Ayna Dokunma Sinestezisi Nedir? Başka Birine Dokunulduğunda Size Dokunulmuş Gibi Hissetmeniz Mümkün mü?

Ayna Dokunma Sinestezisi Nedir? Başka Birine Dokunulduğunda Size Dokunulmuş Gibi Hissetmeniz Mümkün mü?
Sinestezi
NPR
Yazar Rachel Nall Çağrı Mert Bakırcı Editör Çağrı Mert Bakırcı
7 dakika
1,836 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat

Ayna dokunma sinestezisi, bir kişinin başka birisine dokunulduğunu gördüğünde kendisine dokunulmuş gibi hissetmesine sebep olan bir durumdur. Buradaki "ayna" terimi, başka birisine dokunulduğunda hislerin o kişideki yansımasını ifade eder. Yani birisine sol taraftan dokunuluyorsa, kişinin ona sağ taraftan dokunuluyormuş gibi hissetmesi anlamına gelir.

Delaware Üniversitesine, göre toplumun %2'si sinesteziye sahip. Bu durum hakkındaki mevcut araştırmaları öğrenmek ve sinesteziye sahip olup olmadığınızı anlamanın birkaç yolu için, okumaya devam edin.

Ayna
Ayna
Unsplash

Ayna Dokunma Sinestezisi Gerçek Mi?

Delaware Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, 2000'den fazla öğrenciye, avuç içi aşağı veya yukarı bakan ellerin bulunduğu videolar ve daha sonra videoda dokunulmuş eller gösterildi. Videoyu izleyen kişilere, vücudunun herhangi bir yerinde dokunma hissi olup olmadığı soruldu. Yaklaşık olarak 45 kişinin ellerinde bir dokunuş hissettiği rapor edildi.

Reklamı Kapat

Doktorlar, ayna dokunma sinestezisini deneyimleyen bu insanları "sinestet" olarak tanımlıyor. Bu bir hastalık veya anomali değil, bir "varyasyon" ("çeşitlilik") olarak tanımlanıyor. Cognitive Neuroscience dergisinde yayımlanan bir makaleye göre araştırmacılar, bu durumu beyindeki duyusal bilginin diğer insanlardakinden farklı işlenmesine sebep olan yapısal farklılıklarla ilişkilendiriyorlar.[1]Salinas, şöyle diyor:

Ayna dokunma sinestezisi bir hastalık değildir. Belki nörolojik veya algısal bir özellik olarak tanımlamak en doğrusu olacaktır.
Beyin ve karmaşık renkleri içeren görsel
Beyin ve karmaşık renkleri içeren görsel
Autistic Empath

Bu, kulağa bir süperkahraman özelliği gibi gelse de, çok olumsuz tarafları da olabiliyor. Örneğin Salinas, hasta bakarken bazen zorlanabildiğini şöyle anlatıyor:[5]

Bir keresinde kendi kendine zarar verecek düzeyde tikleri olan bir hastam vardı. Dudaklarının içini kanatacak kadar ısırır, dişlerini aşındıracak düzeyde gıcıdrdatırdı. Onu tedavi ederken bunları yapışını her izlediğimde, kendi yanaklarım ve dudaklarımın acıyla inlediğini hissederdim.

Bu kişiler, Game of Thrones gibi şiddet içerikli dizi ve filmleri izlerlerken, filmlerdeki karakterlerin acısını neredeyse birebir deneyimleyebiliyorlar. San Francisco'da bir masaj terapisti olan sinestet C. C. Hart, şöyle diyor:[7]

Bu filmlerde insanların birbirine işkence etmesi, birbirlerini kalıcı olarak yaralaması ve hatta öldürmesi, benim hiperventilasyona [E.N. aşırı hızlı nefes alıp verme modu] girmeme neden oluyor. Karakterlerin vücutlarında açılan yaraların olduğu yerlerde acı hissediyorum. Örneğin acıya dayalı komedi dizilerini de [E.N. örneğin Jackass] izleyemiyorum. Bunlar bana komik gelmiyor, canımı acıtıyorlar.

Ama bu, her zaman kötü bir özellik değil. Örneğin Hart, birbirine sarılan insanlar gördüğünde, kendisine sarılmışlar gibi hissettiğini söylüyor. Benzer şekilde, müşterilerine masaj yaparken kendisine masaj yapılıyormuş gibi hissederek gevşeyebiliyor. Daha da ilginci, ayna dokunma sinestezisi olanlar, porno veya seks içerikli filmler izlerken, adeta kendileri seks yapıyormuş gibi hislere kapılabiliyorlar.

Bu konuyla ilgili sürdürülen birçok araştırma mevcut. Dokunma ve hissetme arasında dönüşümü sağlayan birçok farklı yolak (biyolojik anlamıyla, hücrede meydana gelen kimyasal tepkimeler dizisi) bulunur. Şu günlerde araştırmacılar, ayna dokunma sinestezisinin duyu sisteminin aşırı aktivitesinin sonucu olabileceğini düşünüyorlar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ayna Dokunma Sinestezisinin Empati ile İlişkisi

Ayna dokunma sinestezisi etrafında yürütülen birçok araştırma, bu duruma sahip olan insanların empati yeteneğinin olmayanlara göre daha fazla olduğu görüşüne odaklanıyor. Hatta bu, doğrudan doğruya ayna dokunma sinestezisinin bir açıklaması da olabilir: Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, bu özelliğe sahip kişilerde bir çeşit hiperaktif empati mekanizması görülüyor olabilir.[6] Bunun bir açıklaması, bu kişilerde ayna nöronların daha fazla sayıda veya daha aktif olması olabilir.

Cognitive Neuropsychology dergisinde yayımlanan bir çalışmada; ayna dokunma sinestezisine sahip olan insanların, insan yüzü içeren bir fotoğraf gördükleri zaman o kişinin duygularını ayırt etme konusunda, bu duruma sahip olmayanlara göre daha iyi oldukları tespit edildi.[2]

Araştırmacılar aynı zamanda, bu duruma sahip olan insanların sosyal ve bilişsel farkındalık duyumlarında diğerlerine kıyasla artış olduğunu düşünüyorlar. Bir diğer deyişle, bu kişilerin beyinlerindeki "benlik" ve "diğerleri" gibi duyuların temsili büyük oranda aynı olabilir. Bu da onları, kusursuza yakın empatlar (empati yeteneği güçlü kişiler) haline getiriyor olabilir.

PLOS One dergisinde yapılan bir çalışmada, empati seviyesinin artmasıyla ayna dokunma sinestezisi arasında bir ilişki bulunamadı.[3] Çalışmanın yazarları, katılımcıları 3 gruba böldüler ve katılımcıların kendilerinin raporladığı empati seviyelerini ölçtüler. Çalışma ayrıca, ayna dokunma sinestezisine sahip olduğunu bildirenlerin bir kısmının otizm spektrumunda da bulunduğunu gösterdi.

Reklamı Kapat

Bu sonuçlar, yapılan benzer araştırmalarınkinden farklıydı bu yüzden hangi çıkarımların doğru olduğunu bilmek biraz zor.

Belirtiler ve Semptomlar

Ayna dokunma sinestezisi bir tür sinestezidir. Başka bir tipi ise, kişinin ses duymak gibi belirli hislere karşılık olarak renkleri görmesidir. Mesela şarkıcı Stevie Wonder ve Billy Joel, müziği bir ses gibi deneyimlediklerini belirttiler.

Billy Joel
Billy Joel
Ultimate Classic Rock

Frontiers in Human Neuroscience dergisindeki bir makaleye göre, araştırmacılar ayna dokunma sinestezisini 2 ana alt türde tanımladılar.[4]

İlki olan "ayna", başka birisinin vücuduna dokunulduğunda kendi vücudunun zıt tarafına dokunulmuş hissini deneyimleme olarak tanımlanır. Diğeri ise kişinin kendi vücudunun aynı tarafına dokunulduğunu deneyimlemesi olan "anatomik" alt tipidir.

Reklamı Kapat

Ayna tipi daha yaygın olarak görülür ve çoğu insan bu deneyimi çocukluğundan beri yaşadığını söyler. Bu tipte görülen bazı semptomlar şunlardır:

 • birisinin vücudunda acı hissettiği bölgenin zıttında acı hissetmek,
 • birisine dokunulduğunda kendisine dokunuluyormuş gibi hissetmek,
 • birisine dokunulduğunda kaşınma, sızlama, acı veya baskı gibi şeyler hissetmek,
 • hafif bir dokunuştan şiddetli bir ağrıya kadar varabilecek hisler.

Ayna Dokunma Sinestezisi Teşhis Edilebilir mi?

Doktorlar henüz bu durumu teşhis edebilecek özel bir test belirleyemedi. Çoğu insan semptomlarını kendileri rapor ediyor.

Ayna dokunma sinestezisi; psikiyatristlerin depresyon, anksiyete (mantıklı bir nedene dayanmayan kaygı ve endişe bozukluğu), dikkat eksikliği, hiperaktivite (genellikle çocuklarda görülen aşırı hareketliliğe sebep olan dürtüsel bir bozukluk) ve diğer rahatsızlıkları teşhisinde kullanılan Teşhis ve İstatistik El Kitabı (İng: "DSM-V: Diagnostic and Statistical Manual") adlı kitabın 5. baskısında şu anda yer almıyor. Bu nedenle durumu teşhis edebilecek belirli bir kriter yok.

Duygu durum bozukluğu
Duygu durum bozukluğu
Unsplash

Araştırmacılar, bu durumun tutarlı bir şekilde teşhis edilebilmesi için testler ve araçlar geliştirerek doktorlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir yöntem, insanlara başka birine dokunulan videolar göstererek onların tepkisini ölçmeyi içeriyordu. Ancak bu da yeterince gelişmiş bir test değil.

Bu durumun, muhtemelen cinsiyetten bağımsız bir özellik olduğunu vurgulamakta da fayda var. Salinas, şöyle anlatıyor:

Erkekler ve kadınlar arasında ayna dokunma sinestezisi eşit olarak dağılmıştır. Ancak kadınlarda bu daha sık görülüyormuş gibi algılanabilir; bunun nedeninin, gerçekten bu tür bir fazlalık olması değil, kadınların bu tür duygusal durumları raporlamak konusunda daha açık olması ve bu yöndeki deneyimlerini erkeklere göre daha kolay paylaşması olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca işin içinde genetik ve gelişimsel faktörler de var: Eğer ailenizde bir sinestet varsa, ailenin bir başka üyesinin de sinestet olma ihtimali artıyor. Örneğin otizmli bireylerde de bu tür sinestezik durumlara daha sık rastlanıyor.

Agora Bilim Pazarı
İnsan Sonrası Bilgi

“Zamanımıza layık olmak, eleştirel ve yaratıcı bir tutum içinde ona tesir etmek önemlidir. Umutsuzluk bir proje değildir ama olumlama öyledir. Temellendirilmiş, hesap verebilir ve aktif bir ‘biz’ oluşturarak işe başlamamız gerekir. İçinde bulunduğumuz insan sonrası zamanlarda, teknolojinin aracılık ettiği sosyal ilişkiler içinde, ekonomik küreselleşmenin olumsuz etkileri ve hızla bozulan bir çevrede, ‘hakikat sonrası’ politik liderlerin paranoyak ve ırkçı retoriğine karşı, olumlayıcı etik ve politik pratikleri inşa etmek için birlikte nasıl emek verebiliriz? Yaratıcı direnişle nasıl toplumsal olarak sürdürülebilir umut ufukları üretebiliriz? Beşeri bilimlerdeki akademisyenler mevcut durumda insan sonrası zorluklara cevap olacak şekilde bilgi alanlarını nasıl yeniden şekillendiriyor? Nihilizme direnmek, tüketici bireycilikten kaçınmak ve yabancı düşmanlığına karşı bağışıklık kazanmak için hangi araç gereçleri kullanabiliriz? Tüm bunların yanıtı ittifaklar, çapraz bağlantılar ve başımızı derde sokan konularda güç de olsa konuşarak ‘bizi; bir halkı’ oluşturma praksisinde yatıyor. Bu bakımdan içinde bulunduğumuz insan sonrası zamanlar, geniş ölçekli insandışı bileşeniyle birlikte, bütünüyle pek insanca.”

Otuz yılı aşkın süredir beşeri bilimler alanında çalışmalar yapan Rosi Braidotti, pek çok açmaz ve çelişki barındıran insan sonrası dönemde ortaya çıkan yeni öznellik türleri, bilgi üretim pratikleri ve akademik çalışma alanlarını inceleyerek ileriye yönelik olumlayıcı bir yol haritası çiziyor. Bütün canlı yaşamı, ekolojiyi ve teknolojiyi bir süreklilik olarak gören; duygulanıma, ilişkiselliğe ve çapraz üretkenliğe odaklanan, farklılıklardan beslenen, olumlayıcı etiği kendine rehber edinen, materyalist ve eleştirel, neşeli, tutkulu ve yaratıcı bir insan sonrası yaklaşım öneriyor. İnsan Sonrası Bilgi Dördüncü Endüstri Devrimi ile Altıncı Yok Oluş’un kesişiminde yaşadığımız insan sonrası dönemde beşeri bilimlerin dönüştürücü potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik bir çağrı niteliğinde.

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Kolektif Kitap tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺30.00 ₺38.00
İnsan Sonrası Bilgi

Ayna Dokunma Sinestezisiyle Başa Çıkmanın Yolları

Birisine dokunulması hissini yakından deneyimlemek zor bir durum olabilir. Bazı kişiler, insanlarla daha iyi ilişkiler kurabileceklerini düşündüğünden bu durumu faydalı olarak görebilir. Bazıları ise gördükleri ve hissettikleri şeyler sonucunda acı gibi güçlü ve olumsuz hisleri deneyimlemeyi kötü bulabilir.

Kimileri hislerini daha iyi işleyebilmek için tedavi yönteminden faydalanabilir. Kendinizle dokunulan kişi arasında bir bariyer hayal etmek sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Ayna dokunma sinestezisine sahip bazı insanlar ayrıca anksiyete ve depresyon gibi durumlardan ötürü uyarılan duygularını yönlendirme yardımcı olan reçetelenmiş ilaçlar kullanmayı yararlı bulabilir.

İlaçlar
İlaçlar
Pixabay

Ne Zaman Doktora Görünmeliyiz?

Dokunma hisleri korkusundan dolayı sosyal olmak ve hatta televizyon izlemek gibi günlük aktiviteleri geçiştiriyorsanız doktorunuza görünebilirsiniz.

Ayna dokunma sinestezisi bilinen bir durum olmasına rağmen araştırmalar hala en iyi tedaviyi keşfedebilmek için çalışıyorlar. Doktorunuza duyusal işleme bozukluğu alanında özelleşen bir terapist tanıyıp tanımadığını sorabilirsiniz.

Sonuç

Sonuç olarak ayna dokunma sinestezisi, kişinin başka birisine dokunulduğunu gördüğünde bedeninin zıt veya aynı tarafında bir dokunma hissetmesine yol açar.

Henüz spesifik bir teşhis kriteri olmasa da doktorlar bu durumu bir duyusal işleme bozukluğu olarak ele alıp tedavi edebiliyorlar. Bu da sinesteziye sahip kişilerin acı verici veya hoş olmayan korkuları ve endişeleriyle baş etmelerine yardımcı olabiliyor.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Healthline | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Ward, et al. (2015). Explaining Mirror-Touch Synesthesia. Cognitive Neuroscience, sf: 118-133. doi: 10.1080/17588928.2015.1042444. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Ward, et al. (2018). The Relationship Between Mirror-Touch Synaesthesia And Empathy: New Evidence And A New Screening Tool. Cognitive Neuropsychology, sf: 314-332. doi: 10.1080/02643294.2018.1457017. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Baron-Cohen, et al. (2016). Mirror-Touch Synaesthesia Is Not Associated With Heightened Empathy, And Can Occur With Autism. PloS one, sf: e0160543. doi: 10.1371/journal.pone.0160543. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. J. Banissy, et al. (2013). Mechanisms Of Self-Other Representations And Vicarious Experiences Of Touch In Mirror-Touch Synesthesia. Frontiers in Human Neuroscience. doi: 10.3389/fnhum.2013.00112. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ N. Arnold. 'I Literally Feel Your Pain': What Life's Like With Mirror-Touch Synesthesia. (01 Eylül 2017). Alındığı Tarih: 29 Kasım 2020. Alındığı Yer: BBC Three | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. J. Banissy, et al. (2007). Mirror-Touch Synesthesia Is Linked With Empathy. Nature Neuroscience, sf: 815-816. doi: 10.1038/nn1926. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Haidrani. The Mirror-Touch Synesthetes Who Can Literally Feel Your Pain. (09 Ekim 2017). Alındığı Tarih: 29 Kasım 2020. Alındığı Yer: Vice | Arşiv Bağlantısı

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 22/10/2021 13:50:26 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9604

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Bilişsel
Bilimsel
Metal
Obstetrik
Göğüs
Canlı Cansız
Filogenetik
Zeka
Deniz
Yapay Seçilim
Uydu
Vaka
Viral
Evrimsel Tarih
Büyük Patlama
Evrim
Alan
Yatay Gen Transferi
Öğrenme Alanı
Lipit
Veri
Kanıt
Kas
Elektron
Olasılık
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın