Kinsey Skalası: Düzcinsellikten, Eşcinselliğe Yelpaze

Kinsey Skalası: Düzcinsellikten, Eşcinselliğe Yelpaze
11 dakika
113,503 Okunma Sayısı
Notlarım
Reklamı Kapat
Evrim Ağacı Akademi: Cinsiyetler, Üreme ve Cinsellik Yazı Dizisi

Bu yazı, Cinsiyetler, Üreme ve Cinsellik yazı dizisinin 16. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Cinsiyetlerin Evrimi: Cinsiyetler Neden, Ne Zaman, Nasıl Evrimleşti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Her ne kadar halen halk arasındaki baskın kanı cinsiyetlerin "erkek" ve "dişi", cinsel yönelimin ise "erkek dişiyi sever" ile "dişi erkeği sever"den ibaret olduğu ise de, bilimsel camia giderek bu fikirden uzaklaşmaktadır. Hem doğayı giderek daha iyi tanımamız, buna bağlı olarak kendimizi daha iyi anlamamız, hem evrimsel biyoloji gibi bilim dallarının bilimsel algı ufkumuzu katlayarak arttırması sayesinde, bazı "kategorik tanımlamalarımızın" hatalı olduğu sonucuna varmaya başladık.

Kinsey Raporları

Bu değişim yeni başlamadı. Cinsel yönelimin tek yönlü ve katı bir kategorizasyona sahip olamayacağına dair seslerini yükseltip, bilim camiasının dikkatini çekmeyi başaran bilim insanlarının tarihi oldukça eski. Bunlardan birisi, 1948 yılında yayınlanan"İnsan Erkeklerinde Cinsel Davranışlar", 1953 yılında yayınlanan "İnsan Dişilerinde Cinsel Davranışlar" isimli kitapların yazarı olan Alfred Charles Kinsey'dir. Bu iki kitap, bilim tarihindeki ve insandaki seks davranışlarındaki önemli başyapıtlardan birisi olması bakımından toplu bir şekilde Kinsey Raporları olarak anılmaktadır.

1894-1956 yılları arasında yaşamış ünlü biyolog, psikolog, entomolog, zoolog ve seksolog Kinsey, Paul Gebhard, Wardell Pomeroy ve Clyde Martin gibi diğer bilim insanlarıyla ortak olarak yazdığı bu iki kitabında, cinsel yönelimlerin sadece "erkek dişiyi, dişi erkeği sever" şeklinde kategorize edemeyeceğimizi göstermiş, bilim camiasını bu antik yaklaşımdan uzaklaştırmak konusunda en büyük adımlardan birini atmıştır.

Hatta Kinsey, 5300 erkek ve 5940 kadın ile yapılan yüz-yüze ve derin röportajlardan elde ettiği kapsamlı verileri kullanarak, bir adım daha öteye giderek "düzcinsellik" ve "eşcinsellik" kategorizasyonunu da bu kadar katı bir şekilde yapamayacağımız gerçeğini görmüş, insanlardaki cinsel yönelimleri geniş bir yelpazeye bölmüştür. Bunu bugün Kinsey Skalası olarak bilmekteyiz.

Reklamı Kapat

Kinsey Skalası

Ana görselde gördüğünüz, Kinsey'in bu kitaplarda ileri sürdüğü ve günümüzdeki çok sayıda psikolog tarafından yeterince kapsamlı olduğuna kanaat getirilen Kinsey Skalası'dır. Skalada, bir erkeğin veya bir dişinin yaşamı boyunca cinsel olarak çekildiği cinsiyetlere göre belli bir değer yer alır. Buradan da anlaşılacağı üzere, bir insan illa tam eşcinsel veya tam düzcinsel olmak zorunda da değildir.

Yapılan araştırmalar, erkeklerde ve dişilerde hayatın ezici bir çoğunluğunda düzcinsellik görülürken, arada sırada da olsa eşcinsellik görülebildiğini göstermiştir. Benzer şekilde, kendilerini tamamen eşcinsel olarak tanımlayan bazı kişilerin aslında arada sırada (veya dikkate değer miktarda da olabilir) düzcinsel davranışlar sergileyebildiği de gösterilmiştir. Kinsey, kitaplarında bu skalanın doğruluğunu gösteren çok sayıda araştırmaya yer vermektedir. 

Kinsey'in Araştırmalarının Özeti

Araştırmanın bulgularından bazılarını şöyle sıralamak mümkün:

 • Erkeklerin %37'si ve kadınların %13'ü, hayatlarında en azından bir kez orgazma varan düzeyde eşcinsel deneyim yaşamıştır.
 • Erkeklerin %10 civarı neredeyse tamamen eşcinsel, %8'i ise 16-55 yaşları arasında en az 3 sene boyunca tamamen eşcinseldir. Kadınların %2-6 arası neredeyse tamamen eşcinseldir.
 • Erkeklerin %4'ü, kadınlarınsa %1-3 arası ergenliklerinin başlangıcından Kinsey röportajına kadar geçen sürede tamamen eşcinsel olduklarını belirtiyorlar.
 • 20-35 yaş arası erkeklerin %11.6'sı, bu yaş aralığında kendilerini skalada 3 değerinde görüyor.
 • Araştırmaya katılan Amerikalı deneklerin %10'u, 16-55 yaşları arasında kendilerini 5-6 skalasında görüyorlar.
 • 20-35 yaş arasında evli olmayan kadınların %7'si ve daha önceden evli olup boşanan kadınların %4'ü kendilerini bu yaş aralığındayken skalada 3 değerinde görüyorlar.
 • 20-35 yaş arası kadınların %2-6 arası 5 değerinde, evlenmemiş kadınların %1-3 arası ise kendilerini 6 değerinde görüyor.

Dolayısıyla popülasyon içerisinde eşcinsellik-heteroseksüellik yelpazesinin farklı noktalarında yer alan çok sayıda insan bulunuyor.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kinsey skalasının bir diğer gösterimi. Yatay eksende farklı biseksüel yanıt seviyelerini görmekteyiz. Sol taraf tamamen heteroseksüelliği, sağ taraf tamamen homoseksüelliği göstermektedir.
Kinsey skalasının bir diğer gösterimi. Yatay eksende farklı biseksüel yanıt seviyelerini görmekteyiz. Sol taraf tamamen heteroseksüelliği, sağ taraf tamamen homoseksüelliği göstermektedir.
Wikipedia

Kinsey Skalası Testinin Türkçesi

Eğer Kinsey Skalası'nda nereye düştüğünüzü öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayarak örnek bir testi yapabilir ve sonucu görebilirsiniz. Testi okurlarımız için Türkçeye çevirmek istedik. Adım adım takip ederseniz, kolaylıkla dil bariyerini aşabilirsiniz.

 1. Yaşınız kaç? (Kutuya giriniz)
 2. Cinsiyetiniz nedir? (Erkek, Kadın)

Lütfen aşağıdaki soruları "Doğru" (True) ya da "Yanlış" (False) olarak cevaplandırınız (yukarıda verdiğiniz cinsiyet cevabına bağlı olarak, aşağıdaki sorularda göreceğiniz "erkeksem" ve "dişiysem" kalıpları otomatik olarak ayarlanacaktır; biz genel olarak yazdık):

 1. Asla cinsel istek/haz duymadım.
 2. Hangi cinsiyete daha fazla ilgi duyduğuma karar veremiyorum.
 3. Kendi cinsiyetimden biriyle seks yapmayı itici/iğrenç buluyorum.
 4. Hem erkekler, hem kadınlarla seks deneyimi yaşamadan ölmek istemezdim.
 5. Kimseyle hiçbir cinsel ilişki isteğim yok.
 6. Bir toplu sekse dahil olanların cinsiyet dağılımları benim katılıp katılmayacağıma karar vermemde önemsizdir.
 7. Erkeksem "gay", dişiysem "lezbiyen" pornosu izlemekten kaçınırım.
 8. Doğru şartlar sağlandığında herhangi birine cinsel ilgi duyabilirim.
 9. Cinsel yönelimimle ilgili olarak her zaman çok rahat olmuşumdur.
 10. Erkeksem erkekleri, dişiysem dişileri diğer cinsiyetten daha çekici bulurum.
 11. Bir çiftle 3 kişilik seks (threesome) yapmayı tuhaf bulurum, çünkü kendi cinsiyetimden biri de bulunacaktır.
 12. Dişiysem sadece dişilere, erkeksem sadece erkeklere ilgi duyarım.
 13. Seks sırasında partnerime teslim olurum.

Sonrasında SCORE (Puanla) tuşuna basabilirsiniz. Çıkan sonuç, ana görselimizdeki tabloyla paralel olacaktır ve cinsel yöneliminizi buna göre öğrenebilirsiniz. Unutmayın ki bu oldukça kısıtlı bir testtir ve doğru sonuçları yansıtmayabilir. Sizin kendi hissiyatınız, spesifik olarak bu sitedeki, bu testin sonuçlarından daha güvenilirdir.

Kinsey, Cinsel Yönelimle İlgili Neler Söylüyor?

İkinci ve son olaraksa, Kinsey'in bu skalayı ilk kitabında ilk defa tanımlarken kullandığı ve günümüzde halen geçerli olan cümlelere yer vermek istiyoruz:

Reklamı Kapat

Erkeklere baktığımızda heteroseküel ve homoseksüel olarak iki gruba bölünmediklerini görüyoruz. Dünya, koyunlar ve keçiler olarak ikiye bölünemez. Doğanın temel sınıflandırması çok nadiren katı kategorilere yer verir... Yaşadığımız dünya, her bir açısı bakımından bir süreklilik halindedir. 

Tamamen eşcinsel ve tamamen düzcinsel insanlar arasındaki süreklilikten bahsederken, kişilerin kendi tarihlerine bakarak yelpazede göreli bir noktada bulunduklarını fark edebilecekleri bir çeşit skala oluşturmak gerekti. Bir birey, ömrünün her bir kısmında bu skalada farklı bir noktada yer alabilir. Bu 7 parçalı skalada gerçekten farklı noktalarda bulunan insanlar keşfetmek, bu tür bir sürekliliğin gerçekten de var olduğunu göstermeye yaklaştığımızın işaretidir.

Araştırmaya ve Raporlara Gelen İtirazlar ve Cevaplar

Kinsey Skalası, türünün ilk örneği olması bakımından oldukça önemlidir; ancak nihai bir skala değildir ve elbette geliştirmeye açıktır. Kinsey Raporları'nın kendisi ve araştırmaların metodolojisi bilimsel olarak yıldan yıla çeşitli eleştiriler almış, buna bağlı olarak farklı bilim insanları farklı skalalar ve yeni yaklaşımlar geliştirmiştir. Ancak Kinsey Skalası'nın özünün ve temel yaklaşımının günümüz modern biliminde halen geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Kinsey Raporları'na getirilen eleştirilerin başlıca ikisi şu şekilde özetlenebilir:

 1. Önyargılı Örneklem: Araştırmanın verilerinin önemli bir kısmı hapishane popülasyonlarından ve erkek fahişelerden elde edilmiştir. Ayrıca muhafazakarlar tarafından katılımcıların özellikle eşcinselliği savunan dergilerin okurları arasından seçildiği, Afrikalı-Amerikalılar'ın bilerek dışlandığı, vb. eleştiriler de getirildiyse de, bunların istatistiki olarak anlamlı olmadığı bilinmektedir.
 2. Katılımcı Önyargısı: Bu tarz tabu bir konuyu araştıran bir çalışmaya katılacak kişiler, muhtemelen bu tarz davranışları sergileyen kişiler olacaktır ve bu, istatistikleri çarpıtabilir.
 3. Etik: Araştırmada yer alan bazı veriler çocuk tacizcilerinden toplanmıştır ve bu etik değildir.

Çalışmanın yayınlandığı yıl, Amerikan İstatistik Derneği'nden John Tukey, Kinsey'in araştırmasının veri toplama yöntemini sert bir şekilde eleştirmiştir:

Reklamı Kapat

Eğer sokaktan rastgele üç insan seçmiş olsaydınız, Bay Kinsey tarafından seçilen 300 kişiden daha isabetli bir sonuç elde ederdiniz.

Araştırmanın eleştirmenlerinden bir diğeri ise psikolojinin en usta isimlerinden Abraham Maslow'dur. Maslow, Kinsey'in katılımcılarını bizzat katılımcı önyargısına yönelik test etmiş ve sonuçlarda bu önyargının bulunduğunu ileri sürmüştür. Amerikan İstatistik Derneği, 1948 yılında bir bildiri yayınlayarak şunları söylemiştir:

Araştırmanın eleştirmenleri, Kinsey'in 1948 tarihli kitabındaki provokatif ve ilginç iddiaların verilerle desteklenmediği ve bu ifadelerin hangi kanıta dayandığının net olmadığı konusunda haklıdırlar. Dahası, kitapta sunulan verilerden yola çıkarak varılan sonuçlar, Kinsey ve arkadaşları tarafından fazlasıyla cesur ve rahat bir şekilde savunulmaktadır. Bir bütün olarak baktığımızda, bu itirazların toplamının kitabın iyi bilim yazımı standartlarına uymadığını gösterdiğini söyleyebiliriz.

Eleştirilere Yönelik Düzeltme ve Geliştirmeler

Bu eleştirilerden yola çıkan ve araştırmanın eleştirmenlerinden biri olan Paul Gebhard, Kinsey'in verilerini temizleyerek araştırma sonuçlarını yeniden analiz etmiştir. Örneğin verilerden tüm hapishane popülasyonu verilerini çıkarmıştır ve 1979 yılında, bir diğer Kinsey eleştirmeni olan Alan B. Johnson ile birlikte yeni bir kitap yazarak yeni sonuçları ilan etmiştir. Verilerin temizlenmesi sonrası yapılan analizlerin sonuçlarını şöyle özetleyebiliriz:

 1. İki yazarı da şaşırtan bir şekilde Kinsey'in vardığı sonuçların hiçbiri sözü edilen veri önyargılarından etkilenmemiştir.
 2. Hapishane popülasyonları ve erkek fahişelerin tabu olarak görülen konularda söz etme eğilimi, genel popülasyon ile istatistiki olarak aynı çıkmıştır.
 3. Kinsey'in en az 1 eşcinsel deneyim yaşadığı sonucuna vardığı erkeklerin oranı %37 iken, temiz verinin vardığı sonuç %36.4 olmuştur. Bunlar, istatistiki olarak eşittir.
 4. Kinsey'in 16-55 yaşlar arasında az çok eşcinsel olduğu sonucuna vardığı erkeklerin %10'luk oranı, veriler temizlendikten sonra üniversite mezunları için %9.9, daha düşük eğitim almış olanlar için %12.7 çıkmıştır. Bunlar, istatistiki olarak eşittir.

Bu nedenlerle, Kinsey'in orijinal çalışmasına yönelik ilk etapta gösterilen tepkilerin ve itirazların yersiz olduğu görülmüş, araştırma güvenilir olarak kabul edilmiştir. Elbette, bu itirazların yapılması ve bu sayede bilimin gözden geçirilmesi her zaman önemlidir. Zaten Kinsey'in çalışmasını güçlü kılan taraf, bilimin bu zorlu testlerinden geçmeyi başarmış olmasıdır.

Güncellenmiş Skalalar

Tüm bu eleştirilerden yola çıkarak yeni skalalar ve araştırma yöntemleri geliştirilmiştir. Fritz Klein tarafından geliştirilen Klein Cinsel Yönelim Izgarası, çoktan seçmeli bir test yerine, içi doldurulabilir kutulardan oluşan bir ızgara ile cinsel yönelimi test etmektedir. Randall L. Sell tarafından geliştirilen Sell Cinsel Yönelim Testi, aşağıdaki 3 eklemeyi yaparak Kinsey Skalası'nın potansiyel eksiklerini gidermeyi hedeflemektedir:

 1. Birden fazla özelliği (örneğin cinsel çekimi, cinsel yönelim kimliğini ve cinsel davranışları) bir arada ölçmek,
 2. Cinsel çekimin, yönelim kimliğinin ve davranışın şiddetini ölçmek,
 3. Eşcinsellik ile düzcinselliği ayrı ayrı ölçmek.

Sell de bunun için benzer bir test yöntemi kullanır; ancak sorular ayrı gruplara bölünmüştür ve çiftler halinde sorulur. Son olarak Braden Berkey tarafından geliştirilen Çok Yönlü Cinsellik Skalası, Kinsey Skalası ve türevlerine yöneltilen eleştirilerden ilham alarak geliştirilmiştir. Bu eleştirileri 4 ana başlıkta toplamak mümkündür:

 1. Kinsey Skalası cinsel yönelimi tek boyutlu ve çift kutuplu (heteroseksüel-homoseksüel) biçimde modellemektedir; bu isabetli değildir.
 2. Kinsey Skalası cinsel yönelimin yaşam boyu statik kaldığı varsayımına dayanmaktadır; bu isabetli değildir.
 3. Biseksüellik skalada düzgün bir şekilde temsil edilmemektedir ve bazı kısımlarda tamamen görmezden gelinmektedir.
 4. Cinsel davranış ile cinsel yönelim aynı şey değildir; dolayısıyla davranışlar, cinsel yönelimin tüm detaylarını kapsayamaz.

Tüm bunlara rağmen, Kinsey Skalası tek başına yeterince geniş bir aralığı kapsadığı ve sürekliliği göstermeye büyük oranda yettiği söylenebilir. Bu nedenle Kinsey'in bu skalası, seksoloji alanında önemli bir dönüm noktası olarak kabul görmektedir.

Agora Bilim Pazarı
İnsan Vücuduna Seyahat: Tepeden Tırnağa Bir Büyük Macera

“Muhteşem… Bunun gibi bir kitap okumadım.”

John Berger

“…sinir kasa, kas kirişe, kiriş ise sağduyuya uyar.

Ve sağduyu, ruhun makamıdır.”

Leonardo da Vinci

Vücudumuzu yakından tanıdığımızı zannederiz ama insan bedeni aslında çoğumuz için keşfedilmemiş topraklardır. Kaçımız kalbin insan refahıyla nasıl bir bağlantısı olduğunu biliyor? Ya da epilepsi nöbetlerinin beyni nasıl etkilediğini? Veya ayağın insanlık açısından neden belirleyici rol üstlendiğini? Ödüllü yazar Gavin Francis İnsan Vücuduna Seyahat’te okurları bedenin saklı kalmış patikalarında gizemli bir yolculuğa çıkarırken organlarımızın mucizevi işleyişini anlamamızda bize rehberlik ediyor.

Cerrah, acil tıp uzmanı ve aile hekimi olarak edindiği tecrübelerden yola çıkan Francis hastalarının öykülerini, tıp tarihi, felsefe ve edebiyatla harmanlayarak insan vücudunu hastalıkta ve sağlıkta, yaşarken ve ölürken anlatıyor. İnsan Vücuduna Seyahat özünde insan olmanın anlamına dair derin düşünceler barındıran, vücudunuza bakış açınızı değiştirecek şiirsel ve dokunaklı bir kitap.

“YILIN KİTABI”

Observer – Sunday Times – Economist – Sunday Herald

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Domingo Yayınevi tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺35.00 ₺40.00
İnsan Vücuduna Seyahat: Tepeden Tırnağa Bir Büyük Macera

Komplo Teorileri ve Safsatalar

Skalaya yönelik bazı komplo teorileri ve safsatalar da bulunmaktadır. Bunlar, özellikle muhafazakar ve dindar çevrelerden gelmektedir ve dikkate değer herhangi bir bilimsel altyapıya sahip değildir. Örneğin Güney Baptist Konvansiyonu'nun yayınladığı bir raporda, kitapta çocuk yaşta mastürbasyonun tarif edilmesinden ötürü ahlaki olarak bozucu bir araştırma olduğu iddia edilmektedir. Katolik dergi Crisis Magazine, yayınladığı bir makalede, Kinsey'in tanımladığı cinsiyet rollerinin, bu tarz araştırmalardan ötürü hayatımıza girdiği ve insanların böyle davranmaya başladığı ileri sürülmektedir. Bunlar geçerli ve bilimsel argümanlar değildir.

Kinsey Raporları'nın en meşhur eleştirmeni Judith Reisman isimli muhafazakar bir psikologdur. Reisman, Kinsey'i bir pedofil olmakla, araştırmasını ise sahtekarlıkla suçlamış; araştırmasının ana amacının katılımcıları cinsel olarak taciz etmek olduğunu ileri sürmüştür. Benzer komplo teorisyenleri ve homofobik çevreler, araştırmanın kaynaklarını sorgulayarak bu araştırmanın asıl amacının muhafazakarlığın altını oymak ve ülkelerin ahlakını bozmak olduğunu ileri sürmüştür. Bu tarz argümanların modern bilim çerçevesinde ciddiye alınmamaktadır ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Geçerli olan ve bilimsel çerçevede incelenen eleştirileri zaten yazımızın içinde anlatmıştık.

Sonuç

Elbette bilim ilerledikçe sonuçlar tekrar tekrar test ediliyor, yeni araştırmalardan gelen yeni sonuçlar dünyayı nasıl algıladığımızı etkiliyor. Fakat söz konusu Kinsey'in bulguları olduğunda, araştırmaların Kinsey'in iddialarını desteklediğini söylemek mümkün. Buradaki yazımızdan eşcinselliğin insan popülasyonlarındaki yaygınlığının detaylarını okuyabilirsiniz. Cinsiyetler, cinsel yönelimler, eşcinsellik ve evrim ile ilgili daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilir, aseksüellik için daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 11
 • Bilim Budur! 6
 • Muhteşem! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • İnanılmaz 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Evrim Ağacı Akademi: Cinsiyetler, Üreme ve Cinsellik Yazı Dizisi

Bu yazı, Cinsiyetler, Üreme ve Cinsellik yazı dizisinin 16. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Cinsiyetlerin Evrimi: Cinsiyetler Neden, Ne Zaman, Nasıl Evrimleşti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 17/06/2021 01:49:44 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/3217

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Reklamı Kapat
Güncel
Karma
Agora
Yaşlılık
Okyanus
Kuyruk
Neandertal
Uterus
Carl Sagan
Kanat
Hastalık Kontrolü
Mucize
Depresyon
Uzay
Bilgi
Madde
Molekül
Uzaylı
Beslenme Bilimi
Fotoğraf
Alzheimer
Dalga
Makina
Yatay Gen Transferi
Yapay
Kütle
Mars
Bilimsel
Daha Fazla İçerik Göster
Daha Fazla İçerik Göster
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, Evrim Ağacı'nda çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza üye girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın