Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?

2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı? itv
7 dakika
8,882
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 2 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Kinder ürünlerinin üreticisi Ferrero'nun Belçika'daki fabrikasında Aralık 2021 ve Ocak 2022 aylarında yapılan rutin kontroller sırasında buttermilk (Tür: "yayık altı") tanklarında Salmonella typhimurium tespit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan ek incelemede, Belçika menşeili kontamine ürünlerin 113 ülkeye ihraç edildiği tespit edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, 27 Nisan 2022'de, birden fazla ülkede çikolata kaynaklı bir Salmonella typhimurium salgını yaşandığını duyurmuştur. Aynı duyuru, 18 Mayıs 2022 tarihinde Amerikan Hastalık Önleme ve Takip Merkezi (CDC) tarafından da yapılmış ve bu duyuruda, Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne üye 12 ülke ve İngiltere dâhil olmak üzere 324 vaka raporlanmıştır.

Ferrero'nun yayık altı tanklarından izole edilen bakteriyel suş ("sequence typing 34"), daha sonrasında salgın vakalarından da izole edilmiştir. Bunun üzerine, 10 Nisan 2022 tarihinde INFOSAN (International Food Safety Authorities Network) tarafından küresel çapta bir geri çağırma ilan edilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Peki nasıl oldu da Ferrero gibi bir dünya devi, Salmonella kaynaklı bir salgın nedeniyle Kinder ürünlerini geri çağırmak zorunda kaldı? Bu salgın, bir gıda güvenliği açığı nedeniyle mi meydana geldi ve nedir bu Salmonella?

Türkiye Risk Altında mı?

Salgını ayrıntılarıyla ele almadan önce küçük bir hatırlatmada fayda var: L329R03 ve L336R03 parti numaralı geri çağırılan Kinder Schoko-Bons ürünlerinin menşei Belçika'daki fabrika olup, etkilenen ürünler Belçika'dan Türkiye'ye ithal edilmemiştir.

Türkiye'de Ferrero'nun üretim tesisi bulunmaktadır ve önlem amaçlı olarak Türkiye'deki fabrikada üretilen ürünlere Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizler yapılmış ve tüketim açısından herhangi bir sakınca tespit edilmediği bakanlık ve firma tarafından duyurulmuştur. Etkilenen parti numaralı ürünler Türkiye'de de duyurulmak zorundaydı, çünkü yurtdışı yolculuklarından ilgili parti numaralı ürünler Türkiye'ye giriş yapmış olabilirdi.

Bir kez daha belirtelim: Geri çağrılan ürünler Belçika menşeili olup Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi 11/07/2022 ve 07/10/2022 tarihli ürünlerdir.

Tüm Reklamları Kapat

Salmonella typhimurium
Salmonella typhimurium
Pixels

Salgın Nasıl Gelişti?

İlk vaka 7 Ocak 2022 tarihinde İngiltere'de raporlanmıştır. 8 Nisan 2022 tarihi itibariyle Belçika'daki tesiste üretim durdurulmuştur. 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle de, genetik olarak bu suşla ilişkili toplamda olası ve doğrulanmış 324 vakadan şüphelenilmiştir. Vakaların ülkelere göre dağılımı şu şekilde raporlanmıştır:

 • Belçika: 26
 • Fransa: 25
 • Almanya: 10
 • İrlanda: 15
 • Lüksemburg: 1
 • Hollanda: 2
 • Norveç: 1
 • İsveç: 4
 • İspanya: 1
 • İngiltere: 65
 • ABD: 1

Vakaların bildirildiği dönemde Paskalya tatilinin olması nedeniyle tüketimin daha çok arttığı, dolayısıyla etkilenen vaka sayısının da arttığı tahmin edilmektedir.

İngiltere Sağlık Sekreterliği Ajansının (UKHSA) yaptığı analizlere göre, salgınla ilgili suşun 6 tip antibiyotiğe ve bazı dezenfektanlara karşı dirençli olduğu tespit edilmiştir. Bu antibiyotikler:

 • Penisilinler
 • Aminoglikozitler (Streptomycin, Spictinomycin, Kanamycin, Gentamycin)
 • Phenicoller
 • Sulfonamidler
 • Trimethoprim
 • Tetracylinler

Vakalardaki semptomların başlangıç tarihleri 21 Aralık 2021 ile 28 Mart 2022 arasında olup en çok 10 yaş altı çocuklar etkilenmiştir. Bildirilen vakaların %66’sını kadınlar oluştururken, özellikle 21 vakada semptomların şiddetli olduğu, bu vakalardan 12'sinde kanlı ishal görüldüğü ve 9'unun da hastaneye kaldırıldığı raporlanmıştır. 25.04.2022 tarihi itibariyle hiçbir ölüm raporlanmamıştır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Ferrero tarafından yapılan inceleme sonucunda, üretimde kullanılan yayık altının, bir İtalyan tedarikçiden temin edildiği, fakat hammadde kabul aşamasında yapılan analizlerde, hammaddede Salmonella tespit edilmediği görülmüştür. Tanklardan tespit edilmesi sonucunda gerekli hijyen önlemleri alınmış ve ardından doğrulama için tekrar yapılan testlerde Salmonella negatif sonucu alındıktan sonra üretimine devam edilen "Kinder Surprise", "Kinder mini eggs", "Kinder surprise maxi 100 g" ve "Kinder Schoko-Bons" ürünleri Avrupa ve diğer dünya ülkelerine dağıtılmıştır.

Konveyör Üzerinde İlerleyen Buttermilk
Konveyör Üzerinde İlerleyen Buttermilk
Krohne Greece

Gıda Güvenliği İşte Bu Yüzden Önemli!

Yaşanılan bu salgın, bir kez daha akıllara şunu getirmektedir: Gıda Güvenliği. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gıda güvenliği ile ilgili şunları bildirmektedir:

Yeterli miktarda güvenli ve besleyici gıdaya erişebilmek, yaşamı sürdürmenin ve sağlıklı kalmanın temel anahtarıdır. Zararlı bakteriler, virüsler, parazitler veya kimyasal maddeler içeren güvenli olmayan yiyecekler, ishalden kansere kadar 200'den fazla farklı hastalığa neden olabilir. Dünya çapında tahminen 600 milyon kişi - neredeyse her 10 kişiden biri - her yıl kontamine gıdaları tükettikten sonra hastalanmakta, bu da 420.000 ölüm ve 33 milyon sağlıklı yaşam yılı kaybına neden olmaktadır. Gıda savunması, beslenme ve gıda güvenliği birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. Güvenli olmayan gıda özellikle bebekleri, küçük çocukları, yaşlıları ve kronik hastalığı olanları etkileyen bir hastalık ve yetersiz beslenme kısır döngüsü yaratır. Gıda ticaretinin küreselleşmesi, artan dünya nüfusu, iklim değişikliği ve hızla değişen gıda sistemleri gıda güvenliğini etkilemektedir.

Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı'na göreyse:

Gıda güvenliği, kontaminasyonu ve gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için gıdanın kalitesini koruyan koşulları ve uygulamaları ifade eder.

Bu tanımlara baktığımızda, Ferrero örneğinde yaşanan kontaminasyon ile tüketiciye güvenli olmayan gıda ulaşmış ve ciddi sonuçlar doğurmuştur.

Endüstriyel boyutta güvenli gıda üretiminde faydalanılacak birçok ulusal/uluslararası gıda güvenliği-kalite sistemleri, standartları/yönergeleri, rehberleri, bültenleri bulunmaktadır; GMP, HACCP, ISO22000, FSSC22000, BRC gibi. Tüm bu sistemlerin temelinde hammaddeden sevkiyata kadar tüm üretim sürecinde her türlü güvenliği sağlamak ve endüstriyel üreticilerin gıda güvenliğini tehdit edebilecek her türlü unsuru ve olasılığı gözden geçirerek gerekli önlemleri alması ve bu önlemleri etkin bir şekilde uygulaması yer almaktadır.

"Ferrero, bünyesinde bu sistemleri veya gerekli önlemleri uygulamıyordu da bu nedenle salgın yaşandı." demek doğru bir iddia olmayacaktır. Ne kadar önlem alınırsa alınsın, %100 hatasızlığa erişmek mümkün değildir. Aksine, ilgili kalite-güvenlik sistemini etkin bir şekilde uygulayabilmesi sonucu başarılı bir geri çağırma sürecini yönetebilmiştir.

Tüm Reklamları Kapat

Salmonelloz Nedir? Nasıl Önlenir?

Daha önce Evrim Ağacında Salmonella'nın sebep olduğu Salmonelloz hakkında ayrıntılı bir içerik yayınlamıştık, fakat bu içerikte de kendisinden bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Salmonella; mezofil, GR (-), fakültatif anaerob ve H2S (+)'dir. H2S(+) olması özelliğiyle belirgin bir hamam kokulu dışkılama görülür. 1400 serotipi olan Salmonella'nın tamamı patojendir. Flagellalara sahip hareketli bir patojendir (S. pullorum ve S. gallinarum haricinde). Optimum ürediği sıcaklık 35-37o C olup bu sıcaklık aralığında insan vücut sıcaklığı yer almaktadır. Ekstrem çevre koşullarına dirençli bir patojendir; örneğin %8'lik tuz konsantrasyonunda veya donmuş muhafaza şartlarında uzun süre canlı kalabilir. Salgınla ilişkili olan S.typhimurium suşu ise Gıda Mikrobiyologları/Teknologları için bir mutant gibidir. Çünkü çevresel stres etmenlerine karşı çok dirençlidir ve en yaygın enteritis sebebidir.

 • Salmonella, enterotoksini ve Cytotoksini (hücre toksini) olan bir patojendir. Enterotoksini ile diyareye sebebiyet verirken Cytotoksini ise ısıl işleme oldukça dirençlidir ve ısıl işlem görmüş gıdalardan izole edilmesi muhtemeldir.
 • Salmonella'nın inkübasyon süresi 7-28 gün arasında olup hastalık süreci 20-30 gün arasındadır ve mortalite oranı %10'dur. Ayrıca sahip olduğu A ünitesi ile, hücre içine girerek afinite duyduğu dolaşım sistemine geçer. Dolaşım sistemi aracılığıyla önce karaciğere ulaşır. Hastaya uygulanan antibiyotik tedavisi ile, karaciğerde tutunamazsa dalağa geçebilir, ki hasta bu aşamada yoğun bakımlıktır. Uygun tedavi ile dalakta tutunamaz ise safra kesesine geçer ve eğer buraya ulaşmışsa hasta iyileşse bile artık %90 olasılık ile portördür; yani her dışkıladığında Salmonella saçacaktır.

Bu nedenle 2011 yılına kadar Türkiye'de gıda işletmelerinde işe başlayacak olan veya rutinde çalışmaya devam eden personellere 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu‘nun 126. ve 127. maddelerine göre portör muayenesi yapılması mecburiydi. Muayeneler 3 ayda bir tekrarlanmak zorundaydı. 2011 yılında yapılan kanun değişikliği ile kanunun 126 ve 127. maddelerinde geçen portör muayenesi ifadesi çıkarılmış ve gıda işlerinde çalışanların hijyen eğitimi almış olması zorunluluğu getirilmiştir. İfadedeki bu değişiklik, işletmeleri portör muayenesinden muaf tutulduğuna dair yorumlanmaktadır ve konu hala belirsizliğini korumaktadır. Ancak güvenilir bir gıda üretimi yapmayı hedefleyen bir işletme, her ne kadar etkin ve düzenli hijyen eğitimleri sağlasa da, bu eğitimlerin bir personelin portör olmasını engellemeyeceğini tahmin edebiliriz.

Tüm Reklamları Kapat

Korunma ve kontrol metotlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bulaşma kaynağı tespit edilmeli,
 • Personel hijyenine dikkat edilmeli, gerekli eğitimler düzenli olarak verilmeli,
 • Üretim alanları HACCP sistemi ile iyileştirilmeli,
 • Ev ortamı veya endüstriyel ortam fark etmeksizin çiğ ve pişmiş ürünlerin kontaminasyonu önlenmeli, bu ürünlerlerin kullanıldığı tüm ekipmanlar birbirinden ayrılmalıdır.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
51
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 18
 • Korkutucu! 12
 • Tebrikler! 7
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İğrenç! 2
 • Muhteşem! 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • G.Çelik. Salmonelloz. (6 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
 • WHO. Multi-Country Outbreak Of Salmonella Typhimurium Linked To Chocolate Products – Europe And The United States Of America. (27 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: WHO | Arşiv Bağlantısı
 • EFSA. Update: Multi-Country Salmonella Outbreak Linked To Chocolate Products. (18 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: EFSA | Arşiv Bağlantısı
 • Food Standards Agency. Further Kinder Products Recalled Following An Outbreak Of Salmonella. (9 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Food Standards Agency | Arşiv Bağlantısı
 • ECDC. Multi-Country Outbreak Of Monophasic Salmonella Typhimurium Sequence Type 34 Linked To Chocolate Products – First Update. (18 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: ECDC | Arşiv Bağlantısı
 • Ferrero. Kinder Türkiye’den Kamuoyuna Duyuru. (22 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Ferrero.com.tr | Arşiv Bağlantısı
 • WHO. Food Safety. Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: WHO | Arşiv Bağlantısı
 • Bristol.gov.uk. Food Safety Management Systems. Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Bristol.gov.uk | Arşiv Bağlantısı
 • Y.Motarjemi, et al. (2014). Fundamentals In Management Of Food Safety In The Industrial Setting: Challenges And Outlook Of The 21St Century. Science Direct, sf: 1-20. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 13/06/2024 04:33:38 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11798

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Evrim Teorisi
Zehirli Mantar
2019-Ncov
Doku
Hominidae
Bilişsel
İletişim
Güve
Hastalık Kontrolü
Bilimsel
Canlılık Cansızlık
Nöron Hücresi
Gıda
Uçma
Grip
Uluslararası Uzay İstasyonu
Mikrobiyoloji
Obezite
Öğrenme Alanı
Makina Mühendisliği
Fizyoloji
Küresel Isınma
Epistemoloji
Elektromanyetik
Para
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. Çelik, et al. 2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?. (22 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 13 Haziran 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11798
Çelik, G., Bakırcı, Ç. M. (2022, May 22). 2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?. Evrim Ağacı. Retrieved June 13, 2024. from https://evrimagaci.org/s/11798
G. Çelik, et al. “2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 22 May. 2022, https://evrimagaci.org/s/11798.
Çelik, Gonca. Bakırcı, Çağrı Mert. “2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, May 22, 2022. https://evrimagaci.org/s/11798.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close