Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Onarım (Dönüştürme) Terapisi: LGBTİ+ Bireylerine Özgürlük Hakkı Tanımayan Sahtebilimsel Bir Sözde Terapi!

Onarım (Dönüştürme) Terapisi: LGBTİ+ Bireylerine Özgürlük Hakkı Tanımayan Sahtebilimsel Bir Sözde Terapi! NSVRC
8 dakika
8,892
Evrim Ağacı Akademi: Sahtebilim Yazı Dizisi

Bu yazı, Sahtebilim yazı dizisinin 56. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Bilimin Anlamını Gölgeleyen Tehlike: Sahtebilim!" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, dünya üzerinde tüm insanların ırk, cinsiyet, yaş, dil, din veya farklı ideolojik görüşler kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve herkesin her konuda eşit olduğunu belirtmektedir. Fakat, 21. yüzyılda hala LGBTİ+ bireylerine karşı büyük bir saygısızlık ve hak tanımamazlık ile karşılaşmaktayız.[1]

Dünyanın her yerinde belli kesimler tarafından cinsel yönelimi heteroseksüellik olmayan bireyler ayrımcılığa uğramaktadır. Eşcinseller, transseksüeller, interseksüeller, aseksüeller, panseksüeller, biseksüeller ve cinsel yönelimi dolayısıyla "heteroseksizm" tarafından kabul edilmeyen öbür insanlar, toplumlar içinde "hasta", "anormal" ya da "arızalı" olarak nitelendirilmektedir. Bilim insanları ve uzman terapi birlikleri ısrarla LGBTİ+ bireyi olmanın ve "heteroseksizm" tutumunu desteklemiyor olmanın bir hastalık olmadığını dile getirmektedir.[2], [3] Bir kadının bir erkekten hoşlanması toplumlar tarafından ne kadar doğal görülüyor ise, örneğin bir kadının başka bir kadından hoşlanması veya herhangi bir cinsel yönelime sahip olmaması da o kadar doğal ve normaldir; fakat çoğu toplum bunu hala kabul etmemektedir.[4], [5], [6]

Bu kabullenememe sonucu, Amerikalı bir psikolog olan Joseph Nicolosi, "Onarım Terapisi" (İng: "Reparative Therapy" veya "Conversion Therapy") isimli, bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bir sözde tedaviyi ileri sürmüştür.[7]

Tüm Reklamları Kapat

Onarım Terapisi Nedir?

Etik olmayan ve birçok sağlık kuruluşu tarafından reddedilen bu terapinin bir diğer adı "dönüştürme terapisi"dir. Bu uygulama, cinsel yönelimleri heteroseksüellikten farklı olan bireyler üzerinde bazı psikoterapik yöntemler kullanarak, bu insanları sahip olduğu gerçek cinsel yönelimlerinden uzaklaştırıp, heteroseksüel yapmayı amaçlar.[8]

Amerika’daki Ulusal Eşcinsellik Araştırma ve Terapi Derneği’nin kurucusu olan Joseph Nicolosi, ortaya bilimsel gerçeklikten uzak bu terapiyi atmıştır çünkü Nicolosi de çoğu insan gibi LGBTİ+ bireyi olmanın "psişik" (psikolojik) bir hastalık olduğunu ve bunun tedavi edilebileceğini düşünmektedir.[9] Nicolosi ve derneğinin üyesi olan insanlar, eşcinselliğin doğuştan gelen bir şey olmadığını savunarak, ergenlik döneminde bireylerin karışık hayat tecrübeleri tarafından heteroseksüellikten farklı bir cinsel yönelime itildiğini söylemektedir. Bu nedenle de "onarım terapisi" ile bu sorunun giderilebileceğini ileri sürmektedirler. Ufak bir sorun var: Nicolosi ve ekibi, şu ana kadar asla savundukları düşünceyi destekleyen bilimsel hiçbir kanıt sunamamışlardır.[10], [11] Tam tersine, bu tür uygulamalara maruz kalan kişilerin psikolojisinin uzun dönemli bir şekilde bozulduğu gösterilmiştir.[12], [13], [14]

Dönüştürme terapisi günümüzde çok yaygın kullanılan bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen çok sayıda taraftarı bulunmaktadır; fakat bu tedavinin nasıl yürütüldüğüne dair profesyonel kayıtlar ya da kılavuzlar bulunmamaktadır. [15]

Standart bir uygulama şekline sahip olmayan bu terapi, farklı uzmanlar tarafından çeşitli şekillerde uygulanmaktadır.[16] Örneğin, bu terapi kapsamında 1960'lı yıllarda cinsel yönelimi eşcinsellik olan bireylere eşcinsellik temalı erotik görüntüler gösterilirken aynı anda bulantıya sebep olan ilaçlar verilmekteydi. Bunun sebebi de bahsedilen erotik görüntü ekrandayken seyreden eşcinsel bireyde ilaçlar sayesinde bulantı hissi oluşturarak bu insanı kendi cinsel yönelimden tiksindirmeye çalışmaktı. 1960-1970'li yıllarda da bu bulantı etkisinden ötürü ''onarım terapisi'' yerine ''tiksinti terapisi'' terimi kullanılmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Tiksinti terapisinden farklı olarak da psikanaliz veya konuşma terapisi bu uygulamanın başka bir yapılış şeklini oluşturmaktadır. Günümüzde de onarım terapisinin uygulanması için en çok konuşma terapisi tercih edilmektedir.

Bunların dışında bazı uzmanlar 'hasta' olarak nitelendirdikleri eşcinsel erkeklere östrojen hormonu vererek libidolarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu libido azaltma işlemi ile de cinsel yönelimlerini heteroseksüelliğe çevirebileceğini düşünen uzmanlar, istedikleri sonuçları elde etmek yerine tamamen bu bireylerin ruhsal sağlıklarında çöküntüye sebep olmaktadır.

Östrojen tedavisi ve tiksinti terapisi dışında onarım tedavisi için uygulanan başka bir yöntem daha bulunmakta: Elektrokonvülsif terapi veya elektroşok tedavisi. Bu tedavi yöntemi genellikle akıl hastalığı bulunan bireylerin beyinlerinden elektrik akımı geçirilmesine dayalıdır. Beyinden geçen akımın etkisinden ötürü tedavinin uygulandığı bireyler suni epilepsi nöbetleri geçirmeye başlar ve bu elektrik akımının bir yan etkisi olarak da hafıza kaybı ortaya çıkar. Onarım terapisinin taraftarı olan uzmanlar, elektroşok tedavisi ile cinsel yönelimi heteroseksüellikten farklı olan insanlarda hafıza kaybı yaratmayı amaçlar ve bu hafıza kaybı sonucunda da asıl cinsel yönelimlerini unutarak toplumda norm haline gelmiş heteroseksüelliğe ayak uyduracaklarını düşünürler.

Günümüzde çoğu psikolog ve psikiyatr tarafından reddedilen bu sözde iyileştirme yönteminin bazı ruh sağlığı uzmanları tarafından yukarıda anlatılan metotlar uygulanarak desteklendiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu uzmanlar, tek doğrunun cisgender (cinsiyet kimliği, doğumda atanan cinsiyetleriyle eşleşen insanlar için bir terimdir) olmak ve heteroseksüelliğin tek doğal cinsel yönelim olduğunu dile getirerek, onarım tedavisi ile insanların ruhsal sağlığında büyük sorunlara yol açmaktadırlar.[17]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

1973’te Amerikan Psikiyatri Derneği "eşcinsellik" terimini ruhsal ve duygusal bozukluklar listesinden çıkartmış olmasına rağmen, günümüzde hala bazı insanlar tarafından LGBTİ+ bireyleri yok sayılmakta ve tedavi olmaları için aile bireyleri ya da çevresindeki insanlar tarafından baskılanmaktadırlar.[18]

UCLA Williams Enstitüsü'nün araştırmalarına göre 700.000'den fazla LGBTİ+ bireyi üzerinde onarım terapisi uygulanmıştır ve önümüzdeki yıllarda çevresindeki insanların zorlamalarından ötürü en az 80.000 birey daha bu terapinin kurbanı olacaktır.[19]

Avrupalı ve Amerikan Psikoterapist Meslek Organizasyonları bu tarz iyileştirici tedavileri kabul etmemektedir. Ayrıca Alman Federal Hükümeti’nin bu konu ile ilgili açıklamasında "Bu terapilerin uygulandığı çok sayıda insanda olumsuz ve zararlı etkiler görülmüştür." cümlesi yer almaktadır.

Bu terapi, Amerikan Pediatri Akademisi (American Academy of Pediatrics), Amerikan Danışmanlık Birliği (American Counseling Association), Amerikan Okul Yöneticileri Birliği (American Association of School Administrators), Amerikan Öğretmenler Federasyonu (American Federation of Teachers), Amerikan Psikoloji Birliği (American Psychological Association), Amerikan Okul Sağlığı Birliği (American School Health Association), İnançlar Arası İttifakı Vakfı (Interfaith Alliance Foundation), Ulusal Okul Psikologları Birliği (National Association of School Psychologists), Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği (National Association of Social Workers) ve Ulusal Eğitim Birliği (National Education Association) tarafından reddedilmektedir.[10], [20]

Aynı zamanda, Amerikan Psikoloji Birliği´nin yönetim kurulu Başkanı olan psikoterapist Douglas Haldeman, onarım terapisinin bir çeşit "sahtebilim" olduğunu söylemektedir.[10] Bu sahtebilim bir para tuzağı olarak görülebilir; çünkü ortada olmayan bir hastalık herhangi bir terapi ile çözülemez. Basel Üniversitesi’nin klinik psikoloji departmanında profesör olan Udo Rauchfleisch bu konu ile ilgili şöyle demiştir:[10]

Cinsel davranış değişikliği genellikle ağır depresyonlar, merkezi özgüven problemleri ve derin çaresizlikle beraber ortaya çıkmaktadır ve bu da, bunlara maruz kalan kişilerin intihara kadar sürüklenmesine neden olabilmektedir. Bir yandan dış dünya ile yaşanan anlaşmazlıklar, diğer yandan kendi içerisinde yaşadıkları ruhsal baskı ve kendi cinsel yönelimine ters bir hayat yaşama duygusu, bu insanların yaşamlarını parçalamaktadır. Bu sözde terapi veya ruhsal yardım müdahaleleriyle bu insanlara açık ve net olarak zarar verilmekte ve eşcinseller suistimal edilmektedirler.

Türkiye’de Onarım Terapisine Karşı Tutumlar

KaosGL tarafından aktarıldığı gibi, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), İstanbul Tabip Odası (İTO), Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK), Psikolojik Danışmanlar Derneği (PD-DER), Travma Çalışmaları Derneği (TÇD), Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER), Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP) ve Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG), 2015 yılında paylaştıkları ortak açıklamada şu sözleri dile getirmiştir:

Üzülerek görmekteyiz ki ülkemizde, eşcinselliği, biseksüelliği ve trans varoluşları ‘hastalık’, "anormallik" veya "sapkınlık" olarak niteleyen ve eşcinsel-biseksüel-trans bireylerin sözde tedavilerine yönelik tekniklerin yazıldığı bilimsel veya mesleki açıdan etik olmayan kitaplar yayımlanmakta ve bu kitaplar çeşitli kitabevlerinde satılmaktadır. Oysa bu durum açık bir şekilde, insan haklarının ve bunun yanı sıra bilimsel/mesleki standartların ciddi ihlali anlamına gelmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Türkiye’de en temel haklar açısından bile yasal olarak hiçbir koruma mekanizmasına sahip olmayan LGBTİ bireylerin karşılaştığı ayrımcılık ve şiddetin düzeyi göz önüne alındığında, bu tür homofobik/transfobik kitapların satışı ve yanlış bilgileri dolaşıma sokması ayrımcılık ve şiddet iklimini daha da beslemekte ve LGBTİ bireylerin en temel insan haklarını bir kez daha ihlal etmektedir. Ruh sağlığı alanındaki homofobik/transfobik uygulamalar ve sözde terapiler ise bizzat ‘uzmanlık’ kisvesi altında sürdürülmekte, bu da hem toplumun LGBTİ bireylere yönelik önyargılarının pekişmesine zemin hazırlayarak mevcut ayrımcılık ve nefret söyleminin, hem de LGBTİ bireylerin kendileriyle ilgili yanlış inançlarının katbekat artmasına yol açmaktadır.

Tedavi ettiğini iddia eden bu yöntemlerin kişilerde zaman zaman intihara kadar varabilen duygusal/psikolojik hasarlar bıraktığı görülmüş ve bu durum dünyadaki çeşitli sağlık örgütleri tarafından raporlarla dile getirilmiştir.[17]

Sonuç

Ülkemizde birçok topluluk ve dernek tarafından heteroseksüellik dışındaki cinsel yönelimlerin hastalık olmadığı savunulurken büyük bir kesim tarafından da bu cinsel yönelimlerin anormal olduğu söylenmektedir. Hatta yukarıdaki bildiriden de görebileceğiniz gibi, aralıklarla, eşcinselliği "tedavi edebileceğini" iddia eden bu sahtebilim yöntemlerini gündeme getiren kişiler meydana çıkabilmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Bilimsel araştırmaların tekrar tekrar ve çok yönlü bir şekilde ortaya koyduğu gibi, eşcinsellik bir hastalık değildir, dolayısıyla tedavi edilmesine de gerek yoktur - zira tedavi edilebilir bir şey değildir! Benzer şekilde, onarım tedavisi gibi sözde tedavilerin herhangi bir işlevi ve bilimsel geçerliliği yoktur; tam tersine, bir tür insan hakkı ihlali olan bu uygulamaların tamamen ve mutlak bir şekilde sonlandırılması için, bu alanda uzman bilim cemiyetleri uluslararası düzeyde çağrılarda bulunmaktadır.

13. Taksim Onur Yürüyüşü'nde Valiliğin Açıklamasına Dair Taşınmış Bir Pankart. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 34. maddesi, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." demektedir.
13. Taksim Onur Yürüyüşü'nde Valiliğin Açıklamasına Dair Taşınmış Bir Pankart. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 34. maddesi, "Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." demektedir.
TBMM

Haklarını savunmak isteyen LGBTİ+ bireyleri, kendilerine özgürlük tanınmasını istediklerini belirtmek için yürüyüş ve çeşitli törenler düzenlemektedir. Dünya çapında her Haziran ayının son haftasında kutlanan "Onur Ayı" (İng: "Pride Month"), ülkemizde istenildiği gibi karşılanamamaktadır. Örneğin, İstanbul Valiliği, Onur Yürüyüşü fikrini çoğu zaman reddetmekte veya kabul edilmiş eylem içinde bile LGBTİ+ bireyleri ve onların destekçilerine polis tarafından müdahale edilmektedir.

2015'ten bu yana valilikler tarafından ülkemizde Onur Yürüyüşü ve Onur Ayı kutlamalarına izin verilmemektedir; bu nedenle de LGBTİ+ bireyleri ve aktivistleri haklarını savunmak için kendi aralarında toplanmaktadır.[21]

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Sahtebilim Yazı Dizisi

Bu yazı, Sahtebilim yazı dizisinin 56. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Bilimin Anlamını Gölgeleyen Tehlike: Sahtebilim!" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
69
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 35
 • Üzücü! 14
 • Grrr... *@$# 14
 • Korkutucu! 8
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 5
 • Muhteşem! 3
 • Bilim Budur! 3
 • Umut Verici! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • İnanılmaz 2
 • Güldürdü 1
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ American Psychological Association. Appropriate Therapeutic Responses To Sexual Orientation. (1 Ağustos 2009). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: American Psychological Association | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. King. Submission To The Church Of England’s Listening Exercise On Human Sexuality. (31 Ekim 2007). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: Royal College of Psychiatrists | Arşiv Bağlantısı
 • ^ B. L. Frankowski. (2004). Sexual Orientation And Adolescents. Pediatrics, sf: 1827-1832. doi: 10.1542/peds.113.6.1827. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. P. Bell, et al. (1981). Sexual Preference, Its Development In Men And Women. ISBN: 9780253166739. Yayınevi: Indiana University Press.
 • ^ V. L. Bullough. (1980). Sexual Variance In Society And History. ISBN: 9780226079943. Yayınevi: University of Chicago Press.
 • ^ S. Freud, et al. (1992). Letters Of Sigmund Freud. ISBN: 9780486271057. Yayınevi: Dover Publications.
 • ^ G. H. Wiedeman. (2016). Survey Of Psychoanalytic Literature On Overt Male Homosexuality:. Journal of the American Psychoanalytic Association, sf: 386-409. doi: 10.1177/000306516201000210. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ American Psychiatric Association. 'Reparative' Therapy: Does It Work?. (3 Şubat 2000). Alındığı Tarih: 1 Ekim 2020. Alındığı Yer: EurekAlert | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Nicolosi. (1997). Reparative Therapy Of Male Homosexuality: A New Clinical Approach. ISBN: 9780765701428. Yayınevi: Jason Aronson.
 • ^ a b c d A. Özer. Eşcinsellere Uygulanmaya Çalışılan Onarım Terapisi Kaynak: Https://Www.psikosentez.com/. (1 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 1 Ekim 2020. Alındığı Yer: Psikosentez | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Pan American Health Organization. "Therapies" To Change Sexual Orientation Lack Medical Justification And Threaten Health. (17 Mayıs 2012). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: Pan American Health Organization | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. L. Turban, et al. (2020). Association Between Recalled Exposure To Gender Identity Conversion Efforts And Psychological Distress And Suicide Attempts Among Transgender Adults. JAMA Psychiatry, sf: 68-76. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.2285. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. L. Beckstead, et al. (2016). Mormon Clients’ Experiences Of Conversion Therapy: The Need For A New Treatment Approach. The Counseling Psychologist, sf: 651-690. doi: 10.1177/0011000004267555. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. C. Haldeman. (2005). The Practice And Ethics Of Sexual Orientation Conversion Therapy.. American Psychological Association, sf: 221-227. doi: 10.1037/0022-006X.62.2.221. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Pappas. 5 Things You Should Know About Gay Conversion Therapy. (28 Kasım 2012). Alındığı Tarih: 2 Ekim 2020. Alındığı Yer: Live Science | Arşiv Bağlantısı
 • ^ United Nations General Assembly. Practices Of So-Called "Conversion Therapy". (3 Temmuz 2020). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: United Nations General Assembly | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b Y. Tar. “Onarım Terapisi”: Sağlık Örgütleri Ne Diyor?. (1 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 1 Ekim 2020. Alındığı Yer: Kaosgl | Arşiv Bağlantısı
 • ^ W. J. Blumenfeld, et al. (1992). Homophobia: How We All Pay The Price. ISBN: 9780807079195. Yayınevi: Beacon Press.
 • ^ The Trevor Project. About Conversion Therapy. (2 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 2 Ekim 2020. Alındığı Yer: The Trevor Project | Arşiv Bağlantısı
 • ^ American Psychological Association. Resolution On Appropriate Affirmative Responses To Sexual Orientation Distress And Change Efforts. (1 Ocak 2009). Alındığı Tarih: 9 Ekim 2020. Alındığı Yer: American Psychological Association | Arşiv Bağlantısı
 • ^ BBC News. Onur Yürüyüşü: İstanbul'da Lgbti+ Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahalesi. (2 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 2 Ekim 2020. Alındığı Yer: BBC News | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 15/06/2024 19:31:06 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9401

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Sosyal Mesafelendirme
İstatistik
Böcek
Kütleçekimi
Hastalık Kontrolü
Koaservat
Albert Einstein
Kimya
Yüksek
Yapay
Genel Halk
Kan
Dalga Boyu
Eşcinsellik
Santigrat Derece
Nörobiyoloji
Fil
Gözlem
İngiltere
Beslenme Bilimi
Bitkiler
Hindistan
Şeker
Nanoteknoloji
Obezite
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
İ. Başkan, et al. Onarım (Dönüştürme) Terapisi: LGBTİ+ Bireylerine Özgürlük Hakkı Tanımayan Sahtebilimsel Bir Sözde Terapi!. (10 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 15 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9401
Başkan, İ., Bakırcı, Ç. M. (2020, October 10). Onarım (Dönüştürme) Terapisi: LGBTİ+ Bireylerine Özgürlük Hakkı Tanımayan Sahtebilimsel Bir Sözde Terapi!. Evrim Ağacı. Retrieved June 15, 2024. from https://evrimagaci.org/s/9401
İ. Başkan, et al. “Onarım (Dönüştürme) Terapisi: LGBTİ+ Bireylerine Özgürlük Hakkı Tanımayan Sahtebilimsel Bir Sözde Terapi!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 10 Oct. 2020, https://evrimagaci.org/s/9401.
Başkan, İrem. Bakırcı, Çağrı Mert. “Onarım (Dönüştürme) Terapisi: LGBTİ+ Bireylerine Özgürlük Hakkı Tanımayan Sahtebilimsel Bir Sözde Terapi!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 10, 2020. https://evrimagaci.org/s/9401.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close