Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Yeryüzündeki En Büyük Gösteri - Nightwish ("Endless Forms Most Beautiful" Şarkı Analizi)

Yeryüzündeki En Büyük Gösteri - Nightwish ("Endless Forms Most Beautiful" Şarkı Analizi)
7 dakika
12,722
Evrim Ağacı Akademi: Bilimde Sanat, Sanatta Bilim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilimde Sanat, Sanatta Bilim yazı dizisinin 10. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Yıldızlararası (Interstellar) Filminin Bilimsel Arka Planı ve Kuramsal Analizi" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Dinlemek İçin:

Şarkıyla İlgili Bilgiler:

“The Greatest Show on Earth”, Fin senfonik metal grubu Nightwish’in 8 Mayıs 2015’te yayımladığı 8. stüdyo albümü olan "Endless Forms Most Beautifu" albümünün 24 dakika süren son ve en uzun şarkısıdır. Şarkı “doğal seçilimle hayat ve evrim”den bahseder. Şarkının ismi Richard Dawkins’in “The Greatest Show on Earth (Yeryüzündeki En Büyük Gösteri)” kitabından alınmıştır. Nightwish grubunun kurucusu, klavyecisi, fikir babası, bestecisi ve söz yazarı olan Tuomas bu şarkıyı “yaptığımız en iddialı şarkı” olarak tanımlar ve şarkının orijinalinin 30 dakikadan da uzun olduğunu belirtir. Şarkının ismi kutup ışıklarına göndermedir. (bkz: Aurora Borealis)

Sözler ve İngilizce – Türkçe Çeviri:

[1.Four Point Six] ([1. Dört Nokta Altı]*)

Archaean horizon (Arkeyan ufku(nda)**)

The first sunrise (İlk gün doğumu)

Tüm Reklamları Kapat

On a pristine Gaea (El değmemiş Gaia'da***)

Opus perfectum (Muazzam bir çalışma)

Somewhere there, us sleeping (Oralarda bir yerlerde, uyuyor olan biz)

"After sleeping through a hundred million centuries, we have finally opened our eyes on a sumptuous planet sparkling with color, bountiful with life within decades we must close our eyes again. Isn't it a noble, an enlightened way of spending our brief time in the sun, to work at understanding the universe. And how we have come to wake up in it?"

Tüm Reklamları Kapat

(“Yüz milyon asırlık uykunun ardından gözlerimizi renklerle parıldayan, hayat dolu, muhteşem bir gezegene açtık sonunda. Yıllar içerisinde tekrar yummak zorundayız gözlerimizi. Evreni ve başlangıcımızı anlamak için olan çabalarımız, kısacık ömrümüzü güneşin altında harcamanın ne de asil ve münevver bir yoludur değil mi?")

* Şarkı Dünya'nın başlangıcından ve kutup ışıklarından esinlenilmiştir. Dünya'nın başlangıcının yaklaşık olarak 4.6 milyar yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir.

** Arkeyan döneminde ilk kayaçlar katmanları oluşur ve bu süreçte tek hücreli olan atalarımız ortaya çıkar.

*** Gaea ya da Gaia Yunan Mitolojisi'ne toprak tanrısı ya da doğa ana olarak bilinir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

[2. Life] ([2. Yaşam]*)

The cosmic law of gravity (Yer çekiminin evrensel yasası)

Pulled the newborns around a fire (Çekti yeni doğanları ateşin etrafına*)

A careless, cold infinity (Umursamaz soğuk bir boşluk)

In every vast direction (Uçsuz bucaksız her yönde)

Lonely farer in the Goldilocks zone (Yaşanabilir bölgede bir yolcu**)

She has a tale to tell (Bir masalı var anlatacak)

Tüm Reklamları Kapat

From the stellar nursery into a carbon feast (Yıldız oluşumundan karbon ziyafetine)

Enter LUCA (Gir SEOS'a)***

 

Tüm Reklamları Kapat

The tapestry of chemistry (Kimyanın gobleni****)

There's a writing in the garden (Bir yazı var bostanda)

Leading us to the mother of all (Bizi her şeyin anasına götüren)

 

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Cerrahi Teknik Atlası: Meme Cerrahisi
 • Boyut: 23,5 X 31
 • Sayfa Sayısı: 456
 • Basım: 1
 • ISBN No: 9786055829964
Devamını Göster
₺1,700.00
Cerrahi Teknik Atlası: Meme Cerrahisi
 • Dış Sitelerde Paylaş

We are one (Biz biriz)

We are the universe (Biz bir evreniz)

Forbears of what will be scions of the Devonian sea (Çocukları Devonyan denizinin, Olacakların ataları)

Aeons pass, writing the tale of us all (Geçer hepimizin hikayesini yazan devirler)

A day-to-day new opening (Her gün yeni bir açılış)

For the greatest show on Earth (Yeryüzündeki en büyük gösteriye)

 

Ion channels (İyon kanalları*****)

Welcoming the outside world to the stuff of stars (Karşılar dış dünyayı yıldız maddelerine)

Bedding the tree of a biological holy (Diker bir biyolojik mucize ağacını)

Tüm Reklamları Kapat

Enter life (Gir hayata)

We are here to care for the garden (Bostana bakmak için buradayız bizler)

The wonder of, birth of, every form most beautiful (Doğum mucizesinin en güzel oluşumlarına)

* Yeni doğanlar: Toz bulutu halindeki gezegenler, Ateş: Güneş

Tüm Reklamları Kapat

** Yaşanabilir bölge, suyun buharlaşamayacak kadar soğuk ve donamayacak kadar sıcak olduğu, Güneş ışınlarını ve ısısını yaşamak için uygun alabilen yere denir. Dünya ve Mars buna örnek olarak verilebilir.

*** LUCA: Last Universal Common Ancestor, SEOS: Son Evrensel Ortak Soy, Dünya'daki ilk organizma.

**** Goblen ya da diğer adı ile gobelin; genellikle resmin baskı yolu ile kumaşa aktarılarak ve noktaları sayılabilir bir kumaş üzerine tek yönlü işleme tekniği uygulanarak yapıldığı bir işleme sanatıdır. Goblende işlemenin tek yönlü yapılması, ürüne üç boyutlu bir izlenim vermektedir.

***** İyon kanalları, hücre zarında bulunan; iç kısmı su ile dolu integral protein yapısında; hidrofilik yapıda olduğu için hücre zarının lipid kısmından geçiş yapamayan iyonların taşınması ile görevli kanallardır.

Tüm Reklamları Kapat

[3. The Toolmaker] ([3. Alet Yapıcısı])

After a billion years (Bir milyar yıl sonra)

The show is still here (Gösteri hala burada)

Not a single one of your fathers died young (Genç yaşta ölen babalarınızın biri bile değil)

The handy travelers out of Africa (Afrika’nın dışında yararlı gezginler)

Tüm Reklamları Kapat

Little Lucy of the Afar (Afar'ın Küçük Lucy'si*)

Gave birth to fantasy (Hayat verdi düşleme)

To idolatry (Putperestlik'e)

To self destructive weaponry (Öz imhalı silahlanmaya)

Tüm Reklamları Kapat

 

Enter the god of gaps (Gir boşlukların tanrısına**)

Deep within the past (Geçmiş boyunca derin)

Atavistic dread of the hunted (Atavistik korkusu avlanmışın***)

Tüm Reklamları Kapat

 

Enter Ionia (Gir İyonya'ya)

The cradle of thought (Ana vatanına düşüncenin)

The architecture of understanding (Mimarına anlayışın)

Tüm Reklamları Kapat

The human lust to feel so exceptional (Şehvetle ister insan kendini müstesna hissetmeyi)

To rule the Earth (Dünya'yı yönetmek için)

 

Hunger for shiny rocks (Parlak taşlara olan açlık)

Tüm Reklamları Kapat

For giant mushroom clouds (Dev mantar bulutları için*****)

The will to do just as you'd be done by (Kendine yapılması istenmeyen bir şeyi başkasına yapma arzusu)

Enter history (Gir tarihe)

The grand finale (Büyük finale)

Tüm Reklamları Kapat

Enter ratkind (Fare türüne)

 

Man, he took his time in the sun (İnsanoğlu, vaktini güneşte harcadı)

Had a dream to understand (Anlamak için bir hayali vardı)

Tüm Reklamları Kapat

 

A single grain of sand (Tek bir kum tanesini)

He gave birth to poetry (Hayat verdi şiirselliğe)

But one day'll cease to be (Lakin dinecek bir gün)

Tüm Reklamları Kapat

Greet the last light of the library (Selamla kitaplığın son ışığını)

We were here! (Buradaydık biz!)

* Afar diye bilinen bir bölgedeki kazıda eski iskeletlerle karşılaşılmıştır ve bunlardan birine de Küçük Lucy adı verilmiştir.

** Boşlukların Tanrısı: "Bu argüman İngilizce’de “God of the gaps” (boşlukların tanrısı) diye bilinir. Argümana göre, insanlar bilim yoluyla açıklayamadıkları, yani “boşlukta” kalan doğa olayları için “Tanrı’nın işi” demekte, ancak bilim ilerledikçe boşluklar dolmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

*** "Atavistik" sözcüğü "ataya çekmiş, atasal" demektir.

**** Mantar bulutundan kastı nükleer bombanın akabinde çıkan dumanın şeklidir

Richard Dawkins Nightwish grubu üyeleri ile
Richard Dawkins Nightwish grubu üyeleri ile

[4. Understanding]([4. Anlayış])

"We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they are never going to be born. The potential people who could have been here in my place but who will in fact never see the light of day outnumber the sand grains of Sahara. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds it is you and I, in our ordinariness, that are here. We privileged few, who won the lottery of birth against all odds, how dare we whine at our inevitable return to that prior state from which the vast majority have never stirred?"

("Bizler bir gün öleceğiz; bizi şanslı yapan şey de bu. Bir çok kişi ölmeyecek,çünkü asla doğmuş olmayacak. Şimdi benim yerimde olmuş olabilecek fakat aslında bir daha gün yüzü göremeyecek insanlar, Sahra çölündeki kum tanelerinden fazladırlar. Muhakkak bu daha doğmamış ruhlar Keats'den daha büyük şairler, Newton'dan daha büyük bilim insanları içeriyorlardır. Bunu şu yüzden biliriz ki DNA'larımızın doğmasına müsaade edeceği muhtemel kişi sayısı, gerçekteki asıl kişi sayısından fazladır. Bu kafa yorucu ihtimallere rağmen sen ben gibiler tüm sıradanlığımızla buradayız. Tüm ihtimallere rağmen, bu doğma yolundaki piyangoyu kazanan azınlıklar olan biz, ne cüretle gelip de büyük çoğunluğun bile sahip olamadığı bu ayrıcalıklı durumumuzdan yakınıyoruz?")

Tüm Reklamları Kapat

"There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one. And that whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved."

("Bu yaşamın görünümünde bir müthişlik var; birbirinden farklı güçleriyle bir ya da birkaç biçime yaşam verilmekte ve bu gezegen, sabit yer çekimi yasasına göre devir yapmaktayken çok da basit olan bir başlangıçtan en güzel ve en harika sonsuz biçimlerde evrilerek var oluyorlar."*)

* Charles Darwin Türlerin Kökeni isimli kitabının ilk baskısını (yayınlanma tarihi 24 Kasım 1859) bu paragrafla tamamlamıştır.

[5. Sea-Worn Driftwood] ([5. Dalgaların Aşındırdığı Odunlar])

(Şarkının enstrümental kısmıdır.)

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Bilimde Sanat, Sanatta Bilim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilimde Sanat, Sanatta Bilim yazı dizisinin 10. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Yıldızlararası (Interstellar) Filminin Bilimsel Arka Planı ve Kuramsal Analizi" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
23
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 8
 • Tebrikler! 3
 • İnanılmaz 3
 • Grrr... *@$# 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 19/05/2024 17:49:53 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/411

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Hızlı
Mantar
Kartal
Gün
Bilgi
Işık Yılı
Bağırsak
Coronavirus
Araştırmacılar
Erkek
Halk Sağlığı
Doktor
Teşhis
Jeoloji
Aslan
Kültür
Virüs
Vaka
Samanyolu Galaksisi
Balina
Gerçek
Evren
Travma
İhtiyoloji
Karbonhidrat
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Altınkaya, et al. Yeryüzündeki En Büyük Gösteri - Nightwish ("Endless Forms Most Beautiful" Şarkı Analizi). (4 Şubat 2016). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/411
Altınkaya, I., Bakırcı, Ç. M. (2016, February 04). Yeryüzündeki En Büyük Gösteri - Nightwish ("Endless Forms Most Beautiful" Şarkı Analizi). Evrim Ağacı. Retrieved May 19, 2024. from https://evrimagaci.org/s/411
I. Altınkaya, et al. “Yeryüzündeki En Büyük Gösteri - Nightwish ("Endless Forms Most Beautiful" Şarkı Analizi).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 04 Feb. 2016, https://evrimagaci.org/s/411.
Altınkaya, Işın. Bakırcı, Çağrı Mert. “Yeryüzündeki En Büyük Gösteri - Nightwish ("Endless Forms Most Beautiful" Şarkı Analizi).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, February 04, 2016. https://evrimagaci.org/s/411.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close