Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Büyük Patlama'dan Önce Ne Vardı? Evren Başlamadan Önce Neler Oldu?

Kuzey Kutbu'nun Daha da Kuzeyinde Ne Var?

Büyük Patlama'dan Önce Ne Vardı? Evren Başlamadan Önce Neler Oldu? Future
9 dakika
41,631
 • Fiziksel Kozmoloji

Büyük Patlama, genel olarak her şeyin başlangıcı olarak düşünülür. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce bir "patlama" oldu ve Evren, genişleyerek "var olmaya" başladı. Burada, Büyük Patlama ile ilgili ilk yaygın yanlış kanıyı görmüş oluyoruz: Büyük Patlama, gerçekte bir "patlama" değildi. Yani ortada ateş, alev, yanıcı ve yakıcı maddeler, oksijen, yanma tepkimesi veya basınç dalgası yoktu. Büyük Patlama, Evren'deki her şeyin olmaya başladığı, zaman ve mekanın oluşmaya başladığı ândı.

Bu durumda akla şu soru geliyor: Büyük Patlama'dan önce neler oluyordu? Sorunun kısa cevabı şu: Bilmiyoruz. Uzun cevap ise şu: Birçok şey olabilir ve olası cevapların hepsi, birbirinden kafa karıştırıcıdır.

Bu Reklamı Kapat

Büyük Patlama Sırasında...

Anlaşılması gereken ilk şey, Büyük Patlama'nın gerçekte ne olduğudur. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde teorik fizikçi olan ve The Big Picture kitabının yazarı olan Sean Carroll, Büyük Patlama'nın "zamanda bir ân" olduğunu söylüyor; "uzayda bir nokta değil". Bir diğer deyişle Büyük Patlama, Evren içerisinde belli bir noktada yaşanmamıştır. Her yerinde, aynı anda yaşanmıştır ve o "ân", bizim Büyük Patlama olarak isimlendirdiğimiz ândır.

Aslında yaygın bir kanı (ve fizikçiler arasında da genel geçer olarak yapılan kabul), Evren'in Büyük Patlama anında ufacık bir nokta olduğu yönündedir. Fakat Sean Carroll, Evren'in Büyük Patlama sırasında da sınırsız büyüklükte de olmasının muhtemel olduğunu söylemektedir. Büyük Patlama'da Evren'in ufacık olduğunu düşünme nedenimiz, şu anda Evren'in hızlanarak genişlediğini bilmemizdir. Bu bilgiden yola çıkıp, kasedi "geri saracak" olursak, giderek genişleyen bir Evren yerine, giderek küçülen bir Evren görürüz ve o Evren, Büyük Patlama anında ufacık bir noktadan ibaret olacaktır.

Bu Reklamı Kapat

Sean Carroll'a göre Büyük Patlama ile ilgili asıl ilgi çekici olan şey, Evren'in ufacık bir nokta veya sınırsız bir yapı olması değildir. Asıl önemli olan, Evren'in o noktada aşırı yoğun olduğu ve Büyük Patlama'yla birlikte, yoğunluğunun çok çabuk bir şekilde azalmaya başladığıdır.

Bu noktada yaygın bir diğer soru işareti, Evren'in neyin içine genişlediği sorusudur. Bu soru, çoğu durumda anlamlı bir soru değildir; çünkü Evren zaten var olan bütün mekan ve bütün zamana verdiğimiz isimdir. Evren'in dışında ne olduğunu sormak, Kuzey Kutbu'nun daha da kuzeyinde ne olduğunu sormaya benzer (buna az sonra geleceğiz). Yani yaygın kabule göre, Evren'in dışında hiçbir şey yoktur; çünkü Evren, tanımı gereği her şeydir (tabii Çoklu Evrenler Teorisi gibi teoriler burada göz ardı edilmektedir).

Özetle, Büyük Patlama'da her şey şimdi olduğundan çok daha yoğun ve sıcaktı; ama "dışarısı" diye bir şey yoktu. Evren, uzayın içinde genişlemedi; uzayın kendisi genişledi. Carroll'a göre Büyük Patlama'dan önceki bebek Evren'e bakmak çok cazip olurdu; fakat bu imkansız. Bugün bile, göremediğimiz şeylere zamanda geriye bakmanın bir yolu yoktur. Carroll şöyle diyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Evrenin neresinde olursanız olun, 14 milyar yıl öncesine giderseniz; son derece sıcak, yoğun ve hızla genişleyen bu noktaya gelirsiniz.

Evren'de, protonların ve nötronların çarpışması ve birleşmesi için yeterince soğuduğu âna kadar, yani Büyük Patlama'dan 1 saniye sonrasına kadar ne olup bittiğini kimse bilemez. Birçok bilim insanı, evrenin ilk saniye boyunca şişme (kozmik enflasyon) denilen üssel bir genişleme sürecinden geçtiğini düşünüyor. Bu, uzay-zaman dokusunu düzeltebilir ve maddenin Evren'de neden bu kadar homojen dağıldığını açıklayabilir.

Büyük Patlama'dan Önce...

Büyük Patlama'dan Öncesi, Anlamsız Bir Soru Olabilir mi?

Büyük Patlama'dan önce Evren'in, Büyük Patlama meydana gelinceye kadar sabit bir durumda devam eden, çok sıcak ve yoğun bir malzemenin sonsuz bir uzantısı olması mümkündür. Carroll, bu aşırı yoğun evrenin kuantum mekaniği tarafından kontrol edilebileceğini söylüyor. O zaman Büyük Patlama, klasik fiziğin evrendeki evrimin kontrol edici güç olduğu ânı temsil ediyor olurdu.

Stephen Hawking'e göre bu ân, en önemli şeydir. Hawking, Büyük Patlama'dan önce olayların ölçülemeyeceğini ve bu nedenle tanımsız olduğunu söylüyor. Hawking bunu "sınırsızlık önerisi" olarak adlandırıyor. Ona göre zaman ve mekan sonludur; fakat Evren'in herhangi bir sınırı, başlangıcı ​​veya bitiş noktası yoktur.

Şöyle düşünün: Dünya yüzeyi nerede başlar? Nerede biter? Dünya yüzeyi, sonsuz değildir; ancak sınırsızdır. Evren de işte böyledir. Sonsuz değildir; ancak bir başlangıcı ya da sonu yoktur, dolayısıyla sınırsızdır. Hawking, 2018'de National Geographic tarafından sunulan Star Talk'ta yaptığı söyleşide şunları söylüyor:

Büyük Patlama öncesindeki olayların gözlemsel olarak anlamlı bir sonucu olmadığı için, bu olayları teorinin sınırları dışına atıp, zamanın kendisinin Büyük Patlama'da başladığını söyleyebiliriz.

Kuzey Kutbu'nun Daha da Kuzeyinde Ne Var?

Birinin size Kuzey Kutbu'nun daha kuzeyinde ne olduğunu sorduğunu düşünün. Bu sorunun biraz anlamsız olduğunu ona izah etmeye çalışabilirsiniz. Kuzey Kutbu, gezegenimizin dönüş ekseni sayesinde tanımlanan bir noktadır. Dünya, küreseldir ve kuzeye doğru çekeceğiniz her çizgi, Kuzey Kutbu'ndaki bir noktada birleşecektir. Dolayısıyla Kuzey Kutbu'nun "daha kuzeyinde" bir şey yoktur. İşte astrofizikçilere sıklıkla sorulan "Büyük Patlama'dan önce ne vardı/oldu?" sorusu da buna benzerdir.

Bu Reklamı Kapat

Soru içerisine gömülü olan varsayım, tıpkı "dünden öncesi" olması gibi, "Büyük Patlama'dan öncesi" diye bir şeyin var olduğudur. Bizim günlük yaşamlarımızda her zaman daha öncesi vardır, tıpkı günlük yaşamlarımızda her zaman kuzeye doğru bir adım atabilecek olmamız gibi. Ancak Büyük Patlama, geriye doğru izlediğimiz zamanın sınırıdır. Tıpkı Kuzey Kutbu'nun gidebileceğimiz en kuzeydeki nokta olması gibi.

Büyük Patlama'nın bir noktada meydana geldiğine dair genel bir görüş var. Her ne kadar gözleyebildiğimiz evrenin bir zamanlar avcunuzun içerisine sığacak ufacık bir nokta olduğu doğru olsa da, bu Büyük Patlama'nın düzgün bir anlatımı değildir. Çünkü Büyük Patlama tek bir noktada başlamadı. Büyük Patlama, "her yerde" başladı.

Yukarıdaki görselde buna dair bir fikir edinebilirsiniz. Işığın hızı sınırlı olduğu için (sonsuz olmadığı için), Evren içerisinde daha uzak objelere baktıkça, aslında daha geçmişe bakmış olmaktayız. Dolayısıyla bize yakın, milyonlarca ışık yılı uzaktaki galaksilerin yaşları da milyonlarca yıl iken, daha uzaktakilerin yaşı milyarlarca yıldır. 

En uzaktaki galaksinin ötesinde kozmik mikrodalga artalan ışıması vardır. Bu, Büyük Patlama'nın ısıl (termal) bir kalıntısıdır. Bunun ötesindeyse, her ne yöne bakarsanız bakın, Büyük Patlama'yı göreceksiniz. Tabii ki kozmik artalan ışımasının ötesini "göremezsiniz", çünkü Evren bu zamanlarda aşırı sıcak ve yoğundu, bu sebeple de transparan (ışık geçirir halde) değildi.

Bu Reklamı Kapat

Kozmik mikrodalga artalan ışımasını doğrudan gözleyemiyor olsak da, bu ışımanın öncesindeki zamanlara dair bazı bilgilerimiz var. Örneğin biliyoruz ki bu zaman, atomların oluşmaya başladığı sıcaklığa erişilen zamandır. Biliyoruz ki bu zamanlarda bir "erken genişleme dönemi" vardı. Ve biliyoruz ki Evren, yaygın kanının aksine, bir noktada (singülarite) başlamadı. Gözlenebilir Evren bir zamanlar çok küçüktü; ancak sıfır hacimli bir nokta olarak başlamadı. Aslında, tam da bu genişleme sebebiyle Evren'in tek bir noktada başlamaması mümkün olmuştur.

Ayrıca bizim gözlemlerimizin limitleri dahilinde biliyoruz ki evrenin genel bir "kıvrımı" bulunmamaktadır. Bu, evrenin bizim gözleyebildiğimiz bölgeden çok daha büyük olduğu anlamına gelir. Bilgilerimiz ışığında, evrenin sınırsız olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı Hawking'in söylediği gibi.

Eğer ki evren sınırsız büyüklükteyse ve zaman içerisinde belirgin bir başlangıcı yoksa, Büyük Patlama'dan "önce" ne oldu? Sonsuzluğun ötesinde ne var? Kuzey Kutbu'nun ötesinde ne var?

Kuzey Kutbu
Kuzey Kutbu
Swoop Arctic

Büyük Patlama, Bir Simetri Ânı Olabilir mi?

Ama herkes bu cevapla tatmin olmuş değil. Belki de Büyük Patlama'dan önce düşünmeye değer başka bir şey vardı. Bir fikir, Büyük Patlama'nın zamanın başlangıcı olmadığı, aksine bir simetri ânı olduğu yönündedir. Bu fikre göre Büyük Patlama'dan önce, bu Evren ile aynı olan; fakat entropinin geleceğe değil, geçmişe doğru arttığı başka bir evren vardır.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Atlas

ATLAS – Kıtalar, Denizler ve Kültürler Arası Yolculuk Rehberi, sadece coğrafi bilgileri değil, ülkelerin karakteristik yönlerini de sunan büyük boy haritaları, ödüllü tasarımı ve göz alıcı çizimleriyle sizi koltuğunuzdan kıpırdamadan dünya turuna çıkarıyor. Dünyanın binbir harikası ve ilginçliği arasında rengârenk bir yolculuk. İzlanda’nın buzulları, Mısır’ın çöl kervanları, Avustralya’nın ornitorenkleri, Madagaskar’ın dev baobab ağaçları, Meksikalıların garip bayramları ve Charlie Chaplin’den Halide Edip Adıvar’a ülkelerini gururlandıran isimler. Tüm dünyada büyük ilgi gören, İzlanda’dan Polonya’ya, Amerika’dan İspanya’ya 37 dilde yayımlanan, çocuk kitaplarında en prestijli ödüllerden Prix Sorcières (Fransa) ve Premio Andersen’i (İtalya) kazanan Atlas, devasa buzullardan küçücük böceklere, dünyamızın barındırdığı akılalmaz çeşitliliği ve göz alıcı renkleri kutlamak için hazırlanmış görsel bir festival.

 1. “Gördüğünüz anda dokunma hissi uyandıran bir kitap. Çocuklar kadar
  yetişkinleri de büyülemesi muhtemel.” Wall Street Journal
 2. “İlk görüşte aşk! Sizi daha fazlasını merak etmeye, hatta yolculuğa
  çağırıyor.” Guardian
 3. “Sınıf ve kütüphaneler için olmazsa olmaz.” School Librarian Journal
Devamını Göster
₺145.00
Atlas

Carroll'a göre entropiyi arttırmak (yani bir sistemdeki düzensizliği artırmak), aslında zamanın yönünü belirleyen şeydir. Yani bu ayna evrendeki zaman, modern Evren'deki zamanın zıttı yönde ilerler ve Evren'imiz, o evrenin "geçmişinde" kalır.

Bu teorinin savunucuları, aynı zamanda Evren'in diğer özelliklerinin de bu "ayna evren"de tersine dönmüş olacağını ileri sürüyorlar. Örneğin fizikçi David Sloan, Oxford Üniversitesi'nin bilim blogunda, moleküller ve iyonlardaki asimetrilerin ("kiralitenin"), Evren'imizdekilerle zıt yönlerde olacağını söylüyor.

Evren, Bir Diğer Evren'in Devamı Olabilir mi?

Başka bir teori de, Büyük Patlama'nın her şeyin başlangıcı olmadığını, hâlihazırda var olan antik bir Evren'in, bir daralma döneminden genişleme dönemine geçtiği bir ân olduğunu söylüyor. "Büyük Sıçrama" adı verilen bu kavram, Evren'in durmaksızın genişleyip daralarak ve tekrar genişleyerek, sonsuz sıklıkta Büyük Patlamalar olabileceğine işaret ediyor. 

Carroll'a göre bu, problemli bir teori; çünkü genişleyen bir Evren'in neden veya nasıl büzüşüp, daha düşük entropi durumuna döneceğine dair hiçbir açıklama bulunmuyor. Ancak yine de bu problem, Evren'imizin "orijinal evren" olduğunu garanti etmiyor. Carroll ve meslektaşı Jennifer Chen'in, Büyük Patlama öncesine dair kendi teorileri var: 2004 yılında yayınladıkları bir makalede ikili, bildiğimiz Evren'in, "ebeveyn" konumundaki bir diğer evrenden kopan bir miktar uzay-zamanın "yavrusu" olduğunu öne sürdüler.

Carroll'a göre bu, radyoaktif bir çekirdek bozunmasına benziyor. Bir çekirdek bozunduğunda, bir alfa veya beta ışıması yapar. "Ebeveyn evren" de aynı şeyi yapabilir; ışımalar yerine, belki de sonsuza kadar bebek evrenleri üretiyordur? Carroll şöyle diyor:

Bunun olmasına izin veren, bir kuantum dalgalanmasıdır ve bu bebek evrenler, kelimenin tam anlamıyla "paralel evrenler"dir.

Carroll, bu evrenlerin birbirleriyle etkileşime girmediğini ve birbirini etkilemediğini söylüyor.

Sonuç

Tüm bunlar size oldukça garip geliyorsa, bunun sebebi bilim insanlarının henüz Büyük Patlama ânını gözlemleyecek bir yönteminin olmamasıdır. Carroll, keşfedilecek çok şey olduğunu söylüyor. 2015 yılında, güçlü galaktik çarpışmalardan tespit edilen kütleçekim dalgaları ile, ilk saniyedeki Evren'in genişlemesi ile ilgili temel gizemleri çözebilme olasılığı ortaya çıktı.

Carroll, teorik fizikçilerin kuantum kuvvetlerinin nasıl işleyebileceği konusunda daha kesin tahminler yapmak gibi önemli işlerinin olduğunu söylüyor ve ekliyor:

Şu anda ne aradığımızı bile tam olarak bilmiyoruz. Ta ki bir teoriye sahip olana dek...
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 52
 • Muhteşem! 27
 • İnanılmaz 23
 • Merak Uyandırıcı! 23
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 19
 • Bilim Budur! 10
 • Umut Verici! 5
 • Üzücü! 3
 • İğrenç! 3
 • Korkutucu! 3
 • Güldürdü 2
 • Grrr... *@$# 1
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Live Science | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/05/2022 11:07:38 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7999

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Eğilim
Şehir
Zehir
Evrim Ağacı Duyurusu
Egzersiz
Evrim Ağacı
Hastalık Kataloğu
Carl Sagan
Kimyasal Evrim
Mitler Ve Gerçekler
Küresel Salgın
Ahlak
Maskeler
Test
Çocuklar
Dünya Sağlık Örgütü
Covid-19
Olasılık
Sinir Hücresi
Hematoloji
Şehir Hastanesi
Teori
Biyoçeşitlilik
Organ
Akciğer
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et