Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Anlamlı Tesadüfler – Carl Jung gibi eğitimli bir psikiyatrist neden astrolojiyi benimsemişti?

Carl Jung’a olan hayranlığım MBTİ obsesyonum ve Astrolojiye olan ilgim;

Anlamlı Tesadüfler – Carl Jung gibi eğitimli bir psikiyatrist neden astrolojiyi benimsemişti?
8 dakika
6
 • Blog Yazısı
Blog Yazısı
Tüm Reklamları Kapat

Giriş

Bu tezin amacı, Astrolojilin bilimsel olarak kanıtlanabileceğini savunan iddiaları ortaya koymak değildir, aksine İngilizce’de Pseudoscience (Sözdebilim) olarak bilinen kategoriye Astrolojinin girmesinin arkasındaki sebepleri anlamak fakat bunun yanında neden ruh ile ilişkilendirilen bilim dallarıyla ilgilenen ünlü isimlerin bu konularla bu kadar uğraştığını anlamaya çalışmaktır.

Bu yazı daha çok Psikolojik Astrolojiyle ilgilenirken ileri zamanlarda üstüne inşa edilebilecek olan kişilik testleri, arketipler (ilk örnek, asıl numune), Ego-İd, Ana-karakter/Gölge Karakter gibi konuları ele alma hedefi bulunmaktadır. Yazı boyunca kaynaklar verilmiş sonunda da kaynakçada bulunan websiteleri incelenebilir ayrıca alternatif olarak Youtube videoları okuyucunun hizmetine sunulmaktadır.

Carl Jung Kimdir?

Carl Gustav Jung, 26 Temmuz 1875 tarihinde İsviçre’nin Küsnacht kentinde doğmuş ve 6 Haziran 1961 tarihinde Zürihte ölmüş ünlü bir İsviçreli psikiyatrist ve psikanalisttir. Jung, Psikanalizin önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir ve kendi psikolojik teorileri ile tanınır. Jung, Sigmund Freud ile yakın bir ilişki geliştirmiştir, ancak zamanla farklı fikirler ve yaklaşımlar geliştirerek, kendi psikolojik teorilerini, analitik psikoloji olarak adlandırılan bir alanın temelini atmıştır. Jung’un çalışmaları, insan psikolojisini anlamak için sembollerin, rüyaların ve kolektif bilinç gibi konuların önemini vurgulamıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Anahtar kavramlardan biri, kişiliğin iki temel bileşini olan kişisel bilinç ve kolektif bilinç arasındaki ilişkiydi. Ayrıca arketipler adını verdiği evrensel sembollerin ve motiflerin insanların rüyalarında ve düşüncelerinde nasıl ortaya çıktığını incelemiştir. Carl Jungi Psikoterapi süreçlerinin gelişimine ve ruhsal büyümeye katkıda bulunan birçok kavramı tanıtmış, onun eserleri, psikoterapistler, psikologlar ve ruh sağlığı profesyonelleri için hala önemli bir referans kaynağıdır.

36 yaşında Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin ilk başkanı olmuştur, Psikolojik analizlerinde astrolojiden de yararlanan Carl Gustav Jung, Sigmund Freud ile beraber çalıştığı toplumsal bilinçaltı kavramı ile de tanınır. Psikoloji bilim dalında kendisi tarafından oluşturulan kavramlar geniş ölçüde kabul görmüştür. Örneğin; kompleks, içedönük ve dışadönük, gölge, arketip (enerjikompleksler), kolektif (toplumsal) bilinçdışı, anima ve animus.

Carl Jung’un Astrolojiyle ilişkisi

Jung, aslında Astrolojiyi bilimsel veya deneysel bir sistem olarak benimseyerek savunmamaktadır. Astrolojiyle ile ilişkisinin daha nüanslı olduğunu iddia etmek yanlış olmamakla beraber, onun bakış açısını anlamak adına daha farklı açılardan ele almamız gerektiği aşikar. Carl Jung, astrolojiyi psikolojik açıdan değerlendirmektedir. Onu bireyin psişesine (ruha) içgörüler sunabilen ve iç dünyalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilen sembolik bir dil olarak görmektedir. Jung, astrolojinin öz-yansıtma (Bireyin kendini izleme ve değerlendirme sürecinde bir nevi geribildirim) ve kişisel gelişim için bir araç olarak hizmet edebileceğine inanmaktadır.

Jung, Astrolojide bulunan arketip sembollerine ve motiflere özellikle ilgi göstermektedir. Güneş, ay ve gezegenler gibi sembollerin, insan psişesinin evrensel ve kolektif bilinç dahilindeki unsurlarına erişebileceğini düşünmektedir. Jung psikolojisi sık sık arketipleri araştırırken, astrolojinin sembolik çerçevesi, onun çalışmasının bu yönüyle uyumlu bir şekilde etkilenmektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak, Jung’un astrolojiye olan ilgisi, onun öngörü veya deneysel iddialarını tamamen desteklediği anlamına gelmezdi. Önemli bir nokta olarak belirtmek gerekir ki, Jung öncelikli olarak psikologdu ve çalışmaları insan psişesini keşfi ve analitik psikolojisinin gelişimine odaklanmıştı. Onun astrolojiye olan ilgisi, semboller, mitler ve bilinçaltı zihin gibi daha geniş keşifleri bağlamında anlaşılmalıdır. Jung, astrolojiyi öz-yansıtma için sembolik bir sistem olarak değer bulsa da, onu bir bilim olarak tanıtmadı veya göksel konfigürasyonlara dayalı gelecekteki olayları öngören iddialarını desteklemedi.

Günümüzde, Jung’un düşünceleriyle en açık bağlantılara sahip olan psikolojik astroloji, çağdaş astrolojik uygulamanın çeşitli formlarından biridir. Astroloji, farklı yaklaşımlar ve uygulamalarını belirleyen bir dizi tanımlayıcı tarafından farklı şekillerde nitelendirilir, bunlar arasında sıradan astroloji (dünya olaylarının astrolojisi), horary astroloji (belirli soruları yanıtlama), seçim astrolojisi (planlanmış bir olay için en uygun zamanı bulma), geleneksel astroloji, kehanet, psikolojik astroloji, evrimsel astroloji, spiritüel astroloji ve en son olarak arketip astrolojisi bulunur.

Astroloji ile Jung’un fikirleri arasındaki bu etkileşim, Jung’un bu konudaki yazılarının derlenmesinin, oluşturduğu bir yapıya sahiptir. Bu, arketip ve kolektif bilinç, bireyselleşme, eşzamanlılık (kişilerin istek ve arzularının aynı anda gerçekleşmesi ve birleşmesi), Benlik ve mandala sembolizmi, simya, mit, Tanrı imgesinin evrimi ve daha fazlası gibi teorilerini içerir.

Jung ve ‘Eşzamanlılık‘ i.e. Anlamlı Tesadürler (Synchronicities)

Carl Jung ayrıca ‘eşzamanlılık‘ kavramını da bizlere tanıtmıştır; bu kavram, dış dünyadaki olayların anlamlı olabileceğini ve bireyin iç deneyimlerine bağlı olabileceğini önerir. Jung, özellikle astroloji ile eşzamanlılığı açıkça bağlamasa da, astrolojinin taraftarlarından bazıları, astrolojik desenlerin neden bireyler için kişisel öneme sahip olabileceğini açıklamak için bu kavramı kullanmıştır. Jung’un astrolojiye kişisel bir ilgisi vardı ve bu konuyu diğer ezoterik ve spiritüel konularla birlikte incelemiştir. Bu uğraşları, kendi psikolojik keşif ve gelişimi için değerli görmüştür.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Nobel ödüllü teorik fizikçi Wolfgang Pauli ile işbirliği yaparak, Jung eşzamanlılık teorisini geliştirmiştir.[9] Carl Jung, bu teoriyi Aristoteles’in formal nedensellikle karşılaştırmıştır ve ‘bu belirli bir zaman anında doğan veya yapılan her şey, bu zaman anının niteliğine sahiptir‘ diye öne sürmüştür.[5]

Arketipler

20. Yüzyılda, Batı ezoterik geleneği, İsviçreli psikiyatrist ve analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung’u, Platon’un fikirler veya formlar teorisinden etkilenerek arketip hipotezini oluşturmaya ilham vermiştir.[11] Hastalarının rüyalarının, konuşmalarının ve resimlerinin sembolik anlamını araştırırken, Jung tekrarlayan mitolojik temaları veya arketipleri gözlemlemiştir. Nasıl felsefe biliminde bazı kavramlar roman karakterlerinden veya eserlerden esinlenilmişse, Jung aynı mantığı mitolojik unsurlardan yola çıkarak, kişilik tipleri ve arketipleri oluşturmuştur. Bu evrensel ve zamansız arketiplerin deneyimleri ve duyguları yönlendirdiğini ve belli başlı muhtemel davranış kalıplarına yol açtığını öne sümüştür. Jung, bu arketip görüntüler ile gezegenlerin ve burçların ilişkilendirildiği astrolojik temalar arasında bir ilişki gözlemlediğini iddia etmiştir. Bu sembolik göksel figürlerin, takımyıldızları tasvir eden projeksiyonların kolektif bilinç tarafından yaratıldığını veya esinlenildiğini sonuçlandırmıştır.[4] Jung şunları yazmıştır: 'Astroloji, antik çağların tüm psikolojik bilgisini temsil eder'.[5]

Jung’un Gölge kavramı ve bu kavramın Satürn gezegeni ile ilişkisi, psiko-astrolojik bir sentez örneğidir. Negatif kişilik yönünü kişileştirerek, gölge, bir kişinin kendisinden sakladığı ve bastırdığı yönlerden oluşur, genellikle projeksiyon yoluyla deneyimlenir. Carl Jung, gölgesini sahiplenmek ve bir şekilde onunla uzlaşmak, psikolojik çalışmanın ilk adımıdır, çünkü doğamızın en karanlık yönlerinde bütünleşme ve bütünlük potansiyeli yatar. Satürn daralma, sınırlama, disiplin, korku ve alkimik çalışmanın prima materia’sı ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda Satürn, bilge yaşlı, ustalık, büyük öğretmendir. Bu iki yüz, gölge kavramında görülebilir. Bu karşılıklar, en dikkate değer şekilde Liz Greene’in ‘Saturn: A New Look at An Old Devil‘ ve ‘Relating: An Astrological Guide to Living with Others on a Small Planet‘ adlı kitabında keşfedilmektedir.

MBTİ Bağlantısı

Carl Jung’un teorilerinin belki en yaygun uygulaması, İkinci Dünya Savaşı sırasında geliştirilen Myers-Briggs Tür İndikatörü (MBTİ) değerlendirmesi araclığıyla gerçekleştirilmiştir. MBTİ aracının yayıncısı CPP İnc., onu ‘dünyanın en yaygın kullanılan kişilik değerlendirmesi‘ olarak adlandırır ve yılda iki milyon kadar değerlendirmenin yapıldığını belirmiştir. Bu, psikometrik tercihleri ölçmek için tasarlanmıştır.[6] Bu tercihler, Jung’un önerdiği ve ilk olarak 1921 tarihli ‘Psikolojik Türler‘ adlı kitabında yayınlanan tipolojik teorilerden türetilmiştir.[7]

Bu nedenle yazarlar, Briggs ve Myers, Jung’un dört psikolojik türünü temel alarak bu tercihleri uyarlamışlardır. Bu türler, klasik kozmolojinin dört elementine dayalıdır ve bunlar burçla ilişkilendirilen insan karakter özelliklerine dayanmaktadır.[8]

Kritik ve Antitez

Astrolojik olarak göksel cisimlerin doğum anındaki konumu ile bir bireyin gelişimi arasındaki ilişkilere dair iddialar, Jung tarafından nedensiz ve doğrudam gezegenler tarafından neden olmayan olarak tanımlanmıştır.[2] Psikolojik astroloji, onay yanlılığı nedeniyle eleştirilmiştir ve astroloji bilimsel toplum tarafından genellikle bir sahtebilim olarak kabul edilir. Psikolojide ve bilişsel bilimde, onay yanlılığı, kişinin önyargılarını doğrulayan bir şekilde yeni bilgiyi arama veya yorumlama eğilimdir ve önceki inançlara aykırı bilgi ve yorumlarından kaçınma eğilimindedir.[3]

Tüm Reklamları Kapat

Özellikle akademide ve bilimde, günümüzde yaygın olan görüş, astrolojinin gerçekliğin doğası hakkında kabul edilen bilimsel anlayışlarla uyumsuz olan temelsiz bir bilim dışı görüş olduğudur. Modern bilimsel dönemin üç öncüsü olan Kopernik, Galileo ve Kepler bile (astronomi ve astrolojinin hala tek bir disiplin olduğu 16. ve erken 17. Yüzyıl döneminde astrolojiyle ilgiliydiler, ancak bilimsel gelişiminin yolu, astrolojiyi entelektüel tartışmanın kabul edilen paradigmatik sınırlarının dışına itmiştir ve orada kalmıştır.

Astrolojinin çürütülmesindeki merkezi bir unsuru gezegenlerin, Dünya üzerindeki insanları nasıl etkileyebileceğine dair bilinen güçler açısından tatmin edici bir nedensel açıklamanın eksikliğidir. Diğer eleştiriler, astrolojinin doğru olduğunu iddia etmeye yönelik kanıtları desteklemek için görünüşte yetersiz deneysel kanıtların eksikliği ile ilgilidir, bu eleştiri, Jung’un kendisi tarafından yapılmış ve ele almaya çalışmıştır. Arroyo’nun astrolojinin sunduğu şeyler hakkındaki düşünceleri, Jungçu bir psikolojik yaklaşımın astrolojiye temel yaklaşımını özetlemektedir. Arroyo, çağdaş Batılı insanların, ‘varlık temellerinin arketipsel kaynağını ve sundukları destek ve ruhsal-psikolojik beslenmenin kaynağını‘ kaybettiklerini gözlemlemektedir. Astroloji, insanı içsel benliği, doğayı ve evrenin evrimsel süreci ile yeniden birleştirme yolunda kullanılabilir. Bu açıdan, psikolojik astroloji, Jungçu analitik psikolojinin hedefleriyle genel olarak uyumlu bir yaklaşıma sahiptir.

Sonuç

Makalede geçen konuların ileriye dönük olarak daha ayrıntılı anlatılması ve araştırılması gerektiği bir gerçek olarak kabul edilebilir. Ayrıca eksik kalan noktalar arasında Carl Jung’un kişiliği, hayatı, başarıları, eğitim ve projeleri ele alınıp daha farklı psikolojik uzmanların görüşlerine yer verilebilir. Özellikle Freud’un çalışkan ve muhalif öğrencisi olarak bilinen Carl Jung’un, Freud’un bilinçaltı ve psikoanaliz hakkında olan buluşlarına eleştirileri incelenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Carl Jung’un ele aldığı diğer temalardan yola çıkarak; kompleks, içedönük ve dışadönük, gölge, arketip (enerjikompleksler), kolektif (toplumsal) bilinçdışı, anima ve animus gibi konular araştırılabilir ve sonrasında popüler kültür kategoresine giren kişilik testleri ve tiplerine araştırmalarda yer verilebilir.

Okundu Olarak İşaretle
1
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Raporla
Mantık Hatası Bildir
Yukarı Zıpla
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Muhteşem! 0
 • Tebrikler! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • Buck, S.. (2018). Hiding In Plain Sight: Jung, Astrology, And The Psychology Of The Unconscious. Journal Of Analytical Psychology, sf: 207–227. doi: 10.1111/1468-5922.12394. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ Carl Jung. (2011). Synchronicity: An Acausal Connecting Principal. ISBN: 0691150508. Yayınevi: Princeton Univers. Press, Princeton University Press. sf: 135.
 • ^ Scott Plous. (1993). The Psychology Of Judgment And Decision Making. ISBN: 9780070504776. Yayınevi: McGraw-Hill Education - Europe. sf: 352.
 • ^ C. G. Jung. (1969). The Structure And Dynamics Of The Psyche, Collected Works. ISBN: 978-1-4008-5095-2. Yayınevi: Princeton, NJ: Princeton University Press.. sf: 608.
 • ^ a b C. G. JUNG, GERHARD ADLER, R. F. C. HULL. (1966). Richard Wilhelm: In Memoriam' In The Spirit Of Man, Art And Literature, Collected Works. ISBN: 978-1-4008-5088-4. Yayınevi: Princeton University Press. sf: 184.
 • ^ Myers, Isabel Briggs with Peter B. Myers. Gifts Differing: Understanding Personality Type..
 • ^ Carl Gustav Jung. Psychological Types". Collected Works Of C.g. Jung, Volume 6..
 • ^ Phillipson, Garry & Case, Peter. The Hidden Language Of Modern Management Science: Astrology, Alchemy And The Myers-Briggs Type Indicator.
 • ^ Gieser, Suzanne. The Innermost Kernel, Depth Psychology And Quantum Physics. Wolfgang Pauli’s Dialogue With C.g.jung.
 • Carl Jung. Richard Wilhelm: In Memoriam' In The Spirit Of Man, Art And Literature, Collected Works, Vol.15.
 • ^ Tarnas. The Passion Of The Western Mind: Understanding The Ideas That Have Shaped Our World View.
 • Sue Mehrtens. Jung On Astrology. Alındığı Tarih: 19 Şubat 2024. Alındığı Yer: Jungian Center for the Spiritual Sciences | Arşiv Bağlantısı
 • Keiron Le Grice and Safron Rossi. Jung On Astrology. Alındığı Tarih: 19 Şubat 2024. Alındığı Yer: Astro Dienst | Arşiv Bağlantısı
 • Jetta Moon. 20 Carl Jung Quotes On Astrology. Alındığı Tarih: 19 Şubat 2024. Alındığı Yer: astroligion | Arşiv Bağlantısı
 • Depth Psychology Alliance. (YouTube Videosu). Jung And Astrology: Introductory Class. Not: https://www.youtube.com/watch?v=LKTIqmyKhSM&list=PLWfUcScvQbEyhFjK3je1AWL8ccMx7o3lt.
 • This Jungian Life. (YouTube Videosu). Cosmos, Character And Jungian Astrology With Christina Becker. Not: https://www.youtube.com/watch?v=usUe-ugm_z0&list=PLWfUcScvQbEyhFjK3je1AWL8ccMx7o3lt&index=3.
 • Fernando Raul Astrology. (YouTube Videosu). Jordan Peterson On Astrology And Its Importance. Not: https://www.youtube.com/watch?v=xqSRy2cm7uQ&list=PLWfUcScvQbEyhFjK3je1AWL8ccMx7o3lt&index=5.
 • Rebel Wisdom. (YouTube Videosu). Mysticism, Spirit And The Shadow' - Jordan Peterson Interview Part 1. Not: https://www.youtube.com/watch?v=zAsR6DZTvS8&list=PLWfUcScvQbEyhFjK3je1AWL8ccMx7o3lt&index=6.
 • The Astrology Podcast. (Youtube Video). Psychological Astrology: The Astrology Of The Mind. Not: https://www.youtube.com/watch?v=_u-OhKIz-DQ&list=PLWfUcScvQbEyhFjK3je1AWL8ccMx7o3lt&index=9.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/06/2024 05:48:06 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/16931

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Çevre
Evrim Tarihi
Diş Hekimi
2019-Ncov
İklim
Karar
Modern
Diş Hekimliği
Nükleer
Cinsel Seçilim
Tohum
Kök Hücre
Damar
Sinirbilim
Hava
Kuantum
Gıda
Roma
Radyoaktif
Tutarlılık
Kadın Doğum
Koaservat
Antropoloji
Safsata
Mars
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close