Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Mizah Etkisi: Komedi ve Kahkahanın Avantajları Nelerdir? Mizahın Avantajları Konusunda Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Komik ve Eğlenceli Bir Şekilde Anlatılan Konular Neden Daha Kolay Akılda Kalıyor?

Mizah Etkisi: Komedi ve Kahkahanın Avantajları Nelerdir? Mizahın Avantajları Konusunda Nelere Dikkat Etmek Gerekir? The New York Times
12 dakika
1,056
 • Eğitim Bilimleri
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 75. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Podcast
15:30
İbrahim Uzun
Seslendiren
Bionluk Logo sponsorluğunda seslendirildi.
23
 • İndir

Mizah etkisi, insanların güldürücü olduğunu düşündükleri bilgilerin daha akılda kalıcı olmasına neden olan bilişsel bir eğilimdir. Genel olarak mizahın ilgiyi ve enerjiyi arttırması gibi çok çeşitli faydalar sunmasının yanında, mizah etkisinin de birçok faydası olabilir. Örneğin, öğrenciler yeni bir kavramı eğlenceli bir hikaye şeklinde, nükteli bir anlatımla öğrendiklerinde, genellikle, nükteli olmayan bir şekilde öğrendiklerine kıyasla bu kavramı akıllarında tutmaya daha yatkın oluyorlar.

Mizahın Faydaları Nelerdir?

İnsanların mizahi olduğunu düşündüğü bir bilgiyi mizahi olmadığını düşündüklerine kıyasla genellikle daha iyi hatırlamaları, mizahın temel faydalarından bir tanesidir.[1], [2]

Tüm Reklamları Kapat

Mizah etkisi adı verilen bu fayda, kişinin daha önceden karşılaştığı şeyleri tanıma ve geçmiş bilgilerini hatırlamayı sağlayan farkındalık hafıza(İng: "recognition memory") gibi farklı bellek türlerine kadar uzanır.[3] Buna benzer olarak mizah; sözel (kelimeler ve cümleler), görsel (fotoğraflar) ve karışık (videolar ve karikatürler) bilgiler söz konusu olduğunda, insanların hafızasını iyileştirebilmektedir.[4], [5], [6], [7]

Mizah etkisi, daha yüksek dikkat ve tekrarlama seviyesi gibi faktörlerin bir sonucu olarak, mizahi olmayan bilgilere kıyasla mizahi bilgilerin daha iyi işlenmesine ve hatırlanmasına bağlanabilir.[4], [8], [9]

Tüm Reklamları Kapat

Ayrıca, iyileştirilmiş hafızaya ek olarak, mizahın çeşitli başka faydaları da bulunmaktadır. Bunlardan en çok dikkat çekenler:

 • Mizah, enerji düzeyini arttırır. Mizahi bir şeyi okumak ya da izlemenin pozitif ve enerji verici bir etkisi vardır.[10] Bu, insanların genel refahı açısından faydalıdır ve mizahi materyalin görüntülenmesinden sonra karşılaşılan bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırır.[11]
 • Mizah olumsuz duyguları azaltır. Mizah insanları, belirli bilgileri işlerken yaşayabilecekleri öfke ve gerginlik gibi olumsuz duygulardan uzaklaştırır.[12] Bu durum, diğer faktörlerin yanı sıra mizahı işlemenin, çalışan hafızaya önemli bir bilişsel talep oluşturduğu gerçeğine dayandırılabilir; bu da, insanların aksi takdirde yaşayacakları olumsuz duygulardan ziyade mizaha odaklandıkları anlamına gelir.[13]
 • Mizah, ilginin artmasına neden olur. İnsanlara sunduğunuz bilgilere mizah eklemek bu bilgilerin onlara daha ilginç ve çekici gelmesini sağlayabilir. Örneğin, içeriğinde mizah kullanan reklamlar daha akılda kalıcı ve ikna edici olmalarının yanında, insanlardan daha çok ilgi görür.[14], [15], [16]
 • Mizah başkalarının kişiye daha olumlu bir tutumla yaklaşmalarını sağlayabilir. Doğru koşullarda ve doğru şekilde kullanıldığında mizah, diğer insanların kişiyle ilgili izlenimlerini iyileştirebilir. Örneğin, bir konuşmanın içeriğine mizahı dahil etmek dinleyicilerin konuşucuyu algılama biçimini olumlu yönde etkileyebilir.[17] Buna benzer şekilde, mizah kullanmak, özellikle açıklanması gereken olumsuz bilgilerle birleştirildiğinde insanların, kişinin samimiyetine ve yetkinliğine dair algısını iyileştirebilir.[18], [19]

Üstelik, konu üzerindeki diğer çalışmalar mizahın ve kahkahanın birçok çeşitli alanda daha fazla sosyal, zihinsel ve fiziksel faydası olduğunu öne sürmektedir.[7], [20], [21], [22], [23], [24]

Özetlemek gerekirse, mizah etkisi, nükteli bir bilginin nükteli olmayan bir bilgiye nazaran daha akılda kalıcı olmasını sağlayarak mizahın dikkate değer bir faydasını temsil etmektedir. Dahası, mizahın ilgi ve enerji düzeyini arttırma ve olumsuz duyguları azaltma gibi çeşitli diğer faydaları da bulunmaktadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Eğitimde mizahı kullanırken, sınıf içerisindeki bir öğrenciyi ya da bir grubu hedef alan, onları gücendirecek tarzda mizahtan kaçınılmalıdır.
Eğitimde mizahı kullanırken, sınıf içerisindeki bir öğrenciyi ya da bir grubu hedef alan, onları gücendirecek tarzda mizahtan kaçınılmalıdır.
Pexels

Mizahın Faydalarına Dair Uyarılar

Bu noktada, mizahın kesin faydalarına dair bazı belirsizlikler olduğunu belirtmek de önemlidir.

Öncelikle, bazı çalışmalar bu konu üzerinde geçmişte yapılan araştırmaları eleştirmiş, bu nedenle mizahın bazı faydalarının geçerliliği konusunda şüphe uyandırmıştır.[25], [26]

Dahası, mizahın faydalarının ardındaki işleyişe dair devam eden araştırmalar bulunmaktadır, ve çeşitliliğin söz konusu olması kuvvetle muhtemeldir. Bu da farklı durumlarda farklı işleyişlerin rol oynadığı anlamına gelir. Buna örnek olarak, mizahın hafızaya olan faydaları hakkında bazı çalışmalar arttırılmış tekrarın etkisi olduğunu öne sürerken, başka çalışmalar ise bu iddiaya karşı çıkmıştır.[3], [4], [27]

Uygulanabilirlik açısından bakılacak olursa, örneğin mizahı daha etkili olarak kullanmak istenilen durumlarda, mizahın faydalarının altında yatan işleyişleri anlamak önemli olabilir. Lakin, bu işleyişlerden bağımsız olarak mizahın pratikteki faydalarının önemli olduğu birçok durum da bulunmaktadır.[28]

Özetle, mizahın faydaları göz önünde bulundurulduğunda belirli faydalarına ve bunların ardındaki işleyişlere dair belirsizliklerin bulunduğunu unutmamak önemlidir. Özellikle konu mizahın farklı koşullardaki ve farklı insanların üzerindeki etkisi olduğunda bu belirsizlik ön plana çıkmaktadır. Bununla beraber, önceki bölümde ana hatlarıyla verilen mizahın faydalarına dair tatmin edici kanıtlar, mizahın çeşitli durumlarda faydalı olduğunu öne sürmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Eğitimde Mizahın Faydalarına Dair Örnekler

Mizahın bazı faydaları, mizah kullanımının üniversite düzeyindeki derslerin öğretimine nasıl yardımcı olabileceğini inceleyen bir araştırmayla örneklendirilmiştir.[29]

Araştırmanın katılımcıları bir dönemlik istatistik dersi alan iki öğrenci grubundan oluşmaktadır. Dersin öğretim görevlisi bir grupta verdiği derslerde mütemadiyen mizah kullanırken, diğer grubun derslerinde mizah kullanmaktan kaçınmıştır.

Spesifik olarak, öğretim üyesi istatistiksel terimleri sınıfa daha nüktedan bir şekilde açıklamak adına eğlenceli karikatürler ve hikayeler sunmuştur. Örneğin, öğrencilere standart sapma (bir grubun üyelerinin grubun ortalamasından ne kadar farklı olduğunu gösteren bir ölçüt) kavramını öğretirken, öğretim görevlisi sınıfa şunları içeren bir karikatür göstermiştir:

(...) Afrika'da bir kaşif, onu kısmen şaşkın gözlerle izleyen birkaç yerli çocuğa doğru konuşmaktadır. Kaşifin arkasında ise varlığından bihaber olduğu, ağzı sonuna kadar açık ve kaşifi yutmak üzere olan irice bir timsah bulunmaktadır. Kaşif çocuklara bakarak 'Timsahlardan korkmanıza gerek yok, bu bölgedeki timsahların ortalama boyları yaklaşık 50 santimetredir.' der. Çocuklardan biri diğerine dönüp, 'Bu amca standart sapmayı da göz önünde bulundursa iyi olur.' der.

Dönem boyunca, öğretim görevlisi ders başına üç ya da dört şakadan fazla olmayacak şekilde ve bazı derslerde mizaha hiç yer vermeden sistematik ve dikkatli olarak mizahı kullanmıştır. Öğretim görevlisi mizahı kullandığı zamanlarda ise şu yolu izlemiştir:

Tüm Reklamları Kapat

 • İlk olarak, öğretim görevlisi istatistiksel bir kavramı öğretir.
 • Sonrasında, bu kavramı bir karikatür ya da bir şakayla örneklendirir.
 • Son olarak, gülüşmeler sona erdikten sonra öğretim görevlisi öğrencilerin az önce öğrendikleri asıl kavramı tekrar eder.

Dönem sonunda, nüktedan bir şekilde anlatılan derslere katılan grup, diğer gruba nazaran dönem sonu sınavlarından yüz üzerinden yaklaşık 10 puan daha fazla almıştır. Bir başka deyişle, deney grubu ortalama yaklaşık 82 puan alırken, kontrol grubu ortalama yaklaşık 72 puan almıştır. Bu deney daha sonra psikolojiye giriş derslerinden birinde tekrar uygulanmış ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır.[29]

Konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalar bu bulguları desteklemiş ve eğitimde mizahın başka faydalarını da tespit etmişlerdir.[30], [31]

Örneğin bir araştırma, nüktedan eğitimcilerin, mizahı kullanmanın öğrenme sürecini daha keyifli hale getirdiğini hissetme eğiliminde olan öğrencileri tarafından genellikle daha olumlu değerlendirildiğini göstermiştir.[32] Buna benzer şekilde, bir başka araştırmada ise mizahın hemşirelik eğitimi verenler için ders içeriğini aktarmak, öğrencilerin dikkatini konu üzerinde tutmak, kaygıyı dindirmek, öğrencilerle yakınlık kurmak ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için etkili, çok amaçlı bir eğitim aracı olduğu sonucuna varılmıştır.[33]

Not: Bu bölümde sunulan asıl araştırmadaki kısıtlamalardan birisi, kontrol grubuna sunulan materyalin mizah haricinde tamamen aynı içeriğe sahip olduğu belirtilmesine rağmen, eğitimcilerin iki gruba da tamamen aynı sayıda örnek sunup sunmadığının yahut sunulan örneklerin aynı kalitede olup olmadığının açıkça belirtilmemiş olmasıdır.[29] Buna rağmen, bu araştırma mizahın eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair iyi bir örnek oluşturmaktadır. Ayrıca yukarıda da belirtildiği üzere bu araştırmanın bulguları konu üzerindeki birçok ek araştırmayla da desteklenmiştir.[30], [31]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Sihirli Ağaç Evi -Çizgi Roman- 1: Dinozorlar Vadisinde

Dünya çocuklarının sevgilisi Sihirli Ağaç Evi şimdi çizgi roman!

ORMANDA GİZEMLİ VE SİHİRLİ BİR AĞAÇ EVİ VAR…

Tim ve Lea tesadüfen bir ağaç evi keşfediyorlar. Buranın kime ait olduğuna dair bir fikirleri yok. Tek bildikleri, içerisinin kitaplarla dolu olduğu… Hem de sihirli kitaplarla! Ağaç evi, bir anda iki kardeşi tarih öncesi çağlara uçuruveriyor!

Hem sevimli hem korkutucu dinozorlarla dolu bu topraklardan eve dönmenin yolunu bulabilecekler mi? Yoksa etobur bir dinozorun akşam yemeği mi olacaklar?

Sihirli Ağaç Evi serisi hakkında:

Küçük okurları hem okuma keyfi hem de tarihteki farklı kültürlerle tanıştıran Sihirli Ağaç Evi serisi bu yönüyle sadece dünyanın dört bir yanındaki çocukların değil, anne babalar ve eğitimcilerin de gözdesi oldu.

New York Times çoksatanlar listesinde bir numaraya kadar çıkıp beş yıldan uzun bir süre bu listede kalmayı başaran, 33 dilde 130 milyondan fazla satan bu ödüllü seri, şimdi rengarenk ve soluksuz okutan çizimleriyle çizgi roman formatında okurunun karşısında.

Devamını Göster
₺53.00
Sihirli Ağaç Evi -Çizgi Roman- 1: Dinozorlar Vadisinde

Ders içeriğini nüktedan bir şekilde öğrencilere aktarmak, işlenen konuların daha akılda kalıcı olmasını sağlayabilir.
Ders içeriğini nüktedan bir şekilde öğrencilere aktarmak, işlenen konuların daha akılda kalıcı olmasını sağlayabilir.
Pexels

Mizahın Faydalı Olabileceği Durumlara Dair Örnekler

Yukarıda görüldüğü üzere, mizahın çeşitli yönlerden faydası dokunabilir. Dolayısıyla, mizahın faydalı olabileceği birçok durum bulunmaktadır. Örneğin:

 • Birisini neşelendirmek isterken,
 • Başkalarıyla yakınlık kurmak isterken,
 • Yapılan bir konuşmayı daha ilgi çekici hale getirmeye çalışırken,
 • Üzerinde çalışılan bir projenin öne çıkmasını ve insanların dikkatini çekmesini isterken

mizahın faydası dokunabilir. Bunlara ek olarak, daha spesifik olarak mizahın hafızayla bağlantılı faydalarına gelindiğinde ise, mizahın faydalı olabileceği çeşitli durumlar bulunmaktadır. Örneğin:

 • Bir materyali öğrenmek için etkili yolları denerken,
 • Başkalarına bir materyali öğretirken,
 • İnsanların hatırlamasını istediğiniz bir slogan tasarlarken,
 • Hedef kitleniz için akılda kalıcı bir mesaj oluştururken,

mizahtan yararlanılabilir.

Mizahın, insanların enerjisini yükseltmek ve olumsuz duygularını gidermek gibi faydaları bulunmaktadır.
Mizahın, insanların enerjisini yükseltmek ve olumsuz duygularını gidermek gibi faydaları bulunmaktadır.
Pexels

Mizahı Etkili Bir Şekilde Kullanmanın Yolları

Mizahın çeşitli durumlarda sunduğu faydaların bulunmasının yanında, söz konusu durumlarda mizahı mümkün olduğunca etkili kullanmak da önemlidir. Kullanılan mizahı etkili kılmak adına dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Mizahın türü. Örneğin, hedef kitlenin üyelerini hedefleyen, kırıcı mizahtan kaçınılmalıdır. Bu tip bir mizah onları yabancılaştırabilir.
 • Mizahın biçimi. Örneğin, çok üstü kapalı ya da aşırı bir mizah yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu tarz bir mizah, makul seviyede yapılan mizahtan daha az etkili olur.
 • Mizahın miktarı. Örneğin, mizahı çok sık kullanmaktan kaçınılmalıdır. Aşırı dozda mizah yapmak sinir bozucu olmaya ve soytarı gibi görünmeye neden olabilir.
 • Mizahın zamanlaması. Örneğin, iyi bir mizah dahi yanlış zamanda kullanıldığında yapılan mizahın uygunsuz ve etkisiz olmasıyla sonuçlanabilir.
 • Mizahın aktarımı. Örneğin, iyi bir mizah dahi kötü bir şekilde aktarıldığında yapılan mizahın uygunsuz ve etkisiz olmasıyla sonuçlanabilir.

Aşağıda, bununla ilgili olarak bazı önerilerimizi bulacaksınız. Bunlar, sizin mizahı olabildiğince etkili bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır diye ümit ediyoruz.

Stand up sanatçıları mizahlarının türü ve biçiminin yanı sıra zamanlamasını ve aktarımını da seyircilerine göre ayarlayarak insanları güldürmeyi başarırlar.
Stand up sanatçıları mizahlarının türü ve biçiminin yanı sıra zamanlamasını ve aktarımını da seyircilerine göre ayarlayarak insanları güldürmeyi başarırlar.
Wikimedia Commons

Mizahın Doğru Türünü Kullanmak

Mizahı etkili bir şekilde kullanmak için, hangi türden mizahın kullanıldığına dikkat etmek önemlidir. Örneğin, söz konusu mizahı eğitimsel bir bağlamda kullanmak olduğunda farklı türden mizah kullanmak tamamen farklı sonuçlara yol açabilmektedir:[31], [34]

 • Pozitif mizahın kullanılması; öğrenimde alınan sonuçların iyileşmesi, rahat bir öğrenim ortamı, öğrencilerin daha iyi değerlendirilmesi, öğrenmeye daha fazla istek, bilgileri daha iyi hatırlama ve öğrenci memnuniyetinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.
 • Negatif mizahın ve özellikle belirli öğrencileri ya da öğrenci gruplarını hedef alan agresif mizahın kullanılması; öğrenimde daha kötü sonuçlar, kaygılı ve huzursuz öğrenim ortamı, öğrencilerin daha kötü değerlendirilmesi, öğrencilerin dikkatinin daha çok dağılması ve düşük öğrenci memnuniyetiyle ilişkilendirilmiştir.

Pozitif ve negatif mizahın etkileri açısından benzer yapılarla işyeri yönetimi gibi diğer alanlarda da karşılaşılmıştır.[35]

Bu durum, negatif olarak algılanan mizahtan kaçınarak pozitif olarak algılanan mizahı kullanmanın önemli olduğunu göstermektedir. Bu iki mizah türünü birbirinden ayırmak bazı zamanlarda zor olabilse de, tedbiri elden bırakmayıp hedef kitlenin aşağılayıcı ya da saldırgan bulabileceği mizahtan uzak durmak en iyisidir.

Üstelik, mizahı kullanırken münasip olarak algılanan şeyin bağlama ve hedef kitleye dayalı olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin, bir barda arkadaşlarla otururken yapılması uygun olan bir şakayı, bir sınıf bağlamında öğrencilere yapmak uygun olmayabilir.[36], [37]

Not: Mizahı yanlış kullanırsanız, insanlar yaptığınız mizahın kendisini eğlenceli bulsalar bile, sizinle ilgili görüşleri olumsuz yönde etkilenebilir. Örneğin uygunsuz veya kendini fazla beğenmiş mizah kullanırsanız veya mizahı çok sık kullanıyorsanız, insanlar sizi bir "palyaço" olarak görebilirler.[38]

Tüm Reklamları Kapat

Mizahın Doğru Biçimini Kullanmak

Mizahı etkili bir şekilde kullanmak söz konusu olduğunda, mizahın biçimi önemlidir. Özellikle:

 • Mizah genellikle çok aşırı olmadığı zamanlarda en çok işe yarar. Çoğunlukla, orta karar mizah, aşırı uç mizahtan daha faydalıdır. Örneğin, insanların hafızasını geliştirme konusu gibi daha birçok durumda komik bir kelime esprisi gibi ufak şakalar bile insanların bilgileri daha iyi hatırlamasına yardımcı olur. Dahası, aşırı ve abartılı mizah çoğunlukla kişinin, insanların gözünden düşmenize neden olabilir.[3], [8], [39]
 • Mizah genellikle çok üstü kapalı olmadığında en çok işe yarar. Aşırı uç bir mizah kullanmaktan kaçınmanın yanı sıra, genellikle çok üstü kapalı mizahtan da kaçınılmalıdır. Çünkü bu şekilde insanlar şakayı fark etmeyebilirler ve bu da yapmaya çalıştığınız mizahı etkisiz kılar.[40]

Kullandığınız mizahın türünde olduğu gibi, en uygun biçim de bağlam ve hedef kitle gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bazı durumlarda hedef kitle üstü kapalı mizaha olumlu tepki verebilirken, bazı durumlarda kitle bunu fark etmeyebilir bile.

Mizahı etkili bir şekilde kullanmak denildiğinde akla gelecek en son örnek muhtemelen Steve Carell tarafından canlandırılan The Office dizisinden Michael Scott karakteridir.
Mizahı etkili bir şekilde kullanmak denildiğinde akla gelecek en son örnek muhtemelen Steve Carell tarafından canlandırılan The Office dizisinden Michael Scott karakteridir.
Wikimedia Commons

Mizahı Etkili Bir Hafıza Desteği Olarak Kullanmak

Mizahın etkili kullanımına dair değinilen bilgilere ek olarak, özellikle insanların ilgisini bir bilgiye çekmek ve hafızalarını geliştirmek için bir yol olarak mizahı kullanırken şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Mizah, genellikle eldeki bilgiyle ilgili olduğunda daha çok işe yarar. Dolayısıyla, konu ile alakalı olan ve özellikle altı çizilmek istenen bilgiye ilişkin bir mizah kullanılmaya çalışılmalıdır.[40]
 • Mizah bir şekilde beklenmedik olduğunda daha iyi bir dikkat ve hafıza desteği olarak işlevini görebilir. Dolayısıyla, hedef kitlesi tarafından fazla tahmin edilebilir olarak algılanabilecek bilgiden kaçınılmaya çalışılmalıdır.[41]
 • Nükteli bir bilgiye çekilen dikkat bazen bununla alakalı nükteli olmayan bir diğer bilgiye dikkat çekmeye engel olabilir. Bu durum, aslında eğer iki bilgi arka arkaya veriliyorsa bir sorun teşkil etmektedir.

Özet ve Sonuçlar

 • Mizah etkisi, insanların öğrendikleri bilgileri mizahi olarak algıladıklarında bu bilgilerin daha akılda kalıcı olmasını sağlayan bilişsel bir eğilimdir.
 • Hafızayı geliştirmesinin yanında mizah, konuya olan ilginin ve enerji düzeyinin artması, ve olumsuz duyguların azalması gibi çeşitli faydalarla da ilişkilendirilmiştir. Bu faydalar ise mizahı birçok çeşitli durumda etkili bir araç haline getirmiştir.
 • Mizahı etkili bir şekilde kullanmak için, mizahın türünün ve biçiminin kullanılan duruma uygun olduğuna emin olmak gerekir. Bu da, hedef kitlenize kırıcı ya da aşırı uç gelebilecek mizahtan çoğunlukla kaçınmaya çalışmanız gerektiği anlamına gelmektedir.
 • Mizahı etkili bir şekilde kullanmak için, kullanılan mizahın miktarının, zamanlamasının ve aktarımının da yerinde olmasına dikkat etmek gerekmektedir.
 • Kullanılan mizahın yerindeliği ve etkililiği içinde bulunulan duruma, konuşulan insanlara ve yerine getirilmek istenen amaca bağlı olarak değiştiğinden dolayı, mizahı kullanmanın tek bir doğru yolu yoktur. Bu durumları göz önünde bulundurarak mizah kullanmanın uygun olup olmayacağına, ya da nasıl ve ne zaman mizah kullanılacağına konuşmacının kendisi karar vermelidir.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
27
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 75. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/12/2022 08:59:31 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12447

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Tüy
Nükleer Enerji
Elektrik
Element
Rna
Hormon
Astronot
Canlı
Bilim Felsefesi
Nükleer
İnfografik
Nörobiyoloji
Ekonomi
Evrim Ağacı Duyurusu
Çocuklar İçin Bilim
Kadın Sağlığı
Bilgi Felsefesi
Nöron
Transkripsiyon
Şeker
Test
Cinsellik
Atmosfer
Teknoloji
Yüzey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Mizah Etkisi: Komedi ve Kahkahanın Avantajları Nelerdir? Mizahın Avantajları Konusunda Nelere Dikkat Etmek Gerekir?. (17 Eylül 2022). Alındığı Tarih: 1 Aralık 2022. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12447
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M., Özyazgan, . (2022, September 17). Mizah Etkisi: Komedi ve Kahkahanın Avantajları Nelerdir? Mizahın Avantajları Konusunda Nelere Dikkat Etmek Gerekir?. Evrim Ağacı. Retrieved December 01, 2022. from https://evrimagaci.org/s/12447
I. Shatz, et al. “Mizah Etkisi: Komedi ve Kahkahanın Avantajları Nelerdir? Mizahın Avantajları Konusunda Nelere Dikkat Etmek Gerekir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 17 Sep. 2022, https://evrimagaci.org/s/12447.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. Özyazgan, . “Mizah Etkisi: Komedi ve Kahkahanın Avantajları Nelerdir? Mizahın Avantajları Konusunda Nelere Dikkat Etmek Gerekir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 17, 2022. https://evrimagaci.org/s/12447.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve en iyi cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.