Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Yarma Vakası Nedir? Aşı Olan İnsanların Bir Kısmının COVID-19'a Yakalanması Ne Anlama Geliyor?

Yarma Vakası Nedir? Aşı Olan İnsanların Bir Kısmının COVID-19'a Yakalanması Ne Anlama Geliyor?
6 dakika
3,548
  • Kamu Sağlığı
  • İmmünoloji
Tüm Reklamları Kapat

Yarma vakası (İng: "breakthrough case"), bir hastalığa karşı üretilen aşının olunmasından sonra 14 günlük bağışıklık tepkisi süresi dolmasına rağmen kişinin o hastalığa yakalanması durumudur. %100 koruma sağlayamayan her aşıda yarma vakaları kaçınılmaz olarak var olacaktır ve beklendik bir durumdur. Bir hastalıkta yarma vakalarının olması, kendi başına endişe kaynağı değildir; fakat bu vakaların artması ve buna neden olan hastalığın önlenememesi daha büyük sorunları doğurabilir. İzah edelim.

Yarma Vakası Nedir, Neden Oluşur?

Bir aşı, bir insanın bir hastalığa karşı ekstra ve çok güçlü bir savunma hattı oluşturabilmesini sağlayan bir araçtır. Ancak her savaşta olduğu gibi, ölümcül hastalıklarla mücadelede de düşman, savunma hattını yarıp geçebilir. İşte buna yarma vakası denmektedir. Başarıyla çalışan bir savunma hattında bu, nadiren olacak bir olaydır ve COVID-19 aşılarında da durum budur. Pandemi gereğinden uzun sürmediği ve popülasyonun yüksek bir çoğunluğu seri bir şekilde aşılanabildiği sürece yarma vakaları endişe verici olaylar değildir.

Tüm Reklamları Kapat

Yapılan klinik deneylerde Pfizer ve Moderna tarafından üretilen mRNA aşılarının hastalığı önleme konusunda %95 etkili olduğu tespit edilmiştir. Yani aşı olmayan gruptaki her 100 COVID-19 vakası için aşı olan grupta sadece 5 COVID-19 vakası beklenmektedir. Bazı diğer aşılarda etkinlik oranı %50-80 arasındadır. Dolayısıyla aşılar COVID-19 vakalarını önlemek konusunda yüksek bir başarıya sahip olsalar da kusursuz değillerdir. Örneğin herkesin bağışıklık sistemi aşı sayesinde eşit miktarda tetiklenemez ve bazı zayıf bağışıklık tepkileri, aşı olanların hastalığa yeterli direnç oluşturamamasına neden olabilir (aşı başarısının %100 olmasını engelleyen faktörlerden biri budur). Dolayısıyla aşılılar arasında da bir miktar vaka görülmesi kaçınılmazdır.

Hatta popülasyon içinde aşılananların oranı artıp, %50 seviyesini geçip, %100'e yaklaştıkça, hastaneye başvuran vakaların giderek artan bir çoğunluğu aşılılar olacaktır, çünkü aşılı popülasyon aşısızdan çok daha büyük bir çoğunluğa erişmektedir (sınır durumda, popülasyonun %100'ü aşılandığında tüm vakalar doğal olarak aşılı bireylerden oluşacaktır). Bu, aşıların çalışmadığını göstermez; sıradan ve beklendik bir istatistiki sonuçtur ve buna temel oran yanılgısı denmektedir. Aşılanmanın tek amacı COVID-19 vakalarını azaltmak veya yok etmek değil, COVID-19 kaynaklı ağır hastalık ve ölüm oranlarını azaltmaktır. Dünya genelinde aşılar, ağır hastalık ve ölüm oranlarını dikkate değer miktarda azaltmıştır.

Tüm Reklamları Kapat

Dolayısıyla aşı olmanıza rağmen bir yarma vakası durumuyla karşılaşırsanız, endişelenecek daha az şeyiniz var demektir: Yarma vakalarının ezici çoğunluğu çok hafif COVID-19 semptomları göstermektedir, neredeyse hiçbiri hastanelik olmamaktadır ve ölümler yok denecek kadar azdır. Tam tersine, şu anda hastanelik olan ve ölen hastaların ezici çoğunluğu (kimi duruda %99'undan fazlası) COVID-19 aşısı olmayan kişilerden oluşmaktadır.[1], [2], [3]

23 Temmuz 2021 itibariyle ilan edilen CDC verilerine göre, ABD'de 162.44 milyonu tam doz olmak üzere 187.58 milyon kişi aşılanmıştır. Bunlardan sadece 5.914'ü COVID-19 nedeniyle hastanelik olmuş veya ölmüştür. Bu, aşılı popülasyonun %0.003'üne (milyonda 3'üne) karşılık gelmektedir. Buna karşılık, aşı olmayan grupta hastanelik olma ve ölme oranları, aşılar öncesinde olduğuna benzer düzeydedir (tespit edilen vakaların %20 kadarı hastanelik olmakta, %2.5 kadarı ölmektedir).

Yarma Vakalarının Olası Nedenleri

Yarma vakalarının gerçekleşme sebebi henüz bilinmemektedir; ancak çok sayıda faktör, aşılanan birinin COVID-19'a yakalanmasına sebep olabilir. Bazı faktörler şöyle sıralanabilir:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bunlardan biri, yukarıda izah ettiğimiz bireysel bağışıklık tepkisi varyasyonlarıdır: Herkesin bağışıklık sistemi aşıdan eşit derecede faydalanamaz.

Bir diğer faktör, potansiyel olarak aşıların tetiklediği bağışıklık tepkisinin zamanla azalmasıdır. Örneğin Temmuz 2021 itibariyle, Aralık 2020'de 2. aşı dozunu olan birinin yarma vakasına dönüşme ihtimali, Temmuz 2021'de 2. doz aşısını olan birine göre daha yüksek olabilir. Bu, henüz kesinleşmiş bir durum değildir; çünkü aşıya daha erken ulaşan kişiler aynı zamanda daha yaşlı kişilerdir. Yaşlıların savunma sistemi daha zayıftır ve bağışıklık tepkisinin parçası olan antikorları daha hızlı azalır. Dolayısıyla yarma vakalarının daha çoğunlukla yaşlılar arasında görülmesi, aşının etkisinin zamanla sönümlenmesinden ziyade aşıyı ilk olanların yaşlılar olması olabilir.

Bir diğer faktör, 2 doz aşılarda 2. dozu olmayan büyük kitlelerin varlığıdır.[4] 1 doz aşı, özellikle de delta varyantı gibi aşırı bulaşıcı varyantlara nazaran daha düşük bir bağışıklık tepkisine neden olabilmektedir; 2. doz aşı ise bu etkinliği büyük oranda artırmaktadır.[5] Aşıya erişimin düşüklüğü veya aşı kararsızlığı/karşıtlığı gibi etmenlere bağlı olarak 2. doz aşısını olmayanların "aşı olanlarda yarma vakalarına" dahil olması çok olasıdır. Gerçekten de çoğu yarma vakası, sadece 1 doz aşı olanlarda görülmektedir.[6] Bu da haberlere "aşılılar da hastalanıyor" şeklinde yansıyabilmektedir; halbuki 2. dozun önemi uzun bir süredir bilinmekteydi ve bu nedenle insanlar, aşılarının 2. dozunu da olmaya teşvik edilmekteydi.

Bir başka faktör, COVID-19 aşılarının etkinliğini gösterebilmesi için dozlardan sonra 14 günlük sürenin geçmiş olması gerekmesidir. Aşılanmış olmasına güvenerek, herhangi bir dozu olduktan 3-4 gün sonra insanlar arasına karışan kişiler SARS-CoV-2 virüsüne yakalanabilirler. Bu kişiler, aşıların çalışmadığının düşünülmesine neden olacak ve "aşılıların da hastalandığı" haberlerine konu olacaklardır; ancak 2 haftalık bağışıklık tepkisi süresi, sadece bu salgına özgü değil, onlarca yıldır bilinmekte olan bir süredir. CDC gibi kimi kurumlar 14 günlük süreden önce enfekte olanları "yarma vakası" olarak saymamaktadır; ancak haberlere yansıyan bilgiler bu kuralları takip etmeyebilir ve halkı yanıltabilir.[7]

Yarma Vakaları Riskli mi?

Yarma vakalarının riski, yarma vakası olan kişiden ziyade, topluma yönelik olacaktır. Aşılanma oranları düşük kaldıkça ve aşılılar ile aşısızlar yoğun bir şekilde bir arada bulundukça, SARS-CoV-2 virüsü de bağışıklık tepkisi tam olarak oluşamamış kişilere bulaşma fırsatı bulacaktır. Bu sırada savunma sistemiyle etkileşen virüs parçacıkları, bir yandan hızla ürerken bir yandan seçilim baskısı altında kalacak ve bir sonraki kişiye bulaşmadan önce bir miktar evrimleşecektir. Bu, sürekli tekrar edecek olursa, bir yerden sonra aşıların tetiklediği yaygın bağışıklık tepkilerine yönelik adaptif nitelikleri olan yeni varyantların evrimleşmesine neden olabilecektir. Bu durumda savunma hattı çökecek ve yarma vakaları yaygınlaşacaktır.

Tüm Reklamları Kapat

Gerçek savaşlarda olduğu gibi, pandemi savaşlarında da yarılan savunma hatlarını görmezden gelmek ölümcül hatalara neden olacaktır. Aşılanma eforlarının artırılması, yeni varyantlara karşı güçlendirici dozlar geliştirilmesi, sadece aşılara yönelik değil ilaçlara yönelik de çabaların yoğunlaştırılması ve insanların bilinçlendirilmesi önemlidir. Aksi takdirde kamu sağlığı ciddi yaralar alabilecektir.

Burada verilebilecek bir öneri, sadece aşılara güvenmekle kalmayıp, savunma hatlarını artıracak önlemler almaktır. Bunların başında maske kullanımına devam etme, özellikle kapalı ve az havalandırılan yerlerden kaçınma ve genel sosyal mesafelendirme kurallarına uymayı sürdürme ile bireysel hijyene özen gösterilmesi gelmektedir. Birden fazla savunma hattının varlığı, düşmanın kaleye ulaşma ihtimalini o kadar azaltacaktır.

Sonuç

Görülebileceği gibi, tüm bu faktörler bir arada değerlendirildiğinde, bu yazının yazıldığı gün itibariyle absürt veya beklenmedik bir durumla karşı karşıya olunmadığı söylenebilir. Ancak virüsün yayılımının etkili bir şekilde durdurulamaması, virüsün daha da fazla evrimleşmesini mümkün kılacak ve belirli varyantlara karşı üretilen aşıların etkinliğinin zamanla azalmasına neden olabilecektir. Bu, çok daha uzun bir pandemiyle yüzleşmemize neden olabilir.

Alıntı Yap
Okundu Olarak İşaretle
9
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
  • Tebrikler! 9
  • Muhteşem! 2
  • Bilim Budur! 1
  • Mmm... Çok sapyoseksüel! 1
  • Umut Verici! 1
  • Merak Uyandırıcı! 1
  • Güldürdü 0
  • İnanılmaz 0
  • Üzücü! 0
  • Grrr... *@$# 0
  • İğrenç! 0
  • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
  • ^ C. K. Johnson, et al. Nearly All Covid Deaths In Us Are Now Among Unvaccinated. (24 Haziran 2021). Alındığı Tarih: 24 Temmuz 2021. Alındığı Yer: AP NEWS | Arşiv Bağlantısı
  • ^ C. DeGuzman. All But 43 Texas Covid-19 Deaths Since February Were Unvaccinated People. (21 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 24 Temmuz 2021. Alındığı Yer: The Texas Tribune | Arşiv Bağlantısı
  • ^ C. Crist. Over 99% Hospitalized 2021 Covid Patients Unvaccinated. Alındığı Tarih: 24 Temmuz 2021. Alındığı Yer: WebMD | Arşiv Bağlantısı
  • ^ J. Cohen. Among Fully Vaccinated, Breakthrough Covid-19 Infections Are More Common Than Previously Thought: Does It Matter?. (22 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 24 Temmuz 2021. Alındığı Yer: Forbes | Arşiv Bağlantısı
  • ^ J. L. Bernal, et al. (2021). Effectiveness Of Covid-19 Vaccines Against The B.1.617.2 (Delta) Variant. New England Journal of Medicine. doi: 10.1056/NEJMoa2108891. | Arşiv Bağlantısı
  • ^ NOS. Rivm Ziet 'Voorzichtige Stabilisatie', Maar Ook Verdubbeling Ziekenhuisbezetting. (20 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 24 Temmuz 2021. Alındığı Yer: NOS | Arşiv Bağlantısı
  • ^ CDC. (2021). Covid-19 Vaccine Breakthrough Infections Reported To Cdc — United States, January 1–April 30, 2021. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report, sf: 792-793. doi: 10.15585/mmwr.mm7021e3. | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 08/06/2023 10:30:21 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/10761

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Kimya Tarihi
Elektromanyetizma
Balıkçılık
Göğüs
Canlı Cansız
Su Ayısı
Genetik Değişim
Ekonomi
Karanlık Enerji
Kara Delik
Akıl
Ağız
Gaz
Türkiye
Ara Geçiş Türleri
Kimyasal
Uzaylı
Nöron
Mikoloji
Besin
Entropi
Virüsler
Mühendislik
Cansız
Makroevrim
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Dizleriniz Neden Gıcırdıyor?
Dizleriniz Neden Gıcırdıyor?
Büyük Patlama Neden Evrenin Başlangıcı Olamaz?
Büyük Patlama Neden Evrenin Başlangıcı Olamaz?
Mars'ta, Dünya'dan Bile Daha Yaşanabilir Yerler Olabilir mi?
Mars'ta, Dünya'dan Bile Daha Yaşanabilir Yerler Olabilir mi?
Depremler Sırasında Gökyüzünde Neden Işık Oluşur? | Deprem Işıkları!
Depremler Sırasında Gökyüzünde Neden Işık Oluşur? | Deprem Işıkları!
Karanlık Madde: Evrenin Yarısından Fazlası Nasıl
Karanlık Madde: Evrenin Yarısından Fazlası Nasıl "Görünmez" Olabilir?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Alıntı Yap
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Yarma Vakası Nedir? Aşı Olan İnsanların Bir Kısmının COVID-19'a Yakalanması Ne Anlama Geliyor?. (24 Temmuz 2021). Alındığı Tarih: 8 Haziran 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/10761
Bakırcı, Ç. M. (2021, July 24). Yarma Vakası Nedir? Aşı Olan İnsanların Bir Kısmının COVID-19'a Yakalanması Ne Anlama Geliyor?. Evrim Ağacı. Retrieved June 08, 2023. from https://evrimagaci.org/s/10761
Ç. M. Bakırcı. “Yarma Vakası Nedir? Aşı Olan İnsanların Bir Kısmının COVID-19'a Yakalanması Ne Anlama Geliyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 24 Jul. 2021, https://evrimagaci.org/s/10761.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Yarma Vakası Nedir? Aşı Olan İnsanların Bir Kısmının COVID-19'a Yakalanması Ne Anlama Geliyor?.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, July 24, 2021. https://evrimagaci.org/s/10761.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close