Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Yaratılışa Kanıt Gösterilen Makale, Metodoloji ve Kaynakların İddiaları Desteklemediğinin Tespit Edilmesi Sonucu, 30 Yıl Sonra Yayından Kaldırıldı!

Yaratılışçılar Tarafından Fonlanan Dr. Dmitry Kuznetsov, Akademik Kariyeri Boyunca Yaratılışçı İddiaları "Destekleyen" Sonuçlar Yarattı!

Yaratılışa Kanıt Gösterilen Makale, Metodoloji ve Kaynakların İddiaları Desteklemediğinin Tespit Edilmesi Sonucu, 30 Yıl Sonra Yayından Kaldırıldı! WTOP
Makalede kullanılan vole canlısına bir örnek.
8 dakika
4,423
 • Evrimsel Biyoloji
 • Akademi Dünyası
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 2 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Yaratılışçılık, türlerin evrim yoluyla var olmadıklarını, bunun yerine son halleriyle, birdenbire var edildiklerini iddia eden, bilimsel temeli olmayan bir inanç akımıdır. Yaratılışın ne olduğu ile ilgili daha fazla bilgiyi buradaki yazımızdan, yaratılışçılık akımı hakkında daha fazla bilgiyi ise buradaki yazımızdan alabilirsiniz.

160 yıldır evrim ve bilim karşıtı yaratılışçılık belli kesimlerce sürdürülse de, bilimsel veriler evrimsel biyolojinin öngörüleriyle tamamen uyuşmaktaydı; bu nedenle bilim camiasında %98'i aşkın oranda evrim insanların ve diğer tüm canlıların kökenini açıklayan bilimsel açıklama kabul edilmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Buna rağmen yaratılışçı akımlar, akademik olarak yayınlanmış, kendi argümanlarıyla az çok örtüşen az sayıda makaleyi cımbızlayarak, düşük kaliteli dergilerde yayınlanmış makaleleri örnek göstererek ve geri kalan yüz binlerce saygın ve geniş kabul gören evrim makalesini görmezden gelerek, bilim camiasında evrim karşıtlığı gerçekte olandan daha yaygınmış gibi bir algı yaratmaya ve halkın görüşlerini kendi inançlarından yöne değiştirmeye çalışmaktadırlar.

Bu makalelerin en meşhur örneklerinden birisi, Rus araştırmacı Dmitrii Kuznetsov tarafından 1989 yılında International Journal of Neuroscience dergisinde yayımlanan bir makaledir.

Bu Reklamı Kapat

Makalenin ismi fazlasıyla uzun: In Vitro Studies of Interactions Between Frequent and Unique Mrnas and Cytoplasmic Factors from Brain Tissue of Several Species of Wild Timber Voles of Northern Eurasia, Clethrionomys Glareolus, Clethrionomys Frater and Clethrionomys Gapperi: a New Criticism to a Modern Molecular-Genetic Concept of Biological Evolution

Türkçesi: Kuzey Avrasyalı Vahşi Odun Volelerinin (Clethrionomys Glareolus, Clethrionomys Frater ve Clethrionomys Gapperi) Beyin Dokularından Alınan Sık ve Eşsiz mRNA'lar ile Sitoplazmik Faktörlerin Arasındaki Etkileşimlerin In Vitro Araştırılması: Biyolojik Evrimin Modern Moleküler Genetik Konseptine Yeni Bir Eleştiri

Vole, lemming ve hamster gibi ufak kemirgenlerin yakın bir kuzeni olan bir hayvandır. Çoğu zaman bu yakın kuzenlerine göre daha ufak bedenleri, daha kıllı bir kuyruğu, daha yuvarlak bir kafası, daha ufak gözleri ve kulakları bulunur. Ayrıca diş yapısı da farklıdır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Kuznetsov'un iddia ettiğine göre, araştırmasında kullandığı volelerden birisinin mRNA'sı, o vole türünde protein sentezini bloke ediyordu. Ancak aynı mRNA, atasal olduğu düşünülen vole türünde ve daha uzak bir vole türünde translasyon olayını bloke etmiyordu. Dolayısıyla Kuznetsov, şu sonuca vardı:

Bu çalışma, harmoni içinde yaşayan çok sayıda farklı canlının kökenlerine yönelik problemlere dikkat çeken genel yaratılışçı konseptleri destekleyen niteliktedir.

Yani Kuznetsov, bu kadar farklı sayıda canlının evrimleşemeyeceğini, bunun yerine her birinin son haliyle, birdenbire var edilivermesi gerektiğini düşündüğünü ileri sürmekteydi. Bunu destekleyen veri olaraksa, 3 vole türünün mRNA'sından basit bir filogenetik ağaç (evrim ağacı) çıkarılamıyor oluşunu kanıt gösteriyordu.

Görülebileceği gibi, başlıkta "evrim eleştirisi" olması ve içeriğinde de evrime karşıt birkaç cümle bulunması, bilimsel gerçeklerin karşıtlarınca bu makalenin yaygın olarak örnek gösterilmesine neden oldu. Hoş, bu tarz "akademik makaleye dayalı argümanlar" Türkiye'deki evrim karşıtlığı için fazla üst düzey olacak, ülkemizde bu makaleyi pek duymadık. Ancak yurt dışındaki bilim karşıtları arasında makale oldukça popülerdi diyebiliriz.

Artık değil.

Çünkü makale, 8 Kasım 2019'da dergi editörlerince geri çekildi. Makale geri çekmeleri (İng: "retraction"), yayınlanmış bir makalede kabul edilemez düzeyde hata bulunması, intihal, veri çarpıtması, yalan söyleme gibi ileri düzeyde etik suçlar olduğunda yapılan bir uygulama. Örneğin Retract Watch gibi oluşumlar, akademik dünyayı yakından takip ederek hangi makalelerin neden geri çekildiğini raporluyorlar.

Bu Reklamı Kapat

Makalenin Yayınlanmasından 5 Sene Sonra Şikayet Edilmişti!

Retract Watch tarafından hazırlanan raporda, bilim camiasında makaleye yönelik gelen eleştirilerin yeni olmadığına dikkat çekiyor. Dergi editörleri, konu hakkındaki ilk resmi şikayeti 1994 yılında aldılar. İsveç'teki Uppsala Üniversitesi Moleküler Hücre Biyolojisi Bölümü'nde profesör olan ve şu anda İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi başkanı olan Dan Larhammar, resmi bir editöre mektup ile şikayette bulundu. Mektubunun sonuç paragrafı şöyleydi:

Sonuç olarak, Kuznetsov'un deneysel konsepti belirsizdir ve kullandığı yöntem yerleşik bilimsel deneyimlerimize aykırıdır. Dahası, iddia ettiği sonuçlar nitel olarak ortaya konamamıştır. Kuznetsov tarafından kullanılan kilit metodolojik referanslar, Medline veya CASSI gibi veritabanlarında bulunmayan dergilerdir. Bunlar ve diğer birçok referansı sorunludur: Bazı makalelerin yazarları bulunamamaktadır, bir yazar Kuznetsov tarafından kendisine atfedilen makaleyi yazmamıştır, birçok diğer makalede bariz yazım hataları bulunmaktadır, vs. Bunlara bağlı olarak, Kuznetsov'un "biyolojik evrimin modern moleküler-genetik konsepti eleştirisini" hiçbir bilimsel temele dayanmayan bir metin olduğu sonucuna varmaktayım.

Ne var ki, editöre mektup yayınlanmış olsa da makale, o dönemde geri çekilmedi. 2018 yılında, aradan geçen 24 seneden sonra, makalenin halen yayında olduğunu fark eden Dr. Larhammar, ufak bir şaşkınlık geçirdikten sonra dergi editörleriyle yeniden irtibata geçmeye karar verdi. Makalenin düşük kalitede olduğunu gösteren kanıtları onlara tekrardan sundu, detaylarını anlattı. Sonunda dergi, makaleyi yayından kaldırma kararı aldı. Kararda şu cümlelere yer veriliyor:

International Journal of Neuroscience'ın editörleri ve yayıncıları olarak bu makaleyi geri çekme kararı almış bulunmaktayız. (...) Makale, sunulan deneysel sonuçların güvenilmez doğasından ötürü geri çekilmiştir. Bu konudaki endişe ilk olarak Dan Larhammar tarafından 1994 yılında editöre mektup yoluyla bildirilmiştir. (...) Yakın geçmişte yeniden bu yönde endişeler dile getirilmiştir ve derginin şu anki Baş Editörü ve Yardımcı Editörleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda; Metotlar kısmında verilen referansların, araştırmada kullanılan sıra dışı yöntemi doğrulamak için yeterli olmadığı ve Sonuçlar kısmındaki bilgilerin, araştırmada kullanılan mRNA'ların ve protein ürünlerinin kalitesini ispatlayamadığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak, makalede varılan sonuçlar temelsizdir ve makalenin ana argümanlarını destekleyememektedir.

Makale geri çekmelerine yönelik COPE yönergeleri çerçevesinde, makalenin yazarına ulaşmaya çalıştık; ancak hiçbir denememizde başarılı olamadık. (...) Makale çevirimiçi olarak akademik kaynaklarda erişilebilir kalacaktır; ancak her bir sayfasında "Geri Çekildi" damgası bulunacaktır.

Bu Reklamı Kapat

Kuznetsov'un Bilimsel Geçmişi Şaibeli!

2013 yılında The Scientist dergisi tarafından duyurulduğu üzere, Dmitry Kuznetsov, hakkında ileri sürülen bilimde görevleri kötüye kullanmak suçlarından ötürü British Journal of Medicine and Medical Research ve International Research Journal of Pure and Applied Chemistry dergilerinin baş editörlüğünden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Rus biyokimyagerin mesleğini kötüye kullanma soruşturması, ilk olarak The Scientist tarafından gün yüzüne çıkarılmıştı. O araştırmada, bu makaleye yönelik problemlerden de söz edilmişti; ancak tek problem bu değildi.

1994 yılında makalesindeki verileri kötüye kullandığının tespit edilmesinden birkaç sene sonra, İtalyan bir matematik öğretmeni olan Gian Marco Rinaldi, Kuznetsov'un İsa zamanından kaldığı söylenen bir kadife kumaş parçası üzerindeki bir araştırmasını incelemeye başladı. Kuznetsov, karbon tarihlendirme yöntemiyle kumaşın İsa zamanından kalma olduğunu iddia etmekteydi; ancak yapılan incelemeler, kumaşın 1500'lü yıllarda üretildiğini gösterdi. Biraz daha derinlemesine araştırıldığında, 2007 yılında yayınlanan bir rapora göre, Kuznetsov'un söz konusu kumaş parçasının İsa zamanından kalma olduğunu iddia etmesi amacıyla zengin bir yaratılışçıdan maddi ödemeler aldığı tespit edildi.

Bundan güç alan Rinaldi, yıllar boyunca Kuznetsov'un diğer alanlardaki araştırmalarını da incelemeye aldı. Kuznetsov'un bir makalesinde analiz ettiği İrlanda'dan gelen ketenlerin, gerçekte var olmayan kazı alanlarından çıkarıldığını tespit etti. Diğer makalelerinde kullanılan kaynaklar ve yazarlar, gerçekte var olmayan makale ve yazarlara aitti! Kuznetsov, bu konuda yaptığı bir savunmada, söz konusu kişilerin isimlerinin bulunamama nedeninin, Rusça, Ukraynaca, Sırpça, Bulgarca, ve diğer yerel dillerde yayınlanmış makaleleri kaynak göstermiş olduğunu, bu dergilerin birçoğunun 1990'lı yıllarda yayın hayatını sonlandırdıkları olduğunu ileri sürdü. Rinaldi'nin tüm bulgularına, Antiquity dergisinde yayımladığı makaleden erişilebilir. Ayrıca kendi internet sitesinde de Kuznetsov hakkındaki yeni bulgularını yayınlamaya devam ediyor.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Dahiler Sınıfı (Herhangi 2 Kitap)

Bunlar, her biri kendi yöntemiyle; kelimeleriyle, icatlarıyla, seçimleriyle ve hatta kaderleriyle dünyayı değiştirmiş kadınların ve erkeklerin hayat hikâyeleri; şaşkınlık ve hayranlık duymanızı sağlayacak, hayal gücü ve merak duygunuzu harekete geçirecek büyüleyici hikâyeler. Dâhiler Sınıfı serisi bu özel insanları çocuklarla (9 yaş ve üstü) tanıştırmak üzere tasarlandı. İlk olarak yayımlandığı İtalya’da büyük övgü toplayan ve ardından pek çok dile çevrilen Dâhiler Sınıfı, minik ebadı, renkli illüstrasyonları, bilgiyi heyecan ve macerayla birleştiren anlatımıyla çocukların kolay okuyacağı, zor unutacağı, onlara öğrendiklerinden daha da fazlasını merak ettirecek bir seri.

Bilgiler ve Uyarılar:

 1. Bu ürün sipariş alındıktan 1-3 gün içinde postalanacaktır.
 2. Lütfen sipariş vermeden önce iade ve ürün değişikliği ile ilgili bilgilendirmemizi okuyunuz.
 3. Bu kampanya, Domingo Yayınevi tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.
Devamını Göster
₺62.00
Dahiler Sınıfı (Herhangi 2 Kitap)

Sadece Rinaldi de değil; bağımsız diğer araştırmacılar tarafından yapılan incelemelerde de Kuznetsov'un makalelerinde kullandığı yöntemler tekrar edilmeye çalışıldı; ancak PNAS'ta yayınlanan bir makaleye göre Coey ve arkadaşları, Kuznetsov'un iddia ettiği gibi ATP üretiminin manyetik alanlardan veya manyetik magnezyum izotoplarından etkilendiğini görmediler. Coey, makaledeki hataların insani bir hatadan ibaret olmadığını, daha ziyade şaibeli araştırma yöntemlerinden kaynaklandığını söylüyor. Kuznetsov'un bu konudaki savunması ise şöyle:

İnsanların benim araştırmalarımı neden doğrulayamadıklarını anlatmaktan bittim tükendim. Aslına bakarsanız, bu tarz eleştirilere yanıt vermeyi 10 sene kadar önce bıraktım.

Sonuç

Kuznetsov'un yaptığı, ufak bir veri parçasından yola çıkarak, o güne kadar yüz binlerce ayrı veri hattından toplanan verilerin işaret ettiği sonucun taban tabana zıttı bir sonuca ulaşma hatasıdır. Aceleci genelleme safsatası olarak sınıflandırabileceğimiz bu temel mantık hatası, olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir şeklinde özetlenen temel bilimsel prensiple çelişmektedir.

Söz konusu mRNA'lar yüksek kalitede toplanmış olsaydı ve vole türleri arasında basit bir filogeni üretilemiyor olsaydı bile, olası diğer tüm açıklamaları elemeksizin, evrimsel tarihi net bir şekilde ortaya koyan diğer tüm veri hatlarının (genetik, paleontolojik, morfolojik, histolojik, fizyolojik, sitolojik, vb. veri hatlarının) da hatalı olduğunu ileri sürmek mümkün olmazdı. Kaldı ki, bilimsel bir açıklamanın çürütülmesi, ispatlanmamış olan kendi hayat görüşümüz için kanıt teşkil etmezdi. Bir iddia pozitif olarak ispatlanmadıkça, negatif olarak alternatiflerinin çürütülmesi çok nadiren o iddiayı güçlendirir. Çünkü olası açıklamalar yelpazesi çok geniştir ve elbette ki birçok diğer olasılık, hatalı oldukları için elenecektir; ancak kendi doğrularımızın "gerçek" olması için herhangi bir neden yoktur. Ta ki o yönde bilimsel kanıtlar üretene dek... Bu konuyla ilgili olarak bilimde boş hipotez kavramını öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Sonuç olarak, eğer ki "akademik makale" kavramının altını oyarak, saygın olmayan veya alanda kabul görmemiş, şaibeli dergilerde yapılan yayınları "bilimsel veri" olarak alırsak veya modern akademik kayıtları gerçekten inatla didik didik edersek, kendi inançlarımızı bilimsel olarak destekleyen veriler varmış gibi sonuçlara varabiliriz. Bu, söz konusu sonuçların bilimsel geçerliliğini ortaya koymayacağı gibi, bilimsel genel kanının (konsensüsün) bizim inançlarımızdan veya şahsi kanaatlerimizden yana olduğu anlamına da gelmemektedir.

Bilim, çok sayıda bağımsız makalenin aynı sonuçlara varması yoluyla ilerler; tekil makalelerin sıra dışı iddiaları doğrudan "genel geçer" bir seviyede kabul görmez. Bu nedenle bir araştırma yayınlandıktan sonra en azından 10-15 sene beklemekte fayda vardır; çünkü ancak bu kadar sürede diğer bilim insanları söz konusu makalenin sonuçlarını tekrar edip, benzer sonuçlara ulaşıp ulaşamadıklarını sınayabilirler.

Hepsinden önemlisi, bilimsel bir sorgulamada amaç gerçeğe ulaşmak olmalıdır; şahsi kanaatlerimizi doğrulamak (yani hüsnükuruntu) değil! Bu yapılacak olursa, evrimin gerçekliği konusunda bilim camiasında herhangi bir şüphe olmadığı net bir şekilde görülecektir.

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • İnanılmaz 0
 • Umut Verici! 0
 • Merak Uyandırıcı! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • A. Yeager. Paper Used In Creationist Teaching Retracted After 30 Years. (11 Kasım 2019). Alındığı Tarih: 15 Kasım 2019. Alındığı Yer: The Scientist | Arşiv Bağlantısı
 • Retraction Watch. Thirty Years After Publication, A Paper Cited By Creationists Is Retracted. (11 Kasım 2019). Alındığı Tarih: 15 Kasım 2019. Alındığı Yer: Retraction Watch | Arşiv Bağlantısı
 • K. Grens. Editor Quits After Fraud Allegations. (10 Temmuz 2013). Alındığı Tarih: 15 Kasım 2019. Alındığı Yer: The Scientist | Arşiv Bağlantısı
 • K. Grens. Accused “Fraudster” Heads Two Journals. (2 Temmuz 2013). Alındığı Tarih: 15 Kasım 2019. Alındığı Yer: The Scientist | Arşiv Bağlantısı
 • Editors. (2019). Retraction: In Vitro Studies Of Interactions Between Frequent And Unique Mrnas And Cytoplasmic Factors From Brain Tissue Of Several Species Of Wild Timber Voles Of Northern Eurasia, Clethrionomys Glareolus, Clethrionomys Frater And Clethrionomys Gapperi: A New Criticism To A Modern Molecular-Genetic Concept Of Biological Evolution. International Journal of Neuroscience. | Arşiv Bağlantısı
 • D. Kuznetsov. (1988). Retracted Article: In Vitro Studies Of Interactions Between Frequent And Unique Mrnas And Cytoplasmic Factors From Brain Tissue Of Several Species Of Wild Timber Voles Of Northern Eurasia, Clethrionomys Glareolus, Clethrionomys Frater And Clethrionomys Gapperi: A New Criticism To A Modern Molecular-Genetic Concept Of Biological Evolution. International Journal of Neuroscience, sf: 43-59. | Arşiv Bağlantısı
 • D. Crotty, et al. (2012). Reexamination Of Magnetic Isotope And Field Effects On Adenosine Triphosphate Production By Creatine Kinase. PNAS, sf: 1437-1442. | Arşiv Bağlantısı
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/05/2022 14:38:36 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/8045

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Küçük
Saldırı
Sürüngen
Mikrobiyoloji
Bilimsel
Uçak
Algı
Sağlık Personeli
Jinekoloji
Bilim Tarihi
Tardigrad
Onkoloji
Sinirbilim
Yapay
Parçacık
Üreme
Cinsel Yönelim
Abiyogenez
Örümcek
Manyetik Alan
Covid-19
Türleşme
Koruma
Seçilim
Doğa Gözlemleri
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et