Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Göbeklitepe'nin Göbeğini Kim Kesti?

Göbeklitepe'nin Göbeğini Kim Kesti?
Kilimlerimizdeki Eli Belinde figürü ve Göbeklitepe Steli
11 dakika
74
Blog Yazısı

Arkeoloji ve tarih dünyasının yanısıra medeniyetler tarihini etkileyecek şekilde tüm dünyada ses getiren Göbeklitepe'yi sanırım hepimiz duyduk. Benim gibi kimimiz konu ile ilgili birçok kaynak okudu, araştırdı ve gidip yerinde gördü, kimimiz ise yazılı ve görsel medya, vb. kaynaklardan bilgi sahibi oldu şu veya bu şekilde...

Peki, yaklaşık 12 bin sene öncesine tarihlenen, Piramitlerden 7100 yıl, Stonehenge'den 6600 yıl, Malta Adasındaki tapınaklardan ise 6100 yıl önce inşa edilmiş, kiminin "Zirvedeki Kült Alanı" dediği, "Tarihin Sıfır Noktası" olarak lanse edilen bu gizemli yeri kim veya kimler inşa etti, göbeğini kim kesti ?..

Tüm Reklamları Kapat

Bu soruya cevaben, şahsi olarak kendi görüşümü birkaç örnek ile destekli olarak belirtmeden önce Göbeklitepe kazılarının tarihinden ve kazılardaki bulgulardan bahsetmek yerinde olur sanırım.

Göbeklitepe ilk kez 1963'de İstanbul ve Chicago Üniversitesi Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Karma Projesi kapsamında Halet Çambel ve Robert John Braidwood tarafından yürütülen yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiş. 1980'de Peter Benedict tarafından yayımlanan "Survey Work in Southeastern Anatolia" makalesi Göbeklitepe'den ilk kez bahseden yayınmış. Heidelberg Üniversitesi'nden Klaus Schmidt 1994'te ziyaret edene dek alanın önemi anlaşılamamış. Kazılar 1995'te Prof Harald Hauptmann ve Şanlıurfa Arkeoloji Md. Adnan Mısır tarafından başlatılmış. İlerleyen yıllarda Klaus Schmidt kazı başkanlığını üstlenmiş ve kazılar Schmidt'in 2014'teki vefatına kadar devam etmiş. Schmidt'in vefatı sonrası, Şanlıurfa Müzesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliği ile kazılar halen devam ediyor. Doğuş Grubu ise 2035'e kadar ilk ve tek sponsormuş...

Tüm Reklamları Kapat

Göbeklitepe, insanlık tarihinin en önemli dönemi olan, Neolitik devrim olarak da tanımlanan ve avcı-toplayıcı yaşam biçiminden besin üretimine geçişle ilgili bilgilerimizi büyük oranda değiştirmiş ve değiştirmeye devam etmekte.

Hiçbir araç gereç yokken üzerinde hayranlık uyandıran figür ve semboller bulunan devasa taşlarla inşa edilmiş. Geleneksel tarih öğretilerini değiştirecek ve gizemi çözüldükçe insanlığı şaşırtmaya devam edecek bir yer Göbeklitepe...

Tarımın izleri var. Kışları yağmurlu, yazları kurak geçen Akdeniz ikliminin egemen olduğu, hilal biçiminde, oldukça bitek, güneyde Arabistan Çölü ile kuzeyde Doğu Anadolu Bölgesi dağlık bölgesi arasında yer alan Bereketli Hilal'in yanıbaşında. Medeniyetin beşiği. Fırat ve Dicle arasındaki Yukarı Mezopotamya olarak bilinen dağlık bölgede. 300m çapında, hakim tepe bir konumda. Harran Ovasının kuzeyindeki Germuş Dağlarındaki kireçtaşı bir platoda.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kireç taşından oyulmuş gökyüzüne uzanan sütunlar, T taşlar... 12 bin yıl önce, Yeni Taş Çağında, insanlar avcılık toplayıcılık yaparken tarımın keşfi !..

Tabakalar halinde katmanlar, 1000 yıl ve öncesi yapılar var. En muhteşemi en eski olanlar. Bin seneden fazla sürede inşa edilmiş gizemli yapılar. Ne için ?..

Göğe uzanan taşlardaki hayvan figürleri totemler ya da tanrıların koruyucuları olabilir mi? Yoksa, Yaradanı gökte görüp altındaki her şeyin ondan olan doğada olduğunu, dolayısıyla doğaya, daha doğrusu Yaradana saygıyı mı betimliyorlar? İnancı medeniyetin önüne koyan bir yaklaşım mı ?..

Bu kadim ve muazzam yapılar tarihe bakışımızı değiştiriyor. Göbeklitepe öncesi; tarımın keşfi, medeniyet, inanç ve bir bakıma dinin doğuşunu doğurdu diye düşünülüyordu. Yaklaşık 12 bin yıl önce, tarımın keşfinden önce ve tarım izleri var Göbeklitepe'de.

Gizemli semboller, vahşi hayvan figürleri. Ortada ~6m yüksekliğinde iki büyük megalit sütun. İnsana benzer taşlar tanrıyı temsil ediyor olabilir. Bilinenin aksine, inanç ve daha çok fayda sağlama ritüelleri diyebileceğimiz ibadet tarımın doğmasına öncülük etmiş olabilir, burada toplanan insanların gıda ihtiyacını karşılamak için...

Tüm Reklamları Kapat

Akbabaya benzer bir figürün vücuttan ayrılmış başa benzer bir şeyi yukarı kaldırması göğe gömme ritüelini temsil ediyor olabilir.

V ve ters V'ler gökyüzüne açılan pencere olabilir. Aşağıda kısaca bahsini edeceğim Ön-Türklerin bereket ve doğurganlık iyesi Umay Ana'nın tacında da V ve ters V'ler var.

İnsan hayvan karışımı hibrit betimlemelere, yine aşağıda bahsini edeceğim kaybolan çift başlı heykelde olduğu gibi az da olsa rastlanmış. Hayvan ve insanlara ait betimlemeler var. Hayvan figürlerine, alanın çevresinde; bileme taşlarında, kemik plakalarda, taş kaplar vb. çok sayıda taşınabilir nesnelerde de rastlanmış. Yılan, tilki, yaban domuzu, turna, akbaba, sığır, eşek, leopar, ceylan, örümcek ve akrepler var. Sadece av hayvanları değil, akrep ve örümcek gibi doğa ve yaşam içinde içiçe oldukları hayvanları da betimlemişler.

Şamanizm ve kozmolojik etkileri çok bariz. Bu derecede bezenmiş bir anıtsal mimariye ait bir yer bugüne kadar bulunup kazılmamış.

Tüm Reklamları Kapat

Tasvirler 5 ana gruba ayrılıyor:

1- Orta boy ve yarı-gerçekçi büyük boy insan ve hayvan heykelleri, yüksek kabartma hayvan betimlemeleri ve karma betimlemeler (totemler).

2- T biçimli dikilitaşlar üzerindeki alçak kabartmalar.

3- Taş figürinler.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
ENERJİ AYT KİMYA 20 DENEME SINAVI

(12.SINIF 1.DÖNEM KONULARINI İÇERİR.)

Devamını Göster
₺142.00
ENERJİ AYT KİMYA 20 DENEME SINAVI

4- Dikilitaşlar ve kireçtaşı levhalar üzerindeki kazıma ve çizgi bezemeler.

5- Üzeri bezekli taşınabilir küçük buluntular.

Gelişmiş bir zanaatkarlık anlayışı gözlenlenmekte. Tasvirlerden bazıları bölgede başka yerleşimlerde de bulunmuş.

Anıtsal yapıların yaklaşık 200 km çapındaki bir alanda yaşayan farklı gruplardaki insanlar tarafından inşa edildiği öne sürülüyor. Göbeklitepe'deki en eski insan aktivitesi insanlık tarihinin önemli kırılmalarından birinin yaşandığı Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme (MÖ 9700-8700) tarihlenmekte. Bu dönemde göçebe yaşamdan yerleşik üretici yaşama geçilmiş.

Göbeklitepe, sadece bir kült merkezi değil, 200 km çapında bir alanda yaşayan farklı insanların mal takası yapmak, eş bulmak, vb. sosyal aktiviteler için kullandığı, toplumsal ve ekonomik etkileşimin gerçekleştiği bir merkezmiş.

Çok sayıda sığır, ceylan, eşek, domuz, tilki, tavşan, keklik, güvercin, ördek kemiklerinin bulunması alanda çok miktarda et tüketildiği büyük çaplı toplumsal etkinliklerin, şölenlerin gerçekleştirildiği şeklinde yorumlanıyor. Bu şölenler farklı grupları bir araya getirmiş ki bu insanlar alanın inşasında bulunmuş olabilirler. Yapılardaki farklı betimlemeler bu farklı grupları temsil ediyor olabilir. Gerçekleştirdikleri şölenler ve diğer törenler toplumsal bağları güçlendirirken, bilginin çağdaş topluluklar arasında bir nesilden diğerine aktarılmasını teşvik etmiş olabilir.

Doğu ve Orta Anadolu bölgesinden getirilen obsidiyen aletler ve 7 farklı hammadde türü buranın geniş bir değiş-tokuş, takas merkezi olduğunu göstermekte. Şölenlerde hayvanlarla birlikte bitkiler de tüketilmiş, yabani tahıllar mayalandırılmış ve alkollü içkiler tüketilmiş olabilir. Dörtgen odaların içinde 160 litreye kadar kapasitesi olan büyük taş kaplar bulunmuş.

Yapılar insan elinden çıktığı belirlenen ilk megalitik yapılarmış. Ritüel aktivitelere ve kanımca kozmolojik çalışmalara ev sahipliği yapma amacıyla inşa edilmişler. Yapılar ve eserler çok yönlü öyküler ve mitolojik geleneklerle ilişkili yüksek sanat, ikonografi ve sembolizm anlayışına dair kanıtlar sunuyor.

Kazılarda memeli, kuş, balık, sürüngen ve yumuşakça türünde 60'ın üzerinde hayvan türüne ait kemikler bulunmuş. Çoğunluğunu ceylan, yabani sığır, eşek, domuz ve kızıl geyik oluşturuyormuş. Kömürleşmiş ağaç kalıntıları arasında yabani fıstık, badem, meşe bulunmaktaymış.

Boyutları 3 - 5.5m arasında değişen dikilitaşlar yekpare kireçtaşından şekillendirilmiş. Bugüne dek toplam 120 dikilitaş ortaya çıkarılmış. T biçimli taşlar duvarlar içine belirli aralıklarla yerleştirilirken, her mekanın ortasında diğerlerinden daha yüksek iki dikilitaş var.

Tüm Reklamları Kapat

Benzerleri 1980 öncesi kazılan Nevali Çori yerleşmesinde de varmış. Bölgede, şu an devam eden Büyük Türkiye Turunda giderek geceleyip gördüğüm Karahantepe gibi son zamanlarda yapılan çalışmalarda ve başka yerleşmelerde de T biçimli dikilitaşlar bulunmuş.

Karahantepe'yi ayrıca yazacağım. Göbeklitepe ile benzer fakat bir noktada farklı. Öyle ki şu ana dek kazılmış iki oval salondan birisi yapısı ve iki yıldır devam eden kazılardaki bulgulara dayanılarak tahmin edildiği kadarı ile kullanımı ile çok ilginç bir tapınma ve ayin kültü ortaya çıkıyor Karahantepe'de. Yazacağım...

Merkezdeki dikilitaşlar anakaya içine oyulan kaidelere yerleştirilmiş ve duvardakilere kıyasla daha kaliteli bir işçilikle yapılmış ve neredeyse hepsinin üzerinde birer kabartma betim bulunuyor. Bazıları belirgin biçimde insan özellikleri gösteriyor; kollar, eller ve parmaklar stilize bir biçimde tasvir edilmiş.

T biçimli taşların yatay üst kısımları olasılıkla başı temsil ederken, dikey bölümü de vücudu yansıtmakta. Buna rağmen dikilitaşlar üzerinde göz, ağız, burun gibi yüz detayları ve cinsiyeti gösteren ayrıntılar yok. Göbeklitepe'de ve bölgedeki diğer yerleşmelerde bulunan ve anatomik olarak ayırt edilebilen figürinler ve heykel örnekleri düşünülürse bu detaylar kasıtlı olarak dahil edilmemiş olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Bunun bir örneği, Göbeklitepe ile aynı döneme tarihlenen Balıklı Gölün yakınındaki Yeni Mahallede bulunan Urfa Arkeoloji müzesindeki Urfa Heykeli imiş. Antropomorfik simgeler taşıyan benzer dikilitaşlar Nevali Çori'de de bulunmuş.

Göbeklitepe'de kemerler ve kolyeler gibi kıyafet ve kişisel eşyalar da bulunmuş... Dikilitaşlara ek olarak duvarlara bazı hayvan heykelleri de yerleştirilmiş. Duvarların iç yüzeyi boyunca taş sekiler var. Benzer sekiler çanak çömleksiz neolitik döneme tarihlendirilen Hallan Çemi, Çayönü, Jerf el-Ahmar ve Nevali Çori yerleşmelerinde de ortaya çıkmış.

Merkezdeki dikilitaşların yıkılmaması için ek desteğe ihtiyaç duyulduğu önerisi yapıların çatı ile örtüldüğü görüşünü desteklemekte. Dikilitaşların tepelerindeki oyukların çatı yapısıyla ilişkili olduğu düşünülmekte.

Bugüne dek 8 anıtsal yapı (A...H) ortaya çıkarılmış. Kanıtlar yapıların kullanıldıkları sürece onarıldıkları ve yeniden düzenlendiklerini göstermekte. Genel olarak yuvarlak-oval planlı. Zemin seviyesinde girişleri olmayan yapılara erişim olasılıkla yukarıdan sağlanmış olmalı deniliyor.

Tüm Reklamları Kapat

A yapısı - 12x13m ölçülerinde dörtgenimsi küçük bir yapı. Apsisin iki yanında duvara sırtını dayamış 2 dikilitaş var. Taban ve duvar kazısı tamamlanmamış yapının duvarlarında küçük boyutlu dikilitaşlar görülmekte.

B yapısı - 12m çapında yuvarlak planlı. Anakaya üzerine inşa edilmiş C ve D'nin aksine, tabanı terazzo adı verilen harç ile kaplı. Duvarında 9 dikilitaş var ve yapılacak kazılarla bu sayı artabilir, D yapısında bulunan 12 dikilitaş gibi...

C yapısı - 25m çapında anakaya üzerine inşa edilmiş oval planlı etkileyici bir yapı. Bulunanların en büyüğü. Çanak çömleksiz Neolitik A veya B evresinin başına tarihlenmekte. İçiçe geçmiş 3 cephe duvarı var. Dıştaki içtekilere göre daha önce yapılmış. İçteki duvarda 9 dikilitaş var ki muhtemelen bu sayı daha fazla imiş. Merkezde anakayaya oyulmuş kaidelerin üzerine iki büyük T taş var. Dış duvardan içeriye doğru uzanan dar bir koridor (dromos) yapının eski girişi olmalı. Bu girişte U biçimli bir taş var.

D yapısı - En iyi korunmuş olanı. 20m çapında, oval planlı. Anakaya üzerine inşa edilmiş. Merkezde iki, çevresindeki duvarlarda 12 T taş var. Duvar sıvalarına rastlanmış olması ve T taşların üzerindeki çatının ahşap ayaklarının oturduğu niş delikleri dairesel ve oval yapıların herbirinin çatısının olduğunun göstergesiymiş.

Tüm Reklamları Kapat

~°~

Gelelim Göbeklitepe'nin göbeğini kim kesti sorusuna...

Bu konuda çalışmaları bulunan Özgür Barış Etli ve Mehmet Kenan Yelken gibi, Göbeklitepe'deki sembollerin erken şamanik ifadeler olduğunu düşünüyorum. Dünyanın Asya ve Avrupayı içeren bu bölgesinde Şamanizm ve şamanik kültürü yaşamış ve halen taşımakta olan medeniyet, ırk, kültür hangisidir? Tabii ki Ön-Türkler ve İskit-Sakalardan başlayan binlerce yıllık süreçte Türkler...

Göbeklitepe'deki T taşlarda ve muhtelif nesnelerde birden çok yerde bulunan H sembolü; ellerini kavuşturmuş iki insan (erkek-dişi), iki tanrı (gök-yer, tanrı-tanrıça) gibi ikili birleşmeyi; yaşamı, doğumu ve bereketi ifade ediyor olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Ellerin bel hizasında göbek üzerinde birleşmesi de aynen, Türk mitolojisinde ve Tengrizimde (Gök Tanrı inancı) doğurganlık ve bereket tanrıçası olarak kabul edilen, daha sonraki medeniyetlerde (Sümerde İnanna, Akadlarda İştar, Anadolu'da Kibele, Helenlerde Afrodit ve Athena Romalılarda Venüs ve Minerva olarak tasvir edilen) toprak, aşk, bereket ve doğurganlık tanrıçalarının kökenini oluşturan "Umay Ana" tasvirlerinde olduğu gibi doğurganlığı ve bereketi simgeliyor olmalı. Kilimlerimizdeki eli belinde figürünün evlilik, birlik, kavuşma, annelik, doğum ve doğurganlığı simgelediği gibi...

Kilimlerimizdeki Eli Belinde figürü ve Göbeklitepe'deki T taş stel.
Kilimlerimizdeki Eli Belinde figürü ve Göbeklitepe'deki T taş stel.

Bu arada, Göbeklitepe'deki insanı (muhtemelen kam/şamanı) temsil eden sütunlardan fotoğrafta görülen eli belinde olanının benzeri 2019 Nisanında gidip gördüğüm Azerbaycan Gobustan'da da bulunmakta. Türk mitolojisinde bereketin ve doğumun simgesi olan Umay Ana'nın da elleri göbeğinin üzerinde birleşmiş heykelleri, çizimleri vardır.

Tüm bunlar, Türklerin atası olarak düşündüğümüz Ön-Türk İskit/Sakaların köklerinin bu bölgede (Hazar çevresi ve Kuzey Mezopotamya) olduğunu haykırıyor sanki bize....

Bu toprakların, Hazar çevresi ve Kuzey Mezopotamya'nın atalarımız Proto yani Ön-Türklerin ilk atayurdu olduğunu, göçün önce doğuya, Hazarın doğusu, Türkistan ve Altaylara, daha sonra tekrar batıya doğru gerçekleştiğini "Urmu Teorisi" adını verdiği tez ile iddia eden Azerbaycanlı tarihçi hocamız Prof. Dr. Feridun Ağasıoğlu'na katılmamak elde değil. Bu önemli konuyu daha sonra bir yazımda detaylı şekilde ele alacağım.

Tüm Reklamları Kapat

Bir de 25 Eylül 2010'da Göbeklitepe kazılarında bulunur bulunmaz kaybolan, daha doğrusu yok edilen bir heykel var ki bu esasında yukarıda açıklamaya çalıştığım Göbeklitepe - Ön-Türk ilişkisinin en büyük kanıtı bence. Şanslıyız ki yok edilmeden önce toprak içinde bulunduğu şekli ile bir fotoğrafı alınmış.

Göbekitepe'de bulunduktan hemen sonra kaybolan çift başlı heykel ve Hakasya'da bulunan benzer heykel.
Göbekitepe'de bulunduktan hemen sonra kaybolan çift başlı heykel ve Hakasya'da bulunan benzer heykel.

Benzeri, Altay ve Tuva'nın kuzeyinde, Hakas Türklerinin yaşadığı Hakasya'da bulunan, 40-50 santimetre boyunda, bir insan başı ve üzerinde bir yırtıcı hayvan bulunan heykel acaba niye kaybedildi? Açıklamaya çalıştığım ilişkinin bariz kanıtlarından birisi olduğu için mi?

Umay Ana gibi tarih de çok bereketli. Lakin, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "''Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır''.

Tarih yazan yapana sadık kalmazsa o tarih tarih olmaktan çıkar ki bize 1942'den sonra öğretilen tarih, Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun hazırladığı ve 1931-1942 yılları arasında liselerde okutulan dört ciltlik Türk Tarihi kitaplarından çok farklı, düzmece bir tarihtir. Meraklısı, İnternet'te PDF olarak bulunabilen bu muhteşem eseri bulup inceleyebilir ve Atatürk'ün Türk Tarih Tezinden feyz alabilir.

Göbeklitepe kuşkusuz tarihi değiştirecek bulgulara gebe. Güneş balçıkla sıvanmaz...

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
4
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Bu blog yazısıyla ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Tebrikler! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/04/2023 17:38:09 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13087

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Dünya
Gıda Güvenliği
Böcek
Coronavirus
Charles Darwin
Hamile
Gün
Amerika Birleşik Devletleri
Evrim Teorisi
Evrim
Su Ayısı
Mistik
Hareket
Akciğer
Koruma
Sars
Yavru
İnsan Evrimi
Eşeyli Üreme
Hematoloji
Taksonomi
Doğal Seçilim
Kimyasal
Diş Hastalıkları
Periyodik Tablo
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Size Özel
Güncel
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Baydere. Göbeklitepe'nin Göbeğini Kim Kesti?. (11 Kasım 2022). Alındığı Tarih: 1 Nisan 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13087
Baydere, S. (2022, November 11). Göbeklitepe'nin Göbeğini Kim Kesti?. Evrim Ağacı. Retrieved April 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13087
S. Baydere. “Göbeklitepe'nin Göbeğini Kim Kesti?.” Edited by . Evrim Ağacı, 11 Nov. 2022, https://evrimagaci.org/s/13087.
Baydere, Sadık. “Göbeklitepe'nin Göbeğini Kim Kesti?.” Edited by . Evrim Ağacı, November 11, 2022. https://evrimagaci.org/s/13087.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.