Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Yeni Keşfedilen Tardigrad Türü, Ölümcül UV Radyasyonundan Kurtulmak İçin Flüoresan "Kalkan" Kullanıyor!

Yeni Keşfedilen Tardigrad Türü, Ölümcül UV Radyasyonundan Kurtulmak İçin Flüoresan "Kalkan" Kullanıyor! ScienceMag
12 dakika
2,192
 • Su Mikrobiyolojisi
 • Tardigradoloji

Tardigradlar, bilindiği üzere, ekstrem koşullara karşı kendini en iyi savunabilen hayvan gruplarından biridir. Bu ekstrem koşullar arasında hiç de hafife alınmayacak ortamlar yer alır. Antarktika’nın dondurucu soğuğu, volkanik göller ve sıcak su kaynaklarının yakıcı sıcaklığı, Mariana Çukuru’nun yüksek basıncı, kozmik radyasyon gibi çoğu hayvanın ölümü ile sonuçlanabilecek ortamlarda hayatta kalmayı başarırlar. Ne yazık ki, tardigradların olağanüstü stres toleransının arkasındaki moleküler ve hücresel mekanizmalar tam anlamı ile aydınlatılmamıştır.

Fakat son zamanlarda, tardigradların stres toleransına odaklanan moleküler çalışmalarda gözle görülür bir artış söz konusudur. Ramazzottius varieornatus adlı tardigrad türünün genomu üzerinde yakın zamanda yapılan bir analiz, aşırı radyotoleransının ardındaki birkaç potansiyel mekanizmayı ortaya çıkarmıştı. Stres kaynaklı hasarı teşvik eden genlerin az miktarda/yoksun olması ve çeşitli stres kaynaklı hasarları onarmaktan sorumlu gen ailelerinin diğer tardigrad türlerine nazaran genomunda geniş yer kaplaması onu tardigradların dayanıklılık mekanizmalarını araştırmada kullanılabilecek model organizmalardan biri haline getirmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Ramazzottius varieornatus ayrıca, kültürlenmiş memeli hücrelerine kısmi radyotolerans kazandırabilen, hasar bastırıcı protein (Dsup) adı verilen evrimsel süreç içerisinde özelleşmiş benzersiz bir proteine sahiptir. Başka bir çalışmada ise, Hypsibius exemplaris adlı tardigrad türünde kuruma toleransı için tardigrada özgü yapısal olarak bozuk proteinlerin (TDP'ler) gerekli olduğunu gösterilmiştir. Kuruma sırasında yani “tun” formu sırasında bu proteinlerin ekspresyonu artar ve kristal olmayan amorf katılar oluştururlar. Bu vitrifikasyon süreci, tardigratların kuruma toleransıyla ilişkilendirilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde ise tardigradların yepyeni bir dayanıklılık mekanizması keşfedildi. Bu keşif keşfedilen yeni Paramacrobiotus sp.’nin UV altında floresan parlaması ile UV’ye dayanıklılığı arasında bir doğrudan bir bağlantı olduğu üzerineydi.

Bu Reklamı Kapat

Keşif, tesadüfen yapıldı. Hindistan Bilim Enstitüsü'ndeki araştırmacılar kampüslerinde su ayılarını zor koşullara maruz bıraktılar. Laboratuvarda mikrop öldürücü bir UV lambası vardı ve bunu su ayıları üzerinde denemeye karar verdiler. Sadece 5 dakika içinde bakteri ve yuvarlak solucanları öldüren, metrekare başına 1 kilojoulelük doz; Hypsibius exemplaris türü tardigradlar için 15 dakika sonra ölümcül oldu ve çoğu 24 saat sonra öldü. Ancak aynı doz, kırmızımsı kahverengi tardigrad türüne verildiğinde hepsi hayatta kaldılar. Dahası, araştırmacılar dozu dört katına çıkardığında, bu tür tardigradların yaklaşık % 60'ının 30 günden fazla yaşadığını gözlemlediler.

Araştırmacılar, Paramacrobiotus cinsine ait olan yeni bir tardigrad türü bulduklarını fark ettiler. Bilim insanları, Hindistan, Bengaluru'da bir beton duvarda yosun içinde yaşarken bulunan yeni türün nasıl hayatta kaldığını anlamak için, floresan mikroskobu ile incelediler. UV ışığı altında kırmızımsı tardigradlar maviye dönüştüler. Araştırmacılar, Biology Letters'da, bu tardigradların derisinin altında bulunan flüoresan pigmentlerin, UV ışığını zararsız mavi ışığa dönüştürdüğünü bildirdiler.[1] Diğer taraftan, daha az pigment içeren Paramacrobiotus örneği, UV maruziyetinden yaklaşık 20 gün sonra öldü.

Daha sonra, araştırmacılar flüoresan pigmentlerini çıkardılar ve bunları H. exemplaris ve birkaç Caenorhabditis elegans solucanını kaplamak için kullandılar. Flüoresan kalkanlarına sahip olan hayvanlar, kalkanları olmayan hayvanların neredeyse iki katı oranda hayatta kaldılar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Floresan özellik denizel organizmalarda bol miktarda bulunmasına rağmen, kara hayvanlarında çok yaygın değildir. Daha önce bazı kara hayvanlarında (papağanlar, akrepler, bukalemunlar, kurbağalar ve nematodlar) bildirilmiştir. Floresanların papağanlar gibi kuşlarda yer almasını cinsel seçilim için kazanılmış farklılaşmanın bir ürünü olarak yorumlamanın dışında bu görsel sinyallerin neye yaradığını tam olarak anlayabilmek şuan için söz konusu değildir. Direkt olarak tardigradlara geldiğimizde ise daha öncesinde floresan ışık yayabilen tardigradlar bildirilmiştir, ancak tıpkı papağanlarda olduğu gibi işlevi bilinmemektedir.

UV ışık altında floresan özellik gösteren bir akrep.
UV ışık altında floresan özellik gösteren bir akrep.
Elementy

Yeni keşfedilen Eutardigrade Paramacrobiotus sp.’nin bir saate kadar mikrop öldürücü özelliği bulunan ultraviyole (UV) radyasyona maruz kalan bireylerinde herhangi bir anomali olmadığı gözlemlendi. Bununla da kalmayıp UV’ye maruz bırakılan tardigradların UV ışığı altında floresan renkte parladığı kaydedildi. Hali hazırda keşfedilmiş olan UV’ye dayanıklı tardigradlar arasında yepyeni bir özellikti.

Flüoresan Deneyleri Nasıl Yapıldı?

Paramacrobiotus sp. UV Radyasyonuna Tolerans Deneyi

Tardigradlar aşırı koşullara toleranslarıyla bilindiğinden, Paramacrobiotus sp. birden çok fiziksel strese maruz bırakıldı. Bu streslerin arasından UV’ye dayanıklılık stresi beklenmedik bir sonuca hizmet ettiği için aralarından sıyrılmayı başardı. Yeni keşfedilen tardigratların özellikle UV radyasyonuna dirençli olduğunu gözlemlendi. Peki nasıl?

Tüm Paramacrobiotus sp. bireyleri mikrop öldürücü UV dozuna 10 dakika maruz (0.66 kJ / m2’ye karşılık gelir) kaldığında, kontrol amaçlı yerleştirilen ve UV’ye olan hassasiyeti ile bilinen Hypsibius exemplaris aynı stresten birkaç dakika sonra öldü. Ayrıca, Paramacrobiotus sp. UV radyasyonuna 1 saat maruz kaldıktan sonra (4 kJ / m2'ye karşılık gelir) 30 günden fazla hayatta kalmayı başardı (aşağıdaki şekilde b, c ve d). Hayatta kalmayı başaran tardigradlar araştırmacılar tarafından gün ve gün gözlemlendi. Tıpkı yörünge deneylerinde üremeyi başaran akrabaları gibi Paramacrobiotus sp.’de UV stresinin ardından yumurta vermeye ve bu yumurtalardan sağlıklı bireyler çıkmasını sağladı. Bu gelişme iki nesil boyunca gözlemlendi ve UV’ye maruz kalan Paramacrobitus sp.’lerin hayatta kalmalarını veya üreme yeteneklerini etkilemediği sonucuna varıldı.

Paramacrobiotus BLR suşu, UV radyasyonuna tolerans gösterir ve UV ışığı altında floresan sergiler. (a) (i) 15 dakika süreyle UV radyasyonuna maruz kaldıktan sonra Paramacrobiotus BLR suşunun hayatta kalması. Karşılaştırmak için Hypsibius exemplaris türü kullanıldı. (ii) UV radyasyonu yokluğunda karşılaştırılabilir hayatta kalmaları. (b) Paramacrobiotus BLR suşu ve H. exemplaris'in floresan mikroskop görüntüleri aynı mikroskop ayarları altında alınmıştır. (c) Paramacrobiotus BLR suşu ve H. exemplaris'in lizatlarının UV ışığı altında floresan görüntüleri. (d) Pigmentli olanlara kıyasla UV ışığı altında azalmış floresan gösteren hipopigmente Paramacrobiotus BLR suşu görüntüleri. Görüntüler özdeş mikroskop ayarları altında alındı. (e) 1 saat süreyle UV radyasyonuna maruz kaldıktan sonra hipopigmente Paramacrobiotus BLR suşunun hayatta kalması.
Paramacrobiotus BLR suşu, UV radyasyonuna tolerans gösterir ve UV ışığı altında floresan sergiler. (a) (i) 15 dakika süreyle UV radyasyonuna maruz kaldıktan sonra Paramacrobiotus BLR suşunun hayatta kalması. Karşılaştırmak için Hypsibius exemplaris türü kullanıldı. (ii) UV radyasyonu yokluğunda karşılaştırılabilir hayatta kalmaları. (b) Paramacrobiotus BLR suşu ve H. exemplaris'in floresan mikroskop görüntüleri aynı mikroskop ayarları altında alınmıştır. (c) Paramacrobiotus BLR suşu ve H. exemplaris'in lizatlarının UV ışığı altında floresan görüntüleri. (d) Pigmentli olanlara kıyasla UV ışığı altında azalmış floresan gösteren hipopigmente Paramacrobiotus BLR suşu görüntüleri. Görüntüler özdeş mikroskop ayarları altında alındı. (e) 1 saat süreyle UV radyasyonuna maruz kaldıktan sonra hipopigmente Paramacrobiotus BLR suşunun hayatta kalması.
The Royal Society Publishing

Floresan Özelliği, Paramacrobiotus sp.'nin UV Radyasyonuna Toleransı İçin Gerekli mi?

Bahsini geçirdiğimiz üzere Paramacrobiotus sp. UV aydınlatması altında güçlü bir floresan özelliği gösterdi. Haliyle bu floresan teste tabii tutulan ve UV radyasyonuna duyarlı olan H. exemplaris'te yoktu. Birkaç paragraf önce bahsettiğimiz Paramacrobiotus sp.'nin yumurtalarında da benzer floresan özelliği gözlemlendi ancak Paramacrobiotus sp.’nin exuvium’unda (bir nevi dış iskeleti) herhangi bir floresan renk gözlemlenmedi. Buda araştırmacılara bu floresan renklenmenin kütikula tabakasında değil de canlı dokularda gerçekleştiği fikrini ortaya attı.

Bu Reklamı Kapat

Bu fikri sınamak günümüzde artık çok kolaydı ve sınamak için kolları sıvadılar. Paramacrobiotus sp.’nin doluları lizis (doku parçalayıcı enzim) tamponunda homojenleştirilmesinden sonra elde edilen “özüt” tıpkı bireyin canlı halindeki gibi UV aydınlatması (254 nm ve 365 nm) altında güçlü floresan özelliği gösterdi. Beklenildiği üzere kontrol grubu H. exemplaris'den elde edilen ekstrede floresan yoktu. Araştırmacılar floresan rengi veren bileşiğin yapısını tespit etmek ve bir miktar zorlamak adına bir saat süreyle proteinaz K ile muamele edilmesinden sonra bile bozulmamıştı, bu da floresan bileşiğin bir protein olmadığını düşündürün en büyük ipuçlarından biriydi.

A) Paramacrobiotus sp.'nin diferansiyel mikroskop ve UV ışığı altındaki görüntüleri. B) Paramacrobiotus sp. ve Hypsibius exemplaris'in moleküler içeriklerinin analizi ve yapılan test sonucundaki renklenmeleri.
A) Paramacrobiotus sp.'nin diferansiyel mikroskop ve UV ışığı altındaki görüntüleri. B) Paramacrobiotus sp. ve Hypsibius exemplaris'in moleküler içeriklerinin analizi ve yapılan test sonucundaki renklenmeleri.
The Royal Society Publishing

Çalışmada bir de yeni keşfedilen Paramacrobiotus sp.’nin daha az pigment sahip olan bir akrabası kullanıldı. Akrabalık derecelerinin tespit edilebilmesi adına çeşitli yöntemler kullanıldı ve durum nispeten oldukça şaşırtıcıydı. Morfolojik özellikler ve ITS2 bölgesinin nükleotid dizisi, daha az pigment barındıran ile yeni keşfedilen pigmentli tardigradların aynı türe ait olduğunu ortaya çıkardı fakat bunlar farklı birer alttür olarak kayda geçti. Yeni türü değerlendirmek için oldukça iyi bir fırsattı ve tüm testlere daha az pigment barındıranlar da katıldı.

İlginç bir şekilde, az pigmente sahip olan Paramacrobiotus sp., UV ışığı altında çok daha az floresan özelliği gösterdi. Beklenildiği üzere bir saat süreyle UV radyasyonuna maruz kaldıklarında, daha az pigmente sahip olan tardigradlar pigmentli olanlara kıyasla önemli ölçüde daha az UV toleransı gösterdi. Tüm daha az pigmente sahip olan Paramacrobiotus sp.’ler UV'ye maruz kaldıktan sonra 20 gün içinde ölürken, pigmentli Paramacrobiotus sp.’ler 30 günden fazla hayatta kaldı. Bu gözlem araştırmacıların zihinlerin yeni tanımlanan Paramacrobiotus sp.'nin zararlı UV radyasyonuna direnmek için yeni bir mekanizma olarak floresanı kullandığını düşündürdü.

A) Paramacrobiotus sp. ve ondan daha az pigmente sahip aynı türün farklı bir suşun parlak alan mikroskobunda ve UV floresan altında gösterimi, B) aynı iki türün 1 hücre başına floresan toplam değeri, C) aynı iki türün 4 kJ/m² UV'de hayatta kalım grafiği
A) Paramacrobiotus sp. ve ondan daha az pigmente sahip aynı türün farklı bir suşun parlak alan mikroskobunda ve UV floresan altında gösterimi, B) aynı iki türün 1 hücre başına floresan toplam değeri, C) aynı iki türün 4 kJ/m² UV'de hayatta kalım grafiği
The Royal Society Publishing

Paramacrobiotus sp.'nin UV Tolerans Özelliği, UV'ye Duyarlı H. exemplaris ve C. elegans'a Aktarılabilir mi?

Araştırmacılar yeni pigmentli tardigradlarının UV toleransının UV'ye duyarlı H. exemplaris'e aktarılıp aktarılamayacağını test etmek istediler. Bunun için 300 adet canlı Paramacrobiotus sp. kullandılar. Küçük bir homojenleştirme işleminden sonra faz oluşturulup süpernatant (bir çözeltinin çöktürme işleminde en üst kısımda kalan yerin adı) kısmı alındı çünkü bu kısım daha önceki testte UV ışığı altında floresan renk vermişti. Bu kısım içerisinde yer alan floresan özütü ile UV'ye duyarlı H. exemplaris kaplandı ve 15 dakika süreyle UV radyasyonuna maruz bırakıldı (1 kJ / m2'ye karşılık gelir). Birde çalışmanın tutarlı olabilmesi adına su ile kaplı H. exemplaris kontrol grubu hazırlandı (Şekil 5B). İlginç bir şekilde floresan özü ile kaplanan H. exemplaris tardigradlar UV radyasyonuna kısmi tolerans gösterdi.

Bu Reklamı Kapat

Çalışmayı farklı kollar ile desteklemeyi sürdürmek isteyen araştırmacılar floresan özellik gösteren tardigradın aynı özütünü alıp özel bir “ağırtma” yöntemi ile floresanlarından arındırarak H. exemplaris’e verildiğinde ve aynı şekilde daha az pigmente sahip Paramacrobiotus sp. özütlerini H. exemplaris’e verildiğinde UV toleransı göstermedi. Dikkat çekici bir şekilde, Yeni keşfedilen Paramacrobiotus sp.'nin floresan özütü, bir nematod olan C. elegans üzerinde kısmi UV direnci sağlayabilir. Bu sonuçlar ışığında araştırmacılar Paramacrobiotus sp. floresan özelliğinin UV toleransından sorumlu olduğunu düşünmektedir.

A) Paramacrobiotus sp. özütünün ve suyun farklı dalga boyutlarındaki ışımaları, B) Paramacrobiotus sp. özütü ile kaplanmış UV hassasiyeti bulunan H. exemplaris ve su ile kaplanmış H. exemplaris, C) Su, Paramacrobiotus sp. özütü, ağırtılmış Paramacrobiotus sp. özütü ve az pigmentli Paramacrobiotus sp. özütünün farklı dalga boylarındaki ışımaları D) Farklı özütler ile kaplanan H. exemplaris'in 1 kJ/m²'de hayatta kalma oranları
A) Paramacrobiotus sp. özütünün ve suyun farklı dalga boyutlarındaki ışımaları, B) Paramacrobiotus sp. özütü ile kaplanmış UV hassasiyeti bulunan H. exemplaris ve su ile kaplanmış H. exemplaris, C) Su, Paramacrobiotus sp. özütü, ağırtılmış Paramacrobiotus sp. özütü ve az pigmentli Paramacrobiotus sp. özütünün farklı dalga boylarındaki ışımaları D) Farklı özütler ile kaplanan H. exemplaris'in 1 kJ/m²'de hayatta kalma oranları
The Royal Society Publishing

Paramacrobiotus sp.'nin Floresan Bileşiği Hakkında Hangi Bilgilere Ulaşıldı?

Yeni tanımlanan tardigrad türünden floresan bileşiği çıkarmak için metanol kullanıldı. Yapılan işlemi kontrol etmek için test edildi ve testin sonucunda Paramacrobiotus sp.'den elde edilen metanolik özüt UV ışığı altında floresan iken, H. exemplaris'ten elde edilen özütün floresan olmadığı gözlemlendi. Daha sonra Paramacrobiotus sp.'nin metanolik özütünü, floresan bileşiği izole etmek için Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisine (HPLC) tabi tutuldu. HPLC cihazında 6 dakika civarında Paramacrobiotus sp.'den elde edilen özütte benzersiz bir zirve (350 nm'de soğurma) gözlemlendi, bu zirve noktası UV'ye duyarlı H. exemplaris'den elde edilen özütte yoktu. Tekrar kontrol amacıyla zirve veren bileşik UV ışığı altında test edildi ve floresan özelliğini sergiledi. Beklendiği gibi, daha az pigmente sahip Paramacrobiotus sp.'nin HPLC profilinde 5 ila 6 dakika arasındaki floresan zirvesi, pigmentli Paramacrobiotus sp.'nin HPLC profilindekine kıyasla çok daha küçüktü. Bir spektroflorometre (bir numunedeki konsantrasyonları ve kimyasal bileşikler hakkında bilgi sağlamak için bazı bileşiklerin floresan özelliklerinden yararlanan bir araç) kullanılarak yapılan analiz, bu flüoresan bileşiğin 370 nm'de eksitasyon maksimuma (λex) ve 420-430 nm'de emisyon maksimuma (λem) sahip olduğunu gösterdi. Bu sonuçlara ek olarak floresan özellik 250 ila 370 nm arasındaki geniş bir UV spektrum aralığında gözlendi.

Bu deneyler, Paramacrobiotus sp.'de UV toleransından floresanın sorumlu olduğunu göstermektedir. Böylece, floresan pigment, bu tardigradları ölümcül etkilerinden koruyan UV radyasyonuna karşı bir kalkan görevi görür. Paramacrobiotus sp, muhtemelen izole edildiği yerden tropikal güney Hindistan'ın yüksek UV radyasyonuna karşı koymak için evrimsel süreçte bu mekanizmayı geliştirdi. Bu tardigradların kendilerini UV radyasyonunun neden olduğu hasardan korumak için başka mekanizmalara sahip olması mümkündür. Örnek olarak diğer çalışmalarda da sıklıkla bahsedilen “güçlü” bir DNA onarım mekanizması. Bunu tespit edebilmek adına genom dizisinin analizi daha fazla bilgi sağlayacaktır.

UV’ye Direnç Neden Bu Kadar Önemliydi?

UV radyasyonunun ölümcül etkileri canlılığın ortaya çıkışından günümüze değin karşılaştıkları abiyotik faktörlerden birisidir. Bu abiyotik faktör diğerlerinin aksine öncelikle DNA sarmalında meydana getirdiği ölümcül hasarlardan dolayı canlılığın en büyük problemlerinden birisidir. UV’ye zaman içerisinde maruz kalma genomik DNA'da replikasyon ve transkripsiyonu etkileyen siklobütan-pirimidin dimerler (CPD'ler) ve 6-4 fotoürünler (pirimidin eklentileri) oluşmasu ile sonuçlanır. Ayrıca ölümcül mutajenik etkilere neden olabilir ve anomalilere sebebiyet verebilir. UV radyasyonun canlılara dezavantaj yaratan bir diğer özelliği ise reaktif oksijen türleri üreterek DNA'ya dolaylı olarak zarar vermeleridir. Fakat canlılar evrimsel süreç içerisinde UV radyasyonunun üstesinden gelmek, ölümcül etkilerini azaltabilmek adına çoklu mekanizmalar kullanmışlardır.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yapı Statiği (Hibbeler)
 • Boyut: 21,0*23,5
 • Sayfa Sayısı: 702
 • Basım: 9
 • ISBN No: 9786053557777
Devamını Göster
₺185.00
Yapı Statiği (Hibbeler)

Deinococcus radiodurans, yüksek iyonlaştırıcı radyasyona ve UV radyasyonuna karşı direncinden sorumlu olan etkili bir DNA onarım yolu geliştirmiştir. UV radyasyonunu emen pigmentlerin / bileşiklerin üretimi, bakterilerden memelilere kadar organizmalarda yaygın olarak bulunan başka bir mekanizmadır. Siyanobakteriler ve diğer mikroorganizmalar scytonemin, miyosporin ve ilgili amino asitler gibi UV emici bileşikler üretir. Memelilerde melanin ve hipopotamdaki hipposudorik asit (kırmızı ter), UV radyasyonunu emen diğer pigment örnekleridir. Yapılan bu çalışma ile UV-koruma mekanizmaları listesine tardigrade Paramacrobiotus sp.’yi de ekler. Elbette floresan bileşiğin kimyasal bileşimi çok daha detaylandırılabilmesi için araştırılmayı beklemektedir.

Uzmanlar Ne Söylüyor?

Evrim Ağacı YouTube kanalında yayınladığımız tardigrad belgeselimizde de konuk olarak ağırladığımız Sayın Kaczmarek konuyla ilgili olarak ekibin UV radyasyonuna karşı korumadan sorumlu belirli bir maddeyi tanımlamadığına dikkat çekerek, şöyle diyor:

Bu tür bir korumanın - potansiyel olarak - koruyucu proteinler dışında flüoresan bir maddeye indirilemeyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, incelenen türlerin karakteristik bir özelliği mi yoksa doğal ortamlarında yüksek dozlarda UV radyasyonuna maruz kalan tardigradların çoğunluğu için mi olduğunu henüz bilmiyoruz.

Bilim insanları, Hindistan'da rastlanan bu türde nasıl böyle bir özelliğin evrimleştiği hakkında bazı fikirlere sahipler. Güney Hindistan'da sıcak yaz günlerinde tipik olan yüksek UV dozlarını tolere etmenin bir yolu olarak, tardigradlarda flüoresanın evrimleştiğini düşünüyorlar.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Muhteşem! 3
 • Tebrikler! 3
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 2
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ H. R. Suma, et al. (2020). Naturally Occurring Fluorescence Protects The Eutardigrade Paramacrobiotus Sp. From Ultraviolet Radiation. Biology Letters, sf: 20200391. doi: 10.1098/rsbl.2020.0391. | Arşiv Bağlantısı
 • N. Davis. Tardigrades' Latest Superpower: A Fluorescent Protective Shield. (14 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 14 Ekim 2020. Alındığı Yer: The Guardian | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/06/2022 08:12:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9449

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Doğal Seçilim
Demir
Egzersiz
Cinsiyet Araştırmaları
Sosyal
Primat
Buz
Şehir Hastanesi
Diş
Balıkçılık
Küçük
Zehir
Atmosfer
Türleşme
Bilimsel
Enfeksiyon
Mers
Çekirdek
Göz
Depresyon
Dinozor
Teşhis
Oyun
Toprak
Işık
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.