Atavizm ve Geri Evrim: Türler Atasal Özelliklerini Nasıl Yeniden Kazanıyor?

Kuşların Dişlerinden İnsanların Kuyruklarına Embriyoloji, Gelişim ve Evrim...

Atavizm ve Geri Evrim: Türler Atasal Özelliklerini Nasıl Yeniden Kazanıyor?
9 dakika
14,852 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat
Evrim Ağacı Akademi: İnsan Evriminde Özel Konular Yazı Dizisi

Bu yazı, İnsan Evriminde Özel Konular yazı dizisinin 25. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

İnsanların kuyrukları yoktur. Ciddiyiz! Ancak "kuyruk yapmak için gereken" nedir, hiç düşündünüz mü? Bir takım genler! Eğer insanlarda fiziksel olarak bir kuyruk yoksa, neden "kuyruk yapmak için gereken" genetik araçların neredeyse tümüne sahiptirler? Bir diğer örnek kanatlı dostlarımızdan gelir: Tavukların dişleri yoktur ama dişlere ait genleri vardır! İyi ama neden? Tüm bunların sebebi ne?

Elbette ki yanıtı sadece evrimsel biyoloji verebiliyor. Evrimsel biyoloji dahilinde kullanılan terimlerden biri olan atavizm (ataya geri dönüş) sayesinde, tüm bunları açıklayabiliyoruz. Üstelik genomlarımız, evrimsel tarihimize ait birer arşiv kaydı görevi görüyorlar ve bize geçmişin sırlarını aralıyorlar. Bu makalemizde sizlerle bu tür atavist özelliklerin sadece 2 tanesine bakacağız ve evrime dair genlerimizde neler bulabileceğimizi göreceğiz.

Bahsedildiği gibi tavukların dişleri, insanların kuyrukları yoktur. Araştırmacılar bizlerin bir kuyruğu üretmek için gerekenlere sahip olduğumuzu, tavukların da bir diş serisi üretebilmek için gereken genlere sahip olduğunu ortaya koyuyorlar. Ancak yalnızca çok nadir durumlarda bu özellikler kendilerini fenotipte (fiziksel özelliklerde) gösteriyorlar. Bu fenomene "atavizm" adı veriliyor; yani evrimsel süreçte yitirilen özelliklerin yeniden ortaya çıkması... Genlerimiz bizim kim olduğumuzu belirleyen yegane unsurlar değiller, ama atavizm sayesinde evrimsel geçmişimizi bizlere hatırlatabilecek ve hatta öğretebilecek araçlar haline gelirler.

Reklamı Kapat

Burada sözü ettiğimiz değişimler, yeni mutasyonların seçilim baskısı altında seçilmesiyle ortaya çıkmazlar; yani birer evrimsel adaptasyon değildirler. Benzer şekilde, atavistik özellikler herhangi, rastgele bir gende meydana gelen bir mutasyon sonucu oluşan mutant proteinler nedeniyle ortaya çıkan özellikler de değildir. Bir diğer deyişle atavistik özellikler, varyasyon olarak ortaya çıkan yeni özellikler değildir! Atavistik özellikler, türün evrimsel geçmişinde belli bir zaman diliminde var olan; ancak sonradan körelerek yok olmuş özelliklerin yeniden ortaya çıkmasıdır. Giderek artan deneysel veriler gösteriyor ki atavistik özellikler belirli bazı genlerin nasıl, nerede ve ne zaman ifade edildiğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Yani atavistik bir özelliğin ortaya çıkışı yeni genlerin belirmesi ve var olanların yok olmasıyla doğrudan ilgili değil; daha ziyade genlerin okunmalarıyla ve onlardan üretilen proteinlerle ilgilidir.

Tavuklarda Diş Örnekleri

Her ne kadar kuşlar dişlerini 80-60 milyon yıl önce arasında tamamen yitirmiş olsalar da, birçok araştırma kuşlarda bulunan ve normalde dişlerin üretilmesini sağlayacak olan dokuların halen bu potansiyele sahip olduklarını gösteriyor. Örneğin 1821 yılında bu konudaki araştırmalarını yürütmüş olan Geoffrey St. Hilaire, bazı kuş embriyolarında diş gelişimi olduğunu raporlayan ilk bilim insanlarındandır; ancak çağdaşları araştırmalarını hatalı bularak reddetmişlerdir. O zamandan bugüne birçok araştırmacı, tavuklarda halen odontogeneze (diş oluşumuna) neden olan genlerin varlığına yönelik çok sayıda moleküler kanıta ulaşmışlardır.

Bu sonuca ulaşmaya yönelik en önemli adımlardan biri, araştırmacıların tavuk çenelerini, diş gelişimini tetikleyen bazı proteinlere maruz bırakmasıyla atılmış oldu. Sonuç olarak, 2000 senesinde yapılan bir araştırmada diş benzeri yapılar oluştu ve dişlere özgü diğer işaretleyiciler de tavuklarda tespit edilebildi. Bu araştırmalar, dişin oluşmasını sağlayacak sinyalin deneysel olarak verilmiş olmasından ötürü "yapay" olarak görülmektedir; buna rağmen, belirli şartlar sağlandığında tavukların çenelerinin gerçekten de dişler üretebildiğini göstermesi açısından önemlidir.

Tavuklardaki dişleri, en yakın akrabaları (ve hatta ataları) arasında bulunan dinozorlardan T-rex'lere benzeten bir gösterim... Gerçek bir fotoğraf değildir.
Tavuklardaki dişleri, en yakın akrabaları (ve hatta ataları) arasında bulunan dinozorlardan T-rex'lere benzeten bir gösterim... Gerçek bir fotoğraf değildir.

Bu keşfe rağmen, 2006 yılına gelene kadar halen dış tetikleyiciler olmadan tavukların diş üretebileceğini kimse gösterememişti. Bu durum 2006 senesinde, o zamanlar bir lisansüstü öğrencisi olan Matthew Harris ve akademik danışmanı Dr. John Fallon tarafından yapılan bir araştırmayla kökünden değişti. Bu iki araştırmacı, belli tür otozomal (vücut hücrelerine ait) çekinik mutasyona sahip tavukları içeren bir çalışma yürüttüler. Bu tavuklar, "ta2" kısaltmasıyla bilinen erken diş gelişimine ait izler gösteriyorlardı. Bu yüzden bu tür tavukları tanımlamak için onlara ta2 diyeceğiz.

Araştırmacılar bunu doğrulamak için pozitif bir kontrol grubuna ihtiyaç duyuyorlardı, böylece tavukların dişlerini, ona yakın akraba olan ve normal şekilde diş üretebilen bir diğer hayvanınkilerle kıyaslayabileceklerdi. Tipik olarak mutant olmayan veya "vahşi tip" olarak bilinen fenotipler, bu tür gen mutasyonu deneylerinde iyi birer kontrol grubudurlar. Vahşi tipleri, basit olarak, hiçbir müdahaleye maruz bırakılmayan, bu durumda "normal tavuk" olarak düşünebilirsiniz. Ancak hemen dikkatinizi çekebileceği gibi, sorun hiçbir vahşi tavuk popülasyonunda dişlerin üretilmiyor oluşudur; zaten araştırılan da budur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Dolayısıyla Harris ve Fallon, dişler olduğuna inandıkları yapıları üreten ta2 tavuklarını, vahşi tipten sonra olabilecek en iyi adayla kıyaslamak zorundaydılar: tavukların en yakın akrabası olup da halen dişleri olan bir hayvanla... Dişlerin en yakın akrabaları arkozorlar grubundan olmalıdır; ki günümüzde bu en yakın akraba, timsahlardır. Evet, bildiğimiz timsahlar!

Unutmamak gerekir ki kuşlar, doğrudan doğruya dinozorlardan evrimleşmiştir; bir diğer deyişle hayatta kalabilmiş nadir "dinozor akrabası" soy hatlarından biridir. Bir diğeri ise timsahlardır. Kuşlar da, timsahlar da muhtemelen dinozorların evriminin çok erken basamaklarında onlardan ayrılarak var oldular ve bugünlere kadar ulaşabildiler; ancak soyu tükenmiş akrabalarıyla olan genetik ve fenotipik benzerlikleri halen sürmektedir.

İşte bu sebeple araştırmacılar bazı biyoişaretleyiciler kullanarak vahşi tip tavukların, ta2 mutantı olan tavukların ve timsahların embriyolarını işaretlediler. Araştırmanın sonucunda ta2 mutantlarının ağız boşluğunun gelişimsel oluşumu, daha yakın akrabaları olması beklenen, neredeyse kardeşleri konumunda olan vahşi tip tavuklara kıyasla timsahlara çok daha yakındı!

Dolayısıyla bu sonuçlar, bir tavukların ağızlarının içerisinde dişlerini oluşturmayı sağlayacak yapbozun tüm genetik parçalarının orada olduğunu göstermiş oldu. Fakat evrimsel süreç içerisinde, son 80 milyon yılda bu parçalar başka yönlere doğru değişmişlerdi.

Reklamı Kapat

Atavizm ve İnsan Kuyrukları

ta2 tavuklarında gördüğümüz gibi atavizmin gerçek örnekleri türler arasındaki ortak ataya işaret eden delillerdir. Söz konusu insanlar olduğunda, böylesi bir atalık ilişkisini gösteren en çarpıcı örnek kuyruklarımızdır. İnsanların kuyruklarla doğduğu birçok örnek tıp literatüründe bulunmaktadır ve "İnsan Kuyruğu: Kuyruklarımızı Ne Zaman, Ne İçin, Nasıl Kaybettik?" başlıklı makalemizde detaylarını işlemiştik. Ancak orada da belirttiğimiz gibi sorun, bu oluşumların gerçekten birer kuyruk olup olmadığıdır ve bu sıklıkla tartışmaların gündeminde yer alır. Bazı durumlarda bu oluşumlar "sahte kuyruk" olarak bilinirler. Bir diğer deyişle şans eseri bireylerin kuyruk kemiği etrafında yer alan hatalı oluşumlardır. Gerçek kuyruklarsa, embriyonun ana karnındaki gelişimi sırasında meydana gelen spesifik tip hataların sonucudur.

Hindistan'ın Chandigarh bölgesinde doğan Arshid Ali Khan'ın 12 yaşındaki kuyruklu bir fotoğrafı... Tıbbi literatürde bu tür oluşumlara
Hindistan'ın Chandigarh bölgesinde doğan Arshid Ali Khan'ın 12 yaşındaki kuyruklu bir fotoğrafı... Tıbbi literatürde bu tür oluşumlara "kuyruk" yerine "meningosel" adı veriliyor. Bu, spina bifida olarak da bilinen anormal kuyruk sokumu gelişiminin bir versiyonu. Unutmamak gerekiyor ki tıbbi literatürün evrimsel biyoloji terminolojisini şimdilik birebir takip etmiyor olması, evrimsel analizlerin eksikliğini göstermemektedir. Genellikle tıp literatürü tıbbi durumları amiyane biçimde tanımlamak yerine, hastalığın oluşum biçimine ve epidemiyolojisine bağlı olarak bilimsel tanımlar yapmayı tercih etmektedir. Bu sebeple doktorlar bu oluşuma "kuyruk" adını vermezler. Yazımızda da göreceğiniz gibi, zaten bu oluşumların hepsi gerçek birer kuyruk değildir; ancak büyük bir kısmı gerçekten kuyruk oluşumunun basamaklarını temsil eder.

Bu hatayı anlayabilmek için, öncelikle insanların ana rahmi içerisinde kısa bir süreliğine aslında kuyruklara sahip olduğu gerçeğini tekrardan vurgulamamız ve anlamamız gerekmektedir. Daha belirgin olarak, normal gelişim içerisinde bazı embriyo hücreleri bir kuyruğu oluşturmak üzere değişirler; ancak sonrasında apoptosis adı verilen programlı hücre ölümüyle yok edilirler.

1994 yılında yürütülen bir araştırmada bilim insanları Wnt-3a adı verilen bir genin, kuyruk oluşumu ve yok edilişi sürecini kontrol eden ana gen olduğunu tespit ettiler (en azından farelerde). Araştırmacılar aynı zamanda insanlarda da gerçekten Wnt-3a geninin eksiksiz bir halde bulunduğunu doğruladılar. Sonrasında ise bazı diğer genlerin de kuyruk oluşumunda görev aldığı tespit edildi. Gen kontrolü (regülasyonu) denen bir süreç sayesinde bu genler gelişimin farklı yerlerinde ve farklı zamanlarında kuyruğun oluşumu sürecinde görev almaktadır. Eğer ki normalde kuyruklu olan bir canlıdan söz ediyorsak, bu kontrol işlemi sayesinde yavrular normal şekilde kuyruklarla doğmaktadır. Fakat normalde kuyruğu olmayan, ancak kuyruklu canlılarla yakın ortak ataları paylaşan türlerde eğer ki bu genetik kontrol işlemi ters giderse, her ne kadar nadir olsa da bireyler gerçek bir kuyrukla doğabilmektedirler.

Gen Kontrolündeki Hatalar "Kaybedilmiş" Özellikleri Ortaya Çıkarabilir!

Tavuklarda da, tıpkı insanlarda olduğu gibi, neredeyse asla ortaya çıkmayan özelliklere ait genlere sahiptirler ve bu genlerin kontrolünde meydana gelen hatalar, bizlerin "anormal" olarak tabir edeceği bireyleri yaratabilirler. Bilim insanları gen ifadesinde meydana gelen sıradışı hataları bir dizi yöntem kullanarak gözlemleyebilirler. Örneğin bu yöntemlerden biri in situ melezleme olarak bilinen yöntemdir. Bu yöntemi kullanan bilim insanları yaşayan organizmaların içerisinde bulunan belirli mRNA değerlerini takip ederler. Her ne kadar ta2 mutantı tavuklarda diş üretimini sağlayan spesifik genler henüz bilinmiyor olsa da, bilim insanları bir dizi başka düzenleyici gen yolaklarının (belli genlerin birbirisıra çalışmasıyla işleyen süreçler), normal tavuklarda işlevsizken, diş üretebilen mutant tavuklarda gerçekten de aktif hale geldiği bilinmektedir. Bu yolaklardan bir tanesi Shh yolağı olarak bilinen bir süreçtir. Bu süreç, omurgalılar da dahil olmak üzere diğer hayvanlarda dişlerin üretimini sağlamaktadır. Fallon tarafından yürütülen önceki araştırmalar ta2 tavuklarında bu Shh sinyal yolağının aktive olması sonucunda dişlerin oluştuğunu göstermişti. Bu yolağın aktif hale gelmesi, ondan sonra gelen genlerin ifadesini de etkilemekte ve tavuklar için alışagelmediğimiz atasal özelliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Reklamı Kapat

Tavuk dişleri üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını derleyen ve doku analizlerini içeren fotoğraflar.
Tavuk dişleri üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarını derleyen ve doku analizlerini içeren fotoğraflar.
Current Biology

Diş gelişimi açısından gen kontrolünün evrimine bir örnek olmanın yanısıra, tavukların dişleri üzerinde yapılan araştırmalar bilimin gelişimi açısından da çok kritik öneme sahiptir. ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'nda bir bilim yorumcusu olan Joe Palca, bize bu araştırmaların evrim ve modern bilim açısından önemini şu şekilde hatırlatmaktadır:

St. Hilaire'i eleştirerek, o zamanlar bilinmiyor olsa da, evrimsel süreçte atasal özelliklerin torun türlerde yeniden ortaya çıkabileceğini ortaya koyan araştırmalarının hatalı olduğunu söyleyen o diğer bilim insanlarını hatırlıyor musunuz? Bu kritiklerden bir tanesi, özellikle ilgi çekicidir: çünkü o, Dr. John Fallon'u eğiten bilim insanını eğiten bilim insanını eğiten bilim insanını eğiten bilim insanını eğiten bilim insanını eğitmişti. Biliyorsunuz, Dr. Fallon ise bugün bunu bize gösteren ana araştırmacılardan bir tanesidir.

Bu anekdotun da gösterdiği gibi, sadece canlılar değil, aynı zamanda bilimsel düşünceler de nesiller boyunca değişmekte ve evrim geçirmektedir. 

doi: 10.47023/ea.bilim.401

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 10
 • Bilim Budur! 4
 • Muhteşem! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • İnanılmaz 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Nature | Arşiv Bağlantısı
 • J. U. Adams. Atavism: Embryology, Development And Evolution. (01 Ocak 2008). Alındığı Tarih: 05 Temmuz 2019. Alındığı Yer: Nature | Arşiv Bağlantısı
 • Y. Chen, et al. (2007). Conservation Of Early Odontogenic Signaling Pathways In Aves. PNAS, sf: 10044-10049. | Arşiv Bağlantısı
 • M. P. Harris. (2006). The Development Of Archosaurian First-Generation Teeth In A Chicken Mutant. Current Biology, sf: 371-377. | Arşiv Bağlantısı
 • S. Takada, et al. (1994). Wnt-3A Regulates Somite And Tailbud Formation In The Mouse Embryo. Genes & Development, sf: 174-189. | Arşiv Bağlantısı
 • D. Moye. Arshid Ali Khan, Ke$Ha Put People With Tails In Spotlight. (03 Ağustos 2013). Alındığı Tarih: 05 Temmuz 2019. Alındığı Yer: HuffPost | Arşiv Bağlantısı
Evrim Ağacı Akademi: İnsan Evriminde Özel Konular Yazı Dizisi

Bu yazı, İnsan Evriminde Özel Konular yazı dizisinin 25. yazısıdır.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/10/2021 14:29:57 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/401

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Size Özel
İçerikler
Instagram
Albert Einstein
Sağlık Bakanlığı
Sahtebilim
İntihar
Evrim Ağacı Duyurusu
Epigenetik
Test
Çocuklar İçin Bilim
Balina
Onkoloji
Besin
Şempanzeler
Teknoloji
Stephen Hawking
Maskeler
Egzersiz
Ornitoloji
Makroevrim
Klinik Mikrobiyoloji
Biyokimya
Kalp
Eşeyli Üreme
Afrika
Eşcinsellik
Bilişsel
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın