Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Gliablastoma Tipi Beyin Kanseri, Düşüncelerinizden Besleniyor Olabilir!

Gliablastoma Tipi Beyin Kanseri, Düşüncelerinizden Besleniyor Olabilir!
7 dakika
2,106
 • Onkoloji
 • Nöroloji
Tıbbi İçerik Uyarısı

Bu içerik tıp ve sağlık ile ilişkilidir. Sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bireysel bir tıbbi tavsiye olarak görülmemelidir. Evrim Ağacı'ndaki hiçbir içerik; profesyonel bir hekim tarafından verilen tıbbi tavsiyelerin, konulan bir teşhisin veya önerilen bir tedavinin yerini alacak biçimde kullanılmamalıdır.

Daha Fazla Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Kanser hastalıkları, yüzyıllardır insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Günümüzün gelişmiş olanaklarına rağmen, henüz kanser için mutlak bir tedavi yöntemi bulunamamıştır. Fakat kanser hastalıklarının doğasını ve davranış biçimlerini anlamak, bu hastalığı yenebilmemiz için büyük bir önem taşımaktadır. Kanser gibi karmaşık yapıları anlamak; sadece kanser bilimi için değil, bilimin doğası gereği birçok disiplin için hayatı ve doğayı anlamak konusunda ilham kaynağı olacaktır.

Nature dergisinde yayınlanan bir makalede araştırmacılar, glioblastom adlı bir kanser türünün adeta beynin elektrik devrelerini değiştirerek nöronlar ile bağlantılar kurduğunu ve bu bağlantılar sayesinde beyin düşündükçe kendi büyümesini hızlandırdığını gözlemlemişlerdir. Bu yeni makale, kanserin beyni nasıl ele geçirdiği ile ilgili aydınlatılmamış bir konuya ışık tutmaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

Araştırmanın sonuçlarını incelemeden önce makaleyi anlayabilmek için bilinmesi gereken temel kavramlara değinelim.

Temel Kavramlar

Beyin, omurilik ile beraber, merkezi sinir sistemini oluşturur. Merkezi sinir sisteminin görevi basitçe vücudu ve organları yönetmektir. Beyin; adeta elektrik kabloları aracılığı ile tüm dokulardan sinyaller alır, bu bilgileri beyindeki özelleşmiş bölümlerde işler, bir cevap oluşturur ve bu cevabı vücuda yine elektrik kabloları aracılığı ile iletir. Bu sekans sonucunda bizim farkında olduğumuz hareket, duygu, bilinç gibi olaylar ve farkında olmadığımız ama vücudumuzun hayat için gerekli dengesini sağlayan olaylar (örneğin kan basıncımızın düzenlenmesi) meydana gelir.

Tüm Reklamları Kapat

Beyindeki bu fonksiyonu sağlayan hücreler nöronlardır. Bir gövdesi ve uzantıları olan bu hücreler elektrik sinyallerini bir sonraki nörona sinaps adını verdiğimiz bağlantı noktaları aracılığıyla iletirler.

Bunun haricinde vücutta glia adı verilen hücreler de bulunur. Bu hücreler ise nöronlara destek olan ve beyin dokusunda bilgi işlemek haricindeki görevleri yapan hücrelerdir. bu hücreler nöronların miyelin kılıfını oluşturur, nöronlara tutunarak mekanik destek sağlar, yabancı mikroorganizmaları fagosite eder ve beynin homeostazisine katkıda bulunurlar. Bu hücrelere astrositler, oligodentrositler, mikroglialar ve ependimal hücreler örnek verilebilir.

Beyin dokusundaki Glia hücreleri. (Sarı renklii hücreler nöronları, diğer hücreler Gliaları temsil etmektedir.)
Beyin dokusundaki Glia hücreleri. (Sarı renklii hücreler nöronları, diğer hücreler Gliaları temsil etmektedir.)
Wikipedia

Glioblastom (veya gliablastoma), yukarıda bahsedilen glia hücreleri arasından özellikle astrositomlardan kaynaklanan bir kanser türüdür. Astrositomlar, beyin dokusunda kan-beyin bariyerinin sağlanması, dokunun elektrokimyasal özelliklerinin korunması, pH dengesi ve mekanik destek sağlanması gibi görevleri üstlenen hücrelerdir. Bu hücrelerin çeşitli nedenlerle kanserleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek tablolardan bir tanesi de glioblastomadır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kanser, Beyinde Ne Gibi Problemler Yaratabilir?

Kanser hastalıkları iyi huylu (İng: "benign") ve kötü huylu (İng: "malign") olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir tümörün iyi veya kötü huylu olması; tümörün lokalizasyonuna, köken aldığı hücreyle ne kadar benzerlik gösterdiğine, moleküler özelliklerine ve en önemlisi metastaz yapma özelliği olup olmamasına göre değerlendirilir. Bulunduğu bölge ile sınırlı kalan, başka doku ve organları ele geçirmeye yönelik bir yatkınlığı bulunmayan kanserler genellikle iyi huylu olarak adlandırılır.

Fakat beyin dokusu için bu durum daha farklıdır. Merkezi sinir sistemi kapalı bir kutunun, yani kafatasının içinde bulunur. Bu bölgede kan, ödem sıvısı veya tümör gibi fazladan yer kaplayan başka bir şey olması durumunda bu kapalı kutunun içindeki basınç artar ve nöral dokunun maruz kaldığı basınç o bölgenin işlevini yerine getirememesi ile sonuçlanır. Sonuç olarak beyindeki herhangi bir tümör, iyi huylu bile olsa bulunduğu beyin bölgesine bağlı olarak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Kötü huylu beyin tümörleri ise beynin içinde yer kaplamak dışında dokunun zarar görmesi ve dolaşımın bozulması gibi etkilere de sahiptir.

Aşağıdaki görselde bir beyin tümörünün beyin dokusunu nasıl etkileyebileceği anlatılmaktadır. İnvazyon (dokunun istilası), kompresyon (dokunun sıkıştırılması) ve ödem toplanması sonucu doku basınca maruz kalır ve beynin damarları tümör tarafından istila edilir. Böylece kanser dokusu adeta dokudan kan çalar. Kanserin izlediği bu gibi yollar daha önce üzerinde oldukça çalışılmış konulardır. Bu yazımızda inceleyeceğimiz makale ise kanserin kullandığı fakat daha önce üzerinde yeterince çalışılmamış eşsiz bir yönteme ışık tutmaktadır.

Tümörün beyin dokusunu sıkıştırması ve dokudan kan çalması. (Tümör dokusu siyahla, beyin dokusu pembe ile gösterilmiştir.)
Tümörün beyin dokusunu sıkıştırması ve dokudan kan çalması. (Tümör dokusu siyahla, beyin dokusu pembe ile gösterilmiştir.)
Nature, News&Views

Düşündükçe Büyüyen Kanser!

Glioblastomların beyin üzerindeki etkilerini inceleyen daha önceki araştırmalar sonucu, tümörün infiltre ettiği beyin bölgesindeki nöronal aktivitenin tümörün büyümesini artırdığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda bu kanser hücrelerinin o dokudaki nöronların uyarılabilirliğini artırdığı da bu çalışmaların sonuçlarından birisidir. Nöronların uyarılabilirliğinin artması demek, nöronların daha kolay aktive olması demektir. Bu da (etkilenen beyin bölümüyle alakalı olmak üzere) hastanın nöbet geçirmesine, nöronların diğer beyin bölümleri ile senkronize çalışmasının güçleşmesine ve hafıza, duygu, farkındalık gibi bilişsel fonksiyonların yerine getirilmesinin zorlaşmasına neden olabilmektedir.

İnceleyeceğimiz çalışmada araştırmacılar bu uyarılabilirliği artmış nöronların sınırlarını ve kapsamını belirlemeyi amaç edinmiştir. Çalışmada konuşma ile ilgili nöral yolları da içeren Lateral Prefrontal Korteks'lerine tümör yerleşmiş hastalardan ve sağlıklı hastalardan oluşan 2 grup bulunuyordu. Araştırmacılar; hastaların bu beyin bölümlerine Elektrokortikografi (ECoG) adlı, beynin istenilen yerlerinin elektriksel aktivitesini ölçebilen bir aletin elektrotlarını yerleştirdiler. Ardından hastalara çeşitli resimler gösterdiler ve resimde gördükleri şeyi adlandırmalarını istediler. Amaçları; sağlıklı insanlar ile kanser hastalarının ECoG değerlerini karşılaştırarak tümör tarafından ele geçirilen beyin bölümünde hangi nöronların uyarılabilirliğinin arttığı, bu uyarılabilirliği artmış nöronların beynin hangi bölümüne kadar uzandığı hakkında bilgi sahibi olmaktı. Araştırma sonucunda Glioblastom hücrelerinin uyarılabilirliğini artırdığı nöronları rastgele seçmediğini buldular.

Tüm Reklamları Kapat

Kanser hücreleri bulundukları bölgede, bölgenin sorumlu olduğu görev ile alakalı nöronları seçerek bu nöronlar ile sinapslar oluşturuyordu. Ardından bu nöronların daha kolay uyarılmasını sağlayarak kendi büyümelerini hızlandırıyorlardı. Yani kanser hücreleri; bulundukları bölgede en çok fonksiyon gören nöronları bulup onlarla bağlantı kuruyor, ardından bağlantı kurduğu nöronların daha kolay uyarılmasını sağlıyordu. Böylece o bölgedeki nöronlar ne zaman uyarılsa tümör kendini büyütecek sinyaller alıyor ve o bölgede olmayan glioblastom hücrelerine bile bu sinyalleri ulaştırabiliyordu.

Araştırmacılar daha sonrasında tümör mikroçevresinin bu durumun oluşmasında nasıl bir etkisi olduğunu gözlemlemek istediler. Hastalardan biyopsiler alındı ve alınan biyopsilerde glioblastoma hücreleri; sağlam nöronlarla fonksiyonel bağlantılar kuranlar ve fonksiyonel bağlantı kurmayanlar olarak 2 gruba ayrıldı. Daha sonra bu 2 grup, farelerin beyninden çıkarılan hipokampüs bölümü ile beraber kültür ortamına ekildi. Buradaki amaç, bu glioblastoma hücrelerinin büyümesi için çevrelerinde nöronal bir doku olmasının önemli olup olmayacağını gözlemlemekti.

Yapılan bu deney sonucunda sağlam nöronlar ile daha çok fonksiyonel bağlantı kuran glioblastoma grubunun diğer gruba göre 5 kat daha fazla büyüdüğü gözlemlendi. Bu durum fonksiyonel bağlantılar kuran kanser hücrelerinin çevresindeki nöral dokuya ihtiyacı olduğunu, bu durumun oluşmasında tümör mikroçevresinin de etkisi olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmacılar, kanser hücrelerini bu davranışa iten sebebin Thrombospondin-1 (TSP-1) isimli sinaptojenik (sinaps oluşturulmasını uyaran) bir faktör ile ciddi bir ilişkisi olduğunu düşünmektedir. Bu faktör normalde sağlıklı astrositler tarafından üretilir. Ancak glioblastoma hastalarında tümör bölgesindeki TSP-1 miktarının arttığı fark edilmiştir. Aynı zamanda bazı mikroglia hücrelerinde de TSP-1 reseptörlerinin bulunması, bu hücrelerin de tümör mikroçevresine katkı sağladığını düşündürmektedir. Glioblastoma hücrelerinin, sağlam nöronlarla daha fazla fonksiyonel bağlantı kurduğu hastaların kanındaki TSP-1 miktarı da normalden yüksek bulunmuştur. Daha fazla fonksiyonel bağlantı kuran kanser hücrelerine sahip hastaların hastalıkları genel olarak daha kötü ilerlemiştir.

Tüm Reklamları Kapat

TSP-1 inhibisyonu yapabilen ve epilepsi, nöropatik ağrı gibi hastalıklar için de kullanılan gabapentin isimli bir molekülün bu hastaların hastalık seyrini kolaylaştırdığı ve hastaların bilişsel fonksiyonlarının kaybını geciktirdiği gözlemlenmiştir.

Gabapentin tedavisi laboratuvar ortamında nöronlarla beraber bulunan glioblastoma hücrelerine ve ortamda nöron bulunmayan, sadece glioblastoma bulunan gruplara verilmiştir. Bu deney sonucunda nöronlarla beraber bulunan glioblastoma hücrelerinin anti-TSP-1 tedavisine daha iyi yanıt verdiği gözlemlenmiştir.

Bu çalışmada TSP-1 inhibisyonu ile ilgili pozitif geri bildirimler alınmasına rağmen hem kanserin bu davranışı hem de TSP-1'in glioblastoma patogenezindeki kesin yeri net olarak anlaşılmış değildir. Henüz bilmediğimiz karmaşık yöntemlerle yavaş yavaş hedefine ilerleyen kanser hastalığının yakın gelecekte daha iyi anlaşılması sabırsızlıkla beklenmektedir!

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
20
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • İnanılmaz 8
 • Merak Uyandırıcı! 8
 • Tebrikler! 3
 • Umut Verici! 3
 • Bilim Budur! 1
 • Muhteşem! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • S. Krishna, et al. (2023). Glioblastoma Remodelling Of Human Neural Circuits Decreases Survival. Nature, sf: 599-607. doi: 10.1038/s41586-023-06036-1. | Arşiv Bağlantısı
 • G. M. Ibrahim, et al. (2023). How Thought Itself Can Drive Tumour Growth. Nature, sf: 469-471. doi: 10.1038/d41586-023-01387-1. | Arşiv Bağlantısı
 • J. Loscalzo. (2022). Harrison's Principles Of Internal Medicine, Twenty-First Edition (Vol.1 & Vol.2). ISBN: 9781264268511. Yayınevi: McGraw Hill / Medical.
Sıkça Sorulan Sorular

Kanser hücreleri, bulundukları bölgede en çok fonksiyon gören nöronları seçer çünkü bu nöronlarla bağlantı kurarak kendi büyümelerini hızlandırabilirler.

Glioblastom kanseri, beyinde nöronların uyarılabilirliğini artırarak ve sinapslar oluşturarak beynin elektrik devrelerini değiştirir.

Kanser hücreleri, bağlantı kurdukları nöronların daha kolay uyarılmasını sağlar ve kendi büyümelerini hızlandırır.

TSP-1 faktörü, glioblastoma hücrelerinin davranışını etkileyerek sinaps oluşturulmasını uyaran bir faktördür ve kanser hücrelerinin beyindeki nöronlara bağlanmasını sağlar.

Yapılan deneylerde, kanser hücrelerinin fonksiyonel bağlantılar kurduğu nöronlarla daha fazla büyüdüğü ve bu nöronlarla daha yoğun sinapslar oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 07/06/2023 08:20:40 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/14649

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Evrimsel Süreç
Sperm
Genetik Mühendisliği
Hastalık Kontrolü
Popülasyon
İlişki
Korku
Fizik
Coğrafya
Kimya
Yıl
Viral
Kadın Sağlığı
Tür
Biyolojik Antropoloji
Böcek Bilimi
Toplum
Spor
Safsata
Genom
Sayı
Bilim Tarihi
Sinir Hücresi
Sıcaklık
Pandemi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
İlk Karadelik Fotoğrafını Nasıl Çektik? | Dr. Feryal Özel (Olay Ufku Teleskobu - EHT)
İlk Karadelik Fotoğrafını Nasıl Çektik? | Dr. Feryal Özel (Olay Ufku Teleskobu - EHT)
Ay Işığı ve Mercekle Kağıt Yakmak Mümkün mü?
Ay Işığı ve Mercekle Kağıt Yakmak Mümkün mü?
Şeker İnsanı Hiperaktif Yapar mı?
Şeker İnsanı Hiperaktif Yapar mı?
Günde 7 Saatten Uzun Ekrana Bakıyor musunuz?
Günde 7 Saatten Uzun Ekrana Bakıyor musunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. Gültekin, et al. Gliablastoma Tipi Beyin Kanseri, Düşüncelerinizden Besleniyor Olabilir!. (23 Mayıs 2023). Alındığı Tarih: 7 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/14649
Gültekin, G., Alparslan, E. (2023, May 23). Gliablastoma Tipi Beyin Kanseri, Düşüncelerinizden Besleniyor Olabilir!. Evrim Ağacı. Retrieved June 07, 2023. from https://evrimagaci.org/s/14649
G. Gültekin, et al. “Gliablastoma Tipi Beyin Kanseri, Düşüncelerinizden Besleniyor Olabilir!.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 23 May. 2023, https://evrimagaci.org/s/14649.
Gültekin, Görkem. Alparslan, Eda. “Gliablastoma Tipi Beyin Kanseri, Düşüncelerinizden Besleniyor Olabilir!.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, May 23, 2023. https://evrimagaci.org/s/14649.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close