Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Onarım (Dönüştürme) Terapisi: LGBTİ+ Bireylerine Özgürlük Hakkı Tanımayan Sahtebilimsel Bir Sözde Terapi!

Onarım (Dönüştürme) Terapisi: LGBTİ+ Bireylerine Özgürlük Hakkı Tanımayan Sahtebilimsel Bir Sözde Terapi! NSVRC
8 dakika
5,176
 • Sosyal Bilimler
 • Cinsiyet ve Cinsellik Araştırmaları

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dünya üzerinde tüm insanların ırk, cinsiyet, yaş, dil, din veya farklı ideolojik görüşler kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve herkesin her konuda eşit olduğunu belirtmektedir. Fakat, 21. yüzyılda hala LGBTİ+ bireylerine karşı büyük bir saygısızlık ve hak tanımamazlık ile karşılaşmaktayız.[1]

Dünyanın her yerinde belli kesimler tarafından cinsel yönelimi heteroseksüellik olmayan bireyler ayrımcılığa uğramaktadır. Eşcinseller, transseksüeller, interseksüeller, aseksüeller, panseksüeller, biseksüeller ve cinsel yönelimi dolayısıyla "heteroseksizm" tarafından kabul edilmeyen öbür insanlar, toplumlar içinde "hasta", "anormal" ya da "arızalı" olarak nitelendirilmektedir. Bilim insanları ve uzman terapi birlikleri ısrarla LGBTİ+ bireyi olmanın ve "heteroseksizm" tutumunu desteklemiyor olmanın bir hastalık olmadığını dile getirmektedir.[2], [3] Bir kadının bir erkekten hoşlanması toplumlar tarafından ne kadar doğal görülüyor ise, örneğin bir kadının başka bir kadından hoşlanması veya herhangi bir cinsel yönelime sahip olmaması da o kadar doğal ve normaldir; fakat çoğu toplum bunu hala kabul etmemektedir.[4], [5], [6]

Bu Reklamı Kapat

Bu kabullenememe sonucu, Amerikalı bir psikolog olan Joseph Nicolosi, "Onarım Terapisi" (İng: "Reparative Therapy" veya "Conversion Therapy") isimli, bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bir sözde tedaviyi ileri sürmüştür.[7]

Onarım Terapisi Nedir?

Etik olmayan ve birçok sağlık kuruluşu tarafından reddedilen bu terapinin bir diğer adı "dönüştürme terapisi"dir. Bu uygulama, cinsel yönelimleri heteroseksüellikten farklı olan bireyler üzerinde bazı psikoterapik yöntemler kullanarak, bu insanları sahip olduğu gerçek cinsel yönelimlerinden uzaklaştırıp, heteroseksüel yapmayı amaçlar.[8]

Bu Reklamı Kapat

Amerika’daki Ulusal Eşcinsellik Araştırma ve Terapi Derneği’nin kurucusu olan Joseph Nicolosi, ortaya bilimsel gerçeklikten uzak bu terapiyi atmıştır çünkü Nicolosi de çoğu insan gibi LGBTİ+ bireyi olmanın "psişik" (psikolojik) bir hastalık olduğunu ve bunun tedavi edilebileceğini düşünmektedir.[9] Nicolosi ve derneğinin üyesi olan insanlar, eşcinselliğin doğuştan gelen bir şey olmadığını savunarak, ergenlik döneminde bireylerin karışık hayat tecrübeleri tarafından heteroseksüellikten farklı bir cinsel yönelime itildiğini söylemektedir. Bu nedenle de "onarım terapisi" ile bu sorunun giderilebileceğini ileri sürmektedirler. Ufak bir sorun var: Nicolosi ve ekibi, şu ana kadar asla savundukları düşünceyi destekleyen bilimsel hiçbir kanıt sunamamışlardır.[10], [11] Tam tersine, bu tür uygulamalara maruz kalan kişilerin psikolojisinin uzun dönemli bir şekilde bozulduğu gösterilmiştir.[12], [13], [14]

Dönüştürme terapisi günümüzde çok yaygın kullanılan bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen çok sayıda taraftarı bulunmaktadır; fakat bu tedavinin nasıl yürütüldüğüne dair profesyonel kayıtlar ya da kılavuzlar bulunmamaktadır. [15]

Standart bir uygulama şekline sahip olmayan bu terapi, farklı uzmanlar tarafından çeşitli şekillerde uygulanmaktadır.[16] Örneğin, bu terapi kapsamında 1960'lı yıllarda cinsel yönelimi eşcinsellik olan bireylere eşcinsellik temalı erotik görüntüler gösterilirken aynı anda bulantıya sebep olan ilaçlar verilmekteydi. Bunun sebebi de bahsedilen erotik görüntü ekrandayken seyreden eşcinsel bireyde ilaçlar sayesinde bulantı hissi oluşturarak bu insanı kendi cinsel yönelimden tiksindirmeye çalışmaktı. 1960-1970'li yıllarda da bu bulantı etkisinden ötürü ''onarım terapisi'' yerine ''tiksinti terapisi'' terimi kullanılmıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Tiksinti terapisinden farklı olarak da psikanaliz veya konuşma terapisi bu uygulamanın başka bir yapılış şeklini oluşturmaktadır. Günümüzde de onarım terapisinin uygulanması için en çok konuşma terapisi tercih edilmektedir.

Bunların dışında bazı uzmanlar 'hasta' olarak nitelendirdikleri eşcinsel erkeklere östrojen hormonu vererek libidolarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu libido azaltma işlemi ile de cinsel yönelimlerini heteroseksüelliğe çevirebileceğini düşünen uzmanlar, istedikleri sonuçları elde etmek yerine tamamen bu bireylerin ruhsal sağlıklarında çöküntüye sebep olmaktadır.

Östrojen tedavisi ve tiksinti terapisi dışında onarım tedavisi için uygulanan başka bir yöntem daha bulunmakta: Elektrokonvülsif terapi veya elektroşok tedavisi. Bu tedavi yöntemi genellikle akıl hastalığı bulunan bireylerin beyinlerinden elektrik akımı geçirilmesine dayalıdır. Beyinden geçen akımın etkisinden ötürü tedavinin uygulandığı bireyler suni epilepsi nöbetleri geçirmeye başlar ve bu elektrik akımının bir yan etkisi olarak da hafıza kaybı ortaya çıkar. Onarım terapisinin taraftarı olan uzmanlar, elektroşok tedavisi ile cinsel yönelimi heteroseksüellikten farklı olan insanlarda hafıza kaybı yaratmayı amaçlar ve bu hafıza kaybı sonucunda da asıl cinsel yönelimlerini unutarak toplumda norm haline gelmiş heteroseksüelliğe ayak uyduracaklarını düşünürler.

Günümüzde çoğu psikolog ve psikiyatr tarafından reddedilen bu sözde iyileştirme yönteminin bazı ruh sağlığı uzmanları tarafından yukarıda anlatılan metotlar uygulanarak desteklendiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu uzmanlar, tek doğrunun cisgender (cinsiyet kimliği, doğumda atanan cinsiyetleriyle eşleşen insanlar için bir terimdir) olmak ve heteroseksüelliğin tek doğal cinsel yönelim olduğunu dile getirerek, onarım tedavisi ile insanların ruhsal sağlığında büyük sorunlara yol açmaktadırlar.[17]

1973’te Amerikan Psikiyatri Derneği "eşcinsellik" terimini ruhsal ve duygusal bozukluklar listesinden çıkartmış olmasına rağmen, günümüzde hala bazı insanlar tarafından LGBTİ+ bireyleri yok sayılmakta ve tedavi olmaları için aile bireyleri ya da çevresindeki insanlar tarafından baskılanmaktadırlar.[18]

Bu Reklamı Kapat

UCLA Williams Enstitüsü'nün araştırmalarına göre 700.000'den fazla LGBTİ+ bireyi üzerinde onarım terapisi uygulanmıştır ve önümüzdeki yıllarda çevresindeki insanların zorlamalarından ötürü en az 80.000 birey daha bu terapinin kurbanı olacaktır.[19]

Avrupalı ve Amerikan Psikoterapist Meslek Organizasyonları bu tarz iyileştirici tedavileri kabul etmemektedir. Ayrıca Alman Federal Hükümeti’nin bu konu ile ilgili açıklamasında "Bu terapilerin uygulandığı çok sayıda insanda olumsuz ve zararlı etkiler görülmüştür." cümlesi yer almaktadır.

Bu terapi, Amerikan Pediatri Akademisi (American Academy of Pediatrics), Amerikan Danışmanlık Birliği (American Counseling Association), Amerikan Okul Yöneticileri Birliği (American Association of School Administrators), Amerikan Öğretmenler Federasyonu (American Federation of Teachers), Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association), Amerikan Okul Sağlığı Birliği (American School Health Association), İnançlar Arası İttifakı Vakfı (Interfaith Alliance Foundation), Ulusal Okul Psikologları Birliği (National Association of School Psychologists), Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği (National Association of Social Workers) ve Ulusal Eğitim Birliği (National Education Association) tarafından reddedilmektedir.[10], [20]

Aynı zamanda, Amerikan Psikoloji Birliği´nin yönetim kurulu Başkanı olan psikoterapist Douglas Haldeman, onarım terapisinin bir çeşit "sahtebilim" olduğunu söylemektedir.[10] Bu sahtebilim bir para tuzağı olarak görülebilir; çünkü ortada olmayan bir hastalık herhangi bir terapi ile çözülemez. Basel Üniversitesi’nin klinik psikoloji departmanında profesör olan Udo Rauchfleisch bu konu ile ilgili şöyle demiştir:[10]

Cinsel davranış değişikliği genellikle ağır depresyonlar, merkezi özgüven problemleri ve derin çaresizlikle beraber ortaya çıkmaktadır ve bu da, bunlara maruz kalan kişilerin intihara kadar sürüklenmesine neden olabilmektedir. Bir yandan dış dünya ile yaşanan anlaşmazlıklar, diğer yandan kendi içerisinde yaşadıkları ruhsal baskı ve kendi cinsel yönelimine ters bir hayat yaşama duygusu, bu insanların yaşamlarını parçalamaktadır. Bu sözde terapi veya ruhsal yardım müdahaleleriyle bu insanlara açık ve net olarak zarar verilmekte ve eşcinseller suistimal edilmektedirler.

Türkiye’de Onarım Terapisine Karşı Tutumlar

KaosGL tarafından aktarıldığı gibi, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), İstanbul Tabip Odası (İTO), Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK), Psikolojik Danışmanlar Derneği (PD-DER), Travma Çalışmaları Derneği (TÇD), Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER), Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP) ve Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG), 2015 yılında paylaştıkları ortak açıklamada şu sözleri dile getirmiştir:

Bu Reklamı Kapat

Üzülerek görmekteyiz ki ülkemizde, eşcinselliği, biseksüelliği ve trans varoluşları ‘hastalık’, "anormallik" veya "sapkınlık" olarak niteleyen ve eşcinsel-biseksüel-trans bireylerin sözde tedavilerine yönelik tekniklerin yazıldığı bilimsel veya mesleki açıdan etik olmayan kitaplar yayımlanmakta ve bu kitaplar çeşitli kitabevlerinde satılmaktadır. Oysa bu durum açık bir şekilde, insan haklarının ve bunun yanı sıra bilimsel/mesleki standartların ciddi ihlali anlamına gelmektedir.

Türkiye’de en temel haklar açısından bile yasal olarak hiçbir koruma mekanizmasına sahip olmayan LGBTİ bireylerin karşılaştığı ayrımcılık ve şiddetin düzeyi göz önüne alındığında, bu tür homofobik/transfobik kitapların satışı ve yanlış bilgileri dolaşıma sokması ayrımcılık ve şiddet iklimini daha da beslemekte ve LGBTİ bireylerin en temel insan haklarını bir kez daha ihlal etmektedir. Ruh sağlığı alanındaki homofobik/transfobik uygulamalar ve sözde terapiler ise bizzat ‘uzmanlık’ kisvesi altında sürdürülmekte, bu da hem toplumun LGBTİ bireylere yönelik önyargılarının pekişmesine zemin hazırlayarak mevcut ayrımcılık ve nefret söyleminin, hem de LGBTİ bireylerin kendileriyle ilgili yanlış inançlarının katbekat artmasına yol açmaktadır.

Tedavi ettiğini iddia eden bu yöntemlerin kişilerde zaman zaman intihara kadar varabilen duygusal/psikolojik hasarlar bıraktığı görülmüş ve bu durum dünyadaki çeşitli sağlık örgütleri tarafından raporlarla dile getirilmiştir.[17]

Sonuç

Ülkemizde birçok topluluk ve dernek tarafından heteroseksüellik dışındaki cinsel yönelimlerin hastalık olmadığı savunulurken büyük bir kesim tarafından da bu cinsel yönelimlerin anormal olduğu söylenmektedir. Hatta yukarıdaki bildiriden de görebileceğiniz gibi, aralıklarla, eşcinselliği "tedavi edebileceğini" iddia eden bu sahtebilim yöntemlerini gündeme getiren kişiler meydana çıkabilmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Kalkülüs: Eksiksiz Bir Ders (Cilt 2)
 • Boyut: 16,5 x 23,5
 • Sayfa Sayısı: 482
 • Basım: 7
 • ISBN No: 9786053550280
Devamını Göster
₺168.00
Kalkülüs: Eksiksiz Bir Ders (Cilt 2)

Bilimsel araştırmaların tekrar tekrar ve çok yönlü bir şekilde ortaya koyduğu gibi, eşcinsellik bir hastalık değildir, dolayısıyla tedavi edilmesine de gerek yoktur - zira tedavi edilebilir bir şey değildir! Benzer şekilde, onarım tedavisi gibi sözde tedavilerin herhangi bir işlevi ve bilimsel geçerliliği yoktur; tam tersine, bir tür insan hakkı ihlali olan bu uygulamaların tamamen ve mutlak bir şekilde sonlandırılması için, bu alanda uzman bilim cemiyetleri uluslararası düzeyde çağrılarda bulunmaktadır.

13. Taksim Onur Yürüyüşü'nde Valiliğin Açıklamasına Dair Taşınmış Bir Pankart. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 34. maddesi, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." demektedir.
13. Taksim Onur Yürüyüşü'nde Valiliğin Açıklamasına Dair Taşınmış Bir Pankart. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 34. maddesi, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." demektedir.
TBMM

Haklarını savunmak isteyen LGBTİ+ bireyleri, kendilerine özgürlük tanınmasını istediklerini belirtmek için yürüyüş ve çeşitli törenler düzenlemektedir. Dünya çapında her Haziran ayının son haftasında kutlanan "Onur Ayı" (İng: "Pride Month"), ülkemizde istenildiği gibi karşılanamamaktadır. Örneğin, İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü fikrini çoğu zaman reddetmekte veya kabul edilmiş eylem içinde bile LGBTİ+ bireyleri ve onların destekçilerine polis tarafından müdahale edilmektedir.

2015'ten bu yana valilikler tarafından ülkemizde Onur Yürüyüşü ve Onur Ayı kutlamalarına izin verilmemektedir; bu nedenle de LGBTİ+ bireyleri ve aktivistleri haklarını savunmak için kendi aralarında toplanmaktadır.[21]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 22
 • Grrr... *@$# 10
 • Üzücü! 9
 • Korkutucu! 6
 • Bilim Budur! 1
 • İnanılmaz 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ American Psychological Association. Appropriate Therapeutic Responses To Sexual Orientation. (1 Ağustos 2009). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: American Psychological Association | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. King. Submission To The Church Of England’s Listening Exercise On Human Sexuality. (31 Ekim 2007). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: Royal College of Psychiatrists | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. L. Frankowski. (2004). Sexual Orientation And Adolescents. Pediatrics, sf: 1827-1832. doi: 10.1542/peds.113.6.1827. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. P. Bell, et al. (1981). Sexual Preference, Its Development In Men And Women. ISBN: 9780253166739. Yayınevi: Indiana University Press.
 • ^ V. L. Bullough. (1980). Sexual Variance In Society And History. ISBN: 9780226079943. Yayınevi: University of Chicago Press.
 • ^ S. Freud, et al. (1992). Letters Of Sigmund Freud. ISBN: 9780486271057. Yayınevi: Dover Publications.
 • ^ G. H. Wiedeman. (2016). Survey Of Psychoanalytic Literature On Overt Male Homosexuality:. Journal of the American Psychoanalytic Association, sf: 386-409. doi: 10.1177/000306516201000210. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ American Psychiatric Association. 'Reparative' Therapy: Does It Work?. (3 Şubat 2000). Alındığı Tarih: 1 Ekim 2020. Alındığı Yer: EurekAlert | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Nicolosi. (1997). Reparative Therapy Of Male Homosexuality: A New Clinical Approach. ISBN: 9780765701428. Yayınevi: Jason Aronson.
 • ^ a b c d A. Özer. Eşcinsellere Uygulanmaya Çalışılan Onarım Terapisi Kaynak: Https://Www.psikosentez.com/. (1 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 1 Ekim 2020. Alındığı Yer: Psikosentez | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Pan American Health Organization. "Therapies" To Change Sexual Orientation Lack Medical Justification And Threaten Health. (17 Mayıs 2012). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: Pan American Health Organization | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. L. Turban, et al. (2020). Association Between Recalled Exposure To Gender Identity Conversion Efforts And Psychological Distress And Suicide Attempts Among Transgender Adults. JAMA Psychiatry, sf: 68-76. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.2285. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. L. Beckstead, et al. (2016). Mormon Clients’ Experiences Of Conversion Therapy: The Need For A New Treatment Approach. The Counseling Psychologist, sf: 651-690. doi: 10.1177/0011000004267555. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. C. Haldeman. (2005). The Practice And Ethics Of Sexual Orientation Conversion Therapy.. American Psychological Association, sf: 221-227. doi: 10.1037/0022-006X.62.2.221. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Pappas. 5 Things You Should Know About Gay Conversion Therapy. (28 Kasım 2012). Alındığı Tarih: 2 Ekim 2020. Alındığı Yer: Live Science | Arşiv Bağlantısı
 • ^ United Nations General Assembly. Practices Of So-Called "Conversion Therapy". (3 Temmuz 2020). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: United Nations General Assembly | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b Y. Tar. “Onarım Terapisi”: Sağlık Örgütleri Ne Diyor?. (1 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 1 Ekim 2020. Alındığı Yer: Kaosgl | Arşiv Bağlantısı
 • ^ W. J. Blumenfeld, et al. (1992). Homophobia: How We All Pay The Price. ISBN: 9780807079195. Yayınevi: Beacon Press.
 • ^ The Trevor Project. About Conversion Therapy. (2 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 2 Ekim 2020. Alındığı Yer: The Trevor Project | Arşiv Bağlantısı
 • ^ American Psychological Association. Resolution On Appropriate Affirmative Responses To Sexual Orientation Distress And Change Efforts. (1 Ocak 2009). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: American Psychological Association | Arşiv Bağlantısı
 • ^ BBC News. Onur Yürüyüşü: İstanbul'da Lgbti+ Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi. (2 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 2 Ekim 2020. Alındığı Yer: BBC News | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/08/2022 18:53:03 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9401

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Tüyler
Ağız
Odontoloji
Maske
Diş Hekimi
Radyasyon
Sağlık Örgütü
Burun
Tahmin
Ortak Ata
Genetik Müdahale
Böcek Bilimi
Diyabet
Şiddet
Karar
Oksijen
Sağlık Bakanlığı
Klinik Mikrobiyoloji
Yüksek
Güneş Sistemi
Çeviri
Yaşlılık
Gen
Dişler
İnsan Evrimi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.