Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Alternatif Bir Meta-Malzeme (Meta-Materyal) Nasıl Geliştirilir?

Ferromanyetik / Süperiletken Hibrit Magnonik Meta-Maddeler Üzerine...

Alternatif Bir Meta-Malzeme (Meta-Materyal) Nasıl Geliştirilir? Eurekalert
27 dakika
3,830
Tüm Reklamları Kapat

Rusya ve Avrupa'dan fizikçiler, elektronik biliminin post-silikon/silikon-sonrası çağına girecek olan spin-dalga cihazlarının çekirdeğinde yer alan magnonik kristalleri oluşturmak için süperiletken/ferromanyetik sistemlerin kullanılma olasılığını gösterdiler.

Magnonikler, kısaca, bilgi iletmek ve işlemek için spin dalgalarını kullanma olanaklarını araştırır. Modern katı hal fiziğinin bir alt alanı olarak düşünülebilecek modern bir manyetizma alanıdır; dalgaları ve manyetizmayı birleştirir, asıl amacı nano yapılı materyallerdeki spin dalgalarının davranışını araştırmaktır. Fotonikler, fotonlar ve elektromanyetik dalgalar ile ilgilenirken, magnoniklerin odağı, manyetik momentlerin oryantasyonunun harmonik salınımlara olan dönüş dalgaları veya magnonlar üzerindedir. Ferromanyetik malzemelerde, elektronların manyetik momentleri, yani bunların dönüşleri manyetik bir alanda hizalanır. Manyetik bir sistemde gözlemlenen spin/dönüş hizalama dalgalarına, spin dalgaları denir.

Tüm Reklamları Kapat

Magnonikler, post-silikon dalga elektroniğinde umut verici bir araştırma alanı olarak görülmektedir, çünkü spin dalgaları mikrodalga fotonlara göre bir takım avantajlara sahiptir. Örneğin, spin dalgaları, harici bir manyetik alan tarafından kontrol edilebilir. Esasında, elektromanyetik dalgalar olan mikrodalgalar, bir santimetrelik ortalama dalga boyuna sahipken, aynı mikrodalga frekans aralığındaki spin dalgaları mikrometrelerin dalga boylarına sahiptir. Kontrol edilebilir dalgaların, mikrodalga sinyalleri için çok kompakt mikro bölmeler oluşturmak adına kullanılmasının nedeni budur.

Magnonik kristaller, spin dalgası sinyalleri kullanarak çalışan bir cihaz oluşturmak için gereken en temel sistemlerdir (bazen yapı taşları olarak adlandırılır). Bu kristaller çok çeşitli potansiyel uygulamalara sahiptir ve transistörlerin analogları olan frekans filtrelerinin, ızgara/kafes bağlantı elemanlarının/bağlantı kolu(örneğin, optik fiberler ve nanofotonik dalga-kılavuzları arasındaki bağlantılarda kullanılır), dalga-kılavuzlarının ve magnonik cihazların kalbinde yer alır.

Tüm Reklamları Kapat

Çalışmanın yazarları, temel hipotezlerini şu soruya göre test ettilerdir: Bir ferromanyetik / süper iletken hibrit sistem kullanılarak bir magnonik kristal oluşturulabilir mi? Ferromanyetizma ve süperiletkenlik iki antagonistik(karşıt olarak hareket anlamında) olgudur. Bir süper iletkende, bir Cooper çiftine bağlanan elektronların dönüşleri, ters yönlerde yönlendirilirken, ferromanyetlerde, aynı yönde hizalanma eğilimindedir. Bilim insanları geleneksel olarak süperiletken özellikleri ferromanyetizma ile etkilemeye çalıştılar.

MIPT’nin Süperiletkenlik Sistemlerde Topolojik Kuantum Olayları Laboratuvarı’nda araştırmacı ve çalışmanın yardımcı yazarlarından biri olan Dr. Igor Golovchanskiy şöyle anlatıyor:

Son birkaç yılda, işlemin tersini gerçekleştirmekte başarılı olduk. İlk olarak, ferromanyetik sistemleri inceliyoruz ve ferromanyetik özelliklerinin bir şekilde süperiletkenler kullanılarak değiştirilip değiştirilemediğini görüyoruz. Bu yüzden küresel çapta ilgiyi çekmiştir. Başlangıçta, manyetikler yalnızca oda sıcaklığı incelemelerini içeriyordu. Bu nedenle, ferromanyetlerin oda sıcaklığında bulunmayan süper iletkenlerle hibridizasyonu söz konusu değildi. Ayrıca, ferromanyetizma geleneksel olarak süperiletkenlikten daha güçlü olarak kabul edilir ve bundan etkilenemez. Laboratuvarımız kriyojenik sistemleri incelemektedir ve manyetik iletkenlerin süper iletkenlerle etkileşime girmeye zorlandıklarında magnonik sistemlerin kriyojenik sıcaklıklarda nasıl davrandıklarına bakmak için kendimize bir hedef koyarız.

Bu araştırmanın temel sonucu, bilim insanlarının süperiletken / ferromanyetik hibrit sistemini kullanarak magnonik kristallerle çalışmanın mümkün olduğunu kanıtlamalarıdır. Bilim insanları ayrıca, sistem mimarilerinde, gigahertz frekans aralığında "yasaklanmış bantlar"ın bulunmasıyla karakterize edilen tuhaf bir magnonik bant yapısını gözlemlemişlerdir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Yapay bir kristalin özelliklerini yansıtan meta malzeme ve bunun sonucunda ortaya çıkan dalga spektrumundan geçen spin-dalgalarının şematik gösterimi.
Yapay bir kristalin özelliklerini yansıtan meta malzeme ve bunun sonucunda ortaya çıkan dalga spektrumundan geçen spin-dalgalarının şematik gösterimi.
MIPT

Araştırma üç aşamada gerçekleştirildi: bir örnek üretildi ve ölçüldü, ardından simülasyonlar yapıldı. Sistem, ferromanyetik bir Ni80Fe20 (Py: Permalloy; mıknatıslanma oranı yüksek nikel-demir alaşımı) ince filmin üzerine yerleştirilmiş düzenli bir süperiletken niyobyum (Nb) yapısından oluşuyordu.

Sistem bir kriyostat içerisine yerleştirildi ve mikrodalga sinyal iletim katsayısı ölçüldü. Değer, sistemin temel frekansları ile aynı ise, rezonans emilimi gözlendi; buna ferromanyetik rezonans denir. Elde edilen spektrum iki hat gösterdi; bu, periyodik yapının, değişken ferromanyetik rezonans koşullarına sahip, iki bağlı alandan oluştuğunu gösterir. Ferromanyetik özellikler, süper iletken yapı aracılığıyla modüle edildi.

Üçüncü aşamada “mikromanyetik simülasyonlar” yapıldı. Bu, araştırmacıların "izin verilen ve yasaklanmış bantlar"ın oluşturduğu manyetik bant yapısını farklı bir geometri ile yeniden yaratmalarına yardımcı oldu.

Silisyum bazlı mikroelektronik bileşenlerin geliştirilmesindeki teknolojik süreç, mevcut boyutların teorik sınırına ulaşmaktadır. Sonuç olarak, hesaplama kapasitesinde daha fazla artış ve dolayısıyla bileşenlerin minyatürleştirilmesinin devam etmesi, yeni yaklaşımlar gerektiriyor. Bu bağlamda, incelenen süperiletken / ferromanyetik sistemler, dalga elektroniği için iyi beklentiler sunmaktadır, çünkü süperiletken malzemeler için kritik boyutlar bir mikrometreden daha azdır. Bu nedenle, süperiletken yapmak çok daha küçük yapmak mümkündür.

Araştırmanın yazarları, araştırmalarının sonuçlarının, kuantum magnonik alanı da dahil olmak üzere, mikrodalga elektroniği ve magnonik alanında kullanacağına inanmaktadır. Bununla birlikte, potansiyel uygulamaların aralığı, sistem oda sıcaklığında yaşayamayacağı için hâlâ sınırlıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Çalışmaya Yönelik Detaylar

Gelin, şimdi de bu araştırmanın teknik detaylarını inceleyelim. Bunun için, önce, yukarıda bahsettiğimiz genel hatları irdeleyebilmek adına, şu tanımlara değinmemiz gerekir:

Çalışmada, manyetik alanlardaki uygulamalar için ferromanyet / süperiletken hibridizasyon(melezleme) temelinde bir "sınıf malzemesi" önerilmiştir. Bu meta-malzemeler, süperiletken bir periyodik mikro yapıya, endüktif olarak bağlanmış bir ferromanyetik magnon ortamdan oluşur. Bu tür hibritlerde mıknatıslanma dinamiğinin spektroskopisi, magnonik kristaller olarak bilinen meta-materyallerin geliştirilmesinde temel gereksinim olan dönüş dalgası yayılması için, değişken dağılımlı ortamdaki alanların oluşumunu gösterir.

Spektrum, süperiletken yapının dispersiyon üzerindeki etkisinin türetilmesine izin verir; süperiletkenlerin, dış ve başıboş(rasgele) manyetik alanlar üzerindeki diamagnetic tepkisi nedeniyle gerçekleşir. Ek olarak, spektrum, yapının süperiletken kritik durumuna bir bağımlılık gösterir; böylece, Meissner ve Tip-II süperiletkenin karışık durumları ayırt edilir. Bu bağımlılık, hibrit metamalzemelerin manyetik alan üzerindeki doğrusal olmayan tepkisine işaret eder.

Spin-dalga dağılımının hibrit meta-malzemelerde araştırılması, spin-dalga yayılımı için izin verilen ve yasaklanmış bantların oluşumunu göstermektedir. Bant yapıları, spin-dalga yayılımının geometrisi ile yönetilir; şöyle ki: geriye doğru geometride bant yapısı gelenekseldir, yüzey geometrisinde bant yapısı ters olmayandır ve dolaylı bant boşlukları tarafından oluşturulur.

Tüm Reklamları Kapat

Şimdi ise magnonik biliminin ne olduğunu tekrar hatırlayalım: Magnonikler, mikrodalga sinyallerinin dönüş dalgaları aracılığıyla aktarılması ve işlenmesi için materyalleri, yapıları, cihazları ve devreleri inceleyen hızla büyüyen bir araştırma alanıdır.

Magnonikte, ana yapı taşlarından biri, magnonik kristaller olarak adlandırılır (kısaca, MCs olarak belirtebiliriz). MCs'ler, spin-dalgalarının dağılmasıyla ilgili herhangi bir manyetik parametrenin, periyodik modülasyonuna sahip manyetik meta-malzemelerdir: dış manyetik alan, doygunluk mıknatıslanması, değişim özellikleri, manyetik anizotropi, film kalınlığı, mekanik gerilme, vb.

MCs'ler, fotonik kristallerin manyetik karşılığı olarak anlaşılabilir; ana karakteristikleri, spin-dalgası yayılımı için izin verilen ve yasaklanmış bantların varlığıdır. MCs'ler artık, dalga kılavuzları, filtreler, bağlantı elemanları ve veri işleme cihazlarında uygulamalı olarak kabul görmüştür. MCs'lerin uygulamalar için temel avantajları, bant yapısının dış manyetik alana uygun mikro ve alt mikro ölçüler ve hatta ince frekans çalışma aralığı ile ayarlanabilmesidir.

Halen, düzlem geometride 1-boyutlu(1D) ve 2-boyutlu(2D) MCs'lerin geliştirilmesi için zengin bir yaklaşım çeşitliliği vardır. Bu çeşitlilik, ferromanyetik filmlerin periyodik oluk açma veya inceltme işlemleri gibi basit yöntemler içermesinin yanı sıra daha karmaşık teknikler de içerir. Örneğin, iki bileşenli MCs'lerin, nokta ve antidotun, ferromanyetik kafeslerin, nanohat tellerinin, antiferromagnetik bağlantılı sistem mühendisliğinin ve periyodik Dzyaloshinskii-Moriya etkileşimlerinin olduğu sistemlerin, mevcut güncel mikroyapı gelişiminde kullanıldığı bildirilmiştir. Magnonik cihazların minyatürleştirilmesi ve çalışma bantlarının ayarlanması için çeşitli MCs tipleri geliştirilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Hayalperestler

“Bu kitapta yer alan her şey gerçek; aynen olduğu gibi yazıldı. Onu yazmak ölü toprağını üzerimden çekip aldı; umarım bir ölçüde okurun da içini nedensiz bir neşeyle doldurmayı başarır.
” Patti Smith

Çocukken ne mutluyuzdur. Işık, mantığın sesiyle nasıl da körelir. Bu hayatta taşı düşmüş yüzükler gibi dolanıyoruz.

Çoluk Çocuk ile gönülleri fetheden Patti Smith, bu küçük, adeta ışık saçan anı kitabında çocukluk yıllarına dönüyor ve yaşamının ilk kutsal deneyimlerini yeniden ziyaret ediyor. Anıları o denli canlı, o denli renkli, o denli parlak ki, çoğu kez gerçeküstünün eşiğinde dolanıyor. Hayalperestler, küçük bir kız çocuğunun hayalperestliğin anlamını ve uçuşan düşünceleri yakalayıp kurtarmanın sırrını keşfederek kendini bulma öyküsü. Çoluk Çocuk hiç bitmeseydi diyenler için…

Hayalperestler, Patti Smith tarafından 45. doğum gününde Michigan’da tamamlanmış ve ilk kez Hanuman Books tarafından ince bir kitap halinde basılmıştı. Bu kitabı yirmi yıl sonra, orijinal basımda yer almayan metin, fotoğraf ve illüstrasyonlar içeren yeni tasarımıyla sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Devamını Göster
₺160.00
Hayalperestler
 • Dış Sitelerde Paylaş

Bu çalışmada, ferromanyetik (F) filmleri periyodik süperiletken (S) yapılarıyla, yani S / F hibritleri ile hibritleyerek/melezleyerek MCs'lerin oluşturulması hedefleniyor. Günümüzde, ferromanyetlerin, manyetikler için süperiletkenlerle melezleştirilmesi bir ivme kazanmaktadır.

Özellikle, süperiletkende çiftli/bağlı-yakınlık Nb / Ni80Fe20 / Nb düzlem alanlarındaki üç ‐ katmanda, μ0H ≈ 30–80 mT ile ferromanyetik rezonans (FMR) alanının önemli ölçüde azaldığı (ve FMR frekansının birkaç GHz ile ilgili artması) rapor edilmiştir. Rezonans alanının süper iletken fenomen tarafından azaltılmasının, konvansiyonel olmayan spin‐üçlü süper iletkenlik oluşumuna veya süper iletken indüklü manyetik akı ile ferromanyetik tabakanın etkileşimine atfedildiğine inanılmaktadır.

Ayrıca, düzlem dışı manyetik alanlardaki "ayrışımlı-yakınlıktaki süperiletken/ferromanyet" iki katmanlı sistemler için bir takım etkiler bildirilmiştir. Bu tür sistemlerdeki temel seviyede, bir süperiletkenliğin kritik manyetik durumu olan bir ferromanyetle mıknatıslanma dinamiklerinin etkileşimi, FMR emiliminin karmaşık bir histerez davranışı (doğa olaylarının evriminde görülen gecikme veya bir sistemin durumunun geçmişine bağımlılığıdır. Örneğin, bir alanın geçmişte nasıl değiştiğine bağlı olarak belirli bir manyetik alanda birden fazla olası manyetik moment olabilir) ile sonuçlanmaktadır.

Öte yandan, ferromanyetik bir filmin ideal, altıgen-düzenli süperiletken vorteks kafesiyle birleştirilmesi, filmde periyodik manyetik düzen sapmalarına neden olur ve spin-dalgasının yayılması için yasak bantların oluşumunu kolaylaştırır. Bu tür magnonik yapıda, yasak bantlar, akı çizgisi örgüsünün periyoduna karşılık gelen Brillouin dalga-numarası boyunca açılır ve bu nedenle manyetik alanın düzlem dışı bileşeninin değiştirilmesi ile ayarlanabilir. Ayrıca, hareketli süperiletken vorteksler, süperiletken/ferromanyetik çok katmanlı tabakalardaki radyasyon için de kullanılabilir.

Ayrıca, düzlem alanlardaki, "ayrışımlı-yakınlık süperiletken/ferromanyet" iki katmanlı durumda, spin-dalgalarının bir süper iletken ile birleştirilmesinin, spin-dalgalarının artan faz hızı ile sonuçlandığı gösterilmiştir. Bu gelişme, rasgele AC manyetostatik alanların, bir süper iletken tarafından taranması nedeniyle oluşur ve spin-dalgalarının ideal bir iletkenle veya Meissner tarama akımlarıyla etkileşimi olarak görülebilir.

Bu çalışmada, periyodik olarak modüle edilmiş spin-dalga dispersiyonlu bir ortamın geliştirilmesi için, ferromanyetlerin dinamik özelliklerini değiştirmek adına süperiletkenlerin yeteneklerinin kullanılması öneriliyor. Bu çalışmada tartışıldığı gibi, bu tür meta-maddelerin dağılımı magnonik bant yapıları sergiler. MCs'lerin dinamik davranışı, spin-dalga yayılımının geometrisi ile belirlenir. Ek olarak, hibrit meta-malzemelerin, manyetik alan üzerindeki doğrusal olmayan bir tepkisi olduğu da belirtilmiştir. Süperiletkenlerle ferromanyetik filmlerin hibridize edilmesiyle MCs'lerin geliştirilmesi, kriyojenik sıcaklıklarda uygulama için etkili görünebilir ve mikro ölçüler üzerine ayarlanabilir MCs'lerin tasarımının önünü açar.

Deneysel Sistem

İncelenen hibrit sistem, Şekil-1'de gösterilmektedir. Sistem, ferromanyetik Ni80Fe20 (Py) ince filmin üzerine yerleştirilmiş olağan bir süperiletken Niyobyum (Nb) yapısından oluşur. Süperiletken periyodik yapı, x-ekseni boyunca a = 4 µm periyodu ile yerleştirilmiş, X x Y x Z = 3 x 130 x 0,7 µm3 boyutlarında Nb dizisiyle temsil edilir. Şeritler, tabanı 3 µm ve yüksekliği 0.7 µm olan x-z düzleminde dikdörtgen bir kesitten ziyade üçgen şeklindedir (bkz: Şekil-1b ve ek bilgiler).

Üçgen kesit, ayrışma işlemi için astarlanarak, yani desenli bir fotorezist(bir yüzey üzerinde desenli bir kaplama oluşturmak için fotolitografi ve fotoengraj gibi birçok endüstriyel işlemde kullanılan ışığa duyarlı bir malzemedir) ile kaplanmış olan, substrat üzerine magnetron püskürtülmüş Nb filminin eksen dışı birikimi nedeniyle oluşur.

Çizgili şeritler ise d = 50 nm kalınlığındaki 1100 x 130 µm2 Py dikdörtgen filmi üzerine yerleştirilir. Py / Nb numunesi, Si substrat üzerinde oluşturulan 50 Ω empedanslı süperiletken Nb düzlemsel dalga kılavuzunun (CPW) 150 µm genişliğindeki merkezi şeridinin üstüne yerleştirilir. Süper iletken yakınlık etkisini önlemek için süper iletken ve ferromanyetik tabakalar arasında 5 nm kalınlığında bir AlOx yalıtkan tabaka bırakılır.

Ölçülen Nb CPW süperiletken kritik sıcaklığı Tc ≈ 9 K'dir. Nb şeritlerinin süper iletken kritik sıcaklığının, çökelme sırasında organik dirençten kaynaklanan kirlenme nedeniyle azaltılması ve Tc > 8 K olması beklenir. Manyetik alan H, x yönü boyunca uygulanır ve geri hacim (BV) geometrisi olarak adlandırılır.

Tüm Reklamları Kapat

Şekil-1: Deney Düzeneği. Şekil-1(a): İncelenen test çipinin şematik gösterimi (ölçeklendirilmemiş). 50 nm kalınlığındaki bir Py filmi (turuncu renkle gösterilmiştir) Nb CPW'nin merkezi iletken hattının üstüne (mavi renkle gösterilmiştir) yerleştirilir. Kalınlığı 0.7 µm ve genişliği 3 µm olan Nb şeritleri düzenli olarak 4 µm periyodunda Py ince filmin üstüne yerleştirilir. Manyetik alan H, x yönü boyunca uygulanır ve uyarıcı mikrodalga alanı, y yönü boyunca uygulanır. Şekil-1(b): Taramalı elektron mikroskobu görüntüsü, geri saçılmış elektronlar ve numune tablasının 60° eğimi ile alınmış şekilde imâl edilmiştir.
Şekil-1: Deney Düzeneği. Şekil-1(a): İncelenen test çipinin şematik gösterimi (ölçeklendirilmemiş). 50 nm kalınlığındaki bir Py filmi (turuncu renkle gösterilmiştir) Nb CPW'nin merkezi iletken hattının üstüne (mavi renkle gösterilmiştir) yerleştirilir. Kalınlığı 0.7 µm ve genişliği 3 µm olan Nb şeritleri düzenli olarak 4 µm periyodunda Py ince filmin üstüne yerleştirilir. Manyetik alan H, x yönü boyunca uygulanır ve uyarıcı mikrodalga alanı, y yönü boyunca uygulanır. Şekil-1(b): Taramalı elektron mikroskobu görüntüsü, geri saçılmış elektronlar ve numune tablasının 60° eğimi ile alınmış şekilde imâl edilmiştir.
Wiley Online Library

FMR absorpsiyon spektroskopisi, vektör ağ analizörü (VNA; VNA-FMR yaklaşımı olarak adlandırılır) kullanılarak yapıldı. Bu çalışmada, rezonant emiliminin ve aynı örnek düzeninin araştırılmasında aynı deney düzeni kullanılmıştır.

Hibrit Meta-Malzemelerin FMR Spektrumu Bize Ne Anlatıyor?

Şekil-2a ve b, T = 4 K'da çalışılan örneğin dS21(f, H)/dH iletim spektrumunu gösterir. Deney verilerinin daha iyi görünmesi için, her iki ölçülen spektrum S21(f, H), ilk önce S21(f) ile µ0H = 0.5 T'de normalleştirildi ve sonra H'ye göre sayısal olarak farklılaştırıldı.

Spektrumlar iki numune için ölçülmüştür: Nb şeritlerinin (Şekil-2a) biriktirilmesinden önce bozulmamış bir ferromanyetik film için ve MC örneği olarak adlandırılan, depolanmış Nb şeritlerinin (Şekil-2b) aynı Py filmi için. Şekil-2a ve b'deki alana bağlı spektral çizgiler, fr(H) 'nin FMR eğrilerine karşılık gelir. Şekil-2c, Nb çizgilerinin bırakılmasından önce ve sonra elde edilen dS21(f)/dH spektrumlarının çapraz kesitlerini karşılaştırmaktadır.

Şekil-2: FMR Spektrum Eğrileri. Şekil-2(a) ve (b): İletim spektrumları dS21(f, H)/dH olarak; (a) bozulmamış Py filmi ve (b) 4 K'de ölçülmüş MC numunesi. Şekil-2(c): Seçilen birkaç manyetik alan H'de, spektrumların dS21(f)/dH enine kesitleri. Şekil-2(d): FMR frekansının manyetik alandaki fr(H) bağımlılıkları. (b)'den çıkarılan deneysel fr(H) eğrileri noktalarla gösterilmiştir. Kesintisiz ve kesikli çizgiler, Kittel'in
Şekil-2: FMR Spektrum Eğrileri. Şekil-2(a) ve (b): İletim spektrumları dS21(f, H)/dH olarak; (a) bozulmamış Py filmi ve (b) 4 K'de ölçülmüş MC numunesi. Şekil-2(c): Seçilen birkaç manyetik alan H'de, spektrumların dS21(f)/dH enine kesitleri. Şekil-2(d): FMR frekansının manyetik alandaki fr(H) bağımlılıkları. (b)'den çıkarılan deneysel fr(H) eğrileri noktalarla gösterilmiştir. Kesintisiz ve kesikli çizgiler, Kittel'in "dahil edilmiş eleme etkisi"ne uygun olduğunu göstermektedir. (d)'deki ek, Δfr(H) manyetik alanı üzerindeki rezonans eğrileri arasındaki frekans farkının bağımlılığını göstermektedir.
Wiley Online Library
Şekil-2: FMR Spektrum Eğrileri. Şekil-2(a) ve (b): İletim spektrumları dS_21(f, H)/dH olarak; (a) bozulmamış Py filmi ve (b) 4 K'de ölçülmüş MC numunesi. Şekil-2(c): Seçilen birkaç manyetik alan H'de, spektrumların dS21(f)/dH enine kesitleri. Şekil-2(d): FMR frekansının manyetik alandaki fr(H) bağımlılıkları. (b)'den çıkarılan deneysel fr(H) eğrileri noktalarla gösterilmiştir. Kesintisiz ve kesikli çizgiler, Kittel'in
Şekil-2: FMR Spektrum Eğrileri. Şekil-2(a) ve (b): İletim spektrumları dS_21(f, H)/dH olarak; (a) bozulmamış Py filmi ve (b) 4 K'de ölçülmüş MC numunesi. Şekil-2(c): Seçilen birkaç manyetik alan H'de, spektrumların dS21(f)/dH enine kesitleri. Şekil-2(d): FMR frekansının manyetik alandaki fr(H) bağımlılıkları. (b)'den çıkarılan deneysel fr(H) eğrileri noktalarla gösterilmiştir. Kesintisiz ve kesikli çizgiler, Kittel'in "dahil edilmiş eleme etkisi"ne uygun olduğunu göstermektedir. (d)'deki ek, Δfr(H) manyetik alanı üzerindeki rezonans eğrileri arasındaki frekans farkının bağımlılığını göstermektedir.
Wiley Online Library

Bozulmamış numunenin FMR eğrisi fr(H), manyetik-düzlem alanlarındaki ince ferromanyetik filmler için tipik Kittel bağımlılığını izler (Denklem-1):

Tüm Reklamları Kapat

(2πfr/μ0γ)2=(H+Ha)(H+Ha+Meff)\left( {2\pi f_{r}/\mu_{0}\gamma} \right)^{2} = \left( {H + H_{a}} \right)\left( {H + H_{a} + M_{eff}} \right)

Vakum geçirgenliği µ0 ise, γ = 1.856 × 1011 Hz T-1, Py için jeomanyetik orandır, Ha, anizotropi alanıdır ve Meff, manyetik anizotropi gerçek doygunluk mıknatıslaması Ms ve düzleminin seviyesini içeren etkili doyma mıknatıslanmasıdır. Şekil 2(a)'daki FMR eğrisinin Denklem-1 ile uyumu, Py için tipik olan parametreleri verir: µ0Ha = 4 mT ve µ0Meff = 1.14 T. Tabi burada, geleneksel olarak Py için etkili mıknatıslama değerinin yaklaşık 1 T olduğunu unutmamakta fayda var. Bu çalışmada, Meff'in biraz daha yüksek olan değeri, Bloch teorisine (Ms∝ - T3/2) uygun olarak, düşük sıcaklıklarda doygunluk mıknatıslamasının arttırılmasıyla ve ayrıca ‐ indüklenmiş veya termal ‐ genleşmenin muhtemel aracılı-anizotropiler varlığı ile açıklanabilir.

MC numunesinin spektrumu [Şekil-2(b)ve (c)], Nb'nin süperiletken kritik sıcaklığının altında ölçüldüğünde niteliksel olarak farklıdır. Süperiletken Nb şeritlerinin uygulanması, FMR sinyalinin iki spektral çizgiye bölünmesine neden olur. MC numunesi için deneysel rezonans eğrileri fr(H), noktalar ile Şekil-2(d)'de verilmiştir. Şekil-2(b) ve (d)'den itibaren, manyetik alan 0 ila to10 mT arasında değiştiğinde rezonans eğrileri Δfr arasındaki mesafe kademeli olarak 0'dan ≈0.45 GHz'ye yükselir ve ardından manyetik alan 0 ila ≈10 mT olarak değiştirildiğinde yavaşça azalır, sonra ardından Δfr ≈ 0,45 GHz'den Δfr ≈ 0,4 GHz'ye yavaşça düşer ve manyetik alan µ0H ≈ 10 mT'den 50 mT'ye yükseltilmiştir (Şekil 2(d)'deki ekte görülüyor). Ayrıca, önemli olarak, T > Tc'de MC numunesinin FMR spektrumu, tek bir rezonans hattından oluşur ve genel olarak bozulmamış numunelerden birini üretir. Bu nedenle, FMR sinyalinin ayrılması, Nb şeritlerinin süperiletkenliği ile açıkça bağlantılıdır.

Süperiletkenlerin çok temel özelliklerinin, yani manyetik alanın bir süperiletkenden çıkarılmasının, bölünme işleminden sorumlu olduğunu belirtiyoruz. Gerçekten de, süperiletken çizgiler manyetik alanın içinden dışarı doğru, ekrandan çıkarıldığı zaman, manyetik etkisizleştirme etkisinden dolayı çevrelerindeki şeritlerin dışında H'yi artırır. Bu nedenle, Şekil-2(b) ve (d)'deki yüksek frekanslı daha güçlü FMR çizgisinin, alanın arttırıldığı (alan I olarak adlandırılır), doğrudan Nb çizgilerinin altında bulunan Py film alanı tarafından FMR emiliminin bir sonucudur; ayrıca, düşük frekanslı zayıf FMR çizgisi, Nb şeritleri arasında bulunan (II. bölge olarak adlandırılır) Py film bölgesi tarafından FMR emiliminin bir sonucudur.

Tüm Reklamları Kapat

Genel olarak, değişken FMR koşullarına sahip iki periyodik alandan oluşan bir manyetik yapı MC olarak adlandırılır, böyle bir yapı için, spin-dalgası spektrumunun süreksizliği, yapının Brillouin dalgalanmalarında ∝1/a olarak beklenir. Aşağıda, süper iletken çizgilerin MC numunesinin FMR spektrumu üzerindeki etkisini detaylı olarak analiz edeceğiz.

Şekil-2(d)'deki Δfr(H) eğrisi, Nb çizgilerinin süperiletken kritik durumunun manyetik alana bağımlılığını yansıtmaktadır. Düşük manyetik alanlarda µ0H <10 mT, Δfr(H) ile hızlı bir şekilde büyür, Nb çizgileri ideal diamagnetic (yani, Meissner) durumundadır. Meissner durumunda, manyetik akı, dolaşan Meissner tarama akımları tarafından bir süperiletkenden dışarı atılır ve bu nedenle, süperiletken manyetik alanın FMR üzerindeki etkisi, uygulanan manyetik alanla orantılıdır. Manyetik alanın arttırılması üzerine Meissner durumu -ilk süperiletken kritik alan olarak bilinen-, µ0Hc1 ≈ 10 mT olarak sonlandırılır. Bu, Nb çizgilerinin manyetik olmayan faktörünü içerir.

H > Hc1'de, manyetik akı Abrikosov girdapları şeklinde nüfuz etmeye başlar, Nb çizgilerinin dış manyetik alan üzerindeki ideal diamagnetic tepkisi durur. Bununla birlikte, Meissner tarama akımları her iki FMR çizgisi ayrı kaldığından devam eder. Bu davranış, spin-dalgası dağılımının manyetik alanda doğrusal olmayan bir bağımlılığı olduğu anlamına gelir. Bu noktada, tipik olarak Nb'deki ilk kritik alan µ0Hc1 ∼ 10–100 mT olduğuna dikkat edin. Bu çalışmada, düşük µ0Hc1 ≈ 10 mT, organik dirençle kaplı substrat üzerine Nb birikmesinin bir sonucu olarak, mükemmel olmayan bir Nb kalitesini gösterir.

Hatırlamakta fayda var: Şekil-2(b)'deki MC örneğinin spektrumu H-eksenine göre neredeyse geri dönüşümlüdür. FMR spektrumunun tersine çevrilebilirliği, süper iletken Nb çizgilerinin mıknatıslanmasının tersine çevrilebilirliğini gösterir.

Tüm Reklamları Kapat

Bir tip-II süperiletkenin mıknatıslanmasının tersine çevrilebilirliği, "sert tip ‐ II" süperiletkenlerin mıknatıslanmasını Abrikosov girdaplarının etkileşimiyle sabitleyen Bean kritik durum modelinin uygulanamazlığına işaret eder. Bizim durumumuzda, alternatif manyetik alanlar, girdapları boşalttığında ve manyetik akının Bean gradyanının oluşumunu önlediğinde, Nb şeritlerinin mıknatıslanmasının tersine çevrilebilirliği çalkalama mekanizması tarafından desteklenmektedir. FMR spektrumunun geri dönüşümlü davranışının, düzlem dışı manyetik alanlardaki S/F film yapıları için olan ile zıt olduğunu unutmayın.

Süperiletken yapının FMR spektrumu üzerindeki etkisi, Şekil-3'te gösterildiği gibi, süper iletken yapı tarafından indüklenen Py filmindeki manyetostatik rasgele alanların değerlendirilmesi ile ölçülebilir. İdeal diamagnets olarak işlem gören süper iletken şeritler, M→sc(H)=−H→{\overset{\rightarrow}{M}}_{sc}(H) = - \overset{\rightarrow}{H}  şeritlerin içindeki her yerde mıknatıslanabilir. Ek olarak, Py / Nb örneği, süper iletken Nb CPW'nin merkez hattının üstüne yerleştirildiği için (bakınız Şekil-1), her mıknatıslanmış süperiletken şerit, dalga-kılavuzunun yüzeyine göre yansıtılmış görüntü ile birliktedir.

Bu mıknatıslanmaların manyetostatik rasgele alanları, periyodik olarak Py filminde x ‐ ekseni boyunca DC manyetik alanı düzenler. Py filmindeki gerçek ortalama manyetik alanın, I alanındaki süper iletken çizgiler tarafından indüklenen x ‐ ekseni boyunca HI(H) ≈ +0.18H ve II alanında HII(H) ≈ −0.27H olduğunu tahmin ediyoruz. Z-ekseni boyunca Py filminde Nb çizgileri tarafından üretilen manyetostatik alan, görüntü alanlarının z-bileşeni ile dengelenir.

Şekil-2(d)'deki kesikli eğriler, µ0Ha = 5 mT ile Denklem-1 kullanılarak, hesaplanan örnek ile aynı Meff ve H + HI ve H + HII ile ikâme edilmesiyle, H ve Denklem-1 kullanılarak hesaplanan Kittel FMR hatlarını göstermektedir. Her iki eğri de manyetik alanı arttırdıktan sonra farklılaşır ve düşük manyetik alanlardaki (µ0H ≲ 10 mT) ilgili FMR hatlarına iyi oturur; bu, Meissner durumundaki süperiletkenler için kullanılan mıknatıslanma tahmininin M→sc=−H→{\overset{\rightarrow}{M}}_{sc} = - \overset{\rightarrow}{H} ile uygulanabileceğini gösterir. µ0H > 10 mT'de, süper iletkenlerin diamagnetic tepkisi H = Hc1'e sabitlenerek elde edilebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Şekil-2(d)'deki sabit eğriler, kesikli çizgilerle aynı manyetik parametrelerle ve H + HI(Hc1) ve H + HII(Hc1) ile ikâme edilen H ve Denklem-1 kullanılarak hesaplanan Kittel FMR çizgilerini göstermektedir. Her iki eğri de, µ0H > 10 mT yüksek manyetik alanlardaki ilgili FMR hatlarına iyi uyum sağlar; bu, H > Hc1'de nüfuz edilmiş durumdaki süperiletkenler için kullanılan tersinir mıknatıslanma M→sc=−H→c1{\overset{\rightarrow}{M}}_{sc} = - {\overset{\rightarrow}{H}}_{c1} tahmininin uygulanabilirliğini gösterir.

Şekil-3: Katmanlar arası meydana gelen tersinir mıknatıslanma.
Şekil-3: Katmanlar arası meydana gelen tersinir mıknatıslanma.
Wiley Online Library

Meissner-taraması Nb çizgileri tarafından indüklenen ek DC manyetik alanın tahmini. Her süperiletken şerit, siyah oklarla gösterilen M→sc(H)=−H→{\overset{\rightarrow}{M}}_{sc}(H) = - \overset{\rightarrow}{H} manyetik momentine sahiptir. Her mıknatıslanmış süper iletken şeride, siyah kesikli oklarla gösterilen aynı manyetik momenti M→sc(H)=−H→{\overset{\rightarrow}{M}}_{sc}(H) = - \overset{\rightarrow}{H} gösteren dalga-kılavuzunun yüzeyine göre yansıtılmış görüntüsü eşlik eder. Bu anların manyetostatik rasgele alanları (siyah çizgilerle gösterilmiştir), x filmi boyunca Py filminde DC manyetik alanı periyodik olarak modüle eder.

Magnonik Bant Yapıları

Süperiletkenlerin mıknatıslanması için belirtilen tahmin, manyetik bant yapısının mikromanyetik simülasyonlarında kullanılabilir. Bununla birlikte, imâl edilen numunenin bant yapısının araştırılması (Şekil-1), temel olarak yapının büyük periyodundan ötürü, tavizsiz ve hesaplamalı olarak ağırdır. Bu nedenle, sayısal simülasyonlar için farklı boyutlarda bir yapı göz önüne alınmıştır.

Yanal boyutları X × Y = 900 × 900 µm2 olan 100 nm kalınlığındaki bir Py ferromanyetik film ve X × Y × Z = 0.5 × 900 × 0.3 µm3 boyutlarında bir dizi süperiletken çizgi ile temsil edilen hibrit MC, x ‐ ekseni boyunca a = 1 µm periyodundadır. Bu geometride, süperiletken çizgiler tarafından indüklenen x-ekseni boyunca Py filmindeki ortalama manyetik alan, I'deki alan için HI(H) ≈ + 0.14H ve II alanında HII(H) ≈ -0.14H'dir. Bu MC için manyetik alandaki rezonans frekansının bağımlılıkları Şekil-4(a)'da verilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Şekil-4: Manyatik alandaki rezonans frekanslarının gösterimi. Şekil-4(a): MC'nin I ve II alanlarında manyetik alan fr(H) 'ye FMR frekansının bağımlılıkları Kittel formülü kullanılarak hesaplandı. Mavi ok, sırasıyla µ0H = 15 mT'de alan I ve II'nin FMR frekansları arasında yaklaşık 0,5 GHz farkını gösterir. Şekil-4(b): S / F hibrit MC'nin renk kodlu bant yapısı µ0H = 15 mT'dir. Fourier dönüşümünün maksimum değeri kırmızı ile kodlanmıştır.
Şekil-4: Manyatik alandaki rezonans frekanslarının gösterimi. Şekil-4(a): MC'nin I ve II alanlarında manyetik alan fr(H) 'ye FMR frekansının bağımlılıkları Kittel formülü kullanılarak hesaplandı. Mavi ok, sırasıyla µ0H = 15 mT'de alan I ve II'nin FMR frekansları arasında yaklaşık 0,5 GHz farkını gösterir. Şekil-4(b): S / F hibrit MC'nin renk kodlu bant yapısı µ0H = 15 mT'dir. Fourier dönüşümünün maksimum değeri kırmızı ile kodlanmıştır.
Wiley Online Library

BV geometrideki hibrit MC için mıknatıslanma dinamiğinin özellikleri. MC, 100 nm kalınlığındaki Py filmden ve x ‐ ekseni boyunca a = 1 µm periyodunda yer alan X × Z = 0,5 × 0,3 µm2 kesitli dikdörtgen süperiletken çizgiler dizisinden oluşur.

Şekil 4b, S / F hibrid MC'nin BV geometrisindeki, yani deneyin geometrisindeki (Şekil 1), µ0H = 15 mT'de simüle edilmiş bant yapısını gösterir. Şekil-4'teki spektrumu hesaplarken, yalnızca uygulanan manyetik alanın süperiletken şeritler tarafından DC taraması göz önünde bulundurulur. Ayrıca, altta yar alan süperiletken yüzey tarafından tarama yapılması düşünülmemektedir.

Şekil-4(b)'deki bant yapısı BV'de bir MC geometrisi için tipiktir. Yasaklanmış bantlar kesikli çizgilerle gösterilen ∝1 / a Brillouin dalga-kalvuzu ile açılır. İlk iki boşluk, sırasıyla bant aralığı Δf = 0.26 ve 0.1 GHz olan f = 3.87 ve 3.6 GHz frekanslarında açılır. Daha büyük sayılara sahip bant boşlukları, yani daha düşük frekanslarda, daha küçük boşluk genişliği Δf anlamına gelir. Bu geometride, süperiletken çizgilerin manyetik alan üzerindeki doğrusal olmayan tepkisinin, H < Hc1'de H artışı ile yasaklanmış bantların genişletilmesinde ve H > Hc1'de H artışı ile bantların daralmasında kendini göstermesi beklenir [Şekil-2(d) ve 4(a)'ya göre].

Süperiletken şeritler Şekil-1 ve 3'teki x yönünde hizalandığında manyetostatik yüzey dönüş dalgası (MSSW) geometrisinde, mıknatıslanma dinamiklerinin süper iletken şeritler ile etkileşimi farklıdır. Bu geometride, Py filmindeki dış manyetik alan boyunca süperiletken çizgiler tarafından indüklenen DC manyetik alan, şeritlerin küçük manyetik giderme faktörü nedeniyle önemsizdir. Bu, Nb çizgilerinin FMR spektrumu üzerinde herhangi bir etkisinin olmamasına yol açar.

Tüm Reklamları Kapat

Bununla birlikte, MSSW geometrisinde süperiletken şeritler, spin-dalgalarında olduğu gibi, uzamsal olarak tek biçimli olmayan manyetik momentlerin önlenmesi ile etkileşime girebilir. Bu etkileşimin sonucu, MSSW geometrisinde iki S / F hibrid MC'nin simüle edilmiş bant yapılarının gösterildiği Şekil-5'te verilmiştir. Şekil-5'teki S / F hibrit yapılar, aynı 100 nm kalınlığındaki Py ferromanyetik film ve X × Y x Z = 900 x 0.3 x 0.4 µm3 [Şekil-5(a)] ve X x Y x Z = boyutlarında süper iletken çizgiler dizileriyle temsil edilir ve 900 x 0.9 x 0.4 µm [Şekil-5(b)], aynı periyotta y-ekseni boyunca 1 µm 'de bulunur. Şekil-5'teki sağ paneller, spektrumun entegre genliğinin, dalga boyu ekseni boyunca pozitif (+k) ve negatif (-k) spin-dalgasının yayılma yönlerine olan bağımlılığını göstermektedir. Bu genlik, spin-dalgasının iletim özellikleri ile ilişkilidir.

Şekil-5: Genlik ve spin-dalgasının ilişkisi. MSSW geometrisinde hibrit MCs'lerin renk kodlu bant yapıları. MC'ler, 100 nm kalınlığındaki Py film ve çapraz kesitleri olan bir dizi dikdörtgen süper iletken çizgi dizisinden oluşur: (a) Y = Z = 0.3 × 0.3 µm2 ve (b) Y = Z = 0.9 × 0.3 µm2 ile birlikte periyodu y ekseni. Fourier dönüşümünün maksimum değeri kırmızı ile kodlanmıştır. Sağ paneller, dalgalanan dalga ekseni boyunca entegre Fourier dönüşümünün pozitif (+k) ve dönüş dalgası yayılımının negatif (−k) yönleri frekansındaki bağımlılığını göstermektedir.
Şekil-5: Genlik ve spin-dalgasının ilişkisi. MSSW geometrisinde hibrit MCs'lerin renk kodlu bant yapıları. MC'ler, 100 nm kalınlığındaki Py film ve çapraz kesitleri olan bir dizi dikdörtgen süper iletken çizgi dizisinden oluşur: (a) Y = Z = 0.3 × 0.3 µm2 ve (b) Y = Z = 0.9 × 0.3 µm2 ile birlikte periyodu y ekseni. Fourier dönüşümünün maksimum değeri kırmızı ile kodlanmıştır. Sağ paneller, dalgalanan dalga ekseni boyunca entegre Fourier dönüşümünün pozitif (+k) ve dönüş dalgası yayılımının negatif (−k) yönleri frekansındaki bağımlılığını göstermektedir.
Wiley Online Library


Şekil-5'teki MSSW geometrisindeki S / F hibritlerinin spektrumu, BV geometrisinde olduğundan daha karmaşıktır ve birçok özelliğe sahiptir. İlk olarak, net bir karşılıklılık gözlenmedi, pozitif dalgalanmalara sahip spektral çizgiler, yasak bantları ortaya çıkarırken, negatif dalgalanmalara sahip spektral çizgiler süreklidir. Bant yapısının değişmezliği, MSSW modunun genel bir değişmezliğinin bir sonucudur: dalga enerjisi, uygulanan manyetik alana göre dalga yayılımının yönüne bağlı olarak filmin belirli bir yüzeyinde lokalizedir.

Ferromanyetik filmin bir tarafındaki süperiletken yapının lokalizasyonu, mıknatıslanma dinamiğinin, özel olarak döndürülen dalgaları pozitif olarak yaymak için süper iletken şeritler ile etkili bir şekilde etkileşmesine neden olur. Karşılıklı olmayan spin-dalgası iletim özellikleri, bu tür MCs'lerin tek yönlü dalga-kılavuzları ve filtreler olarak uygulanmasını önerir. Ek olarak, Şekil-5'teki bant boşlukları, Brillouin dalgalanmalarından ∝1 / a uzağa açılır. Bu gibi bant boşlukları, dolaylı bant boşlukları olarak adlandırılır ve dağılım yasasının değişmemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Tüm Reklamları Kapat

Aynı kafes periyoduna sahip, ancak farklı boyutlarda süperiletken çizgilere sahip iki S / F hibridin hızlı bir görsel karşılaştırması, (1 / λ, f) koordinatlarındaki bant boşluklarının pozisyonunun ve bant boşluklarının genişliğinin, boyutlara bağlı olduğunu gösterir. BV geometrisinden farklı olarak (Şekil-4), daha yüksek frekanslarda bulunan daha büyük sayıları olan bant boşlukları daha geniş Δf gösterir; Şekil-5(a)'da f = 18.0 GHz'de maksimum Δf = 2.5 GHz, Şekil-5(b)'de f = 20.4 GHz'de maksimum Δf = 0.7 GHz gözlemlenmiştir.

Bu etki, I ve II bölgeleri arasındaki dağılım özelliklerinde daha büyük fark üreten daha kısa spin-dalgaları için daha etkili bir taramanın sonucudur. MSSW geometrisinde, süperiletkenin manyetik alana mıknatıslanmasının, doğrusal olmayan bağımlılığının, bant yapısının uyarıcı alanının genliği üzerindeki bağımlılığında kendini göstermesi beklenir.

Deneysel Bölümü Ayrıntılı Tanılamak

Süperiletken dalga-kılavuzu, Sitostrat üzerinde, magnetron püskürtülen 100 nm kalınlığındaki Nb filmden, süper litografi ve CF4 + O2 plazmasında kimyasal plazma aşındırıcı kullanılarak süperiletken kritik sıcaklık Tc ≃ 9 K ile üretildi. Büyüme haznesinde birikme öncesi taban basıncı, 5 x 10−9 mBar'dır. Nb'nin birikmesinden önce, substrat PAr = 2 x 10 ×2 mBar, 60 W RF gücü ve 500 V DC voltajda plazma temizlendi. Nb'nin biriktirilmesi sırasında, argon basıncı, RF gücü, birikme hızı ve DC gerilimi sırasıyla 4 x 10−3 mBar, 200 W, 2.2 Å s−1 ve 200 V idi. Py ince film, Py alaşım hedefinin, art arda gelen magnetron RF ‐ püskürtmesi ve çift dirençli kaldırma tekniği kullanılarak biriktirildi. Py biriktirme sırasında, argon basıncı, RF gücü, biriktirme hızı ve DC gerilimi sırasıyla 4 x 10−3 mBar, 200 W, 1.5 Å s−1 ve 450 V idi.

Periyodik Nb süperiletken şeritler, art arda magnetron RF-püskürtme ve çift dirençli kapatma tekniği kullanılarak biriktirildi. AlOx yalıtım katmanı, 115 sccm Ar akışı ve 35 sccm O2 akışı ile Ar + O2 atmosferinde, Al temel hedefi püskürtülerek bırakıldı. AlOx biriktirme sırasında, Ar + O2 basıncı, RF-gücü, birikme hızı ve DC gerilimi sırasıyla 4 x 10−3 mBar, 200 W, 0,6 Å s-1 ve 510 V idi.

Tüm Reklamları Kapat

Sayısal analiz, mikromanyetik simülasyonlar kullanılarak şöyle yapıldı: DC manyetik alana ortogonal olarak simüle edilmiş bir ferromanyete, yerel olarak simüle edilmiş uzaysal profillerine manyetik alan atımı uygulandı ve yerel manyetik alanların ferromanyeti M→(r→,t)\overset{\rightarrow}{M}(\overset{\rightarrow}{r},t) olarak kaydedildi. Uygulanan uzay-zaman Fourier dönüşümü, maksimum M→(r→,t)\overset{\rightarrow}{M}(\overset{\rightarrow}{r},t) ile f(k→)f(\overset{\rightarrow}{k}) dağılımını sağladı.

Yansımaları önlemek için, filmin sınırlarının yakınında üssel bir Gilbert sönümleme profili oluşturulmuştur. Hesaplamalar için Py: µ0H = 15 mT (Şekil-4) ve µ0H = 3.8 mT (Şekil-5), µ0Ms = 1.14 T, µ0Ha = 3.1 mT, γ = 1.856 × 1011 Hz T-1 , değişim sertliği sabiti A için mikro-manyetik parametreler kullanıldı; A = 1.3 × 10−11 J m-1. Simüle edilmiş Py filminin boyutları L x G x d = 900 x 900 x 0,1 µm3 idi. Eksitasyon nabzı, maksimum frekansı fmax = 8 GHz ve fmax = 30 GHz olan maksimum dalga‐vektör kmax = 2π / 800 nm-1 ve 0.001Ms amplitüdünde, maksimum frekansa sahip bir profile sahipti. Manyetostatik spin-dalga dağılımını doğru yakalamak için 1D (1 boyutlu) ağ kullanan mikromanyetik simülasyonu gerçekleştirmek yeterliydi.

Şekil-4'ün hesaplanması için, süperiletken yapının etkisi, Py filmdeki süperiletkenlerin diamagnetik mıknatıslanması tarafından indüklenen DC magnetostatik rasgele alanın dağılımının hesaplanmasıyla muhasebeleştirilmiştir. Manyetostatik alanın hem x, hem de z bileşenleri göz önünde bulunduruldu.

MSSW geometrisindeki S / F hibritlerin manyetostatik problemi (Şekil-5) BV geometrisindekinden farklıydı çünkü dış manyetik alanın DC taramasından kaynaklanan etki göz ardı edilebilir. Bu problem, değişken sarkma alanları tarafından indüklenen salınımlı mıknatıslanma M→sc=−H→{\overset{\rightarrow}{M}}_{sc} = - \overset{\rightarrow}{H} ile ideal bir çapa sahip olan bir manyetostatik etkileşim olarak ele alınmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Mikromanyetik simülasyonlarda S / F hibritlerinin manyetostatik probleminin sayısal uygulaması, hem DC dış alandaki hem de AC yolundaki diamagnetic tepkisinin bir sonucu olan mıknatıslanma M→sc{\overset{\rightarrow}{M}}_{sc} 'nin hesaplanması için bir ara adım dahil edilerek gerçekleştirildi. Bu, ferromanyete alanları ve daha sonra Landau – Lifshitz – Gilbert denkleminin entegrasyonunun her bir aşamasındaki etkili alanın toplam dipol-dipol bileşeninin hesaplanmasıyla dahil edildi. Bu sayısal yaklaşımın, sonsuz süper iletken yüzeyin üzerine yerleştirilen, bir ferromanyetteki mıknatıslanma dinamiklerini incelemek için daha önce kullanılan görüntü yönteminden farklı olduğunu unutmamakta fayda var.

Adım Adım Sonuca Ulaşmak

Özetle, bu çalışmada, süperiletken periyodik mikro yapıya endüktif olarak bağlanmış bir ferromanyetik filmden oluşan ferromanyetik / süperiletken hibrit MCs'lerde, mıknatıslanmadaki dinamikler dikkate alındı. Hibritin FMR spektrumunu inceleyerek, süper iletken periyodik alt sistemin manyetik iletkenlik dinamiğine olan gerçek katkısı tanımlandı; yani süper iletkenin diyagnostik tepkisi. Ek olarak, FMR spektrumunun süperiletken kritik durumlarla korelasyonunu gözlemlendi, Meissner durumunu ve nüfuz eden vortex/girdap durumu tanımladık. FMR spektrumunun tersine çevrilebilirliği, süperiletken vorteksler üzerinde, vorteks çalkalama mekanizmasının bir eylemini göstermektedir.

Hibrit MCs'lerde spin-dalgalarının dağılımı, düzlem geometrilerinde dikkate alınmıştır. BV geometrisinde, Brillouin dalga-numarası'nda açılan bant boşlukları ile geleneksel bir bant yapısı oluşturulur. Bant yapısı temel olarak, dış DC manyetik alanın süperiletken şeritler tarafından taranmasından ve DC alanınına karşılık gelen uzamsal varyasyonunun oluşmasından kaynaklanır.

MSSW geometrisinde dispersiyon karşılıklı değildir ve bant yapısı dolaylı bant boşluklarından oluşur. Bu bant yapısı esas olarak, önceki manyetik momentlerin rasgele alanlarının AC bileşeninin taranması nedeniyle oluşur. Genel olarak, önerilen meta-materyaller, süperiletken periyodik yapının geometrik parametrelerini ayarlayarak veya spin-dalga yayılımının oryantasyonunu ayarlayarak dispersiyonlarının basit bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Süperiletken elemanların, ayrıştırma yeteneklerinin manyetik alan üzerindeki bağımlılığı, S / F magnonik materyallerinde doğrusal olmayan bir spin-dalga dinamiğine işaret eder.

Ek olarak, manyetik iletkenler için süperiletkenlerin uygulanmasındaki sınırlamalar not ediliyor. Süperiletkenlerin diamagnet olarak çalıştırılması, süper iletken kritik sıcaklığın altındaki sıcaklıklarda ve üst süper iletken kritik alanın altındaki manyetik alanlarda mümkündür. Çalışma frekansı süper iletken boşluk frekansının altında kalmalıdır. Süper iletkenlerin boyutları, Londra penetrasyon derinliği λL'nin üzerinde kalmalıdır. Küçük, tipik λL ölçüleri, mikro ve alt mikroskobik periyodikliğe sahip MCs'lerin gelişimine yol açmaktadır.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
43
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Umut Verici! 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Türev İçerik Kaynağı: Advanced Science | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 05/03/2024 04:09:42 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/7937

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Sars
Atom
İngiltere
Egzersiz
Kilometre
Aşılar
Sinek
Böcek
Renk
Yaşamın Başlangıcı
Sinir Sistemi
Bellek
Hayvanlar Alemi
Vaka
Isı
İnsan Türü
İklim Değişimi
Örümcek
Maske
Antikor
Elektromanyetik
Dil
Komplo
Öğrenme Teorileri
Nötron Yıldızı
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Süper Askerler: İnsanlar, Diğer Maymunlar ile Çiftleşebilir mi?
Süper Askerler: İnsanlar, Diğer Maymunlar ile Çiftleşebilir mi?
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Bir Beyin Cerrahının Gözünden BEYNİN İÇİ! | Mehmet Çağlar Berk (Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi)
Hastalıklar Ne Zaman Bitecek?
Hastalıklar Ne Zaman Bitecek?
Interstellar'daki Karadelik, Neden Gerçeğine Benzemiyor?
Interstellar'daki Karadelik, Neden Gerçeğine Benzemiyor?
*Dıştan* Yanmalı Sterling Motoru Nasıl Çalışıyor?
*Dıştan* Yanmalı Sterling Motoru Nasıl Çalışıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
E. B. Sunar, et al. Alternatif Bir Meta-Malzeme (Meta-Materyal) Nasıl Geliştirilir?. (24 Ağustos 2019). Alındığı Tarih: 5 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/7937
Sunar, E. B., Bakırcı, Ç. M. (2019, August 24). Alternatif Bir Meta-Malzeme (Meta-Materyal) Nasıl Geliştirilir?. Evrim Ağacı. Retrieved March 05, 2024. from https://evrimagaci.org/s/7937
E. B. Sunar, et al. “Alternatif Bir Meta-Malzeme (Meta-Materyal) Nasıl Geliştirilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 24 Aug. 2019, https://evrimagaci.org/s/7937.
Sunar, Ekin Baran. Bakırcı, Çağrı Mert. “Alternatif Bir Meta-Malzeme (Meta-Materyal) Nasıl Geliştirilir?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, August 24, 2019. https://evrimagaci.org/s/7937.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close