Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Yengeç Zihniyeti: İnsanlar Neden Başarılı İnsanları Çekemez?

Yengeç Gibisin Kardeşim, Kıskanç Bir Karanlık İçindesin, Yengeç Gibi...

Yengeç Zihniyeti: İnsanlar Neden Başarılı İnsanları Çekemez? Fee
13 dakika
3,579
 • Davranış Analizi
 • Bilişsel (Kognitif) Psikoloji

Yengeç zihniyeti, bir kimsenin herhangi bir fayda olmaksızın kendilerinden daha başarılı kimselere yönelik olumsuz düşünce, ifade ve davranışlarda bulunmasıdır. Bu zihniyetteki bir kimse, örneğin, basitçe kendi çalışmalarında zorlanması sebebiyle derslerinde kendisinden daha başarılı olmaya başlamış bir arkadaşının hevesini kırabilir veya başarılarını sabote edebilir.

Bu fenomenin ismi, bir kova dolusu yengeci konu alan bir hikayeden gelmektedir: Hikayede kovadaki yengeçlerden birisi kaçmak üzere kovanın ağzına doğru çıktığında diğer yengeçler, kaçmak üzere olan yengeci kovanın dibine doğru çekmektedir! Aşağıdaki hikaye de bu fenomenin ismini nereden aldığını gösteren güzel bir hikaye örneğidir:[1]

Tüm Reklamları Kapat

Eğildi ve kovadan bir yengeç aldı. Yengeci kaldırırken bir de ne görsün? Elindeki yengece asılı üç yengeç daha var.'Yengeç kolyesi mi yapıyorsun?' dedi ve güldü Juliet.'Yengeçler böyledir,' dedi Verity, bir alana üç bedava yengeçlerini elindeki yengeçten ayırırken. 'Çoğu kıt akıllıdır. Kovanın kapağını kapatman gerekmez bile. Yukarı çıkmak isteyen aşağı çekilir. Kütük gibi.

Not: Yengeç zihniyeti kovadaki yengeçler, kova-yengeç etkisi, varildeki yengeç sendromu, yengeç sendromu, aşağı çekme sendromu isimleriyle de bilinmektedir.

Yengeç zihniyeti insanların düşüncelerini, ifade ve davranışlarını çeşitli durumlarda güçlü bir şekilde etkileyebilir. Bu yüzden bu zihniyeti anlamak önemlidir. Makalemizde yengeç zihniyetini kavrayacak, bu zihniyet konusunda neler yapabileceğinizi öğrenecek ve bu zihniyeti geliştirmekten nasıl kaçınabileceğinizi öğreneceksiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Yengeç Zihniyeti Örnekleri

Yengeç zihniyetinin bir örneği, işyerinde terfi alacak bir iş arkadaşının bu terfiyi almaması amacıyla hakkında asılsız ve artniyetli, kendisine hiçbir fayda sağlamayacak dedikodular çıkaran bir kimsedir.

Bir başka örneği ise yengeç zihniyetinin bir norm olarak kabul edildiği durumlarda öğrenci davranışlarını araştıran bir çalışmadan gelmektedir.[2] Bu çalışmada araştırmacılar, öğrencilerin sınavlardan ortalama üstünde notlar almanın bir sonucu olarak zorbalığa uğrayacaklarını düşündüklerinde, notlarının göze batmamasını sağlamak amacıyla sınavları daha kötü yapma eğiliminde olduğunu bulgulamıştır. Bu çerçevede sınav sonuçları gizlendiğinde (diğer öğrencilerin aldıkları puanı bulmak zorlaştığında) öğrencilerin sınav başarısı artmıştır.

Yengeç zihniyeti, bu örneklere ek olarak farklı alanlarda da gözlemlenmektedir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

 • Mali durumunuz söz konusu olduğunda, uzun bir kötü mali karar aldığınız dönemden sonra borçlarınızı ödeyip gün yüzü görmeye başladığınızda, ailenizde böylesi bir başarı gösteremeyen kimseler bu başarınızı küçümseyebilir.
 • Fiziksel sağlığınız konusunda, uzun ve sağlıksız geçen bir zamandan sonra spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye başlarsanız bu başarıyı gösteremeyen tanıdıklarınız sürecinizi baltalayabilir.
 • Sosyal durumunuz konusunda, eğer yeni insanlarla tanışmanızı sağlayan bir hobi edinirseniz eski arkadaşlarınız hobinizle dalga geçebilir ve size bu hobiyi sürdürmemeniz yönünde baskı uygulayabilir.
John Chase

Yengeç Zihniyetinin Tehlikeleri

Yengeç zihniyeti, yengeç zihniyetine sahip insanlar için de, bu zihniyete sahip birinden etkilenen insanlar için de birçok sorunla ilişkilendirilmektedir.[3] Bu sorunlar arasında en çok göze çarpanlar yengeç zihniyetinin;

 • bir kimseye karşı kullanıldığında bu kimsenin performansına zarar vermesi ve kendilerini izole hissetmeleri gibi farklı şekillerde de olumsuz yönde etkilemesi,
 • bir grup içindeki bireylerin beraber çalışma becerisini ve farklı grupların işbirliği becerisini zayıflatması,
 • genel grup çevresini hoş olmayan bir hale getirmesi,
 • bu zihniyete sahip bir kimsenin kendilerine faydalı olmayan şeylerle zaman harcamasına sebep olması,
 • bu zihniyete sahip olan kimselerin açgözlülük ve kıskançlık gibi olumsuz duygularını güçlendirmesi,
 • yine bu kimselerin toplumsal açıdan arzulanmayan bir şekilde yaşamalarına sebep olarak diğer insanları itmesidir.

İnsanlar Neden Yengeç Zihniyetine Bürünürler?

Bunun çeşitli sebepleri vardır.

İlk olarak, belirli durumlarda, yengeç zihniyeti, insanların kendilerini daha iyi hissetmek istemesi gibi kimi duygusal motivasyonlardan beslenir. Bu çerçevede yengeç zihniyeti, örneğin kıskançlıkla başa çıkmak için bir araç olarak kullanılabilir veya bir kimsenin, bir başkasının başarılarını küçümseme yoluyla kendi durumu konusunda daha iyi hissetmesini sağlayan bir yol olarak kullanılabilir.

Buna ek olarak yengeç zihniyeti, çeşitli bilişsel önyargılarla ve diğer mantıksızlık biçimleriyle ilişkilendirilmektedir.[4] Örneğin buna, bir kimsenin hatalı olarak bir diğer kimsenin kazancının ancak kendi kayıplarıyla mümkün olabileceğini düşünmesine sebep olan sıfır toplamlı düşünme önyargısı dahildir. Bu önyargı, öyle olmasa bile, bir kimse, çevresinde çeşitli başarılar gösteren birinin başarılarını kendi kazanımları pahasına yaptığını düşündüğünde konumuz çerçevesinde geçerlilik kazanmaktadır.

İnsanlara yengeç zihniyeti kazandırabilen bir başka bilişsel önyargı da bando vagonu etkisidir. Bu önyargı, bir kimsenin çevresindeki insanların da öyle yaptığına inanarak belirli bir şekilde düşünmesine ve davranmasına sebep olur. Bu da yengeç zihniyeti bir defa başkalarında görülmeye başladığında okul arkadaşları veya iş arkadaşları gibi sosyal gruplara yayılmasına önayak olur.

Tüm Reklamları Kapat

Son olarak yengeç zihniyetinin stratejik bir hamle olduğu durumlarda geçerli olmadığını; yani bu zihniyeti gösteren bir kimsenin doğrudan çıkar amacı güttüğü durumlarda geçerli olmadığını unutmayın. Örneğin bir iş arkadaşınız bir terfi alacaksa ve bu terfi için değerlendirilmemiş olmanız sebebiyle üzülerek arkadaşınız hakkında artniyetli dedikodular yayıyorsanız, bu yengeç zihniyeti sergilediğiniz anlamına gelir. Ancak bu dedikoduları terfiyi alma şansınızı yükselteceğini düşünerek yayıyorsanız, bu yengeç zihniyeti değildir.

Ana hatlarıyla ele alındığında insanlar birçok sebeple, mesela kendileri hakkında daha iyi hissetmeye çalışmaları, diğer insanların başarılarının kendi başarıları pahasına gerçekleştiğini düşünmeleri, veya diğer insanlarda bu zihniyeti gözlemlemeleri gibi sebeplerle yengeç zihniyetine bürünebilmektedir.

Not: Yengeç zihniyeti, makalede çoğunlukla ikili ilişkiler bağlamında ele alınmaktadır (bir bireyin bir bireye karşı davranışları); ancak aynı ilkeler birey ve grup arasındaki ilişkilere de (bir kimsenin bir grup hakkında hissettikleri) ve bir grup şeklinde hareket eden bireylere de (bir grubun bir bireye karşı davranışları) uygulanabilir.

Ulrike Mai

Bir Kimsenin Yengeç Zihniyetinde Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Çevrenizdeki insanların (siz de dahil!) yengeç zihniyetinde olup olmadığını fark edebilmek faydalıdır.

Tüm Reklamları Kapat

Yengeç zihniyetinin ana göstergesi, bir kimsenin doğrudan bir kazancı olmamasına karşın çevresindeki insanların hevesini kırması veya sabote etmesidir.

Buna ek olarak, bir kişinin yengeç zihniyetine sahip olduğunu gösterebilecek diğer işaretler şunlardır:

 • Diğerleri hakkında olumsuz konuşma.
 • Genellikle otomatik bir şekilde diğer kimselerin başarılarına olumsuz tepki verme.
 • Diğer insanların başarılarını küçümsemek amacıyla bir parçası olma eğilimi.
 • Başkalarının başarılarını kendi başarısı olarak görme eğilimi.
 • Durum böyle olmasa bile, başkalarını kendisiyle doğrudan rekabet halinde görme eğilimi.
 • Diğer insanların talihsizliğine karşı memnuniyet ifadesi.
 • Başkalarına karşı merhamet eksikliği.
 • İyi grup çalışmasında bulunamama.
 • Genellikle sorunları çözmeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmaksızın sürekli şikayet etme ve eleştirme eğilimi.
 • Kişinin kendi yeteneklerine, başarılarına veya statüsüne karşı güvensizlik ve acımasızlık. Bazı kişiler bunun tam tersi yönünde bir tutum sergileyebilir ve başkalarının yeteneklerini, başarılarını veya statülerini küçültmek amacıyla kendi yeteneklerini, başarılarını veya statülerini övmeye çalışabilir.

Yengeç Zihniyetinden Nasıl Kaçınırsınız?

Yengeç zihniyetinden kaçınmanın ilk adımı, bu zihniyeti sergilediğinizi veya sergilemek üzere olduğunuzu fark etmektir. Bunu yengeç zihniyetinin yaygın belirtilerini gözden geçirerek yapabilirsiniz. Bunu yaparken de asıl kendinize sormanız gereken şey düşüncelerinizin, ifadelerinizin veya eylemlerinizin iyi bir neden olmaksızın birinin cesaretini kırmaya veya sabote etmeye yönelik olup olmadığıdır.

Yengeç zihniyetine sahip olduğunuzu fark ettiğiniz anda bu zihniyeti sergilemenize neden olan, altta yatan sorunları çözmeye çalışmalısınız. Örneğin, sorununuz sıfır toplamlı düşünme önyargısıysa, yani diğer insanların başarılarının mutlaka kendi başarılarınızı azalttığını varsayma eğilimindeyseniz, düşünce sürecinizi yavaşlatmayı deneyebilir ve diğer insanların başarılarının gerçekten de başarısızlığa uğramanıza sebep olup olmadığını düşünebilirsiniz.

Tüm Reklamları Kapat

Agora Bilim Pazarı
Dâhiler Sınıfı - Leonardo da Vinci: Zamanın Ötesinde Bir Beyin

DÂHİLER SINIFI: OKUMASI KOLAY, UNUTMASI ZOR

Leonardo da Vinci: ressam, müzisyen ve eşsiz bir mucit. Yanlış yapmaktan hiçbir zaman korkmayan, hep daha fazlasını deneyen bir dâhi.

LEONARDO DA VINCI: Zamanın Ötesinde Bir Beyin, Dâhiler Sınıfı serisinin ilk üç kitabından biri olarak karşınızda.

Dâhiler Sınıfı Serisi Hakkında:

Bunlar, her biri kendi yöntemiyle; kelimeleriyle, icatlarıyla, seçimleriyle ve hatta kaderleriyle dünyayı değiştirmiş kadınların ve erkeklerin hayat hikâyeleri; şaşkınlık ve hayranlık duymanızı sağlayacak, hayal gücü ve merak duygunuzu harekete geçirecek büyüleyici hikâyeler. Dâhiler Sınıfı serisi bu özel insanları çocuklarla (9 yaş ve üstü) tanıştırmak üzere tasarlandı. İlk olarak yayımlandığı İtalya’da büyük övgü toplayan ve ardından pek çok dile çevrilen Dâhiler Sınıfı, minik ebadı, renkli illüstrasyonları, bilgiyi heyecan ve macerayla birleştiren anlatımıyla çocukların kolay okuyacağı, zor unutacağı, onlara öğrendiklerinden daha da fazlasını merak ettirecek bir seri.

* 9 YAŞ VE ÜZERİ *

Devamını Göster
₺69.00
Dâhiler Sınıfı - Leonardo da Vinci: Zamanın Ötesinde Bir Beyin

Ayrıca, bu zihniyetten kaçınmaya yardımcı olabilecek olumlu düşünce süreçlerini destekleyebilirsiniz. Örneğin başkalarının ne yaptığına ve neyi başardığına takılmak yerine, kendi hedeflerinize ve gelişiminize odaklanmayı deneyebilirsiniz.

Benzer şekilde, diğer insanların başarılarının olumlu yönlerini aramaya çalışabilirsiniz. Örneğin, birinin sizin de başarmak istediğiniz bir şeyi başardığını görürseniz, bu konuda acı çekmek ve başarılarını küçümsemeye çalışmak yerine bu başarılardan nasıl dersler çıkarabileceğinizi görmeye çalışabilirsiniz.

Bütün bunlara karşın bazı durumlarda zihniyetinizi doğrudan değiştirmeniz mümkün olmayabilir. Böylesi durumlarda da zihniyetiniz yerine eylemlerinizi değiştirmeye odaklanmalısınız. Örneğin, size yakın biri sizin de yapmak istediğiniz önemli bir şeyi başardığında sevincini paylaşamayabilirsiniz. Ancak, zihniyetinizi başarılı bir şekilde değiştiremeseniz ve bu sevinci paylaşamasanız bile eylemlerinizi değiştirerek mutlu rolü yapabilir veya en azından bu arkadaşınızı üzmekten kaçınabilirsiniz.

Bu konuda, yengeç zihniyetini sergilemekten kaçınmak için kullanabileceğiniz yararlı bir araç, başkalarına kendinize davranılmasını istediğiniz şekilde davranmanız gerektiğini belirten ahlaki bir ilke olan altın kuraldır. Yengeç zihniyeti bağlamında altın kuralı kullanmak, örneğin kendinize "Bunu başarmış olsaydım başkalarının bana nasıl davranmasını isterdim?" diye sormanızı ve buna göre hareket etmenizi sağlar.

Yengeç zihniyetinden kaçınmak için, ana hatlarıyla bunun sizin için bir sorun olduğunu kabul etmeli ve ardından bunu yaşamanıza neden olan, altta yatan sorunları ele almalı ve zihniyetinizi, diğer insanların başarılarından öğrenebileceğiniz derslere odaklanmak gibi eylemlerde bulunarak değiştirmelisiniz. Ayrıca, bu zihniyetten kurtulamadığınız durumlarda örneğin gereksiz aşağılayıcı yorumlar yapmaktan kaçınarak zihniyetin eylemlerinize yansımasını engelleyebilirsiniz.

Pixabay

Çevrenizdekilerin Sergilediği Yengeç Zihniyetiyle Nasıl Başa Çıkarsınız?

Yengeç zihniyetinden kaçınmanın ve diğer insanlardaki yengeç zihniyetiyle başa çıkmanın ortak bir noktası, bu zihniyeti kavramaktır. Yani çevrenizde bu zihniyeti gösteren kimselerin düşüncelerinin, ifadelerinin ve eylemlerinin bu zihniyetten nasıl etkilendiğini anlamalı ve nasıl ortaya çıktığını bulmalısınız. Bu aşamayı tamamladıktan sonra yapabileceğiniz birkaç şey vardır.

Kendinizdeki yengeç zihniyetinden kaçınmak için kullandığınız tekniklere benzer teknikler kullanarak çevrenizdeki bir kimsenin zihniyet ve davranışlarını doğrudan değiştirmeye çalışabilirsiniz. Örneğin, belirli bir durumun sandıkları gibi sıfır toplamlı olmadığını görmelerine yardımcı olabilir veya onlara altın kuralı öğretebilir ve uygulamalarını isteyebilirsiniz. Bunların yanında bu kimseleri davranışları konusunda uyarabilir ya da zihniyetlerinin kendileri ve başkaları için neden sorunlu olduğunu açıklayabilirsiniz.

İnsanların zihniyetini ve davranışlarını doğrudan değiştiremiyorsanız karşı karşıya olduğunuz yengeç zihniyetinin üzerinizdeki etkisini azaltacak şekilde kendi zihniyetinize ve eylemlerinize odaklanabilirsiniz:

 • Yengeç zihniyetine sahip kimseleri görmezden gelebilirsiniz.
 • Davranışları size karşı olsa bile, bu zihniyetin sizin yaptığınız herhangi bir şeyden ziyade çoğunlukla kendi sorunlarından kaynaklandığını düşünebilirsiniz.
 • Bu sorunları çözmek için yapabileceğiniz bir şey olmadığını kabul edebilirsiniz.
 • Hayatınızdaki yengeç zihniyetli kimseleri affedip hayatınıza devam edebilirsiniz. Bunu onlar bir affı hak ediyor diye değil; sizin için en iyi yolun bu kimseleri unutmak ve yolunuza devam etmek olduğu için yapmalısınız.
 • Başkalarının olumsuzlukları yerine kendi ilerlemenize ve başarılarınıza odaklanabilirsiniz.
 • Yengeç zihniyetine kapılmayı reddedebilir, ve hatta başkalarının başarılarını aktif bir şekilde kutlayarak bu zihniyetin tam tersi yönde hareket edebilirsiniz.

Bu tekniklerden bazıları, zaman içinde insanlarda yengeç zihniyetinin etkilerinin azalmasını da sağlayabilir.

Son olarak, bazı durumlarda en iyi uzun vadeli çözüm, yengeç zihniyeti sergileyen insanlarla aranıza mesafe koymaktır. Tabi bu her zaman iyi bir seçenek değildir; yengeç zihniyeti sergileyen kişiler çalışma arkadaşlarınız olabilir ve bu arkadaşlarınızla aranıza mesafe koyabilecek bir konumda olmayabilirsiniz. Ancak konu arkadaş çevreniz olduğunda mesafe koymak oldukça mümkün bir seçenek halini alır.

Tüm Reklamları Kapat

Ana hatlarıyla ele alındığında çevrenizdeki kimselerin gösterdiği yengeç zihniyetiyle başa çıkmanın yolu, kendinizde yengeç zihniyetinden kaçınmak için kullandığınız yöntemlere benzer yöntemler kullanarak bu zihniyetin etkilerini doğrudan azaltmayı denemekten veya örneğin çevrenizdeki bir kimsenin sergilediği yengeç zihniyetinin kendi sorunlarından kaynaklandığını kendinize hatırlatarak kendi zihninize ve eylemlerinize odaklanmaktan geçer.

İlgili Diğer Kavramlar

Yengeç zihniyetiyle yakın ilişki içerisinde bulunan ilgili diğer kavramlar:

 • Uzun gelincik sendromu. Bu sendrom, yengeç zihniyetine benzer şekilde başarılı kimseleri hor görme olgusunu tanımlamaktadır ve temellerini Livy'nin "Roma Tarihi" (1. Cilt) kitabında anlatılan bir hikayeden almıştır. Hikayede Roma Kralı Lucius Tarquinius Superbus'un oğlu Sextus Tarquinius'un başından geçen bir olay anlatılmaktadır. Lucius'un oğlu Sextus, Gabi şehrinin sevilen ve güçlü bir yöneticisi olmuş ve bir gün babasına bir elçi yollayarak şimdi ne yapması gerektiğini sormuştur. Babası, Kral, cevap vermek yerine elçiyle beraber bahçeye çıkmış ve en uzun boylu gelinciklerin başlarını bastonunun ucuyla parçalamıştır. Elçi Gabi'ye dönüp hikayeyi anlattığında Sextus babasının ne demek istediğini anlamış, Gabi'nin önde gelen isimlerini yargı, sürdürme ve suikast ile elemiştir.
 • Uzun kaşık alegorisi. Bu alegoride ise insanların bir yemek masasında oturduğu; ancak kaşıklarının kendi başlarına yemek yemek için çok uzun olduğu resmedilmektedir. Alegorinin cevabı da bu uzun kaşıklarla aslen birbirlerini besleyebilecekleri, yani belirli durumlarda işbirliğinin kilit rol oynadığı ve tarafların tamamının faydasına olduğudur.
 • Schadenfreude. Başkalarının acılarından alınan zevk anlamına gelmektedir.
 • "Benim yoksa senin de yok." zihniyeti.[5]
 • "Sefalet arkadaşlığı sever" gibi çeşitli deyimler.
Pixabay

Belirli Kültürlerde Yengeç Zihniyeti

Yengeç zihniyeti genellikle belirli kültürlerin, özellikle Filipin kültürünün karakteristik özelliği olarak tanımlanır ve kanya-kanya sendromu, talangka [yengeç] zihniyeti, isip talangka [yengeç gibi düşünme] ve utak talangka [yengeç beyin] gibi Filipin Tagalog diline dayanan benzer terimlerle de anılır.[6], [7], [8], [9]

Ancak bu olgunun sıklıkla Filipin kültürü bağlamında tartışılıyor olması, bu davranışı sergileyenlerin yalnızca Filipinliler olduğu ya da diğerlerine kıyasla daha sık veya daha yüksek derecede sergiledikleri anlamına gelmemektedir.

Tüm Reklamları Kapat

Ayrıca bu terim ve benzerleri, sıklıkla diğer kültürlerin üyelerini tanımlamak için kullanılagelmiştir. Konuyla ilgili bir kitapta belirtildiği gibi:[10]

Hawaiililerin 'Alamihi Sendromu' olarak bilinen psikolojik bir rahatsızlıktan muzdarip oldukları söylenir. 'Alamihi, Hawaii kıyılarındaki kayaların arasında yaşayan yaygın bir siyah yengeç türüdür. Yengeç avcıları bu yengeçleri ağlarla yakalar ve pişirmek üzere eve götürene kadar kovalarda tutar. Yengeçler tabi ki kovada yükselen diğer yengeçleri dibe çekmektedir. İşbirliğine yaklaşmayan Hawailileri eleştirenler, Hawailileri bir kovanın kenarlarına tırmanmaya çalışan yengeçleri aşağıya çeken 'alamihi'lerle karşılaştırmayı severler. Bu benzetme sıkça tekrarlanarak Hawaiililerin diğer Hawaiililere karşı davranışlarını konu alan standart söylencenin bir parçası haline gelmiştir. Hawaililerin kendileri de 'alamihi olduklarına inanmaya başlamıştır.

Aynı benzetme aynı zamanda Yeni Zelanda'daki Maorilere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kıyı yerlilerine, Guam'daki Chamorrolara ve başka birçok yerin yerlilerine karşı da kullanılmaktadır.

Bir çalışmada da şu sözlere yer verilmektedir:[7]

...buna talangka zihniyeti deseniz bile, hayvanı bizim dilimizde anmak ifadeyi yerli bir ifade yapmaz.

Genel olarak, "yengeç zihniyeti" kavramı bazen belirli kültürlerle ilişkilendirilse de, bu ilişkilendirmeler genellikle zayıftır ve dikkatli bir şekilde ele alınmaları gerekir. Ayrıca yengeç zihniyeti, belirli kültürlerle diğer kültürlere kıyasla daha fazla ilişkilendirilse bile bu, söz konusu kültürlerin tüm üyelerinin yengeç zihniyeti sergilediği veya başkaca kültürlerde bu zihniyetin asla sergilenmediği anlamına gelmez.

Özet ve Sonuçlar

 • Yengeç zihniyeti, insanların düşünceleri, ifadeleri veya eylemleri açısından, kendilerinden önde olanlara herhangi bir kazanç sağlamaksızın olumsuz tepki verme olgusunu ifade eder.
 • İnsanlar çeşitli nedenlerle yengeç zihniyetine kapılabilirler. Bu nedenlere kendileri hakkında daha iyi hissetmek istemeleri, diğer insanların başarılarının onları olumsuz yönde etkilediğini düşündükleri, veya çevresinde bu zihniyeti gözlemledikleri örnek olarak verilebilir.
 • Yengeç zihniyetinin ana belirtisi, kişiye doğrudan bir fayda sağlamayacağı durumlarda başkalarının cesaretini kırmaya veya sabote etmeye çalışmasıdır; diğer yaygın belirtiler arasında başkalarının başarılarına olumsuz tepki vermek ve başkalarının talihsizliğine yönelik duyulan memnuniyetsizlik yer alır.
 • Yengeç zihniyetinden kaçınmak için öncelikle bunun bir sorun olduğunu kabul etmeli ve ardından, en başta bunu yaşamanıza neden olan altta yatan sorunları ele almalı, zihniyetinizi doğrudan değiştirmeli veya bu zihniyetin düşüncelerinizi belirlemesini engellemek için davranışlarınızı değiştirmelisiniz.
 • Başkalarındaki yengeç zihniyetiyle başa çıkmak için ise kendi zihninizdeki yengeç zihniyetinden kaçınmak amacıyla kullandığınız yöntemlere benzer yöntemleri kullanarak bu zihniyeti doğrudan azaltmaya çalışabilir veya doğrudan kendi zihniyetinize ve eylemlerinize odaklanabilirsiniz; mesela insanların yengeç zihniyetinin sizin başarılarınızdan öte kendi sorunlarıyla tetiklendiğini düşünebilirsiniz.
Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
43
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 11
 • İnanılmaz 5
 • Umut Verici! 4
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Güldürdü 2
 • Muhteşem! 1
 • Üzücü! 1
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ T. Pratchett. (2014). Unseen Academicals: A Novel Of Discworld (Discworld, 37). Yayınevi: Harper.
 • ^ S. Spacey. (2015). Crab Mentality, Cyberbullying And "Name And Shame" Rankings. Semantic Scholar. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. D. Miller. (2019). Exploring The Crabs In The Barrel Syndrome In Organizations. SAGE Publications, sf: 352-371. doi: 10.1177/1548051819849009. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ C. Lütge. (2019). Competition In Our Daily Lives. The Ethics of Competition, sf: 170-182. doi: 10.4337/9781788972994.00012. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. R. Simmons. The Crab Syndrome. ISBN: 978-1477465400. sf: 170.
 • ^ C. B. Gibson, et al. (2006). Metaphors And Meaning: An Intercultural Analysis Of The Concept Of Teamwork. JSTOR, sf: 274-303. doi: 10.2307/2667088. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ a b J. Lasquety-Reyes. (2016). In Defense Of Hiya As A Filipino Virtue. Asian Philosophy, sf: 66-78. doi: 10.1080/09552367.2015.1136203. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ A. J. Fallaria, et al. (2019). Emerging From The ‘Worst’: An Ethnography Of The Modern Filipino Commuting Culture Behind The Metro Manila Traffic Crisis. MATEC Web of Conferences, sf: 01032. doi: 10.1051/matecconf/201927201032. | Arşiv Bağlantısı
 • ^ M. B. Dy. Values In Philippine Culture And Education. sf: 40.
 • ^ G. H. Kanahele. Ku Kanaka: Stand Tall. Yayınevi: University of Hawaii Press.
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 01/02/2023 09:08:27 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/13142

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Galaksi
Gıda Güvenliği
Sosyal
Hızlı
Ölümden Sonra Yaşam
Stephen Hawking
Evrim Kuramı
Doğa Olayları
Filogenetik
Köpekbalığı
Müfredat
Ortak Ata
Dünya
Sosyal Mesafelendirme
Sürüngen
Evrimsel Biyoloji
Oyun
Evrim Teorisi
Sağlık Bakanlığı
Yumurtalık
Manyetik
Yanlış
Egzersiz
İyi
Entomoloji
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Bugün bilimseverlerle ne paylaşmak istersin?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
I. Shatz, et al. Yengeç Zihniyeti: İnsanlar Neden Başarılı İnsanları Çekemez?. (31 Ekim 2022). Alındığı Tarih: 1 Şubat 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/13142
Shatz, I., Karagözoğlu, M. (2022, October 31). Yengeç Zihniyeti: İnsanlar Neden Başarılı İnsanları Çekemez?. Evrim Ağacı. Retrieved February 01, 2023. from https://evrimagaci.org/s/13142
I. Shatz, et al. “Yengeç Zihniyeti: İnsanlar Neden Başarılı İnsanları Çekemez?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, 31 Oct. 2022, https://evrimagaci.org/s/13142.
Shatz, Itamar. Karagözoğlu, Mert. “Yengeç Zihniyeti: İnsanlar Neden Başarılı İnsanları Çekemez?.” Edited by Mert Karagözoğlu. Evrim Ağacı, October 31, 2022. https://evrimagaci.org/s/13142.

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Paylaş
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'ndaki reklamları, bütçenize uygun bir şekilde, kendi seçtiğiniz bir süre boyunca kapatabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kaç ay boyunca kapatmak istediğinizi aşağıdaki kutuya girip tek seferlik ödemenizi tamamlamak:

10₺/ay
x
ay
= 30
3 Aylık Reklamsız Deneyimi Başlat
Evrim Ağacı'nda ücretsiz üyelik oluşturan ve sitemizi üye girişi yaparak kullanan kullanıcılarımızdaki reklamların %50 daha az olduğunu, Kreosus/Patreon/YouTube destekçilerimizinse sitemizi tamamen reklamsız kullanabildiğini biliyor muydunuz? Size uygun seçeneği aşağıdan seçebilirsiniz:
Evrim Ağacı Destekçilerine Katıl
Zaten Kreosus/Patreon/Youtube Destekçisiyim
Reklamsız Deneyim
Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Moderatöre Bildir

Raporlama sisteminin amacı, platformu uygunsuz biçimde kullananların önüne geçmektir. Lütfen bir içeriği, sadece düşük kaliteli olduğunu veya soruya cevap olmadığını düşündüğünüz raporlamayınız; bu raporlar kabul edilmeyecektir. Bunun yerine daha kaliteli cevapları kendiniz girmeye çalışın veya size sunulan (oylama gibi) diğer araçlar ile daha kaliteli cevaplara teşvik edin. Kalitesiz bulduğunuz içerikleri eleyebileceğiniz, kalitelileri daha ön plana çıkarabileceğiniz yeni araçlar geliştirmekteyiz.

Öncül Ekle
Sonuç Ekle
Mantık Hatası Seç
Soru Sor
Aşağıdaki "Soru" kutusunu sadece soru sormak için kullanınız. Bu kutuya soru formatında olmayan hiçbir cümle girmeyiniz. Sorunuzla ilgili ek bilgiler vermek isterseniz, "Açıklama" kısmına girebilirsiniz. Soru kısmının soru cümlesi haricindeki kullanımları sorunuzun silinmesine ve UP kaybetmenize neden olabilir.
Görsel Ekle
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform, aklınıza takılan soruları sorabilmeniz ve diğerlerinin sorularını yanıtlayabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Gerçekten soru sorun, imâdan ve yüklü sorulardan kaçının.
Sorularınızın amacı nesnel olarak gerçeği öğrenmek veya fikir almak olmalıdır. Şahsi kanaatinizle ilgili mesaj vermek için kullanmayın; yüklü soru sormayın.
2
Bilim kimliğinizi kullanın.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla sorular ve cevaplar, bilimsel perspektifi yansıtmalıdır. Geçerli bilimsel kaynaklarla doğrulanamayan bilgiler veya reklamlar silinebilir.
3
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Sahtebilimi desteklemek yasaktır.
Sahtebilim kategorisi altında konuyla ilgili sorular sorabilirsiniz; ancak bilimsel geçerliliği bulunmayan sahtebilim konularını destekleyen sorular veya cevaplar paylaşmayın.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Soru Ara
Aradığınız soruyu bulamadıysanız buraya tıklayarak sorabilirsiniz.
Alıntı Ekle
Eser Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Tavsiye Et
Aşağıdaki kutuya, [ESER ADI] isimli [KİTABI/FİLMİ] neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Kurallar
Platform Kuralları
Bu platform; okuduğunuz kitaplara, izlediğiniz filmlere/belgesellere veya takip ettiğiniz YouTube kanallarına yönelik tavsiylerinizi ve/veya yapıcı eleştirel fikirlerinizi girebilmeniz içindir. Tavsiye etmek istediğiniz eseri bulamazsanız, buradan yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu platformun ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Önceliğimiz pozitif tavsiyelerdir.
Bu platformu, beğenmediğiniz eserleri yermek için değil, beğendiğiniz eserleri başkalarına tanıtmak için kullanmaya öncelik veriniz. Sadece negatif girdileri olduğu tespit edilenler platformdan geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
2
Tavsiyenizin içeriği sadece negatif olamaz.
Tavsiye yazdığınız eserleri olabildiğince objektif bir gözlükle anlatmanız beklenmektedir. Dolayısıyla bir eseri beğenmediyseniz bile, tavsiyenizde eserin pozitif taraflarından da bahsetmeniz gerekmektedir.
3
Negatif eleştiriler yapıcı olmak zorundadır.
Eğer tavsiyenizin ana tonu negatif olacaksa, tüm eleştirileriniz yapıcı nitelikte olmak zorundadır. Yapıcı eleştiri kurallarını buradan öğrenebilirsiniz. Yapıcı bir tarafı olmayan veya tamamen yıkıcı içerikte olan eleştiriler silinebilir ve yazarlar geçici veya kalıcı olarak engellenebilirler.
4
Düzgün ve insanca iletişim kurun.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Türkçeyi düzgün kullanın.
Şair olmanızı beklemiyoruz; ancak yazdığınız içeriğin anlaşılır olması ve temel düzeyde yazım ve dil bilgisi kurallarına uyması gerekmektedir.
Eser Ara
Aradığınız eseri bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
Tür Ekle
Üst Takson Seç
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, yaşamış ve yaşayan bütün türleri filogenetik olarak sınıflandırdığımız ve tanıttığımız Yaşam Ağacı projemize, henüz girilmemiş taksonları girebilmeniz için geliştirdiğimiz bir platformdur. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Takson adlarını doğru yazdığınızdan emin olun.
Taksonların sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Latince tür adlarında, cins adının ilk harfi büyük, diğer bütün harfler küçük olmalıdır (Örn: Canis lupus domesticus). Türkçe adlarda da sadece ilk harf büyük yazılmalıdır (Örn: Evcil köpek).
2
Taksonlar arası bağlantıları doğru girin.
Girdiğiniz taksonun üst taksonunu girmeniz zorunludur. Eğer üst takson yoksa, mümkün olduğunca öncelikle üst taksonları girmeye çalışın; sonrasında daha alt taksonları girin.
3
Birden fazla kaynaktan kontrol edin.
Mümkün olduğunca ezbere iş yapmayın, girdiğiniz taksonların isimlerinin birden fazla kaynaktan kontrol edin. Alternatif (sinonim) takson adlarını girmeyi unutmayın.
4
Tekrara düşmeyin.
Aynı taksonu birden fazla defa girmediğinizden emin olun. Otomatik tamamlama sistemimiz size bu konuda yardımcı olacaktır.
5
Mümkünse, takson tanıtım yazısı (Taksonomi yazısı) girin.
Bu araç sadece taksonları sisteme girmek için geliştirilmiştir. Dolayısıyla taksonlara ait minimal bilgiye yer vermektedir. Evrim Ağacı olarak amacımız, taksonlara dair detaylı girdilerle bu projeyi zenginleştirmektir. Girdiğiniz türü daha kapsamlı tanıtmak için Taksonomi yazısı girin.
Gönder
Tür Gözlemi Ekle
Tür Seç
Fotoğraf Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu platform, bizzat gözlediğiniz türlerin fotoğraflarını paylaşabilmeniz için geliştirilmiştir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Net ve anlaşılır görseller yükleyin.
Her zaman bir türü kusursuz netlikte fotoğraflamanız mümkün olmayabilir; ancak buraya yüklediğiniz fotoğraflardaki türlerin özellikle de vücut deseni gibi özelliklerinin rahatlıkla ayırt edilecek kadar net olması gerekmektedir.
2
Özgün olun, telif ihlali yapmayın.
Yüklediğiniz fotoğrafların telif hakları size ait olmalıdır. Başkası tarafından çekilen fotoğrafları yükleyemezsiniz. Wikimedia gibi açık kaynak organizasyonlarda yayınlanan telifsiz fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
3
Paylaştığınız fotoğrafların telif hakkını isteyemezsiniz.
Yüklediğiniz fotoğraflar tamamen halka açık bir şekilde, sınırsız ve süresiz kullanım izniyle paylaşılacaktır. Bu fotoğraflar nedeniyle Evrim Ağacı’ndan telif veya ödeme talep etmeniz mümkün olmayacaktır. Kendi fotoğraflarınızı başka yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
4
Etik kurallarına uyun.
Yüklediğiniz fotoğrafların uygunsuz olmadığından ve başkalarının haklarını ihlâl etmediğinden emin olun.
5
Takson teşhisini doğru yapın.
Yaptığınız gözlemler, spesifik taksonlarla ilişkilendirilmektedir. Takson teşhisini doğru yapmanız beklenmektedir. Taksonu bilemediğinizde, olabildiğince genel bir taksonla ilişkilendirin; örneğin türü bilmiyorsanız cins ile, cinsi bilmiyorsanız aile ile, aileyi bilmiyorsanız takım ile, vs.
Gönder
Tür Ara
Aradığınız türü bulamadıysanız buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.