeveynlerinin karakterlerinin aşağı yukarı ara bir karışımı olduklarından, melezler ebeveynlerin nişine daha az uyum sağlar ve bu nedenle hayatta kalma olasılıkları daha düşük olur. Bunun sonucunda, melezler zamanla yok olma eğilimindedir. Bu nedenlerle hibrit türleşme, hayvanlar alemine neredeyse tamamen yabancı bir kavramdır.

Fakat bir melez türün belirli bir nişe her iki ebeveyn türünden daha fazla adapte olduğu çok nadir durumlarda melez, ebeveyn türlerinden birinin veya her ikisinin yerini alabilir veya daha önce boş olan özel bir niş içinde kendi yerini oluşturabilir.

Elbette, hayvanlarda melez türleşmeyi engelleme yönünde çalışan genetik kısıtlamalar da vardır. En kalıcı melez türler, her iki ebeveyn türüyle eşit sayıda kromozoma sahiptir. Bu, her iki ebeveyn türünün, melez yavrularındaki eşleşmemiş kromozomlarla ilişkili genetik ve gelişimsel sorunlardan kaçınmak için yakından akraba olması gerektiği anlamına gelir. Homoploid hibrit türleşme olarak bilinen bu melezleşme biçimi, hayvanlar arasında en yaygın olanıdır. (En ünlü memeli melezi olan katır, farklı sayıda kromozoma sahip bir at ve bir eşeğin ürünüdür ve bu nedenle melezlerini kısır kılar.)

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

En Şaşırtıcı Keşif

Justus Liebig Üniversitesi Hayvan Ekolojisi ve Sistematiği Bölümü'nde Baş Araştırmacı olan Juan Masello şöyle diyor:

Aslında, Güney Okyanusu'nun Antarktika ve Antarktika altı sularına özel bir dağılıma sahip olan ve monofiletik bir takson olan Pachyptila cinsi fırtına kuşları (priyonlar) arasındaki ilişkilere bakıyorduk.

Dr. Masello, özellikle papağanlar ve deniz kuşları olmak üzere yabani kuş popülasyonlarının davranışsal ekolojisi, parazitolojisi ve moleküler ekolojisi konularında uzmanlaşmıştır. Dr. Masello, yardımcı yazar olan Venda Üniversitesi'nde zooloji profesörü Yoshan Moodley'in danışmanlığında popülasyon genetiğini araştırmaktadır.

Pachyptila cinsi fırtına kuşları, aynı ataya ("monofiletik") sahip, birbiriyle yakın akraba olan küçük bir deniz kuşları grubudur. Güvercin büyüklüğünde, alt kısımları beyaz, üst kısımları mavi-gridir ve sırtlarında uzun, ince bir kanat ucundan diğerine uzanan is rengi bir "M" harfi vardır. Antarktik Okyanusu boyunca geniş çapta dolaşırlar ve hepsi, özellikle sert, rüzgârla savrulan Antarktika altı denizleri üzerine yakınken görüldüklerinde, birbirlerine son derecede benzedikleri fark edilir.

"Pachyptila salvini" olarak da bilinen orta gagalı Salvin fırtına kuşu, görüldüğü üzere, "Pachyptila desolata" türü Antarktika fırtına kuşu ve "Pachyptila vittata" türü geniş gagalı fırtına kuşu arasında melez bir türdür.
"Pachyptila salvini" olarak da bilinen orta gagalı Salvin fırtına kuşu, görüldüğü üzere, "Pachyptila desolata" türü Antarktika fırtına kuşu ve "Pachyptila vittata" türü geniş gagalı fırtına kuşu arasında melez bir türdür.
Forbes

Dr. Masello, Profesör Moodley ve iş arkadaşları, tam olarak kaç tane Pachyptila türü olduğunu nihayet öğrenmek için bu esrarengiz deniz kuşlarını dikkatlice incelediler. Dr. Masello ve Profesör Moodley, şöyle açıklıyorlar:

Filogenetikten yola çıkarak iki ila yedi tür olduğu fark edildi, ancak bu konu tartışmalıydı.

Ancak Dr. Masello, Profesör Moodley ve iş arkadaşları, kaç tür olduğunu belirlemek için çalışırken, garip bir şeyle karşılaştılar:

Bu Reklamı Kapat

Bu ilişkileri önceki iki çalışmada araştırdık, ancak (orta büyüklükte gagası olan Salvin fırtına kuşu) Salvini'de beklenenden farklı bir şey olduğunu fark ettik.

Böylece Dr. Masello, Profesör Moodley ve meslektaşları araştırmaya devam ettiler.

Her fırtına kuşu türünün, yalnızca bir veya birkaç spesifik Antarktika altı adada ve yılın farklı zamanlarında üremesinden dolayı, Dr. Masello, Profesör Moodley ve çalışma arkadaşları, her türün oyuk yuvalarının tam olarak nerede ve ne zaman bulunabileceğini belirleyebildiler.

Salvin priyonu, Pachyptila salvini (gri daire) olan melez türlerin yalnızca Marion Adası'nda (gri daire) ürediğini, bu nedenle bu türün iki ebeveyn türünden ve Pachyptila vittata olarak bilinen geniş gagalı fırtına kuşu (turuncu daireler), Antarktika fırtına kuşu ve Pachyptila desolata'dan (yeşil daireler) genetik olarak ayrı tutulduğunu gösterdiler.

Pachyptila (Procellariiformes) üreme kolonileri bu çalışmada örneklenmiştir. [Geniş gagalı prionlar (Pachyptila vittata): turuncu daireler. Salvin priyonları (Pachyptila salvini): gri daireler. Antarktika priyonları (Pachyptila desolata): yeşil daireler. İnce gagalı priyonlar (Pachyptila belcheri): mavi daireler. Peri priyonları (Pachyptila turtur): mor daireler.] Daireler koloni başına ortalamaları belirtir ve hata çubukları standart sapmalara karşılık gelir. Yalnızca canlı bireylerden veya yeni cesetlerden gelen veriler dahil edilmiştir.
Pachyptila (Procellariiformes) üreme kolonileri bu çalışmada örneklenmiştir. [Geniş gagalı prionlar (Pachyptila vittata): turuncu daireler. Salvin priyonları (Pachyptila salvini): gri daireler. Antarktika priyonları (Pachyptila desolata): yeşil daireler. İnce gagalı priyonlar (Pachyptila belcheri): mavi daireler. Peri priyonları (Pachyptila turtur): mor daireler.] Daireler koloni başına ortalamaları belirtir ve hata çubukları standart sapmalara karşılık gelir. Yalnızca canlı bireylerden veya yeni cesetlerden gelen veriler dahil edilmiştir.
Forbes

Kuş Gagaları, Belirli Diyetler İçin Evrimleşmiş, Özel "Çatal Bıçak Takımlarıdır"!

Fırtına kuşları (priyonlar), sadece nerede ve ne zaman ürediklerine göre değil, aynı zamanda gagalarına göre de farklılık gösterirler. Gerçekten de kuş gagalarının uzunluğu, genişliği ve yüksekliği, verimli yiyecek arama açısından çok önemlidir. Bu nedenle Pachyptila prion türlerini, gagalarını dikkatlice inceleyerek, sadece görünüşlerine göre ayırt etmek mümkündür: Cinsteki altı türden üçünün, balenli balinalardaki gibi, küçük deniz kabuklularını ve balıkları tutmak için süzgeç görevi gören ve kenarlarında saçak (lameller) bulunan düzleştirilmiş gagaları vardır. Bu yapı, kuşların testere benzeri gagasının tırtıklı kenarlarına atfen Yunanca priōn ("testere") kelimesinden gelen bu kuşların ortak adına yansımıştır. Ayrıca yaygın olarak "balina kuşları" olarak da bilinirler.

Bu Reklamı Kapat

Dr. Masello, Profesör Moodley ve çalışma arkadaşları, altı Pachyptila türündeki tüm kuşların gagalarının boyutlarını ölçtüklerinde, türlerin hiçbiri arasında bir örtüşme bulamadılar.

Örneklenen tüm Pachyptila (Procellariiformes) türleri için gaga genişliği ve uzunluğu. Türler renk kodludur [Geniş gagalı priyonlar (Pachyptila vittata): turuncu daireler. Salvin priyonları (Pachyptila salvini): gri daireler. Antarktika priyonları (Pachyptila desolata): yeşil daireler. İnce gagalı priyonlar (Pachyptila belcheri): mavi daireler. Peri priyonları (Pachyptila turtur): mor daireler.] Daireler koloni başına ortalamaları belirtir ve hata çubukları standart sapmalara karşılık gelir. Yalnızca canlı bireylerden veya yeni cesetlerden gelen veriler dahil edilmiştir.
Örneklenen tüm Pachyptila (Procellariiformes) türleri için gaga genişliği ve uzunluğu. Türler renk kodludur [Geniş gagalı priyonlar (Pachyptila vittata): turuncu daireler. Salvin priyonları (Pachyptila salvini): gri daireler. Antarktika priyonları (Pachyptila desolata): yeşil daireler. İnce gagalı priyonlar (Pachyptila belcheri): mavi daireler. Peri priyonları (Pachyptila turtur): mor daireler.] Daireler koloni başına ortalamaları belirtir ve hata çubukları standart sapmalara karşılık gelir. Yalnızca canlı bireylerden veya yeni cesetlerden gelen veriler dahil edilmiştir.
Forbes

Genler Bize Ne Anlatıyor?

Dr. Masello, Profesör Moodley ve meslektaşları, Pachyptila türlerinin beşi ve yakın akrabası olan mavi kuş Halobaena caerulea için 425 bireyin DNA'sını sıraladı ve inceledi.[4] Genetik olarak, mitokondriyal DNA (mtDNA), Salvin’in orta gagalı priyonu ve Antarktika prionunu aynı kümede gruplandırır; ancak nükleer mikrosatelit DNA'sı, genetik mesafeyi tahmin etmek için kullanılan yönteme bağlı olarak onu Antarktika priyonu veya geniş gagalı priyonla aynı kümeye yerleştirir. Orta gagalı Salvin priyonunun hibrit kökeni, bu sıradışı sonuçları açıklayabilir.

Peki, Dr. Masello'yu bu çalışmanın bulgularıyla ilgili en çok şaşırtan şey neydi? Dediğine göre, ebeveyn özelliklerinin kombinasyonunun, orta gagalı Salvin priyonu için hem artan zindeliğe hem de üreme izolasyonuna yol açmasıydı:

Bu çalışma, türler arası melezleşmenin evrim sürecinin sonu olmak zorunda olmadığını ve bazen bu şekilde de yeni bir türün oluşabileceğini gösteriyor. Ayrıca, özellikle üreme izolasyonunun tam olarak gelişmemiş olduğu yeni veya hızla evrimleşen tür gruplarında, bu türleşme yönteminin düşünülenden daha yaygın olabileceği ihtimaline de dikkat çekiyor.
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 5
 • Tebrikler! 5
 • Bilim Budur! 4
 • İğrenç! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Forbes | Arşiv Bağlantısı
Evrim Ağacı Akademi: Türleşme Yazı Dizisi

Bu yazı, Türleşme yazı dizisinin 14. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Taksonomi Nedir? Sınıflandırma Biliminin Temel Kurallarını Öğrenin!" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/05/2022 12:56:17 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10443

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Zehirli Mantar
Makine
Hominidae
Gen
Kimya Tarihi
Nükleer Enerji
Ağız
Doğal
Bilişsel
Balık Çeşitliliği
Sars Virüsü
İlaç
Küresel Isınma
Kelebek
Halk Sağlığı
Eczacılık
Tüy
Bakteriler
Element
Dinozor
Amerika
Asteroid
Kanser
Maskeler
Deri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et