Bu Reklamı Kapat

ABD Tarihinde İlk Defa Amerikalıların Yarısından Çoğu, İnsanların Hayvanlardan Evrimleştiği Gerçeğini Kabul Ediyor!

Amerika'da Hemen Her Kesimde Evrimin Kabulü Arttı; Amerikalı Köktendincilerin Evrimi Kabul Oranları, Sadece 10 Yıl İçinde 4 Katına Çıktı!

ABD Tarihinde İlk Defa Amerikalıların Yarısından Çoğu, İnsanların Hayvanlardan Evrimleştiği Gerçeğini Kabul Ediyor!
Bu Reklamı Kapat
4 dakika
2,609 Okunma Sayısı
Notlarım
Bu Reklamı Kapat
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 5 ay öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Son 35 yılda yürütülen bir dizi ulusal kamuoyu araştırmasına dayanan yeni bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın evrimi kabul etme düzeyi, artık kesin olarak orta noktanın üzerine çıkmayı başardı. Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nden baş araştırmacı Jon D. Miller, şöyle diyor:

1985'ten 2010'a kadar evrimin kabulü ve reddi arasında istatistiksel anlamda kıyasıya bir mücadele vardı. Fakat kabul etme oranları sonradan arttı ve 2016'da çoğunluk, evrimi kabul eder hâle geldi.
Amerikan halkı arasında evrimi kabul edenler (mavi), reddedenler (kırmızı), kararsız olanlar (yeşil) ve bunların zamana göre değişimi
Amerikan halkı arasında evrimi kabul edenler (mavi), reddedenler (kırmızı), kararsız olanlar (yeşil) ve bunların zamana göre değişimi
Public Understanding of Science

35 yılı aşkın verileri inceleyen çalışma; bilim okuryazarlığı, fen bilimlerinde üniversite dersleri almak ve bir üniversite diplomasına sahip olmak gibi eğitimsel özelliklerin, evrimin kabulünü istikrarlı bir şekilde arttıran en güçlü faktörler olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, evrimin kabulünü en çok arttıran faktörler sırasıyla şöyle:

 1. Bilim okuryazarlığı,
 2. Üniversite seviyesinde bilim dersi almak,
 3. Eğitim düzeyi,
 4. İdeolojik partizanlık (Demokratlarda daha yüksek),
 5. Bilim, teknoloji, tıp, uzay ve iklim problemlerine ilgi duymak,
 6. Bilimsel bilgi alma faaliyeti göstermek.

Michigan Üniversitesi'nde araştırmacı olan ortak yazar Mark Ackerman şöyle diyor:

Bu Reklamı Kapat

2018 yılına geldiğimizde, Amerikalılar arasında üniversite diplomasına sahip olma oranları 1988'de olanın neredeyse iki katına çıkmıştı. Bilimin başarısına en azından biraz saygı duymadan üniversite diploması almak zor.
1988 ve 2019 yılındaki anketlere katılan kişilerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, üniversite seviyesinde aldığı ders sayısı, 18 yaşından küçük çocuğa sahip olma durumu gibi faktörlere göre dağılımı ve evrimi kabul etme oranları
1988 ve 2019 yılındaki anketlere katılan kişilerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, üniversite seviyesinde aldığı ders sayısı, 18 yaşından küçük çocuğa sahip olma durumu gibi faktörlere göre dağılımı ve evrimi kabul etme oranları
Public Understanding of Science

Araştırmacılar, Ulusal Bilim Kurulu'ndan iki yılda bir yapılan bir anket koleksiyonunu, Ulusal Bilim Vakıfları birimleri tarafından finanse edilen bir dizi ulusal anketi ve NASA tarafından finanse edilen yetişkin okuryazarlık oranlarına odaklanan bir seriyi analiz etti. 1985'ten başlayarak yapılan anketlerde, ABD'li yetişkinlerin şu ifadeye katılıp katılmadıkları incelendi:

Bugün bildiğimiz şekliyle insanlar, daha önceki hayvan türlerinden gelmektedir.
2005 yılında yayınlanan anketin sonuçlarına göre ABD'de evrimin kabulü %40 civarındaydı. Aynı yıl, Türkiye'de evrimi kabul oranı %25 civarındaydı. Bu sonuçlar, yeni araştırmanın sonuçları değildir; ancak bu araştırmada da yer almışlardır. Daha fazla bilgi için kaynak bağlantısına tıklayınız.
2005 yılında yayınlanan anketin sonuçlarına göre ABD'de evrimin kabulü %40 civarındaydı. Aynı yıl, Türkiye'de evrimi kabul oranı %25 civarındaydı. Bu sonuçlar, yeni araştırmanın sonuçları değildir; ancak bu araştırmada da yer almışlardır. Daha fazla bilgi için kaynak bağlantısına tıklayınız.
Evrim Ağacı

1985'ten 2007'ye kadar olan bir dizi anket, Amerikalıların "evrim sorunu" konusunda eşit olarak bölündüğünü gösterdi. 2005 yılında, Miller liderliğindeki 34 gelişmiş ülkede evrimin kabulüyle ilgili bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri sondan ikinci sıradaydı ve yalnızca %27 ile Türkiye diğer ülkelerden daha düşük puan almıştı. Ancak son 10 yılda, özellikle de 2019'a kadar, bu ifadeye katılan Amerikalı yetişkinlerin yüzdesi %40'tan %54'e yükseldi.

Farklı faktörlerin evrimi kabule etkisini gösteren bir grafik.
Farklı faktörlerin evrimi kabule etkisini gösteren bir grafik.
Public Understanding of Science

Mevcut çalışma, evrimin reddedilmesine tutarlı bir şekilde yol açan en güçlü faktörün din olduğunu tanımladı. Son 10 yılda sayıları biraz azalmış olsa da Amerikalıların yaklaşık %30'u çalışmada tanımlandığı şekliyle "köktendinci" (İng: "fundamentalist") olmaya devam ediyor. Ancak köktendincilik ölçeğinde en yüksek puanı alanlar bile, evrimi kabul etme yönünde kayarak, 1988'de %8'den 2019'da %32'ye yükseldi. Araştırmaya göre evrimin kabulünü en çok azaltan faktörler sırasıyla şöyle:

Bu Reklamı Kapat

 1. Köktendincilik,
 2. Yaş,
 3. Evde küçük çocuğa sahip olma,
 4. Cinsiyet (Kadınlarda kabul oranı daha düşük).

Yine de Miller, köktendinciliğin evrimin toplum tarafından kabul edilmesini engellemeye devam edeceğini öngörüyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bu tür inançlar sadece inatçı değil, aynı zamanda giderek politikleşiyor. Cumhuriyetçi ve Demokratların evrimi kabulü arasında genişleyen bir uçurum var.
1988 ve 2019 yıllarındaki anketlere katılan kişilerin köktendincilik oranları, bilim okuryazarlığı düzeyi, ideolojik partizanlık durumu, bilimsel bilgi alım düzeyleri, bilimsel konulara ilgi seviyesi ve formal olmayan bilim öğrenme yöntemleri bakımından dağılımı ve bunların evrimi kabul oranları.
1988 ve 2019 yıllarındaki anketlere katılan kişilerin köktendincilik oranları, bilim okuryazarlığı düzeyi, ideolojik partizanlık durumu, bilimsel bilgi alım düzeyleri, bilimsel konulara ilgi seviyesi ve formal olmayan bilim öğrenme yöntemleri bakımından dağılımı ve bunların evrimi kabul oranları.
Public Understanding of Science

2019 itibariyle, muhafazakar Cumhuriyetçilerin %34'ü evrimi kabul ederken, liberal Demokratların %83'ü evrimi kabul ediyordu.

Çalışma, Public Knowledge of Science dergisinde yayınlandı.[1] Amerika'da evrimin halk arasındaki kabulünün gelecekte nasıl değişeceğiyle ilgili olaraksa araştırmacılar şöyle yazıyorlar:

Bir yandan modelimiz, orta öğretim sonrası eğitimin ve üniversite fen derslerine maruz kalmanın, son otuz yılda evrimin kabulü ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu, ancak bir bu süreçte bir bakalorya kazanan ve üniversite fen derslerine katılan Amerikalı yetişkinlerin oranı önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Yirmi birinci yüzyılda Amerikalı yetişkinler arasında eğitim başarısının devam eden büyümesi, önümüzdeki on yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın evrimi kabulünde ılımlı bir büyüme hızı bekleyebileceğimizi gösteriyor.

Öte yandan, Amerikalıların dini profilinde değişiklikler meydana gelmektedir: Hem ateistlerin sayısı hem de organize dinle özdeşleşmeyen Amerikalıların sayısı (“nonlar”) son on yılda arttı. Bazı analizler, son zamanlarda dindar Amerikalılarla yapılan anketlerde artan siyasi ve sosyal liberalizm (örneğin, eşcinselliğin kabulünün artması) bulmuştur (Pew Araştırma Merkezi, 2015). Eğer bu doğruysa, artan yurttaşlık bilimi okuryazarlığı ile birlikte köktenciliğin etkisindeki bir azalma, evrimin artan kabulünde bu eğilimleri sürdürmesi muhtemeldir.

Okundu Olarak İşaretle

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat

Bu yazımızda sözü edilen akademik makalenin yöntemi veya sonuçları ile ilgili bir sorunuz veya sorununuz mu var? Aşağıda, akademik makalenin yazarlarının iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Evrim Ağacı sadece bilimsel bir çalışmayı duyurmak ile mükelleftir; araştırmayı, araştırmacıları veya araştırmanın sonuçlarını savunmaz. Akademik bir makalenin sonuçlarını geçersiz kılmanın ana yöntemi, orijinal çalışmanın yöntemi, sonuçları veya tartışması ile ilgili hatalı noktaları tespit etmek ve bunu hakemli dergilerde yayınlamaktır. Bu yapılacak olursa, Evrim Ağacı o çalışmaları da memnuniyetle duyuracak ve/veya bu çalışmayı güncelleyecektir.

Makalenin Yazışmadan Sorumlu Yazarı:
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 20
 • Umut Verici! 7
 • Muhteşem! 5
 • Bilim Budur! 2
 • İnanılmaz 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
 • Güldürdü 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 29/01/2022 16:55:19 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10902

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Mistik
Enerji
Periyodik Cetvel
Kimyasal Element
Görme
Sağlık Örgütü
Hidrojen
Evrim Kuramı
Kuantum
Gelişim
Kas
Müzik
Neandertal
Enzim
Demir
Protein
Yanlış
Küresel Isınma
Carl Sagan
Cinsel Seçilim
Botanik
Yüksek
Akciğer
Makroevrim
Gen
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol
Sizi Takip Ediyor

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman [UP bilgi linki] mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et