Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Karasal Biyomlar: Karasal Hayvanların Yaşadığı Farklı Ekosistemler Nelerdir?

Karasal Biyomlar: Karasal Hayvanların Yaşadığı Farklı Ekosistemler Nelerdir?
14 dakika
993
 • Yer Bilimleri
 • Klimatoloji (İklimbilim)
Evrim Ağacı Akademi: Ekosistemler ve Biyosfer Yazı Dizisi

Bu yazı, Ekosistemler ve Biyosfer yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Ekosistemlerde Enerji Akışı ve Besin Ağları: Büyük Balık Küçük Balığı, Daha Büyük Balık ise Büyük Balığı Yer!" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Dünya'da bulunan biyomlar, kara temelli karasal biyomlar ve hem okyanus, hem de tatlı su biyomlarını içeren sucul biyomlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Karasal biyomlar da aralarındaki sıcaklık ve yağış miktarı farklarıyla kendi içlerinde 8 ayrı kategoride ele alınmaktadır. Yıllık toplam yağış miktarı ve bu miktarda yaşanan dalgalanmalar, geniş coğrafi bölgelere yayılmış flora ve faunaları etkiler; günlük ve mevsimsel tabanda sıcaklık değişimi ise biyomun coğrafi dağılışının öngörülmesi bakımından önem arz etmektedir. İklim, biyom özelliklerini belirleyen en önemli faktördür; dolayısıyla büyük ölçüde benzer biyomlar, benzer iklimlere sahip başka yerlerde de gözlemlenebilmektedir. Akdeniz boyunca uzanan ve Akdeniz iklimine sahip alanlar, bunun bir örneğidir.

Bununla beraber Dünya'da Antarktika, Grönland ve sıradağlar gibi daimi buzullarla kaplı alanlar, çöller gibi çok düşük yağış alan bölgeler de bulunmaktadır. Bu bölgeler, yaşamı hiç veya çok az oranda desteklemeleri sebebiyle biyom olarak kabul edilmez.

Tüm Reklamları Kapat

Dünya'nın sekiz karakteristik biyomunun her biri tipik sıcaklık ve yağış miktarlarıyla belirlenmektedir. Görsele kutup buzul ve dağ bölgeleri de dahil edilmiştir.
Dünya'nın sekiz karakteristik biyomunun her biri tipik sıcaklık ve yağış miktarlarıyla belirlenmektedir. Görsele kutup buzul ve dağ bölgeleri de dahil edilmiştir.
Libre Texts

Tropik Orman İklimi

Aynı zamanda "tropikal ıslak ormanlar" olarak da adlandırılan tropikal yağmur ormanları, ekvatoral bölgelerde bulunur ve en yüksek tür çeşitliliğine sahip biyomlardır. Bu biyolojik çeşitlilik hala tamamen aydınlatılamamıştır ve ağaç kesimi, tarım amaçlı ormansızlaştırma gibi beşeri faaliyetler, bu biyomları ve içerdikleri türleri olağanüstü bir tehdit altına sokmaktadır.

Tropikal yağmur ormanları, barındırdığı bu bitki, hayvan ve başkaca organizma çeşitliliğinin ürettiği, henüz potansiyeli keşfedilememiş kimyasallar nedeniyle "doğanın eczanesi" olarak görülmektedir. Burada bulunan bitki örtüsü, yapraklarını bir mevsimde döken ormanların ağaçlarının aksine, yıl boyunca dökülen geniş yaprakları ve yayılan kökleri olan bitkilerle karakterizedir. Bu ormanlar yıl boyunca "hepyeşildir" (İng: "evergreen").

Tüm Reklamları Kapat

Tropikal yağmur ormanlarının sıcaklık ve güneş ışığı profilleri, ekvatordan daha uzak diğer karasal biyomlara kıyasla daha sabittir ve ortalama sıcaklıklar 20°C ila 34°C arasında değişir. Bu biyomlarda mevsimsel sıcaklıklar sabittir; dolayısıyla bu biyomlarda, diğer biyomlarda görülen mevsimsel büyümenin aksine bitkilerin yıl boyunca büyümesi mümkün olmaktadır. Bunun da yanında güneş ışığı miktarının da günde 11-12 saat aralığında sabit olması, bitkilerin güneşten daha fazla faydalanmasını sağlayarak büyüme sürelerini uzatır.

Tropikal yağmur ormanlarında 30 cm'den daha fazla yağışın olabildiği yağışlı ayların yanı sıra 10 cm'den daha az yağışın olduğu kurak aylar da gözlemlenmektedir. Yıllık toplam yağış miktarı, bu değişimlere bağlı olarak 250 cm ile 450 cm arasında değişmektedir. Bununla beraber tropik bir yağmur ormanının en kurak ayı, çöller gibi başkaca biyomların bir yıl içerisinde aldığı toplam yağış miktarını yine de aşabilmektedir.

Bu etmenler çerçevesinde hızlı bitki büyümesini destekleyen tropikal yağmur ormanlarında yüksek net birincil üretkenlik görülür. Buna karşın yüksek yıllık yağış miktarları, bu ormanların halihazırda besin maddesi bakımından düşük olan topraklarından besin maddelerini hızla süzmektedir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu ormanlar, bitki örtüsünün dikey olarak katmanlaşması ve her katmanda hayvanlar için farklı yaşam alanlarının oluşması ile karakterizedir. Orman tabanında seyrek bir bitki tabakası ve çürüyen bitki maddeleri bulunur. Bu katmanın üzerinde ise kısa, çayır yapraklarından oluşan bir alt tabaka bulunur. Bu alt tabakanın üzerinde de bir ağaç tabakası yükselir ve en üstte dal ve yapraklardan oluşan kapalı bir üst gölgelik bulunur. Bazı ağaçlar, bu kapalı üst gölgeliği aşabilmektedir. Bu katmanlar, tropikal ıslak ormanlarda yaşayan çeşitli bitkiler, hayvanlar ve diğer organizmalar için yiyecek ve barınak bakımından çok çeşitli ve karmaşık yapılı habitatlar sağlar. Bazı organizmalar, yerden birkaç metre yukarıda yaşar ve nadiren orman tabanına inerler.

Yağmur ormanları, tropik bölgelerdeki tek orman biyomu değildir; bu bölgelerde farklı uzunluklarda kurak mevsimlerle karakterize edilen tropik kuru ormanlar da bulunmaktadır. Bu ormanlarda genellikle kurak mevsim süresince bir dereceye kadar yaprak kaybı gözlemlenir. Uzun boylu ağaçların bu şekilde yaprak kaybetmesi, gölgeliklerin açılmasına ve orman tabanına güneş ışığı girmesine olanak tanıyarak tropikal yağmur ormanlarında bulunmayan, zemin seviyesinde sıkı çalılıkların büyümesini sağlar. Geniş tropikal kuru ormanlar, Madagaskar dahil olmak üzere Afrika, Hindistan, Güney Meksika ve Güney Amerika'da bulunmaktadır.

Amazon Nehri yakınlarındaki Madre de Dios ormanlarında da gözlemlenebildiği gibi tropik ıslak ormanlarda tür çeşitliliği oldukça yüksektir.
Amazon Nehri yakınlarındaki Madre de Dios ormanlarında da gözlemlenebildiği gibi tropik ıslak ormanlarda tür çeşitliliği oldukça yüksektir.
R. Garcia

Savan İklimi (Subtropikal İklim)

Savanlar, ortalama 24°C -29°C arasında değişen sıcaklıklara ve 51-127 cm yıllık yağış miktarına sahip; sıcak, dağınık ağaçların ve otlakların bulunduğu tropikal alanlardır. Bu biyomlar, uzun süren bir kurak mevsimlere sahne olmaktadır ve bu kuraklık, yangınlar için uygun bir ortam yaratmaktadır. Bu da bu biyomlarda ağaçların seyrekleşmesine, zemini otlar ve forbların (çimen dışı otların) domine etmesiyle sonuçlanır. Biyom florası, yangınlardan sonra bitkilerin hızla filizlenmelerini mümkün kılan gelişmiş kök sistemlerine sahiptir.

Pixabay

Çöl İklimi

Subtropikal çöller, 15° ile 30° kuzey ve güney enlemleri arasında, Yengeç ve Oğlak dönencelerini merkez alan bölgelerdir. Bu bölgeler, sıklıkla dağlık bölgelerin rüzgar yönünde esen veya rüzgaraltı kısımlarında, yani yağmur gölgelerinde bulunur. Dağlık alanlar, hakim rüzgarların su içeriğini kaybetmesine sebep olarak bu bölgeleri kurutmaktadır. Bu durum, Mohave ve Sonoran çölleri gibi Kuzey Amerika çöllerinde tipik olarak gözlemlenmektedir. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü veya güneybatı Afrika'daki Namib Çölü gibi başkaca çöller ise bu enlemlere inen yüksek basınçlı kuru hava nedeniyle kurumaktadır.

Subtropikal sıcak çöllerde buharlaşma, genellikle yağış miktarını aşmaktadır ve gündüz toprak yüzeyi sıcaklıkları 60°C'yi aşmakta; gece sıcaklıkları ise 0°C'ye kadar düşebilmektedir. Sıcaklığın bu kadar düşmesi, havada toprak yüzeyinin radyatif soğumasını engelleyecek çok az su buharı bulunması ile açıklanmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Subtropikal çöller, 30 cm'den daha az olan düşük yıllık yağış miktarı, çok az aylık değişim ve öngörülemeyen yağışlar ile karakterizedir. Bu bölgeler bazı yıllar az, bazı yıllar fazla miktarda yağış almaktadır. Orta Avustralya ve kuzey Afrika'da bulunan subtropikal çöllerde ise yıllık yağış miktarı 2 cm'ye kadar düşebilir.

Bu biyomun düşük tür çeşitliliği, düşük ve öngörülemeyen yağış miktarıyla yakından ilişkilidir. Çölde yaşayan türler, bu düşük çeşitliliğe rağmen zorlu çevre koşullarına olağanüstü şekillerde adapte olmuştur.

Aşırı kurak çöllerde birkaç yıl yaşayabilen, çok yıllık bitki örtüleri bulunmamakta; bu bitki örtüsü yerine hızlı büyüyen, yağış olduğunda çoğalan, ardından da ölen tek yıllık bitkilerle karşılaşılmaktadır. Bu tür bitkiler, derin kökler, az sayıda yaprak ve su depolama özelliğine sahip gövdeler gibi suyu koruyan adaptasyonlarla karakterizedir. Çöldeki tohumlu bitkiler, yağmurlar arasında uzun süre dayanabilen tohumlar üretir. Subtropikal çöllerdeki hayvan türlerinin çoğunluğu ise sıcak gündüz saatlerini toprağın altında geçiren, gece yaşamına adapte olmuş türlerdir.

Gezegenimizdeki en yaşlı çöl ise muhtemelen 55 milyon yıldan fazla bir süredir kurak olan Namib Çölü'dür. Bu çöl, yaşı itibariyle birçok türün gelişimine sahne olmuştur ve endemik türler içermektedir. Örneğin, alışılmışın dışında bir tohum yapısına sahip Welwitschia mirabilis, bütün bir bitki takımının günümüze ulaşan tek türüdür ve bu çölde yaşamaktadır. Bu bitkinin yanında Namib'e endemik olduğu düşünülen beş sürüngen türü de bulunmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Subtropikal çöllere ek olarak, kış aylarında sıcaklığın dondurucu seviyelere düştüğü ve yağışların yalnızca kar yağışı şeklinde olduğu soğuk çöller de vardır. Bu çöllerin en büyükleri, Çin'in kuzeyinde ve Moğolistan'ın güneyinde bulunan Gobi Çölü, Çin'in batısındaki Taklamakan Çölü, Türkistan Çölü ve ABD'deki Büyük Havza Çölü'dür.

Birçok çöl bitkisi, su kaybını önlemek adına küçük yapraklıdır veya hiç yaprakları bulunmaz. Big Bend Milli Parkı - Teksas'taki Chihuahuan Çölü'nde bulunan bu bitkinin yaprakları, yalnızca yağmurlardan sonra açar ve dökülür.
Birçok çöl bitkisi, su kaybını önlemek adına küçük yapraklıdır veya hiç yaprakları bulunmaz. Big Bend Milli Parkı - Teksas'taki Chihuahuan Çölü'nde bulunan bu bitkinin yaprakları, yalnızca yağmurlardan sonra açar ve dökülür.
Wikimedia Commons

Fundalık İklimler

Fundalık iklimi, aynı zamanda çalılık orman iklimi olarak da adlandırılır ve Kaliforniya'da, Akdeniz'in tamamında ve Avustralya'nın güney kıyısı boyunca gözlemlenir. Bu biyomda yıllık yağış miktarı, 65 cm ila 75 cm arasında değişir ve yağmurun büyük kısmı kışın gerçekleşir. Yazlar çok kurak geçer ve birçok fundalık bitki, yaz boyunca dormant haldedir. Fundalık bitki örtüsüne periyodik yangına adapte olmuş çalılar hakimdir; bazı bitkiler sadece sıcak bir yangından sonra filizlenen tohumlar üretir. Bir yangından sonra geride kalan küller, toprağı gübreleyen ve bitkilerin yeniden büyümesini sağlayan nitrojen gibi besinler açısından zengindir. Yangın, bu biyomların korunmasının rol oynayan doğal bir etmendir; ancak ABD'de bu biyomda bulunan insan yerleşimlerini sıklıkla tehdit etmektedir.

Fundalık iklimlere çalılar hakimdir.
Fundalık iklimlere çalılar hakimdir.
M. Vieira

Ilıman Çayır İklimi

Ilıman çayır iklimi, orta Kuzey Amerika'da çayır; Avrasya'da step iklimi olarak bilinmektedir. Bu iklimde sıcak yazlar ve soğuk kışlar gözlemlenir ve sıcaklıkta belirgin yıllık dalgalanmalar gözlemlenir. Bu dalgalanmalar, bitkilerin büyüme dönemlerini ilkbahar, yaz ve sonbahar olmak üzere belirli mevsimler ile sınırlandırmaktadır.

Bu iklimin yaşandığı bölgelerde nehir ve akarsuların yakınında yetişen ağaçlar haricinde çok az ağaç bulunur ve baskın bitki örtüsü otlardır. Bu ağaçsızlık durumu, yıllık 25.4 cm ile 88.9 cm arasındaki yağış miktarı, sık yaşanan yangınlar ve otlamadan doğrudan etkilenmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yeni Gerçekçilik Manifestosu

“Hatalarımızdan ders alırız ya da en azından başkaları ders alır. Hakikate veda ederek, ‘İktidar’a karşılıksız bir armağan vermekle kalmaz, büyük ölçüde insanın yanılsama ve büyüye karşı elindeki yegâne özgürleşme şansından –yani gerçekçilikten– vazgeçmiş oluruz.”

Kıta felsefesi geleneği içinde gerçekçiliğe dönüş çağrısını ilk yapanlardan İtalyan felsefeci Maurizio Ferraris’in bu çalışması postmodernizmin özgürleştirici amaçlarla çıktığı yolun bugün içinde bulunduğumuz itaat düzenine nasıl vardığını Nietzsche’den Heidegger’e, Foucault, Lyotard, Feyerabend’den Derrida’ya uzanan bir hatta ele alıyor.

Kitap bir postmodernizm eleştirisi ortaya koymakla birlikte postmodernizmin ideolojik sonuçlarından yararlanan; gerçek dünyanın reality show’a, eleştirinin dedikoduya, umudun endişeye, kesinliğin belirsizliğe ve inkârın genel bir tavra dönüştüğü hakikat sonrası çağdan beslenen popülizmin felsefi temellerini de gösteriyor ve çıkış yolu için ne pozitivizme ne postmodernizme yaslanan bir eleştirel felsefeyi yeniden gündeme getirme amacı taşıyor. Ferraris için yeni gerçekçilik eleştirel bir yön değişiminin adı, bununla toplumsal gerçekliği somut bir analiz ve dönüşüm zeminine dönüştürebilmek adına maskenin ardında başka maskeler aramak yerine örtüyü kaldırmayı öneriyor. Aslında bu çağda işe koşabileceğimiz felsefenin imkânlarını sorguluyor.

Devamını Göster
₺52.00
Yeni Gerçekçilik Manifestosu

Bölgenin bitki örtüsü oldukça yoğundur ve toprakları verimlidir; zira toprağın altı, çayırların kök ve rizomları (yeraltı sapları) ile sıkıca döşenmiştir. Kökler ve rizomlar, bitkilerin toprağa tutunmasını sağlamanın yanında bitkiler öldüğünde toprağın organik niteliğinin (humus) yenilenmesinde de rol oynar.

Bufalo olarak bilinen Amerika bizonu (Bison bison), Amerika çayırlarını yüksek nüfuslarıyla domine etmiş bir hayvandır.
Bufalo olarak bilinen Amerika bizonu (Bison bison), Amerika çayırlarını yüksek nüfuslarıyla domine etmiş bir hayvandır.
J. Dykinga, USDA ARS

Ilıman çayır iklimlerinde sık yaşanan bir afet olan yangınlar, yıldırım çarpmasıyla meydana gelmektedir. Bununla beraber, Kuzey Amerika çayırlarında gözlemlenen bu yıldırım kaynaklı yangınların yanında insanların da kasıtlı olarak orman yangınlarına sebep olduğu düşünülmektedir. Bu iklimlerde şu veya bu kaynaklar ile doğan yangınlar söndükten sonra flora, çalılık ve sık ormana dönüşür. Dolayısıyla bu bölgelerin restorasyonu veya yönetimi, ağaçların kontrollü yangınlar yoluyla büyümesinin bastırılmasını ve çayırların korunmasını içerir.

Ilıman Orman İklimi

Ilıman orman iklimi, orta enlem bölgelerinde bulunur ve Kuzey Amerika'nın doğusu, Batı Avrupa, Doğu Asya, Şili ve Yeni Zelanda'da gözlemlenen en yaygın biyomdur. Sıcaklıklar -30°C ile 30°C arasında değişir. Yıllık periyodda donma noktasının altına kadar düşen bu sıcaklıklar, bölgede bulunan bitkilerin büyüme mevsimlerini ilkbahar, yaz ve erken sonbahar ile kısıtlar. Yağış, yıl boyunca görece sabittir ve 75 cm ile 150 cm arasında değişmektedir.

Biyomun baskın bitkileri yaprak döken ağaçlardır; ancak biyomda az sayıda hepyeşil kozalaklı ağaç da bulunmaktadır. Yaprak döken ağaçlar, her sonbaharda yapraklarını döker ve kışı yapraksız geçirir. Dolayısıyla dormant geçen kış dönemi boyunca bölgede çok az fotosentez gerçekleşir. Her bahar döneminde sıcaklığın artmasıyla yeni yapraklar yetişir. Bununla beraber, dormant periyod nedeniyle ılıman orman iklimlerinin net birincil üretkenliği, tropikal yağmur ormanlarının üretkenliğine kıyasla daha azdır ve bu iklimde daha az türde ağaç gözlemlenir.

Ilıman ormanlardaki ağaçlar, yapraklarını saçarak zeminin büyük bir kısmını gölgeler; ancak ılıman ormanlardaki ağaçlar tropikal yağmur ormanlarındaki ağaçlar kadar uzun değildir. Dolayısıyla bu biyomda, tropikal yağmur ormanlarına göre daha fazla güneş ışığı zemine ulaşır. Bu da ılıman ormanların topraklarının tropikal yağmur ormanlarına kıyasla inorganik ve organik besinler açısından daha zengin olmasıyla sonuçlanmaktadır. Buna ek olarak ılıman ormanlar, tropikal ormanlardan daha az yağış almakta, orman zemininde bulunan kalın yaprak çöpü tabakası ve besinler daha az süzülmektedir. Yaprak örtüsü, çürüme yoluyla besinlerin toprağa geri dönmesini; toprağın erozyona karşı korunmasını, toprak örtüsünün yalıtımını sağlamanın yanında omurgasızlar ve bu omurgasızları avlayan türler için de bir habitat oluşturmaktadır.

Yaprak döken ağaçlar, ılıman orman iklimlerinde baskın ağaç türüdür.
Yaprak döken ağaçlar, ılıman orman iklimlerinde baskın ağaç türüdür.
O. Herold

Kutupaltı (Boreal) Orman İklimi

Tayga, kutupaltı ve iğne yapraklı orman olarak da bilinen boreal ormanlar, Kanada, Alaska, Rusya ve Kuzey Avrupa'nın büyük bir bölümünde, kabaca 50° ve 60° kuzey enlemleri arasında ve Kuzey Yarımküre boyunca sıradağlarda, belirli bir yüksekliğin üzerinde (ve ağaçların yetişemediği yüksek rakımların altında) bulunur. Bu biyomda kışlar soğuk ve kurak, yazlar ise kısa, serin ve yağışlı geçer. Yıllık yağış 40 cm ila 100 cm arasındadır ve genellikle kar şeklindedir. Bu bölgelerdeki düşük sıcaklıklar, buharlaşmanın çok az ölçüde yaşandığı anlamına gelir.

Boreal ormanındaki uzun ve soğuk kışlar, çam, ladin ve köknar gibi soğuğa dayanıklı, iğne yapraklı, yaprak dökmeyen ve kozalaklı ağaçların baskınlığıyla sonuçlanmıştır. Bu türlerdeki yaprak dökmeyen ağaçlar, yaprak döken ağaçlara göre fotosenteze daha erken başlar; zira iğne şeklindeki yaprakların ısınması, geniş yapraklara kıyasla daha kolaydır ve daha az güneş enerjisi gerektirir. İğne yapraklı ağaçların bir başka avantajı da boreal ormanlardaki toprakların asidik olması ve daha az azot içermesidir. Yaprak oluşumu için ciddi miktarda azot gerekmektedir; dolayısıyla yaprak döken ağaçlar her yıl yeni bir dizi yaprak oluşturmak zorunda iken iğne yapraklı ağaçlarda böyle bir koşul bulunmamaktadır. Bütün bu etmenler, boreal ormanlarda bulunan iğne yapraklı ağaçların, yaprak döken ağaçlara kıyasla daha hızlı büyümesiyle sonuçlanmaktadır.

Boreal ormanların net birincil üretkenliği, ılıman ve tropikal ıslak ormanlara kıyasla daha düşüktür; zira boreal ormanlarda bulunan ağaçlar, yavaş büyüme ve uzun ömürlü olma eğilimindedir. Bu da bu iklimlerin toprak üstü biyokütlesinin yüksek olduğu anlamına gelir.

Boreal ormanlar, tipik olarak bir ağaç katmanı ve bir zemin katmanından oluşmaktadır, yani bu ormanlar, tropikal yağmur ormanlarında veya ılıman ormanlarda görülen katmanlı orman yapısından yoksundur. Bu da bu ormanların, ılıman ve tropikal yağmur ormanlarına kıyasla daha sınırlı bir tür çeşitliliğine sahip olduğu anlamına gelir.

Bu ormanların son dezavantajı da kozalaklı ağaçların iğnelerinin geniş yapraklara kıyasla daha yavaş çürümesidir. Çürüme yavaşlığı, daha az besinin toprağa geri dönmesine sebep olur. Buna bağlı olarak da bitki büyüme hızı yavaşlar.

Tüm Reklamları Kapat

Boreal (tayga) ormanı, kısa ve kozalaklı ağaçlara sahiptir.
Boreal (tayga) ormanı, kısa ve kozalaklı ağaçlara sahiptir.
L. B. Brubaker, NOAA

Arktik Tundra İklimi

Arktik tundra, yarı arktik boreal ormanların kuzeyinde yer alır ve Kuzey Yarımküre'nin Arktik bölgelerinde görülmektedir. Tundra ormanları, dağlarda ağaç çizgisinin üzerindeki yüksekliklerde de karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgelerde gözlemlenen ortalama kış sıcaklığı -34°C ve ortalama yaz sıcaklığı 3°C-12°C'dir. Arktik tundra ikliminde bulunan bitkiler, yaklaşık 50-60 günlük kısa bir büyüme mevsimine sahiptir. Ancak bu süre zarfında neredeyse 24 saat gün ışığı alırlar ve böylelikle hızla büyüyebilirler. Arktik tundra iklimi, 15-25 cm düzeyinde, yani düşük ve çok az değişen miktarda bir yağış almaktadır. Bu ormanlarda, boreal ormanlarda da olduğu gibi düşük sıcaklıklar buharlaşmayı büyük ölçüde engellemektedir.

Arktik tundradaki bitkiler genellikle yere yakındır ve bölge florası alçak çalılar, otlar, likenler ve küçük çiçekli bitkilerden oluşmaktadır. Tür çeşitliliği azdır, net birincil üretkenlik ve toprak üstü biyokütle düşüktür. Arktik tundra toprakları, permafrost olarak adlandırılan, yıl boyunca donuk halde bulunan bir buz formunda olabilir. Donmuş toprak, köklerin toprağın derinliklerine nüfuz etmesini imkansız hale getirir ve organik maddenin çürümesini yavaşlatarak besin salınımını engeller. Kısa yaz aylarında sıcaklıkların artması, günlerin uzaması ve bu donmuş topluğun erimesi, bitkilerin başta su olmak üzere gereksinimlerini karşılar ve bir bitki patlamasının yaşanmasına aracı olur.

Çalı söğüdü gibi alçakta büyüyen bitkiler, yaz aylarında tundra ikliminin gözlemlendiği bölgeleri domine eder.
Çalı söğüdü gibi alçakta büyüyen bitkiler, yaz aylarında tundra ikliminin gözlemlendiği bölgeleri domine eder.
ANWR, USFWS

Özet

 • Dünya, karasal ve sucul biyomlara sahiptir.
 • Sucul biyomlar, hem tatlı su hem de deniz ortamlarını içerir.
 • Karasal biyomlar; tropikal yağmur ormanları, savanlar, subtropikal çöller, fundalık, ılıman otlaklar, ılıman ormanlar, boreal ormanlar ve Arktik tundra olmak üzere sekiz ana kategoride ele alınmaktadır.
 • Benzer iklimlere sahip farklı bölgelerde aynı biyomlar gözlemlenebilmektedir.
 • Sıcaklık, yağış ve bu faktörlerin yıl içinde gösterdiği değişimler, karasal biyomların flora ve faunasını şekillendiren temel abiyotik faktörlerdir.
 • Ilıman otlaklar ve ılıman ormanlar gibi bazı biyomlar, yıl boyunca değişen soğuk ve sıcak hava sebebiyle mevsimsel farklar gösterir.
 • Tropikal yağmur ormanları gibi ılık ve nemli biyomların sıcaklık değerleri, bol su barındırması ve devamlı büyümenin mümkün olması, bu biyomların birincil üretkenliğini yükseltmektedir.
 • Buna karşın çöl ve tundra gibi diğer biyomlarda gözlemlenen su kıtlığı, aşırı soğuk ve sıcaklıklar, bu biyomların birincil üretkenliğini düşürmektedir.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Ekosistemler ve Biyosfer Yazı Dizisi

Bu yazı, Ekosistemler ve Biyosfer yazı dizisinin 3. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Ekosistemlerde Enerji Akışı ve Besin Ağları: Büyük Balık Küçük Balığı, Daha Büyük Balık ise Büyük Balığı Yer!" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
21
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Tebrikler! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/04/2023 01:39:33 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13726

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Jeoloji
Metal
Kırmızı
Botanik
Dünya Dışı Yaşam
Çalışma
Sars
Ay Görevleri
Endokrin Sistemi
Salgın
Cinsiyet
Müzik
Astronomi
Sağlık Bilimleri
Cinsel Yönelim
Antikor
Alkol
Kamuflaj
Einstein
Fizik
Samanyolu Galaksisi
Elektromanyetizma
Hızlı
Hayatta Kalma
Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması (Cmb)
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Size Özel
Güncel
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
L. Texts, et al. Karasal Biyomlar: Karasal Hayvanların Yaşadığı Farklı Ekosistemler Nelerdir?. (2 Ocak 2023). Alındığı Tarih: 1 Nisan 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13726
Texts, L., Karagözoğlu, M. (2023, January 02). Karasal Biyomlar: Karasal Hayvanların Yaşadığı Farklı Ekosistemler Nelerdir?. Evrim Ağacı. Retrieved April 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13726
L. Texts, et al. “Karasal Biyomlar: Karasal Hayvanların Yaşadığı Farklı Ekosistemler Nelerdir?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 02 Jan. 2023, https://evrimagaci.org/s/13726.
Texts, Libre. Karagözoğlu, Mert. “Karasal Biyomlar: Karasal Hayvanların Yaşadığı Farklı Ekosistemler Nelerdir?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, January 02, 2023. https://evrimagaci.org/s/13726.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.