Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Ölümsüz Denizanası (Turritopsis dohrnii)

Ölümsüz Denizanası (Turritopsis dohrnii) World Atlas
6 dakika
96,645
Evrim Ağacı Akademi: Canlıların Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Canlıların Evrimi yazı dizisinin 37. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Oksijenli Solunum Nasıl Evrimleşti? İlkel Hücreler Nasıl Oldu da Oksijeni Kullanabilecek Biçimde Evrimleştiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat
Ölümsüz Denizanası
 • Bilimsel Adı Turritopsis dohrnii
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Ölümsüz Denizanası
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Immortal Jellyfish
Taksonomi
 • Bu içerik, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.
 • Gözlem Ekle

"Ölümsüz denizanası" olarak da bilinen Turritopsis dohrnii, dünya çapında ılıman ve tropik sularda bulunan, küçük ve biyolojik olarak ölümsüz bir denizanası türüdür.[1] Bu tür, "biyolojik olarak ölümsüz canlılar" kategorisinde yer almaktadır. Bu kategorideki canlılar, fiziksel bir şiddete maruz kalmadıkları müddetçe asla ölmezler ve teknik olarak soylarını sonsuza kadar sürdürebilirler! Bu bakımdan, oldukça ilgi çekici ve merak uyandıran hayvanlar oldukları söylenebilir.

T. dohrnii, bunu yapabilmek için, tek başına yaşayan bir birey olarak cinsel olgunluğa ulaştıktan sonra, cinsel olarak olgunlaşmamış koloni aşamasına tamamen geri dönebilmektedir. Bu özelliğe sahip birkaç hayvan türü bilinmektedir: Diğerleri, Laodicea undulata ve Aurelia cinsi denizanalarıdır.[2]

Turritopsis dohrnii'nin medusası çan şeklindedir, maksimum çapı yaklaşık 4,5 milimetredir ve genellikle genişliği ile uzunluğu aynı boyuttadır. Çanın duvarlarındaki mezoglea, apekste bir miktar kalınlaşma dışında, büyük oranda eşit miktarda incedir. Nispeten büyük olan midesi parlak kırmızıdır ve enine kesiti bir haç şeklindedir. 1 milimetre çapındaki genç numunelerde kenar boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş yalnızca sekiz dokunaç bulunurken, yetişkin numunelerde 80-90 dokunaç bulunur.[3] Medusa (denizanası formu), kafa kısmındaki epidermiste yoğun sinir ağı hücrelerine sahiptir. Bu sinir ağı, knidlilerde yaygın olarak bulunan radyal kanalın üzerinde halka benzeri büyük bir yapı oluşturur.[4]

Turritopsis dohrnii ayrıca, substrat boyunca uzanan stolonlardan ve medusa tomurcukları üretebilen besleyici poliplerle birlikte dik dallardan oluşan, altta yaşayan bir polip formuna veya hidroide sahiptir.[5] Bu polipler, birkaç gün içinde, ana hidroid kolonisinden serbest kalan ve yüzerek hareket edebilen 1 milimetrelik küçük medusalara dönüşür.

Yakın tarihli bir genetik araştırmaya kadar, Turritopsis rubra ve Turritopsis nutricula'nın aynı olduğu düşünülüyordu.[6] T. rubra medusae'nin de tekrar poliplere dönüşüp dönüşemeyeceği bilinmemektedir.

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Turritopsis'in Pasifik'te evrimleştiği düşünülmektedir; ancak Arktik-ötesi göçler yoluyla tüm dünyaya yayılmıştır. Ölümsüz denizanası, morfolojik olarak ayırt edilmesi kolay olan türlere evrimleşmiştir. Bu ayrı türlerin oluşturdukları popülasyonlar, yakın zamanda mitokondriyal ribozomal gen dizileri karşılaştırması yoluyla doğrulanmıştır.[6]

Ölümsüzlük ve Evrim

Ölüm, bir türe ait bir bireyin hayatını yitirerek genetik soy hattının sonuna ermesi demektir. Üreme, ölüme karşı evrimleşen yöntemlerden bir tanesi olarak görülebilir. Eşeyli olarak üreyen canlılar, gelecek nesillere kendilerinin yarısını aktarırlar. Eşeysiz olarak üreyen canlılarsa, çoğu zaman kendilerinin tam bir kopyasını gelecek nesillere aktarırlar. Böylelikle kendi bedenleri ölse bile, genleri ve o genlerden inşa edilen birebir kopyaları yaşamayı sürdüreceği için biyolojik ve evrimsel açıdan "ölümsüz" olmuş olurlar. Bu açıdan bakılacak olduğunda, tek hücreli canlıların neredeyse tamamı ile yassısolucanlar gibi eşeysiz olarak kendilerini kopyalayabilen canlılar, bazı bitkiler ve hatta bazı hayvanlar "biyolojik olarak ölümsüz" canlılardır. Çünkü bunlar, kendilerinin kopyalarını üretebilirler ve bir parçaları ölse bile, o kopyaları hayatta kalacağı için bireyin kendisi yaşamayı sürdürecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Buradaki kritik nokta, "biyolojik olarak ölümsüz" canlıların, insanların hayal ettiği gibi "ölümsüz" olmadığıdır. Yani bu canlıların üzerine basacak, üzerlerine silahla ateş edecek veya herhangi bir diğer fiziksel şiddete başvuracak olursanız elbette vücut bütünlüklerini yitirerek ölürler. Bir diğer deyişle, "biyolojik olarak ölümsüz" olan canlılar, ölüme karşı mutlak dirençli canlılar değildirler; elbette ölebilirler. Fakat örneğin biz insanlar, üzerimizde hiçbir fiziksel şiddet olmasa bile nihayetinde mutlaka öleceğiz. Bundan kaçmamız (şimdilik) mümkün değildir. Fakat biyolojik olarak ölümsüz olan canlılar, söz konusu fiziksel şiddetin yokluğunda sonsuza kadar varlıklarını sürdürebilirler. Dediğimiz gibi, çoğu bunu kendi kopyalarını yaratarak, bir kısmı ise hızlı yenilenme yöntemleriyle bunu yaparlar.

Ölümsüz Denizanası Nasıl Ölümsüz Olabiliyor?

Ölümsüz denizanası (Turritopsis dohrnii), kendisinin de dahil olduğu Sölenterler Şubesi'nin yaşam döngüsünü manipüle etmektedir. Çoğu zaman denizanaları ile kategorize edilen Sölenterler'in yaşantısı 2 temel evreden oluşur: Polip Evresi ve Medusa Evresi.

Polip Evresi

Polip evresindeki sölenterler, hayvandan çok bir bitkiyi andırırlar... Su dibinde, kendilerini bir "kök" (ya da "sap") ile sabitleyerek, fiziksel olarak yer değiştirmeden yaşarlar. Daha ziyade, bir diğer hayvan şubesi olan süngerlerin yaşam biçimi gibi düşünebilirsiniz... Tutundukları yerden, sabit bir şekilde, ağızlarında bulunan dokungaçlarla avlanırlar ve bu şekilde yaşarlar. Polip devrede hayvanlar "tomurcuklanma" ile eşeysiz olarak ürerler. Yani vücutlarının bir kısmından kendilerinin bir parçası ayrılır ve o parçadan bir bütün inşa edilir. Böylece tek bir sölenter, aynısının kopyası olan 2 sölentere çoğalmış olur. Polip evresindeki denizanaları, aşağıdaki fotoğrafta gözükmektedir:

Medusa Evresi

Daha sonradan, gelişim evrelerinin devamıyla birlikte bu canlılar Medusa Evresi'ne geçerler. Medusa Evresi'nde vücutları, daha tanıdık olan "çan" ya da "şemsiye" şeklini alır. Denizanalarından aşina olduğumuz uzun dokungaçlara sahip olurlar ve çoğu zaman diledikleri gibi hareket edebilirler. Artık sabit bir yaşam sürmeyen bu sölenterler, alışageldiğimiz "hayvan" tanımına daha uygun bir şekilde avlanırlar. İşte bu evredeki sölenterler, artık eşeysiz olarak değil, eşeyli olarak ürerler. Medusa dönemindeki bir sölenteri aşağıda görebilirsiniz:

Ölümsüz Denizanası ve Yaşam Döngüsü Manipülasyonu

Denizanalarında hayat döngüsü daima polip olarak başlar, Medusa Evresi'ne girilir, eşeyli üreme ile yavrular üretilir ve ölünür. Yavrular polip dönemden geçerek büyürler ve döngü bu şekilde, normal bir hayvandaki gibi sürer. Birçok denizanası bu döngüyü tamamlarlar ve fiziksel olarak "yaşlanma sonucu ölme" olgusuna sahiptirler. Çünkü Medusa Evresi'ne ulaşan bir denizanası için artık geri dönüş yoktur: Ölüm, kaçınılmaz olarak gelecektir!

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Turritopsis dohrnii hariç... Diğer tüm denizanalarından farklı olarak bu tür, Medusa Evresi'ne ulaşmasına rağmen Polip Evresi'ne geri dönebilme özelliğine sahiptir! Yani yukarıda bahsettiğiiz hayat döngüsü, bu canlılarda bir noktada tersine döner. Yavrular Polip Evresi'ni yaşarlar, gelişip Medusa Evresi'ne girerler, eşeyli olarak üreyip normal şekilde yavru polipler üretirler. Ancak daha sonra yaşlanıp ölmeleri gerekirken, kendilerini Polip Evresi'ne geri döndürebilirler! Bu sayede, yaşlanma sonucu ölüm gerçekleşmez ve bir birey, sürekli olarak, yaşlanıp ölmek yerine kendisini yavru (polip) hale döndürerek yaşamını sürdürür. Bunu, 80 yaşına gelen bir insan bireyinin 20 yaşına geri dönebilmesi gibi düşünebilirsiniz! Ana görselimizdeki denizanası, bu özelliği nedeniyle "ölümsüz denizanası" olarak da bilinen Turritopsis dohrnii türüdür.

Bu özellik, T. dohrnii türüne teorik bir ölümsüzlük sağlar. Elbette canlı, avcıları tarafından aldığı darbelerle, hastalıklar dolayısıyla ya da diğer fiziksel etmenler sonucu ölebilmektedir.[7] Süperkahramanvari bir ölümsüzlük gibi hayal edilmemelidir. Yine de bu müthiş özellik, asla küçümsenmemelidir! Çünkü bu hayvanın genetik yapısı incelenerek pek çok sentetik kimyasal üretilebilir ve gelecekte yaşlılık ile çok daha başarılı bir şekilde savaşmamız mümkün olabilir.[8]

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Turritopsis, tüm dünya okyanuslarında ılıman ve tropik bölgelerde bulunur. Turritopsis'in balast suyu deşarjı yoluyla dünyaya yayıldığı düşünülmektedir. Ciddi ekonomik ve ekolojik sonuçlara neden olan diğer tür istilalarından farklı olarak, T. dohrnii'nin dünya çapındaki istilası, küçük boyutları ve zararsızlığı nedeniyle fark edilmemiştir.[9] Smithsonian Tropik Deniz Enstitüsü, bu istilayı "Dünya çapında sessiz bir istila" olarak tanımlamaktadır.[10]

İnsanlarla Etkileşim ve Kültürel Referanslar

2000'li yıllarda ilk kez duyulduğunda bu tür, ölümsüzlük özellikleri dolayısıyla özellikle sosyal medya üzerinde ortalığı kasıp kavurmuştu. Ne yazık ki ilk popüler olduğunda, ismi de yanlış biliniyordu: Turritopsis nutricula olarak anılıyordu ve birçok kaynakta da bu şekilde yer aldı. Halbuki pratik olarak ölümsüz olan canlı, T. dohrnii türüdür.

Etimoloji

İlk keşfedildiğin T. nutricula olarak isimlendirilen bu canlının, gerçekte T. dohrnii olduğu tespit edilmiştir ve günümüzde bu şekilde bilinmektedir.[6]

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Canlıların Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Canlıların Evrimi yazı dizisinin 37. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Oksijenli Solunum Nasıl Evrimleşti? İlkel Hücreler Nasıl Oldu da Oksijeni Kullanabilecek Biçimde Evrimleştiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
48
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 57
 • İnanılmaz 51
 • Muhteşem! 26
 • Tebrikler! 18
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 16
 • Bilim Budur! 15
 • Umut Verici! 13
 • Güldürdü 1
 • Korkutucu! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ S. Piraino, et al. (2016). Reversing The Life Cycle: Medusae Transforming Into Polyps And Cell Transdifferentiation In Turritopsis Nutricula (Cnidaria, Hydrozoa). The Biological Bulletin, sf: 302-312. doi: 10.2307/1543022. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. He, et al. (2015). Life Cycle Reversal In Aurelia Sp.1 (Cnidaria, Scyphozoa). PLOS ONE, sf: e0145314. doi: 10.1371/journal.pone.0145314. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Martell, et al. (2016). Life Cycle, Morphology And Medusa Ontogenesis Of Turritopsis Dohrnii (Cnidaria: Hydrozoa). Italian Journal of Zoology, sf: 390-399. doi: 10.1080/11250003.2016.1203034. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ O. Koizumi, et al. (2015). The Nerve Ring In Cnidarians: Its Presence And Structure In Hydrozoan Medusae. Zoology, sf: 79-88. doi: 10.1016/j.zool.2014.10.001. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. M. Fraser. (1937). Hydroids Of The Pacific Coast Of Canada And The United States. ISBN: 9781487598785. Yayınevi: University of Toronto Press.
 • ^ a b c M. P. Miglietta, et al. (2007). Species In The Genus Turritopsis (Cnidaria, Hydrozoa): A Molecular Evaluation. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, sf: 11-19. doi: 10.1111/j.1439-0469.2006.00379.x. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. Than. "Immortal" Jellyfish Swarm World's Oceans. (29 Ocak 2009). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: National Geographic | Arşiv Bağlantısı
 • ^ P. M. Dimberu. Immortal Jellyfish Provides Clues For Regenerative Medicine. (25 Nisan 2011). Alındığı Tarih: 7 Ocak 2022. Alındığı Yer: Singularity Hub | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. F. Govindarajan, et al. (2016). Possible Cryptic Invasion Of The Western Pacific Toxic Population Of The Hydromedusa Gonionemus Vertens (Cnidaria: Hydrozoa) In The Northwestern Atlantic Ocean. Biological Invasions, sf: 463-469. doi: 10.1007/s10530-015-1019-8. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ O. Rudgard, et al. 'Immortal' Jellyfish Swarming Across The World. (28 Ocak 2009). Alındığı Tarih: 7 Ocak 2022. Alındığı Yer: The Telegraph | Arşiv Bağlantısı
 • H. Ma, et al. Turritopsis Nutricula. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Science Pub | Arşiv Bağlantısı
 • PNAS. On Turritopsis Nutricula. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: PNAS | Arşiv Bağlantısı
 • S. Piraino, et al. Reversing The Life Cycle: Medusae Transforming Into Polyps And Cell Transdifferentiation In Turritopsis Nutricula. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Biology Bulletin | Arşiv Bağlantısı
 • Immortal Jellyfish. Immortal Jellyfish. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Immortal Jellyfish | Arşiv Bağlantısı
 • WoRMS. Worms. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: WoRMS | Arşiv Bağlantısı
 • N. Rich. Can A Jellyfish Unlock The Secret Of Immortality?. (28 Kasım 2012). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: New York Times | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/06/2024 15:49:50 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3734

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Radyoaktif
Böcek
Albert Einstein
Yıldızlar
Sıcaklık
Model
Mavi
Doğum
Eczacılık
Tümör
Obezite
Evrimleşme
Etimoloji
Mers
Endokrin Sistemi
Bebek Doğumu
Kuyrukluyıldız
Eğitim
Ölçüm
Bilimkurgu
Balıklar
Bilim İnsanı
Elektrokimya
Kimyasal Evrim
Nöron
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Ölümsüz Denizanası (Turritopsis dohrnii). (24 Haziran 2015). Alındığı Tarih: 17 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/3734
Bakırcı, Ç. M. (2015, June 24). Ölümsüz Denizanası (Turritopsis dohrnii). Evrim Ağacı. Retrieved June 17, 2024. from https://evrimagaci.org/s/3734
Ç. M. Bakırcı. “Ölümsüz Denizanası (Turritopsis dohrnii).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 24 Jun. 2015, https://evrimagaci.org/s/3734.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Ölümsüz Denizanası (Turritopsis dohrnii).” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, June 24, 2015. https://evrimagaci.org/s/3734.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close