Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Aseksüellik ve Evrim

Aseksüellik ve Evrim
13 dakika
50,564
Evrim Ağacı Akademi: Cinsiyetler, Üreme ve Cinsellik Yazı Dizisi

Bu yazı, Cinsiyetler, Üreme ve Cinsellik yazı dizisinin 25. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Cinsiyetlerin Evrimi: Cinsiyetler Neden, Ne Zaman, Nasıl Evrimleşti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Günümüzde aşırı yüksek sayıda olmasa da, kendisini "aseksüel" (hiçbir cinsiyete ve cinsel faaliyete ilgi duymayan kişi) olarak tanımlıyorlar. Peki aseksüellik "normal" bir olgu mudur, yoksa bir hastalık mıdır? Doğada aseksüelliğe yer var mıdır? Kişiler, şahsi tercihleriyle mi aseksüel olurlar, hormonal ve genetik baskıların etkisi altında mı? Çevrenin bunda etkisi nedir? Kendisini "aseksüel" olarak tanımlayan insanlar gerçekten aseksüel midir? Bu sorular, halen cevap arayan ve insanların kafasını kurcalayan sorulardır. Bu konuda bilimsel araştırmaların sundukları bilgiler insanlara en net cevapları vermektedir; bu sebeple bunlardan bahsetmekte fayda görüyoruz.

Öncelikle aseksüellik, Archives of Sexual Behavior dergisinin 36. sayısında çıkan makalelerinde Dr. Nicole Prause ve Dr. Cynthia Graham'ın tanımladığı şekliyle, "herhangi bir cinsiyete ve/veya genel olarak seks yapmaya ilgisini tamamen veya kısmen yitirmişlik" anlamına gelmektedir. Ancak 2004 yılında Anthony Bogaert'in Aseksüellik: ulusal bir olasılık örneğindeki yaygınlık ve ilgili faktörler başlıklı yazısında belirttiği gibi, "cinsel yönelimin kaybolması" olarak da tanımlanabilmektedir. Yapılan birkaç bağımsız araştırmadan çıkarılan ortak sonuca göre, tüm Dünya'daki toplam insan popülasyonu içerisindeki aseksüellerin oranı %1 veya daha düşüktür. Aseküellik, eşcinsellik ile karıştırılmamalıdır. Eşcinsellikle ilgili detaylı bilgilere buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Aseksüellik, sıklıkla "cinsellikten uzak durma" ile karıştırılmaktadır. Bu doğru değildir zira din veya şahsi görüşlerden ötürü cinsellikten uzak durma ile cinselliğe hiçbir ilgi duymama tamamen farklı konulardır. İlkinde cinsel bir davranış tercihi bulunmaktayken, ikincisinde bilindiği kadarıyla elde olmayan unsurlar devreye girmektedir. Ağustos 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre, aseksüel olduğunu iddia eden bireylerin geniş bir kısmı, yine de cinsel faaliyette bulunmaktadırlar ve sebep olarak "romantik ilişki yaşamak" veya "çocuk sahip olma isteği"ni göstermektedirler. Bu da önemli bir noktayı bizlere göstermektedir: Aseksüel bireyler de, sekse ilgi duymuyor olmalarına rağmen seks yapabilirler. Bunu bir nevi sebze yemeyi sevmeyen; ancak arada sırada yemek durumunda kalan veya can çekmesi üzerine sebze yiyen çocukların durumuna benzetebiliriz. Kısaca bir şeye ilgi duymamak, onun kesinlikle yapılmayacağı anlamına gelmemektedir ve bu durum aseksüellerin seks yapması için de geçerlidir.

Yaygın olarak kabul gören "aseksüellik gurur bayrağı".
Yaygın olarak kabul gören "aseksüellik gurur bayrağı".

Burada yapılması gereken bir diğer ayrım da, aseksüel üreme ile aseksüellik arasındaki karışıklığı önlemek amacıyla yapılacaktır. Aseksüel (cinsel olmayan) üreme, mitoz veya vejatasyon gibi yöntemlerle canlıların çoğalması anlamına gelir ve bir cinsel davranış tipi olan aseksüellik ile hiçbir alakası yoktur. İnsan türü, hiçbir tartışmaya yer bırakmaksızın seksüel (eşeyli) üreme ile çoğalan, ökaryotik bir canlıdır; ancak popülasyon içerisinde seksüel üremeye ilgi duymayan (ancak seksüel olmadan da üreyemeyen) bir grup insan vardır ki bu insanlara "aseksüel" demekteyiz. Ne olursa olsun, insan türü de, diğer tüm türler gibi biyolojik varlığını korumak amacıyla üremek zorundadır. Bunu yapmayan, yapamayan veya yapmak istemeyen soylar tükenir.

Tüm Reklamları Kapat

Aslında tartışmanın temeli bu son cümlede çözülmektedir. Aseksüel davranış, elbette ki bir tercih meselesidir; ancak ne olursa olsun, eğer ki biyolojik soy korunmak isteniyorsa, normal bir şekilde üreme zorunludur. Açıkçası bu noktadan sonra elimizde kalan konu net bir şekilde şudur: Aseksüellik bir tercih meselesidir ve bizi ilgilendirmez. Ancak konu ne yazık ki tam olarak bu kadar basit değil. Aseksüel insanlar gerçekten de seks yapmaya ilgilerini yitirmişler midir? Ertesi gün uyandığınızda, "Artık aseksüel bir insan olacağım." diyebilir misiniz? Geçirdiğiniz bir travma (örneğin tecavüze uğramak gibi), aseksüel olmanıza sebep olabilir mi? Tüm bunlar, kişilerin şahsi tercihleri üzerindeki, biyolojik ve kültürel unsurlardır ve Evrim Ağacı'nın alanına girer. Bu yüzden, bu konulara da biraz girmek istiyoruz.

Aseksüellik Bir Tercih midir?

BBC'nin aseksüeller üzerinde yaptığı araştırma, oldukça ilginç sonuçlar vermiştir. İlk olarak araştırmanın bize gösterdikler, aseksüelliğin cinsel bir tercih olmadığı, doğuştan geldiği, yani bir "cinsel yönelim" olduğudur. Nasıl ki erkekler, doğduktan sonra "normal" bir şekilde dişilere ilgi duyuyorlarsa ve bunun için herhangi bir eğitim ya da kültürel birikim gerekmiyorsa, aseksüeller de doğduklarından itibaren herhangi bir cinsel istek duymuyorlar. Bunun elbette istisnaları vardır; ancak yapılan çeşitli araştırmalar, geniş bir kesimin doğuştan aseksüel olduklarını belirttiklerini göstermektedir. Independent gazetesinin görüştüğü ve kendisini aseksüel olarak tanımlayan Tessa Barratt, durumunu şöyle açıklıyor: 

Cinsellikten uzak durmak bir tercihtir; ancak aseksüellik bir tercih değil, bir cinsel yönelim. Böyle olmayı seçemezsiniz, böyle doğarsınız. Bazı insanlar aseksüelliği anlamakta zorlanıyor. Bir insanın nasıl cinsel istek duymayabileceğine ve seksten uzak durabileceğine anlam veremiyorlar.
AVEN Üçgeni olarak bilinen ve aseksüelliği tanımlayan grafik. Üçgenin üst kısmı, detaylarını burada izah ettiğimiz Kinsey Skalası'nı, yani insanların her türlü cinsel yöneliminin dağılımını göstermektedir. Üçgenin en altındaki 3. köşe ise, cinsel yönelimin "diğer bir boyutunu" tanımlamaktadır. Üst kenar ile alt köşe arasındaki renk geçişi ise, seksüel ile aseksüel arası geçişi temsil etmektedir.
AVEN Üçgeni olarak bilinen ve aseksüelliği tanımlayan grafik. Üçgenin üst kısmı, detaylarını burada izah ettiğimiz Kinsey Skalası'nı, yani insanların her türlü cinsel yöneliminin dağılımını göstermektedir. Üçgenin en altındaki 3. köşe ise, cinsel yönelimin "diğer bir boyutunu" tanımlamaktadır. Üst kenar ile alt köşe arasındaki renk geçişi ise, seksüel ile aseksüel arası geçişi temsil etmektedir.

Bu konuda akla gelen ilk sorulardan biri, aseksüellerin özel yaşantılarında masturbasyon yapıp yapmadıklarıdır. Bu soru ilk bakışta kulağa rahatsız edici ve özel yaşamı taciz edici bir soru gibi gelebilir. Ancak masturbasyonun doğallığı anlaşılacak olursa (konuyla ilgili yazımızı okuyabilirsiniz), bu sorunun arkasında yatan bilimsel merak da anlaşılabilecektir. Ve BBC'nin bu konudaki araştırma sonuçları da ilginçtir. Aseksüel olduğunu belirten insanların büyük bir kısmı masturbasyon yapmaktadır. Bu bize şu gerçeği göstermektedir: Aseksüellerin cinsel dürtüleri bulunmaktadır; ancak bir sebepten ötürü bu cinsel dürtü, seks yapmaya dönüşememektedir. 

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Aseksüellik ve Doğa

Bilindiği gibi canlılar, 4 milyar yıldır evrimleşmektedirler ve bunun yarısı civarı bir süredir de eşeyli üreme evrimleşmektedir. Özellikle çok hücreli canlıların eşeyli üremesi, doğadaki Cinsel Seçilim yasalarından ötürü kıran kırana mücadelelere ve seks için ölüme kadar giden kavgalara sebep olmaktadır. Hatta modern bilim, canlıların yapısal evriminin %50 Doğal Seçilim'den (hayatta kalma mücadelesi), %50 Cinsel Seçilim'den (üreme mücadelesi) kaynaklı şekillendiğini ileri sürmektedirler. Elbette bunların arkasında birçok genetik ve çevresel mekanizma da söz konusudur; ancak canlıların biyolojik varlık amaçlarının ve ömürlerini şekillendiren hedeflerin hayatta kalmak ve üremek olduğu tartışılmazdır. Birçok canlı (ve özellikle de hayvanlar), ömürlerinin tamamına yakınını hayatta kalmayı ve üremeyi başarabilecekleri şekilde davranışlar sergileyerek geçirirler.

Ünlü bir aseksüel hayvan türü olarak deniz yıldızları.
Ünlü bir aseksüel hayvan türü olarak deniz yıldızları.

 Ancak günümüzde, bazı hayvan türlerinde aseksüel davranışlar normal olarak bulunmaktadır. Öyle ki, ünlü Evrimsel Biyolog John Maynard Smith, bu azınlıktaki aseksüel türlerin günümüze kadar var olabilmiş olmalarını "Evrimsel bir skandal" olarak tanımlamaktadır. Zira doğada, hayatta kalamayan ve üreyemeyen canlılar elenmektedir. Bu durumda aseksüellik nasıl olur da bugüne kadar gelebilir sorusu doğmaktadır. Fakat bu sorunun cevabı da, yine evrimsel süreçlerde gizlidir. Aseksüel türlerin niteliklerine bakıldığında, aseksüelliğin getirdiği olumsuz yanları destekleyecek birçok ek özelliğin evrimleştiğini görürüz. Örneğin aseksüel sürüngen türlerinde partenogenez denen bir yöntem ile üreme söz konusudur. Yeni Meksika kırbaçkuyruklarında (Cnemidophorus) bütün bireyler dişidir. Üreme döneminde bazı dişilerde meydana gelen hormonal değişim, bu dişilerin erkekmiş gibi davranmasına neden olmaktadır ve bu erkek gibi davranan dişiler, gerçek dişilerle birleşerek üremeyi sağlarlar; ancak ortamda erkekler veya sperm bulunmaz. Veya rotiferler içerisinde yer alan "bdelloid" olarak bilinen canlılar, aseksüel olmalarına rağmen olumsuz etmenlerden kendilerini korumak için geliştirdikleri derece özelliklere sahiptirler. Bu canlılar yumurtalarını bırakırlar; ancak yumurtalar gelişmek için erkeklere veya spermlere ihtiyaç duymaz. Yani bu canlılarda, yine üreme söz konusudur; sadece aseksüel üreme mevcuttur (yaptığımız ayrımı hatırlayınız).

İnsanı Diğer Hayvanlardan Ayıran Noktalar Var mıdır?

İşte insan bireylerinde, aseksüel üreme bulunmasa da, aseksüellik vardır. Dolayısıyla doğada, tam olarak insanda olduğu gibi bir aseksüel yapı görmek pek kolay değildir. İnsan, "hayatta kalma ve üreme" ikilisini kırmış türlerden biridir. Açıkçası, insan türü de bu zinciri kıramamıştır; ancak kırmış gibi davranabilecek kadar yüksek bir zekaya sahiptir. Zira tipik bir insan ömrüne bakıldığında, yapılan birçok kültürel evrim ürününün yanında (sanat, müzik, din, vs.), ömrün büyük bir kısmının hayatta kalma mücadelesi (ekonomik ve sosyokültürel açıdan) ve üreme (evlilik, çocuk sahibi olma, vs.) üzerine kurulu olduğu görülür. Elbette bunun dışına çıkabilen insanlar da vardır; ancak biz popülasyonları incelerken, çan eğrisinin ortasındaki genel popülasyonu "norm" olarak alırız. Elbette ki uçlardaki azınlıklar da insan popülasyonları için tartışılmaz öneme sahiptir; zira muhtemel evrimsel süreçlerin yönlerinin belirleyicisi bu uçlardaki bireylerdir (bir popülasyonun ne yöne evrimleşeceği, çevresel baskıların uçlardakileri destekleyip desteklememesiyle şekillenmektedir). 

İnsandaki aseksüellik, uzun yıllardır birçok bilim insanının ilgisini çekmiştir. Örneğin 1948'de yayınlanan ve bilim camiasına bomba gibi düşen "İnsan Erkeklerindeki Cinsel Davranışlar" isimli raporunda (detaylarını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz) Dr. Alfred Kinsey açıkça şunları yazmaktadır: "İnsanlar, koyunlar ve keçiler olarak ikiye ayrılamazlar!" Bundan kastı şudur: İnsan popülasyonları içerisinde sadece "erkekler" ve "dişiler" yoktur. Kinsley'in tanımıyla, X Grubu adı verilen, cinsiyetsiz insanlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla Kinsley ve destekçilerine göre insan cinsiyeti, iki uçlu bir mızrak olarak değil, bir spektrum (dağılım) olarak belirlenmelidir. Buna rağmen Kinsley'in cinsiyet dağılımında X Grubu'na tam olarak yer bulunamamıştır. Havlak'ın yaptığı araştırmaya göre erkeklerin %1.5'u, kadınların ise %15'i "cinsel istek duymamakta"dırlar ve bu sebeple X Grubu'na girmektedirler. 

1948 yılında yayınlanan"İnsan Erkeklerinde Cinsel Davranışlar", 1953 yılında yayınlanan "İnsan Dişilerinde Cinsel Davranışlar" isimli kitapların yazarı olan, 1894-1956 yılları arasında yaşamış ünlü biyolog, psikolog, entomolog, zoolog ve seksolog Alfred Charles Kinsey.
1948 yılında yayınlanan"İnsan Erkeklerinde Cinsel Davranışlar", 1953 yılında yayınlanan "İnsan Dişilerinde Cinsel Davranışlar" isimli kitapların yazarı olan, 1894-1956 yılları arasında yaşamış ünlü biyolog, psikolog, entomolog, zoolog ve seksolog Alfred Charles Kinsey.

2001 yılında kurulan Aseksüellerin Tanınırlığı ve Eğitimi Ağı'nın günümüzde Dünya çapında 19.000-30.000 arası üyesi bulunmaktadır. Bu alandaki araştırmalar halen sürüyor olmakla birlikte, bilim camiası aseksüelliğin normal bir cinsel yönelim mi, yoksa hormonal/genetik bir sorun mu olduğu konusunda tam olarak anlaşamamaktadırlar. Fakat günümüzde yaygın olarak kabul edilen görüş, aseksüelliğin bir hastalık olmadığı yönündedir. Zira önceden hastalıklı olarak tanımlanan cinsel yönelim hastalıklarında fobi (korku) unsuru önemli bir yer tutmaktadır. Yani bu insanların "hasta" olarak değerlendirilmesinin sebebi beyinlerindeki değişimlerden ötürü cinsellikten korkmalarıdır. Aseksüeller üzerinde yapılan çalışmalar ise, bu kişilerin neredeyse hiçbirinin seksten korkmadığını, sadece buna ilgi duymadıklarını, gerekirse kolaylıkla yapabildiklerini göstermektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Sonuç

Bu konudaki araştırmaların sonu elbette ki yoktur ve her geçen gün yeni bulgulara ulaşılmaktadır. Ancak bu konuda unutulmaması gereken birkaç önemli noktayı şöyle özetleyebiliriz: Aseksüellik, insan popülasyonu içerisinde son derece normal bir varyasyon olarak görülmelidir. Zira popülasyonda bu şekilde uç nitelikteki bireyler bulunmaktadır. Nasıl ki aşırı seks düşkünleri popülasyonumuz içerisinde yer almaktaysa, sekse ilgi duymayan bireylerin de varlığı son derece normaldir. Aseksüelliğin kaynağı tam olarak bilinememektedir; ancak arkasında genetik bazı unsurların olduğu kesindir. Öte yandan çevresel etmenlerin de aseksüellikte etkisi olabileceği düşünülmektedir. Özellikle şiddetli travmalar sonrasında seksten soğuma, cinsiyetlerden uzak durma gibi durumlar görülebilmektedir. Bu gibi durumlar, şiddetli hormonal etki altında beyin yapısındaki değişmelerden kaynaklanıyor olabilir; bu konudaki çalışmalar sürmektedir. Öte yandan genlerde meydana gelen değişimler veya cinsel üreme sırasındaki genetik kombinasyonların bu tip varyasyonları oluşturması sonucu, aseksüellerin genellikle doğuştan bu özellikleri kazandıkları düşünülmektedir. Tüm bunlar bir yana, insanın kültürel yapısı içerisinde kamufle olmuş olsa da, biyolojik bir hayvan türü olarak insanın varlığını sürdürebilmesi, üremesine ve hayatta kalmayı sürdürmesine bağlıdır. Bunu en basit şekilde şuradan anlayabiliriz: İnsan türü müzik yapmadan, dinlerle uğraşmadan, sanat üretmeden, bilimle ilgilenmeden, kitap okumadan, sosyal etkileşime girmeden belli derecelerde hayatta kalabilir ve varlığını sürdürebilir; ancak biyolojik olarak varlığımızı sürdürebilmemizin tek yolu hayatta kalmayı sürdürmek ve üremeye devam etmektir. Bütün insanlar sanat yapmaktan (veya diğer kültürel evrim ürünlerinden) vazgeçerlerse, varlığımız devam edecektir. Ancak tüm insanlar, aynı anda, hayatta kalmaktan veya üremekten vazgeçecek olurlarsa, 70-80 yıl içerisinde, bugün doğan ilk bebekler de öldükten sonra, Dünya üzerinde hiçbir insan bireyi kalmayacaktır.

Kültürel evrimimiz, kimi zaman biyolojik evrimimizin getirdiklerini maskelemekte, baltalamakta, modifiye etmekte veya gizlemektedir. Ancak düzgün ve bilimsel bir analiz sayesinde biyolojik evrim ile kültürel evrim arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılabilir. İnsanın da sıradan bir hayvan türü olduğu unutulmamalıdır. İnsanı "insan" yapan özellikler, onun biyolojik olarak evrimleştirdiği zekasına paralel olarak gelen, algısal ve düşünsel kültürel evriminden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kültürel her evrim unsurunun arkasında, biyolojik evrim parçaları ve temelleri bulunabilir. Bu demek değildir ki kültürel evrimimizin her adımı biyolojik olarak şekillenmektedir. Bunu asla iddia edemeyiz. Ancak kültürel evrimin temelinin biyolojik evrim olduğunu inkar etmek, cehaletten ve inatçılıktan başka bir şey olmayacaktır.

Umuyoruz ki popülasyon içerisinde bulunan her çeşitliliğe saygı duymayı bilen bireyler olabiliriz. Ve umuyoruz ki bu yazımız, değişik bir niteliği tanımanıza ve meraknızı körüklemeye (ve bir miktar tatmin etmeye) faydalı olmuştur.

Şimdi, yazımızı noktalamadan önce 8 başlıkta aseksüelliği toparlayalım:

Tüm Reklamları Kapat

1) Aseksüellik ile "Cinsellikten Uzak Durma" (Kelibasi) Kavramlarının Farklı Olduğunu Bilin!

Aseksüellik doğuştan gelen bir niteliktir ve kişinin kendi tercihi değildir. Kelibasi ise, dini veya şahsi sebeplerle cinsellikten ve evlilikten uzak durma isteği, zorunluluğudur. İlkinden vazgeçilemez; ikincisinden vazgeçilebilir. Tüm aseksüeller cinsellikten uzak durmazlar; sadece biyolojik cinsiyetlerinin niteliklerini taşımazlar.

2) Aseksüeller ile Homoseksüelleri Birbirine Karıştırmayın!

Aseksüeller, gizli homoseksüeller değildirler. Aseksüellerin sadece karşı cinsiyete değil, kendi cinsiyetlerine de ilgileri bulunmaz. 

3) Aseksüeller, Cinsiyetlerini Baskılayan İnsanlar Değildir!

Aseksüeller, aseksüel olmayı seçmemiştirler. Kelibasi sebebiyle cinsellikten uzak duranlar, evlilikten sonra normal bir şekilde cinselliklerini yaşarlar. Aseksüeller ise, en güçlü evliliklerde bile cinselliğe sıcak bakmazlar ve uzak dururlar. Bu, onların tercihi değildir, onlar için "normal" olan budur (nasıl ki "düz" bir erkek, "ona göre normal" bir şekilde, bir kıza cinsel istek duyuyorsa, bu da aynı durumdur).

4) Değişim Beklemeyin, Aseksüeller Değişmeyecektirler!

Genel kanının aksine, aseksüeller "doğru kişiyi bulduklarında" cinsel istek duymaya başlamayacaklardır ve ömürleri boyunca değişmeyeceklerdir. Aseksüeller, aseksüel olarak doğarlar ve ömürleri boyunca aseksüel olarak kalacaktırlar. Tıpkı düz erkeklerin ve düz kadınların, düz erkek veya düz kadın olarak doğması ve ölene kadar öyle kalmaları gibi. Aseksüellikte, transeksüellik gibi bir değişim isteği bulunmaz.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Epinox Seramik V60 02 Dripper Kırmızı

Epinox Seramik V60 02 Dripper Kırmızı

Devamını Göster
₺162.00
Epinox Seramik V60 02 Dripper Kırmızı

5) Motivasyonlarını Anlayın!

Aseksüeller, cinsellik içermeyen birlikteliklere karşı değildirler ve sevgililieri, karı-kocaları bulunabilir. Sadece seks yapma isteğini barındırmazlar, o kadar. Bunun evrimsel açıdan değerini yukarıda anlattık; ancak bireysel olarak sınırlı olduğundan ve popülasyon içerisinde çok dar olduğundan, sıradan bir varyasyon olarak görülmelidirler. Daha önce de dediğimiz gibi, kimisi sırf çocuk sahibi olabilmek için, zevk duymasa bile cinsel ilişkiye girebilir; ancak zevk için seks yapmazlar.

6) Aseksüel Olmak, Dokunmaktan veya Öpüşmekten Hoşlanmamayı Gerektirmez!

Aseksüel olduğunu belirten insanlar, diğer insanlar gibi sarılıp, dokunup, öpüşebilirler. Zira aseksüeller de aşk, sevgi gibi duygulara sahiptirler ancak bunun sonucunda gelmesi biyolojik olarak hedeflenen seks olgusundan uzaktırlar. Herkes gibi diğer tutkulara sahiptirler.

7) Aseksüellerin Hastalıklı Olduğu Fikrini Kafanızdan Atın!

Aseksüellik seçilebilen bir şey değildir; dolayısıyla psikolojik bir rahatsız olarak görülmez. Hormonal aktivitedeki farklılıktan ve beyindeki sinir ağlarının farklı biçimde düzenlenmesinden oluşur. Aseksüelliğin "tedavisi"ne gerek yoktur; tıpkı "erkek olmanın tedavisi"ne gerek olmadığı gibi. Modern bilimde cinsiyetlerin 2 ile sınırlı olmadığına dair tartışmaların olduğunu hatırlayın.

8) Aseksüellerin Neredeyse Hiçbiri, Ömrünün Belli Bir Döneminde Olduğu İddia Edilen Taciz/Tecavüz Durumlarından Ötürü Aseksüel Olmamıştır!

İnsanlar, aseksüelliğin psikolojik bir savunma mekanizması olduğunu sanarlar. Çok kısıtlı ve nadir durumlarda bu böyledir; ancak geri kalan büyük çoğunluk, gayet normal ve sıradan çocukluklar geçirmişlerdir. Henüz bilim dünyası, aseksüelliğin tam olarak nedenini bilememektedir; ancak bu yönde araştırmalar sürmektedir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Cinsiyetler, Üreme ve Cinsellik Yazı Dizisi

Bu yazı, Cinsiyetler, Üreme ve Cinsellik yazı dizisinin 25. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Cinsiyetlerin Evrimi: Cinsiyetler Neden, Ne Zaman, Nasıl Evrimleşti?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
22
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 28
 • Muhteşem! 17
 • Bilim Budur! 5
 • Umut Verici! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 4
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Asexuality. The Asexual Visibility & Education Network. (23 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2019. Alındığı Yer: Asexuality | Arşiv Bağlantısı
 • Asexual Explorations. Asexuality Bibliography. (23 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2019. Alındığı Yer: Asexual Explorations | Arşiv Bağlantısı
 • APA. Sexual Orientation And Gender Identity. (23 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2019. Alındığı Yer: APA | Arşiv Bağlantısı
 • B. DePaulo. Asexuals: Who Are They And Why Are They Important?. (23 Aralık 2009). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2019. Alındığı Yer: Psychology Today | Arşiv Bağlantısı
 • C. K. Oyster, et al. Bisexuality. (23 Haziran 2019). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2019. Alındığı Yer: Google Books | Arşiv Bağlantısı
 • L. Harris. Asexual And Proud!. (26 Mayıs 2005). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2019. Alındığı Yer: Salon | Arşiv Bağlantısı
 • R. Swash. Among The Asexuals. (26 Şubat 2012). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2019. Alındığı Yer: Guardian | Arşiv Bağlantısı
 • CNN. Study: One In 100 Adults Asexual. (15 Ekim 2004). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2019. Alındığı Yer: CNN | Arşiv Bağlantısı
 • L. Wallis. What Is It Like To Be Asexual?. (17 Ocak 2012). Alındığı Tarih: 23 Haziran 2019. Alındığı Yer: BBC | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/01/2023 14:35:13 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/339

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Savunma
Biyocoğrafya
Bitki
Yüzey
Uzay Aracı
Bitkiler
Yok Oluş
Virüs
Deniz
Covıd-19
Kanat
Eşeyli Üreme
Algı
Seçilim
Astrofotoğrafçılık
Mavi
Beyaz
Küresel
Karbonhidrat
Manyetik Alan
Bilgi Felsefesi
Diş Hekimi
Element
Genel Halk
Plastik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Aseksüellik ve Evrim. (11 Ekim 2012). Alındığı Tarih: 30 Ocak 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/339
Bakırcı, Ç. M. (2012, October 11). Aseksüellik ve Evrim. Evrim Ağacı. Retrieved January 30, 2023. from https://evrimagaci.org/s/339
Ç. M. Bakırcı. “Aseksüellik ve Evrim.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 11 Oct. 2012, https://evrimagaci.org/s/339.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Aseksüellik ve Evrim.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, October 11, 2012. https://evrimagaci.org/s/339.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.