Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Stephen Jay Gould: Değerli Bir Paleontolog ve Evrimsel Biyoloğun Hayatı

Stephen Jay Gould: Değerli Bir Paleontolog ve Evrimsel Biyoloğun Hayatı Cosmos Magazine
10 dakika
1,888
Tüm Reklamları Kapat

Stephen Jay Gould, Amerikalı paleontolog, evrimsel biyolog ve yaşadığı dönemin en çok okunan popüler bilim yazarlarından biridir. Kariyerinin büyük bir kısmını Harvard Üniversitesi'nde ve New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışarak geçirdi. 1975 yılında Gould, Evrim Teorisi sahasındaki çalışmaları nedeniyle Paleontoloji Derneği tarafından Schuchert Ödülü'ne layık görüldü.

Gould'u Evrim Teorisi konusunda önemli bir isim haline getiren çalışmaları, Niles Eldredge ile birlikte geliştirdikleri Sıçramalı Evrim Teorisi olarak da bilinen Kesintili Denge Teorisi'dir (İng: "punctuated equilibrium"). Bu teori; türlerin evriminin yavaş ve kademeli bir değişim süreci olmadığını, aslında daha kısa ve hızlı değişim dönemleri tarafından kırılan uzun istikrar dönemlerinden oluştuğunu öne sürmektedir. Bu teori, bilim camiasında oldukça geniş bir şekilde tartışılmıştır ve halen tartışılmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Gould, aynı zamanda güncel bilimsel konuları popüler hale getiren çok sayıda kitap da yazmıştır. Gould'u popülerleştiren yapıtlarından biri de 1974'te başlayıp ölümüne kadar devam eden Natural History dergisindeki denemelerdir. Bu denemeler kitap olarak da yayınlanmış ve onlarca dile çevrilmiştir. Makaleleri zekice yazılmıştı, ilgi çekiciydi ve son derece bilgilendiriciydi. Yazılarını okuyucularına mükemmel göndermeler yaparak ulaştırıyordu; kişisel deneyimlerinden, tarihten, müzikten, edebiyattan ve başka alanlardan bahsederek yazılarını daha ilgi çekici hale getiriyordu. Gould, Natural History dergisindeki makalelerinden kitaplaştırılan Bully for Brontosaurus: Reflections in Natural History'de şöyle diyor:

Bilim insanları, disiplin tarafından yönetilen saygın bir erdemin gücüne sahiptirler. Şairler ve politikacılar, vaizler ve filozoflarla birlikte yaşıyoruz. Hepsinin kendine ait bilme yolları var ve hepsi için kendi alanlarında geçerli bu. Dünya, tüm yanıtları tek bir yolla tutamayacak kadar karmaşık ve ilginç bir yer.

Çocukluğu, Gençliği ve Eğitim Hayatı

Stephen Jay Gould, 10 Eylül 1941'de New York'ta, Leonard ve Eleanor Gould'un oğlu olarak dünyaya geldi. Babası yarı zamanlı mahkeme muhabiri olarak çalışıyor, geri kalan zamanlarını doğayı keşfetmeye ayırıyordu. Leonard Gould, oğlunu beş yaşındayken Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne götürdü. Tyrannosaurus rex dinozor türünün maketini ilk defa burada gören Gould, bu fosilden çok etkilenmişti. Gould'un paleontolojiye olan ilgisi, çocukluğu ve gençlik yılları boyunca da hız kesmeden artmaya devam etti. Şöyle diyor:

Tüm Reklamları Kapat

Tyrannosaurus iskeleti beni korkutup merak içinde bıraktığından beri, bir bilim insanı ve özellikle bir paleontolog olmayı hayal etmiştim.
Stephen Jay Gould'un daha yaşındayken Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gördüğü T. rex iskeleti, belki onun paleontolog olmasının temellerini atmıştı.
Stephen Jay Gould'un daha yaşındayken Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde gördüğü T. rex iskeleti, belki onun paleontolog olmasının temellerini atmıştı.
Wikipedia

Gould'un annesi ise bir sanatçıydı ve oğluyla çok ilgileniyordu; Gould, 11 yaşındayken bile evrim hakkında çok fazla bilgi öğrenmişti: Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabını daha o yaşta okuyabilmişti! Lisedeyken, yaratılışçılık ve Evrim Teorisi arasında süregelen çatışmaları gördü; ama Darwin, her zaman Gould'un kişisel kahramanlarından biri oldu.

Gould, Harvard'da biyoloji okumayı istiyordu ama notlarının yetersizliğinden dolayı Ohio'daki Antioch Koleji’ne giderek Jeoloji okudu ve 1963 yılında mezun oldu. Daha sonra Columbia Üniversitesi'nde evrimsel biyoloji ve paleontoloji alanında yüksek lisans yapmaya başladı. 3 Ekim 1965'te, bir sanatçı olan Deborah Lee ile evlendi. 1966'da mezunu olduğu Antioch Koleji'nde Jeoloji profesörü olarak çalışmaya başladı.

1967'de doktorasını da Paleontoloji alanında yaptı. Tezinde, Bermuda Adası'ndaki kara salyangozlarının fosil tarihini ele aldı. Adadaki iyi korunmuş salyangoz kabukları, salyangozların evrim sürecini anlamasına yardımcı oldu. Gould, kariyerinin büyük bir bölümünde salyangoz fosillerini araştırmaya ve onlar hakkında makaleler yayınlamaya devam etti.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Belki hayalindeki Harvard Üniversitesi eğitimine kavuşamamıştı; ancak doktorası biter bitmez Harvard Üniversitesi, onu yardımcı doçent olarak işe aldı. 1971'de doçentliğe ve 1973'te Jeoloji profesörlüğüne terfi etti. Öylesine başarılıydı ki, 1973 yılında Harvard Üniversitesi'nin Karşılaştırmalı Zooloji Müzesi'nin omurgasız paleontoloji bölümünün küratörlüğü görevi de kendisine verildi.

Gould Ocak 1982'de, Eleuthera Bahamalar'da, Cerion türünün örneklerini anlatmak için Karayipler'in dağınık adalarını tarayarak haftalar geçirmiş.
Gould Ocak 1982'de, Eleuthera Bahamalar'da, Cerion türünün örneklerini anlatmak için Karayipler'in dağınık adalarını tarayarak haftalar geçirmiş.
Academy of Achievement

Çalışmaları, ona 1982 yılında Alexander Agassiz Zooloji Profesörü unvanını getirdi; bu, Harvard Üniversitesi tarafından verilen bir ayrıcalıklı profesör unvanıydı. Aynı sene Amerikan Başarı Akademisi tarafından Altın Plak Ödülü'ne layık görüldü. 1983 yılında Science dergisinin de üretimini üstlenen Amerikan Bilimin İlerleyişi Derneği üyeliğine kabul edildi ve 1999-2001 yılları arasında bu ayrıcalıklı kurumun başkanlığını yaptı. Bu süre zarfı içerisinde, 1985-1986 yıllarında Paleontoloji Cemiyeti'nin ve 1990-1991 yıllarında Evrimin Araştırılması Cemiyeti'nin başını çekti.

1989 yılında Dünya'nın en prestijli akademisi olan ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçildi. 2001 yılında Amerikan Hümanist Birliği, çalışmaları dolayısıyla Gould'u Yılın Hümanisti seçti. Ölümünden sonra, 2008 yılında, Darwin-Wallace Madalyası'na layık görüldü.

Stephen Jay Gould'u Tanınmasını Sağlayan Teori: Kesintili Denge Teorisi

Bu kuram, 1972'de Stephen Jay Gould ve Niles Eldredge tarafından ilk kez önerildiğinde bazı bilim insanları tarafından çok radikal bulunmuştu. İngilizcede “punctuated equilibrium” olarak geçen Türkçeye ''kesintili denge teorisi'' ya da "sıçramalı evrim teorisi'' diye geçen model, paleontologlar arasında yaygın olarak kabul gördü.

Kesintili denge teorisine göre, bazı türler, bazen milyonlarca yıl süren durağan bir evrimsel süreç geçirirler. Jeolojik anlamdaki türleşme ve dallanma olayları bu teoriyle açıklanabilir. Bu değişimler, kladogenez olarak adlandırılır. Kladogenez, bir türün yavaş yavaş başka bir türe dönüşmesi yerine, bir türün iki farklı türe ayrıldığı evrimsel ayrılma olayıdır. Bu olayın gerçekleşmesi, genelde bir türün bazı üyelerinin daha uzak ve farklı bölgelere göç etmesi ile ya da çevresel değişiklikler yüzünden bazı türlerin nesli tükendiğinde yani ekolojik dengenin etkilendiği zamanlarda gerçekleşir.

Tüm Reklamları Kapat

Sıçramalı evrim ya da kesintili evrim, morfolojik durağanlıklar ile çok nadir olarak görülen evrimsel değişimlerin patlamalarını kapsar.
Sıçramalı evrim ya da kesintili evrim, morfolojik durağanlıklar ile çok nadir olarak görülen evrimsel değişimlerin patlamalarını kapsar.
Wikipeida

Gould ve Eldredge, fosil kayıtlarına dayanarak, bir türden diğerine geçişte birçok boşluk olduğunu fark ettiler. Mevcut fosil dizileri, türlerin sürekli ve kademeli olarak evrimleşmesi durumunda bulunabilecek yumuşak kademeli değişimi sergilemiyordu. Ancak herkes bu görüşe katılmıyordu: Meşhur bir şekilde, Richard Dawkins'in temsil ettiği adaptasyonculuk yorumu, fosil kayıtlarındaki boşluğun eksik verilerin bir göstergesi olduğunu söylüyordu. Bu yorum; şimdiye kadar bulunan fosillerin çok eski ve kırılgan olması ve jeolojik süreçler nedeniyle aşınması nedeniyle, bir zamanlar yaşamış olan hayvanların büyük çoğunluğunun asla fosilleşmeyeceği veya keşfedilmeyeceğini ileri sürüyordu.

Ancak Gould ve Eldredge için fosil kayıtlarındaki boşluklar, bir soyun evriminin değişken oranlarda (farklı hızlarda) ilerleyebileceğini gösteriyordu. Türlerin aslında çoğu zaman pek değişmediğini varsaydılar. Büyük jeolojik felaketlerin türlerin evrimine katkıda bulunabileceğine inanıyorlardı. Teorilerine göre türleşme, milyonlarca yıl yerine binlerce yıl içinde nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu. Teorileri, yıllarca devam edecek tartışmalara yol açtı.

Charles Darwin, evrimin yavaş ve aşamalı bir süreç olduğunu anlamıştı; değişim hızının sabit olduğunu varsaymadı ve birçok türün uzun süre aynı formu koruduğunu fark etmişti. Bilim insanları bu ara formların çoğunu bulamadılar ve Darwin başta olmak üzere bu, birçok kişide büyük hayal kırıklığı yarattı. Vardığı sonuç, fosil kayıtlarının bu geçiş aşamalarından yoksun olduğuydu. Stephen Jay Gould ve Niles Eldredge'in modeli, türlerin genellikle sabit kalması ve milyonlarca yıl çok az değişme uğramasnın açıklaması olabilirdi.

Bu modeldeki en önemli çıkarım; fosil türlerinin, dramatik iklim değişiklikleri ve diğer çevresel faktörler karşısında bile milyonlarca yıl boyunca sabit kalmasıdır. Bu sabitlik yani değişmezlik, seçilimi dengeleme gibi kavramlarla açıklanamaz.

Tüm Reklamları Kapat

Buna rağmen, Kesintili Denge Teorisi günümüzde daha geniş bir çerçevenin ufak bir parçası olarak görülmektedir. Evrimsel süreç, çevre şartlarına ve türün genetik havuzuna bağlı olarak farklı mod ve tempolarda (hız ve biçimlerde) yaşanabilmektedir. Belli şartlar altında evrim çok daha hızlı yaşanabilirken, belli koşullar sağlandığında çok uzun denge dönemleri görülebilir. Bu, evrimin her zaman uzun denge şartları altında olmasını gerektirmemektedir.

Kitapları ve Diğer Çalışmaları

Gould'un deneysel saha çalışmaları, Bermuda'da bulunan yumuşakçalar ve salyangoz fosilleri üzerinde yoğunlaşmıştır. İlk büyük çalışması Ontogeny and Phylogeny (1977), evrimsel biyolojide rekapitülasyon teorisini ele aldı. Ontogeny and Phylogeny'de uzun süredir göz ardı edilen, organizmanın nasıl geliştiğine dair ilişkileri inceledi ve biyologların dikkatini çekti. Mount Holyoke Koleji'nde evrimsel biyolog olan Dr. Stan Rachootin, Gould'a evrim çalışmalarına ilham vermeye yardımcı olduğu için övgülerde bulunmuştu:

Gould, biyologlara inceledikleri organizmaları görmeleri için yeni bir yol gösterdi.

The Mismeasure of Man'de (1981), zekanın biyolojik olarak belirlenmesine ilişkin fikirlerin tarihini inceledi. Kitapta, insan gruplarının zeka ölçülerine göre sayısal sıralaması sorununa odaklanarak, biyolojik determinizmin tarihsel oluşumunu ele aldı. Her iki kitap da genel olarak olumlu tepkilerle karşılandı ve The Mismeasure of Man, bunun göstergesi olarak 1982 Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü'nü aldı.

Gould 1974'te, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin dergisi olan Natural History için "This View of Life" başlığı altında aylık olarak düzenli yazacağı bir makale serisine başlamıştı. Seri, insan zekasını boyutlandırma ve ırk problemi gibi konuları esas alan bir köşe yazısı olarak başladı. Gould ikinci yılında, diziyi doğa tarihindeki güncel ve tarihi konular hakkında popüler ve geniş kapsamlı bir kaynağa çevirdi. "This View of Life"ın muazzam popülaritesi, Gould'un popüler bilimsel makaleyi yeniden canlandırdığı için aldığı övgüyü haklı çıkarır.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Doğanın Gizli Ağı

Doğa akla hayale gelmeyecek sürprizle dolu ve bizim bildiğimizden çok daha karmaşık. Yılların ormancısı ve çok okunan kitapların yazarı Peter Wohlleben, en son bilimsel bulguları ve onlarca yıllık gözlemlerini kullanarak bize bir kez daha doğaya hayret etmeyi öğretiyor. Ve etrafımızdaki dünyayı yepyeni gözlerle görmemizi sağlıyor.
Doğadaki canlılar birbirlerini nasıl etkiliyor? Farklı türler arasında nasıl bir iletişim var? Doğanın o meşhur dengesi gerçekten bizim zannettiğimiz gibi mi işliyor?
“Doğada her şey birbiriyle ilişki içindedir. Bu ilişki ağı öylesine karmaşık ve incelikle dallanıp budaklanmıştır ki muhtemelen tam anlamıyla kavrayıp çözmemiz hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle olması aslında daha iyi sanırım; zira hayvanlara ve bitkilere baktıkça yaşadığımız şaşkınlığı hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. En mühimiyse küçücük müdahalelerin bile çok büyük sonuçları olabileceğini kavramamız ve çok gerekmedikçe burnumuzu doğanın işine sokmaktan kaçınmamız olacaktır.
Şimdi bu hassas ağı daha net görebilmemiz için size bazı örnekler vermek istiyorum. O halde şimdi gelin birlikte şaşıralım!”

Devamını Göster
₺110.00
Doğanın Gizli Ağı

1985’de yayınlanan The Flamingo’s Smile: Reflections in Natural History, Natural History dergisindeki aylık "The View of Life" başlıklı köşesinden derlenen makalelerin dördüncü cildidir. Flamingoyu, 'baş aşağı' yaşamak için evrimleşmiş hayvanlara bir örnek olarak sunuyor ve flamingo gagasının bu değişimini Darwin'in doğal seleksiyon yoluyla Evrim Teorisi’ne kanıt olarak sunuyor.
1985’de yayınlanan The Flamingo’s Smile: Reflections in Natural History, Natural History dergisindeki aylık "The View of Life" başlıklı köşesinden derlenen makalelerin dördüncü cildidir. Flamingoyu, 'baş aşağı' yaşamak için evrimleşmiş hayvanlara bir örnek olarak sunuyor ve flamingo gagasının bu değişimini Darwin'in doğal seleksiyon yoluyla Evrim Teorisi’ne kanıt olarak sunuyor.
Academy of Achievement

1989'da yayınlanan Wonderful Life adlı kitabında, Burgess Şeyl Oluşumu'ndaki fosilleri yirmi yıl boyunca inceleyen Harry Whittington, Simon Conway Morris ve Derek Briggs'in araştırmalarını değerlendirdi. Burgess Şeyl Oluşumu, yaklaşık 500 milyon yıl önce Kambriyen Patlaması sırasında oluşan, yumuşak gövdeli hayvanların benzersiz fosillerini içeren Kanada Kayalık Dağları'nda dikkate değer bir birikintidir.

Gould, koşullar Kambriyen Patlaması'nın tekrarına yol açarsa, ne olacağını sorguladı. Benzer türler mi elde ederiz, yoksa bu tesadüfler, bazı türlerin neslinin tükenmesine ve bazılarının hayatta kalmasına mı neden olur? Gould, evrimin bir şans oyunu gibi olacağını iddia etti. Kambriyen Patlamasını yeniden yapabilirsek, farklı canllıların hayatta kalanların olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve Dünya'daki yaşamın şu anda gördüğümüzden tamamen farklı olabileceğini savundu.

Gould Ocak 1982'de, Cambridge'deki Harvard Doğa Tarihi Müzesi'nde. 1982 yılının Temmuz ayında, Gould'a karın zarını etkileyen ölümcül bir kanser türü olan periton mezotelyoma teşhisi konudu..
Gould Ocak 1982'de, Cambridge'deki Harvard Doğa Tarihi Müzesi'nde. 1982 yılının Temmuz ayında, Gould'a karın zarını etkileyen ölümcül bir kanser türü olan periton mezotelyoma teşhisi konudu..
Academy of Achievement

Amerikan Bilimsel İlerleme Derneği'nin başkanı olan Gould, bilim ve dini birleştirmeye çalışan bireylerin çalışmalarını reddetmişti. Gould'a göre bilim ve din savaşta değildi; ama ayrı kalmalıydı. Gould’un bilim yazıları, zarif bir edebi üslup ve karmaşık kavramları mutlak netlikle ele alma becerisiyle karakterize edilir.

Sonuç

Gould'a, 41 yaşındayken periton mezotelyoma (karın zarı kanseri) teşhisi konduğunda, yaşamak için sadece sekiz ayının kaldığını öğrenmiştı; ama o, kendisine biçilenden çok daha uzun yıllar yaşadı ve insanlar için umut kaynağı oldu. Hastalığı boyunca Harvard'da ders vermeye ve aylık olarak Natural History dergisi için makaleler yazmaya devam etti. 20 yıl sonra, bu defa akciğer kanserine yakalandı. Ne yazık ki bu sefer, Gould için mutlu son olmayacaktı: Stephen Jay Gould, 20 Mayıs 2002'de New York'ta 60 yaşındayken akciğer kanserinden kaynaklı komplikasyonlar sonucu hayata gözlerini yumdu.

Gould toplamda 22 kitap, 100'den fazla kitap eleştirisi yazdı. Sık sık radyo ve televizyon programlarına katıldı ve hatta Simpsonlar'ın bir bölümünde kendi çizgi film karakterini seslendirdi. Dergiler için yaklaşık 500 makale yazdı ve Biyoloji, Paleontoloji ve Bilim Tarihi alanlarında dersler verdi.

Gould, Amerika'nın önde gelen fosil uzmanlarından ve evrim teorisyenlerinden biridir. Makaleleri, okuyucuların ilgisini çekmeyi başarmış, teorik sonuçlara giderken edebiyatı, tarihi ve kişisel anekdotlarını da ekleyerek insanların hayranlığını kazanmıştır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
20
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Umut Verici! 4
 • Tebrikler! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • İnanılmaz 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 11/12/2023 14:54:52 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9958

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Kuşlar
Doğa Yasaları
Şüphecilik
Sosyal Mesafelendirme
Bilim Felsefesi
Tümör
Transkripsiyon
Nöron Hücresi
Algı
Fotosentez
Pandemik
Toprak
Evrimsel Tarih
Öğrenme Alanı
Temel
Kimyasal Bağ
Sinirbilim
İspat
Kuantum
İfade
Biyokimya
Kalp
Film
Böcekler
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
2025'teki Güneş Fırtınasını Atlatabilecek miyiz?
Soğukta Kas Tutulur mu?
Soğukta Kas Tutulur mu?
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Yıldırım Topu: Bulutlardan Gelen Gizemli Elektrik Topu!
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Arabada/Gemide Neden Mideniz Bulanıyor (Araç Tutuyor)?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
M. Ç. Sever. Stephen Jay Gould: Değerli Bir Paleontolog ve Evrimsel Biyoloğun Hayatı. (30 Ocak 2021). Alındığı Tarih: 11 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9958
Sever, M. Ç. (2021, January 30). Stephen Jay Gould: Değerli Bir Paleontolog ve Evrimsel Biyoloğun Hayatı. Evrim Ağacı. Retrieved December 11, 2023. from https://evrimagaci.org/s/9958
M. Ç. Sever. “Stephen Jay Gould: Değerli Bir Paleontolog ve Evrimsel Biyoloğun Hayatı.” Edited by Meltem Çetin Sever. Evrim Ağacı, 30 Jan. 2021, https://evrimagaci.org/s/9958.
Sever, Meltem Çetin. “Stephen Jay Gould: Değerli Bir Paleontolog ve Evrimsel Biyoloğun Hayatı.” Edited by Meltem Çetin Sever. Evrim Ağacı, January 30, 2021. https://evrimagaci.org/s/9958.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close