• Ligaz

  Rekombinant DNA teknolojisinde oldukça önemli olan bir enzim. Bir polinükleotid zincirinin 5'-P ucu ile bir başka polinükleotid zincirinin 3'-OH ucu arasında bir fosfodiester bağı kurarak nükleotidleri birleştirir. Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Caenorhabditis elegans

  Normalde kendi kendisini dölleyen, gelişim genetiği ayrıntılı olarak çalışılmış bir kara nematodu. Uzunluğu 1 mm kadardır. Mayotik ayrılma sırasında kaybolan X kormozomu erkeklerin olmuşmasına sebep olur. Apoptozun (planlı  hücre ölümü) genetik temelleri  ilk defa 1986 yılında C.elegans üstünde gösterilmiştir. Eşit boyda

  Devamı...
 • Neoteni

  Yetişkin hayvanlarda yavruluk özelliklerinin korunması durumu.  Neotenide, bir hayvanın veya organizmanın fizyolojik (veya somatik) gelişimi yavaşlar veya gecikir. Omurgalı biyolojisinde, neoteni en kolay; cinsel olarak olgunlaşmış, tamamen yaşayabilir yavru veya larva bulunduğu zaman tanımlanır. Common Terms in Evolutionary Biology

  Devamı...
 • Deniz kestanesi

  Echinodermata şubesine ait küçük, dikenli omurgasız bir hayvandır. Döllenme ve gelişme çalışmaları için örnek bir hayvandır. Yumurtlayarak çoğaldığı için, gametleri büyük miktarlarda elde edilebilir. Yumurtaları büyük ve şeffaftır. Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Saccharomycetes cerevisiae

  Tek hücreli Ascomycete mayası, fırıncı veya bira mayası olarak da bilinir. Özellikle rekombinant DNA ve hücre döngüsü, çiftleşme tipi ve heterokaryon uyumluluğu çalışmalarında basit bir ökaryotik model olarak kullanılır. Bir prokaryotik sistemin avantajlarına sahiptir, ancak gerçek bir ökaryottur. Ökaryotların E.coli'si olarak

  Devamı...
 • Eşeyli Üreme

  Mayotik bölünmenin ürünü olan cinsiyet hücrelerinin (gamet) birleşmesini gerektiren üreme türü. Her yavru, mayoz sırasındaki bağımsız kromozom dağılımı nedeniyle benzersiz bir genetik kompozisyona sahiptir. Kaynak: Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics Ayrıca bakınız: Eşeysiz üreme

  Devamı...
 • Okazaki Parçacığı

  DNA sentezi sırasında şablon olarak kesintili zinciri kullanarak üretilen küçük (<1 kb), kesikli DNA zinciri parçaları. DNA ligazı, kesintisiz bir zincir oluşturması için Okazaki parçalarını birbirine bağlar. Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Paralel Evrim

  Paralel evrim, benzer akrabalarda, benzer niteliklerin bağımsız evrimleşmesidir. Paralel evrimin en muhteşem örneklerinden biri, yaklaşık 100 milyon yıl önce Gondwanaland ana karasının parçalanmasından sonra evrimsel olarak ayrı yollar izleyen memelilierin iki ana kolu, plasentalı ve keseli memeliler de görülebilir. Güney Amerika'da, keseliler ve

  Devamı...
 • snRNA

  Doğrudan protein sentezinde yer almayan küçük (90 ila 300 nükleotid) RNA molekülleri. RNA işlemesinde (ekleme) ve hücresel mimaride rol oynayabilir. Altı çeşit snRNA vardır: U1'den U6'ya. Onların genleri, poli (A) kuyruklarını kodlamaz. Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Gause Kuralı

  İki tür aynı anda aynı yerde yaşayamaz (ekolojik olarak aynı türler aynı yaşam ortamında bir arada bulunamaz). Bu, yalnızca niş farklılaşmasının (gaga boyutundaki farklılık, kök derinlikleri, vb.) evrimiyle mümkündür. Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics 

  Devamı...
 • Von Baer Kurarlı

    Karl Ernst von Baer 1828'de Almanya Königsberg Üniversitesi'nde çalışırken, hayvanların gelişme sürecini anlatan dört maddeden oluşan ve daha sonra von Baer'in embriyoloji kanunları olarak adlandırılan bir çalışma yayınladı. Bu yasalarla birlikte von Baer, ​​hayvan embriyolarının gelişimini (ontogenezi) tarif ederken, o sırada gündemde

  Devamı...
 • Eosen Dönem

  Günümüzden 58-37 Myö yaşanmış jeolojik devir. Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Siyanobakteri

  Tek hücreli, fotosentetik prokaryot. Mavi-yeşil alg olarak da isimlendirilir. Klorofil a içerir, ancak kloroplast içermez.  Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Omurgasızlar

  Chordata şubesindeki hayvanlar dışındaki tüm hayvanlar. Bir notokord veya vertebral kolona sahip değildirler. Örnekler solucanlar, mercanlar, süngerler vb.   Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Konjugasyon

  Tek hücreli organizmalarda, tamamlayıcı cinsiyetler arasında geçici hücre teması ve Paramecium aurelia'da olduğu gibi genetik malzeme değişimi veya bakterideki gibi tek yönlü gen transferi. Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • DNA Onarımı

  Bir mutasyon veya modifikasyona uğramış olan bir DNA molekülünün doğru nükleotid dizisinin restorasyonu. Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics

  Devamı...
 • Tek Kullanımlık Soma Teorisi

  1977'de, Thomas Kirkwood adlı bir istatistikçi tarafından ortaya atılan, organizmaların yalnızca üreme faaliyetleri ile organizmanın üreme-olmayan yönlerinin korunması (soma) arasında bölünmesi gereken sınırlı miktarda enerjiye sahip olduğunu açıkladığı teorisi. Bu teori, bir organizmanın üreme yeteneğini kazandığı

  Devamı...
 • Sentromer

  Mitotik kromozomlarda kardeş kromatidlerin birbirlerine tutturulduğu sınırlandırılmış bölge. Sentromerler genellikle tekrarlanan DNA dizilerinden oluşur ve kopyalanması geç olur. Sentromer yaklaşık 130 bazlık bir A-T bölgesidir.  Common Terms in Evolutionary Biology and Genetics  

  Devamı...