Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Galaksi Nedir? Farklı Galaksi Tipleri Nelerdir? Galaksiler Nasıl Oluşur ve Evrimleşir?

Galaksi Nedir? Farklı Galaksi Tipleri Nelerdir? Galaksiler Nasıl Oluşur ve Evrimleşir?
9 dakika
92,506
Evrim Ağacı Akademi: Astrofizik Yazı Dizisi

Bu yazı, Astrofizik yazı dizisinin 16. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Kütleçekim Dalgaları Nedir? LIGO Neyi, Nasıl Keşfetti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Galaksi; kütleçekimi etkisiyle bir arada tutulan yıldızlar, yıldız artıkları, yıldızlar arası gaz, toz ve karanlık madde sistemlerine verilen bir isimdir. Bu malzemelerin tamamı, kütleçekimi sayesinde galaksi içinde tutulmaktadır ve bu muazzam kütleçekimini sağlayan unsurlardan birisi, galaksilerin birçoğunun merkezinde bulunan kara deliklerdir (ancak kara delik bulunmaksızın da galaksi merkezlerindeki yüksek kütleli madde, galaksinin geri kalanını sistem dahilinde tutabilir). Kara delikler hakkında çok daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan alabilirsiniz.

Galaksiler içindeki gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler, yıldızlar, tozlar, bulutsular, karanlık madde ve nötron yıldızları milyonlarca yıllık süreçte oluşur oluşturur. Evren'imizde var olan, her biri muhteşem bir yıldız sistemine ve gaz topluluğuna sahip birçok galaksi vardır.

Her bir galaksi içerisindeki yıldız sayısı, yapısı ve gaz bulutları bakımından benzersizdir. Tıpkı her ülkenin birbirinden farklı olduğu gibi... Gezegenimizi tanımlarken yer çekimi, çekirdek, atmosfer, su ve kara kütlelerinin oluşturduğu yüzey gibi bilgileri kullanıyoruz. Gezegenler, birçok farklı ekosistem tiplerinden oluşur. Tıpkı yoğun insan nüfusu olduğu gibi, yoğun yıldız popülasyonlarına sahip galaksiler de vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Dünya, Güneş Sistemi'nde Samanyolu Galaksisi içerisinde bulunan bir gezegendir. Güneş, galaksi içerisinde dış tarafa 1/4 oranında yakın, merkeze ise 3/4 oranında uzak bir konumda yer almaktadır.

Tüm galaksilerin hareketlerinden çıkan sonuca göre, galaksilerin oluşturduğu galaksi kümeleri, Evren'in genişlemesine bağlı olarak birbirinden uzaklaşmaktadırlar. Örneğin Samanyolu Galaksisi, saatte 2.2 milyon kilometreye (saniyede 600 kilometreye) ulaşan bir hızla Evren içinde hareket etmektedir! Bu demek oluyor ki milyarlarca yıl önce, bir noktada tüm galaksiler bir arada bulunuyorlardı. Bunca zamandır galaksileri birbirinden uzaklaştıran bir "patlama" olduğu ve bu patlamanın Büyük Patlama olduğu söyleniyor. Büyük Patlama hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Tıpkı Dünya'mız, gezegenimize özgür sayısız malzemeden oluştuğu gibi, her galaksi de eşsiz bir gaz, toz ve yıldızların karışımından oluşmaktadır. Dünya'da birçok ülke olduğu gibi, galaksilerin de kendi içinde farklı tipleri vardır.

Galaksi Oluşumu

Galaksi oluşumunu ve evrimini açıklayan birçok model, evrenin ilk zamanları hakkında bildiklerimize; evrenin ilk zamanları hakkındaki bilgimiz ise Büyük Patlamanın artıkları olan kozmik mikrodalga arka plan ışıması hakkındaki modellere dayanmaktadır. Evrenin ilk zamanlarında yüksek sıcaklıktan dolayı maddenin yoğunlaşıp öbekler oluşturması mümkün değildi. Ancak zamanla evrenin genişleyerek soğumasıyla birlikte gaz ve toz kümeleri oluştu. Bu büyük kümeleri zamanla yoğunlaşıp kendi kütle çekim alanları altında çökerek galaksileri meydana getirdiler.

Tüm Reklamları Kapat

Bunun dışında, galaksilerin oluşumunu açıklayan iki önemli model mevcuttur. Bunlar; yukarıdan aşağıya (İng: "top-down") ve aşağıdan yukarıya (İng: "bottom-up") modelleridir. İlk model, galaksilerin çok büyük gaz bulutlarının kendi içine çökmesiyle oluştuğunu savunurken ikinci model ise galaksilerin, daha küçük boyuttaki gaz bulutlarının çarpışarak birleşmeleri sonucunda oluştuğunu savunmaktadır.

Galaksilerin oluşumu her ne kadar birbirine benzese de oluştuktan sonraki görünümleri farklıdır. Farklı tipte galaksi oluşumunun, ilk başta onu oluşturan gaz bulutunun ya da bulutlarının açısal momentumuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Çarpışmadan ya da çöküşten sonra oluşan bu ilkel galaksi, eğer büyük bir açısal momentuma sahipse oluşan galaksi düz bir yapıya sahip, hızla dönen bir sistem (sarmal galaksi) oluşturma eğiliminde olurken; görece daha küçük açısal momentuma sahip olduğunda ise daha küresel bir sistem (eliptik galaksi) oluşturma eğiliminde olmaktadır. Günümüzde de galaksi oluşumu ve evrimi konusunda tartışmalar devam etmektedir ve açığa çıkarılmayı bekleyen birçok soru ve model barındırmaktadır.

Galaksi Evrimi

Galaksiler oluşumlarından sonsuza dek aynı kalmayabilirler. Belli bir süre sonra onları oluşturan yıldızların hayatlarının son bulması, başka bir galaksiyle çarpışma ya da başka bir galaksinin çekim alanından etkilenme gibi sebeplerle form değiştirebilir, yani evrimleşebilirler. Galaksi evrimini üç sınıfa ayırabiliriz; pasif evrim, diğer galaksilerle etkileşim sonucu evrim ve seküler evrim.

Pasif Evrim

Galaksinin başka galaksilerle çarpışmayarak ya da etkileşime girmeyerek bozulmadan kaldığı, sürekli yeni yıldız oluşumlarından yoksun bir evrimleşme türüdür. Bu galaksilerdeki oldukça parlak ve yüksek kütleli yıldızlar zamanla anakol evresinden çıkıp kırmızı dev olurlar ve bu da galaksinin gitgide daha sönük, kırmızımsı bir görünüm almasına neden olur. Evrende izole halde kalmış, erken tip eliptik galaksiler bu şekilde evrimleşirler.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Diğer Galaksilerle Etkileşim Sonucu Evrim

Galaksilerin başka galaksilerle etkileşime girmesi, yeni yıldız oluşumlarının tetiklenmesine sebep olabilir. Böyle bir durumda galaksinin yapısı, rengi ve parlaklığı değişecektir. Yeni yıldız oluşumları galaksinin parlaklığını artırırken aynı zamanda daha genç ve büyük kütleli yıldızların varlığı galaksinin daha mavimsi bir renge sahip olmasına neden olur. Tabii zamanla, tıpkı pasif evrimde de olduğu gibi bu yeni yıldızlar anakol evresinden çıkacak ve galaksinin özellikleri çarpışmadan önceki haline geri dönecektir.

Fakat bu etkileşimin (ya da çarpışmanın) yıldız oluşumlarıyla sonuçlanmaması da mümkündür. Böyle bir durumda galaksinin rengi ve parlaklığı aynı kalırken yalnızca yapısı değişir. Yani sarmal bir galaksi merceksi galaksiye; merceksi galaksi ise eliptik galaksiye dönüşebilir.

Sürekli (Seküler) Evrim

Sürekli evrim, yavaş ve istikrarlı bir evrimdir. Böylesi bir evrim, galaksilerin etraflarındaki maddeyle uzun sürede etkileşmesi (örneğin gaz toplaması) sonucu gerçekleşir. Ya da bu süreç spiral kolların veya çubukların neden olduğu iç yapı süreçleriyle şekillenir. Bu nedenle seküler evrim, özellikle disk yapısına sahip galaksilerin evriminde önemli bir role sahiptir ve eliptik galaksilerin oluşumunu göreli olarak daha az etkilediği düşünülmektedir.

Galaksi Tipleri (Türleri)

Galaksiler, morfolojik yapılarına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma zaman içerisinde değişse de bazı kavramlar günümüzde halen ilk günkü gibi anılmaktadır.

Aslında, 20. yüzyıldan önce Samanyolu dışında galaksilerin var olduğu bile bilinmiyordu. Bu galaksiler, bulanık bulutları andırdığından astronomlar onları "bulutsu", ya da daha bilinen adıyla "nebula" olarak adlandırmışlardı. Yani gökyüzünde böyle yapılar olduğu pekâlâ biliniyordu, ama Samanyolu'nun bir parçası oldukları sanılıyordu. Tıpkı Samanyolu gibi ayrı ve çok uzakta yer alan yapılar olduklarına dair hiçbir fikrimiz yoktu. Daha sonra 1920'lerde astronom Edwin Hubble Andromeda'nın bir bulutsu değil galaksi olduğunu gösterdi. Andromeda, Samanyolu içerisinde olamayacak kadar uzaktaydı.

Bugün ise neredeyse tüm mevcut galaksi sınıflandırma sistemleri, 1926'da Hubble tarafından önerilen ilk şemanın sonucudur. Bu şemayı Hubble çatal diyagramı olarak adlandırmaktayız. Hubble çatal diyagramında morfolojik yapılarına göre galaksiler dört ana gruba ayrılır: Bunlar; spiral (sarmal) galaksi, çubuklu-sarmal galaksi, eliptik galaksi ve düzensiz galaksidir.

Tüm Reklamları Kapat

1) Spiral Galaksi

Spiral galaksiler Evren'de en yaygın bulunan galaksi tipidir. Samanyolu'na en yakın galaksi olarak bilinen Andromeda Galaksisi bu tipte bir galaksidir. Spiral galaksiler; disk merkezlerinde bir şişkinlik ve halo bölgesine sahiptir. Galaksinin merkezi, yaşlı yıldızları barındıran, toz ve gaz bulutlarından yoksun olan küre biçiminde bir çıkıntı içeren çekirdeğe benzer. Galaksinin spiralleri dairesel şekli oluşturur. Spiral galaksinin kolları, diskten çıkar ve burası yeni yıldızların oluşacağı yerlerdir.

Spiral Galaksi
Spiral Galaksi
Space Facts

Bazı galaksilerde "halo bölgesi" adı verilen parlak bir bölge bulunur. Halo Bölgesi, galaksinin dış kenarında bulunan, küresel yıldız kümeleri olarak bilinen eski yıldızların, küresel şekilli oluşturduğu bir topluluktur. Görünür ışıkta kolay kolay fark edilmeyen ancak gökadanın iki katı büyüklüğüne yayılabilen bir yapıya sahiptir. Halo bölgesinde "yıldızlararası gaz" olarak bilinen düşük yoğunluklu gaz ve toz bu bölgede bolca bulunur. Halo bölgesi aslında görünmezdir; ancak Samanyolu'nun bu görünmez kitle olmadan nasıl görüneceğine dair simülasyonlar vardır.

Gökada etrafında görülen beyaz ışık Halo bölgesidir
Gökada etrafında görülen beyaz ışık Halo bölgesidir
Kurzweilai

2) Çubuklu Spiral Galaksi

Samanyolu Galaksisi bu grup içerisindedir. Çubuklu Spiral Galaksileri özellik bakımından normal Spiralli Galaksiler ile farklılık göstermezler. Ancak aynı zamanda şişkin merkez boyunca uzanan parlak yıldız çubukları vardır.

Tüm Reklamları Kapat

Burada, yıldız renkleri ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Yıldızlar, birçok farklı dalga boyunda ışık yayarlar. Ancak bir yıldız emisyonunun yoğunlaştığı ışığın dalga boyu, yıldızın sıcaklığıyla ilgilidir. Yıldız ne kadar sıcak olursa o kadar mavi ışık yayar, ne kadar soğuk olursa o kadar kırmızı ışık yayar. Yıldızların evrimi, ömürleri ve Hertzprung-Russel Diyagramı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Konumuza dönecek olursak: Galaksinin merkezindeki parlak şişkin bölgede çok düşük aktivite ve çoğunlukla kırmızı yıldızlar vardır. Galaksinin yıldız çubuklarında ve kollarında yıldız oluşumu gibi aktiviteler daha fazla gerçekleşir.

Çubuklu Spiral Galaksinin Spiral Galaksi ile arasında çok fark olmadığına dikkat edin
Çubuklu Spiral Galaksinin Spiral Galaksi ile arasında çok fark olmadığına dikkat edin
Space Facts

Güneş'in galaksi içerisinde bulunduğu kol, en fazla gaz içeren bölgedir ve burada yeni yıldızlar oluşturulur. Bu bölgede bol miktarda mavi yıldız bulunur.

Bilim insanları, galaksimizin kütlesinin %90'ının karanlık maddeden oluştuğunu düşünmektedir. Bu tüm "aydınlık madde" (veya "sıradan madde") olarak diyebileceğimiz çıplak gözle veya teleskop yardımıyla görebileceğimiz kısmı %10 yapar.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
 • Dış Sitelerde Paylaş

3) Eliptik Galaksi

Eliptik galaksiler uzamış küresel şekilleri ile merkezde çekirdek veya çıkıntı olmamasıyla tanınabilir. Eliptik galaksilerde çekirdek olmamasına rağmen, galaksi merkezi daha parlaktır ve dışa doğru parlaklığı azalır. Yıldızlar, gazlar ve diğer malzemeler Eliptik Galaksi boyunca yayılmıştır. Eliptik galaksilerin neredeyse yuvarlak ve uzun olması nedeniyle şekilleri puroya benzetilir. Bu tip galaksilerdeki yıldızlar görece daha yaşlı yıldızlardır.

Eliptik Galaksilerin kütlesinin büyük bir kısmının merkezlerinde bulunan kara delik oluşturduğu düşünülmektedir. Bu tür galaksilerin düşük aktiviteleri vardır ve genellikle düşük kütleli yaşlı yıldızlar bulunur. Çünkü yıldız oluşumu için gerekli olan gaz ve tozlar bulunmamaktadır.

Eliptik Galaksi
Eliptik Galaksi
Space Facts

Evrende bilinen en büyük eliptik galaksiler bir trilyona kadar yıldız barındırabilmekte ve iki milyon ışık yılı çapında olabilmektedirler. Bu galaksiler dev eliptik galaksiler olarak adlandırılır. Ancak elbette bütün eliptik galaksiler, dev eliptik galaksi değildir. Bunların yanında çok daha küçük boyutta olanları da mevcuttur ve boyutlarına göre bazıları cüce eliptik galaksi olarak adlandırılır.

4) Düzensiz Galaksi

Adından da anlaşılabileceği gibi bu tip galaksilerin şekilleri düzensizdir. Düzensiz Galaksiler gaz, toz, yıldızlar, bulutsu oluşumlardan, nötron yıldızlarından, kara deliklerden ve tüm galaksilerde ortak olan elementlerden oluşur. Düzensiz Galaksiler IO ve IM olarak iki sınıfa ayrılır. IM galaksileri, en sık bulunan düzensiz galaksiler arasında meydana gelir ve sarmal gökada kollarının izi görülebilir. IO galaksileri ise tamamen rastgeledir ve "kaotik" olarak da isimlendirilir. Bilinen gökadaların yaklaşık %20'si Düzensiz Galaksi olarak tanımlanmıştır. Dünya'dan en iyi görülebilen Düzensiz Galaksi, Küçük Macellan Bulutu'dur ve bir IM Galaksisidir.

Düzensiz Galaksi
Düzensiz Galaksi
Flickr

Düzensiz Galaksiler genellikle onları spiral veya eliptik olarak tanımlamak için yeterli bir yapıya sahip değildir. Bazı durumlarda çubuk yapı özelliğini gösterebilirler ve aktif yıldız oluşumu bölgelerine sahip olabilirler. Bazı küçük düzensiz galaksiler, yaklaşık 13.5 milyar yıl önce oluşan en eski galaksilere benzer şekilde "Düzensiz Cüceler" olarak isimlendirilir. Düzensiz galaksiler yapılarıyla veya eksiklikleriyle tanımlanırlar.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Astrofizik Yazı Dizisi

Bu yazı, Astrofizik yazı dizisinin 16. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Kütleçekim Dalgaları Nedir? LIGO Neyi, Nasıl Keşfetti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
89
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 29
 • Tebrikler! 24
 • Bilim Budur! 21
 • Merak Uyandırıcı! 15
 • İnanılmaz 11
 • Umut Verici! 9
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 7
 • Üzücü! 2
 • Güldürdü 1
 • Grrr... *@$# 1
 • İğrenç! 1
 • Korkutucu! 1
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/05/2024 09:14:55 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/638

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Işık Hızı
Doğa Yasaları
Nöroloji
Kök Hücre
Astrofotoğrafçılık
Acı
Doğru
2019-Ncov
Kanat
Afrika
Geometri
Dünya
Uzay Aracı
Jinekoloji
Eşeyli Üreme
Entomoloji
Köpekgil
Buz
Primat
Uterus
Böcek
Nanoteknoloji
Gen İfadesi
Görelilik
Tüy
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. E. Bakırcı, et al. Galaksi Nedir? Farklı Galaksi Tipleri Nelerdir? Galaksiler Nasıl Oluşur ve Evrimleşir?. (30 Eylül 2019). Alındığı Tarih: 21 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/638
Bakırcı, Ç. E., Bakırcı, Ç. M., Elçi, . (2019, September 30). Galaksi Nedir? Farklı Galaksi Tipleri Nelerdir? Galaksiler Nasıl Oluşur ve Evrimleşir?. Evrim Ağacı. Retrieved May 21, 2024. from https://evrimagaci.org/s/638
Ç. E. Bakırcı, et al. “Galaksi Nedir? Farklı Galaksi Tipleri Nelerdir? Galaksiler Nasıl Oluşur ve Evrimleşir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 30 Sep. 2019, https://evrimagaci.org/s/638.
Bakırcı, Çınar Ege. Bakırcı, Çağrı Mert. Elçi, . “Galaksi Nedir? Farklı Galaksi Tipleri Nelerdir? Galaksiler Nasıl Oluşur ve Evrimleşir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 30, 2019. https://evrimagaci.org/s/638.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close