Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Dünyalaştırma Nedir? Gezegen Mühendisliği, Dünya Dışı Gezegenleri İnsan Yaşamına Uygun Hale Getirebilir mi?

Dünyalaştırma Nedir? Gezegen Mühendisliği, Dünya Dışı Gezegenleri İnsan Yaşamına Uygun Hale Getirebilir mi? Universe Today
Mars'ı Dünyalaştırma sürecini ifade eden bir görsel.
7 dakika
702
Tüm Reklamları Kapat

Dünyalaştırma (İng: "Terraforming"); bir gezegenin, uydunun veya asteroidin doğal koşullarını yani atmosferini, sıcaklığını, ekolojisini veya yüzey topografyasını insanlar için yaşanabilir hale getirme sürecidir. Dünyalaştırma kavramı üç başlık altında incelenebilir. Bu başlıklar Dünyamsılaştırma (İng: "Para-terraforming"), Kısmi Dünyalaştırma ve Tam Dünyalaştırmadır.[1]

Dünyalaştırma teknolojilerini incelediğimizde iki ana teknoloji karşımıza çıkmaktadır. Bunlar, atmosferik teknolojiler ve yüzey teknolojileridir. Atmosferik teknolojiler, Dünyalaştırılacak gezegenin atmosferini Dünya'nınkine benzer bir hale getirmeyi hedefler. Bu teknolojilerle genellikle atmosferdeki gazların bileşimini değiştirme veya sera gazlarını artırma gibi süreçler gerçekleştirilir.

Tüm Reklamları Kapat

Yüzey teknolojileri ise Dünyalaştırılacak gezegenin yüzeyini yaşanabilir hale getirmeyi esas alır. Bu amaç doğrultusunda, çoğunlukla gezegene su ve bitki örtüsü kazandırılması yolları tercih edilir. Kısacası bu süreçlerle Dünyalaştırılacak gezegen veya uydu, insan yaşamı için uygun hale getirilir. Dünyalaştırma sürecinde izlenecek olası adımlar genel olarak şu şekildedir:

 1. Atmosferin Değiştirilip Düzenlenmesi: Dünyalaştırma sürecinde ilk adım genellikle gezegenin atmosferinin insan yaşamına uygun hale getirilmesidir. Bu; uygun oksijen seviyelerinin sağlanması, sera etkisi gazlarının kontrol edilmesi ve radyasyonun etkilerinin azaltılması gibi çalışmalarla sağlanabilir.
 2. Yüzey Sıcaklığının Düzenlenmesi: İklim kontrolü, yüzey sıcaklığının insanlar için uygun hale getirilmesini gerektirebilir. Bu süreç; Güneş ışığının dağıtılması, sıcaklık dalgalanmalarının kontrol edilmesi ve soğutma sistemlerinin kullanılması gibi adımları içinde bulunduracaktır.
 3. Su Kaynaklarının Oluşturulması: Su, yaşamın temel bir bileşeni olduğundan Dünyalaştırma sürecinde su kaynaklarının oluşturulması veya taşınmasına ihtiyaç vardır. Süreç boyunca su rezervuarları, göletler veya deniz suyundan tuz giderme işlemleri kullanılabilir.
 4. Bitki Örtüsü ve Ekosistemlerin Oluşturulması: Bitki örtüsü ve diğer ekosistemler, gezegenin canlılar için yaşanabilir hale getirilmesinde kilit faktörlerdir. Bitkiler atmosferi temizler, oksijen üretir ve besin kaynağı oluşturur.
 5. Yüzey Düzenlemesi: Yüzeydeki topografik özellikler, yerleşim bölgeleri ve altyapı inşası için düzenlenmelidir. Dağları, vadileri ve denizleri kontrol etmek; yerleşim alanlarını planlamak ve kaynakları yönetmek Dünyalaştırma sürecinin önemli bir parçası olacaktır.
 6. Uygun İklimin Sürdürülmesi: Dünyalaştırma işlemi tamamlandığında, yaşam için elverişli iklimin sürdürülmesi ve koşulların stabilizasyonu adına belirli bir çaba gerekecektir. Atmosferin korunması, çevre faktörlerinin izlenmesi ve gerektiğinde düzenlemeler yapılması bu stabilizasyon için gereklidir.[2]
Dünyalaştırma sürecine dair bir gösterim.
Dünyalaştırma sürecine dair bir gösterim.
Freethink

Dünyalaştırma Kavramının Tarihçesi

"Dünyalaştırma" terimi, ilk kez Amerikalı bilim kurgu yazarı Jack Wiliamson tarafından kullanılmıştır. Terim, 1942 yılında Astounding Science Fiction dergisinde yayımlanmış "Collision Orbit" isimli bilim kurgu romanında ve "Seeds of Life" isimli öyküde kullanılmasıyla popülerleşmeye başlamıştır. Bu eserler, gezegenlerin atmosferini ve yüzeyini değiştirme fikirlerinin ilk defa büyük kitlelere ulaşmasına olanak sağlamıştır.[3]

Tüm Reklamları Kapat

Venüs'ü ve Mars'ı Dünyalaştırma Fikirleri

Dünyalaştırma kavramının bilimsel temelleri ise, astronom Carl Sagan'ın 1961 yılında Science dergisinde Venüs'ün gezegen mühendisliğini önerdiği makalesiyle atılmıştı. Venüs'ün yüzey sıcaklığının 737 K (471 °C) kadar olduğu düşünüldüğünde Sagan'a göre gezegende yaşayabilmenin temel şartı yüzey sıcaklığını azaltmak olmalıydı. Bunun üzerine Sagan, Venüs'ün atmosferini alglerle tohumlamayı planlamıştı. Plan Sagan'ın düşündüğü gibi hayata geçirilebilseydi algler; suyu, azotu ve karbondioksiti organik bileşiklere dönüştürecek ve yüzey sıcaklıkları yaşanabilir seviyelere gelene dek sera etkisini azalacaktı. Ancak işler Sagan'ın planladığı gibi gitmeyecek ve Venüs'ün koşulları üzerine yapılan sonraki araştırmalar Sagan'ın yaklaşımını olanaksız bir konuma sürükleyecekti.

Venüs'ü Dünyalaştırmamıza engel olan sorunlardan bazıları gezegendeki bulutların konsantre bir sülfürik asit çözeltisinden oluşması ve atmosferinin oldukça kalın olmasıdır. Ayrıca atmosferde tohumlanan algler, atmosferin üst kısmında yaşasalardı bile organik formda sabitlenebilecek karbonlar, yanarak yeniden karbondioksit haline geçeceğinden başladığımız noktaya tekrardan gelmiş olacak ve Venüs'ün Dünyalaştırılmasında yol alamayacaktık.

Ancak Carl Sagan'ın bu fikri ortaya attığı 1961 yılında Venüs'ün atmosferine dair bildiklerimiz sınırlıydı. Bundan dolayı teorisi geçerliliğini koruyordu; ancak 1994 yılında kaleme aldığı Soluk Mavi Nokta isimli kitabında dönemin güncel verilerine bakarak Venüs'ün atmosferinin çok yoğun ve kalın olduğunu, bu yüzden de gezegen üzerinde Dünyalaştırma yapamayacağımızı kendisinin de kabul etmesiyle birlikte teorisi tarihe karışmıştır.[4], [5]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Venüs'ün Dünyalaştırılması sonucu planlanan kavramsal görünümü.
Venüs'ün Dünyalaştırılması sonucu planlanan kavramsal görünümü.
Wikipedia Commons

Bu gelişmelerin ardından Carl Sagan 1973 yılında "Mars'ta Gezegen Mühendisliği" isimli bir makale yayımlamıştır. Sagan, makalesinde Mars'ın Dünyalaştırılma sürecini görselleştirmiş ve Mars'ın iki şekilde Dünyalaştırılabileceğini öne sürmüştür. Önerileri arasında düşük albedolu (yansıtılabilirlikli) maddelerin taşınması ve kutup bölgelerinde ısıyı absorbe edebilecek koyu yapraklı bitkilerin yetiştirilmesi bulunmaktadır.[6]

NASA, bu gelişmelerden 3 yıl sonra gezegen mühendisliği konusunu gündemine almış ancak çalışmada Sagan'ın terimi yerine "gezegensel ekosentez" ifadesini kullanmıştır. Böylelikle "Mars'ın Yaşanabilirliği Üzerine: Gezegensel Ekosenteze Bir Yaklaşım" isimli çalışmada gezegen mühendisliği konusu ilk kez resmi olarak ele alınmıştır. Çalışma sonucunda Mars'ın yaşam için elverişli olduğu ve yaşanılabilir hale getirilebileceği kabul edilmiştir.

Aynı yıl içerisinde "gezegensel modelleme" adıyla Dünyalaştırma kavramı üzerine ilk konferans oturumu gerçekleştirilmiştir. Devam eden süreçte uzay mühendisi James Oberg tarafından Birinci Dünyalaştırma Toplantısı düzenlenmiştir. Dünyalaştırma kavramının daha da yaygın hale gelmesi ise Dr. Christopher McKay tarafından yazılan "Terraforming Mars" (Tr: "Mars'ı Dünyalaştırmak") isimli makale ile olmuştur.[7]

1984'te James Lovelock ve Michael Allaby The Greening of Mars isimli bir kitap yayımlamıştır. Kitap, Mars atmosferine kloroflorokarbon (CFC) eklenerek suni bir küresel ısınma yaratmayı, bu vesileyle de gezegeninin ısıtılmasını konu almıştır. 2009 yılında ise ABD Enerji Bakanlığı'ndan mühendis Kenneth Roy, Journal of British Interplanetary Sciences'ta yayımladığı makalesinde "Kabuk Dünya" (İng: "Shell World") kavramını ortaya koymuştur.

Dünyalaştırma sırasında sağlanan koşulların stabilizasyonu için gezegenin üstüne kubbe şeklinde bir çatı inşa etmeyi öneren gösterim.
Dünyalaştırma sırasında sağlanan koşulların stabilizasyonu için gezegenin üstüne kubbe şeklinde bir çatı inşa etmeyi öneren gösterim.
Universe Today

Dünyalaştırma Neden Gerekli?

Kaynaklara harcanacak para, zaman ve süreç boyunca yaşayacağımız zorluklar dikkate alındığında, Dünyalaştırmaya neden gerek duyduğumuz sorusunun akla gelmesi beklenir. Dünya'nın mevcut kaynakları sınırlıdır ve nüfus arttıkça, bu kaynakların tükenme hızı da nüfusun artma hızlıyla orantılı olarak artmaktadır. Fosil yakıtlar, su, tarım alanları ve hatta temiz hava gibi kaynaklar günden güne daha da talep edilir hale gelmektedir. Dünyalaştırma, bu noktada sınırlı kaynaklarımız için bir çözüm yolu olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Günümüzde atmosferdeki karbondioksit seviyeleri 400 ppm'yi aşmış durumdadır. Bu değer Pliyosen Çağ'ından beri görmediğimiz bir yüksekliktedir. NASA tarafından yapılan tahminlere göre atmosferdeki karbondioksit emisyonları yüzyılın sonuna doğru 550 ppm seviyelerine sabitlenecek, bu durumun da dünyanın ortalama sıcaklığında 2,5 °C'lik bir artışa sebep olacaktır. Bu durum karşısında Dünyalaştırma, özellikle iklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi küresel sorunlar nedeniyle yaşanabilir alanların azaldığı bir dönemeçte önem arz etmektedir. Bunlarla birlikte Dünya'nın nüfusu arttıkça, yaşanabilir alanlar da azalmaktadır. Dünyalaştırma, bizlere yeni yaşam alanları oluşturma potansiyeli de sunacaktır.[8]

Ayrıca insanlık tarihini incelediğimizde insanlığın mevcut gezegen şartlarını değiştirmek konusunda halihazırda etkili olduğunu görebiliriz. Örneğin sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıtların (kömür, petrol, doğalgaz) yaygın olarak kullanılması ve endüstriyel faaliyetler sera etkisini meydana getirmiştir. İnsanların bu faaliyetleri sonucu elde ettiği bilgiler, Dünyalaştırılacak gezegenin ya da uydunun yüzey sıcaklığını yükseltmek amacıyla kullanılabilir. Ek olarak Venüs gibi sera etkisinin yoğun olarak yaşandığı ortamlarda çalışırken geliştireceğimiz teknolojiler ve bu geliştirdiğimiz teknolojileri test edebilme imkânı, küresel ısınma ile mücadelemizde yol kat etmemize yardımcı olabilir.

Dünyalaştırmanın faydaları yukarıdaki gibi özetlenebilir, ancak sürecin bir hayli zorlu olduğu ve bu alanda yaşayabileceğimiz her türlü başarısız sonuca açık olmamız gerektiği de vurgulanmalıdır. Teknolojik yetersizlikler, büyük miktarda kaynak gerekliliği, cevaplanan soruların başka soruları da beraberinde getirmesi ve sürecin çok uzun zaman alacak olması bazı potansiyel zorluklardır.[9], [10]

Sonuç

Dünyalaştırma, insanlığın gelecekteki yaşamını şekillendirebilecek bir teknolojidir. Bu süreç, Dünya dışı ortamları yaşanabilir hale getirme potansiyeli sunması ve insanlık adına yeni fırsatlar ve kaynaklar yaratması nedeniyle oldukça önemlidir. Ancak Dünyalaştırma etik, çevresel ve teknik zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için de konu hakkında daha fazla araştırma ve tartışma yapılması, hatta küresel iş birliklerinde bulunulması faydalı olabilir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
33
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 3
 • İnanılmaz 3
 • Bilim Budur! 2
 • Umut Verici! 2
 • Merak Uyandırıcı! 2
 • Muhteşem! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Korkutucu! 1
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 05/12/2023 08:54:26 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/16031

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Balıklar
Psikiyatri
Uzay Aracı
Covıd-19
Görme
Ahlak
Hominid
Koku
Yörünge
Patlama
Primatlar
İyi
Kromozom
Jinekoloji
Beslenme
Yakınsak Evrim
Enerji
Karbonhidrat
Öğrenme Teorileri
Şehir
Mikrop
Hukuk
Bilgi
Zehir
Zehirli Mantar
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Maymunlar Taş Devrine Girdi mi?!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Antarktika'daki Canlıların Kaçamadığı Ölümcül Buz Büyüsü!
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
Kötü Bilim: Bilim Kötüye Nasıl Kullanılır?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
İçtiğiniz Çay/Kahve Size Zarar Veriyor Olabilir mi?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Kötü Olduğunu Bildiğiniz Şeyleri Yapmaya Neden Devam Ediyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
D. Kaykı, et al. Dünyalaştırma Nedir? Gezegen Mühendisliği, Dünya Dışı Gezegenleri İnsan Yaşamına Uygun Hale Getirebilir mi?. (17 Kasım 2023). Alındığı Tarih: 5 Aralık 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/16031
Kaykı, D., Alparslan, E. (2023, November 17). Dünyalaştırma Nedir? Gezegen Mühendisliği, Dünya Dışı Gezegenleri İnsan Yaşamına Uygun Hale Getirebilir mi?. Evrim Ağacı. Retrieved December 05, 2023. from https://evrimagaci.org/s/16031
D. Kaykı, et al. “Dünyalaştırma Nedir? Gezegen Mühendisliği, Dünya Dışı Gezegenleri İnsan Yaşamına Uygun Hale Getirebilir mi?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, 17 Nov. 2023, https://evrimagaci.org/s/16031.
Kaykı, Deha. Alparslan, Eda. “Dünyalaştırma Nedir? Gezegen Mühendisliği, Dünya Dışı Gezegenleri İnsan Yaşamına Uygun Hale Getirebilir mi?.” Edited by Eda Alparslan. Evrim Ağacı, November 17, 2023. https://evrimagaci.org/s/16031.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close