Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Burçlar Kuşağı (Zodyak Kuşağı) Nedir?

Burçlar Kuşağı (Zodyak Kuşağı) Nedir?
12 dakika
9,988
 • Özgün
Tüm Reklamları Kapat

Özellikle astroloji ile ilgilenenlerin aşina olduğu burçlar kuşağı (ya da zodyak kuşağı) fiziksel bir gerçeklikten ziyade bizlerin yaptığı bir tanımlamadır. Bu tanımlamayı tam olarak anlamak için bir takım astronomik olguları anlamak gerekir. Birçok kişi bu olguları anlamadığından dolayı, burçlar kuşağı (zodyak kuşağı) haddinden fazla anlam kazanmaktadır.

Burçlar kuşağının (ya da zodyak kuşağının) ne olduğunu anlamak için öncelikle Dünya'nın hareketini anlamak gerekir. Dünya, Güneş'in etrafında dolanırken eliptik bir yörünge izler ve bu yörüngenin yer aldığı düzleme ekliptik düzlem (ecliptic plane) adı verilir. Elbette bu durum, dışarıdan Dünya'ya baktığımızda algılarımıza hitap eder.

Tüm Reklamları Kapat

Dünya'da bulunan bir gözlemci için Güneş, bir yıllık hareketi boyunca ekliptik üzerinde hareket eder. Bu noktada ekliptik düzlemin ne olduğunu hatırlayın, sadece gözlemcilerin yerini değiştirdik. Ekliptik düzlem, Dünya'nın dönüş ekseninin eğikliğinden dolayı tam olarak ekvator düzlemiyle (celestial equator) çakışmaz. Dünya'nın eksen eğikliği olan23.4°'lik bir farkla birbirlerinden ayrılırlar.

Burçlar Kuşağı (Zodyak kuşağı)

Burçlar kuşağı, ekliptik düzleminin 8 derece kuzey veya güneyini kapsayan bir kuşaktır (ekliptik etrafında bir bant olarak düşünülebilir). Ay’ın ve Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin yörüngeleri de tamamıyla bu kuşağın içinde kalır. Aynı zamanda hepimizin aşina olduğu 12 burcu simgeleyen takımyıldızlar da kuşağın isminden de anlaşılacağı gibi, burçlar kuşağının içinde yer alır.

Tüm Reklamları Kapat

Bu 12 burcun takımyıldızları, burçlar kuşağında yaklaşık olarak eşit aralıklarla dizilidirler, yani her biri yaklaşık 30°’lik bir aralık kaplar. Yukarıdaki görselde belirtildiği gibi eğer doğduğunuz gün Güneş, aslan takımyıldızının aralığında yer alıyorsa, bu astrolojide aslan burcu olduğunuzu ifade eder.

Takımyıldızlarla İlgili Problem

Ancak günümüzde küçük bir aksaklık baş göstermiş durumdadır. Eğer 3000 yıl öncesinde yaşıyor olsaydınız gazetelerin astroloji bölümlerinde yazanlar daha doğru sonuçlar verebilirdi (!). Ama ne yazık ki durağan bir evrende yaşamıyoruz ve Dünya’nın yalpalamasından (presesyonundan) kaynaklı olarak günümüzde yaklaşık iki haftalık bir kayma söz konusu, yani burcunuz aslında burcunuz olmayabilir.

Görsel: Ekliptik (kırmızı daire) ve üzerinde yer alan takımyıldızlar
Görsel: Ekliptik (kırmızı daire) ve üzerinde yer alan takımyıldızlar

Bu noktada şunu sorgulamak gereklidir. İlk başta neden bunun bir tanım olduğunu, fiziksel bir gerçeklik olmadığını özellikle belirttik? Bunun sebebi bu tanımın fizik yasaları açısından bir mana teşkil etmemesidir. Örneğin Dünya'nın ekvator düzlemi üzerinde de takım yıldızlar yer alır, buna benzer birçok tanımlama yapabiliriz. Fakat geçmişten günümüze gelen tanımlama budur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Üstelik bu takımyıldızlar da zaten, tamamen keyfi tanımlamalardır. Aynı takımyıldızda yer alan yıldızların çoğunun hiçbirinin birbiriyle alakası yoktur. Sadece bizim baktığımız yönden aynı doğrultuya denk gelmektedirler. Eğer burada bir anlam olduğunu düşünüyorsak (evrensel fizik yasaları açısından), çok benmerkezci bir düşünceyle karşı karşıyayız demektir. Çünkü başka bir gezegenden, bunlar tamamen farklıdır!

Dolayısıyla bu evrensel bir tanımlama değildir ve buradan evrensel çıkarımlar yapmak, benmerkezci bir düşünce biçimidir.

Dünya'nın Yalpalaması (Presesyonu)

Dünya'nın presesyon hareketi, Dünya'nın dönüş ekseninin baktığı doğrultunun zamanla değişmesidir. Yani Dünya düşmekte olan bir topaç gibi yalpalanır. Bu yalpalanma Dünya’nın kutuplarının göksel bir çemberi takip etmesi demektir ve bir tam tur yaklaşık 26.000 yıl sürer.

Dünya’nın bu yalpalama hareketi sonucunda, bundan 2000 yıl önce yaz gündönümünde Güneş neredeyse tam Yengeç ile İkizler takımyıldızlarının arasında bulunurken günümüzde bu tarihte Güneş, İkizler ile Boğa’nın arasında bulunuyor. 4609 yılında ise yaz gündönümünde Güneş’in konumu Boğa’dan Koç’a geçmiş olacak.

Burçların Kökeni

Burçlar kuşağı için temsili çizimNASA, Space Place, "Constellations and the Calendar"
Burçlar kuşağı için temsili çizimNASA, Space Place, "Constellations and the Calendar"

Babiller günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce yaşadılar. 12 ay içeren ay takvimi kullanan Babiller, burçlar kuşağını da 12 parçaya böldüler. Böylece her aya bir burç denk geliyordu. Ancak bunun böyle olmasına karar vermeden önce burçlar kuşağında 12 değil 13 tane takımyıldız vardı.

Her aya bir tane denk getirmek amacıyla birini görmezden gelmeleri gerekiyordu ve piyango Ophiuchus’a (Yılancı) patladı. Ancak bundan sonra bile bir burç tam bir aya denk gelmedi ve birbirlerinin üzerine kaydılar. Her ne kadar 3000 yıldır bunu görmezden geliyor olsak da Güneş her yıl bilinen 12 burcun takımyıldızları dışında 18 gün de Ophiuchus ile aynı hizada olur.

Tüm Reklamları Kapat

Kökeni ta Babillilere dayanan ve çoğunluğun astrolojiyle tanıdığı ancak astronomide de tanımsal açıdan yeri olan burçlar kuşağında yer alan takım yıldızlar aşağıdaki gibidir.

Burç Takımyıldızları (Zodyak Takımyıldızları)

Burçlar kuşağında (zodyak kuşağında) yer alan 12 takım yıldız burç takımyıldızları (ya da zodyak takımyıldızları) olarak da bilinirler. Bu takımyıldızlar Oğlak (Capricornus), Kova (Aquarius), Balık (Pisces), Koç (Aries), Boğa (Taurus), İkizler (Gemini), Yengeç (Cancer), Aslan (Leo), Başak (Virgo), Terazi (Libra), Akrep (Scorpius), Yay (Sagittarius) takımyıldızlarıdır.

Bu takımyıldızlar tamamen keyfi tanımlamalardır ve bilimsel hiçbir mana teşkil etmezler.

Konumları belirtirken ekvatoryal koordinat sistemi olan sağ açıklık (right ascension - RA) ve dik açıklık (declination - DEC) değerlerini vereceğiz. Çünkü gece boyunca gök cisimleri Dünya'nın hareketi dolayıyla gökyüzünde dolaşsalar da bu koordinatlar bu hareketten bağımsızdır. Sağ açıklık saat birimiyle, dik açıklık ise açı birimiyle ifade edilir. Bir koordinat örneği: 05h13m35s RA / 15°38'25" DEC. Burada RA değerindeki h (hour) saati, m (minute) dakikayı, s (second) saniyeyi ifade eder. DEC değerindeki ° dereceyi, ' arkdakikayı " ise arksaniyeyi ifade eder.

Burç takımyıldızları (zodyak takımyıldızları) gökyüzünde kayda değer bir alan kapladıklarından ötürü, o bölgeyi işaret eden bir koordinat aralığından bahsedeceğiz. Fakat bunun keyfi bir tanımlama olduğunu unutmayın.

Tüm Reklamları Kapat

Oğlak (Capricornus) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih: 22 Aralık - 19 Ocak [2]
2020 Güncel Tarih: 20 Ocak - 16 Şubat [7]

RA:20h06m46s - 21h59m04s
DEC: -8.404° - -27.691°

Oğlak takımyıldızı genel olarak sönük yıldızlardan meydana gelir. En parlak yıldızı Arapça “Çocuğun kuyruğu” anlamına gelen Algedi’dir (α2 Cap) ve görünür parlaklığı 3.6 kadirdir.

Kova (Aquarius) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih: 20 Ocak - 18 Şubat [2]
2020 Güncel Tarih: 16 Şubat - 11 Mart [7]

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Kenevir
 • Sayfa Sayısı: 366
 • Basım: 1
 • ISBN No: 9786052824917
Devamını Göster
₺550.00
Kenevir
 • Dış Sitelerde Paylaş

RA: 20h38m19s - 23h56m23s
DEC: 3.325° - -24.904°

Kova takımyıldızında yer alan en parlak yıldızın adı Sadalmelik'tir (α Aqr). Bu sözcük Arapça “Kralın şanslı yıldızları” anlamına gelir. Sadalmelik’in görünür parlaklığı ise 2.95 kadirdir.

Balık (Pisces) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih: 19 Şubat - 20 Mart [2]
2020 Güncel Tarih: 11 Mart - 18 Nisan [7]

RA: 23h18m15s - 2h10m20s
DEC: 33.746° - -5.506°

Balık takımyıldızı genel olarak sönük yıldızlardan oluşur. Grubun en parlak yıldızının Eta Piscum'un (η Psc) görünür parlaklığı 3.6 kadirdir.

Koç (Aries) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih: 21 Mart - 19 Nisan [2]
2020 Güncel Tarih:18 Nisan - 13 Mayıs [7]

RA: 01h46m37s - 03h29m42s
DEC: 31.221° - 10.363°

Koç takımyıldızında da çok parlak yıldızlar bulunmaz. En parlak yıldızı Arapça koyun anlamına gelen Hamal'in görünür parlaklığı 2.0 kadirdir.

Boğa (Taurus) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih: 20 Nisan - 20 Mayıs [2]
2020 Güncel Tarih:13 Mayıs - 21 Haziran [7]

RA: 4h32m15s - 6h03m12s
DEC: -2.608° - 31.235°

Tüm Reklamları Kapat

Boğa takımyıldızındaki en parlak yıldız Aldebaran, Arapçada takipçi anlamına gelir. Aynı zamanda Alpha Tauri (α Tau) olarak da bilinen bu yıldız gökyüzündeki en parlak 14. yıldızdır. Görünür parlaklığı ise 0.85 kadirdir.

Boğa takımyıldızı ayrıca Yengeç Bulutsusunu da içinde barındırır. Bu bulutsu Dünya’dan 6500 ışık yılı ötede yer alır ve 1054 yılında Çinli astronomların kayda geçirdiği, günlerce gökyüzünde çıplak gözle bile görülen süpernova patlaması sonucunda oluşmuştur.

Yengeç Bulutsusu'nun farklı dalga boylarındaki görüntüsü.Soldan sağa doğru: radyo dalgaları, kızılötesi, görünür ışık, morötesi, X ışınları, gama ışınları.Wikipedia, "The Crab Nebula seen in radio, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, and gamma-rays (8 March 2015)"
Yengeç Bulutsusu'nun farklı dalga boylarındaki görüntüsü.Soldan sağa doğru: radyo dalgaları, kızılötesi, görünür ışık, morötesi, X ışınları, gama ışınları.Wikipedia, "The Crab Nebula seen in radio, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, and gamma-rays (8 March 2015)"

Boğa Takımyıldızının içeriği bu kadarla da sınırlı değildir. Halk arasında Yedi Kız Kardeş, Süreyya ya da Ülkerisimleriyle bilinen yıldız kümesi Pleiades (M45) ve Boğa ya da Öküz yıldız kümesi olarak da bilinen Hyadesaçık yıldız kümelerini de barındırır.

İkizler (Gemini) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih:21 Mayıs - 21 Haziran [2]
2020 Güncel Tarih: 21 Haziran - 20 Temmuz [7]

Tüm Reklamları Kapat

RA: 6h02m19s - 8h10m05s
DEC: 9.907° - 35.108°

İkizler takımyıldızındaki en parlak yıldızlar Castorve Pollux’tur. Alfa ve Beta Geminorum olarak da bilinirler. Pollux daha parlak olandır ve görünür parlaklığı 1.15 kadirdir. Aynı zamanda da gökyüzündeki en parlak 17. yıldızdır. Bu takımyıldızı ayrıca Geminga adında bir de atarca(pulsar) içerir.

Yengeç (Cancer) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih:22 Haziran - 22 Temmuz [2]
2020 Güncel Tarih:20 Temmuz - 10 Ağustos [7]

RA: 07h55m20s - 09h22m35s
DEC: 6.470° - 33.141°

Tüm Reklamları Kapat

Yengeç takımyıldızı iyi bilinen bir yıldız kümesinin barındırır: Arı Kovanı (Latincesiyle “Praesepe”), ya da namı diğer Messier 44. Takımyıldızdaki en parlak yıldız ise Arapçada “Son” anlamına gelen “Al Tarf” tır. Bu yıldızın görünür parlaklığı ise 3.6 kadirdir, yani kendisi için pek de parlaklığıyla gözleri kamaştırıyor diyemeyiz.

Aslan (Leo) Takımyıldız

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarihler:23 Temmuz - 22 Ağustos [2]
2020 Güncel Tarih: 10 Ağustos - 16 Eylül [7]

RA:9h21m11s - 11h56m48s
DEC: -6.059° - 30.239°

Regulus, Latince “Küçük kral” anlamına gelir ve Aslan takımyıldızındaki en parlak yıldızdır. Alpha Leonis (α Leo) olarak da bilinir. Görünür parlaklığı 1.35 kadirdir. Leonid olarak bilinen ve Kasım ayında gerçekleşen gök taşı yağmuru, Aslan takımyıldızında beliren bir başlangıç noktasına sahiptir.

Tüm Reklamları Kapat

Başak (Virgo) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarihler: 23 Ağustos - 22 Eylül [2]
2020 Güncel Tarih: 16 Eylül - 30 Ekim [7]

RA:11h38m55s - 15h10m05s
DEC: -22.331° - 13.871°

Takımyıldızın en parlak yıldızı Spica’dır (α Vir). 1.04 kadirlik görünür parlaklığıyla gökyüzündeki en parlak 15. yıldızdır. Dünya’ya en yakın büyük galaksi kümesi olan Başak Galaksi Kümesi’ni (Virgo Galaxy Cluster) de barındırır. Başak Kümesi’nde 2000’den fazla galaksi bulunmaktadır. Bunlardan biri de “Virgo A” adıyla bilinen dev eliptik galaksidir. Ayrıca çevresinde ilk kez ötegezegen keşfedilmiş (1992) atarca da (PSR 1257+12) burada yer alır.

Terazi (Libra) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih: 22 Eylül - 23 Ekim [2]
2020 Güncel Tarih: 30 Ekim - 23 Kasım [7]

Tüm Reklamları Kapat

RA: 14h24m44s - 16h02m02s
DEC: -29.925° - -0.679°

Terazi takımyıldızının yıldızları genel olarak sönük yıldızlardır. İçlerinden en parkak olanı Arapça “Kuzey pençesi” anlamına gelen Zubeneschamali’dir. Önceleri Akrep takımyıldızının bir parçası olarak kabul edilen bu yıldız aynı zamanda Beta Librae (β Lib) olarak da bilinir. Görünür parlaklığı 2.6 kadirdir.

Akrep (Scorpius) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih: 24 Ekim - 21 Kasım [2]
2020 Güncel Tarih: 23 Kasım - 29 Kasım [7]

RA: 15h52m53s - 17h58m13s
DEC: -46.402° - -8.103°

Tüm Reklamları Kapat

Akrep takımyıldızının en parlak yıldızı Antares’tir. Alpha Scorpii (α Sco) olarak da bilinir ve 0.96 kadirlik görünür parlaklığıyla gökyüzündeki en parlak 15. yıldızdır. İsmini muhtemelen kırmızı ve parlak renginden ötürü Yunanca, Ares’in rakibi sözünden alır. Ayrıca gökyüzündeki en parlak X ışını kaynağı, Scorpius X-1, bu takımyıldızda yer alır.

Yay (Sagittarius) Takımyıldızı

Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı
Görsel: Stellarium gökyüzü yazılımı

Astrolojide Kullanılan Tarih:22 Kasım - 21 Aralık [2]
2020 Güncel Tarih:17 Aralık - 20 Ocak [7]

RA: 17h56m38s - 20h22m31s
DEC: -45.521° - -12.376°

Yay takımyıldızının en parlak yıldızı Kaus Australis’tir ve 1.79 kadirlik görünür parlaklığa sahiptir. Kaus Arapça yay, Australis de Latince güney anlamlarına gelir. Bu yıldızın bir diğer adı da Epsilon Sagittarii’dir (ε Sgr).

Tüm Reklamları Kapat

Yay takımyıldızında yer alan Deniz Kulağı Bulutsusu ile Üç Boğumlu Bulutsu
Yay takımyıldızında yer alan Deniz Kulağı Bulutsusu ile Üç Boğumlu Bulutsu

Samanyolu galaksisindeki en güçlü radyo dalgası kaynağı olan Sagittarius A, Yay takımyıldızında yer alır ve Samanyolu’nun merkezi de Dünya’dan bakıldığında tam bu yıldıza denk gelir. Güneşin yıllık hareketi boyunca en güneyde olduğu gün olan kış gündönümü de, 21 Aralık, Güneş’in Yay takımyıldızında bulunduğu sürecin başlarında gerçekleşir. Ayrıca aşağıda görselini görebileceğiniz Deniz Kulağı Bulutsusu (Lagoon Nebula) ve Üç Boğumlu Bulutsu (Trifid Nebula) da Yay Takımyıldızı yönünde kalır.

Hazırlayan:Arya Elçi & Ögetay Kayalı
Editör:Ögetay Kayalı


Referanslar:
1.Georgia State University, "Ecliptic Plane", < http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/eclip.html >
2.Britannica, "Zodiac", < https://www.britannica.com/topic/zodiac >
3.Northwestern University, "The Zodiac", < https://faculty.wcas.northwestern.edu/~infocom/Ideas/zodiac.html >
4.EarthSky, "What is the Zodiac", < https://earthsky.org/astronomy-essentials/what-is-the-zodiac >
5.NASA, Space Place, "Constellations and the Calendar", < https://spaceplace.nasa.gov/starfinder2/en/ >
6.Britannica, "Crab nebula", < https://www.britannica.com/place/Crab-Nebula >
7.Rasyonalist, "Sakin Olun, NASA Burcunuzu Değiştirmedi!", < https://rasyonalist.org/yazi/sakin-olun-nasa-burcunuzu-degistirmedi/ >

Kapak Görseli:
Ps-Magazine, < http://www.ps-magazine.com/can-i-change-what-my-astrological-chart-predicts-2/ >

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
0
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 02/03/2024 22:23:57 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12788

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Madde
Görüş
Toplumsal Cinsiyet
Uzay Görevleri
Argüman
Plastik
Element
Akademi
Boyut
Çeviri
Video
Ağız
Moleküler Biyoloji
Elektron
Uzaylı
Hasta
Diş Hekimi
Kertenkele
Anksiyete
Meteor
Normal Doğum
Beslenme Davranışı
Ateş
Hastalık
Fotoğraf
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
OceanGate Faciasının Ses Kayıtları Yayınlandı!
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Milyon Dolarlık Bahis: Yapay Zeka, Matematikte Liselileri Yenebilir mi?
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
Gerçek Bir Pokemon: Aksolot!
"Domates Gribi" Hastalığı Neyin Nesi?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Bir Odaya Neden Girdiğinizi Neden Unutuyorsunuz?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
A. Elçi, et al. Burçlar Kuşağı (Zodyak Kuşağı) Nedir?. (25 Eylül 2020). Alındığı Tarih: 2 Mart 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12788
Elçi, A., Kayalı, Ö. (2020, September 25). Burçlar Kuşağı (Zodyak Kuşağı) Nedir?. Evrim Ağacı. Retrieved March 02, 2024. from https://evrimagaci.org/s/12788
A. Elçi, et al. “Burçlar Kuşağı (Zodyak Kuşağı) Nedir?.” Edited by Ögetay Kayalı. Evrim Ağacı, 25 Sep. 2020, https://evrimagaci.org/s/12788.
Elçi, Arya. Kayalı, Ögetay. “Burçlar Kuşağı (Zodyak Kuşağı) Nedir?.” Edited by Ögetay Kayalı. Evrim Ağacı, September 25, 2020. https://evrimagaci.org/s/12788.
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close