Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Tokofobi Nedir? Hamilelik ve Doğum Korkusunun Belirtileri Nelerdir?

Tokofobi Nedir? Hamilelik ve Doğum Korkusunun Belirtileri Nelerdir? The Conversation
5 dakika
831
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Tokofobi
 • Türkçe Adı Tokofobi
 • İngilizce Adı Tokophobia
 • ICD F40.9
 • Diğer İsimleri Maieusiofobi, Parturifobi

Tokofobi, hamilelik ve doğuma karşı patolojik bir korkudur. Fobi kadınlarda doğumdan korkmaya, hatta hamile kalma korkusuyla cinsel birliktelikten kaçınmaya sebebiyet verebilir. Tokofobi birincil ve ikincil olarak sınıflandırılır. Birincil tokofobi, daha önce hamilelik deneyimi olmayan bir kadında gözlenen aşırı doğum korkusudur. İkincil olarak tanımlanan tokofobi ise önceki gebeliklerde yaşanan travmatik bir olaydan sonra gelişen hastalıklı doğum korkusudur. Tokofobinin algofobi, hafefobi, iatrofobi, nozokomofobi, obezofobi, pedofobi, tanatofobi, tripanofobi gibi fobilerden de kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

Belirti ve Bulgular

Hamilelik fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerden insanı etkileyen bir süreçtir. Bazı kadınlarda hamilelik keyifli bir deneyim olmak yerine endişe ve korku verici bir olaya dönüşebilir. Korku patolojik bir boyut kazanarak tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık haline gelebilir. Bu fobiye sahip kişilerde şu belirtilerle karşılaşılabilir:

Tüm Reklamları Kapat

 • Hamilelikten ve/veya cinsel ilişkilerden zevk alamama,
 • Korkunun fiziksel semptomlara sebebiyet vermesi,
 • Kâbus görmek ve uyku bozukluklarının yaşanması,
 • Kendine zarar verme ve gebeliği sonlandırma düşüncesi,
 • Hamilelikten kaynaklanan pişmanlık ve çaresizlik hissi,
 • Panik hissi ve doğumdan kaçınma davranışları,
 • Saplantılı bir şekilde doğumu düşünme,
 • Doğumla ilgili bilgi almaktan kaçınma,
 • Korkunun sorumlulukları ve iş hayatını etkilemesi,
 • Bireyin eşi ve yakın çevresiyle ilişkilerinin etkilenmesi,
 • Korkunun yeme alışkanlıklarını etkilemesi ve fiziksel aktiviteleri engellemesi,
 • Hamile bir kadın görünce korkunun tetiklenmesi,
 • Sakat doğum, ölü doğum veya anne ölümü gibi olaylara dair korku.

Hastalıkla İlişkili Genler, Etken Faktörler ve Risk Faktörleri

Tokofobinin kadınlarda yarattığı etkiler genellikle günlük hayatta yaşanan zorluklar, travmalar, korkular ve hamilelik hormonlarından kaynaklanan duygu değişimleri olarak düşünülmektedir. Ancak tüm bu değişimler patolojik olmadıkları koşullarda normal olabilirler. Fobinin bildiğimiz risk faktörleri şu şekildedir:

 • Kaygıyı yönetmeyi zorlaştıran hormonal değişiklikler,
 • Bireyin travmatik doğum geçiren yakınlarından veya sosyal medyadan duyduğu hikayeler,
 • Genç yaşta ebeveyn olmak veya sosyal dezavantajlar gibi psikososyal faktörler,
 • Bireyin hamilelikten utanç veya iğrenme duymasına neden olabilen istismar veya tecavüz geçmişinin bulunması,
 • Ailenin sosyoekonomik durumunun birey üzerinde yaratmış olduğu baskı,
 • Bireyin lezbiyen, biseksüel veya transseksüel olmasından kaynaklanan gerici tepkilerden ötürü rahatsızlık,
 • Özgüvensizlik, bireyin çocuklukta yaşadığı travmatik anıların canlanması veya depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik bozuklukların yarattığı psikolojik faktörler,
 • Anne adayının daha önce preeklampsi veya ölüm gibi komplikasyonlarla karşılaşmış olması,
 • Bireyin vajinal (normal) doğum yapma konusunda baskı hissetmesi.

Teşhis Yöntemleri

Tokofobiyi teşhis etmek zor olabilir, çünkü hamile olan birçok kişi doğumla ilgili doğal olarak korku ve endişe yaşamaktadır. Korkuyu fobiden ayırmak kafa karıştırıcı olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Tokofobi spesifik bir fobi olduğu için teşhisi diğer fobilere nazaran daha zordur. Fobileri teşhis etmek için kullanılan DSM tanı kriterleri, genellikle tüm belirli fobileri ayrı ayrı listelemez; yani tokofobi de genel olarak belirli fobiler için tanı kriterleri kullanılarak değerlendirilir.

Fobinin teşhis edilmesi için sorgulanabilecek bazı maddeler şu şekildedir:

 • Korkunun genelde neden tetiklendiği,
 • Yaşanan belirtilerin türü,
 • Belirtilerin ilk başladığı zaman,
 • Belirtilerin sıklığı ve şiddeti,
 • Korkuların ve kaygıların günlük yaşamı veya karar verme yetisini ne kadar etkilediği. (Örneğin çocuk sahibi olmamaya karar vermek veya sezaryen doğuma karar vermek.)

Eğer tokofobiye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, özellikle de hamileyseniz veya gelecekte bebek sahibi olma planınız varsa psikolojik ve psikiyatrik destek veya tedavi almanız hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Erken tanı, bireyin tedaviye başvurmasına ve semptomlarının daha etkili bir şekilde azaltmasına yardımcı olur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Tedaviler veya İdare Yöntemleri

Tokofobinin tedavisinde başta Bilişsel Davranışçı Terapi olmak üzere çeşitli psikoterapiler ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır. İlaç tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle antidepresanlar, anti-anksiyete ilaçları ve beta-blokerlerdir.

Sosyal bir destek ağına sahip olmak tokofobiyle baş etmeyi kolaylaştırabilir. Bireyin arkadaşları ve sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmesi kişiye iyi gelebilir. Bu kişiler hamilelik geçirmiş veya geçirmemiş olabilir, ancak nazik ve destekleyici sözleri bireyin özgüvenli, güvende hissetmesini ve rahatlamasını sağlayabilir. Ayrıca şunlar da bireye korkusunu yenmesinde yardımcı olabilir:

 • Doğum öncesi derslere katılmak: Bu dersler doğum sırasında bireyi nelerin bekleyeceği konusunda rehberlik eder. Hamileliğin sonuna doğru gerçekleşirler.
 • Erken gebelik dersleri almak: Bu dersler hamileliğin erken evrelerinde olan veya hamile kalmak isteyen kişiler içindir.
 • Hastaneyi veya doğum merkezini gezmek: Çoğu tesis ziyarete uygun bölümlerin gezilmesinde bir sakınca görmez.
 • Bir destek grubuna katılmak: Hamile kalmaya çalışan veya doğum yapmayı bekleyen insanlara yönelik birçok çevrimiçi hamilelik forumu bulunmaktadır. Ayrıca bazı hastaneler de böyle gruplara ev sahipliği yapabilir.

Görülme Sıklığı ve Dağılımı (Epidemiyoloji)

Batı ülkelerinde tokofobinin yaygınlığı %20'nin üzerindedir. Avustralya'da yapılan bir araştırma, kadınların %48'inin orta derecede tokofobi bildirdiğini ve %26'sının güçlü doğum korkusu sergilediğini tespit etmiştir. Patolojik ve kısıtlayıcı doğum korkusu hamile kadınların yaklaşık %6-10'unda hissedilir. Araştırmalar, doğum korkusunun doğum sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve sezaryen doğumlarda dramatik bir artışa yol açtığını göstermiştir.

Etimoloji

Tokofobi kelimesi, Yunanca'da "doğum" anlamına gelen τόκος ("tókos") ve "korku" anlamına gelen φόβος ("phobos") kelimelerinden oluşan bir terimdir. Fobi Maieusiofobi veya Parturifobi olarak da bilinmektedir.

Diğer Başlıklar

Babalarda Tokofobi

Ciddi komplikasyon ve hatta ölüm riski yüksek olan, öngörülemez ve acı verici bir olay olarak içsel doğası göz önüne alındığında doğum; stresli bir durum olarak bilinir. Doğuma ilişkin bu anlayış anneler gibi babalar için de geçerlidir. Doğum, erkeklerde olumlu duyguların baskın olduğu bir süreç olabileceği gibi olumsuz duygulara da yol açabilir. Eşi hamile olan erkekler, hamileliği taklit edermişçesine iştahsızlık, bulantı, sinirlilik, kaygı, heyecan, baş ağrıları ve uyku bozuklukları ile kendini gösteren Couvade sendromu yaşayabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Babalarda tokofobiye neden olan psikolojik faktörler arasında kaygı, depresyon eğilimi, düşük benlik saygısı, duygudurum bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, psikolojik rahatsızlık geçmişi, kişilik bozuklukları ve ebeveynlik sorumluluğundan korkma yer alır. Babalarda yaşanan üzüntü hissi; çözülmemiş sıkıntı ve güvensizlik, kaygı, fobi ve sinirlilik düzeylerinin yüksek olmasıyla ilişkilendirilir. Araştırmalarda yaklaşan doğuma karşı olumlu duyguları olan babalar, olumsuz duyguları olan babalara göre önemli ölçüde daha düşük korku düzeyleri bildirmişlerdir. Öz güven eksikliği, düşük öz yeterlik ve kendini küçümseme gibi faktörler de şiddetli fobinin belirleyicileridir.

Fobi ile ilişkili diğer bireysel psikolojik faktörler arasında doğumun tehlikeli bir olay olması, hamilelik ve doğuma yönelik olumsuz bakış açısı, önceki doğumdan kaynaklanan hoş olmayan deneyim, hayal kırıklığı, güvensizlik ve ihtiyaç durumunda çaresiz kalma korkusu yer alır. Doğumla ilgili korkuların diğer nedenleri ise eşin ağrıyla başa çıkma becerisine ilişkin endişeler, doğum sırasında partnere destek olamama ve zamanında hastanede olamamak olabilir.

Bazı baba adayları arkadaşlarına, akrabalarına hatta partnerlerine fobilerinden bahsetmeyebilir. Bunun temel nedeni korkudan bahsetmenin bu duyguyu partnere yansıtmasından endişelenmektir. Bu sebeple bazı büyük kaygılara rağmen baba adayları duygularını açıklamamayı tercih edebilir. Ayrıca bazı erkekler toplumsal baskılardan dolayı da korkularını dillendiremeyebilirler.[19], [20], [21]

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
31
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 6
 • Bilim Budur! 3
 • İnanılmaz 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 1
 • Korkutucu! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Tokofobi, hamilelik ve doğuma yönelik bir fobidir.

Hayır, tokofobi erkelerde de görülebilir.

Evet, tokofobi tedavi edilmesi gereken bir fobidir.

Tokofobinin batı ülkelerinde görülme sıkılığı 'nin üzerindedir.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 03/12/2023 11:12:14 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/15593

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Molekül
Çeşitlilik
Hayatta Kalma
Pandemik
İhtiyoloji
Sürüngen
Evrim Kuramı
Mit
Einstein
Yaşamın Başlangıcı
Uluslararası Uzay İstasyonu
İklim
Hava
Hızlı
Yeşil
Elektrik
Yanlış
Şiddet
Homeostasis
Jeoloji
Orman
Matematik
Yeme
Viral
Beslenme Davranışı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Filler Neden Farelerden Korkar?
Filler Neden Farelerden Korkar?
Ay Nasıl Oluştu?
Ay Nasıl Oluştu?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Balinalar Nefesini Nasıl 2 Saat Tutabiliyor?
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Işıldayan Bu Taş Radyoaktif mi? | Yooperlite Taşı
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Büyük Deprem Nerede, Ne Zaman ve Ne Büyüklükte Olacak? | Deprem Tahmini!
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
N. Mustafazadə, et al. Tokofobi Nedir? Hamilelik ve Doğum Korkusunun Belirtileri Nelerdir?. (28 Eylül 2023). Alındığı Tarih: 3 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/15593
Mustafazadə, N., Alparslan, E. (2023, September 28). Tokofobi Nedir? Hamilelik ve Doğum Korkusunun Belirtileri Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 03, 2023. from https://evrimagaci.org/s/15593
N. Mustafazadə, et al. “Tokofobi Nedir? Hamilelik ve Doğum Korkusunun Belirtileri Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 28 Sep. 2023, https://evrimagaci.org/s/15593.
Mustafazadə, Nuray. Alparslan, Eda. “Tokofobi Nedir? Hamilelik ve Doğum Korkusunun Belirtileri Nelerdir?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, September 28, 2023. https://evrimagaci.org/s/15593.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close