Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

İnsan Genom Projesi Nedir? İnsan ve Diğer Canlıların Genlerinin Tamamını Dizilemek, Bilim ve Teknoloji İçin Neden Önemliydi?

İnsan Genom Projesi Nedir? İnsan ve Diğer Canlıların Genlerinin Tamamını Dizilemek, Bilim ve Teknoloji İçin Neden Önemliydi? pixabay
23 dakika
22,662

İnsan Genom Projesi (İng: "Human Genome Project" ya da HGP veya İGP), insanlık tarihindeki en büyük keşiflerden birisidir. İnsan Genom Projesi, gezegenin ve kozmosun dışarıya yönelik keşfinden ziyade türümüzün, Homo sapiens'in bütün genlerinin (ki bunların hepsine, bir arada "genom" adı verilir) sekanslarına bakıp, haritalarını çıkaran uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yönlendirilen, "içeriye yönelik" bir keşif yolculuğuydu. 1 Ekim 1990'da başlanıp Nisan 2003'te tamamlanan İnsan Genom Projesi, ilk defa doğanın bir insan oluşturmak için kullandığı şablonu okuyabilmemizi sağlamıştı.

Pixabay

İnsan Genom Projesi Nedir?

İnsan Genom Projesi, amacı insanların bütün genlerinin haritalandırılmasını ve anlaşılmasını tamamlamak olan, uluslararası ve ortak çalışmaya dayalı bir araştırma programıydı. Az önce de bahsettiğimiz gibi "genom" sözcüğü, bir türün bütün genlerini bir arada tanımlamak için kullanılan bir sözcüktür.

Bu Reklamı Kapat

İnsan Genom Projesi'nin Amaçları

İnsan Genom Projesinin amaçları ilk kez 1988'de Birleşik Devletler Ulusal Bilimler Akademisi'nin (İng: "US National Academy of Sciences") özel bir komitesi tarafından dile getirildi ve daha sonra Ulusal Sağlık Enstitüleri (İng: "National Institutes of Health") ve ABD Enerji Bakanlığı (İng: "Department of Energy") tarafından detaylıca yazılan 5 yıllık plan serileri halinde projelendirildi.

Meclis, her iki kurumu da bu konsepti ileri düzeyde araştırılması için finanse etti ve iki devlet kurumu "insan genomuyla ilgili araştırma ve teknik aktiviteleri koordine etmek" üzere bir mutabakat anlaşması imzalayarak, anlaşmalarını resmiyete döktü.

Bu Reklamı Kapat

İnsan Genom Araştırma Ofisi (İng: "Office of Human Genome Research") olarak adlandırılan NIH bileşenine liderlik etmesi için James Watson seçilmişti. 1989'da, İnsan Genom Araştırma Ofisi, İnsan Genom Araştırması Ulusal Merkezi'ne (İng: "National Center for Human Genome Research") dönüştü.

1990'da Genetik Mirasımızı Anlamak: İnsan Genom Projesi, İlk Beş Yıl, BY 1991-1995 (İng: Understanding Our Genetic Inheritance: The Human Genome Project, The First Five Years, FY 1991-1995) isimli ortak bir araştırma planının yayımlanmasıyla, ilk planlama etabı tamamlanmıştı. Bu ilk araştırma planı, o zamanlar 15 yıllık bir araştırma çabası olarak tasarlanan çalışmanın ilk beş yılı için spesifik hedefler belirlemişti.

İnsan Genom Projesi araştırmacıları, insan genomunu 3 ana şekilde çözümlemeyi hedefliyorlardı:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • genomumuzun DNA'sındaki bütün bazların sırasının ya da "dizisi"nin belirlenmesi,
 • bütün kromozomlarımızın başlıca bölümleri için genlerimizin lokasyonlarını gösteren haritalar yapılması ve
 • hangi kalıtsal özelliklerin (genetik hastalıklar gibi) nesiller boyu takip edilebileceğini gösteren "bağlantı haritaları" üretilmesi
Genome

İnsan Genom Projesi'nin Etkisi

İnsan Genom Projesi, insan genlerinin 20.500 kadarını ortaya çıkardı (sonradan bu sayı 21.300 civarına çıkarıldı).[6] İnsan Genom Projesi'nin bu nihai ürünü, dünyaya tüm insan genlerinin yapısı, organizasyonu ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi verdi. Bu bilgi, bir insanın gelişimi ve fonksiyonları için başlıca kalıtsal "talimatlar" seti olarak düşünülebilir.

Uluslarası İnsan Genom Konsorsiyumu (İng: "International Human Genome Concortium"), Şubat 2001'de Nature dergisinde genomumuzun tamamındaki 3 milyar baz çiftinin yaklaşık %90 tamamlanmış dizisiyle birlikte, insan genomunun ilk taslağını yayımladı.[7] Konsorsiyumda görev alan 2.280'den fazla araştırmacı, bu makalenin yazarlığını paylaştı. İnsan genlerinin sayısının, 50.000 ile 140.000 arasında değiştiği yönündeki önceki tahminlere göre önemli ölçüde az çıkması, bu ilk taslağın sarsıcı bir bulgusuydu. Bütün dizi, Nisan 2003'te tamamlanıp, yayımlandı.[8]

Genome

Genomun büyük bir kısmının Şubat 2001'de yayımlanmasının üzerine, Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü'nün yöneticisi Francis Collins, genomun çok kullanımlı bir kitap olarak düşünülebileceğini ifade etti:

Bu bir tarih kitabı, türümüzün zaman içindeki yolculuğunun bir anlatıcısı. Bu, her bir insan hücresinin inşası için inanılmaz şekilde detaylı şablonuyla bir el kitabı. Ve sağlıkçılara hastalıkları tedavi etmek, önlemek ve iyileştirmek için muazzam yeni güçler verecek, dönüştürücü bir tıp dersi kitabı.

İnsan Genom Projesi ile oluşturulan araçlar; ayrıca fareler, meyve sinekleri ve yassı solucanlar gibi biyolojik araştırmalarda geniş ölçüde kullanılan çeşitli organizmaların tüm genomunu karakterize etmekteki çabaları etkilemeye devam ediyor. Bu eforlar birbirini etkiliyor; çünkü çoğu organizma benzer fonksiyonları olan, birçok benzer ya da homolog genlere sahip. Bu nedenle bir genin diziliminin ya da fonksiyonunun örneğin yassı solucan C. elegans gibi bir model organizmada tanımlanması, insanlardaki ya da bir diğer model organizmadaki homolog geni açıklama potansiyeline sahiptir.

C. elegans
C. elegans
Wikimedia Commons

Elbette bilgi, yalnızca kullanılabilirliği kadar iyidir. Bu yüzden insanlığın faydalanabileceği araştırma sonuçlarının en hızlı şekilde uygulanabilmesi amacıyla İnsan Genom Projesi'nin ürettiği bilgiyi bilim insanları, doktorlar ve diğerlerine yaymak için ileri metodlar gereklidir. Özellikle biyomedikal teknoloji ve araştırma, İnsan Genom Projesi'nin başlıca yararlananlarındandır.

Bu Reklamı Kapat

İnsan Genom Projesi sayesinde mümkün olan detaylı genetik bilgiye sahip olmanın, bireyler ve toplum açısından önemli çıkarımları olacağı başlangıçtan beri biliniyordu. Bu nedenle İnsan Genom Projesi'nin bir diğer önemli bileşeni ve Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü'nün devam eden bir bileşeni, yeni keşfettiğimiz bilginin etik, yasal ve sosyal anlamlarını analiz etmeye ve kamuoyuyla ilgili bir sonraki politikaların belirlenmesine ayrılmıştır.

genome.gov

İnsan Genom Projesi'nin Sonuçları

2003'te, orijinal İnsan Genom Projesi takviminden iki yıl önce ve tahmin edilen bütçeden daha az bir masrafla, doğru ve eksiksiz genom dizisi bitirilip bilim insanları ve araştırmacılar tarafından kullanılabilir hale geldi. Bu başarının birçok diğer sonucu ve etkisi de oldu. Gelin bunlara bir bakış atalım.

Tamamlanmış Genom Dizilimi

DNA'daki 3 milyar harfin sıralanması için harcanan efor, atomun parçalanması ya da Ay'a gidişle karşılaştırıldığında bile, çoğu insan tarafından tüm zamanların en iddialı bilimsel girişimlerden biri olarak değerlendirilir.

genome.gov

İnsan Genom Projesi'nin oluşturduğu tamamlanmış dizilim, insan genomunun gen içeren kısımlarının %99'unu kapsar ve %99.99'luk doğrulukla dizilmiştir. Ek olarak, araştırmacıların insan genetik talimat kitabının anlamını daha iyi kavrayabilmelerine yardımcı olmak için proje, model organizmaların dizilimini yapmaktan, genomların bütün olarak çalışılabilmesi için yeni teknolojiler geliştirmeye kadar geniş bir hedefler yelpazesi üstlenmiştir.

Bu Reklamı Kapat

Yukarıda sıralanan hedeflerin yanı sıra uluslararası araştırmacılar ağı, çoğu bilim insanının sürecin çok daha ileri kısımlarına dek beklemediği düzeyde büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Önceden planlanmayan bu "bonus" başarılar; fare genom diziliminin Aralık 2002'de yayımlanan gelişmiş bir taslağı, sıçan genom diziliminin Kasım 2002'de oluşturulan ilk taslağı, 3 milyondan fazla insan genetik varyasyonunun, tekli nükleotid polimorfizmleri (İng: "single nucleotide polymorphism" ya da kısaca "SNP") tanımlanmasını ve bilinen insan ve fare genlerinin %70'inin tam uzunlukta tamamlayıcı DNA'sının (cDNA) üretilmesini de kapsar. Tüm bunlar, bilimsel araştırmaların hızına hız katan, önemli faydalardır.

İnsan Genom Projesi'nin Zaman Çizelgesi

Genome

Nisan 2003'te tamamlanan İnsan Genom Projesi (HGP) bize ilk kez doğanın bir insan inşa etmek için kullandığı şablonu okuma fırsatı verdi. Bu zaman şeridi İnsan Genom Projesi'nin tarihindeki önemli anları ve basın yayınlarını listeliyor.

1988

 • 29 Şubat - 1 Mart: Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) yöneticisi James Wyngaarden; bilim insanlarını, yöneticileri ve bilim politikası uzmanlarını Restorn, Virginia'da, İnsan Genom Projesi için bir plan oluşturmak üzere topladı.
 • 1 Ekim: Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörün Ofisi bünyesinde İnsan Genomu Araştırma Ofisi oluşturuldu. Ayrıca NIH ve Enerji Departmanı "insan genomuyla ilgili araştırma ve teknik aktiviteleri koordine etmek" üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı.
Politico

1989

 • 1 Ekim: İnsan Genom Projesi Araştırması Ulusal Merkezi, Birleşik Devletler İnsan Genom Projesi'nin NIH bileşenini sürdürmek için kuruldu. Merkezin ilk yöneticisi, Rosalind Franklin'in yardımları sayesinde, Francis Crick birlikte DNA'nın çift sarmal yapısının keşfeden James D. Watson oldu.
James D. Watson
James D. Watson
wikipedia

1990

 • Nisan: Projeyle ilgili spesifik hedefleri içeren beş yıllık bir plan yayımlandı.
 • 1 Ekim: İnsan Genom Projesi resmi olarak başladı.

1992

 • 10 Nisan: James Watson, İnsan Genom Projesi Araştırması Ulusal Merkezi yöneticiliği pozisyonundan çekildi. Yerine Michael Gottesman atandı.

1993

 • 4 Ocak: Francis S. Collins M.D. , Ph.D. İnsan Genom Projesi Araştırması Ulusal Merkezi'ne yönetici olarak atandı.
 • 1 Ekim: Birleşik Devletler İnsan Genom Projesi, Eylül 1998'e kadar olan beş yıllık programını gözden geçirdi.
Francis Collins, M.D., Ph.D.
Francis Collins, M.D., Ph.D.
genome.gov

1994

 • Eylül: İnsan Genom Projesi ilk hedefine ulaştı. Uluslararası bir araştırma ekibi insan genomunun detaylı bir bağlantı haritasını yayımlayarak programda planlanandan bir yıl önce projenin spesifik hedeflerinden birini gerçekleştirmiş oldular.

1996

 • Nisan: Pilot çalışma insan DNA'sının dizilenmesinin uygulanabilirliğini keşfetti. Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü, İnsan Genom Projesi'nde önemli bir element ve Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası, o gün geniş ölçekte insan DNA'sının diziliminin uygulanabilirliğini keşfetmek için eşi görülmemiş bir pilot çalışmanın başlatılacağını anons etti.
 • 25 Haziran: DNA'nın okunması için daha hızlı, daha ucuz metodlar; entegrasyon ve minyatürleşmeye odaklanıldı. Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü yakın zamanda altı Birleşmiş Devletler enstitüsünde çalışan bilim insanlarına ödül fonları vererek, insan DNA'sını çözümlemek ve DNA dizilimi adı verilen bir süreç için ilk tam gaz girişimini başlattı.

1998

 • Mayıs: Perkin-Elmer ve TIGR DNA dizileme teklifi üzerine Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından açıklama yapıldı. İnsan Genom Projesi, 1990'da insan ve diğer model organizmaların genetik talimatlarının tam setini tanımlamak için başlayan 15 yıllık bir eforu olarak tanımlandı.
 • Temmuz: İnsan Genom Dizileme Projeleri üçüncü yılda da fon aldı. İnsan genetiği el kitabının hecelenmesi için yapılan yedi araştırma projesi DNA'nın dizilenmesini tamamlamak için stratejileri iyileştirmek üzere üçüncü senelerine uzatıldı.
 • Eylül: Genom Projesi liderleri insan genomu dizilenmesini iki yıl erken bitirme niyetini duyurdu. Bugün İnsan Genom Projesi'nin ana danışma organının toplantısında proje planlayıcılar insan genomunun DNA dizilenmesinin orijinal takvimden iki yıl erken, 2003 yılının sonuna kadar tamamlanması için yeni bir plan tanıttılar.

1999

 • Mart: İnsan Genom Projesi pilot projenin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bugün, Uluslararası İnsan Genom Projesi insan genomunun dizilenmesinin pilot aşamasının tamamlandığını ve insan DNA talimat kitabını oluşturan 3 milyar harfin tam ölçek dizilenmesi için çabaların başlatılacağını duyurdu.
genome.gov
 • Mayıs: Uluslararası İnsan Genomu Dizileme Konsorsiyumu bir çalışma taslağının hızlıca oluşturulmasını destekledi ve halka açık erişim konusunda kararlı. Bu hafta Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nda yapılan bir toplantının ardından Uluslararası İnsan Genomu Dizileme Konsorsiyumu liderleri, insan genom dizilenme verilerine doğrudan ve sınırsız erişimi sağlamaya olan vaatlerini yeniden doğruladılar.
 • Eylül: İnsan genomu ilkbahara kadar tanımlanmış olacak. Bilim insanları insanlığın genetik şablonunun ilk taslağını 2000 yılının ilkbaharında üretmiş olmak için programa uygun olduklarını doğruladılar.
 • Eylül: İnsan genomu dizisi düşündüğünüzden daha yakında geliyor. Bir yıldan az bir süre önce İnsan Genom Projesi, 3 Gb (milyar baz) insan genomu DNA dizisinin 2005'e kadar tamamlanmayacağını ön görüyordu. Son birkaç gelişme zaman çizelgesinde dramatik bir hızlanmaya neden oldu.
 • Aralık: Bilim insanları, "yaşamın kitabının" insan genomunun ilk deşifre edilişi ile birlikte ilk bölümünü tamamladı. Uluslararası bir araştırma ekibi ilk defa bir insan kromozomunun bütününün genetik kodunu çözümleyerek bilimsel bir dönüm noktasına ulaştı.

2000

 • 27 Ocak: ABD Başkanı Bill Clinton, senede bir kere yapılan ulusa seslenişte İnsan Genom Projesi'ne değindi.
 • Mart: İnsan Genom Projesi bütün insanlığa fayda sağlıyor. Bugünkü Medals of Science and Technology ödülleri seremonisinde Başkan Clinton, başbakan Tony Blair'in insan genomu keşiflerinin insan sağlığını geliştirmede kullanılmasının sağlanılacağına dair ilke beyanında bulunmayı kabul ettiğini duyurdu.
genome.gov
 • Mart: İnsan DNA'sının üçte ikisi İnsan Genom Projesi tarafından çözüldü. İnsan Genom Projesi uluslararası konsorsiyumu bugün insanlığın genetik talimat kitabından üç milyar "harf"in 2 milyarının deşifre edildiğini ve GenBank'a girildiğini duyurdu.
 • Haziran: Uluslararası Genom Dizileme Konsorsiyumu insan genomunun "yazılı taslağı"nı duyurdu. İnsan Genom Projesi (HGP) kamu konsorsiyumu bugün bir insan genomunun dizilenmesi yazılı taslağı, insanlığın genetik şablonunu, birleştirdiğini duyurdu.
 • Eylül: İnsan Genom Merkezi, genomun sürmekte olan hem kapsamlı hem anlaşılabilir tasvirini yaptı. İnsan genomunun büyük çoğunluğu şimdi halka açık. Genomun geri kalanının büyük çoğunluğu taslak halindeyken yüzde 25'i bitirilmiş halde.
 • Ekim: İnsan Genom Projesi American Society of Human Genetics'in Allan ödülüyle onurlandırıldı. Bu yıl düzenlenen senelik toplantıda American Society of Human Genetics'in Allan ödülü insan genetik kodunun deşifre edilmesi sürecine katılmış yüzlerce bilim insanını onurlandırdı.
 • Kasım: İnsan Genomu Projesi'nin halk sağlığı üzerindeki etkisini açıklamak için NIH Consumer Day 2000 sponsorluğu alındı. National Institutes of Health'teki National Human Genom Research Institute (NHGRI), 9 Kasım Perşembe günü hastaları, aileleri ve sağlıkçıları İnsan Genom Projesi'nin Alzheimer hastalığından inmeye kadar hastalıklarda önlemleri, sağlığı, teşhisi ve tedaviyi nasıl etkileyeceği hakkında bilgilendirmek için"Consumer Day 2000"e sponsor olacak.

2001

 • Şubat: İnsan Genom Projesi sınıflara ulaşmaya başladı. İnsan Genom Peojesi (HGP) lise öğrencileri ve genel kamu için ücretsiz ve eğitici bir multimedya malzemesi oluşturdu.
 • 12 Şubat: Uluslararası Genom Dizileme Konsorsiyumu insan genomunun analiz ve dizisini yayımladı. Uluslararası İnsan Genom Projesi Konsorsiyumu, Charles Darwin'in 192. doğum gününde, insan genomunun bir taslak dizisinin ve ilk analizinin yayınlandığını duyurdu.
 • Ekim: Konferans, İnsan Genom Projesi'nin azınlık topluluklarda etkilerini inceledi. National Human Genome Research Institute (NHGRI), "İnsan Genom Projesi Konferansı: Azınlık Topluluklar için İnsan Genomu Araştırmasının Zorlukları ve Etkisi"ne eş sponsor oldu.

2002

 • Ekim: Yeni bir rehber, araştırmacıların genom verilerini ortaya çıkarmalarına yardım etti. İnternet, cep telefonlarından uzay istasyonuna kadar her şeyin kullanım kılavuzuyla doludur. Şimdi NHGRI insan genom dizisini içeren halka açık veritabanlarının bilimsel keşiflerde kullanılmasını teşvik etmek üzere "İnsan Genomu için Bir Kullanım Kılavuzu"nu oluşturdu.

2003

 • 10 Şubat: Nisan 2003'te nerede olmalı? Nisan 2003 insan genom dizisinin tamamlanmasına tanıklık edecek.
 • 14 Nisan: Uluslararası Konsorsiyum İnsan Genom Projesi'ni tamamladı. NHGRI tarafından Amerika'da yönetilen Uluslararası İnsan Genom Dizileme konsorsiyumu ve Enerji Departmanı (DOE), bugün İnsan Genom Projesi'nin takvimdekinden iki yıldan da daha erken tamamlandığını duyurdu.
 • 20 Mayıs: Model organizmaların genomlarının dizilenmesinde ilerlemeler kaydedildi. Bal arısı ve şempanze genomlarının yazılı taslaklarını oluşturma çabaları tamamlanmak üzereyken bilim insanları diğer önemli model organizmaların genlerini dizilemeye doğru ilerliyor.
pixabay
 • 9 Eylül: Genlerin Ötesinde: Bilim insanları, insan genomuna daha derin girişiyor. NHGRI bugün insan genomunun biyolojik işlevi için kritik olan bütün kısımlarını keşfetmeyi amaçlayan üç yıllık, 36 milyon dolarlık bilimsel keşif görevinin ilk ödeneklerini açıkladı.
 • 7 Kasım: NHGRI büyük ölçekli gelecek nesil dizileme merkezlerini finanse etti. NHGRI bugün büyük ölçekli dizileme projelerini sürdürmek için seçilmiş beş merkezi duyurdu.

2004

 • 24 Mart: Uluslararası Dizileme Konsorsiyumu çevrimiçi kaynaklar çıkardı. NHGRI Uluslararası Dizileme Konsorsiyumunun bilim insanları ve halkın hayvan, bitki ve diğer ökaryotik hücrelerin dizilenme projeleri hakkında son verilere ulaşabilmesi için ücretsiz ve çevrimiçi bir kaynak çıkarttığını duyurdu.
 • 31 Mart: Bilim insanları sıçan genomunu insan ve fareninkiyle karşılaştırdılar. NIH tarafından desteklenen uluslararası bir araştırma ekibi bugün bir laboratuvar sıçanının genomunun yüksek kalitede bir yazılı taslağını tamamladığını ve verileri sıçanın genetik şablonunun insanın ve fareninkiyle nasıl bir benzerlik gösterdiğini keşfetmek için kullandığını açıkladı.
wikimedia commons
 • 21 Nisan: NHGRI bilim insanları ikinci senelik Ulusal DNA Günü için sınıflara döndü. 30 Nisan'da NHGRI'den onlarca araştırmacı ve personel NIH'te yapılan heyecan verici araştırmanın bir kısmını öğrencilerle paylaşmak için kırsal ve kentsel bölgelerdeki liselere geri döndüler.
 • 14 Ekim: NHGRI yeni nesil dizileme teknolojileri arıyor. NIH'in bir parçası olan NHGRI, bugün DNA dizilemesinin maliyetini önemli ölçüde azaltmak için dizayn edilmiş yenilikçi teknolojileri teşvik etmek üzere ve genetik bilginin medikal araştırmalar ve sağlık uygulamalarını genişletmek amacıyla 38 milyondan fazla ödeneği ödül olarak verdiğini duyurdu.
 • 20 Ekim: Uluslararası İnsan Genom Dizileme Konsorsiyumu tamamlanmış insan genom dizilimini tanımladı. NHGRI tarafından Birleşik Devletler'de yönetilen Uluslararası İnsan Genom Dizileme Konsorsiyumu ve Enerji Departmanı (DOE), protein kodlayan insan genlerinin 35.000 olan tahmini sayısını türümüz için şaşırtıcı derecede az olan 25.000'e indiren ilk bilimsel insan genom dizilimi tasvirini yayınladı.

İnsan Genom Projesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Genom Nedir?

Genom, her organizmada aktiviteleri sürdürüp yönetmek için gerekli olan genetik talimatları içeren kimyasal bir bileşen olan deoksiribonükleik asitlerinin (DNA) bir organizma içerisindeki tam setidir. DNA molekülleri, iki adet bükülmüş eş zincirden oluşur. Her bir zincir nükleobaz adı verilen dört kimyasal birimden oluşur. Bu bazlar; adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozindir (C). Karşı zincirlerde bulunan bazlar özel olarak eşlenir; A her zaman T ile ve C her zaman G ile eşlenir.

İnsan genomu, hücrelerimizin çekirdeğindeki 23 çift kromozomda bulunan yaklaşık 3 milyar baz çiftinden oluşur. Her bir kromozom protein üretmek için gerekli talimatları içeren yüzlerce ya da binlerce genden oluşur. İnsan genomundaki tahmini her 30.000 genin her biri ortalama üç protein üretir.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Hücre Dünyası (Becker)

Hücrelerin ufak dünyası, uçsuz bucaksız gizemlerle dolu. Becker’ın bu eşsiz eserinde, hücrelerin dünyasının tüm detaylarına bakış atmanız mümkün olacak!

Notlar:

 1. Bu kampanya, Palme Yayıncılık tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺390.00
Hücre Dünyası (Becker)

wikimedia

DNA Dizileme Nedir?

Dizileme, DNA'nın bir bölümündeki baz çiftlerinin tam sırasının belirlenmesi anlamına gelir. İnsan kromozomları, sayıları 50.000.000 ila 300.000.000 arasında değişen baz çiftlerinden oluşur. Bütün bazlar çiftler halinde var oldukları için, baz çiftinden biri diğerinin belirlenmesini sağlayacağından, bilim insanları bir çiftteki her iki bazı da rapor etmek zorunda kalmazlar.

HGP'nin insan genetik kodunun tamamlanmış versiyonunun üretilmesi için kullandığı ilk metot, harita temelli ya da BAC temelli dizilemeydi. BAC, "bacterial artificial chromosome" (Tr: "bakteriyel yapay kromozom") sözcüklerinin kısaltmasıdır. İnsan DNA'sı nispeten büyüktür; ancak kontrol edilebilir boyutlarda parçalara bölünür (150.000 ile 200.000 çift arası). Bu parçalar, dizileme için yeterli miktarda olmaları için insan DNA'sını depolayıp kopyalayabilen bakterilerde klonlanır. Çakışmayı en aza indirmek üzere dikkatlice seçilse bile, insan genomundaki 3 milyar baz çiftini içerebilmesi için en az 20.000 farklı BAC klonu gereklidir. Tüm insan genomunu kapsayan BAC koleksiyonuna "BAC kütüphanesi" denir.

genome.gov

BAC temelli metotta her bir BAC klonu, BAC klonundaki DNA'nın insan genomunun neresinden geldiğini belirlemek için "haritalandırılır". Bu yaklaşımı kullanmak bilim insanlarının hem her bir klondan dizilenen DNA harflerinin tam yerini hem de diğer BAC klonlarındaki dizilenmelerle mekansal ilişkilerini bilmelerini sağlar.

Dizilenme için her BAC klonu 2.000 baz uzunluğunda daha küçük parçalara bölünür. Bu parçalara "alt klonlar" denir. "Dizileme reaksiyonu", bu "alt klonlar"da gerçekleştirilir. Dizileme reaksiyonunun ürünleri daha sonra dizileme makinesine (dizileyici) aktarılır. Dizileyici, her dizileme reaksiyonunda A, T, C ve G'nin 500 ila 800 baz çifti oluşturur. Böylece her baz, 10 defa dizilenmiş olur. Daha sonra bir bilgisayar bu kısa dizilemeleri BAC klonundaki insan DNA'sını temsil eden bitişik dizi uzantıları halinde birleştirir.

genome.gov

Kimin DNA'sı Dizilendi?

DNA örneklerini sağlayan gönüllülerin gizliliklerinin korunması için, deney kimden DNA alındığını bilinmeyecek şekilde tasarlandı. Dizilim, birkaç gönüllüden alınan DNA'dan türetilmişti. Gönüllülerin kimliklerinin açığa çıkarılamayacağından emin olmak için gönüllüleri toplama ve DNA'nın kaynağı olan kan örneklerini toplayıp koruma sürecinde dikkatli olunmuştu.

genome.gov

Gönüllüler DNA "kütüphanelerinin" hazırlandığı laboratuvarların yakınlarındaki yerel kamu ilanlarına geri dönüş yaptılar. Adaylar, çok çeşitli bir popülasyon içinden seçildi. Gönüllüler, kapsamlı bir danışmanlık aldıktan ve yazılı bilgilendirilmiş rızalarını verdikten sonra, kan örnekleri verdiler. Kullanılanın 5 ila 10 katı kadar gönüllü bağış yaptı; böylece gönüllüler bile kan örneklerinin kullanılıp kullanılmadığını bilmediler. Asıl örnekler seçilmeden önce, kişileri ayırt edebilecek bütün etiketler çıkarılmıştı.

İnsan Genom Projesinin Amaçları Nelerdi?

İnsan Genom Projesinin amaçları ilk kez 1988'de U.S. National Academy of Sciences tarafından dile getirildi ve daha sonra National Institutes of Health ve Department of Energy'nin ortak olarak yazdığı beş yıllık detaylı plan serilerine uyarlandı. İnsan diziliminin yüksek kalite versiyonunun tamamlanması da dahil olmak üzere National Academy of Sciences'ın ortaya koyduğu temel hedeflere ulaşıldı. Diğer hedefler 1990'ların ortalarında gerçekleştirilen insan genomunun fiziksel ve genetik haritalarının oluşturulması ve fare de dahil olmak üzere beş model organizmanın dizileme ve haritalanmasını kapsıyordu. Bütün bu hedefler NAS'ın öngördüğü zaman aralığı ve bütçe dahilinde gerçekleştirildi.

Dikkat çekici bir şekilde 1988'de mümkün görülmeyen oldukça fazla sayıda ek hedef de yol boyunca eklenerek, başarıyla gerçekleştirildi. Bunlar, fare ve sıçanların gelişmiş dizi taslaklarını ve insan genomundaki çeşitli bazların kataloğunu da kapsıyor.

genome.gov

Taslak ve Bitmiş Genom Dizisi Nedir?

26 Haziran 2000'de Uluslararası İnsan Genomu Dizileme Konsorsiyumu insan genom dizisinin kaba bir taslağının oluşturulduğunu açıkladı. Nisan 2003'te Uluslararası Genom Dizileme Konsorsiyumu insan genom dizisinin esasen bitirilmiş bir versiyonunu duyurdu. Kamuya erişilebilir olan bu versiyon, genom kullanılarak yapılan tüm araştırmalar için gerekli olan bilgilerin neredeyse tamamını sağlıyordu.

genome.gov

Taslak ve bitmiş versiyonların farkları; kapsamlarıyla, boşlukların sayısı ve hata oranıyla belirlenir. Taslak dizi genomun %90'ını, 1000 baz çiftinde 1 hata oranıyla kapsıyordu; ancak 150.000'den fazla boşluk vardı ve genomun sadece %28'i bitirilmişken ulaşılan standartlara ulaşabilmişti. Nisan 2003 versiyonunda 400'den az boşluk vardı ve genomun %99'u, her 10.000 baz çiftinde 1'den az hata oranıyla tamamlanmıştı. İki versiyon arasındaki farklılıklar, dizilimi araştırmalarını yürütmek için kullanan bilim insanları için çok önemliydi.

Bu Reklamı Kapat

İnsan Genomunun Sahibi Kimdir?

Genomun İnsan Genom Projesi tarafından dizilenen her parçası, hemen kamuya açık hale getiriliyordu ve genomla ilgili yeni veriler ücretsiz erişimli veri tabanlarında ilan ediliyor ya da bilimsel dergilerde (kamuya erişimi ücretsiz olabilir veya olmayabilir) yayınlanıyordu.

2013'te Anayasa Mahkemesi, doğal olarak meydana gelen insan genlerinin bir icat olmadığı ve patentlenemeyeceği kararına vardı. Ancak özel şirketler doğal versiyonlarından yeni, patentlenebilir bir ürün sayılacak kadar farklılaşmış sentetik veya düzenlenmiş genlere patent uygulayabiliyor.

Kimler Katıldı?

İnsan Genom Projesi uluslararası kuruluşların katılımı olmadan bu kadar etkili ve hızlı bir şekilde tamamlanamazdı. Birleşik Devletler'de çabalara katkı sağlayanlar, 1990'da Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü'ne (NHGRI) terfi edecek olan İnsan Genom Araştırma Ofisi'ni 1988'de kuran Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve İnsan Genom Projesi tartışmalarına 1984'te ilk defa başlayan ABD Enerji Bakanlığı idi. Ancak genomun neredeyse tüm dizilemesi Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Japonya ve Çin'deki üniversitelerde yürütüldü.

genome.gov

Uluslararası İnsan Genom Dizileme Konsorsiyumu na şunlar dahildi :

Bu Reklamı Kapat

 • Whitehead Institute/MIT Center for Genom Research, Cambridge, Mass./ U.S.
 • Welcome Trust Sanger Institute, Welcome Trust Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, U.K.
 • Washington University School of Medicine Genome Sequencing Center, St. Louis, Mo., U.S.
 • United States DOE Joint Genome Institute, Walnut Creek, Calif., U.S.
 • Baylor College of Medicine Human Genome Sequencing Center, Department of Molecular and Human Genetics, Houstan, Tex., U.S.
 • RIKEN Genomic Science Center, Yokohoma, Japan
 • Genoscope and CNRS UMR-8030, Evry, France
 • GTC Sequencing Center, Genome Therapeutics Corporation, Waltham, Mass., USA
 • Department of Genome Analysis, Institute of Molecular Biology, Jena, Germany
 • Beijing Genomics Institute/ Human Genome Center, Institute of Genetics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
 • Multimegabase Sequencing Center, Institute for Systems Biology, Seattle, Wash.
 • Stanford Genome Technology Center, Stanford, Calif., U.S.
 • Stanford Human Genome Center and Departmenr of genetics, Stanford University School of Medicine, Stanford, Calif., U.S.
 • University of Washington Genome Center, Seattle, Wash., U.S.
 • Department of Molecular Biology, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan
 • University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Dallas, Tex., US.
 • University of Oklahoma's Advanced Center for Genome Technology, Dept. of Chemistry and Biochemistry, University of Oklahoma, Norman, Okla.;U.S.
 • Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin, Germany
 • Cold Spring Harbor Laboratory, Lita Annenberg Hazen Genome Center, Cold Spring Harbor, N.Y., U.S.
 • GBF - German Research Centre for Biotechnology, Braunschweig, Germany

Ne Kadara Mal Oldu?

1990'da Kongre, İnsan Genom Projesi için bir fon kurdu ve hedef tamamlama tarihi olarak 2005'i verdi. Projenin 3 milyar dolara mal olacağı yönündeki tahminlere ramen proje, 1991 mali yılında 2.7 milyar dolar tutarak beklenenden aza mal oldu. Ek olarak proje, beklenen bitiş tarihinden iki yıl daha erken tamamlandı.

Genom temelli araştırmalar, tohumlama biyoteknolojisi ve ilaç geliştirme endüstrilerinde büyük rol oynayacağı düşünülürse (kaldı ki insan sağlığındaki gelişmelere değinmeye gerek bile yok), İnsan Genom Projesi'nin, ekonomik açıdan, kendi masraflarını defalarca ödeyecek düzeyde önemli bir proje olduğu unutulmamalıdır.

NHGRI Neden Etik Konuları İnceliyor?

İnsan Genom Projesi'nin başlangıcından beri genoma dair bilgimizi genişletmemizin bireyler ve toplum üzerinde derin etkiler yaratacağı biliniyordu. İnsan Genom Projesi'nin liderleri bu yeni bilginin araştırma ve klinik bakımla birleştirilmesindeki risk ve faydaları dengelemek için genomik bilginin edinilmesi ve kullanılmasıyla ilgili geniş aralıkta etik ve sosyal konulara değinilmesinin önemli olduğunu fark ettiler. 1990'da bu alanlardaki araştırmaları denetlemek için NHGRI'de Etik ve Sosyal Çıkarımlar (ELSI) programı kuruldu.

genome.gov

ABD Kongresi, yıllık NHGRI bütçesinin en az %5'inin insan genomu araştırmasının etik, hukuki ve sosyal çıkarımlarına ve politika çözümleri önerileri yapmasına ve kamusal tartışmayı teşvik etmesine ayrılmasını zorunlu kılmıştır. NHGRI'deki biyomedikal bilimde kapsam ve öncelik bakımından benzeri görülmemiş ELSI programı, genom araştırmasındaki hangi çıkarımların değerlendirileceğine dair etkili bir temel oluşturmuştur.

Bu Reklamı Kapat

NHGRI'deki ELSI programı, başlangıcından beri genom bilimi alanına birçok önemli katkı sağlamıştır. Bunların arasında müfettişlerin ve kurumsal inceleme kurullarının genom bilimi çalışmalarına onay verme süreçlerinin ele alınış biçimindeki büyük değişiklikler de vardır. Bir diğer katkısı ise NIH'in genomik veri paylaşım politikası, özellikle açık bilimin kişisel mahremiyet ve özerklikle dengelenmesi hakkında temel rehberliktir. ELSI programı, genom biliminin çıkarımları, araştırmalarda genomiğe yaklaşım çevresinde kültürün şekillendirilmesi, medikal ve toplumsal düzenlemeler hakkında diyalogların desteklenmesinde etkili olmuştur.

Medikal Bilimin Geleceği Nasıl?

Büyük ölçüde tamamlanmış insan genom dizisine sahip olmak, insan vücudunu oluşturmak için gerekli olan bir el kitabının bütün sayfalarına sahip olmak gibidir. Araştırmacılar ve bilim insanları için şimdiki zorlu görev bütün bu sayfaların içeriklerinin nasıl okunacağının belirlenmesi, parçaların beraber nasıl çalıştıklarının anlaşılması, sağlık ve insan hastalığının patolojisinin genetik temellerinin keşfedilmesidir. Bu açıdan genom temelli araştırma eninde sonunda medikal bilimin son derece etkili teşhis araçları geliştirmesine, insanların bireysel genetik yapılarına göre sağlık ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve hastalıklar için yeni ve yüksek etkili tedaviler dizayn etmesine olanak sağlayacak.

genome.gov

Her bir insanın genomunun bireysel analizi çok güçlü bir koruyucu hekimlik yöntemine yol açacaktır. DNA analizlerine bağlı olarak gelecekteki hastalıklar hakkında bilgi edinebileceğiz. Doktorlar, hemşireler, genetik danışmanlar ve diğer sağlık uzmanları eforlarını belirli bir bireyin sağlığını koruyacak şeyler üzerinde yoğunlaştırabilmek için bireylerle birlikte çalışabilecek. Bu, diyet ve hayat tarzı değişimleri ya da tıbbi gözetim anlamına gelebilir. Ancak kendimizi sağlıklı tutmak için yaptıklarımızda kişiselleştirilmiş bir yön olacak. Ardından diyabet, kalp hastalıkları yada şizofreni gibi şeylerin nasıl ortaya çıktığını anlayışımız sayesinde çoğu günümüzdekilerden daha etkili ve kusursuz ilaçlardan oluşan bir dizi yeni nesil müdahale göreceğiz.

pxhere

İnsan Genom Projesi, Araştırmaları Nasıl Etkiledi?

Biyolojik araştırmalar geleneksel olarak araştırmacıların tıbbi araştırmaları az yada çok bağımsız olarak sürdürdüğü bireysel bir girişim olmuştur. Hem teknolojik zorlukların büyüklüğü hem de gerekli finansal yatırım, İnsan Genom Projesi'ni biyoloji gibi mühendislik ve informatiği de kapsayan disiplinlerarası ekipler toplamaya, mümkün olan her yerde prosedürleri otomatikleştirmeye ve ölçek ekonomileri maksimize etmek için araştırmayı büyük merkezlerde yoğunlaştırmaya yönlendirdi.

Bu Reklamı Kapat

genome.gov

Sonuç olarak günümüzde genomla ilgili projeleri içeren araştırmalar (örneğin insan genetik varyasyonunu çalışmak için yapılan International HapMap Project ve Encyclopedia of Elements ya da ENCODE projesi) geniş ölçekli, genellikle birçok farklı ulustan kuruluşları içeren işbirliği çabası ve kolektif çalışmayla karakterize ediliyor.

İnsan Genom Projesi, biyolojiye büyük ölçekli yaklaşımları tanıtmasına ek olarak daha küçük ölçekli araştırmaları çok daha etkili bir şekilde sürdürebilmeleri için bireysel bilim insanlarının kullanabileceği her çeşit yeni araç ve teknolojiyi de üretti.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 5
 • Tebrikler! 4
 • Bilim Budur! 4
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: National Human Genome Research Institute | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 30/06/2022 03:34:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9826

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Küresel Isınma
Semptom
Pandemik
Yaşamın Başlangıcı
Gazetecilik
Spor
Taksonomi
Yapay
Sağlık
Dişler
Mers
Jeoloji
Beslenme Bilimi
Örümcek
Kimyasal Bağ
Bilgi
Beslenme Davranışları
Hidrotermal Baca
Wuhan Koronavirüsü
Deprem
Sars
Viral Enfeksiyon
Kalıtım
Abiyogenez
Kedi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.