Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Aşinalık Nedeniyle Geri Tepme Etkisi: Sahtebilim ve Komplo Teorisi İddialarını Çürütmeye Çalışmak, Bu İddiaları Neden Güçlendiriyor?

Aşinalık Nedeniyle Geri Tepme Etkisi: Sahtebilim ve Komplo Teorisi İddialarını Çürütmeye Çalışmak, Bu İddiaları Neden Güçlendiriyor?
9 dakika
1,454
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 48. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Daha önceki bir yazımızda detaylıca analiz ettiğimiz üzere, insanlar bir yalanın veya sahtebilim iddiasının söylediğini kendi başlarına keşfetmiş gibi hissettiklerinde, o yalanı pekiştirecek sözde kanıtları kendileri uydurmaya ve bulmaya meyillidirler. Bunu yaparken, o düşünceyi çürüten verileri görmezden gelirler. Bu, insanlığın gerçeğe ulaşması önünde büyük bir engeldir. Dolayısıyla bununla mücadele etmek gerekir.

Ancak sahtebilim iddiaları ve yalanlarıyla boğuşanların dikkat etmesi gereken bir diğer konu, o yazımızda geri tepme etkisi olarak tanımladığımız psikolojik bir etkidir. Yani bir insanı yalanlardan uzaklaştırıp gerçeklere kavuşturma çabası, geri teperek o kişilerin yalanlara daha da sıkı sarılmasına neden olabilir. Önceki yazımızda, bunu sağlayan 3 farklı geri tepme etkisinden bahsetmiştik. Bu yazıda, onlardan ilki olan aşinalık nedeniyle geri tepme etkisi (İng: "familiarity backfire effect") üzerinde duracağız.

Tüm Reklamları Kapat

Aşinalık nedeniyle geri tepme etkisini yaratan en büyük problem, şu gerçektir: Bir sahtebilim veya komplo teorisine yeterince aşina olmayan insanlar, bunların çürütülme çabalarını gördükleri zaman, aynı zamanda yalanların ve sahte iddiaların orijinallerine de maruz kalmaktadırlar. Bu, bir "aşinalık" yaratmaktadır ve uzun vadede insanlar, yalanların çürütülmesini (veya nasıl çürütüldüğünü) değil, yalanın kendisini hatırlayıp ona inanabilir.[1] Bir bilgiye sık sık maruz kalmak (yani aşinalaşmak), aynı zamanda onu bilişsel olarak işlemeyi kolaylaştırmakta ve inancı sağlamlaştırmaktadır.[2] Buna bağlı olarak bireyler, o iddia hakkında sosyal bir konsensus (ortak yargı) olduğuna da inanırlar ve böylece kendilerini bir grubun parçası hissederler.[3] Bu aidiyet duygusu da pozitif bir duygu olduğu için, hatalı inancı daha da pekiştirir.

Yapılan bir çalışmada, sağlıkla ilişkili iddialara yönelik olarak yapılan çürütme çabalarının, kısa vadede çürütmenin kendisinin hatırlanmasıyla ama uzun vadede kimi zaman çürütmeden ziyade iddianın kendisinin daha fazla hatırlanması ve buna daha fazla inanılmasıyla sonuçlandığı gösterilmiştir.[4] Benzer şekilde, bir diğer çalışmada, insanları sağlık konusunda uyarmanın, belli bir süre sonra uyarının kendisini hatırlamaktan ziyade, uyarının yapılmaması gerektiğini söylediği şeyi hatırlayıp onu daha fazla yapmaya sevk edebildiği gösterilmiştir.[5]

Tüm Reklamları Kapat

Savunma Yaparken Saldırganı Güçlendirmek

Örneğin bir gazetecinin, bazı kaynaklara dayanarak bir politikacının rüşvet aldığını ilân ettiğini düşünelim; hatta bu politikacı, rüşvet almayacağını düşündüğünüz biri olsun. Bu, eskiden o politikacıya güvenen insanlarda, o politikacının rüşvet aldığı inancını doğuracaktır; yani herkes değilse de bir grup insan gazeteciye ve iddiasını dayandırdığı kaynaklara inanacaklardır (ve gerçekten de o politikacı rüşvet almış olabilir!). Ancak 2 gün sonra aynı gazetecinin bir diğer yayın yaparak, kaynaklarının kendisine yalan söylediğini, dolayısıyla haberin yalan olduğunu ilân ettiğini düşünelim. İlk başta habere inanan insanların hepsi değilse de bir bölümü, bu yeni veri ışığında eski fikirlerine dönmeyecektir, politikacının rüşvet aldığına inanmaya devam edecektir.[2] Haberi yalanlayan kaynak ile, haberi ilk yapan kaynak, birebir aynı kişi olmasına rağmen! Bu kişilere sorulduğunda, "Kesin işin içinde bir bit yeniği var." veya "Bu şüpheli bir durum, neden önce öyle açıkladı da sonra böyle açıkladı. Bir rüşvet olayı oldu demek ki." gibi izahlar geliştireceklerdir.

Elbette politika gibi kurumlarda bu tür dalaverelerin çok döndüğü iddiası ardına sığınılabilir. Belki de gerçekten işin içinde bir bit yeniği vardır; olmadığını söyleyemeyiz. "Ya politikacı o gazeteciye baskı yapıp da haberi geri çektirdiyse?" Ama bunun komplo teorisyenlerinin "Ama ya öyleyse?" tarzı argümanlarıyla ne kadar benzer olduğunu görüyor musunuz? Sırf bir kurum genel olarak "kirlenmeye açık" olarak görüldüğü için veya fikir değiştirme gibi "şaibeli" bir davranış sergilendiği için ispat yükü yön değiştirmemektedir: Ortada bir iddia varsa ("X kişisi rüşvet aldı."), bunu kanıtlamak iddia sahibinin sorumluluğudur; savunmadaki tarafın değil. Politika, çok duygu ve önyargı yüklü bir saha olduğu için örneği beğenmediyseniz, bu yazımızda diğer alanlardan gelen çok sayıda örneği görebilirsiniz.

Ama önemli olan, şunu anlamaktır: Kimi zaman politikacılar, kendilerine saldıran yalancılara karşı kendilerini savunmaya çalışırken, ister istemez yalancıların iddialarını tekrar etmek zorunda kalırlar: "Ne demek 100.000 dolar rüşvet aldın, ben nasıl öyle bir şeyi yaparım. Ben anamdan helal süt emmişim, 100.000 dolar rüşvet benim neyime!" gibi bir cümle içinde "100.000 dolar" iddiasının tekrar tekrar söylenmesi, kitlenin aklında çürütmeden ziyade o sayının kalmasıyla ve dolayısıyla rüşvetin alınmış olabileceğinin hatırlanmasıyla sonuçlanabilir. Bu durum, aksi yönde kanıtlar sunulması halinde bile inanç direnmesi olgusunun ortaya çıkmasına ve dolayısıyla kişilerin orijinal iddiaya inanmaya devam etmesine neden olabilir.[6], [7]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bazı Uyarılar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Elbette hemen her sosyal psikoloji konusunda olduğu gibi, bu konuda da sahada tartışmalar bulmak mümkündür. Aşinalık nedeniyle geri tepme etkisinde dikkat edilmesi gereken 2 nokta vardır.

İlk olarak, aşinalık nedeniyle geri tepme etkisinin nasıl ve ne zaman yaşandığı konusunda geniş bir çeşitlilik vardır. Örneğin bir çalışmaya göre, aşinalık sonucu geri tepme etkisi daha ziyade 65 yaş ve üstü gibi daha yaşlı insanlarda daha yaygındır, 18-27 yaş arası gençlerde çok daha az etkiye sahiptir.[4] Ayrıca aynı çalışmaya göre, bu etkinin ortaya çıkması için belli bir süre geçmesi gerekmektedir; çünkü çürütme yapıldıktan kısa bir süre sonra, insanlar orijinal iddiaya değil, çürütmeye inanmaya meyillidirler ancak bu, bir grup insanda zamanla tersine döner.

İkincisi, bir dizi çalışma, aşinalık nedeniyle geri tepme etkisinin gerçek bir tepki olduğuna yönelik ya zayıf kanıtlar bulabilmiştir ya da hiçbir kanıt bulamamıştır.[8], [9], [10], [11], [12] Diğer türden geri tepme etkilerinin (örneğin kişilerin, kendi inanç dünyalarına meydan okuyan kanıtları reddederek inançlarına daha sıkı sarıldıklarını söyleyen dünya görüşü nedeniyle geri tepme etkisi gibi etkilerin) de gücü ve gerçekliğiyle ilgili tartışmalar bulunmaktadır.[13]

Bu iki önemli uyarıya karşılık, geri tepme etkisinin gerçek olduğunu gösteren birçok doğrudan ve dolaylı kanıt bulunmaktadır. Örneğin sahtekarlıkları veya yalanları çürütmekle ilgili olmayan bağlamlarda da insanlar, kendilerine tekrar edilen bilgilerin doğru olduğuna inanmaya meyillidirler.[14] Buna maruz kalma etkisi (İng: "mere exposure effect") adı verilmektedir.[15] Aynı şekilde, sahte gerçek etkisi (İng: "illusory truth effect") adı verilen bir diğer etki de bir bilgiye tekrar tekrar maruz kalmanın insanların ona inanma ihtimalini artırdığını göstermektedir.[16], [17], [18] Yeniden tekrarlama etkisi (İng: "reiteration effect") üzerinde yapılan çalışmalar da, benzer bir şekilde, belirli ifadelere maruz kalmanın onlara inanma ihtimalini artırdığını göstermektedir.[19], [20] "Bir yalanı yeterince tekrar ederseniz, insanlar için o yalan gerçeğe dönüşecektir." tarzı sözler de buradan gelmektedir.

Ayrıca, aşinalık nedeniyle geri tepme etkisine doğrudan kanıt bulamayan araştırmalarda bile bu etkinin farklı şekillerde tezahür edebileceğine yönelik uyarılar bulunmaktadır:[10]

Tüm Reklamları Kapat

(...) bu çalışmamız, yanlış bilgilerle ilgili bir düzeltmeye maruz kalmanın, yeni iddialarda bile, maruz kalmayan kontrol grubuna nazaran aşinalığa bağlı geri tepme etkisine neden olmadığını ve bu nedenle düzeltme yapmanın yanlış bilgileri yeni izleyicilere kolay kolay yaymadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, gereksiz yanlış bilgi tekrarından kaçınmaya yönelik tavsiyelerin yerinde olduğu söylenebilir çünkü 1 kez tekrar etmek, bir düzeltme yaparken düzeltmenin belirginliği açısından faydaları olabilir; yanlış bilgilerin fazladan tekrar edilmesinin herhangi bir ek fayda sağlamaksızın aşinalığı artırma riskini taşıması mümkündür.

Ayrıca, bu çalışmamızda bir önermeyle ilgili belirli inançlar söz konusu olduğunda, düzeltmelerin geri tepmediğini göstermiş olsak da, bunu yanlış bir şeyi ifade ederek elde edilen kapsamlı çerçevelemeden ayırt etmek gerekir. Örneğin, bir hükümet yetkilisinin "Bir karbon vergisi planımız yok." demesi, bir karbon vergisi uygulamasının hazırlanmakta olduğu inancında bir azalma sağlayabilir, ancak aynı zamanda "vergi" kelimesini kullanmak, insanları ideolojik veya pragmatik nedenlerle yeni vergilere karşı çıkmaya itebilir. Yani yanlış bilgi çerçevesini tekrarlamak yanlış bilginin kendisinin tekrarından daha fazla zarar verebilir ve bu nedenle iletişimciler, belki de düşüncelerini düzeltme çerçevelerinin ne olduğuna daha fazla odaklamalıdır.

Tüm bunlar gözetildiğinde, aşinalık nedeniyle geri tepme etkisinin nasıl ve ne zaman yaşandığı konusunda köklü bir çeşitlilik bulunduğu, bazı araştırmaların bu etkiyi tespit edemediği (veya çok zayıf bir şekilde tespit edebildiği) söylenebilir. Öte yandan, konuyla ilişkili diğer olgu ve bilişsel mekanizmalar yönünde genel destek olduğu ve bu nedenle gereksiz yere hatalı bilginin tekrar edilmesinden uzak durulmasının genel geçer olarak önerildiği de söylenebilir. Çünkü yanlış bilgiye olan aşinalığın artması, bazı durumlarda o bilgiyi düzeltme ihtimalinden daha çok zarar verebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Aşinalık Nedeniyle Geri Tepme Etkisinden Korunma Yöntemleri

Bu etkiyi önlemek veya başkaları üzerinde bu etkiye sebep olmamak için bazı temel noktalara dikkat etmenizi öneririz:[21]

 • Sahte bir iddiayı çürütürken, iddianın söylediklerini tekrarlamak yerine, eldeki gerçeklere odaklanın, o gerçekleri anlatın.
 • Sahte iddianın içeriğini gereğinden fazla tekrar etmeyin. Mümkünse neyi çürüteceğinizi kısaca söyleyin, sonrasında gerçeklere ve vereceğiniz bilgilere odaklanın. "Bunlar böyle söylüyor.", "Bunlar şöyle şeyler iddia ediyorlar." gibi cümlelerden olabildiğince kaçının.
 • Bir iddiayı çürütürken, doğrudan iddiayı çürüteceğinizi söyleyerek başlamayın. Gerçekleri ortaya koyarak başlayın, daha sonra bu gerçeklerin söz konusu iddiayı nasıl çürüttüğünü gösterin.[22] Zaten gerçekler anlaşıldıysa, sahtekarların ileri sürdüğü iddialar kişilerin zihninde otomatik olarak çürütülmüş olacaktır, sizin ekstradan o iddialardan söz etmenize gerek kalmayacaktır (veya çok kısaca üzerinden geçmeniz yeterli olacaktır).
 • Sahte bir iddiadan veya bir yalandan söz edeceğiniz zaman, bunun sahte bir iddia veya bir yalan olduğunu açıkça belirtin.[23] Sahte iddia üzerinde harcayacağınız kısa zamanda, bu iddianın ne tür diğer yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini ve insanların bu yalanları yaymaktaki amaçlarının ne olduğunu da çok kısaca anlatın, böylece insanları uyarın.[24]
 • Her sahte bilgiden söz ettiğinizde, mutlaka doğru bilgiler silsilesi ile devam edin. Buna, yalanı gerçekle boğmak denmektedir. Bunu yapmak, doğru bilgilerin insanların aklında kalma süresini ve ihtimalini artıracaktır.[25]

Örneğin, eğer Dünya'nın şekliyle ilgili sahte bilgiler yayan gruplardan bahsedecekseniz, onların iddialarını tekrar tekrar gündeme getirmeyin. Dünya'nın şeklinin nasıl belirlendiğini, ne tür araçlar kullanıldığını, deney bile yapmaya gerek olmadan (rasyonel çıkarımlarla) ve deneysel yöntemlerle Dünya'nın şeklinin nasıl belirlendiğini, belirli teknolojilerin ve bazı doğa yasalarının neden Dünya'nın şekli sayesinde bu şekilde çalışabildiğini (GPS uyduları veya kütleçekimi gibi) izah edin. İlla sahtebilim iddialarından söz edecekseniz, söz ettikten sonra bunun yanlış olduğunu ve doğruların neler olduğunu anlatmayı unutmayın. Ancak söz ettiğiniz gerçeklerin basitçe anlaşılabilecek şekilde aktarıldığından emin olmanız gerekmektedir. Birçok komplo teorisi veya sahtebilim iddiası, insanların kolayca yutabileceği şekilde tasarlandığı için, eğer siz de gerçekleri yeterince basit ve başarılı sunamazsanız, istemeden de olsa sahtebilim iddialarına güç kazandırmış olabilirsiniz.

Buna ek olarak, sadece spesifik iddiaları çürütmeye çalışmak yerine, genel olarak rasyonel düşünme, kanıt peşinde koşma, kanıt karşısında fikir değiştirme gibi yetenekleri insanlara kazandırmaya çalışmak daha köklü (ama biraz daha zor) bir çözüm önerisi olacaktır. Buna, önyargıdan arındırma teknikleri (İng: "debiasing techniques") adı verilmektedir. Kararların alındığı ortamın pekiştirilmesi, eğitim kültürünün geliştirilmesi, insanların rasyonel süreçleri işlettikleri ortamların iyileştirilmesi gibi adımlar, sahtebilim ve komplo teorisi gibi yalan bilgilerin yayılabilirliğini düşürecektir.

Son olarak, hiç birimizin bu tür etkilerden muaf olmadığını, kendimizin de kandırılabilir olduğunu hatırlamamız gerekmektedir. Başkalarına önerdiğiniz ve uyguladığınız teknikleri kendi üzerinizde de uygulayarak, kendi önyargılarınızı kırdığınızdan emin olmalısınız. Örneğin sağlıkla ilgili paylaşımlar yapan biriyseniz, bugüne kadar savunduğunuz bir iddia zamanla yeni veri ve kanıt ışığında değişecek olursa, bu konudaki görüşlerinizi değiştirmekten kaçınmamalısınız. Sürekli benzer bilgiler veriyor olmanızdan ötürü, belli bir bilimsel argümana karşı gereğinden fazla inanç beslemediğinizden emin olmalısınız. Bilimde kanıt karşısında görüş değiştirmenin erdem olduğunu unutmamalısınız.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 48. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
19
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/03/2024 14:59:00 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10579

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Madde
Görüş
Toplumsal Cinsiyet
Uzay Görevleri
Argüman
Plastik
Element
Akademi
Boyut
Çeviri
Video
Ağız
Moleküler Biyoloji
Elektron
Uzaylı
Hasta
Diş Hekimi
Kertenkele
Anksiyete
Meteor
Normal Doğum
Beslenme Davranışı
Ateş
Hastalık
Fotoğraf
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
"Domates Gribi" Hastalığı Neyin Nesi?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Aşinalık Nedeniyle Geri Tepme Etkisi: Sahtebilim ve Komplo Teorisi İddialarını Çürütmeye Çalışmak, Bu İddiaları Neden Güçlendiriyor?. (15 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 3 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10579
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M. (2021, June 15). Aşinalık Nedeniyle Geri Tepme Etkisi: Sahtebilim ve Komplo Teorisi İddialarını Çürütmeye Çalışmak, Bu İddiaları Neden Güçlendiriyor?. Evrim Ağacı. Retrieved March 03, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10579
I. Shatz, et al. “Aşinalık Nedeniyle Geri Tepme Etkisi: Sahtebilim ve Komplo Teorisi İddialarını Çürütmeye Çalışmak, Bu İddiaları Neden Güçlendiriyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 15 Jun. 2021, https://evrimagaci.org/s/10579.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. “Aşinalık Nedeniyle Geri Tepme Etkisi: Sahtebilim ve Komplo Teorisi İddialarını Çürütmeye Çalışmak, Bu İddiaları Neden Güçlendiriyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 15, 2021. https://evrimagaci.org/s/10579.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close