Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Yeryüzündeki En Büyük Gösteri - Nightwish ("Endless Forms Most Beautiful" Şarkı Analizi)

Yeryüzündeki En Büyük Gösteri - Nightwish ("Endless Forms Most Beautiful" Şarkı Analizi)
7 dakika
11,171
 • Evrimsel Biyoloji
 • Müzik
Evrim Ağacı Akademi: Bilimde Sanat, Sanatta Bilim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilimde Sanat, Sanatta Bilim yazı dizisinin 10. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Yıldızlararası (Interstellar) Filminin Bilimsel Arka Planı ve Kuramsal Analizi" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Dinlemek İçin:

Şarkıyla İlgili Bilgiler:

“The Greatest Show on Earth”, Fin senfonik metal grubu Nightwish’in 8 Mayıs 2015’te yayımladığı 8. stüdyo albümü olan "Endless Forms Most Beautifu" albümünün 24 dakika süren son ve en uzun şarkısıdır. Şarkı “doğal seçilimle hayat ve evrim”den bahseder. Şarkının ismi Richard Dawkins’in “The Greatest Show on Earth (Yeryüzündeki En Büyük Gösteri)” kitabından alınmıştır. Nightwish grubunun kurucusu, klavyecisi, fikir babası, bestecisi ve söz yazarı olan Tuomas bu şarkıyı “yaptığımız en iddialı şarkı” olarak tanımlar ve şarkının orijinalinin 30 dakikadan da uzun olduğunu belirtir. Şarkının ismi kutup ışıklarına göndermedir. (bkz: Aurora Borealis)

Sözler ve İngilizce – Türkçe Çeviri:

[1.Four Point Six] ([1. Dört Nokta Altı]*)

Archaean horizon (Arkeyan ufku(nda)**)

Bu Reklamı Kapat

The first sunrise (İlk gün doğumu)

On a pristine Gaea (El değmemiş Gaia'da***)

Bu Reklamı Kapat

Opus perfectum (Muazzam bir çalışma)

Somewhere there, us sleeping (Oralarda bir yerlerde, uyuyor olan biz)

"After sleeping through a hundred million centuries, we have finally opened our eyes on a sumptuous planet sparkling with color, bountiful with life within decades we must close our eyes again. Isn't it a noble, an enlightened way of spending our brief time in the sun, to work at understanding the universe. And how we have come to wake up in it?"

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

(“Yüz milyon asırlık uykunun ardından gözlerimizi renklerle parıldayan, hayat dolu, muhteşem bir gezegene açtık sonunda. Yıllar içerisinde tekrar yummak zorundayız gözlerimizi. Evreni ve başlangıcımızı anlamak için olan çabalarımız, kısacık ömrümüzü güneşin altında harcamanın ne de asil ve münevver bir yoludur değil mi?")

* Şarkı Dünya'nın başlangıcından ve kutup ışıklarından esinlenilmiştir. Dünya'nın başlangıcının yaklaşık olarak 4.6 milyar yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir.

** Arkeyan döneminde ilk kayaçlar katmanları oluşur ve bu süreçte tek hücreli olan atalarımız ortaya çıkar.

*** Gaea ya da Gaia Yunan Mitolojisi'ne toprak tanrısı ya da doğa ana olarak bilinir.

[2. Life] ([2. Yaşam]*)

The cosmic law of gravity (Yer çekiminin evrensel yasası)

Bu Reklamı Kapat

Pulled the newborns around a fire (Çekti yeni doğanları ateşin etrafına*)

A careless, cold infinity (Umursamaz soğuk bir boşluk)

In every vast direction (Uçsuz bucaksız her yönde)

Lonely farer in the Goldilocks zone (Yaşanabilir bölgede bir yolcu**)

Bu Reklamı Kapat

She has a tale to tell (Bir masalı var anlatacak)

From the stellar nursery into a carbon feast (Yıldız oluşumundan karbon ziyafetine)

Enter LUCA (Gir SEOS'a)***

 

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Dünya Küresi: Çocuklar İçin (Hayvanlı), 15 cm, Işıksız

Hayvanlar aleminin coğrafi dağılımını gösteren küremiz, sevimli grafikleri ile çocuklarımıza yaban hayatın hayvanlarını eğlenceli bir şekilde öğretmektedir.

 • Harita Türü: Çocuklar İçin Hayvanlı
 • Çap: 15 santimetre
 • Işık Durumu: Işıksız
Devamını Göster
₺52.00
Dünya Küresi: Çocuklar İçin (Hayvanlı), 15 cm, Işıksız

The tapestry of chemistry (Kimyanın gobleni****)

There's a writing in the garden (Bir yazı var bostanda)

Leading us to the mother of all (Bizi her şeyin anasına götüren)

 

We are one (Biz biriz)

We are the universe (Biz bir evreniz)

Forbears of what will be scions of the Devonian sea (Çocukları Devonyan denizinin, Olacakların ataları)

Aeons pass, writing the tale of us all (Geçer hepimizin hikayesini yazan devirler)

A day-to-day new opening (Her gün yeni bir açılış)

For the greatest show on Earth (Yeryüzündeki en büyük gösteriye)

Bu Reklamı Kapat

 

Ion channels (İyon kanalları*****)

Welcoming the outside world to the stuff of stars (Karşılar dış dünyayı yıldız maddelerine)

Bedding the tree of a biological holy (Diker bir biyolojik mucize ağacını)

Bu Reklamı Kapat

Enter life (Gir hayata)

We are here to care for the garden (Bostana bakmak için buradayız bizler)

The wonder of, birth of, every form most beautiful (Doğum mucizesinin en güzel oluşumlarına)

* Yeni doğanlar: Toz bulutu halindeki gezegenler, Ateş: Güneş

Bu Reklamı Kapat

** Yaşanabilir bölge, suyun buharlaşamayacak kadar soğuk ve donamayacak kadar sıcak olduğu, Güneş ışınlarını ve ısısını yaşamak için uygun alabilen yere denir. Dünya ve Mars buna örnek olarak verilebilir.

*** LUCA: Last Universal Common Ancestor, SEOS: Son Evrensel Ortak Soy, Dünya'daki ilk organizma.

**** Goblen ya da diğer adı ile gobelin; genellikle resmin baskı yolu ile kumaşa aktarılarak ve noktaları sayılabilir bir kumaş üzerine tek yönlü işleme tekniği uygulanarak yapıldığı bir işleme sanatıdır. Goblende işlemenin tek yönlü yapılması, ürüne üç boyutlu bir izlenim vermektedir.

***** İyon kanalları, hücre zarında bulunan; iç kısmı su ile dolu integral protein yapısında; hidrofilik yapıda olduğu için hücre zarının lipid kısmından geçiş yapamayan iyonların taşınması ile görevli kanallardır.

Bu Reklamı Kapat

[3. The Toolmaker] ([3. Alet Yapıcısı])

After a billion years (Bir milyar yıl sonra)

The show is still here (Gösteri hala burada)

Not a single one of your fathers died young (Genç yaşta ölen babalarınızın biri bile değil)

The handy travelers out of Africa (Afrika’nın dışında yararlı gezginler)

Bu Reklamı Kapat

Little Lucy of the Afar (Afar'ın Küçük Lucy'si*)

Gave birth to fantasy (Hayat verdi düşleme)

To idolatry (Putperestlik'e)

To self destructive weaponry (Öz imhalı silahlanmaya)

Bu Reklamı Kapat

 

Enter the god of gaps (Gir boşlukların tanrısına**)

Deep within the past (Geçmiş boyunca derin)

Atavistic dread of the hunted (Atavistik korkusu avlanmışın***)

Bu Reklamı Kapat

 

Enter Ionia (Gir İyonya'ya)

The cradle of thought (Ana vatanına düşüncenin)

The architecture of understanding (Mimarına anlayışın)

Bu Reklamı Kapat

The human lust to feel so exceptional (Şehvetle ister insan kendini müstesna hissetmeyi)

To rule the Earth (Dünya'yı yönetmek için)

 

Hunger for shiny rocks (Parlak taşlara olan açlık)

Bu Reklamı Kapat

For giant mushroom clouds (Dev mantar bulutları için*****)

The will to do just as you'd be done by (Kendine yapılması istenmeyen bir şeyi başkasına yapma arzusu)

Enter history (Gir tarihe)

The grand finale (Büyük finale)

Bu Reklamı Kapat

Enter ratkind (Fare türüne)

 

Man, he took his time in the sun (İnsanoğlu, vaktini güneşte harcadı)

Had a dream to understand (Anlamak için bir hayali vardı)

Bu Reklamı Kapat

 

A single grain of sand (Tek bir kum tanesini)

He gave birth to poetry (Hayat verdi şiirselliğe)

But one day'll cease to be (Lakin dinecek bir gün)

Bu Reklamı Kapat

Greet the last light of the library (Selamla kitaplığın son ışığını)

We were here! (Buradaydık biz!)

* Afar diye bilinen bir bölgedeki kazıda eski iskeletlerle karşılaşılmıştır ve bunlardan birine de Küçük Lucy adı verilmiştir.

** Boşlukların Tanrısı: "Bu argüman İngilizce’de “God of the gaps” (boşlukların tanrısı) diye bilinir. Argümana göre, insanlar bilim yoluyla açıklayamadıkları, yani “boşlukta” kalan doğa olayları için “Tanrı’nın işi” demekte, ancak bilim ilerledikçe boşluklar dolmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

*** "Atavistik" sözcüğü "ataya çekmiş, atasal" demektir.

**** Mantar bulutundan kastı nükleer bombanın akabinde çıkan dumanın şeklidir

Richard Dawkins Nightwish grubu üyeleri ile
Richard Dawkins Nightwish grubu üyeleri ile

[4. Understanding]([4. Anlayış])

"We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they are never going to be born. The potential people who could have been here in my place but who will in fact never see the light of day outnumber the sand grains of Sahara. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds it is you and I, in our ordinariness, that are here. We privileged few, who won the lottery of birth against all odds, how dare we whine at our inevitable return to that prior state from which the vast majority have never stirred?"

("Bizler bir gün öleceğiz; bizi şanslı yapan şey de bu. Bir çok kişi ölmeyecek,çünkü asla doğmuş olmayacak. Şimdi benim yerimde olmuş olabilecek fakat aslında bir daha gün yüzü göremeyecek insanlar, Sahra çölündeki kum tanelerinden fazladırlar. Muhakkak bu daha doğmamış ruhlar Keats'den daha büyük şairler, Newton'dan daha büyük bilim insanları içeriyorlardır. Bunu şu yüzden biliriz ki DNA'larımızın doğmasına müsaade edeceği muhtemel kişi sayısı, gerçekteki asıl kişi sayısından fazladır. Bu kafa yorucu ihtimallere rağmen sen ben gibiler tüm sıradanlığımızla buradayız. Tüm ihtimallere rağmen, bu doğma yolundaki piyangoyu kazanan azınlıklar olan biz, ne cüretle gelip de büyük çoğunluğun bile sahip olamadığı bu ayrıcalıklı durumumuzdan yakınıyoruz?")

Bu Reklamı Kapat

"There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one. And that whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved."

("Bu yaşamın görünümünde bir müthişlik var; birbirinden farklı güçleriyle bir ya da birkaç biçime yaşam verilmekte ve bu gezegen, sabit yer çekimi yasasına göre devir yapmaktayken çok da basit olan bir başlangıçtan en güzel ve en harika sonsuz biçimlerde evrilerek var oluyorlar."*)

* Charles Darwin Türlerin Kökeni isimli kitabının ilk baskısını (yayınlanma tarihi 24 Kasım 1859) bu paragrafla tamamlamıştır.

[5. Sea-Worn Driftwood] ([5. Dalgaların Aşındırdığı Odunlar])

(Şarkının enstrümental kısmıdır.)

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 5
 • İnanılmaz 3
 • Tebrikler! 2
 • Grrr... *@$# 2
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Evrim Ağacı Akademi: Bilimde Sanat, Sanatta Bilim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilimde Sanat, Sanatta Bilim yazı dizisinin 10. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Yıldızlararası (Interstellar) Filminin Bilimsel Arka Planı ve Kuramsal Analizi" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/05/2022 21:02:37 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/411

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Yapay Zeka
Bitkiler
Taklit
Viroloji
Eczacılık
Yumurta
Kuantum
Uygulama
Deney
Pandemi
Gen İfadesi
Doğru
Abiyogenez
Mistik
Sıvı
Kadın
Ornitoloji
Lgbt
Teori
Filogenetik
Tedavi
Boyut
Popülasyon
Nükleer Enerji
Bakteri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et