Bu Reklamı Kapat

Ölümsüz Denizanası (Turritopsis dohrnii)

Ölümsüz Denizanası (Turritopsis dohrnii) World Atlas
Bu Reklamı Kapat
6 dakika
74,692 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat
Evrim Ağacı Akademi: Canlıların Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Canlıların Evrimi yazı dizisinin 37. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Oksijenli Solunum Nasıl Evrimleşti? İlkel Hücreler Nasıl Oldu da Oksijeni Kullanabilecek Biçimde Evrimleştiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Ölümsüz Denizanası
 • Bilimsel Adı Turritopsis dohrnii
 • Halk Arasındaki Türkçe Adı Ölümsüz Denizanası
 • Halk Arasındaki İngilizce Adı Immortal Jellyfish
Taksonomi
 • Bu yazı, Evrim Ağacı'nın tür gözlemleri ve türlere dair bilgileri barındıran Yaşam Ağacı projesinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.

"Ölümsüz denizanası" olarak da bilinen Turritopsis dohrnii, dünya çapında ılıman ve tropik sularda bulunan, küçük ve biyolojik olarak ölümsüz bir denizanası türüdür.[1] Bu tür, "biyolojik olarak ölümsüz canlılar" kategorisinde yer almaktadır. Bu kategorideki canlılar, fiziksel bir şiddete maruz kalmadıkları müddetçe asla ölmezler ve teknik olarak soylarını sonsuza kadar sürdürebilirler! Bu bakımdan, oldukça ilgi çekici ve merak uyandıran hayvanlar oldukları söylenebilir.

T. dohrnii, bunu yapabilmek için, tek başına yaşayan bir birey olarak cinsel olgunluğa ulaştıktan sonra, cinsel olarak olgunlaşmamış koloni aşamasına tamamen geri dönebilmektedir. Bu özelliğe sahip birkaç hayvan türü bilinmektedir: Diğerleri, Laodicea undulata ve Aurelia cinsi denizanalarıdır.[2]

Turritopsis dohrnii'nin medusası çan şeklindedir, maksimum çapı yaklaşık 4,5 milimetredir ve genellikle genişliği ile uzunluğu aynı boyuttadır. Çanın duvarlarındaki mezoglea, apekste bir miktar kalınlaşma dışında, büyük oranda eşit miktarda incedir. Nispeten büyük olan midesi parlak kırmızıdır ve enine kesiti bir haç şeklindedir. 1 milimetre çapındaki genç numunelerde kenar boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş yalnızca sekiz dokunaç bulunurken, yetişkin numunelerde 80-90 dokunaç bulunur.[3] Medusa (denizanası formu), kafa kısmındaki epidermiste yoğun sinir ağı hücrelerine sahiptir. Bu sinir ağı, knidlilerde yaygın olarak bulunan radyal kanalın üzerinde halka benzeri büyük bir yapı oluşturur.[4]

Turritopsis dohrnii ayrıca, substrat boyunca uzanan stolonlardan ve medusa tomurcukları üretebilen besleyici poliplerle birlikte dik dallardan oluşan, altta yaşayan bir polip formuna veya hidroide sahiptir.[5] Bu polipler, birkaç gün içinde, ana hidroid kolonisinden serbest kalan ve yüzerek hareket edebilen 1 milimetrelik küçük medusalara dönüşür.

Yakın tarihli bir genetik araştırmaya kadar, Turritopsis rubra ve Turritopsis nutricula'nın aynı olduğu düşünülüyordu.[6] T. rubra medusae'nin de tekrar poliplere dönüşüp dönüşemeyeceği bilinmemektedir.

Evrimsel Tarih ve Taksonomi

Turritopsis'in Pasifik'te evrimleştiği düşünülmektedir; ancak Arktik-ötesi göçler yoluyla tüm dünyaya yayılmıştır. Ölümsüz denizanası, morfolojik olarak ayırt edilmesi kolay olan türlere evrimleşmiştir. Bu ayrı türlerin oluşturdukları popülasyonlar, yakın zamanda mitokondriyal ribozomal gen dizileri karşılaştırması yoluyla doğrulanmıştır.[6]

Bu Reklamı Kapat

Ölümsüzlük ve Evrim

Ölüm, bir türe ait bir bireyin hayatını yitirerek genetik soy hattının sonuna ermesi demektir. Üreme, ölüme karşı evrimleşen yöntemlerden bir tanesi olarak görülebilir. Eşeyli olarak üreyen canlılar, gelecek nesillere kendilerinin yarısını aktarırlar. Eşeysiz olarak üreyen canlılarsa, çoğu zaman kendilerinin tam bir kopyasını gelecek nesillere aktarırlar. Böylelikle kendi bedenleri ölse bile, genleri ve o genlerden inşa edilen birebir kopyaları yaşamayı sürdüreceği için biyolojik ve evrimsel açıdan "ölümsüz" olmuş olurlar. Bu açıdan bakılacak olduğunda, tek hücreli canlıların neredeyse tamamı ile yassısolucanlar gibi eşeysiz olarak kendilerini kopyalayabilen canlılar, bazı bitkiler ve hatta bazı hayvanlar "biyolojik olarak ölümsüz" canlılardır. Çünkü bunlar, kendilerinin kopyalarını üretebilirler ve bir parçaları ölse bile, o kopyaları hayatta kalacağı için bireyin kendisi yaşamayı sürdürecektir.

Buradaki kritik nokta, "biyolojik olarak ölümsüz" canlıların, insanların hayal ettiği gibi "ölümsüz" olmadığıdır. Yani bu canlıların üzerine basacak, üzerlerine silahla ateş edecek veya herhangi bir diğer fiziksel şiddete başvuracak olursanız elbette vücut bütünlüklerini yitirerek ölürler. Bir diğer deyişle, "biyolojik olarak ölümsüz" olan canlılar, ölüme karşı mutlak dirençli canlılar değildirler; elbette ölebilirler. Fakat örneğin biz insanlar, üzerimizde hiçbir fiziksel şiddet olmasa bile nihayetinde mutlaka öleceğiz. Bundan kaçmamız (şimdilik) mümkün değildir. Fakat biyolojik olarak ölümsüz olan canlılar, söz konusu fiziksel şiddetin yokluğunda sonsuza kadar varlıklarını sürdürebilirler. Dediğimiz gibi, çoğu bunu kendi kopyalarını yaratarak, bir kısmı ise hızlı yenilenme yöntemleriyle bunu yaparlar.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ölümsüz Denizanası Nasıl Ölümsüz Olabiliyor?

Ölümsüz denizanası (Turritopsis dohrnii), kendisinin de dahil olduğu Sölenterler Şubesi'nin yaşam döngüsünü manipüle etmektedir. Çoğu zaman denizanaları ile kategorize edilen Sölenterler'in yaşantısı 2 temel evreden oluşur: Polip Evresi ve Medusa Evresi.

Polip Evresi

Polip evresindeki sölenterler, hayvandan çok bir bitkiyi andırırlar... Su dibinde, kendilerini bir "kök" (ya da "sap") ile sabitleyerek, fiziksel olarak yer değiştirmeden yaşarlar. Daha ziyade, bir diğer hayvan şubesi olan süngerlerin yaşam biçimi gibi düşünebilirsiniz... Tutundukları yerden, sabit bir şekilde, ağızlarında bulunan dokungaçlarla avlanırlar ve bu şekilde yaşarlar. Polip devrede hayvanlar "tomurcuklanma" ile eşeysiz olarak ürerler. Yani vücutlarının bir kısmından kendilerinin bir parçası ayrılır ve o parçadan bir bütün inşa edilir. Böylece tek bir sölenter, aynısının kopyası olan 2 sölentere çoğalmış olur. Polip evresindeki denizanaları, aşağıdaki fotoğrafta gözükmektedir:

Medusa Evresi

Daha sonradan, gelişim evrelerinin devamıyla birlikte bu canlılar Medusa Evresi'ne geçerler. Medusa Evresi'nde vücutları, daha tanıdık olan "çan" ya da "şemsiye" şeklini alır. Denizanalarından aşina olduğumuz uzun dokungaçlara sahip olurlar ve çoğu zaman diledikleri gibi hareket edebilirler. Artık sabit bir yaşam sürmeyen bu sölenterler, alışageldiğimiz "hayvan" tanımına daha uygun bir şekilde avlanırlar. İşte bu evredeki sölenterler, artık eşeysiz olarak değil, eşeyli olarak ürerler. Medusa dönemindeki bir sölenteri aşağıda görebilirsiniz:

Ölümsüz Denizanası ve Yaşam Döngüsü Manipülasyonu

Denizanalarında hayat döngüsü daima polip olarak başlar, Medusa Evresi'ne girilir, eşeyli üreme ile yavrular üretilir ve ölünür. Yavrular polip dönemden geçerek büyürler ve döngü bu şekilde, normal bir hayvandaki gibi sürer. Birçok denizanası bu döngüyü tamamlarlar ve fiziksel olarak "yaşlanma sonucu ölme" olgusuna sahiptirler. Çünkü Medusa Evresi'ne ulaşan bir denizanası için artık geri dönüş yoktur: Ölüm, kaçınılmaz olarak gelecektir!

Bu Reklamı Kapat

Turritopsis dohrnii hariç... Diğer tüm denizanalarından farklı olarak bu tür, Medusa Evresi'ne ulaşmasına rağmen Polip Evresi'ne geri dönebilme özelliğine sahiptir! Yani yukarıda bahsettiğiiz hayat döngüsü, bu canlılarda bir noktada tersine döner. Yavrular Polip Evresi'ni yaşarlar, gelişip Medusa Evresi'ne girerler, eşeyli olarak üreyip normal şekilde yavru polipler üretirler. Ancak daha sonra yaşlanıp ölmeleri gerekirken, kendilerini Polip Evresi'ne geri döndürebilirler! Bu sayede, yaşlanma sonucu ölüm gerçekleşmez ve bir birey, sürekli olarak, yaşlanıp ölmek yerine kendisini yavru (polip) hale döndürerek yaşamını sürdürür. Bunu, 80 yaşına gelen bir insan bireyinin 20 yaşına geri dönebilmesi gibi düşünebilirsiniz! Ana görselimizdeki denizanası, bu özelliği nedeniyle "ölümsüz denizanası" olarak da bilinen Turritopsis dohrnii türüdür.

Bu özellik, T. dohrnii türüne teorik bir ölümsüzlük sağlar. Elbette canlı, avcıları tarafından aldığı darbelerle, hastalıklar dolayısıyla ya da diğer fiziksel etmenler sonucu ölebilmektedir.[7] Süperkahramanvari bir ölümsüzlük gibi hayal edilmemelidir. Yine de bu müthiş özellik, asla küçümsenmemelidir! Çünkü bu hayvanın genetik yapısı incelenerek pek çok sentetik kimyasal üretilebilir ve gelecekte yaşlılık ile çok daha başarılı bir şekilde savaşmamız mümkün olabilir.[8]

Ekolojik Dağılım ve Habitat

Turritopsis, tüm dünya okyanuslarında ılıman ve tropik bölgelerde bulunur. Turritopsis'in balast suyu deşarjı yoluyla dünyaya yayıldığı düşünülmektedir. Ciddi ekonomik ve ekolojik sonuçlara neden olan diğer tür istilalarından farklı olarak, T. dohrnii'nin dünya çapındaki istilası, küçük boyutları ve zararsızlığı nedeniyle fark edilmemiştir.[9] Smithsonian Tropik Deniz Enstitüsü, bu istilayı "Dünya çapında sessiz bir istila" olarak tanımlamaktadır.[10]

İnsanlarla Etkileşim ve Kültürel Referanslar

2000'li yıllarda ilk kez duyulduğunda bu tür, ölümsüzlük özellikleri dolayısıyla özellikle sosyal medya üzerinde ortalığı kasıp kavurmuştu. Ne yazık ki ilk popüler olduğunda, ismi de yanlış biliniyordu: Turritopsis nutricula olarak anılıyordu ve birçok kaynakta da bu şekilde yer aldı. Halbuki pratik olarak ölümsüz olan canlı, T. dohrnii türüdür.

Bu Reklamı Kapat

Etimoloji

İlk keşfedildiğin T. nutricula olarak isimlendirilen bu canlının, gerçekte T. dohrnii olduğu tespit edilmiştir ve günümüzde bu şekilde bilinmektedir.[6]

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Merak Uyandırıcı! 22
 • İnanılmaz 17
 • Muhteşem! 14
 • Tebrikler! 8
 • Umut Verici! 8
 • Bilim Budur! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ S. Piraino, et al. (2016). Reversing The Life Cycle: Medusae Transforming Into Polyps And Cell Transdifferentiation In Turritopsis Nutricula (Cnidaria, Hydrozoa). The Biological Bulletin, sf: 302-312. doi: 10.2307/1543022. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. He, et al. (2015). Life Cycle Reversal In Aurelia Sp.1 (Cnidaria, Scyphozoa). PLOS ONE, sf: e0145314. doi: 10.1371/journal.pone.0145314. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Martell, et al. (2016). Life Cycle, Morphology And Medusa Ontogenesis Of Turritopsis Dohrnii (Cnidaria: Hydrozoa). Italian Journal of Zoology, sf: 390-399. doi: 10.1080/11250003.2016.1203034. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ O. Koizumi, et al. (2015). The Nerve Ring In Cnidarians: Its Presence And Structure In Hydrozoan Medusae. Zoology, sf: 79-88. doi: 10.1016/j.zool.2014.10.001. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. M. Fraser. (1937). Hydroids Of The Pacific Coast Of Canada And The United States. ISBN: 9781487598785. Yayınevi: University of Toronto Press.
 • ^ a b c M. P. Miglietta, et al. (2007). Species In The Genus Turritopsis (Cnidaria, Hydrozoa): A Molecular Evaluation. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, sf: 11-19. doi: 10.1111/j.1439-0469.2006.00379.x. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. Than. "Immortal" Jellyfish Swarm World's Oceans. (29 Ocak 2009). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: National Geographic | Arşiv Bağlantısı
 • ^ P. M. Dimberu. Immortal Jellyfish Provides Clues For Regenerative Medicine. (25 Nisan 2011). Alındığı Tarih: 07 Ocak 2022. Alındığı Yer: Singularity Hub | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. F. Govindarajan, et al. (2016). Possible Cryptic Invasion Of The Western Pacific Toxic Population Of The Hydromedusa Gonionemus Vertens (Cnidaria: Hydrozoa) In The Northwestern Atlantic Ocean. Biological Invasions, sf: 463-469. doi: 10.1007/s10530-015-1019-8. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ O. Rudgard, et al. 'Immortal' Jellyfish Swarming Across The World. (28 Ocak 2009). Alındığı Tarih: 07 Ocak 2022. Alındığı Yer: The Telegraph | Arşiv Bağlantısı
 • H. Ma, et al. Turritopsis Nutricula. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Science Pub | Arşiv Bağlantısı
 • PNAS. On Turritopsis Nutricula. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: PNAS | Arşiv Bağlantısı
 • S. Piraino, et al. Reversing The Life Cycle: Medusae Transforming Into Polyps And Cell Transdifferentiation In Turritopsis Nutricula. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Biology Bulletin | Arşiv Bağlantısı
 • Immortal Jellyfish. Immortal Jellyfish. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: Immortal Jellyfish | Arşiv Bağlantısı
 • WoRMS. Worms. (20 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: WoRMS | Arşiv Bağlantısı
 • N. Rich. Can A Jellyfish Unlock The Secret Of Immortality?. (28 Kasım 2012). Alındığı Tarih: 20 Ağustos 2019. Alındığı Yer: New York Times | Arşiv Bağlantısı
Evrim Ağacı Akademi: Canlıların Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Canlıların Evrimi yazı dizisinin 37. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Oksijenli Solunum Nasıl Evrimleşti? İlkel Hücreler Nasıl Oldu da Oksijeni Kullanabilecek Biçimde Evrimleştiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/01/2022 07:37:10 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3734

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Dağılım
Kanser
Yaşam
Köpekler
Salgın
Molekül
Hücre
Göğüs Hastalığı
Güneş Sistemi
Endokrin Sistemi
Çocuk
Çekirdek
Zooloji
Amerika
Nobel Ödülü
Işık
Uterus
İnternet
Enzim
İstatistik
Elementler
Kadın
Hidrojen
Gazetecilik
Uzay Görevleri
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et