Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Işık, Farklı Ortamlarda Neden Yavaşlıyor? Işığı Tamamen Durdurmak Mümkün mü?

Işık, Farklı Ortamlarda Neden Yavaşlıyor? Işığı Tamamen Durdurmak Mümkün mü? ZME Science
14 dakika
5,365
 • Elektromanyetizma
 • Klasik Elektrodinamik

Işık, 1 saniyede 299.792.458 metre yol alabilir.[1], [2], [3] Yani kabaca 1 saniyede 300 milyon metre... Saatte 1 milyar kilometre. Bu, Dünya etrafında 1 saniyede 7 tura karşılık gelir! Dolayısıyla ışığın 32 santimetre uzunluğundaki 2 litrelik bir kola şişesinin bir ucundan diğerine ulaşması 1 nanosaniye sürer. 1 saniyenin milyarda biri...

Siz, modern bir videoyu en yüksek ayarlarda izlerseniz, genellikşe saniyede 60 tane fotoğraf karesi görürsünüz ("60 fps" denen kavram budur). Bu yüksek hızlı kare değişimini beyniniz fark edemez ve bu nedenle o fotoğraf karelerini, "akan bir video" gibi algılarsınız. Eğer saniyede 60 kare değil de, saniyede 1 milyar kare kaydeden bir kameramız olsaydı, bir ışık huzmesinin kola şişesinin bir ucundan girdiği ânı görebilirdik ama bir sonraki karede ışık çoktan diğer uca ulaşmış olurdu. Bu, az çok şöyle gözükürdü:

Bu Reklamı Kapat

MIT Media Lab

Dolayısıyla daha da hızlı bir kameraya ihtiyacımız var. 1 saniyede 1 trilyon kare kaydettiğimizi düşünün. Bu durumda ışık, kola şişesinin bir ucundan diğerine ulaşana kadar 1000 civarında kare yakalayabilirdik. Bu kareleri biraz yavaşlatırsak göreceğimiz, bu olurdu:

MIT Media Lab

Ufak bir ışık huzmesinin şişe boyunca hareketi... Bu, MIT Medya Laboratuvarı araştırmacıları tarafından gözlenmiştir.[4]

Bu Reklamı Kapat

Ama bu, elbette ışığı gerçekten yavaşlatmak değildir. Sadece ışığın gerçek hızını kaydetmiş ve o kaydı yavaşlatmış oluruz. Sizin bir yerden bir yere koştuğunuz bir videoyu 2 kat hızlı oynatırsak, sizi 2 kat hızlandırmış olmayız. Veya ışığın hareketine yönelik videoyu 2 kat hızlandırırsak, ışık hızını aşmış olmayız. Çünkü Evren'deki ışık hızı limiti, ışığın kendisiyle ilgili bir özellikten ziyade, Evren'in dokusuyla ilgili bir durumdur. Bu hız limiti, bilgi transferini sınırlandıran bir limittir. Videoyu 2 kat hızlı oynattığınızda, o videodaki ışığın taşıdığı bilgiyi 2 kat hızlı aktarmış olmazsınız. Dolayısıyla hız limiti aşılmamış olur.

Farklı Ortamlarda Işık Hızı ve Işığı Durdurmak

Işığın hızı saniyede 300 milyon metre olduğu bilgisi, sadece vakumda iken doğrudur.[5] Yani uzay boşluğunda hiçbir atomun var olmadığı, sadece elektrik ve manyetik alanlar gibi uzay-zaman dokusuna kuantum niteliği kazandıran alanların bulunduğu bir ortamda, ışık bu hızda hareket eder.[6], [7]

Ama Dünya gibi gezegenler, vakumda değillerdir. Gezegenimizde bolca madde bulunur. Atmosferi oluşturan gazlar, canlıların saçtığı moleküller, gezegeni oluşturan sıvı ve katılar, ışığın aşması gereken engeller yaratır. Bu ortamlarda ışığı takip ettiğimizde, hızının saniyede 299 milyon 792 bin 458 metre olmadığını görürüz. Örneğin ışığın hızı atmosferde bundan sadece on binde 3 daha yavaştır (299.702.547). Suya girdiğinde, bu hız birden %25 azalır. Camda, %33 yavaşlar. Aşağıda, bir dizi ortamda ışığın hızını görebilirsiniz.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Farklı Ortamlarda Işık Hızı
Farklı Ortamlarda Işık Hızı

Görebileceğiniz gibi bu listeye eklediğimiz ortamlar arasında en yavaşı, saniyede 115 milyon 394 bin 791 metre hızla kurşundur. Ama ışığı bundan çok daha fazla yavaşlatmak mümkündür. Örneğin bundan 20 sene kadar önce Harvard ve Cambridge'den bilim insanları, maddenin mutlak sıfırda aldığı Bose-Einstein Yoğuşuğu adı verilen çok özel bir hâlinden faydalanarak, ışığı saatte 60 kilometreye kadar yavaşlattılar.[8] Bu, arabanızla rahatlıkla erişebildiğiniz bir hızdır. Örneğin Usain Bolt, 2009'da saatte 45 kilometre hıza erişmişti.[9] Yani biraz daha zorlasa, ışığın en yavaş hallerinden birini geçebilecekti. Bu bakımdan, Bolt'un neredeyse ışık hızında gittiği söylenebilir.

Bu tarihi başarıdan 2 sene sonra bilim insanları 1 saniyeden çok daha kısa bir süreliğine ışığı tamamen durdurmayı başardılar.[10] 2013'te Georgia Teknik Üniversitesi araştırmacıları 16 saniye boyunca ışığı dondurmayı başardılar.[11] Aynı yıl Darmstadt Üniversitesi 1 dakika boyunca ışığı hapsetmeyi başardılar.[12] Bu, ileride uzun menzilli kuantum ağlar inşa ederken kullanılabilir veya ışık yardımıyla kuantum veri depolama teknolojilerini mümkün kılabilir.[13]

Daha önce de anlattığımız gibi, ışık hızını 2 diğer temel sabitten çıkarabilmekteyiz: Manyetik geçirgenlik (μ0\mu_0) ve elektrik geçirgenlik (ε0\varepsilon_0) sabitleri. Maxwell Denklemleri'ne göre vakumda ışık hızının ne olacağını, elektrik ve manyetik alanların birbirini beslemesi belirlemektedir. Bu durumda, nasıl olup da farklı ortamlarda ışık hızının farklı olabildiğini merak edebilirsiniz? Çünkü daha önceden de vurguladığımız gibi, elektromanyetik dalga birbirini besleyecek dengede olmazsa, ışığın sönmesi gerekir.

Ancak bu durumla karşılaşmayız, çünkü sözünü ettiğimiz manyetik geçirgenlik ve elektrik geçirgenlik sabitleri, vakumda tanımlı sabitlerdir. Vakum olmayan her ortamda, bu sabitlerin de değeri değişmektedir: Hava için farklı, cam için farklı, kurşun için farklı... Buna, göreli manyetik geçirgenlik (İng: "relative permeability") ve göreli elektrik geçirgenlik (İng: "relative permittivity") denmektedir.[14], [15] Bunlar, şöyle hesaplanır:

μr=μμ0\LARGE{\mu_r=\frac{\mu}{\mu_0}}

Bu Reklamı Kapat

εr(ω)=ε(ω)ε0\LARGE{\varepsilon_r(\omega)=\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0}}

Burada lise fizik veya üniversitede giriş düzeyindeki fizik dersleriyle kurabileceğiniz bir bağlantı, göreli elektrik geçirgenliğinin eski adının dielektrik sabiti olduğudur. Kapasitörler ile ilgili hesaplamalarda karşımıza çıkan "sığa" hesabında, C=4πε0RC=4\pi\varepsilon_0R gibi formüllerde kullandığımız veya kimi zaman κ\kappa şeklinde karşımıza çıkan dielektrik sabiti, işte elektrik alanın vakumdaki veya farklı ortamlardaki geçirgenliği ile ilgilidir.

Eğer bu değerlere göre ışığın hızını farklı ortamlarda hesaplarsanız, vakum harici bu ortamlarda elektromanyetik dalgayı sürdürecek hızın da saniyede 300 milyon metrenin altında olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu ortamlarda ışık hızı (ve diğer tüm elektromanyetik dalgalar), kendini sürdürebilmeleri için var olan tek hızda hareket etmektedirler - ki bu hız, yukarıdaki tabloda farklı ortamlar için verilmiştir.

Kırılma İndisi Nedir?

Tüm bunlar kafanızı karıştırdıysa, hepsini yine lise fizik derslerinden aşina olduğunuz tek bir sayıya indireceğiz ve birdenbire hepsi çok daha anlaşılır hale gelecek.

Bu Reklamı Kapat

Örneğin camdaki elektrik ve manyetik geçirgenlik sabitlerinden yola çıkarak veya cam ile yaptığınız deneyler sonucunda ışık hızını saniyede 194 bin 670 bin 427 metre olarak buldunuz diyelim. Sonrasında vakumdaki ışık hızı sabitini, ışığın cam içindeki hızına böldüğünüzde, 1.54 gibi bir sayı çıkacaktır. Vakumda bu sayı 1, havada 1.0003, suda 1.33, elmasta 2.42, kurşunda 2.6 olur Bu sayılar daha tanıdık geldi mi?

Farklı Ortamlar İçin Kırılma İndisi
Farklı Ortamlar İçin Kırılma İndisi

Lisede fizik okuyanlar, bu sayıyı "kırılma indisi" olarak gördüler. Meşhur Snell Yasası'nı hatırladınız mı? Snell Yasası, ışığın farklı ortamlardan geçerken ne kadar kırıldığını belirleyen basit ve zarif bir doğa yasasıdır ve şöyle ifade edilir:

n1n2=sin⁡θ2sin⁡θ1\LARGE{\frac{n_1}{n_2}=\frac{\sin{\theta_2}}{\sin{\theta_1}}}

İşte o sınav sorularını çözerken kullandığınız n1n_1 ve n2n_2 gibi sayılar, ışığın bu farklı ortamlardaki hızından gelmektedir. Vakumdaki ışık hızını ortamdaki ışık hızına böldüğünüzde, kırılma indisini bulursunuz.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Dünya Küresi: Antik, 30 cm, Işıklı

Dünyanın siyasi durumunu eskitme harita tekniği ile geçmişi ve bugünü bir arada sunan “Işıklı Antik Küre”miz ofislerin vazgeçilmez bir aksesuarı niteliğindedir.

 • Harita Türü: Antik
 • Çap: 30 santimetre
 • Işık Durumu: Işıklı
Devamını Göster
₺225.00
Dünya Küresi: Antik, 30 cm, Işıklı

Snell Yasası ve Kırılma İndisi
Snell Yasası ve Kırılma İndisi

Işık, Farklı Ortamlarda Neden Yavaşlar?

Işığın farklı ortamlarda neden yavaş gitmesi gerektiğini, elektromanyetizma sabitleriyle kolayca anlamak mümkündür; dolayısıyla burada aynı matematiğe tekrar girerek işleri karıştırmayacağız. Ancak bu yavaşlamanın "fiziksel" karşılığı nedir? Evren'in dokusu mu değişiyor da ışık yavaşlıyor?

Yani aşağıdaki görselden de görüleceği üzere, mesela havadan cama giren ışık biraz yön değiştirir, o yönde cam boyunca ilerler, sonra normalde gideceği yöne geri döner ve kaymış bir şekilde de olsa yoluna devam eder. Üstelik camdan havaya tekrar çıktığı anda ışık, cama girmeden önceki hızına geri döner. Bu nasıl olur?

Işığın farklı ortamlarda kırılması
Işığın farklı ortamlarda kırılması

Yanlış/Eksik Açıklamalar

İşin doğrusuna geçmeden önce, FermiLab'den Dr. Don Lincoln'ün de yaptığı gibi, derslerde ve ders kitaplarında sıklıkla başvurulan ama yanlış veya en iyi ihtimalle eksik olan 2 yaygın açıklamaya bakış atalım.[16]

Işığın Atomlardan Sekme Gereksinimi

Bununla ilgili en yaygın açıklamalardan biri, daha yoğun bir ortama giren ışığın, ortamdaki yoğun atomlardan sekmek zorunda kalması ve bu sırada yavaşlaması ile ilgilidir.

Bu açıklamaya göre, vakumda "mutlu mesut" yoluna devam eden ışık, birden sudaki veya camdaki atomlara çarpmaya başlar. Bu çarpmanın etkisiyle ışık, bir o atoma bir bu atoma yansır. Bu açıklamaya göre ışık, aslında iki atom arasında yol alırken hep ışık hızında gider; ama o atomlara çarpma anında yön değiştirdiği için, normalde o atomlara çarpmasa olacağından daha uzun bir yol kat etmesi gerekir. Daha uzun yol kat etmek, efektif olarak, ortalamada daha yavaş gitmek gibidir. Dolayısıyla camın bir tarafından girip diğer tarafından çıkan ışığı dışarıdan gözleyen bizler, cam içinde yön değiştirerek yolunu uzatan ve zaman kaybeden ışığın yavaşladığını düşünürüz.

Bu, oldukça saçma bir açıklamadır. Eğer böyle olsaydı, ışık hareket ettiği yönde iyice saçılır ve genişlerdi. Yoluna aynı yönde devam etmesi için hiçbir gerekçe olmazdı. Buna bağlı olarak, şöyle bir saçılım görürdük:

Atomlardan seken ışığın beklenen saçılımı
Atomlardan seken ışığın beklenen saçılımı
Fermilab

Üstelik neden rastgele seken fotonlar hep aynı maddede aynı miktarda yavaşlasınlar? Bir kısmı %30 yavaşlardı, başka bir kısmı daha çok sekmek zorunda kaldığı için %60 yavaşlardı ve ışığın diğer tarafta tüm özellikleri değişirdi. Halbuki bir lazeri havadan cama gönderirseniz, diğer taraftan yine tek bir huzme halinde çıktığını görürsünüz.

Learn & Have Fun

Dolayısıyla bu açıklama, deneysel gözlemlerimizle uyuşmamaktadır. Bu nedenle doğru bir açıklama olarak kabul edilemez.

Işığın Elektronlar Tarafından Emilerek Gecikmesi

Bir diğer açıklama, ışığın atomlara çarpıp saçılması değil de, atomlardaki elektronları uyarmasıyla ilgilidir.

Bu açıklamaya göre ışık, maddenin yoğun olduğu bir ortama girdiğinde bir atoma çarpar ve onun elektronlarını bir üst enerji seviyesine çıkarır. Bu kararsız halde kalamayan elektronlar, normal seviyelerine geri düşerler ve bu düşüş sırasında o iki enerji seviyesi arasındakiyle aynı miktarda enerjiyi foton olarak saçarlar. Sonra ışık, iki atom arasında yine ışık hızına döner, bir diğer atomun elektronlarına çarpar ve süreç tekrarlanır. İlk açıklamada olduğu gibi, burada da olan, tüm bu emilme-saçılma olaylarının biraz zaman almasından ötürü, dışarıdan bakan birine ışığın madde içinde zaman kaybetmiş gibi gelmesidir. Bu da yine, efektif olarak, ortalamada ışığın yavaşlaması anlamına gelir.

Bu Reklamı Kapat

İlkindeki saçmalığı gören, ikincisini de görebilir. Elektronlar ışık tarafından uyarıldıklarında, eski seviyelerine dönerken saçtıkları fotonu herhangi bir yönde fırlatabilirler. Yani elektronlar, fotonun geldiği yönü hatırlayıp da onunla aynı yönde saçmazlar.[17] Dolayısıyla eğer bu açıklama doğru olsaydı, cama giren bir ışık karman çorman bir halde her yöne dağılırdı. Bu, şu tür bir gözleme neden olurdu:

Elektronlar tarafından rastgele yönlerde saçılan ışığın beklenen davranışı
Elektronlar tarafından rastgele yönlerde saçılan ışığın beklenen davranışı
Fermilab

Ayrıca elektronların ne süreyle gecikmeye sebep olduğu da rastgele değişmektedir. Dolayısıyla yine ışık, camın içinde hep aynı gecikmeyi yaşamazdı. Bir diğer problem de, elektronların sadece belli enerjilerdeki fotonları emiyor olmalarıdır. Eğer bu doğru bir açıklama olsaydı, diğer taraftan çıkan ışığın belli dalga boylarının daha fazla, belli dalga boylarının daha az geciktiğini görürdük. Ayrıca camdaki elektronlar ışığı emebilseydi, cam transparan olamazdı. Yani bu yaygın açıklama da gözlemlerimizle ciddi şekilde çelişmektedir ve bu nedenle doğru kabul edilemez.

Doğru Açıklamalar

Her 2 açıklamayı da derslerinizde veya sağda solda duymuş olabilirsiniz. Ama maalesef en kolay açıklamalar, her zaman en doğru açıklamalar olmamaktadır. Hatta bu tür en basit gibi gözüken açıklamalar, çoğu zaman en yanlış açıklamalardır. En azından gerçeği tam olarak yansıtamazlar, onun sadece bir kısmını aktarabilirler.

Gerçekte olanı, birkaç farklı seviyede incelemek mümkündür. Biz, doğru cevaplar arasından en doğrusundan başlayalım. Bu kısımda rehberimiz, Nottingham Üniversitesi Fizik & Astronomi Profesörü Michael Merrifield olacak.[17]

Bu Reklamı Kapat

Işığın Dalga Doğası

Işığı düşünürken her zaman dalga özelliğini hatırlamanız gerekiyor; çünkü ışık, bir elektromanyetik bir dalgadır. Önceki iki açıklama, ışığın parçacık doğasını kullanmaya çalışmaktadır, çünkü bir şeyi "top gibi" düşündüğümüzde, onu daha rahat anlarız ve daha kolay anlatırız. Ama ışığın birçok davranışının temelinde parçacık doğası değil, dalga doğası yatar. Bu nedenle ışığı bir dalga olarak düşünmemiz gerekir.

Aynı şey, elektronlar için de geçerlidir. Bir Elektron, bir elektromanyetik dalga değildir. Ancak daha önceden de anlattığımız gibi, elektromanyetik alanı etkileyen ve değiştiren yüklü parçacıklardır. Işık, bu elektronların içinden geçtikçe, onların bulunduğu elektrik ve manyetik alanları etkiler. Buna bağlı olarak da elektronların hareketi değişir.

Dipol Radyasyonu

Yüklü bir parçacık olan elektron hareket ettiğinde ne olur? Elektrik alan değişir. Elektrik alan değişirse ne olur? Manyetik alan değişir. Manyetik alan değişince ne olur? Elektrik alan değişir. İşte, elektronların ışığa bağlı hareketi, kendi elektromanyetik dalgalarını yaratır. Spesifik olarak, dipol radyasyonu adı verilen bir dalga yaratırlar.[18], [19], [20] Ve ışık dalgaları, geçtikleri ortamda bu yarattıkları dalgalarla etkileşmek zorundalar.

Süperpozisyon

İki dalga üst üste bindiğinde, süperpozisyon adı verilen bir olay yaşanır. Aslında süperpozisyon, dalga boyları ve büyüklerinin toplanabilir nitelikte olduğunu söyleyen bir prensiptir; ancak aynı zamanda kuantum ölçekte yaşanan birçok tuhaf olayın da arkasında bu olgu vardır. Bizim için şimdilik gereken, dalgaların toplanabilir özellikte olmasıdır.

Bu Reklamı Kapat

Fermilab

Örneğin iki dalga tepesi üst üste gelirse, daha büyük bir tepe oluşur. Çukurlar için de durum aynıdır. Bir tepe ve bir çukur üst üste gelirse, dalga sönümlenir ve o noktada dalganın büyüklüğü sıfır olur. Çift Yarık Deneyi gibi meşhur deneylerde karşımıza çıkan en temel olgu budur.

Ama genelde bu konuda bir nokta atlanır: Peki bir tepe ile çukur değil de, bir "tepe" ile "tepe olmayan bir nokta" denk gelirse? Bu durumda, şöyle tuhaf görünümlü bir dalga elde ediyoruz:

Fermilab

Peki bir dalga diğerine göre farklı bir hızda ("fazda") hareket ediyorsa ne olurdu? Böyle bir durumda, sürekli farklı noktalar, farklı noktalarla üst üste binerdi. Bu, yaklaşık olarak şöyle gözükürdü:

Fermilab

Bu görselde dikkatinizi çekmiş olabileceği gibi, bu yeni dalganın sadece şekli tuhaf değildir. Aynı zamanda hızı da iki dalganın hızından farklıdır.

Bu Reklamı Kapat

Ewald-Oseen Yok Oluş Teoremi

İşte bu, aslında doğrudan sorumuzun cevabını vermektedir. Aslında ışığın hızı hiçbir noktada değişmez. Elektronların yarattığı dalgaların da hızı aynıdır. Ama ışık, elektronlarla dolu bir ortamdan geçerken, o elektronları hareket ettirip yeni dalgalar oluşturur.

Ewald-Oseen Yok Oluş Teoremi adı verilen bir teoreme göre, bu dalgaların 2 bileşeni vardır ve ışık, bu iki bileşenle de girişim yapmaktadır.[21] Bileşenlerden biri, gelen ışık ile aynı dalga boyundadır ama farklı fazdadır. Bunlar üst üste binince, gelen ışık tamamen sönümlenir. 2. bileşen ise, ışık hızından daha yavaş hareket ediyor gibi gözüken bir dalgadır. Dolayısıyla girişim sonrasında ortaya çıkan yeni dalganın şekli de hızı da ışığın vakumdaki ya da bir önceki ortamdaki hızından farklıymış gibi gözükür.[22], [23]

Bu süperpozisyon olayı, ışık ortamı terk ettiği anda kaybolur, çünkü ışık-elektron etkileşimi sona erince, girişim de sona erer. Böylece ışık, normalde bulunduğu ortam her ne idiyse, mesela hava ise havadaki, vakum ise vakumdaki normal ve beklendik hızına geri döner. Yani aslında ışık yavaşlayıp da geri hızlanmaz. Hep ışık hızında gider; ama farklı ortamlarda farklı şekillerde modüle edilir ve değiştirilir.

Kuantum Mekaniği Açısından Işık Hızı

Bunu kuantum mekaniği açısından da düşünmek mümkündür. Kuantum mekaniğinde, ışığın farklı ortamlarda farklı hızlarda gitmesine 2 şekilde yaklaşmak mümkündür.

Bu Reklamı Kapat

Aynı Anda Tüm Yolları Alan Işık

Işığın yavaşlamasını kuantum mekaniğinde anlamanın ilk yolu, mikro seviyede foton paketçiklerinin tek bir yolu takip etmediği gerçeğiyle yüzleşmektir. Daha önceden de izah ettiğimiz gibi ışıkla ilgili olaylarda temel bir sorun, ışığı klasik mekanikle düşünüp de fotonları top gibi algılamaya çalışmaktır.

Öte yandan dalgalar da tek başına doğru bir tablo sunamaz. İşin aslı, fotonların sadece parçacık veya sadece dalga olmadığı, ikisini aynı anda olduğudur. Kuantumun tuhaf dünyasında bu mümkündür. Bunu anladığınızda, şu gerçeği de fark edersiniz: Fotonlar farklı ortamlarda hareket ederken, aslında tek bir yolu takip etmezler. Cam içinde alabilecekleri tüm yolları, aynı anda takip ederler. Burada detaylarına girmeyeceğiz; ancak Schrödinger Dalga Denklemi'nden yola çıkarak eğer bu farklı yolları aynı anda almanın matematiğini yapacak olursanız, ışığın tam da cam içinde yapması gereken hareketi ve aynı hızı bulabilirsiniz.

Kuantum mekaniğinin gücü de buradadır: Kuantum nesnelerin hareketini müthiş bir hassaslıkla tespit etmemizi sağlar; ama aynı zamanda hesapladığımız şeylerin gerçeklik algımızla ne kadar ters süreçlere karşılık geldiğini de öğretir. Örneğin biz, ışığın cam içindeki hareketini irdelerken, ışığın gerçekte aldığı tüm yollardan sadece 1 tanesine odaklanmaya çalıştığımız için hataya düşeriz. Kuantumdaki süperpozisyon denklemleriyse bu davranışı tam olarak açıklayabilmektedir.

Kuasiparçacıklar

Kuantum yoluyla olan biteni anlamanın daha kolay bir yolu, kuasiparçacık adı verilen parçacıklara odaklanmaktır. Burada kuasiparçacıkların tüm detaylarına girip de işleri karıştırmayacağız; ancak kuantum mekaniğinde gördüğümüz bir gerçek şudur: Işık, katı gibi yoğun bir ortama girdiğinde, oradaki elektronlarla etkileşerek polariton adı verilen bir kuasiparçacık yayar.[24], [25], [26] Polaritonlar, fotonlar gibi kütlesiz parçacıklar değillerdir; kütleleri vardır. Dolayısıyla ışığın cam içinden geçerken yaydığı polaritonlar, ışık hızında hareket edemezler ve ışık hızından daha yavaş hareket etmek zorunda kalırlar. Bu da ışığın cam içindeki yavaşlamasının kuantum mekaniği ve parçacık fiziği ile açıklanabilmesini sağlar.

Bu Reklamı Kapat

Sonuç

Lisede öylece anlatılıp geçilen bir konunun aslında ne kadar karmaşık, detaylı ama bir o kadar da öğretici olduğunu görebiliyorsunuzdur. Aynı konuyu çok daha yüzeysel olarak izah ettiğimizde, çok büyük bir hata payına kapı aralamış oluyoruz. Bu izah, daha genel bir kitlenin konuyu anlayabilmesini sağlasa bile, işin özünü kaçırma riskine sahiptir. Daha derine indikçe daha isabetli ve hatalardan arınmış açıklamalara ulaşırız; fakat bu defa da daha fazla arka plan bilgisine ihtiyaç duyarız.

Bu nedenle farklı derinlikteki açıklamaları bir arada vermenin ve okurlarımızın bunların hepsine aşina olmasını sağlamanın en işlevsel yol olduğunu düşünüyoruz. Bir dahaki sefere bardağınızdaki suyun içine bıraktığınız kaşığın, ışığın hava, su ve cam içinden geçerken yavaşlayıp yön değiştirmesi nedeniyle kırılmış gibi gözüktüğünü fark ettiğinizde, bu yazıda öğrendiklerinizi hatırlayabilirsiniz.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 14
 • Muhteşem! 10
 • Tebrikler! 8
 • Umut Verici! 6
 • Merak Uyandırıcı! 6
 • İnanılmaz 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Grrr... *@$# 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ W. Boyes. (2002). Instrumentation Reference Book. ISBN: 9780750671231. Yayınevi: Butterworth-Heinemann.
 • ^ NIST. Codata Value: Speed Of Light In Vacuum. Alındığı Tarih: 8 Ağustos 2021. Alındığı Yer: NIST | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. Jespersen, et al. (2011). From Sundials To Atomic Clocks: Understanding Time And Frequency. ISBN: 9780486409139. Yayınevi: Dover Publications.
 • ^ MIT News. Trillion-Frame-Per-Second Video. (13 Aralık 2011). Alındığı Tarih: 8 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Massachusetts Institute of Technology | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. Penrose. (2007). The Road To Reality: A Complete Guide To The Laws Of The Universe. ISBN: 9780679776314. Yayınevi: Vintage.
 • ^ A. Chambers. (2004). Modern Vacuum Physics. ISBN: 9780849324383. Yayınevi: CRC Press.
 • ^ D. P. Craig, et al. (1998). Molecular Quantum Electrodynamics. ISBN: 9780486402147. Yayınevi: Dover Publications.
 • ^ J. Klaers, et al. (2010). Bose–Einstein Condensation Of Photons In An Optical Microcavity. Nature, sf: 545-548. doi: 10.1038/nature09567. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ U. Nag. Usain Bolt Record Collection: The Sprint King's Greatest Hits. (12 Ekim 2020). Alındığı Tarih: 8 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Olympics.com | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. F. Phillips, et al. (2001). Storage Of Light In Atomic Vapor. Physical Review Letters, sf: 783. doi: 10.1103/PhysRevLett.86.783. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ S. Anthony. Light Stopped Completely For A Minute Inside A Crystal: The Basis Of Quantum Memory - Extremetech. (25 Temmuz 2013). Alındığı Tarih: 8 Ağustos 2021. Alındığı Yer: ExtremeTech | Arşiv Bağlantısı
 • ^ G. Heinze, et al. (2013). Stopped Light And Image Storage By Electromagnetically Induced Transparency Up To The Regime Of One Minute. Physical Review Letters, sf: 033601. doi: 10.1103/PhysRevLett.111.033601. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ D. Galeon. Stopping Light: Physicists Move Quantum Computers Closer To Reality. (28 Eylül 2016). Alındığı Tarih: 8 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Futurism | Arşiv Bağlantısı
 • ^ J. D. Jackson. (1975). Classical Electrodynamics. ISBN: 9780471431329. Yayınevi: Wiley.
 • ^ H. D. Young, et al. (2011). University Physics With Modern Physics. ISBN: 9780321696861. Yayınevi: Addison-Wesley.
 • ^ D. Lincoln. Why Does Light Slow Down In Water?. (20 Şubat 2019). Alındığı Tarih: 8 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Fermilab | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b M. Merrifield. Why Is Light Slower In Glass?. (11 Temmuz 2013). Alındığı Tarih: 8 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Sixty Symbols | Arşiv Bağlantısı
 • ^ R. Fitzpatrick. Electric Dipole Radiation. (2 Şubat 2006). Alındığı Tarih: 8 Ağustos 2021. Alındığı Yer: University of Texas | Arşiv Bağlantısı
 • ^ X. Li, et al. (2012). Propagation Of Electric Dipole Radiation Through A Medium. ISRN Optics, sf: 1-7. doi: 10.5402/2012/856748. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Science Direct. Dipole Radiation. Alındığı Tarih: 8 Ağustos 2021. Alındığı Yer: Science Direct | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. Born, et al. (2000). Principles Of Optics: Electromagnetic Theory Of Propagation, Interference And Diffraction Of Light. ISBN: 9780521784498. Yayınevi: Cambridge University Press.
 • ^ M. Mansuripur. (2009). The Ewald–Oseen Extinction Theorem. Cambridge University Press, sf: 209-223. doi: 10.1017/CBO9780511803796.019. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. Lakhtakia. (2018). The Ewald–Oseen Extinction Theorem And The Extended Boundary Condition Method. Springer, Cham, sf: 481-513. doi: 10.1007/978-3-319-58403-4_19. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ L. Tonks, et al. (1929). Oscillations In Ionized Gases. Physical Review, sf: 195. doi: 10.1103/PhysRev.33.195. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. Huang. (1951). Lattice Vibrations And Optical Waves In Ionic Crystals. Nature, sf: 779-780. doi: 10.1038/167779b0. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ K. Huang. (1951). On The Interaction Between The Radiation Field And Ionic Crystals. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, sf: 352-365. doi: 10.1098/rspa.1951.0166. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 12/08/2022 03:27:57 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10826

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Dinozor
Tüyler
Salgın
Film
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Temel
Bilim
Cinsiyet
Transkripsiyon
Türlerin Kökeni
Genel Görelilik
Yayılım
Fosil
Vücut
Gerçek
Video
Teyit
Evrenin Genişlemesi
Nötron
Bilimkurgu
Su Ayısı
Spor
Evrim Ağacı Duyurusu
Yeme
Bilgisayar
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.