Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Koronavirüs Cansız Yüzeylerde Kaç Gün Aktif Kalır?

Koronavirüs Cansız Yüzeylerde Kaç Gün Aktif Kalır?
8 dakika
63,886
Tüm Reklamları Kapat

Koronavirüs salgını başladığından beri endişe, COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 isimli koronavirüsün canlı ve cansız yüzeylerde ne kadar süreyle yaşayabildiğidir. Bu konudaki çalışmalar günden güne daha net sonuçlar verse de, zaman içinde bilimsel bilginin değişmesi ve sosyal/anaakım medyada yapılan hatalı yorumlar nedeniyle kafalar karışabilmektedir. Bu nedenle konuyu netleştirmek istiyoruz.

Şunu söyleyerek başlamakta fayda var: Bu konunun tek ve nihai bir cevabı olmadığı için, mecburen farklı akademik kaynaklardan gelen bilgileri derleyerek sizlere aktaracağız. Bu kaynakların verdiği sayılar birbiriyle tamamen uyumlu olmayacak; ancak burada okuyacaklarınız size, şu anda akademik dünyada bu virüsün yüzeylerdeki aktivite süresine yönelik genel bir çerçeve çizeceğini umuyoruz.

Tüm Reklamları Kapat

Koronavirüs Cansız Yüzeyde Ne Kadar "Yaşar"?

Salgın başlangıcında, koronavirüs ve genel olarak virüslerle ilgili bilgilerden yola çıkarak koronavirüslerin cansız yüzeylerde sadece birkaç saat, en fazla 1-2 gün "yaşayabileceği" düşünülmekteydi.

Bu bağlamda "yaşamak" sözcüğünü her zaman tırnak içinde düşünün; çünkü virüsler "canlı" yapılar değiller ve dolayısıyla "yaşamıyorlar". Buna bağlı olarak da "ölmüyorlar". Daha doğru tabirler, "aktif olmak" ve "aktivitesini yitirmek" olmalıdır. Minnesota Sağlık Departmanı, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Tüm Reklamları Kapat

Bir paketin Çin'den bir diğer ülkeye ulaşması için gereken süre, virüsün varlığını koruyabileceği süreden fazladır. Koronavirüsü, konağı olan canlıların vücudu dışında, cansız nesneler üzerinde sadece birkaç saatliğine varlığını koruyabiliyor. En kusursuz laboratuvar koşulları altında bile bu süre en fazla 1-2 gün olabiliyor.

Ancak 6 Şubat 2020'de Journal of Hospital Infection dergisinde yayımlanan bir makalede şunlar yazıyor:

SARS, MERS ve endemik insan koronavirüsleri üzerinde yapılan 22 çalışmayı inceleyen bu analizde, koronavirüslerin metal, cam veya plastik gibi cansız nesneler üzerinde 9 güne kadar kalabildikleri gösterildi.

Araştırmanın SARS-CoV-2 dışındaki insan koronavirüsleri üzerinde yapıldığına vurgu yapmak isteriz. Bu araştırmada, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yakın kuzenleriyle ilgili olarak şu verilere ulaşıldı:

 • MERS-CoV:
 • 20oC sıcaklıkta çelik ve plastik yüzeylerde 48 saate kadar
 • 30oC sıcaklıkta çelik ve plastik yüzeylerde 8-24 saat arası,
 • SARS-CoV-1:
 • oda sıcaklığında:
 • metal yüzeylerde 5 güne kadar,
 • ahşap/tahta yüzeylerde 4 güne kadar,
 • kağıt üzerinde soy hattına ve titresine bağlı olarak birkaç dakikadan 5 güne kadar,
 • cam ve plastik yüzeylerde 4 güne kadar,
 • kullan at cerrahi kıyafetlerde titresine bağlı olarak 1 saat ila 2 gün arasında
 • 22-25oC sıcaklıkta:
 • plastik yüzeylerde 5 güne kadar
 • HCoV (İnsan Koronavirüsü):
 • 21oC sıcaklıkta:
 • cam, çelik, PVC, silikon, seramik ve teflon yüzeylerde 5 güne kadar,
 • alüminyum yüzeylerde 2-8 saate kadar,
 • cerrahi eldivenlerde 8 saatten az,
 • oda sıcaklığında plastik yüzeylerde 2-6 güne kadar aktifliğini koruyabilmektedir.

Ayrıca bu araştırma yayınlandığında, SARS-CoV-2'nin cansız yüzeylerden insanlara bulaşıp bulaşamadığı da henüz net değildi.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yeni Bulgular

17 Mart 2020'de New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan bir editöre mektup makalesi ise doğrudan doğruya SARS-CoV-2 virüslerinin yüzeylerdeki aktif kalabilme süresine odaklanıyordu. Üstelik mektubu yazan araştırmacılar, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü, SARS hastalığına neden olan SARS-CoV-1 ile de kıyaslıyorlardı. Bulgularına göre, SARS-CoV-2:

 • Aerosoller içinde: 3 saate kadar
 • Bakır yüzeylerde: 4 saate kadar
 • Karton üzerinde: 1 güne (24 saate) kadar
 • Plastik ve paslanmaz çelik üzerinde: 3 güne (72 saate) kadar
NEJM

Ayrıca virüse plastik, paslanmaz çelik, bakır ve karton yüzeylerin her birinde 3 gün sonra da rastlanmış olsa da, virüs yoğunluğu plastik ve paslanmaz çelik üzerinde çok daha yoğundu. Dolayısıyla bu yüzeylerde virüsün insana bulaşma ihtimali de çok daha yüksek olacaktır.

Fakat bu araştırma tamamen laboratuvar koşullarında, nem ve ısı koşulları ayarlanarak, hem COVID-19 virüsünün hem de diğer bir koronavirüsün plastik, bakir, çelik ve karton üzerinde kalış suresini hesap etmektedir. Havada kalma suresini ise aerosolize ederek (parçacıklarına ayırıp spreyleştirmek) oluşturmuşlardır.

Aerosol üreten prosedürler, klinikte bronkoskopi (bronşlara, akciğerlerdeki hava yollarına bakma işlemi) ya da entübasyon (solunum cihazına bağlamak) gibi, damlacıkların havaya sıçramasına yol açan ve müdahale edilen, örneğin akciğerden numune alınan prosedürlerdir. Yani bu deneysel çalışma koronavirüsün normal şartlarda havada asılı kaldığını değil bronkoskopi koşullarını gösterir.

Şimdiye kadar edindiğimiz bu bilimsel bilgiler ışığında önceden de bildiğimiz gibi COVID-19 temelde damlacık yolu ile bulasan bir virüstür. Aynı zamanda bu araştırmada diğer yüzeylerde uzun süreler kalması rivayetlerinin tersine saatler içinde virüsün bulaşma özelliğini yitirdiğini görüyoruz. Bu da ellerin yıkanmasının bu virüsten korunmada en etkili yöntem olduğunu gösteriyor.

Tüm Reklamları Kapat

Ayrıca 25 Mart 2020 tarihinde çıkan bazı haberler, koronavirüs salgınıyla gündeme gelen Diamond Princess isimli gemide yapılan bir incelemede, geminin boşaltılmasından sonraki 17. günde bile viral RNA artıkları bulunduğu söylenmiş olsa da bu, virüsün bu şekilde insanı enfekte edebileceği anlamına gelmemektedir. CDC tarafından yapılan araştırmada şöyle yazıyor:

Diamond Princess gemisinde, kabinlerin boşaltılmasından sonraki ama dezenfektasyon uygulanmasından önceki 17 güne kadar olan sürede, SARS-CoV-2 RNA'sı çeşitli yüzeylerde tespit edilebilmiştir. (...) Her ne kadar bu veri, kontamine yüzeylerden insanlara virüs bulaşıp bulaşmadığını belirlemekte kullanılamaz olsa da, SARS-CoV-2'nin yolcu gemilerinde fomitler aracılığıyla bulaşması konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermektedir.

Dolayısıyla bu sayıyı dikkate değer bir sayı olarak almak doğru olmaz.

2021 Yılı İtibariyle Yönergeler

2020 yılı boyunca bu konuda yapılan tüm çalışmaları inceleyen Amerikan Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), konuyla ilgili olarak, insanların aşina olduğu ve temas ettiği cansız yüzeylerde SARS-CoV-2'nin ortalama 3 gün (72 saat) yaşayabildiğini söylemektedir.[1]

Bu, yüzeylerden virüsü kapabilmek için yeterli bir süredir; ancak epidemiyolojik veriler ve çevresel bulaş faktörleri üzerine yapılan çalışmalar, SARS-CoV-2'nin ana bulaşma mekanizmasının kontamine olmuş yüzeyler (fomitler) olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla fomitler yoluyla bulaş riski düşüktür. Sadece şüpheli veya onaylanmış COVID-19 hastalarının dokunduğu yüzeyleri sabun veya deterjan ile temizlemek yeterli olacaktır. Ayrıca maske takarak ve hijyen kurallarına özen göstererek fomitler yoluyla yayılımı azaltabilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

SARS-CoV-2'nin aktif kalabilme süresi, yüzeyin porlu (delikli) olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir: Virüs, porlu yüzeylerde birkaç dakika ila birkaç saat kadar, porsuz yüzeylerde ise birkaç gün ila birkaç hafta kadar tespit edilebilmektedir.[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] Bu farkın nedeninin, porlar içerisinde kapiler etkiler ve daha hızlı aerosol buharlaşması olduğu düşünülmektedir.[2]

Bu çalışmaların bu kadar uzun süreli etki tespit edebilmesi, yukarıda da izah edildiği üzere, çalışmaların amacının virüsü tespit edecek şekilde sınırları zorlamak olmasıdır. Gerçekçi şartlar altında çoğu zaman koronavirüsün haftalarca yüzeylerde varlığını sürdürebilmesi beklenmemektedir. 72 saat süresi genel bir fikir ve bir ortalama olarak verilmektedir; bundan kısa sürede virüsün dağıldığı birçok durum olacaktır, bu süreden uzun süre virüsün tespit edilebileceği yüzeyler ve durumlar da olacaktır. Temas ettiğiniz yüzeyleri dezenfekte etmeniz ve riskli temaslar sonrası ellerinizi sabunlu suyla yıkamanız halinde, virüsü saniyeler içinde yok etmeniz mümkündür.[4], [9], [10], [11], [12]

Buna karşılık, CDC'nin de vurguladığı üzere yeni koronavirüsün ana bulaşma modu aerosoller ve damlacıklar yoluyladır; yüzeyden virüs kapma ihtimali oldukça düşüktür. Yüzeyler (fomit) aracılığıyla hastalığın bulaşma ihtimali birkaç faktörden etkilenmektedir:

 • Komünite içindeki enfeksiyon görülme sıklığı,
 • Enfekte olan insanların virüs saçma miktarı (bu, maske takarak büyük oranda elimine edilebilir),
 • Fırlayan virüs parçacıklarının yüzeylere birikme (fomitleşme) oranı (bu da havalandırma ve hava akışıyla iyileştirilebilir),
 • Isı ve buharlaşma gibi çevresel faktörlerle etkileşme sonucu virüs parçacıklarının havada veya fomitlerde parçalanma hızı,
 • Yüzeyin kontamine olması ile bireyin yüzeye dokunması arasında geçen süre,
 • Fomit yüzeylerdeki virüs parçacıklarının ellere ve ellerden de yüzümüzdeki mukuslu yüzeylere (burun, ağız ve gözler) aktarılma başarısı,
 • Mukuslu zar rotasında enfeksiyona neden olabilecek virüs dozu

İşte bu basamakların fazlalığı ve her birinin düşük olasılıklı olmasından ötürü fomit yoluyla bulaşma oranları, aerosol veya damlacık rotasına nazaran daha az görülmektedir.[13], [14] Fomit yoluyla bulaşmanın olmadığını söylemek çok zor olduğu için, yabancı ve ortak kullanılan yüzeylere dokunulduktan sonra el hijyenine özen gösterilmesi önerilmektedir.[15], [16], [17]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Evrim Ağacı Defteri (3'lü Set)

Anılarınızı Evrim Ağacı defteriyle saklayın. Üstelik bu ürünü aldığınızda 2 adet fiyatına 3 adet defter edineceksiniz. Diğer defterleri ister kendiniz kullanın, ister arkadaşlarınıza hediye edin.

 • Ürün Ölçüleri: 14 cm x 21 cm
 • Sayfa Sayısı: 111
Devamını Göster
₺399.00
Evrim Ağacı Defteri (3'lü Set)
 • Dış Sitelerde Paylaş

Sonuç ve Ne Yapmalısınız?

Sonuç olarak, koronavirüslerin cansız yüzeylerde birkaç saat ila birkaç gün arasında aktif kalabildiğini söylemek mümkün. Sonrasında parçalanarak dağılıyorlar ve aktivitelerini yitiriyorlar. Bu noktadan sonra size bulaşabilmeleri de imkansız hale geliyor.

Yapmanız gereken ise basit: Bilinçli olmak ve hijyene özen göstermek. Örneğin Journal of Hospital Infection dergisinde yayımlanan bir makalede şunlar yazıyor:

Ancak bu virüsler, %62-71 etanol, %0.5 hidrojen peroksit veya %0.1 sodyum hipoklorit ile 1 dakika içinde son derece verimli bir şekilde dezenfekte edilebiliyor. %0.05-0.2 benzalkonyum klorit veya %0.02 klorhekzidin diglukonat gibi diğer biyodezenfektan uygulamaların daha az verimli olduğunu gördük.

Bunun için kimyager olmanıza gerek yok: Normalde kullandığınız temizlik solüsyonlarının hepsi bu virüsü de parçalayacak niteliktedir. Bu nedenle evde kullandığınız yüzeyleri düzenli olarak temizleyerek hastalığa karşı önlem alabilirsiniz.

Eğer evinizde bu tarz bir ürün yoksa, sadece beyazlatıcı da kullanabilirsiniz. Beyazlatıcı için 240 mililitre beyazlatıcıyı 19 litre suyla karıştırarak kendi temizleyicinizi hazırlayabilirsiniz. Eğer evinizde dezenfektan yoksa, bunu nasıl yapabileceğinizi buradaki yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
20
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

İçerikle İlgili Sorular
Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 66
 • Bilim Budur! 18
 • Umut Verici! 17
 • Muhteşem! 10
 • Merak Uyandırıcı! 9
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Korkutucu! 4
 • İğrenç! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/03/2024 17:38:22 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8396

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Çocuklar İçin Bilim
Araştırma
Böcek Bilimi
Kemik
Diş Sorunları
Teknoloji
İlişki
Goril
Manyetik
Kromozom
Biyocoğrafya
Ateş
Antropoloji
Yemek
Yaşlanma
Avcı
Beyaz
Ergen
Grip
Parçacık
Albert Einstein
Doğa Gözlemleri
Uçma
Enzim
Eşey
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Ötanazi: Ölüm Hakkımız Var mı? | Taner Beyter (Öncül Analitik Felsefe)
Kediniz Sizi Nasıl Seks Makinasına Çeviriyor?
Kediniz Sizi Nasıl Seks Makinasına Çeviriyor?
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Siz Ne Kadar Ortalama İnsansınız? | Galton Panosu!
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
Bu Motor, Nasıl Havada Asılı Durabiliyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Koronavirüs Cansız Yüzeylerde Kaç Gün Aktif Kalır?. (25 Mart 2020). Alındığı Tarih: 1 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/8396
Bakırcı, Ç. M. (2020, March 25). Koronavirüs Cansız Yüzeylerde Kaç Gün Aktif Kalır?. Evrim Ağacı. Retrieved March 01, 2024. from https://evrimagaci.org/s/8396
Ç. M. Bakırcı. “Koronavirüs Cansız Yüzeylerde Kaç Gün Aktif Kalır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 25 Mar. 2020, https://evrimagaci.org/s/8396.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Koronavirüs Cansız Yüzeylerde Kaç Gün Aktif Kalır?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, March 25, 2020. https://evrimagaci.org/s/8396.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close