Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Renk Nedir? Renk Körlüğü Nasıl Oluşur?

Neden Bilinenlerden Başka Bir Renk Hayal Edemeyiz?

Renk Nedir? Renk Körlüğü Nasıl Oluşur? Wikipedia
Hindistan'da Bir Pazar Tezgâhında Bulunan Pigmentler.
8 dakika
1,463
 • Blog Yazısı
Blog Yazısı
Tüm Reklamları Kapat

Renk; Güneş'ten gelen beyaz ışığın belirli dalga boylarına göre kırılmasıyla oluşan, insan gözüyle görülebilen elektromanyetik radyasyondur.[1] Günlük dildeyse renk, herhangi bir nesnenin ton, hafiflik ve doygunluk açısından tanımlanabilen yönü olarak da tanımlanabilir. Cisimlerin rengi; ışık emiciliği, ışık yansıtıcılığı ve emisyon spektrumu gibi fiziksel özelliklere göre belirlenir. Renkleri araştıran bilim dalına "kromatik", "kolorimetri" veya basitçe "renk bilimi" denir.

Bir ışık demeti, frekanslarına ya da dalga boylarına göre sıralanırsa ışık tayfı ya da "elektromanyetik spektrum" denilen bir grafik elde edilir (aşağıda). Bu grafikte ölçü birimi olarak metrenin milyarda biri olan nanometre (nm) veya "metre" (m) kullanılır. Bu grafiğin insan gözü tarafından algılanabilen kısmı, yani görünür ışık aralığı, dalga boyu 390 ile 700 nanometre arasında olan dalgalardır. Bu "görünür ışık", tayfın ortalarında yer almaktadır. Bu görünür aralıkta, en yüksek frekanslı ışık dalgaları mor görünürken, en düşük frekanslılar kırmızı görünür. Aradaki frekanslarda turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert renkler görülebilir.[6]

Tüm Reklamları Kapat

Işığın Dalga Boyları
Işığın Dalga Boyları
Kozmik Anafor

Renklerle ilgili anlaşılması gereken en kritik detay, yukarıdaki elektromanyetik spektrumun "görünür ışık" olarak olarak işaretlenen o dar aralığının gerçekte herhangi bir renge sahip olmadığıdır. Yani 550 nanometrelik "yeşil" renge karşılık gelen dalgaboyu, 1 milyon metrelik dalga boyuna karşılık gelen radyo dalgalarından daha "yeşil" değildir. Sadece Güneş'ten Dünya'ya gelen ışık genellikle o "görünür ışık" aralığında olduğu ve bütün hayvanlar da elektromanyetik spektrumun bu aralığıyla etkileşecek biçimde evrimleştiği için o dalga boylarına karşılık gelen "renk algıları" evrimleşmiştir. Yoksa gama ışınlarından veya AM/FM radyo dalgalarıyla görünür ışık arasında hiçbir fark yoktur: Eğer Dünya'nın atmosferi olmasaydı da sürekli gama ışınlarına maruz kalsaydık veya Dünya'yı etkileyen daha fazla mikrodalga kaynağı olsaydı, insanların ve diğer birçok omurgalı hayvanın atalarında muhtemelen bu dalga boylarına karşılık gelen "renkler" de evrimleşecekti.

Renkleri Nasıl Algılayabiliyoruz?

Gözlerimizde "çubuk" ve "koni" adı verilen ve ışığı algılayabilen iki tür hücre grubu vardır. Çubuk hücreleri ışığın varlığına/yokluğuna ve şiddetine karşı daha hassasken, renkler koni hücreler sayesinde algılanır. Üç tür koni hücresi vardır ve bunların her biri ışığa karşı duyarlılığı farklı olan pigmentler içerir. Mavi koni hücrelerinin en yüksek hassasiyet gösterdiği ışığın dalga boyu yaklaşık 430 nanometreyken, yeşil koni hücrelerinin 530 nanometre, kırmızı koni hücrelerinin ise yaklaşık 560 nanometredir.[3]

Tüm Reklamları Kapat

Burada kritik bir detay, "mavi koni hücresi" denen koni hücrelerinin sadece mavi dalga boyuna duyarlı olmamasıdır. Tam tersine, "mavi koni hücresi", yeşil ve hatta kırmızı koni hücrelerinin hassas oldukları aralığa bile tepki verebilmektedir. Tek fark, "mavi koni hücresinin" en çok hassas olduğu dalga boyunun bizim "mavi renk" olarak algıladığımız dalga boyuna denk gelmesidir. Dolayısıyla koni hücrelerinin sadece isimlerindeki renk adına duyarlı olduğunu sanma hatasına düşülmemelidir. Bu nedenle bu hücrelere "mavi", "yeşil", "kırmızı" yerine kimi zaman sırasıyla "kısa", "orta" ve "uzun" da denmektedir.

Gerçekten de farklı dalga boylarındaki ışık, koni hücrelerini farklı derecelerde/miktarlarda uyarır. Örneğin dalga boyu 580 nanometre olan ışık göze ulaştığında hem kırmızı hem de yeşil koni hücreleri uyarılır. Bazı dalga boylarında (örneğin 470 nanometrede) her üç koni hücresi birden uyarılabilir. Beyin, bu hücrelerden gelen farklı şiddetteki sinyalleri birleştirerek, farklı dalga boylarındaki ışınların farklı şekilde algılanmasını sağlar. Bu farklı algıların her birine ayrı bir "renk" denmektedir.

Fotoreseptörlerin (Renk Konileri) Dalga Boyu Hassaslıkları
Fotoreseptörlerin (Renk Konileri) Dalga Boyu Hassaslıkları
String Fixer

Işığın üç ana rengi olan kırmızı, mavi ve yeşilden iki tanesi birleştiğinde ara renkler oluşur. Ara renklerin tonları kırmızı, mavi ve yeşil ışığın miktarları değiştirilerek ayarlanabilir. Görünür dalga boyundaki ışınların her üçü birden bir araya geldiğindeyse beyaz renk oluşur.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu yüzden bilgisayarlarda renklerin oluşturulmasında "RGB" yani "kırmızı-yeşil-mavi" (İng "red-green-blue") sistemi kullanılır. Bu 3 rengin belli tonlarda kullanılmasıyla diğer renkler ortaya çıkmaktadır.

Renk Körlüğü Nedir?

Gözde bulunan bazı sinir hücrelerinin fonksiyon kaybı yaşaması durumunda cisimlerin yansıttığı farklı dalga boylarındaki ışıklar yani renkler beyne doğru biçimde iletilemez ve renkli görme olayı gerçekleşmez. Renklerin algılanmasında meydana gelen bu bozukluklar, renk körlüğü olarak adlandırılır. Bunun dışında renk konisi olarak bilinen, insanlarda sadece 3 farklı fotoreseptörlerden biri ya da daha fazlasının bulunmaması veya işlevini yerine getiremeyecek olması durumunda da renk körlüğü oluşur.

Renk Körlüğünün Çeşitleri

 • Protanopi: Kırmızı renk konisinin eksikliğinden dolayı oluşan renk körlüğüdür. Protanopi renk körlüğünde sadece koyu kırmızı renk algılanmaz.
 • Döteranopi: Yeşil renk konisinin eksik olmasından dolayı oluşan renk körlüğüdür. Bu renk körlüğü durumunda ise yalnızca kırmızı ve mavi renkler ile bunların karışımı görülür. Yeşil renkler ayırt edilemez.
 • Mavi renk körlüğü: Adından da anlaşılacağı üzere mavi renk konisinin eksikliğinden dolayı oluşan renk körlüğü çeşididir. Yeşil ve kırmızı renk tonları ayırt edilse de mavi renk ayırt edilemez.
 • Monokromatik renk körlüğü: Sadece bir renk konisinin çalışır vaziyette olduğu renk körlüğü çeşididir. Örneğin sadece mavi rengi algılayan mavi renk konilerinin mevcut olduğu bir durumda kişi yeşil ve kırmızı renkleri ayırt edemeyecektir. Monokromatik renk körleri sadece mavi ve sarı renkleri tanımlayabildiğinden dolayı bu durum kırmızı-yeşil renk körlüğü olarak adlandırılabilir.
 • Anopi (tam renk körlüğü): Hiçbir renk konisinin işlevini yerine getiremediği renk körlüğü çeşididir. Bu tür renk körlüğüne sahip olan bireyler etrafı sadece siyah-beyaz olarak algılayabilir.

Erkeklerin %10'u Renk Körü!

Renkleri görmemizi sağlayan genler X kromozomu ile taşınır. Bilindiği üzere erkeklerde XY, kadınlarda ise XX kromozomları bulunur. Dolayısıyla erkeklerdeki tek X kromozomunda genlerin fonksiyon kaybı yaşaması durumunda renk körlüğü yaşanır. Kadınların iki adet X kromozomu olduğu için bir X kromozomun genlerindeki hata diğer kromozomdaki genler sayesinde hasta değil taşıyıcı olarak atlatılabilir.

Dolayısıyla erkeklerin renk körü olma ihtimali kadınlara göre fazladır. Erkeklerde hastalık oranı %10'a varmaktadır.

Renk Körlüğünün Olası Bir Tedavisi

Maymunlara yapılan birtakım testlerde kendilerinde doğuştan var olmayan ya da çalışmayan fotoreseptör genleri enjekte edildi. Örneğin kırmızı fotoreseptörü olmayan bir maymuna kırmızı rengini ve tonlarını görmesini sağlayan genler enjekte edildi.

Tüm Reklamları Kapat

Test sonucunda maymunun 1 ay sonra kırmızı renkleri kalıcı olarak görmeye başladığı gözlemlendi. Eğer bu test insanlarda başarılı bir tedavi haline getirilebilirse renk körlüğü hastalığı ortadan kalkabilir.

3 Fotoreseptörün Ötesi de Var!

Renk konilerini oluşturan genler tek bir X kromozomunda aktif olduğu sürece renk konileri 3 tanedir ve görme konusunda renkler anlamında herhangi bir problem yaşanmaz. Fakat eğer sadece biri değil iki X kromozomundaki renk konilerini oluşturan genler aynı anda çalışırsa yani aktif hâle gelirse bir renk konisi daha oluşabilir.

Normal insanlar üç renk konisine sahiptir. Üç renk konisine sahip olan canlılara trikromat denir. Yukardaki anlattığımız gibi bir renk konisi daha aktif olursa bu canlı tetrakromat olarak adlandırılır. Tetrakromat canlılar trikromatlardan farklı bir renk konisine sahip olduğu için trikromatların göremediği başka renkleri de görebilirler. Trikromat bir insan bir milyona yakın renk tonu ayırt edebilirken tetrakromat bir insan on kat daha fazla tonu ayırt edebilir.

Bu konuda bugüne kadar keşfedilmiş en üstün canlılar, mantis karidesleridir. Peygamberdevesi karidesi olarak bilinen bu canlılar, tamı tamına 16 ayrı renk konisine sahiptir. Bu canlı, baktığı her yerde (muhtemelen) bir renk cümbüşü görmektedir![5]

Tüm Reklamları Kapat

Mantis Karidesi (Peygamberdevesi Karidesi)
Mantis Karidesi (Peygamberdevesi Karidesi)
Evrim Ağacı

Newton'un Prizma Deneyi

Isaac Newton, tahminen 1665 yılında bir gün renklerin doğada kendiliğinden mi var olduğunu yoksa beynimizin bize bir oyun mu oynadığını merak ettiği için bir deney yapmaya karar verdi.

Deneyi nasıl hazırlaması gerektiğini düşünürken renkleri "gördüğümüz" için ışık ile bir deney gerekliydi. Bu yüzden odasını perdelerle kapladı ve perdenin bir kısmını deldi. Bu sayede ışık sadece buradan geçecekti. Bunun yanında ışığın kırılması gerektiğinden bir cam prizma aldı ve ışığın cam prizmaya doğru açıyla gelmesini bekledi.

Isaac Newton'un Prizma Deneyi
Isaac Newton'un Prizma Deneyi
Britannica

Sonuç olarak ise cam prizmadan çıkan renkler görüldü. Bu deneyin sonucunu kanıtlamak için bir tane daha cam prizma aldı ve onu da kırılan ışıktan çıkan mavi tonlu bir renge koydu. Sonuç ise değişmemişti. Mavi rengin kırılmasından hâlâ aynı mavi renk çıkıyordu.

Bu sayede Newton bir kanıya varmayı başarabilmişti. Aslında gördüğümüz renkler Güneş ışığının (beyaz ışık) kırılmasıyla oluşmuştu yani renkler aslında beyaz ışığın bileşenleriydi. Bu deney sayesinde Newton optik bilimi için önemli bir soruya cevap getirmiş oldu.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Zoonozlar - İnsan ve Hayvanları Etkileyen Enfeksiyonlar

Zoonozlar – İnsan ve Hayvanları Etkileyen Enfeksiyonlar

Halk Sağlığı Yönlerine Odaklanma

Önsöz

Zoonozlar, hayvanlardan insanlara geçen mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı hastalıklardır. Son birkaç on yılda artan ve yeniden ortaya çıkan hastalıkların çoğu aslında ya zoonotik kökenli ya da zoonotik potansiyeldedir. “Zoonoz” terimi, esas olarak bilimsel patolojinin babası olarak bilinen, aynı zamanda ondokuzuncu yüzyıl Almanya’sında önemli bir siyasi figür olarak tanınan Alman doktor Rudolf Virchow tarafından ortaya atılmıştır. Klasik fakülte temelli bir üniversite sisteminde kök salmış olsa da, kendisi ve aynı zamanda eğitimli bir doktor olan Kanadalı öğrencisi William Osler, insan ve veteriner tıbbı ve ayrıca – muhtemelen daha da önemlisi – halk sağlığı disiplinler arasında zoonotik hastalıkların sosyal ve politik yönlerinden işbirliğine duyulan ihtiyacı çok erken farkettiler. Her ikisinin de bilimsel temeli patoloji iken, mikrobiyolojinin bir tıp disiplini olarak yükselişi insan ve hayvan infeksiyöz hastalıkları arasındaki açık ve en kolay yürünebilir köprü olarak mikroorganizmalara odaklanmaya izin verdi. Bu, farklı türlerden izole edilen mikroorganizmaları analiz etmek için özellikle DNA tabanlı tiplendirme tekniklerinin ortaya çıkması ve böylece onların gerçek zoonotik potansiyellerinin araştırılmasına olanak sağlaması nedeniyle daha doğrudur. Yaşam ve sosyal bilim alt disiplinlerini (örneğin immünoloji veya epidemiyoloji) dahilederek, tıp biliminde sistemik bir paradigma tanıtıldı ve böylece hem insan hem de veterinerlik tıbbında disiplinler içi ve disiplinler arası yaklaşımlar için zemin hazırlandı.

Bu paradigma değişiminin nüfus düzeyindeki sonuçlarına çarpıcı bir örnek Yeni Halk Sağlığı kavramlarıdır. Son olarak, birbirine bağlı ve küreselleşmiş bir dünyada Pandora’nın kutusundan hem gerçek hem de beklenen sürümlerle mücadele etmek için küresel halk sağlığı çabalarına duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmayan Tek Sağlık kavramı, 2004 “Manhattan İlkeleri”nin kurulmasından sonraki son on yılda hızla ivme kazandı. xii Bu kitap, zoonozların hem tıbbi hem de toplumsal olarak halk sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanan Tek Sağlık konseptine dayanmaktadır. Zoonozları anlamadaki önemli yönler daha klasik konularla sınırlı değildir, örneğin hem insanlarda hem de hayvanlarda epidemiyolojileri veya ilgili iki bacaklı, dört veya daha fazla bacaklı, tüylü veya tüysüz türlerdeki hastalık semptomları, ancak moleküler temelli epidemiyolojik verileri ve sistemik, örneğin ekolojik yaklaşımları dikkate almalıdır. Zoonotik araştırma konularının geniş bir yelpazesi hakkında bir izlenim vermek için, bu kitabın yazarları çeşitli akademik ve mesleki geçmişlerden, insan ve veteriner hekimliği alanlarından, üniversitelerden ve halk sağlığı kurumlarından ve tüm kıtalardan seçilmiştir. Temel fikirler, bilinen tüm zoonotik hastalık varlıkları hakkında ansiklopedik bir inceleme almak değil, halk sağlığı perspektifi altında zoonozlarla ilgili acil sorunları belirlemek veya tartışmak için bir foruma sahip olmaktır. Buna göre, ana hedef gruplar ilgili bilim toplulukları, tıp ve veteriner hekimler, onların öğrencileri, halk sağlığı ve veteriner halk sağlığı pratisyenlerinin yanı sıra halk sağlığı ve veteriner halksağlığı alanındaki karar vericilerdir.

Devamını Göster
₺1,400.00
Zoonozlar - İnsan ve Hayvanları Etkileyen Enfeksiyonlar
 • Dış Sitelerde Paylaş

Neden Başka Bir Renk Hayal Edemeyiz?

Aslında bu konuda bir sınırımız bulunmakta! 3 fotoreseptörümüzün olmasından dolayı kırmızı, mavi ve yeşil renklerinin karışımı ile elde edilebilen renkleri ve tonlarını görebiliyoruz. Gözümüz sadece bu renkleri algılayabildiği için bunun dışına çıkan renkleri ve tonlarını ayırt edemez. Fotoreseptörlerimizin belli bir frekansta algılama özelliği mevcut. Bunun dışına çıkabilmek için daha fazla fotoreseptörün gözümüze adapte olması gerekmektedir.

Gözümüzün bizi kısıtladığı gibi beynimiz de bu 3 renk konisinin sınırlarına tabidir. Farklı bir renk hayal etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın sonuç alamazsınız. Çünkü, görmediğiniz veya göremeyeceğiniz bir rengi hayal etmek beynimizin yetilerinin çok üstünde![3]

Doğadaki Renkleri Nasıl Elde Ediyoruz?

İnsanlar, gördükleri renkleri yapay bir şekilde de olsa elde etmek ister. Renklerin kullanım alanları arasında giyim, moda, gıda (renklendirici), dekorasyon, yalıtım ve sanat gibi alanlar bulunur.

Bu yüzden insanlar ilk olarak elde etmesi en kolay olan yeşil rengi yapraklardan elde etmeye çalıştı. Fakat yapraklar maalesef kalıcı bir etki veremedi. Daha sonra ise farklı renkli taşlardan faydalandılar. Lapis gibi doğal taşları kullanarak doğal boyalar elde ettiler.

Doğal Renklendirmede Kullanılan Lapis Taşı
Doğal Renklendirmede Kullanılan Lapis Taşı
My Crystals

Demir bakımından zengin topraklardan elde edilen ve mağara resimlerinde boya olarak kullanılan ilk renk olan toprak kırmızısı ise günümüzde hâlâ en çok tercih edilen tonlardan. Ayrıca Aztekler tarafından 1400’lü yılların sonlarına doğru kaktüslerde yaşayan koşinil böceklerinin ezilip kurutulmasıyla elde edilen kırmızı renk, birçok farklı uygarlık tarafından sıkça kullanılmıştır.

Bitki özlerinden elde edilen yeşil de kırmızıdan sonra insanların boya olarak kullandığı en eski renklerden biridir. 1775 yılında İsveçli kimyager Scheele, reçine ve arsenik bazlı yeni bir parlak yeşil keşfetmiştir.[7]

Okundu Olarak İşaretle
21
0
 • Alıntılı Paylaş
 • Tekrar Paylaş
 • Alıntılı Paylaşımları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Raporla
Mantık Hatası Bildir
Yukarı Zıpla
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 8
 • Bilim Budur! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Umut Verici! 1
 • Muhteşem! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Sıkça Sorulan Sorular

Çünkü insanların algılayabildiği ışık dalga boyları bildiğimiz renkler ve bunların arasındaki ara renklerle kısıtlıdır. İstesek de farklı bir renk göremeyiz. Görmediğimiz için de yeni bir rengin nasıl olabileceğini tam anlamıyla hayal edemeyiz.

Gözde bulunan fotoreseptörlerin fonksiyon kaybı yaşaması durumunda cisimlerin yansıttığı farklı dalga boylarındaki ışıklar, yani renkler beyne doğru biçimde iletilemez ve renkli görme olayı gerçekleşmez. Buna renk körlüğü denir.

Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 26/02/2024 11:08:40 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12173

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kedigiller
Göğüs Hastalığı
Kitlesel Yok Oluş
Uygulama
Üreme
Siyah
Modern
Genel Halk
Canlılık
Nöron
Mikrobiyoloji
Sağlık
Yavru
Sinaps
Doğa Olayları
Filogenetik
Antikor
Nükleer
Hastalık Kataloğu
Evrim Tarihi
Sıvı
Yeşil
Malzeme
İlaç
Burun
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Havacılık Tarihinin 90 Yıllık En Gizemli Olayı Çözülmüş Olabilir mi?
Duvarın İçinden Geçebilen Oyuncak Nasıl Çalışıyor? | Sihirli Kılıç!
Duvarın İçinden Geçebilen Oyuncak Nasıl Çalışıyor? | Sihirli Kılıç!
Bu Takviyeyi İçin, Bebekleri Kurtarın!
Bu Takviyeyi İçin, Bebekleri Kurtarın!
Evrenin Yaşını Nereden Biliyoruz?
Evrenin Yaşını Nereden Biliyoruz?
Batarya Gizemi: Modern Piller Nasıl Çalışıyor ve Neden Bu Kadar Az Gidiyor?
Batarya Gizemi: Modern Piller Nasıl Çalışıyor ve Neden Bu Kadar Az Gidiyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close