Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Erdem Sinyali: İnsanlar Neden İyiliklerini Göstermek İstiyorlar?

Bir Elin Verdiğini Bütün Ellerin Bilmesi İnsanlar İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Erdem Sinyali: İnsanlar Neden İyiliklerini Göstermek İstiyorlar? Rawpixel
14 dakika
3,035

Erdem sinyali (İng: "virtue signaling"), kişinin erdemlerini ortaya dökecek şekilde konuşması veya davranmasına verilen addır. Örneğin, sırf başkalarına ne kadar duyarlı olduğunu göstermek için belirli bir görüşü desteklediğini sosyal medyada ilan eden bir kişi "erdem sinyali" veriyordur.

Erdem sinyali, bazen önemli etkileri olan, yaygın bir fenomendir; bu nedenle anlaşılması önemlidir. Bu makalede, erdem sinyalinin ne olduğunu ve bu davranışın nasıl açıklanabileceğini göreceksiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Erdem Sinyaline Örnekler

Aşağıdakiler, erdem sinyalinin sık görülen örnekleridir:

 • İnsanlara duyarlı biri olduğunu göstermek amacıyla, çevre korumaya yönelik bir konuyu desteklemek için sosyal medya hikayesinde bir durum paylaşan biri.
 • Yardımsever biri olduğunu başkalarına göstermek için, bir kuruluşa bağış yaptığını gösteren bir aksesuar takan biri.
 • Kamuoyundaki imajını iyileştirmek amacıyla, tartışmalı bir konu üzerinde politikalarını değiştireceğini belirten bir şirket.

Dahası, günlük hayattaki birçok olay erdem sinyalinin sebep olabileceği büyük etkilere örnekler oluşturur.

Tüm Reklamları Kapat

Göze çarpan bir örnek "ALS Ice Bucket Challenge" olarak bilinen, katılanların başlarından aşağı bir kova buzlu su döktüğü ve/veya bazı kuruluşlara bağışta bulunduğu Amyotrofik Lateral Skleroz hastalığıyla mücadeleye dikkat çeken bir etkinliktir. Bu olaydaki erdem sinyali, herhangi bir bağışta bulunmamasına rağmen üstlerine su dökerek bunu paylaşan kişilerde görülmüştür. Yani, bu kişilerin asıl soruna odaklanmaktan ziyade, etkinliğe katılarak bu trendden prim yapmakla ilgileniyorlardı.[1]

Ice Bucket Challenge'da Mark Zuckerberg
YouTube

Erdem Sinyalini Anlamak

"Sinyal Vermek" Ne Demektir?

Sinyal Teorisi'nin psikoloji, ekonomi ve biyoloji gibi alanlardaki kullanımına göre sinyal vermek (sinyalizasyon), bir tarafın diğerine bilgi iletmesidir.[2]

Bahsedilen taraflar, bireyler veya gruplardan oluşabilir. Örneğin, bir bireyle başka bir birey arasında sinyalizasyon mümkün olduğu gibi, bir grubun bir gruba sinyal vermesi de söz konusu olabilir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir sinyalin verdiği bilginin değeri ve sinyal yanlışsa karşılaşılacak sorunların boyutu arttıkça, sinyal daha güvenilir görünür. Buna Handikap İlkesi denir. Örneğin, değerli bir bilgi taşımayan basit sözlerin güvenilir bulunmaması bundandır.

Erdem Sinyaliyle Diğer Sinyaller Arasındaki Fark Nedir?

Bir tür sinyalizasyon olan erdem sinyalinin belirleyici özelliği, amacının kişinin erdemlerini kanıtlamak olmasıdır.

Genelde, özellikle de akademik olmayan bağlamda erdem sinyali olumsuz bir çağrışıma sahiptir; çünkü insanların gerçek düşünce veya inançlarını yansıtmayan ve genellikle olumlu bir sonuca da yol açmayan samimiyetsiz davranışlara yapılan aşağılayıcı bir atıf şeklinde kullanılır.

Ancak, her ne kadar amaç başkalarına erdemlerini sergilemek olsa da, erdem sinyalinin samimi duygu ve inançlardan kaynaklanması da mümkündür. Ek olarak, erdem sinyali verme içgüdüsüyle yapılan samimi veya samimiyetsiz bir hareketin, olumlu sonuçlara yol açması da olasıdır. Örneğin, belirli bir sorunla gerçekten ilgilenen bir kişi, başkalarının bu soruna olan ilgisini bilmesi amacıyla ilgili bir kuruluşa önemli miktarda bağışta bulunabilir.

Erdem sinyalinin olumlu sonuçlara yol açabileceği iki olası senaryo vardır:

Tüm Reklamları Kapat

 1. Kişi veya grup, yaptıkları veya söyledikleri şeye gerçekten inanıyor; ilk amacı erdem sinyali vermek olsa da gerçekten bir fark yaratmak istiyordur.
 2. Kişi veya grup, yaptıkları veya söyledikleri şeye inanmamasına rağmen, verecekleri sinyalin ne kadar maliyetli olursa o kadar inandırıcı olacağını biliyordur.

Bunlara göre erdem sinyali, genellikle iki yüzlülük ve anlamlı bir etki yaratmaktan yoksunlukla ilişkilendirilse de, ayırıcı özelliği, sonuçtan bağımsız olarak amacın erdemi sergilemek olmasıdır.

Not: "Erdem sinyali" terimi, insanların ahlaki olmayan herhangi bir iyi özelliklerini göstermeye çalışması durumunda da kullanılabilir. Örneğin, yatırımcılara güvenilir olduğunu göstermek için riskten uzak duran bir yöneticinin Erdem Sinyali verdiği söylenebilir.[3]

Kimler Erdem Sinyali Verir?

Herhangi bir özne erdem sinyali verebilir. Bireyler kadar gruplar, şirketler veya devletler de bu fenomene örnek olabilirler.

Bu davranış biçimi, siyaset gibi kamuoyunun özellikle önemli olduğu alanlarda daha sıklıkla görülür. Dahası, erdem sinyali sosyal medya gibi sinyaller vermenin kolay olduğu ve insanların kendilerine dair bir şeyler paylaşması beklenen platformlarda da daha sıklıkla görülür.[4]

Tüm Reklamları Kapat

Erdem sinyali, genellikle bariz ve insanların göreceği şekilde verilse de, durumun her zaman böyle olmayabileceğini göz ardı etmeyiniz. Örneğin, insanlar kendilerini iyi biri olduklarına ikna etmek amacıyla kendi kendilerine erdem sinyali verebilir veya topluma değil de sadece belirli bir kişiye erdem sinyali verebilirler.

İnsanlar Neden Erdem Sinyali Verir?

İnsanlar, ahlaki değerlerini genellikle başkalarına ancak bazen de kendilerine göstermek amacıyla erdem sinyalleri verirler. Buna göre, erdem sinyaliyle ilişkilendirilen "Dikkat Çeken Şefkat" veya "Dikkat Çeken Bağış" gibi davranışlar başkalarına odaklı, kişinin kendisine odaklı veya ikisine birden odaklı olabilir.[5], [6]

 • Başkalarına Odaklı Erdem Sinyali: Dışsal sebeplerden, özellikle de sinyali veren kişinin başkalarının gözündeki izlenimini iyileştirme isteğinden kaynaklanır. Örneğin, bu tür Erdem Sinyali veren birisinin amacı başkalarının onun iyi bir insan olduğunu düşünmesini sağlamak olabilir.
 • Kendine Odaklı Erdem Sinyali: İçsel sebeplerden, özellikle de sinyali veren kişinin kendi hakkındaki izlenimini iyileştirme isteğinden kaynaklanır. Örneğin, bu tür erdem sinyali veren birisinin amacı iyi bir insan olduğunu kendine kanıtlamak olabilir.

Erdem sinyalinin bu farklı türleri, farklı davranış şemalarıyla ilişkilendirilir. Örneğin, bir çalışmaya göre, "Kendine Odaklı Erdem Sinyali" vermeye yatkın kişiler, büyük bağışlarda bulunmaya daha çok heves gösterirler.[4]

İnsanları "Başkalarına Odaklı Erdem Sinyali" vermeye iten önemli sebeplerden biri de bu davranışın itibarlarını artırma olasılığı veya toplum yanlısı yani bireylere veya toplumun tamamına fayda sağlayacak eylemlerde bulunma eğilimidir.[7] Buna göre, erdem sinyali veren insanlar genellikle ihtiyacı olanlara yardım etmekle ne kadar ilgili olduklarını göstermek için başkalarıyla rekabet etmek demek olan Rekabetçi Özgecilik örneği de gösterirler.[8]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
DÜNYADAN GERİYE KALAN

“Devrim bir hayaldir” derler.

Fakat bugün tamı tamına bir ihtiyaç oldu.

Süreyya Su, Dünyadan Geriye Kalan’da, devrimi hayal etmenin, dünyayı değiştirmek için inatla mücadele etmenin ve sebatla çalışmanın gerekliliği üzerine bizi bir kez daha düşünmeye çağırıyor.

Çalışma bir anlamda, devrimi hayal etmek için okuru meditasyona çağırıyor.

Kitap, öncelikle başka bir dünyayı hayal edebilmek için başka türlü düşünebilmenin gerekli olduğundan hareket ederek kuramsal bir çerçeve çizen yazıları bir araya geliyor.

Yazar burada bir anlamda, dünyayı yorumlamak/anlamak ve değiştirmek için gerekli olabilecek alet edevatı kutuya koyuyor.

Sonra bu alet edevatla bazı olay ve olguları yorumlamaya ve anlamaya girişiyor.

Yazara göre, dünyayı değiştirmek için önce çözümlemek ve yorumlamak gerekir ve böylece dünyada meydana gelen bazı olayları teorik bakışla çözümlüyor ve yorumluyor.

Su, çalışmasının devamında da, dünyadan geriye kalanlara; yani krizlere, şiddete, adaletsizliğe, güvencesizliğe, umutsuzluğa, utanmazlığa, çer-çöpe, kötülüğe, ölüme eleştirel teorik bir perspektifle bakıyor.

Dünyadan Geriye Kalan, büyüyen çölleşmeye karşı dünyayı değiştirme ve başka bir dünya kurma iradesini, başka dünyaları hayal etme ve tasarlamayı, başka dünyaların olanakları üzerine düşünmeyi koyuyor.

Devamını Göster
₺43.00
DÜNYADAN GERİYE KALAN

Ancak, insanların kimse onları izlemiyorken de Başkalarına Odaklı Erdem Sinyali vermesi mümkündür. Örneğin kimsenin bundan haberi olmayacak olsa bile eylemlerinin itibarlarını etkilemesine alışkın olduklarından birine verilecek ahlaki cezaları meşrulaştırabilirler.[9]

Son olarak, erdem sinyalinde insanlar samimiyetle bir fark yaratmak isteyip bu isteklerine rağmen anlamlı bir sonuca ulaşamadıkları zamanlarda Değer-Eylem Tutarsızlığı da gözlenir.

Not: Bu bölümde bireylerin neden Erdem Sinyali verdiği açıklansa da, bahsedilenler erdem sinyali veren şirketler gibi gruplar için de çoğunlukla geçerlidir.

Büyük Ölçekli Erdem Sinyali

Bazı erdem sinyali örnekleri büyük skalada birçok birey tarafından tekrarlanabilir. Bu durum, örneğin birçok insan sosyal medyada bir konu hakkında desteklerini ilan edip, anlamlı bir eylem sergilemeyerek boş bir erdem sinyali verdiklerinde gözlenir.

Bu sonuca yol açabilecek önemli etkenlerden birisi de sürü psikolojisidir. Bu bilişsel önyargı, insanların çoğunluğa uyup onlarla aynı şekilde düşünmesine veya hareket etmesine sebep olur. Bu fenomenin ortaya çıkmasında başkalarıyla uyumlu olma ve toplumun onaylayacağı davranışlarda bulunma isteği gibi birkaç psikolojik motivasyonla beraber başkalarının yaptığı şeyi yapmanın sizin için de faydalı olacağı varsayımı etkilidir.

Ek olarak, büyük ölçekli Erdem Sinyaline yol açabilecek bir başka fenomen de kendi kendini besleyen, bazı konuları kamuoyunda öne çıkaran Erişilebilirlik Zinciri'dir. Örneğin, göze batmayan bir konu sosyal medyada viral olup aniden çok ilgi çekmeye başladığında görülür.

"Erdem Sinyali" Teriminin Eleştirisi

"Erdem sinyali" terimi, birçok kişi tarafından eleştirilere maruz kalmıştır.[10], [11] Ancak eleştirilerin çoğu, erdem sinyali kavramıyla değil, terimin pratikteki yanlış kullanımıyla ilgilidir.

İnsanların bazen erdem sinyali verdiği gerçeği pek de tartışmalı değildir. Ancak buradaki sorun, terimin çoğunlukla yanlış veya alakasız yerlerde kullanılmasıdır. Örneğin, bazen insanlar hayır kurumlarına bağış yapan birini asıl amacı erdemlerini ispatlamak değil olumlu bir değişim yaratmak olsa bile erdem sinyali vermekle itham edebilirler.

Dahası, insanlar birisini gözden düşürme amacıyla erdem sinyali vermekle suçlayıp davranışlarının neden sorunlu olduğunu veya kişinin hangi erdemi kanıtlamaya çalıştığını açıklamadıklarında erdem sinyali, Kişiliğe Saldırı Safsata'ndan beslenir. Bu sorun, erdem sinyaliyle itham edilen birisi aynı zamanda kişinin iletişiminde sorunlara yol açan eylem ve düşüncelerindeki samimiyetsizlikle de suçlandığından iyice şiddetlenir.

Bu nedenle "erdem sinyali" terimi, bir tür "Aldatıcı Siyasi Propaganda" olmakla veya empatiyi küçük düşürmekle eleştirilmiştir.[11]

Tüm Reklamları Kapat

Ayrıca, terimin eleştirisine göre, kendini daha iyi göstermek adına bir başkasının erdem sinyali verdiğini söylemek de bir tür erdem sinyalidir.[10]

Terime yönelik temel eleştiri, aşağıdaki alıntıda kısaca özetlenmiştir:[12]

Tartışmaları kazanmanın iyi bir yolu olarak ortaya çıkan şey, tembelce bir aşağılamaya dönüştü. Çoğu zaman rakiplerin argümanlarını çürütmek yerine itibarlarını zedelemek için kullanılıyor. Aslında, işaret ettiği kendini beğenmiş pozlardan ayırt edilemeyecek hale geliyor. Erdem sinyali terimini yok etmeliyiz demiyorum, ancak belki de bağışıklık kazanmalıyız.

Erdem Sinyalinin Açıklaması

Birinin Erdem Sinyali Verdiğini Nasıl Anlarsınız?

Genel anlamda, birisi sırf ahlaki değerlerini sergileme amacıyla hareket ediyorsa, bu kişinin erdem sinyali verdiği söylenebilir. Dahası, aşağıdaki özellikleri sergileyen birinin daha dar ve olumsuz anlamıyla Erdem Sinyali verdiği söylenebilir:

 • İfade veya eylemlerinin asıl amacı özellikle başkalarına ahlaki değerlerini sergilemektir.
 • Eylemlerinde iki yüzlü davranırlar, asıl değerlerine uygun hareket etmezler.
 • Eylemleri, sorun üzerinde tamamen etkisiz veya çok az etkilidir.
 • İfade ve eylemlerini, ahlaken diğerlerinden daha üstün olduklarını hissedebilmek için kullanırlar.

Kişiye bu özelliklerin kaçının ne kadar uyduğu ne dereceye kadar erdem sinyali verdiklerini gösterecektir.

Tüm Reklamları Kapat

Erdem Sinyaline Nasıl Karşılık Vermelisiniz?

Birini Erdem Sinyali verdiği için eleştirmeden önce şunları yapmanızda fayda var:

 • Önceki bölümlerde bahsedilenlere bakarak, gerçekten erdem sinyali verdiklerinden emin olun.
 • Erdem sinyali verdikleri için onları hesap sormadan önce iyi bir nedeniniz olduğuna emin olun. Kendinizi daha iyi hissetmek için bunu yapmak doğru olmayacağı gibi, sizin de erdem sinyali vermenize neden olacaktır.

Erdem sinyaliyle karşılaştığınızda, bu tarz davranışların neden sorunlu olduğunu net bir şekilde belirtmeniz gerekir. Örneğin, toplumsal bir meseleyi şiddetle desteklediğini belirten ancak sorunu çözmek adına bir şey yapmayan birisine verdiği erdem sinyalini gösterebilir ve bunun neden yanlış olduğunu anlatabilirsiniz.

Ek olarak, erdem sinyalini başkalarını gözden düşürmek için sığ bir yol olarak kullanmamalısınız. Şüpheye düşüyorsanız, "erdem sinyali" terimini kullanmak yerine, kişinin davranışlarındaki problemi tam anlamıyla anlamak daha doğru olacaktır.

Son olarak, erdem sinyali veren biriyle iletişim kurarken, birkaç şeyi akılda tutmakta fayda var:

Tüm Reklamları Kapat

 • Birinin ahlaki değerlerini ortaya koyan bir davranışta bulunması onun erdem sinyali verdiği anlamına gelmez.
 • Birinin genel olarak erdem sinyaliyle ilişkilendirilen bir biçimde konuşması veya hareket etmesi kişinin erdem sinyali verdiğini kanıtlamaz.
 • Birinin erdem sinyali vermesi, davranışlarının Dünya'da olumlu bir etkiye sahip olmadığı anlamına gelmez.
 • Birinin söylediklerinin erdem sinyali gibi görünmesi, söylediklerinin yanlış olduğunu göstermez.

Erdem Sinyalini Nasıl Önlersiniz?

Bazı durumlarda, bu tarz davranışların olumsuz etkilerini düşünerek kendinizde görebileceğiniz erdem sinyalizasyonunu engellemek isteyebilirsiniz.

Erdem sinyalini durdurmanın ilk adımı, ifade ve eylemlerinizi düşünüp yukarıdaki kriterlere uyup uymadıklarına bakarak erdem sinyalizasyonu yapıp yapmadığınızı anlamaktır. Kendinize sormanız gereken temel sorular şunlardır:

 • Yaptıklarımı veya söylediklerimi başkalarına erdemlerimi ispat etmek amacıyla mı yapıyorum?
 • İfade veya eylemlerim aslında katkı sağlamadığım bir soruna değinen samimiyetsiz ifade veya eylemler mi?

Bu soruları sorarken kendinizi daha iyi değerlendirmek için muhakeme sürecinizi yavaşlatmak gibi Önyargı Azaltma Tekniklerinden yararlanmak işinize yarayabilir.

Erdem sinyali verdiğinize veya vermek üzere olduğunuza karar verdiyseniz davranışlarınızı asıl başarmak istediğiniz şeye göre düzenlemelisiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Bunları yaparken erdem sinyali vermekteki asıl amacınızı düşünmek ve olumlu etki yaratmak istedikleri halde bunda başarılı olamayan insanların erdem sinyali vermesine sebep olan Değer-Eylem Tutarsızlığı hakkında bilgi edinmek de yardımcı olabilir.

İlgili Kavramlar

Leke Sinyali

Kötülük Sinyali (İng. "Vice Signaling"), kişinin sözde kötü olan ahlakını gözler önüne sermek üzere konuşmak veya hareket etmektir. Örneğin birisi toplumsal bir meseleye karşı ilgisiz olduğunu özellikle vurguluyorsaü bu kişinin kötülük sinyali verdiği söylenebilir.

Kötülük sinyaliyle erdem sinyali, her ikisi de kişinin ahlaki değerlerine dikkat çektiğinden benzerdir. Aradaki fark, erdem sinyali olumlu varsayılan değerleri çağrıştırırken, kötülük sinyalinin genelde olumsuz kabul edilen ahlaki değerleri göz önüne getirmesidir.

Ancak partikte kötülük sinyali veren insanlar, dikkat çektikleri değerlerin toplum tarafından genellikle olumsuz kabul edilmesine rağmen bir şekilde olumlu olduğunu düşünürler. Örneğin belirli bir konuyla hiçbir şekilde ilgilenmediğini belirten birisi, bu söylediğinin geleneksel görüşlere uymadığını ortaya koymak gibi olumlu bir etkisi olduğuna inanabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Bu nedenle, erdem sinyali ile kötülük sinyali teknik anlamda farklı fenomenler olsalar da, genelde benzer motivasyonlardan kaynaklanır ve benzer şekillerde ortaya çıkarlar, yani pratikte aralarında çok küçük farklar vardır.

Pasif Eylemcilik (Slaktivizm)

Pasif Eylemcilik veya Slaktivizm, bir meseleyi çok az çaba veya adanmışlık gerektiren bir şekilde desteklemektir. Bu az çabanın sonucu olarak da belirgin bir etki görülmez. Örneğin sosyal bir problemle ilgili bir paylaşım yapmak kişinin konu hakkında yaptığı tek şey ise, bu bir tür Pasif Eylemciliktir.

Pasif Eylemcilik, kişinin erdemlerini kanıtlamayı amaçladığında, yani çoğu zaman bir tür erdem sinyalidir. Bu davranış sosyal medyadaki çevrimiçi imza kampanyalarında yaygın görülür.

İlgili başka bir terim de, yine sanal ortamda yapılan Pasif Eylemciliğe verilen ad olan Tıklamacılık'tır (İng. "Clicktivism"). Başka bir terim de sosyal medyada konuşmaları yönlendirmek adına aktivizm kullanılması demek olan Hashtag Aktivizmi'dir. Ancak Hashtag Aktivizmi neredeyse her zaman olumsuz anlam ifade eden Pasif Eylemcilik'e göre daha nadiren olumsuz anlamda kullanılır.

Tüm Reklamları Kapat

Pasif Eylemcilikle ilgili önemli bir sorun, sebep olduğu çoğunlukla anlamsız hareketlerin insanların yapabileceği anlamlı hareketlere mâl olabilmesidir. Bunun temelinde, bir konuda erdemli davranan kişinin bir başka konuda ahlaksızca davranmaya hakkı olduğunu hissetmesi demek olan Ahlaki Öz Yetkilendirme kavramı yatar.[13] Bu, hayır işleme davranışıyla ilgili bir sorun yaratabilir. Dahası bu sorun Pasif Eylemcilik durumunda erdemsiz davranış erdemli bir davranışla dengelenmediğinden ve Pasif Eylemcilikte bulunmak çok daha kolay olduğundan iyice büyür.

Masabaşı Devrimciliği

Masabaşı Devrimcisi (İng: "Armchair Revolutionary"), bir sorundan oturduğu yerden dem vurup bu konu hakkında hiçbir şey yapmayan kişiler için kullanılan aşağılayıcı bir sözdür.

Buna benzer bir deyiş de Masabaşı Savaşçısı'dır. Ordu veya savaş gibi konularda Masabaşı Devrimciliği yapan kişiler için kullanılır.

"Erdem Sinyali" Teriminin Kökeni

"Erdem sinyali" terimi, James Bartholomew'un 18 Nisan 2015'te The Spectator'da yayımlanan yazısı ile popülerleşti. "Erdem Sinyalinin Korkunç Yükselişi" adlı makalede yazar, erdem sinyalini insanların "kibar, düzgün ve erdemli" olduklarını göstermek üzere hareket ettikleri yaygın bir fenomen olarak tanımlamıştı.[14]

Tüm Reklamları Kapat

Konu üzerindeki 10 Ekim 2015 tarihli devam niteliğindeki "Erdem Sinyalini Ben Keşfettim, Şimdi Dünya'yı Ele Geçiriyor" adlı makalesinde Bartholomew, bu terimin özellikle Libby Purves başta olmak üzere birçok gazeteci tarafından kullanılmasından bahsediyor.[15]

Bartholomew'un 2015 tarihli makalesi terimi yaygınlaştırmış olsa da daha eski makalelerde de bu terimin kullanıldığı görülüyor. 2014'te yayınlanan bir makalenin, "dicentra" isimli bir yorumcu tarafından yine 2014'te yazdığı bir yorumda aşağıdaki ifadeler görülüyor:[16]

Bu sahte öfkenin ne olduğu konusunda net olalım. Bu, ahlaki yıkım, erdem sinyali, rekabetçi yaygara, bir kabile işareti, adını ne koyarsanız koyun, bu Kilise Hanımının hayal gücünün de ötesinde bir dans.

Yine 2014 tarihli başka bir makalede "social justice warlock" isimli bir kullanıcının şu yorumu, yukarıdakiyle aynı anlamda olmasa da, terimi kullanıyor:[17]

Pratikte, trafikte önünün kesilmesi gibi birçok şeye karşı sabırlı olunmasını öneririm, en azından hedonlar için bireysel düzeyde bir öneri olarak. Bu, Erdem Sinyalinin çözmeye yardımcı olduğu kolektif sorunlar yaratır.

Dahası, "erdem sinyali" teriminin ilk kez Nisan 2014'te yayınlanan akademik bir metinde kullanılmıştır, ancak burada da anlamı kısmen farklıdır:

Tüm Reklamları Kapat

Robert Bellah ve araştırmacı arkadaşları siyasilerin halkı üstün bir yasaya itaate iletmek için dini bir Erdem Sinyali olarak kullandığını savunur (Bellah 1967). Beyin görüntüleme makinelerinde karizmatik otoriteye itaatin kanıtları görülmüştür. Schjoedt ve meslektaşları, insanların herhangi bir Erdem Sinyalinden bağımsız olarak sırf bir makama sahip oldukları için geleneksel otoritelere itaat etmeye eğilimli olduklarını kanıtlamıştır.

Bulbulia ve arkadaşlarının makalesinde referans gösterilen yazıların ikisinde de (Bellah 1967 ve Schjoedt, diğerleri 2011) "erdem sinyali" teriminin açıkça kullanılmadığına dikkat edin.

Ek olarak, "Erdem Sinyali" terimi daha erken tarihli başka akademik makalelerde başka anlamlarda kullanılmıştır.[18], [19], [20], [21]

Son olarak, bazı kaynaklara göre "erdem sinyali" teriminin izi, Al Cowens isimli bir kullanıcının Something Awful isimli bir forumda 2004'te yayımlanan yorumuna kadar takip edilebilir:[22], [23], [24]

En banal haliyle Erdem Sinyali.

Ancak, bu yaklaşımın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı görülüyor. Yorumu yapan kullanıcının foruma kaydolduğu tarih 11 Ağustos 2004 iken, yorumun yapıldığı tarih 21 Temmuz 2015, yani terimin ilk kullanıldığı Bartholomew'un makalesinden daha sonra...

Özet ve Sonuç

 • Erdem sinyali, kişinin ahlaki erdemlerini oraya dökecek şekilde davranması veya konuşmasıdır.
 • Örneğin sosyal medyada sırf ne kadar duyarlı olduğunu göstermek için bir konuya desteğini herkese duyuran birisi erdem sinyali veriyordur.
 • Erdem sinyalinin belirleyici özelliği kişinin erdemlerini gösterme amacı olsa da bu terim, genellikle iki yüzlü, kişinin gerçek değerleriyle uyuşmayan veya anlamlı bir etki yaratmayan ifade ve eylemler için kullanılır.
 • Birinin erdem sinyali verdiğini açığa çıkarmaya karar verdiyseniz öncelikle Erdem Sinyali verdiğine emin olmalı ve bu davranışın neden sorunlu olduğunu düzgünce açıklamalı, mümkünse "erdem sinyali" terimini kullanmaktan kaçınmalısınız.
 • Erdem sinyalinden bahsederken terimi kişiliğe basit bir saldırı amacıyla kullanmamak ve ahlaki değerlerini ortaya koyan bir davranışta bulunan herkesin erdem sinyali vermediğini unutmamak gerekir. Ayrıca kişinin söylediklerinin kulağa erdem sinyali gibi gelmesi söylediklerinin yanlış olduğunu göstermez.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
18
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 9
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • İnanılmaz 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 1. Çeviri Kaynağı: Effectiviology | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/04/2023 21:07:12 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11343

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Dünya
Gıda Güvenliği
Böcek
Coronavirus
Charles Darwin
Hamile
Gün
Amerika Birleşik Devletleri
Evrim Teorisi
Evrim
Su Ayısı
Mistik
Hareket
Akciğer
Koruma
Sars
Yavru
İnsan Evrimi
Eşeyli Üreme
Hematoloji
Taksonomi
Doğal Seçilim
Kimyasal
Diş Hastalıkları
Periyodik Tablo
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Size Özel
Güncel
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Erdem Sinyali: İnsanlar Neden İyiliklerini Göstermek İstiyorlar?. (26 Ocak 2022). Alındığı Tarih: 1 Nisan 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11343
Shatz, I., Alparslan, E., Bakırcı, Ç. M. (2022, January 26). Erdem Sinyali: İnsanlar Neden İyiliklerini Göstermek İstiyorlar?. Evrim Ağacı. Retrieved April 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11343
I. Shatz, et al. “Erdem Sinyali: İnsanlar Neden İyiliklerini Göstermek İstiyorlar?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Eda Alparslan, Evrim Ağacı, 26 Jan. 2022, https://evrimagaci.org/s/11343.
Shatz, Itamar. Alparslan, Eda. Bakırcı, Çağrı Mert. “Erdem Sinyali: İnsanlar Neden İyiliklerini Göstermek İstiyorlar?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Translated by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, January 26, 2022. https://evrimagaci.org/s/11343.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.