Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Altın Kural: Başkalarına, Size Davranılmasını İstediğiniz Gibi Davranın!

Altın Kural: Başkalarına, Size Davranılmasını İstediğiniz Gibi Davranın!
8 dakika
5,570
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 20. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Tüm Reklamları Kapat

Altın Kural, başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranmanızı öğütleyen ahlaki bir ilkedir. Örneğin, insanların size saygıyla yaklaşmalarını istiyorsanız onlara saygılı davrandığınıza emin olmalısınız.

Altın Kural, tarih boyunca birçok farklı kişilerce birçok farklı şekilde ifade edilmiş, birçok farklı durumda size yol gösterebilecek felsefi bir ilkedir. Bu nedenle; bu yazıda Altın Kural hakkında bilgi edinecek, nasıl değiştirilebileceğini ve günlük hayatta nasıl uygulanabileceğini öğreneceksiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Altın Kuralın Ana Formları

Altın Kural, 3 ana biçimde ifade edilebilir:

 • Olumlu/Yönlendirici Form: Altın Kuralın olumlu formu, başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranmanızı tavsiye eder. Bu da, örneğin insanların size saygı göstermesini istiyorsanız onlara saygıyla yaklaşmanız gerektiğini ifade eder.
 • Olumsuz/Önleyici Form: Olumsuz form ise, başkalarına size davranılmasını istemediğiniz şekilde davranmamanızı önerir. Yani, insanların size kötü şeyler söylemelerini istemiyorsanız siz de onlara kötü şeyler söylememelisiniz.
 • Empatik/Karşılıklı Form: Altın Kural'ın empatik formuna göre, başkaları için istediğiniz bir şeyi kendiniz için de istiyorsunuzdur. Örneğin birine kötü bir dilekte bulunuyorsanız, kendiniz için de kötülük diliyorsunuzdur.

Farklı insanlar toplumlarındaki baskın din gibi etkenler sebebiyle Altın Kural'ın farklı formlarına farklı derecelerde maruz kalabilirler. Ancak, Altın Kural'ın tüm bu biçimleri, aynı kavram ve aynı niyet etrafında şekillenir. Yani, Altın Kural'ın tüm formları, kendinize gösterilmesini istediğiniz davranışlardan yola çıkarak başkalarına daha iyi davranmanızı amaçlar.

Tüm Reklamları Kapat

Not: Altın Kuralın olumsuz formu bazen Gümüş Kural adıyla anılabilir.[1] Ayrıca, genel olarak Altın Kural kavramından Karşılıklılık Etiği olarak bahsedilebilir. Son olarak, "Altın Kural" deyişi, ahlaki anlamının dışında belirli bir alandaki önemli bir kural veya ilkeden bahsederken de kullanılabilir (Mühendisliğin Altın Kuralı gibi).

Altın Kurala Örnekler

Altın Kural'ın farklı formlarının kullanılabileceği çeşitli yollar mevcuttur. Örneğin:

 • İnsanların size karşı kibar olmalarını istiyorsanız siz de onlara kibar davranmalısınız. (Olumlu form)
 • İnsanların size kaba davranmalarını istemiyorsanız siz de onlara kaba davranmamalısınız. (Olumsuz form)
 • İnsanların size fedakarca yardım etmelerini istiyorsanız, siz de onlara kendinizi düşünmeden yardım etmelisiniz. (Olumlu form)
 • İnsanların bencillik edip size yardım etmeyi reddetmelerini istemiyorsanız siz de bencillik etmeyip insanlara yardım edebileceğinizde etmelisiniz.(Olumsuz form)
 • Birine iyilik diliyorsanız, kendinize de iyilik diliyorsunuzdur. (Empatik form)

Altın Kuralın Farklı Biçimleri

Altın Kuralın temel prensibi, tarih boyunca birçok kişi ve topluluk tarafından birçok farklı şekilde ifade edilmiştir.[2] Örneğin birçok filozof bu kuralın aşağıda görebileceğiniz benzerlerini öne sürmüştür:[3], [4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

En iyi kişi, kendi için iyi olmayanı başkasına yapmayandır. -Zerdüşt, İran (yaklaşık M.Ö. 500)

Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. -Konfüçyüs, Çin (yaklaşık M.Ö. 500)

Başkalarına, kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmalıyız. -Aristo, Yunanistan (yaklaşık M.Ö. 350)

Katlanmak istemediğiniz şeyleri başkalarına yapmayın. -Epiktetos, Yunanistan (yaklaşık M.S. 150)

Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davranmak ve komşunu kendin gibi sevmek,faydacı ahlakın mükemmeliğini idealini oluşturur. -John Stuart Mill, İngiltere (1861)

Tüm Reklamları Kapat

Benzer olarak Altın Kural, birçok dinde farklı şekillerde ifade edilir:[4], [5]

Başkalarına, size davranmalarını istediğiniz gibi davranın. (Hristiyanlık)

Sana tiksinti veren şeyi dostuna yapma. Bütün kanun budur, gerisi sadece yorumdur. (Yahudilik)

Kendisi için istediğini kardeşi için de istemeyen mümin olamaz. (İslam)

Tüm Reklamları Kapat

Seni inciten her ne varsa sen başkasına yapma. (Budizm)

Ödevlerin toplamı şudur: Sana yapılsa acı verecek şeyi başkalarına yapma. (Hinduizm)

Bu biçimlerin hemen hepsinin Latince “quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris” cümlesinin "Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma." haline çevrilmesi gibi farklı dillerde aynı şeyi anlattığını göz önünde bulundurun.

Ek olarak, bu sözlerin bazılarının kökeninin ve kullanılan asıl kelimelerin net olarak bilinmediğine dikkat edin. Yine de bu örneklerden yola çıkarak, Altın Kural'ın özünün tarih boyunca farklı gruplar tarafından ifade edildiğini görebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Elektrik Makineleri (Umans, Kingsley, Fitzgerald)

ISBN: 9786053552376
Sayfa Sayısı: 688
Baskı Sayısı: 1
Ebatlar: 19×24
Basım Yılı: 2018

Devamını Göster
₺380.00
Elektrik Makineleri (Umans, Kingsley, Fitzgerald)

Altın Kural ile İlgili Kavramlar

Etik ve ahlak açısından, Altın Kural ile yakından ilişkili birçok kavram mevcuttur.[5]

Bu kavramlardan en çok göze çarpanı, Kant'ın Kategorik Buyruk'udur. "Öyle davran ki davranışının temelindeki ilke, tüm insanlar için geçerli olan evrensel yasa olsun." cümlesiyle özetlenebilecek buyruğa göre, yalnızca herkesin sizin davrandığınız şekilde davranmasına razıysanız o şekilde davranmalısınız.

Benzer başka bir kavram ise Clarke'ın Eşitlik Yasası'dır.[5] Bu yasa, "Başkasının bana yapmasını makul veya anlamsız bulacağım herhangi bir davranışı başkasına yapacağımda da aynı şekilde değerlendirmeliyim." şeklinde özetlenebilir.

Altın Kuralın Eleştirisi ve Olası Çözümler

Başkalarının İstekleri

Altın Kural'a ve özellikle günlük hayatta kullanılmasına dair yapılan eleştirilerin en yaygını, başkalarının da sizin görmek istediğiniz gibi muamele görmek isteyeceği varsayımı üzerinedir; çünkü bu varsayım her zaman doğru olmayabilir.[1], [6], [7]

Bu durum, birinin Altın Kuralı baz alarak başkalarına yanlış şekilde davranması gibi bazı sorunlara yol açabilir. Örneğin birisinin, aynı duyguları paylaşmayan birine ilanı aşk etmesine sebep olabilir; çünkü aşık olan kişi diğerinin de kendisine böyle davranmasını istemektedir. Bu sorun, yazar George Bernard Shaw'ın meşhur sözünde de ifade edilir:

Başkalarına, size davranmalarını istediğiniz gibi davranmayın. Zevkleri sizden farklı olabilir.

Bu sorunu çözmek üzere Altın Kural'ın birçok versiyonu öne sürülmüştür. Bunlardan biri olan Platin Kural'a göre, başkalarına görmek istedikleri muameleyi göstermelisiniz.[8]

Ancak Platin Kural da bazı sebeplerden birçok eleştiriye maruz kalmıştır.[10], [11] Örneğin başkalarına onların istediği gibi davranmak, kendi değerlerinizle çatışmanıza sebep olabilir. Dahası, karşıdakinin ne istediğini bilemeyeceğiniz yani Platin Kural'a uymanın mümkün olmadığı durumlar mevcuttur. Ayrıca, örneğin kişinin daha çok empati kurmasına sebep olduğundan Altın Kural'ın daha yararlı olabileceği durumlar da vardır. Bu nedenle Platin Kural, Altın Kural'dan her zaman daha iyi değildir. Bazı durumlarda ikisini birden kullanmak veya yalnızca Altın Kurala başvurmak daha uygun olabilir.[8]

Not: Platin Kural, Bakır Kural veya Altın Kural'ın Tersi gibi farklı isimlerle de anılabilir.

Başka Prensiplerle Çatışma

Altın Kural'a yöneltilen eleştirilerden göze çarpan bir başkası da, ahlaki ilkelerle ve sosyal veya yasal başka ilkelerle çatıştığı bazı durumlarda istenmeyen sonuçlara yol açabilmesidir.[1]

Örneğin Altın Kuralın bir suçtan hüküm giyerek hapse gönderilmiş birisi için önerisi, bu kişinin serbest bırakılmasıdır; çünkü biz de hapse girmek istemezdik. Aynı sorun Platin Kural için de geçerlidir, çünkü suçlu da hapse girmeyi istemezdi.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak, bu sorunu Altın Kuralı bireysel ve toplumsal davranışlarımızı yönlendiren birkaç ilkeden biri kabul ederek çözebiliriz.

Özellikle yukarıda verilen hapis örneğinde Altın Kural suçluyu hapse göndermemizi önleyemezdi; çünkü çoğu kişi ve toplum, Altın Kuralı göz önünde bulundursa da yasal ve ahlaki ilkeleri Altın Kural'a tercih edecektir. Yani mümkün olduğu ölçüde ve başka bir ilkeyle çatışmadıkça Altın Kuralı uygulayacaklardır. Bu fikir, filozof Henry More'un bir yazısında şöyle ifade edilir:

Kendinize yapmayacağınız kötülüğü, üçüncü bir kişiye zarar vermemek şartıyla başkasına yapmaktan kaçının. -Enchiridion Ethicum (1667), 4. Bölüm, Noema XV.

Altın Kuralı Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Altın Kuralı uygulamanın en basit yolu başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranmaktır. Bunu kolaylaştırmak adına, bir eylemde bulunurken kendinize "Bu durumda bana nasıl davranılmasını isterdim?" veya "Biri bana benim planladığım gibi davransa ne hissederdim?" sorularını sorabilirsiniz.

Ayrıca, bunun yanında kuralı uygulamanıza yardımcı olacak başka teknikler de kullanabilirsiniz:

 • Durumu daha iyi değerlendirmek için bilişsel teknikler kullanın. Örneğin duruma daha rasyonel yaklaşabilmek adına "Kendinden Uzaklaştırıcı Dil" kullanabilir, kendinize "Bu durumda sen nasıl hissederdin?" diye sorabilirsiniz. Aynı şekilde kendinize, bir başkası önemsediğiniz birine sizin planladığınız şekilde davransa nasıl hissedeceğinizi sorabilirsiniz.
 • Altın Kural'ın farklı formlarını gözden geçirin. Özellikle başkalarına kendinize davranılmasını istediğiniz şekilde davranmak olan olumlu formu, başkalarına görmek istemediğiniz muameleyi göstermemek olan olumsuz formu ve başkası için istediğinizi kendiniz için de istediğiniz anlamına gelen empatik formu düşünün. Bu teknik, farklı kişiler farklı durumlarda Altın Kuralın farklı formlarından daha çok faydalanabileceğinden oldukça önemlidir.
 • Altın Kural'a ek olarak veya onun yerine Platin Kuralı kullanmayı düşünün. Yani sadece size nasıl davranılmasını istediğinize değil, karşıdakinin kendisine nasıl davranılmasını istediğine de dikkat edin. Bu tekniği etkin olarak uygulayabilmek için örneğin karşınızdakine içinde bulunduğu durumda kendisine nasıl davranılmasını istediğini sorabilirsiniz. Ayrıca, söz konusu kişinin yakınlarıyla konuşmak veya kişinin önceden tercih ettiğini belirttiği davranışlar gibi bilgilerden yararlanmak da iyi birer yol olabilir. Son olarak, içinde bulunduğunuz durumu doğru şekilde değerlendirmek için Önyargı Azaltma Teknikleri'ni kullanmak yararlı olabilir. Örneğin kapılmış olabileceğiniz Benmerkezci Önyargıyı azaltmak adına muhakeme sürecinizi yavaşlatabilir, böylece durumu karşınızdakinin bakış açısından görebilirsiniz.
 • Durumun başka yanlarını da dikkate alın. Örneğin bulunduğunuz durumda Altın Kuralı uygulamanın zarara yol açabileceğini ve zararı önlemenin kuralı uygulamaktan daha önemli olduğunu düşünüyorsanız Altın Kuralı uygulamaktan vazgeçebilirsiniz.
 • Altın Kuralın kısıtlamalarını göz önünde bulundurun. Bu kısıtlamalara başkalarının görmek istediği muameleyle sizin görmek istediğiniz muamele arasındaki tutarsızlık veya Altın Kuralın durumun diğer yanlarıyla çelişmesi örnek verilebilir. Altın Kuralın göz önünde bulundurulması ve uygulanması çeşitli durumlarda yararlı olsa da bu kuralı her durumda tek yol gösterici olarak kabul etmeniz gerekmez.

Son olarak, bu tekniklerin sadece sizin değil başkalarının da Altın Kuralı kullanmasına yardımcı olabileceğini göz önünde bulundurun.

Özet ve Sonuç

 • Altın Kural, başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranmanız gerektiğini belirten bir ahlaki ilkedir.
 • Örneğin, Altın Kurala göre insanların size saygı göstermesini istiyorsanız siz de onlara saygı göstermelisiniz.
 • Altın Kuralın temelindeki kavramlar, tarih boyunca birçok kişi ve topluluk tarafından ifade edilmiştir ve genellikle insanların birbirleriyle ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini anlatan temel ilkeler olarak kabul edilirler.
 • Altın Kuralın öne çıkan sorunlarından biri, başkalarının sizin görmek istediğiniz muameleyi görmek istememesi ihtimalidir. Bu sorun, Altın Kuralın farklı bir versiyonu olan Platin Kuralı kullanarak çözülebilir. Platin Kural, başkalarına görmek istedikleri muameleyi göstermeniz gerektiğini söyler.
 • Altın Kuralı uygularken bu kuralın mutlak bir yasa değil genel bir kural olduğunu ve bazı durumlarda başka ilkelerin bu kuralı bastırabileceğini aklınızda bulundurun.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
Evrim Ağacı Akademi: Bilime Dayalı Kişisel Gelişim Yazı Dizisi

Bu yazı, Bilime Dayalı Kişisel Gelişim yazı dizisinin 20. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Stanford Marshmallow Deneyi Nedir? Çocukken Sergilenen Öz Kontrol, Yetişkinlikte Başarıyı Nasıl Etkiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
39
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 22
 • Merak Uyandırıcı! 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Umut Verici! 1
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 23/09/2023 09:38:09 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11283

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Tehlike
Enzim
Çocuklar İçin Bilim
Diyet
Sinirbilim
Basınç
Şehir Hastanesi
Periyodik Cetvel
Ölçüm
Coğrafya
Büyük
Ecza
Genetik Mühendisliği
Semptom
Mitler
Astrobiyoloji
Rna
Sinir
Vaka
Venüs
Yanlış
Mers
Alkol
Yayılım
Epigenetik
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Freni Patlamış Bir Arabada Hayatta Kalabilir misiniz?
Freni Patlamış Bir Arabada Hayatta Kalabilir misiniz?
"Kütle" Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?
Yılanlar Avlarını Çiğnemeden Nasıl Yutabiliyor?
Yılanlar Avlarını Çiğnemeden Nasıl Yutabiliyor?
Satranç Oyuncuları Günde 6000 Kalori Yakıyor Olabilir mi?
Satranç Oyuncuları Günde 6000 Kalori Yakıyor Olabilir mi?
Depreme Hazırlıklı Olsak Sonucunu Değiştirebilir miydik?
Depreme Hazırlıklı Olsak Sonucunu Değiştirebilir miydik?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Altın Kural: Başkalarına, Size Davranılmasını İstediğiniz Gibi Davranın!. (1 Ocak 2022). Alındığı Tarih: 23 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11283
Shatz, I., Bakırcı, Ç. M., Alparslan, . (2022, January 01). Altın Kural: Başkalarına, Size Davranılmasını İstediğiniz Gibi Davranın!. Evrim Ağacı. Retrieved September 23, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11283
I. Shatz, et al. “Altın Kural: Başkalarına, Size Davranılmasını İstediğiniz Gibi Davranın!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 01 Jan. 2022, https://evrimagaci.org/s/11283.
Shatz, Itamar. Bakırcı, Çağrı Mert. Alparslan, . “Altın Kural: Başkalarına, Size Davranılmasını İstediğiniz Gibi Davranın!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, January 01, 2022. https://evrimagaci.org/s/11283.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close