Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

ABD Tarihinde İlk Defa Amerikalıların Yarısından Çoğu, İnsanların Hayvanlardan Evrimleştiği Gerçeğini Kabul Ediyor!

Amerika'da Hemen Her Kesimde Evrimin Kabulü Arttı; Amerikalı Köktendincilerin Evrimi Kabul Oranları, Sadece 10 Yıl İçinde 4 Katına Çıktı!

ABD Tarihinde İlk Defa Amerikalıların Yarısından Çoğu, İnsanların Hayvanlardan Evrimleştiği Gerçeğini Kabul Ediyor!
4 dakika
3,109
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 2 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Son 35 yılda yürütülen bir dizi ulusal kamuoyu araştırmasına dayanan yeni bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın evrimi kabul etme düzeyi, artık kesin olarak orta noktanın üzerine çıkmayı başardı. Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nden baş araştırmacı Jon D. Miller, şöyle diyor:

1985'ten 2010'a kadar evrimin kabulü ve reddi arasında istatistiksel anlamda kıyasıya bir mücadele vardı. Fakat kabul etme oranları sonradan arttı ve 2016'da çoğunluk, evrimi kabul eder hâle geldi.
Amerikan halkı arasında evrimi kabul edenler (mavi), reddedenler (kırmızı), kararsız olanlar (yeşil) ve bunların zamana göre değişimi
Amerikan halkı arasında evrimi kabul edenler (mavi), reddedenler (kırmızı), kararsız olanlar (yeşil) ve bunların zamana göre değişimi
Public Understanding of Science

35 yılı aşkın verileri inceleyen çalışma; bilim okuryazarlığı, fen bilimlerinde üniversite dersleri almak ve bir üniversite diplomasına sahip olmak gibi eğitimsel özelliklerin, evrimin kabulünü istikrarlı bir şekilde arttıran en güçlü faktörler olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, evrimin kabulünü en çok arttıran faktörler sırasıyla şöyle:

 1. Bilim okuryazarlığı,
 2. Üniversite seviyesinde bilim dersi almak,
 3. Eğitim düzeyi,
 4. İdeolojik partizanlık (Demokratlarda daha yüksek),
 5. Bilim, teknoloji, tıp, uzay ve iklim problemlerine ilgi duymak,
 6. Bilimsel bilgi alma faaliyeti göstermek.

Michigan Üniversitesi'nde araştırmacı olan ortak yazar Mark Ackerman şöyle diyor:

Tüm Reklamları Kapat

2018 yılına geldiğimizde, Amerikalılar arasında üniversite diplomasına sahip olma oranları 1988'de olanın neredeyse iki katına çıkmıştı. Bilimin başarısına en azından biraz saygı duymadan üniversite diploması almak zor.
1988 ve 2019 yılındaki anketlere katılan kişilerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, üniversite seviyesinde aldığı ders sayısı, 18 yaşından küçük çocuğa sahip olma durumu gibi faktörlere göre dağılımı ve evrimi kabul etme oranları
1988 ve 2019 yılındaki anketlere katılan kişilerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, üniversite seviyesinde aldığı ders sayısı, 18 yaşından küçük çocuğa sahip olma durumu gibi faktörlere göre dağılımı ve evrimi kabul etme oranları
Public Understanding of Science

Araştırmacılar, Ulusal Bilim Kurulu'ndan iki yılda bir yapılan bir anket koleksiyonunu, Ulusal Bilim Vakıfları birimleri tarafından finanse edilen bir dizi ulusal anketi ve NASA tarafından finanse edilen yetişkin okuryazarlık oranlarına odaklanan bir seriyi analiz etti. 1985'ten başlayarak yapılan anketlerde, ABD'li yetişkinlerin şu ifadeye katılıp katılmadıkları incelendi:

Bugün bildiğimiz şekliyle insanlar, daha önceki hayvan türlerinden gelmektedir.
2005 yılında yayınlanan anketin sonuçlarına göre ABD'de evrimin kabulü %40 civarındaydı. Aynı yıl, Türkiye'de evrimi kabul oranı %25 civarındaydı. Bu sonuçlar, yeni araştırmanın sonuçları değildir; ancak bu araştırmada da yer almışlardır. Daha fazla bilgi için kaynak bağlantısına tıklayınız.
2005 yılında yayınlanan anketin sonuçlarına göre ABD'de evrimin kabulü %40 civarındaydı. Aynı yıl, Türkiye'de evrimi kabul oranı %25 civarındaydı. Bu sonuçlar, yeni araştırmanın sonuçları değildir; ancak bu araştırmada da yer almışlardır. Daha fazla bilgi için kaynak bağlantısına tıklayınız.
Evrim Ağacı

1985'ten 2007'ye kadar olan bir dizi anket, Amerikalıların "evrim sorunu" konusunda eşit olarak bölündüğünü gösterdi. 2005 yılında, Miller liderliğindeki 34 gelişmiş ülkede evrimin kabulüyle ilgili bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri sondan ikinci sıradaydı ve yalnızca %27 ile Türkiye diğer ülkelerden daha düşük puan almıştı. Ancak son 10 yılda, özellikle de 2019'a kadar, bu ifadeye katılan Amerikalı yetişkinlerin yüzdesi %40'tan %54'e yükseldi.

Farklı faktörlerin evrimi kabule etkisini gösteren bir grafik.
Farklı faktörlerin evrimi kabule etkisini gösteren bir grafik.
Public Understanding of Science

Mevcut çalışma, evrimin reddedilmesine tutarlı bir şekilde yol açan en güçlü faktörün din olduğunu tanımladı. Son 10 yılda sayıları biraz azalmış olsa da Amerikalıların yaklaşık %30'u çalışmada tanımlandığı şekliyle "köktendinci" (İng: "fundamentalist") olmaya devam ediyor. Ancak köktendincilik ölçeğinde en yüksek puanı alanlar bile, evrimi kabul etme yönünde kayarak, 1988'de %8'den 2019'da %32'ye yükseldi. Araştırmaya göre evrimin kabulünü en çok azaltan faktörler sırasıyla şöyle:

 1. Köktendincilik,
 2. Yaş,
 3. Evde küçük çocuğa sahip olma,
 4. Cinsiyet (Kadınlarda kabul oranı daha düşük).

Yine de Miller, köktendinciliğin evrimin toplum tarafından kabul edilmesini engellemeye devam edeceğini öngörüyor:

Tüm Reklamları Kapat

Bu tür inançlar sadece inatçı değil, aynı zamanda giderek politikleşiyor. Cumhuriyetçi ve Demokratların evrimi kabulü arasında genişleyen bir uçurum var.
1988 ve 2019 yıllarındaki anketlere katılan kişilerin köktendincilik oranları, bilim okuryazarlığı düzeyi, ideolojik partizanlık durumu, bilimsel bilgi alım düzeyleri, bilimsel konulara ilgi seviyesi ve formal olmayan bilim öğrenme yöntemleri bakımından dağılımı ve bunların evrimi kabul oranları.
1988 ve 2019 yıllarındaki anketlere katılan kişilerin köktendincilik oranları, bilim okuryazarlığı düzeyi, ideolojik partizanlık durumu, bilimsel bilgi alım düzeyleri, bilimsel konulara ilgi seviyesi ve formal olmayan bilim öğrenme yöntemleri bakımından dağılımı ve bunların evrimi kabul oranları.
Public Understanding of Science

2019 itibariyle, muhafazakar Cumhuriyetçilerin %34'ü evrimi kabul ederken, liberal Demokratların %83'ü evrimi kabul ediyordu.

Çalışma, Public Knowledge of Science dergisinde yayınlandı.[1] Amerika'da evrimin halk arasındaki kabulünün gelecekte nasıl değişeceğiyle ilgili olaraksa araştırmacılar şöyle yazıyorlar:

Bir yandan modelimiz, orta öğretim sonrası eğitimin ve üniversite fen derslerine maruz kalmanın, son otuz yılda evrimin kabulü ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu, ancak bir bu süreçte bir bakalorya kazanan ve üniversite fen derslerine katılan Amerikalı yetişkinlerin oranı önemli ölçüde arttığını göstermektedir. Yirmi birinci yüzyılda Amerikalı yetişkinler arasında eğitim başarısının devam eden büyümesi, önümüzdeki on yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın evrimi kabulünde ılımlı bir büyüme hızı bekleyebileceğimizi gösteriyor.

Öte yandan, Amerikalıların dini profilinde değişiklikler meydana gelmektedir: Hem ateistlerin sayısı hem de organize dinle özdeşleşmeyen Amerikalıların sayısı (“nonlar”) son on yılda arttı. Bazı analizler, son zamanlarda dindar Amerikalılarla yapılan anketlerde artan siyasi ve sosyal liberalizm (örneğin, eşcinselliğin kabulünün artması) bulmuştur (Pew Araştırma Merkezi, 2015). Eğer bu doğruysa, artan yurttaşlık bilimi okuryazarlığı ile birlikte köktenciliğin etkisindeki bir azalma, evrimin artan kabulünde bu eğilimleri sürdürmesi muhtemeldir.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
27
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler, akademik dergiler veya resmi bilim kurumları tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

Medya İrtibat

Bu yazımızda sözü edilen akademik makalenin yöntemi veya sonuçları ile ilgili bir sorunuz veya sorununuz mu var? Aşağıda, akademik makalenin yazarlarının iletişim adreslerini bulabilirsiniz.

Evrim Ağacı sadece bilimsel bir çalışmayı duyurmak ile mükelleftir; araştırmayı, araştırmacıları veya araştırmanın sonuçlarını savunmaz. Akademik bir makalenin sonuçlarını geçersiz kılmanın ana yöntemi, orijinal çalışmanın yöntemi, sonuçları veya tartışması ile ilgili hatalı noktaları tespit etmek ve bunu hakemli dergilerde yayınlamaktır. Bu yapılacak olursa, Evrim Ağacı o çalışmaları da memnuniyetle duyuracak ve/veya bu çalışmayı güncelleyecektir.

Makalenin Yazışmadan Sorumlu Yazarı:

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 26
 • Muhteşem! 9
 • Umut Verici! 9
 • Bilim Budur! 3
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İnanılmaz 2
 • Güldürdü 1
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 27/05/2024 07:00:59 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10902

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Şeker
İnsan
Balıkçılık
Nörobiyoloji
Yeşil
Kuantum
Mantar
Kanser
İnfografik
Önyargı
Okyanus
Hindistan
Diyabet
Beslenme Bilimi
Uçuş
Sosyal Mesafelendirme
Yumurtalık
Davranış
Samanyolu Galaksisi
Alan
Asteroid
Dışkı
Organizma
Küresel Isınma
Şehir Hastanesi
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. ABD Tarihinde İlk Defa Amerikalıların Yarısından Çoğu, İnsanların Hayvanlardan Evrimleştiği Gerçeğini Kabul Ediyor!. (26 Ağustos 2021). Alındığı Tarih: 27 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10902
Bakırcı, Ç. M. (2021, August 26). ABD Tarihinde İlk Defa Amerikalıların Yarısından Çoğu, İnsanların Hayvanlardan Evrimleştiği Gerçeğini Kabul Ediyor!. Evrim Ağacı. Retrieved May 27, 2024. from https://evrimagaci.org/s/10902
Ç. M. Bakırcı. “ABD Tarihinde İlk Defa Amerikalıların Yarısından Çoğu, İnsanların Hayvanlardan Evrimleştiği Gerçeğini Kabul Ediyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 26 Aug. 2021, https://evrimagaci.org/s/10902.
Bakırcı, Çağrı Mert. “ABD Tarihinde İlk Defa Amerikalıların Yarısından Çoğu, İnsanların Hayvanlardan Evrimleştiği Gerçeğini Kabul Ediyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, August 26, 2021. https://evrimagaci.org/s/10902.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close