Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Stephen Jay Gould: Değerli Bir Paleontolog ve Evrimsel Biyoloğun Hayatı

Stephen Jay Gould: Değerli Bir Paleontolog ve Evrimsel Biyoloğun Hayatı Cosmos Magazine
10 dakika
1,280
 • Evrimsel Biyoloji Tarihi
 • Biyografi Araştırmaları

Stephen Jay Gould, Amerikalı paleontolog, evrimsel biyolog ve yaşadığı dönemin en çok okunan popüler bilim yazarlarından biridir. Kariyerinin büyük bir kısmını Harvard Üniversitesi'nde ve New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışarak geçirdi. 1975 yılında Gould, Evrim Teorisi sahasındaki çalışmaları nedeniyle Paleontoloji Derneği tarafından Schuchert Ödülü'ne layık görüldü.

Gould'u Evrim Teorisi konusunda önemli bir isim haline getiren çalışmaları, Niles Eldredge ile birlikte geliştirdikleri Sıçramalı Evrim Teorisi olarak da bilinen Kesintili Denge Teorisi'dir (İng: "punctuated equilibrium"). Bu teori; türlerin evriminin yavaş ve kademeli bir değişim süreci olmadığını, aslında daha kısa ve hızlı değişim dönemleri tarafından kırılan uzun istikrar dönemlerinden oluştuğunu öne sürmektedir. Bu teori, bilim camiasında oldukça geniş bir şekilde tartışılmıştır ve halen tartışılmaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Gould, aynı zamanda güncel bilimsel konuları popüler hale getiren çok sayıda kitap da yazmıştır. Gould'u popülerleştiren yapıtlarından biri de 1974'te başlayıp ölümüne kadar devam eden Natural History dergisindeki denemelerdir. Bu denemeler kitap olarak da yayınlanmış ve onlarca dile çevrilmiştir. Makaleleri zekice yazılmıştı, ilgi çekiciydi ve son derece bilgilendiriciydi. Yazılarını okuyucularına mükemmel göndermeler yaparak ulaştırıyordu; kişisel deneyimlerinden, tarihten, müzikten, edebiyattan ve başka alanlardan bahsederek yazılarını daha ilgi çekici hale getiriyordu. Gould, Natural History dergisindeki makalelerinden kitaplaştırılan Bully for Brontosaurus: Reflections in Natural History'de şöyle diyor:

Bilim insanları, disiplin tarafından yönetilen saygın bir erdemin gücüne sahiptirler. Şairler ve politikacılar, vaizler ve filozoflarla birlikte yaşıyoruz. Hepsinin kendine ait bilme yolları var ve hepsi için kendi alanlarında geçerli bu. Dünya, tüm yanıtları tek bir yolla tutamayacak kadar karmaşık ve ilginç bir yer.

Çocukluğu, Gençliği ve Eğitim Hayatı

Stephen Jay Gould, 10 Eylül 1941'de New York'ta, Leonard ve Eleanor Gould'un oğlu olarak dünyaya geldi. Babası yarı zamanlı mahkeme muhabiri olarak çalışıyor, geri kalan zamanlarını doğayı keşfetmeye ayırıyordu. Leonard Gould, oğlunu beş yaşındayken Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne götürdü. Tyrannosaurus rex dinozor türünün maketini ilk defa burada gören Gould, bu fosilden çok etkilenmişti. Gould'un paleontolojiye olan ilgisi, çocukluğu ve gençlik yılları boyunca da hız kesmeden artmaya devam etti. Şöyle diyor:

Bu Reklamı Kapat

Tyrannosaurus iskeleti beni korkutup merak içinde bıraktığından beri, bir bilim insanı ve özellikle bir paleontolog olmayı hayal etmiştim.
Stephen Jay Gould'un daha yaşındayken Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gördüğü T. rex iskeleti, belki onun paleontolog olmasının temellerini atmıştı.
Stephen Jay Gould'un daha yaşındayken Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gördüğü T. rex iskeleti, belki onun paleontolog olmasının temellerini atmıştı.
Wikipedia

Gould'un annesi ise bir sanatçıydı ve oğluyla çok ilgileniyordu; Gould, 11 yaşındayken bile evrim hakkında çok fazla bilgi öğrenmişti: Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabını daha o yaşta okuyabilmişti! Lisedeyken, yaratılışçılık ve Evrim Teorisi arasında süregelen çatışmaları gördü; ama Darwin, her zaman Gould'un kişisel kahramanlarından biri oldu.

Gould, Harvard'da biyoloji okumayı istiyordu ama notlarının yetersizliğinden dolayı Ohio'daki Antioch Koleji’ne giderek Jeoloji okudu ve 1963 yılında mezun oldu. Daha sonra Columbia Üniversitesi'nde evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanında yüksek lisans yapmaya başladı. 3 Ekim 1965'te, bir sanatçı olan Deborah Lee ile evlendi. 1966'da mezunu olduğu Antioch Koleji'nde Jeoloji profesörü olarak çalışmaya başladı.

1967'de doktorasını da Paleontoloji alanında yaptı. Tezinde, Bermuda Adası'ndaki kara salyangozlarının fosil tarihini ele aldı. Adadaki iyi korunmuş salyangoz kabukları, salyangozların evrim sürecini anlamasına yardımcı oldu. Gould, kariyerinin büyük bir bölümünde salyangoz fosillerini araştırmaya ve onlar hakkında makaleler yayınlamaya devam etti.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Belki hayalindeki Harvard Üniversitesi eğitimine kavuşamamıştı; ancak doktorası biter bitmez Harvard Üniversitesi, onu yardımcı doçent olarak işe aldı. 1971'de doçentliğe ve 1973'te Jeoloji profesörlüğüne terfi etti. Öylesine başarılıydı ki, 1973 yılında Harvard Üniversitesi'nin Karşılaştırmalı Zooloji Müzesi'nin omurgasız paleontoloji bölümünün küratörlüğü görevi de kendisine verildi.

Gould Ocak 1982'de, Eleuthera Bahamalar'da, Cerion türünün örneklerini anlatmak için Karayipler'in dağınık adalarını tarayarak haftalar geçirmiş.
Gould Ocak 1982'de, Eleuthera Bahamalar'da, Cerion türünün örneklerini anlatmak için Karayipler'in dağınık adalarını tarayarak haftalar geçirmiş.
Academy of Achievement

Çalışmaları, ona 1982 yılında Alexander Agassiz Zooloji Profesörü unvanını getirdi; bu, Harvard Üniversitesi tarafından verilen bir ayrıcalıklı profesör unvanıydı. Aynı sene Amerikan Başarı Akademisi tarafından Altın Plak Ödülü'ne layık görüldü. 1983 yılında Science dergisinin de üretimini üstlenen Amerikan Bilimin İlerleyişi Derneği üyeliğine kabul edildi ve 1999-2001 yılları arasında bu ayrıcalıklı kurumun başkanlığını yaptı. Bu süre zarfı içerisinde, 1985-1986 yıllarında Paleontoloji Cemiyeti'nin ve 1990-1991 yıllarında Evrimin Araştırılması Cemiyeti'nin başını çekti.

1989 yılında Dünya'nın en prestijli akademisi olan ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi. 2001 yılında Amerikan Hümanist Birliği, çalışmaları dolayısıyla Gould'u Yılın Hümanisti seçti. Ölümünden sonra, 2008 yılında, Darwin-Wallace Madalyası'na layık görüldü.

Stephen Jay Gould'u Tanınmasını Sağlayan Teori: Kesintili Denge Teorisi

Bu kuram, 1972'de Stephen Jay Gould ve Niles Eldredge tarafından ilk kez önerildiğinde bazı bilim insanları tarafından çok radikal bulunmuştu. İngilizcede “punctuated equilibrium” olarak geçen Türkçeye ''kesintili denge teorisi'' ya da "sıçramalı evrim teorisi'' diye geçen model, paleontologlar arasında yaygın olarak kabul gördü.

Kesintili denge teorisine göre, bazı türler, bazen milyonlarca yıl süren durağan bir evrimsel süreç geçirirler. Jeolojik anlamdaki türleşme ve dallanma olayları bu teoriyle açıklanabilir. Bu değişimler, kladogenez olarak adlandırılır. Kladogenez, bir türün yavaş yavaş başka bir türe dönüşmesi yerine, bir türün iki farklı türe ayrıldığı evrimsel ayrılma olayıdır. Bu olayın gerçekleşmesi, genelde bir türün bazı üyelerinin daha uzak ve farklı bölgelere göç etmesi ile ya da çevresel değişiklikler yüzünden bazı türlerin nesli tükendiğinde yani ekolojik dengenin etkilendiği zamanlarda gerçekleşir.

Bu Reklamı Kapat

Sıçramalı evrim ya da kesintili evrim, morfolojik durağanlıklar ile çok nadir olarak görülen evrimsel değişimlerin patlamalarını kapsar.
Sıçramalı evrim ya da kesintili evrim, morfolojik durağanlıklar ile çok nadir olarak görülen evrimsel değişimlerin patlamalarını kapsar.
Wikipeida

Gould ve Eldredge, fosil kayıtlarına dayanarak, bir türden diğerine geçişte birçok boşluk olduğunu fark ettiler. Mevcut fosil dizileri, türlerin sürekli ve kademeli olarak evrimleşmesi durumunda bulunabilecek yumuşak kademeli değişimi sergilemiyordu. Ancak herkes bu görüşe katılmıyordu: Meşhur bir şekilde, Richard Dawkins'in temsil ettiği adaptasyonculuk yorumu, fosil kayıtlarındaki boşluğun eksik verilerin bir göstergesi olduğunu söylüyordu. Bu yorum; şimdiye kadar bulunan fosillerin çok eski ve kırılgan olması ve jeolojik süreçler nedeniyle aşınması nedeniyle, bir zamanlar yaşamış olan hayvanların büyük çoğunluğunun asla fosilleşmeyeceği veya keşfedilmeyeceğini ileri sürüyordu.

Ancak Gould ve Eldredge için fosil kayıtlarındaki boşluklar, bir soyun evriminin değişken oranlarda (farklı hızlarda) ilerleyebileceğini gösteriyordu. Türlerin aslında çoğu zaman pek değişmediğini varsaydılar. Büyük jeolojik felaketlerin türlerin evrimine katkıda bulunabileceğine inanıyorlardı. Teorilerine göre türleşme, milyonlarca yıl yerine binlerce yıl içinde nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu. Teorileri, yıllarca devam edecek tartışmalara yol açtı.

Charles Darwin, evrimin yavaş ve aşamalı bir süreç olduğunu anlamıştı; değişim hızının sabit olduğunu varsaymadı ve birçok türün uzun süre aynı formu koruduğunu fark etmişti. Bilim insanları bu ara formların çoğunu bulamadılar ve Darwin başta olmak üzere bu, birçok kişide büyük hayal kırıklığı yarattı. Vardığı sonuç, fosil kayıtlarının bu geçiş aşamalarından yoksun olduğuydu. Stephen Jay Gould ve Niles Eldredge'in modeli, türlerin genellikle sabit kalması ve milyonlarca yıl çok az değişme uğramasnın açıklaması olabilirdi.

Bu modeldeki en önemli çıkarım; fosil türlerinin, dramatik iklim değişiklikleri ve diğer çevresel faktörler karşısında bile milyonlarca yıl boyunca sabit kalmasıdır. Bu sabitlik yani değişmezlik, seçilimi dengeleme gibi kavramlarla açıklanamaz.

Bu Reklamı Kapat

Buna rağmen, Kesintili Denge Teorisi günümüzde daha geniş bir çerçevenin ufak bir parçası olarak görülmektedir. Evrimsel süreç, çevre şartlarına ve türün genetik havuzuna bağlı olarak farklı mod ve tempolarda (hız ve biçimlerde) yaşanabilmektedir. Belli şartlar altında evrim çok daha hızlı yaşanabilirken, belli koşullar sağlandığında çok uzun denge dönemleri görülebilir. Bu, evrimin her zaman uzun denge şartları altında olmasını gerektirmemektedir.

Kitapları ve Diğer Çalışmaları

Gould'un deneysel saha çalışmaları, Bermuda'da bulunan yumuşakçalar ve salyangoz fosilleri üzerinde yoğunlaşmıştır. İlk büyük çalışması Ontogeny and Phylogeny (1977), evrimsel biyolojide rekapitülasyon teorisini ele aldı. Ontogeny and Phylogeny'de uzun süredir göz ardı edilen, organizmanın nasıl geliştiğine dair ilişkileri inceledi ve biyologların dikkatini çekti. Mount Holyoke Koleji'nde evrimsel biyolog olan Dr. Stan Rachootin, Gould'a evrim çalışmalarına ilham vermeye yardımcı olduğu için övgülerde bulunmuştu:

Gould, biyologlara inceledikleri organizmaları görmeleri için yeni bir yol gösterdi.

The Mismeasure of Man'de (1981), zekanın biyolojik olarak belirlenmesine ilişkin fikirlerin tarihini inceledi. Kitapta, insan gruplarının zeka ölçülerine göre sayısal sıralaması sorununa odaklanarak, biyolojik determinizmin tarihsel oluşumunu ele aldı. Her iki kitap da genel olarak olumlu tepkilerle karşılandı ve The Mismeasure of Man, bunun göstergesi olarak 1982 Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü'nü aldı.

Gould 1974'te, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin dergisi olan Natural History için "This View of Life" başlığı altında aylık olarak düzenli yazacağı bir makale serisine başlamıştı. Seri, insan zekasını boyutlandırma ve ırk problemi gibi konuları esas alan bir köşe yazısı olarak başladı. Gould ikinci yılında, diziyi doğa tarihindeki güncel ve tarihi konular hakkında popüler ve geniş kapsamlı bir kaynağa çevirdi. "This View of Life"ın muazzam popülaritesi, Gould'un popüler bilimsel makaleyi yeniden canlandırdığı için aldığı övgüyü haklı çıkarır.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Dünya Küresi: Fiziki, 30 cm, Işıksız

Yeryüzü dağlarını, ovalarını, nehirlerini, kısaca fiziki durumunu gösteren ürünümüzü, hem gerçek bir eğitim materyali hem de şık bir aksesuar olarak kullanabilirsiniz.

 • Harita Türü: Fiziki
 • Çap: 30 santimetre
 • Işık Durumu: Işıksız
Devamını Göster
₺170.00
Dünya Küresi: Fiziki, 30 cm, Işıksız

1985’de yayınlanan The Flamingo’s Smile: Reflections in Natural History, Natural History dergisindeki aylık "The View of Life" başlıklı köşesinden derlenen makalelerin dördüncü cildidir. Flamingoyu, 'baş aşağı' yaşamak için evrimleşmiş hayvanlara bir örnek olarak sunuyor ve flamingo gagasının bu değişimini Darwin'in doğal seleksiyon yoluyla Evrim Teorisi’ne kanıt olarak sunuyor.
1985’de yayınlanan The Flamingo’s Smile: Reflections in Natural History, Natural History dergisindeki aylık "The View of Life" başlıklı köşesinden derlenen makalelerin dördüncü cildidir. Flamingoyu, 'baş aşağı' yaşamak için evrimleşmiş hayvanlara bir örnek olarak sunuyor ve flamingo gagasının bu değişimini Darwin'in doğal seleksiyon yoluyla Evrim Teorisi’ne kanıt olarak sunuyor.
Academy of Achievement

1989'da yayınlanan Wonderful Life adlı kitabında, Burgess Şeyl Oluşumu'ndaki fosilleri yirmi yıl boyunca inceleyen Harry Whittington, Simon Conway Morris ve Derek Briggs'in araştırmalarını değerlendirdi. Burgess Şeyl Oluşumu, yaklaşık 500 milyon yıl önce Kambriyen Patlaması sırasında oluşan, yumuşak gövdeli hayvanların benzersiz fosillerini içeren Kanada Kayalık Dağları'nda dikkate değer bir birikintidir.

Gould, koşullar Kambriyen Patlaması'nın tekrarına yol açarsa, ne olacağını sorguladı. Benzer türler mi elde ederiz, yoksa bu tesadüfler, bazı türlerin neslinin tükenmesine ve bazılarının hayatta kalmasına mı neden olur? Gould, evrimin bir şans oyunu gibi olacağını iddia etti. Kambriyen Patlamasını yeniden yapabilirsek, farklı canllıların hayatta kalanların olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Dünya'daki yaşamın şu anda gördüğümüzden tamamen farklı olabileceğini savundu.

Gould Ocak 1982'de, Cambridge'deki Harvard Doğa Tarihi Müzesi'nde. 1982 yılının Temmuz ayında, Gould'a karın zarını etkileyen ölümcül bir kanser türü olan periton mezotelyoma teşhisi konudu..
Gould Ocak 1982'de, Cambridge'deki Harvard Doğa Tarihi Müzesi'nde. 1982 yılının Temmuz ayında, Gould'a karın zarını etkileyen ölümcül bir kanser türü olan periton mezotelyoma teşhisi konudu..
Academy of Achievement

Amerikan Bilimsel İlerleme Derneği'nin başkanı olan Gould, bilim ve dini birleştirmeye çalışan bireylerin çalışmalarını reddetmişti. Gould'a göre bilim ve din savaşta değildi; ama ayrı kalmalıydı. Gould’un bilim yazıları, zarif bir edebi üslup ve karmaşık kavramları mutlak netlikle ele alma becerisiyle karakterize edilir.

Sonuç

Gould'a, 41 yaşındayken periton mezotelyoma (karın zarı kanseri) teşhisi konduğunda, yaşamak için sadece sekiz ayının kaldığını öğrenmiştı; ama o, kendisine biçilenden çok daha uzun yıllar yaşadı ve insanlar için umut kaynağı oldu. Hastalığı boyunca Harvard'da ders vermeye ve aylık olarak Natural History dergisi için makaleler yazmaya devam etti. 20 yıl sonra, bu defa akciğer kanserine yakalandı. Ne yazık ki bu sefer, Gould için mutlu son olmayacaktı: Stephen Jay Gould, 20 Mayıs 2002'de New York'ta 60 yaşındayken akciğer kanserinden kaynaklı komplikasyonlar sonucu hayata gözlerini yumdu.

Gould toplamda 22 kitap, 100'den fazla kitap eleştirisi yazdı. Sık sık radyo ve televizyon programlarına katıldı ve hatta Simpsonlar'ın bir bölümünde kendi çizgi film karakterini seslendirdi. Dergiler için yaklaşık 500 makale yazdı ve Biyoloji, Paleontoloji ve Bilim Tarihi alanlarında dersler verdi.

Gould, Amerika'nın önde gelen fosil uzmanlarından ve evrim teorisyenlerinden biridir. Makaleleri, okuyucuların ilgisini çekmeyi başarmış, teorik sonuçlara giderken edebiyatı, tarihi ve kişisel anekdotlarını da ekleyerek insanların hayranlığını kazanmıştır.

Okundu Olarak İşaretle

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 2
 • Tebrikler! 1
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 11/08/2022 11:08:52 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9958

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Kanser
Kadın
Elektromanyetizma
Böcek Bilimi
Sars
Kimya
Kuyrukluyıldız
Buz
Sağlık Personeli
Deprem
Cinsellik Araştırmaları
Su
Öğrenme
Hızlı
Hareket
Evrenin Genişlemesi
Anksiyete
Zeka
Cinsel Seçilim
Matematik
Test
Kırmızı
Oyun
Jinekoloji
Onkoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.