Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?

2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı? itv
7 dakika
6,821
 • Gıda Bilimi
 • Besin Mikrobiyolojisi
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 9 ay öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Kinder ürünlerinin üreticisi Ferrero'nun Belçika'daki fabrikasında Aralık 2021 ve Ocak 2022 aylarında yapılan rutin kontroller sırasında buttermilk (Tür: "yayık altı") tanklarında Salmonella typhimurium tespit edilmiştir. Bunun üzerine yapılan ek incelemede, Belçika menşeili kontamine ürünlerin 113 ülkeye ihraç edildiği tespit edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, 27 Nisan 2022'de, birden fazla ülkede çikolata kaynaklı bir Salmonella typhimurium salgını yaşandığını duyurmuştur. Aynı duyuru, 18 Mayıs 2022 tarihinde Amerikan Hastalık Önleme ve Takip Merkezi (CDC) tarafından da yapılmış ve bu duyuruda, Avrupa Birliği'ne veya Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne üye 12 ülke ve İngiltere dâhil olmak üzere 324 vaka raporlanmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Ferrero'nun yayık altı tanklarından izole edilen bakteriyel suş ("sequence typing 34"), daha sonrasında salgın vakalarından da izole edilmiştir. Bunun üzerine, 10 Nisan 2022 tarihinde INFOSAN (International Food Safety Authorities Network) tarafından küresel çapta bir geri çağırma ilan edilmiştir.

Peki nasıl oldu da Ferrero gibi bir dünya devi, Salmonella kaynaklı bir salgın nedeniyle Kinder ürünlerini geri çağırmak zorunda kaldı? Bu salgın, bir gıda güvenliği açığı nedeniyle mi meydana geldi ve nedir bu Salmonella?

Tüm Reklamları Kapat

Türkiye Risk Altında mı?

Salgını ayrıntılarıyla ele almadan önce küçük bir hatırlatmada fayda var: L329R03 ve L336R03 parti numaralı geri çağırılan Kinder Schoko-Bons ürünlerinin menşei Belçika'daki fabrika olup, etkilenen ürünler Belçika'dan Türkiye'ye ithal edilmemiştir.

Türkiye'de Ferrero'nun üretim tesisi bulunmaktadır ve önlem amaçlı olarak Türkiye'deki fabrikada üretilen ürünlere Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizler yapılmış ve tüketim açısından herhangi bir sakınca tespit edilmediği bakanlık ve firma tarafından duyurulmuştur. Etkilenen parti numaralı ürünler Türkiye'de de duyurulmak zorundaydı, çünkü yurtdışı yolculuklarından ilgili parti numaralı ürünler Türkiye'ye giriş yapmış olabilirdi.

Bir kez daha belirtelim: Geri çağrılan ürünler Belçika menşeili olup Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi 11/07/2022 ve 07/10/2022 tarihli ürünlerdir.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Salmonella typhimurium
Salmonella typhimurium
Pixels

Salgın Nasıl Gelişti?

İlk vaka 7 Ocak 2022 tarihinde İngiltere'de raporlanmıştır. 8 Nisan 2022 tarihi itibariyle Belçika'daki tesiste üretim durdurulmuştur. 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle de, genetik olarak bu suşla ilişkili toplamda olası ve doğrulanmış 324 vakadan şüphelenilmiştir. Vakaların ülkelere göre dağılımı şu şekilde raporlanmıştır:

 • Belçika: 26
 • Fransa: 25
 • Almanya: 10
 • İrlanda: 15
 • Lüksemburg: 1
 • Hollanda: 2
 • Norveç: 1
 • İsveç: 4
 • İspanya: 1
 • İngiltere: 65
 • ABD: 1

Vakaların bildirildiği dönemde Paskalya tatilinin olması nedeniyle tüketimin daha çok arttığı, dolayısıyla etkilenen vaka sayısının da arttığı tahmin edilmektedir.

İngiltere Sağlık Sekreterliği Ajansının (UKHSA) yaptığı analizlere göre, salgınla ilgili suşun 6 tip antibiyotiğe ve bazı dezenfektanlara karşı dirençli olduğu tespit edilmiştir. Bu antibiyotikler:

 • Penisilinler
 • Aminoglikozitler (Streptomycin, Spictinomycin, Kanamycin, Gentamycin)
 • Phenicoller
 • Sulfonamidler
 • Trimethoprim
 • Tetracylinler

Vakalardaki semptomların başlangıç tarihleri 21 Aralık 2021 ile 28 Mart 2022 arasında olup en çok 10 yaş altı çocuklar etkilenmiştir. Bildirilen vakaların %66’sını kadınlar oluştururken, özellikle 21 vakada semptomların şiddetli olduğu, bu vakalardan 12'sinde kanlı ishal görüldüğü ve 9'unun da hastaneye kaldırıldığı raporlanmıştır. 25.04.2022 tarihi itibariyle hiçbir ölüm raporlanmamıştır.

Ferrero tarafından yapılan inceleme sonucunda, üretimde kullanılan yayık altının, bir İtalyan tedarikçiden temin edildiği, fakat hammadde kabul aşamasında yapılan analizlerde, hammaddede Salmonella tespit edilmediği görülmüştür. Tanklardan tespit edilmesi sonucunda gerekli hijyen önlemleri alınmış ve ardından doğrulama için tekrar yapılan testlerde Salmonella negatif sonucu alındıktan sonra üretimine devam edilen "Kinder Surprise", "Kinder mini eggs", "Kinder surprise maxi 100 g" ve "Kinder Schoko-Bons" ürünleri Avrupa ve diğer dünya ülkelerine dağıtılmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Konveyör Üzerinde İlerleyen Buttermilk
Konveyör Üzerinde İlerleyen Buttermilk
Krohne Greece

Gıda Güvenliği İşte Bu Yüzden Önemli!

Yaşanılan bu salgın, bir kez daha akıllara şunu getirmektedir: Gıda Güvenliği. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gıda güvenliği ile ilgili şunları bildirmektedir:

Yeterli miktarda güvenli ve besleyici gıdaya erişebilmek, yaşamı sürdürmenin ve sağlıklı kalmanın temel anahtarıdır. Zararlı bakteriler, virüsler, parazitler veya kimyasal maddeler içeren güvenli olmayan yiyecekler, ishalden kansere kadar 200'den fazla farklı hastalığa neden olabilir. Dünya çapında tahminen 600 milyon kişi - neredeyse her 10 kişiden biri - her yıl kontamine gıdaları tükettikten sonra hastalanmakta, bu da 420.000 ölüm ve 33 milyon sağlıklı yaşam yılı kaybına neden olmaktadır. Gıda savunması, beslenme ve gıda güvenliği birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. Güvenli olmayan gıda özellikle bebekleri, küçük çocukları, yaşlıları ve kronik hastalığı olanları etkileyen bir hastalık ve yetersiz beslenme kısır döngüsü yaratır. Gıda ticaretinin küreselleşmesi, artan dünya nüfusu, iklim değişikliği ve hızla değişen gıda sistemleri gıda güvenliğini etkilemektedir.

Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı'na göreyse:

Gıda güvenliği, kontaminasyonu ve gıda kaynaklı hastalıkları önlemek için gıdanın kalitesini koruyan koşulları ve uygulamaları ifade eder.

Bu tanımlara baktığımızda, Ferrero örneğinde yaşanan kontaminasyon ile tüketiciye güvenli olmayan gıda ulaşmış ve ciddi sonuçlar doğurmuştur.

Endüstriyel boyutta güvenli gıda üretiminde faydalanılacak birçok ulusal/uluslararası gıda güvenliği-kalite sistemleri, standartları/yönergeleri, rehberleri, bültenleri bulunmaktadır; GMP, HACCP, ISO22000, FSSC22000, BRC gibi. Tüm bu sistemlerin temelinde hammaddeden sevkiyata kadar tüm üretim sürecinde her türlü güvenliği sağlamak ve endüstriyel üreticilerin gıda güvenliğini tehdit edebilecek her türlü unsuru ve olasılığı gözden geçirerek gerekli önlemleri alması ve bu önlemleri etkin bir şekilde uygulaması yer almaktadır.

Tüm Reklamları Kapat

"Ferrero, bünyesinde bu sistemleri veya gerekli önlemleri uygulamıyordu da bu nedenle salgın yaşandı." demek doğru bir iddia olmayacaktır. Ne kadar önlem alınırsa alınsın, %100 hatasızlığa erişmek mümkün değildir. Aksine, ilgili kalite-güvenlik sistemini etkin bir şekilde uygulayabilmesi sonucu başarılı bir geri çağırma sürecini yönetebilmiştir.

Salmonelloz Nedir? Nasıl Önlenir?

Daha önce Evrim Ağacında Salmonella'nın sebep olduğu Salmonelloz hakkında ayrıntılı bir içerik yayınlamıştık, fakat bu içerikte de kendisinden bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Salmonella; mezofil, GR (-), fakültatif anaerob ve H2S (+)'dir. H2S(+) olması özelliğiyle belirgin bir hamam kokulu dışkılama görülür. 1400 serotipi olan Salmonella'nın tamamı patojendir. Flagellalara sahip hareketli bir patojendir (S. pullorum ve S. gallinarum haricinde). Optimum ürediği sıcaklık 35-37o C olup bu sıcaklık aralığında insan vücut sıcaklığı yer almaktadır. Ekstrem çevre koşullarına dirençli bir patojendir; örneğin %8'lik tuz konsantrasyonunda veya donmuş muhafaza şartlarında uzun süre canlı kalabilir. Salgınla ilişkili olan S.typhimurium suşu ise Gıda Mikrobiyologları/Teknologları için bir mutant gibidir. Çünkü çevresel stres etmenlerine karşı çok dirençlidir ve en yaygın enteritis sebebidir.

 • Salmonella, enterotoksini ve Cytotoksini (hücre toksini) olan bir patojendir. Enterotoksini ile diyareye sebebiyet verirken Cytotoksini ise ısıl işleme oldukça dirençlidir ve ısıl işlem görmüş gıdalardan izole edilmesi muhtemeldir.
 • Salmonella'nın inkübasyon süresi 7-28 gün arasında olup hastalık süreci 20-30 gün arasındadır ve mortalite oranı %10'dur. Ayrıca sahip olduğu A ünitesi ile, hücre içine girerek afinite duyduğu dolaşım sistemine geçer. Dolaşım sistemi aracılığıyla önce karaciğere ulaşır. Hastaya uygulanan antibiyotik tedavisi ile, karaciğerde tutunamazsa dalağa geçebilir, ki hasta bu aşamada yoğun bakımlıktır. Uygun tedavi ile dalakta tutunamaz ise safra kesesine geçer ve eğer buraya ulaşmışsa hasta iyileşse bile artık %90 olasılık ile portördür; yani her dışkıladığında Salmonella saçacaktır.

Bu nedenle 2011 yılına kadar Türkiye'de gıda işletmelerinde işe başlayacak olan veya rutinde çalışmaya devam eden personellere 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu‘nun 126. ve 127. maddelerine göre portör muayenesi yapılması mecburiydi. Muayeneler 3 ayda bir tekrarlanmak zorundaydı. 2011 yılında yapılan kanun değişikliği ile kanunun 126 ve 127. maddelerinde geçen portör muayenesi ifadesi çıkarılmış ve gıda işlerinde çalışanların hijyen eğitimi almış olması zorunluluğu getirilmiştir. İfadedeki bu değişiklik, işletmeleri portör muayenesinden muaf tutulduğuna dair yorumlanmaktadır ve konu hala belirsizliğini korumaktadır. Ancak güvenilir bir gıda üretimi yapmayı hedefleyen bir işletme, her ne kadar etkin ve düzenli hijyen eğitimleri sağlasa da, bu eğitimlerin bir personelin portör olmasını engellemeyeceğini tahmin edebiliriz.

Korunma ve kontrol metotlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bulaşma kaynağı tespit edilmeli,
 • Personel hijyenine dikkat edilmeli, gerekli eğitimler düzenli olarak verilmeli,
 • Üretim alanları HACCP sistemi ile iyileştirilmeli,
 • Ev ortamı veya endüstriyel ortam fark etmeksizin çiğ ve pişmiş ürünlerin kontaminasyonu önlenmeli, bu ürünlerlerin kullanıldığı tüm ekipmanlar birbirinden ayrılmalıdır.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
42
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Bilim Budur! 16
 • Korkutucu! 11
 • Tebrikler! 7
 • Merak Uyandırıcı! 5
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • İğrenç! 2
 • Muhteşem! 1
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Üzücü! 1
 • Güldürdü 0
 • Grrr... *@$# 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • G.Çelik. Salmonelloz. (6 Ocak 2020). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Evrim Ağacı | Arşiv Bağlantısı
 • WHO. Multi-Country Outbreak Of Salmonella Typhimurium Linked To Chocolate Products – Europe And The United States Of America. (27 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: WHO | Arşiv Bağlantısı
 • EFSA. Update: Multi-Country Salmonella Outbreak Linked To Chocolate Products. (18 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: EFSA | Arşiv Bağlantısı
 • Food Standards Agency. Further Kinder Products Recalled Following An Outbreak Of Salmonella. (9 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Food Standards Agency | Arşiv Bağlantısı
 • ECDC. Multi-Country Outbreak Of Monophasic Salmonella Typhimurium Sequence Type 34 Linked To Chocolate Products – First Update. (18 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: ECDC | Arşiv Bağlantısı
 • Ferrero. Kinder Türkiye’den Kamuoyuna Duyuru. (22 Nisan 2022). Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Ferrero.com.tr | Arşiv Bağlantısı
 • WHO. Food Safety. Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: WHO | Arşiv Bağlantısı
 • Bristol.gov.uk. Food Safety Management Systems. Alındığı Tarih: 19 Mayıs 2022. Alındığı Yer: Bristol.gov.uk | Arşiv Bağlantısı
 • Y.Motarjemi, et al. (2014). Fundamentals In Management Of Food Safety In The Industrial Setting: Challenges And Outlook Of The 21St Century. Science Direct, sf: 1-20. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 21/03/2023 14:34:46 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/11798

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Akış
İçerikler
Sosyal
Gündem
Yağ
Görme
Hastalık Kataloğu
Evrimsel
Sağlık Bakanlığı
Mühendislik
Doğru
Karanlık Enerji
Tespit
Diş Hastalıkları
Paleontoloji
Etimoloji
İmmünoloji
Hastalık
Öne Çıkan
Hücre Biyolojisi
Zooloji
Kan
Yeni Koronavirüs
Bilimsel
İnfografik
Hava
Sars-Cov-2 (Covid19 Koronavirüs Salgını)
Çiftleşme
Dil
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
G. Çelik, et al. 2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?. (22 Mayıs 2022). Alındığı Tarih: 21 Mart 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/11798
Çelik, G., Bakırcı, Ç. M. (2022, May 22). 2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?. Evrim Ağacı. Retrieved March 21, 2023. from https://evrimagaci.org/s/11798
G. Çelik, et al. “2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 22 May. 2022, https://evrimagaci.org/s/11798.
Çelik, Gonca. Bakırcı, Çağrı Mert. “2022 Kinder Çikolata Salmonella Salgını: Nasıl Başladı? Türkiye'deki Ürünlerde Risk Var mı?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, May 22, 2022. https://evrimagaci.org/s/11798.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Kural İhlali Seç
Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Kural İhlali Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.