Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Hibrit Türleşme: İki Ayrı Türün Çiftleşerek Melezleşmesi Sonucu, Hibrit Türleşme Yoluyla Üçüncü ve Yeni Bir Tür Evrimleşebiliyor!

Hibrit Türleşme: İki Ayrı Türün Çiftleşerek Melezleşmesi Sonucu, Hibrit Türleşme Yoluyla Üçüncü ve Yeni Bir Tür Evrimleşebiliyor!
7 dakika
2,277
Evrim Ağacı Akademi: Türleşme Yazı Dizisi

Bu yazı, Türleşme yazı dizisinin 14. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Taksonomi Nedir? Sınıflandırma Biliminin Temel Kurallarını Öğrenin!" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Çoğu insanın düşündüğünün aksine, iki tür vahşi doğada doğal yolla melezleşerek üçüncü bir tür oluşturabilir. Hibrit türleşme olarak bilinen bu evrim türü, türlerin evrimine dair anlayışımızı temelden değiştiren bir bulgudur.

Burada söz ettiğimiz, ayrı türler olan kaplanlar ile aslanların çiftleşmesinden doğan ve üçüncü bir tür olan kaslanlar veya yine apayrı türler olan boz ayılarla kutup ayılarının çiftleşmesinden doğan grolar ayıları gibi yepyeni türlerdir! Benzer şekilde, kuşlarda da iki ayrı türün çiftleşerek üçüncü bir türün evrimini tetikleyebileceği gösterilmiştir. Peki melezler, sağlıklı bir tür yaratabilirler mi?

Hibrit türleşme hayvanlar aleminde oldukça nadirdir, ancak yine de tamamen doğal bir şekilde meydana gelebilir. Bu durumda ortaya çıkan hibrit popülasyon, her iki ebeveyn türünden üreme açısından izole olan, bağımsız ve yeni bir türdür. Heliconius kelebeği, bunun bir örneğidir.[1] Bu parlak renkli kelebekler Güney ve Orta Amerika'da yaygındır ve hatta Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde de görülür. Kanat desenlerinin şaşırtırıcı çeşitliliği ve grupları içinde yaygın olarak görülen, detaylı taklit (mimikri) özellikleri ile dikkat çekerler.

Tüm Reklamları Kapat

Kuşlar arasında, melez türlerin muhtemelen en iyi bilinen örnekleri Passer italiae olarak da bilinen İtalyan serçesi, Lepidothrix vilasboasi olarak da bilinen altın taçlı manakin ve ilk kez 1980'lerde evrimleştiği tahmin edilen, yakın zamanda tanımlanmış ancak henüz isimlendirilmemiş bir Galapagos ispinozudur.[2]

Bu örneklere rağmen, yeni bir türün diğer iki türün melezlenmesi yoluyla evrimleşebileceği fikri Darwin'in düşüncesine aykırıdır; çünkü bu, bir türün temel tanımını ihlal eder: üreme izolasyonu.[3] Ayrıca, türler kendi özel nişlerine adapte olduklarından ve melez yavrular, ebeveynlerinin karakterlerinin aşağı yukarı ara bir karışımı olduklarından, melezler ebeveynlerin nişine daha az uyum sağlar ve bu nedenle hayatta kalma olasılıkları daha düşük olur. Bunun sonucunda, melezler zamanla yok olma eğilimindedir. Bu nedenlerle hibrit türleşme, hayvanlar alemine neredeyse tamamen yabancı bir kavramdır.

Fakat bir melez türün belirli bir nişe her iki ebeveyn türünden daha fazla adapte olduğu çok nadir durumlarda melez, ebeveyn türlerinden birinin veya her ikisinin yerini alabilir veya daha önce boş olan özel bir niş içinde kendi yerini oluşturabilir.

Elbette, hayvanlarda melez türleşmeyi engelleme yönünde çalışan genetik kısıtlamalar da vardır. En kalıcı melez türler, her iki ebeveyn türüyle eşit sayıda kromozoma sahiptir. Bu, her iki ebeveyn türünün, melez yavrularındaki eşleşmemiş kromozomlarla ilişkili genetik ve gelişimsel sorunlardan kaçınmak için yakından akraba olması gerektiği anlamına gelir. Homoploid hibrit türleşme olarak bilinen bu melezleşme biçimi, hayvanlar arasında en yaygın olanıdır. (En ünlü memeli melezi olan katır, farklı sayıda kromozoma sahip bir at ve bir eşeğin ürünüdür ve bu nedenle melezlerini kısır kılar.)

Tüm Reklamları Kapat

En Şaşırtıcı Keşif

Justus Liebig Üniversitesi Hayvan Ekolojisi ve Sistematiği Bölümü'nde Baş Araştırmacı olan Juan Masello şöyle diyor:

Aslında, Güney Okyanusu'nun Antarktika ve Antarktika altı sularına özel bir dağılıma sahip olan ve monofiletik bir takson olan Pachyptila cinsi fırtına kuşları (priyonlar) arasındaki ilişkilere bakıyorduk.

Dr. Masello, özellikle papağanlar ve deniz kuşları olmak üzere yabani kuş popülasyonlarının davranışsal ekolojisi, parazitolojisi ve moleküler ekolojisi konularında uzmanlaşmıştır. Dr. Masello, yardımcı yazar olan Venda Üniversitesi'nde zooloji profesörü Yoshan Moodley'in danışmanlığında popülasyon genetiğini araştırmaktadır.

Pachyptila cinsi fırtına kuşları, aynı ataya ("monofiletik") sahip, birbiriyle yakın akraba olan küçük bir deniz kuşları grubudur. Güvercin büyüklüğünde, alt kısımları beyaz, üst kısımları mavi-gridir ve sırtlarında uzun, ince bir kanat ucundan diğerine uzanan is rengi bir "M" harfi vardır. Antarktik Okyanusu boyunca geniş çapta dolaşırlar ve hepsi, özellikle sert, rüzgârla savrulan Antarktika altı denizleri üzerine yakınken görüldüklerinde, birbirlerine son derecede benzedikleri fark edilir.

"Pachyptila salvini" olarak da bilinen orta gagalı Salvin fırtına kuşu, görüldüğü üzere, "Pachyptila desolata" türü Antarktika fırtına kuşu ve "Pachyptila vittata" türü geniş gagalı fırtına kuşu arasında melez bir türdür.
"Pachyptila salvini" olarak da bilinen orta gagalı Salvin fırtına kuşu, görüldüğü üzere, "Pachyptila desolata" türü Antarktika fırtına kuşu ve "Pachyptila vittata" türü geniş gagalı fırtına kuşu arasında melez bir türdür.
Forbes

Dr. Masello, Profesör Moodley ve iş arkadaşları, tam olarak kaç tane Pachyptila türü olduğunu nihayet öğrenmek için bu esrarengiz deniz kuşlarını dikkatlice incelediler. Dr. Masello ve Profesör Moodley, şöyle açıklıyorlar:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Filogenetikten yola çıkarak iki ila yedi tür olduğu fark edildi, ancak bu konu tartışmalıydı.

Ancak Dr. Masello, Profesör Moodley ve iş arkadaşları, kaç tür olduğunu belirlemek için çalışırken, garip bir şeyle karşılaştılar:

Bu ilişkileri önceki iki çalışmada araştırdık, ancak (orta büyüklükte gagası olan Salvin fırtına kuşu) Salvini'de beklenenden farklı bir şey olduğunu fark ettik.

Böylece Dr. Masello, Profesör Moodley ve meslektaşları araştırmaya devam ettiler.

Her fırtına kuşu türünün, yalnızca bir veya birkaç spesifik Antarktika altı adada ve yılın farklı zamanlarında üremesinden dolayı, Dr. Masello, Profesör Moodley ve çalışma arkadaşları, her türün oyuk yuvalarının tam olarak nerede ve ne zaman bulunabileceğini belirleyebildiler.

Salvin priyonu, Pachyptila salvini (gri daire) olan melez türlerin yalnızca Marion Adası'nda (gri daire) ürediğini, bu nedenle bu türün iki ebeveyn türünden ve Pachyptila vittata olarak bilinen geniş gagalı fırtına kuşu (turuncu daireler), Antarktika fırtına kuşu ve Pachyptila desolata'dan (yeşil daireler) genetik olarak ayrı tutulduğunu gösterdiler.

Pachyptila (Procellariiformes) üreme kolonileri bu çalışmada örneklenmiştir. [Geniş gagalı prionlar (Pachyptila vittata): turuncu daireler. Salvin priyonları (Pachyptila salvini): gri daireler. Antarktika priyonları (Pachyptila desolata): yeşil daireler. İnce gagalı priyonlar (Pachyptila belcheri): mavi daireler. Peri priyonları (Pachyptila turtur): mor daireler.] Daireler koloni başına ortalamaları belirtir ve hata çubukları standart sapmalara karşılık gelir. Yalnızca canlı bireylerden veya yeni cesetlerden gelen veriler dahil edilmiştir.
Pachyptila (Procellariiformes) üreme kolonileri bu çalışmada örneklenmiştir. [Geniş gagalı prionlar (Pachyptila vittata): turuncu daireler. Salvin priyonları (Pachyptila salvini): gri daireler. Antarktika priyonları (Pachyptila desolata): yeşil daireler. İnce gagalı priyonlar (Pachyptila belcheri): mavi daireler. Peri priyonları (Pachyptila turtur): mor daireler.] Daireler koloni başına ortalamaları belirtir ve hata çubukları standart sapmalara karşılık gelir. Yalnızca canlı bireylerden veya yeni cesetlerden gelen veriler dahil edilmiştir.
Forbes

Kuş Gagaları, Belirli Diyetler İçin Evrimleşmiş, Özel "Çatal Bıçak Takımlarıdır"!

Fırtına kuşları (priyonlar), sadece nerede ve ne zaman ürediklerine göre değil, aynı zamanda gagalarına göre de farklılık gösterirler. Gerçekten de kuş gagalarının uzunluğu, genişliği ve yüksekliği, verimli yiyecek arama açısından çok önemlidir. Bu nedenle Pachyptila prion türlerini, gagalarını dikkatlice inceleyerek, sadece görünüşlerine göre ayırt etmek mümkündür: Cinsteki altı türden üçünün, balenli balinalardaki gibi, küçük deniz kabuklularını ve balıkları tutmak için süzgeç görevi gören ve kenarlarında saçak (lameller) bulunan düzleştirilmiş gagaları vardır. Bu yapı, kuşların testere benzeri gagasının tırtıklı kenarlarına atfen Yunanca priōn ("testere") kelimesinden gelen bu kuşların ortak adına yansımıştır. Ayrıca yaygın olarak "balina kuşları" olarak da bilinirler.

Dr. Masello, Profesör Moodley ve çalışma arkadaşları, altı Pachyptila türündeki tüm kuşların gagalarının boyutlarını ölçtüklerinde, türlerin hiçbiri arasında bir örtüşme bulamadılar.

Tüm Reklamları Kapat

Örneklenen tüm Pachyptila (Procellariiformes) türleri için gaga genişliği ve uzunluğu. Türler renk kodludur [Geniş gagalı priyonlar (Pachyptila vittata): turuncu daireler. Salvin priyonları (Pachyptila salvini): gri daireler. Antarktika priyonları (Pachyptila desolata): yeşil daireler. İnce gagalı priyonlar (Pachyptila belcheri): mavi daireler. Peri priyonları (Pachyptila turtur): mor daireler.] Daireler koloni başına ortalamaları belirtir ve hata çubukları standart sapmalara karşılık gelir. Yalnızca canlı bireylerden veya yeni cesetlerden gelen veriler dahil edilmiştir.
Örneklenen tüm Pachyptila (Procellariiformes) türleri için gaga genişliği ve uzunluğu. Türler renk kodludur [Geniş gagalı priyonlar (Pachyptila vittata): turuncu daireler. Salvin priyonları (Pachyptila salvini): gri daireler. Antarktika priyonları (Pachyptila desolata): yeşil daireler. İnce gagalı priyonlar (Pachyptila belcheri): mavi daireler. Peri priyonları (Pachyptila turtur): mor daireler.] Daireler koloni başına ortalamaları belirtir ve hata çubukları standart sapmalara karşılık gelir. Yalnızca canlı bireylerden veya yeni cesetlerden gelen veriler dahil edilmiştir.
Forbes

Genler Bize Ne Anlatıyor?

Dr. Masello, Profesör Moodley ve meslektaşları, Pachyptila türlerinin beşi ve yakın akrabası olan mavi kuş Halobaena caerulea için 425 bireyin DNA'sını sıraladı ve inceledi.[4] Genetik olarak, mitokondriyal DNA (mtDNA), Salvin’in orta gagalı priyonu ve Antarktika prionunu aynı kümede gruplandırır; ancak nükleer mikrosatelit DNA'sı, genetik mesafeyi tahmin etmek için kullanılan yönteme bağlı olarak onu Antarktika priyonu veya geniş gagalı priyonla aynı kümeye yerleştirir. Orta gagalı Salvin priyonunun hibrit kökeni, bu sıradışı sonuçları açıklayabilir.

Peki, Dr. Masello'yu bu çalışmanın bulgularıyla ilgili en çok şaşırtan şey neydi? Dediğine göre, ebeveyn özelliklerinin kombinasyonunun, orta gagalı Salvin priyonu için hem artan zindeliğe hem de üreme izolasyonuna yol açmasıydı:

Bu çalışma, türler arası melezleşmenin evrim sürecinin sonu olmak zorunda olmadığını ve bazen bu şekilde de yeni bir türün oluşabileceğini gösteriyor. Ayrıca, özellikle üreme izolasyonunun tam olarak gelişmemiş olduğu yeni veya hızla evrimleşen tür gruplarında, bu türleşme yönteminin düşünülenden daha yaygın olabileceği ihtimaline de dikkat çekiyor.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Türleşme Yazı Dizisi

Bu yazı, Türleşme yazı dizisinin 14. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Taksonomi Nedir? Sınıflandırma Biliminin Temel Kurallarını Öğrenin!" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
23
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 19
 • Muhteşem! 9
 • Tebrikler! 7
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 3
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Forbes | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/06/2024 21:05:43 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10443

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Radyoaktif
Böcek
Albert Einstein
Yıldızlar
Sıcaklık
Model
Mavi
Doğum
Eczacılık
Tümör
Obezite
Evrimleşme
Etimoloji
Mers
Endokrin Sistemi
Bebek Doğumu
Kuyrukluyıldız
Eğitim
Ölçüm
Bilimkurgu
Balıklar
Bilim İnsanı
Elektrokimya
Kimyasal Evrim
Nöron
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
-. GrrlScientist, et al. Hibrit Türleşme: İki Ayrı Türün Çiftleşerek Melezleşmesi Sonucu, Hibrit Türleşme Yoluyla Üçüncü ve Yeni Bir Tür Evrimleşebiliyor!. (9 Mayıs 2021). Alındığı Tarih: 17 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10443
GrrlScientist, -., Recep, A., Bakırcı, Ç. M. (2021, May 09). Hibrit Türleşme: İki Ayrı Türün Çiftleşerek Melezleşmesi Sonucu, Hibrit Türleşme Yoluyla Üçüncü ve Yeni Bir Tür Evrimleşebiliyor!. Evrim Ağacı. Retrieved June 17, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10443
-. GrrlScientist, et al. “Hibrit Türleşme: İki Ayrı Türün Çiftleşerek Melezleşmesi Sonucu, Hibrit Türleşme Yoluyla Üçüncü ve Yeni Bir Tür Evrimleşebiliyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Arzu Recep, Evrim Ağacı, 09 May. 2021, https://evrimagaci.org/s/10443.
GrrlScientist, ---. Recep, Arzu. Bakırcı, Çağrı Mert. “Hibrit Türleşme: İki Ayrı Türün Çiftleşerek Melezleşmesi Sonucu, Hibrit Türleşme Yoluyla Üçüncü ve Yeni Bir Tür Evrimleşebiliyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Arzu Recep. Evrim Ağacı, May 09, 2021. https://evrimagaci.org/s/10443.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close