Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Altın Kural: Başkalarına, Size Davranılmasını İstediğiniz Gibi Davranın!

Altın Kural: Başkalarına, Size Davranılmasını İstediğiniz Gibi Davranın!
8 dakika
3,218
 • Etik (Ahlak Felsefesi)
 • Sosyal Psikoloji
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 58. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Altın Kural, başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranmanızı öğütleyen ahlaki bir ilkedir. Örneğin, insanların size saygıyla yaklaşmalarını istiyorsanız onlara saygılı davrandığınıza emin olmalısınız.

Altın Kural, tarih boyunca birçok farklı kişilerce birçok farklı şekilde ifade edilmiş, birçok farklı durumda size yol gösterebilecek felsefi bir ilkedir. Bu nedenle; bu yazıda Altın Kural hakkında bilgi edinecek, nasıl değiştirilebileceğini ve günlük hayatta nasıl uygulanabileceğini öğreneceksiniz.

Bu Reklamı Kapat

Altın Kuralın Ana Formları

Altın Kural, 3 ana biçimde ifade edilebilir:

 • Olumlu/Yönlendirici Form: Altın Kuralın olumlu formu, başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranmanızı tavsiye eder. Bu da, örneğin insanların size saygı göstermesini istiyorsanız onlara saygıyla yaklaşmanız gerektiğini ifade eder.
 • Olumsuz/Önleyici Form: Olumsuz form ise, başkalarına size davranılmasını istemediğiniz şekilde davranmamanızı önerir. Yani, insanların size kötü şeyler söylemelerini istemiyorsanız siz de onlara kötü şeyler söylememelisiniz.
 • Empatik/Karşılıklı Form: Altın Kural'ın empatik formuna göre, başkaları için istediğiniz bir şeyi kendiniz için de istiyorsunuzdur. Örneğin birine kötü bir dilekte bulunuyorsanız, kendiniz için de kötülük diliyorsunuzdur.

Farklı insanlar toplumlarındaki baskın din gibi etkenler sebebiyle Altın Kural'ın farklı formlarına farklı derecelerde maruz kalabilirler. Ancak, Altın Kural'ın tüm bu biçimleri, aynı kavram ve aynı niyet etrafında şekillenir. Yani, Altın Kural'ın tüm formları, kendinize gösterilmesini istediğiniz davranışlardan yola çıkarak başkalarına daha iyi davranmanızı amaçlar.

Bu Reklamı Kapat

Not: Altın Kuralın olumsuz formu bazen Gümüş Kural adıyla anılabilir.[1] Ayrıca, genel olarak Altın Kural kavramından Karşılıklılık Etiği olarak bahsedilebilir. Son olarak, "Altın Kural" deyişi, ahlaki anlamının dışında belirli bir alandaki önemli bir kural veya ilkeden bahsederken de kullanılabilir (Mühendisliğin Altın Kuralı gibi).

Altın Kurala Örnekler

Altın Kural'ın farklı formlarının kullanılabileceği çeşitli yollar mevcuttur. Örneğin:

 • İnsanların size karşı kibar olmalarını istiyorsanız siz de onlara kibar davranmalısınız. (Olumlu form)
 • İnsanların size kaba davranmalarını istemiyorsanız siz de onlara kaba davranmamalısınız. (Olumsuz form)
 • İnsanların size fedakarca yardım etmelerini istiyorsanız, siz de onlara kendinizi düşünmeden yardım etmelisiniz. (Olumlu form)
 • İnsanların bencillik edip size yardım etmeyi reddetmelerini istemiyorsanız siz de bencillik etmeyip insanlara yardım edebileceğinizde etmelisiniz.(Olumsuz form)
 • Birine iyilik diliyorsanız, kendinize de iyilik diliyorsunuzdur. (Empatik form)

Altın Kuralın Farklı Biçimleri

Altın Kuralın temel prensibi, tarih boyunca birçok kişi ve topluluk tarafından birçok farklı şekilde ifade edilmiştir.[2] Örneğin birçok filozof bu kuralın aşağıda görebileceğiniz benzerlerini öne sürmüştür:[3], [4]

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

En iyi kişi, kendi için iyi olmayanı başkasına yapmayandır. -Zerdüşt, İran (yaklaşık M.Ö. 500)

Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. -Konfüçyüs, Çin (yaklaşık M.Ö. 500)

Başkalarına, kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmalıyız. -Aristo, Yunanistan (yaklaşık M.Ö. 350)

Katlanmak istemediğiniz şeyleri başkalarına yapmayın. -Epiktetos, Yunanistan (yaklaşık M.S. 150)

Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davranmak ve komşunu kendin gibi sevmek,faydacı ahlakın mükemmeliğini idealini oluşturur. -John Stuart Mill, İngiltere (1861)

Bu Reklamı Kapat

Benzer olarak Altın Kural, birçok dinde farklı şekillerde ifade edilir:[4], [5]

Başkalarına, size davranmalarını istediğiniz gibi davranın. (Hristiyanlık)

Sana tiksinti veren şeyi dostuna yapma. Bütün kanun budur, gerisi sadece yorumdur. (Yahudilik)

Kendisi için istediğini kardeşi için de istemeyen mümin olamaz. (İslam)

Bu Reklamı Kapat

Seni inciten her ne varsa sen başkasına yapma. (Budizm)

Ödevlerin toplamı şudur: Sana yapılsa acı verecek şeyi başkalarına yapma. (Hinduizm)

Bu biçimlerin hemen hepsinin Latince “quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris” cümlesinin "Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma." haline çevrilmesi gibi farklı dillerde aynı şeyi anlattığını göz önünde bulundurun.

Ek olarak, bu sözlerin bazılarının kökeninin ve kullanılan asıl kelimelerin net olarak bilinmediğine dikkat edin. Yine de bu örneklerden yola çıkarak, Altın Kural'ın özünün tarih boyunca farklı gruplar tarafından ifade edildiğini görebiliriz.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Yatırım Klasikleri Seti: Warren Buffet Tarzı & Sağduyulu Yatırım (2 Kitap)

Bu seti edinerek elde edeceğiniz kitaplar şunlardır:

 1. Warren Buffet Tarzı, Robert G. Hagstrom
 2. Sağduyulu Yatırım Rehberi – The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns, John C. Bogle
Devamını Göster
₺95.00
Yatırım Klasikleri Seti: Warren Buffet Tarzı & Sağduyulu Yatırım (2 Kitap)

Altın Kural ile İlgili Kavramlar

Etik ve ahlak açısından, Altın Kural ile yakından ilişkili birçok kavram mevcuttur.[5]

Bu kavramlardan en çok göze çarpanı, Kant'ın Kategorik Buyruk'udur. "Öyle davran ki davranışının temelindeki ilke, tüm insanlar için geçerli olan evrensel yasa olsun." cümlesiyle özetlenebilecek buyruğa göre, yalnızca herkesin sizin davrandığınız şekilde davranmasına razıysanız o şekilde davranmalısınız.

Benzer başka bir kavram ise Clarke'ın Eşitlik Yasası'dır.[5] Bu yasa, "Başkasının bana yapmasını makul veya anlamsız bulacağım herhangi bir davranışı başkasına yapacağımda da aynı şekilde değerlendirmeliyim." şeklinde özetlenebilir.

Altın Kuralın Eleştirisi ve Olası Çözümler

Başkalarının İstekleri

Altın Kural'a ve özellikle günlük hayatta kullanılmasına dair yapılan eleştirilerin en yaygını, başkalarının da sizin görmek istediğiniz gibi muamele görmek isteyeceği varsayımı üzerinedir; çünkü bu varsayım her zaman doğru olmayabilir.[1], [6], [7]

Bu durum, birinin Altın Kuralı baz alarak başkalarına yanlış şekilde davranması gibi bazı sorunlara yol açabilir. Örneğin birisinin, aynı duyguları paylaşmayan birine ilanı aşk etmesine sebep olabilir; çünkü aşık olan kişi diğerinin de kendisine böyle davranmasını istemektedir. Bu sorun, yazar George Bernard Shaw'ın meşhur sözünde de ifade edilir:

Başkalarına, size davranmalarını istediğiniz gibi davranmayın. Zevkleri sizden farklı olabilir.

Bu sorunu çözmek üzere Altın Kural'ın birçok versiyonu öne sürülmüştür. Bunlardan biri olan Platin Kural'a göre, başkalarına görmek istedikleri muameleyi göstermelisiniz.[8]

Ancak Platin Kural da bazı sebeplerden birçok eleştiriye maruz kalmıştır.[10], [11] Örneğin başkalarına onların istediği gibi davranmak, kendi değerlerinizle çatışmanıza sebep olabilir. Dahası, karşıdakinin ne istediğini bilemeyeceğiniz yani Platin Kural'a uymanın mümkün olmadığı durumlar mevcuttur. Ayrıca, örneğin kişinin daha çok empati kurmasına sebep olduğundan Altın Kural'ın daha yararlı olabileceği durumlar da vardır. Bu nedenle Platin Kural, Altın Kural'dan her zaman daha iyi değildir. Bazı durumlarda ikisini birden kullanmak veya yalnızca Altın Kurala başvurmak daha uygun olabilir.[8]

Not: Platin Kural, Bakır Kural veya Altın Kural'ın Tersi gibi farklı isimlerle de anılabilir.

Başka Prensiplerle Çatışma

Altın Kural'a yöneltilen eleştirilerden göze çarpan bir başkası da, ahlaki ilkelerle ve sosyal veya yasal başka ilkelerle çatıştığı bazı durumlarda istenmeyen sonuçlara yol açabilmesidir.[1]

Örneğin Altın Kuralın bir suçtan hüküm giyerek hapse gönderilmiş birisi için önerisi, bu kişinin serbest bırakılmasıdır; çünkü biz de hapse girmek istemezdik. Aynı sorun Platin Kural için de geçerlidir, çünkü suçlu da hapse girmeyi istemezdi.

Bu Reklamı Kapat

Ancak, bu sorunu Altın Kuralı bireysel ve toplumsal davranışlarımızı yönlendiren birkaç ilkeden biri kabul ederek çözebiliriz.

Özellikle yukarıda verilen hapis örneğinde Altın Kural suçluyu hapse göndermemizi önleyemezdi; çünkü çoğu kişi ve toplum, Altın Kuralı göz önünde bulundursa da yasal ve ahlaki ilkeleri Altın Kural'a tercih edecektir. Yani mümkün olduğu ölçüde ve başka bir ilkeyle çatışmadıkça Altın Kuralı uygulayacaklardır. Bu fikir, filozof Henry More'un bir yazısında şöyle ifade edilir:

Kendinize yapmayacağınız kötülüğü, üçüncü bir kişiye zarar vermemek şartıyla başkasına yapmaktan kaçının. -Enchiridion Ethicum (1667), 4. Bölüm, Noema XV.

Altın Kuralı Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Altın Kuralı uygulamanın en basit yolu başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranmaktır. Bunu kolaylaştırmak adına, bir eylemde bulunurken kendinize "Bu durumda bana nasıl davranılmasını isterdim?" veya "Biri bana benim planladığım gibi davransa ne hissederdim?" sorularını sorabilirsiniz.

Ayrıca, bunun yanında kuralı uygulamanıza yardımcı olacak başka teknikler de kullanabilirsiniz:

 • Durumu daha iyi değerlendirmek için bilişsel teknikler kullanın. Örneğin duruma daha rasyonel yaklaşabilmek adına "Kendinden Uzaklaştırıcı Dil" kullanabilir, kendinize "Bu durumda sen nasıl hissederdin?" diye sorabilirsiniz. Aynı şekilde kendinize, bir başkası önemsediğiniz birine sizin planladığınız şekilde davransa nasıl hissedeceğinizi sorabilirsiniz.
 • Altın Kural'ın farklı formlarını gözden geçirin. Özellikle başkalarına kendinize davranılmasını istediğiniz şekilde davranmak olan olumlu formu, başkalarına görmek istemediğiniz muameleyi göstermemek olan olumsuz formu ve başkası için istediğinizi kendiniz için de istediğiniz anlamına gelen empatik formu düşünün. Bu teknik, farklı kişiler farklı durumlarda Altın Kuralın farklı formlarından daha çok faydalanabileceğinden oldukça önemlidir.
 • Altın Kural'a ek olarak veya onun yerine Platin Kuralı kullanmayı düşünün. Yani sadece size nasıl davranılmasını istediğinize değil, karşıdakinin kendisine nasıl davranılmasını istediğine de dikkat edin. Bu tekniği etkin olarak uygulayabilmek için örneğin karşınızdakine içinde bulunduğu durumda kendisine nasıl davranılmasını istediğini sorabilirsiniz. Ayrıca, söz konusu kişinin yakınlarıyla konuşmak veya kişinin önceden tercih ettiğini belirttiği davranışlar gibi bilgilerden yararlanmak da iyi birer yol olabilir. Son olarak, içinde bulunduğunuz durumu doğru şekilde değerlendirmek için Önyargı Azaltma Teknikleri'ni kullanmak yararlı olabilir. Örneğin kapılmış olabileceğiniz Benmerkezci Önyargıyı azaltmak adına muhakeme sürecinizi yavaşlatabilir, böylece durumu karşınızdakinin bakış açısından görebilirsiniz.
 • Durumun başka yanlarını da dikkate alın. Örneğin bulunduğunuz durumda Altın Kuralı uygulamanın zarara yol açabileceğini ve zararı önlemenin kuralı uygulamaktan daha önemli olduğunu düşünüyorsanız Altın Kuralı uygulamaktan vazgeçebilirsiniz.
 • Altın Kuralın kısıtlamalarını göz önünde bulundurun. Bu kısıtlamalara başkalarının görmek istediği muameleyle sizin görmek istediğiniz muamele arasındaki tutarsızlık veya Altın Kuralın durumun diğer yanlarıyla çelişmesi örnek verilebilir. Altın Kuralın göz önünde bulundurulması ve uygulanması çeşitli durumlarda yararlı olsa da bu kuralı her durumda tek yol gösterici olarak kabul etmeniz gerekmez.

Son olarak, bu tekniklerin sadece sizin değil başkalarının da Altın Kuralı kullanmasına yardımcı olabileceğini göz önünde bulundurun.

Özet ve Sonuç

 • Altın Kural, başkalarına size davranılmasını istediğiniz gibi davranmanız gerektiğini belirten bir ahlaki ilkedir.
 • Örneğin, Altın Kurala göre insanların size saygı göstermesini istiyorsanız siz de onlara saygı göstermelisiniz.
 • Altın Kuralın temelindeki kavramlar, tarih boyunca birçok kişi ve topluluk tarafından ifade edilmiştir ve genellikle insanların birbirleriyle ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini anlatan temel ilkeler olarak kabul edilirler.
 • Altın Kuralın öne çıkan sorunlarından biri, başkalarının sizin görmek istediğiniz muameleyi görmek istememesi ihtimalidir. Bu sorun, Altın Kuralın farklı bir versiyonu olan Platin Kuralı kullanarak çözülebilir. Platin Kural, başkalarına görmek istedikleri muameleyi göstermeniz gerektiğini söyler.
 • Altın Kuralı uygularken bu kuralın mutlak bir yasa değil genel bir kural olduğunu ve bazı durumlarda başka ilkelerin bu kuralı bastırabileceğini aklınızda bulundurun.
Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 13
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Muhteşem! 1
 • Bilim Budur! 1
 • Umut Verici! 1
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Evrim Ağacı Akademi: Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar Yazı Dizisi

Bu yazı, Mantık Hataları, Bilişsel Önyargılar ve Safsatalar yazı dizisinin 58. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Tartışma Nedir? Münazara Yapmanın Önemi Nedir? Tartışmalarda Bilimsel Argümanlar Nasıl Üretilir?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 10/08/2022 16:25:28 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11283

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Gönderiler
Okyanus
Deizm
Kuantum Fiziği
Santigrat Derece
Hidrotermal Baca
Göğüs Hastalığı
Elementler
Bilgisayar
Yaşamın Başlangıcı
Beslenme Biçimi
Çocuklar
Onkoloji
Abd
Etik
Kültür
Beslenme Bilimi
Factchecking
Tespit
Sahte
Mars
Popülasyon
Solunum
Çeşitlilik
Nasa
Savaş
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Raporla

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya diğer kullanıcıları oylama, teşekkür ve kabul edilen cevap araçları ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Soru Sor
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.