Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat

Türkiye'de Daha Eğitimli Olan Kesimde Bile Her 3 Kişiden 1'i COVID-19 Komplolarına İnanıyor!

Türkiye'de Daha Eğitimli Olan Kesimde Bile Her 3 Kişiden 1'i COVID-19 Komplolarına İnanıyor!
6 dakika
6,606
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 3 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Teyit.org ve Tandans Veri Bilim Danışmanlığı tarafından Temmuz 2020'de 1025 katılımcıyla yapılan "Pandemi Sürecinde Yanlış Bilgi Sorunu: Yanlış Bilgi, Haber Tüketimi ve Teyit Etme Davranışları" başlıklı bir araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de kısmen daha eğitimli olan kesim arasında bile, yaklaşık olarak her 3 kişiden 1'nin COVID-19 salgınıyla ilgili komplolara ve yanlış tedavi yöntemlerine inandığı gösterildi.[1]

Daha eğitimli kesim vurgusu yapıyoruz, çünkü yaşları 18-70 arasında değişen (ortanca 38) ve cinsiyetleri eşit olarak dağılan katılımcıların %11.8'i eğitim durumunun lisansüstü eğitim olduğunu belirtirken, %64.6'sı yüksek okul, %19.9'u ise lise olduğunu belirtti. Ayrıca katılımcıların %25.7'si rahatça geçindiğini, %55.2'si kimi zorluklar yaşasalar da geçimlerini sağlayabildiklerini söyledi. Bu istatistikler, Türkiye ortalamasından yüksek bir eğitim ve gelir durumunu temsil ediyor. Bu katılımcıların COVID-19 ile ilgili tamamen çürütülmüş veya hakkında yeterli bilimsel delilin üretilemediği komplo teorilerine inanma yüzdeleri şöyle:

 • Sıcak suyla gargara yapmak boğazda kalan virüsün hastalığa yol açmasını engeller. (%28.5)
 • Salgınla 5G teknolojisi arasında bir bağlantı var. (%22.7)
 • Limonlu su ile gargara yapmak virüsü etkisiz hale getirebilir. (%19.1)
 • Virüsü bir devlet kasıtlı olarak yaymıştır. (%37.4)
 • Kelle paça çorbası içmek virüsün etkisiz hale getirilmesinde etkilidir. (%16.2)
 • Virüs laboratuvar ortamında geliştirildi. (%47.4)
Yeni koronavirüsle bağlantılı yanlış tedavi yöntemleri ve komplo teorilerine inanma oranı
Yeni koronavirüsle bağlantılı yanlış tedavi yöntemleri ve komplo teorilerine inanma oranı
Teyit.org

Verilerdeki pozitif bir durum, "fikrim yok" (yani "bilmiyorum") deme oranlarının da %30 dolaylarında olması. Emin olunmayan durumlarda pozitif yönde iddiada bulunan bir argümana inanmaktansa, inanmamak veya bilmiyorum demek genellikle daha güvenli bir pozisyondur. Öte yandan, bu kadar bariz şekilde hatalı olan komplo ve sahte tedavi yöntemlerine yönelik bu düzeyde kararsızlığın bulunması, bilim iletişiminin yetersizliğine işaret ediyor olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Her ne kadar eğitim düzeyi arttıkça, bu komplo teorilerine ve sahte tedavilere inanç oranlarında azalma olsa da, halihazırda akademik verilerle çürütülmüş olan "virüsün laboratuvar ortamında üretildiği" komplosuna inanç, eğitim düzeyinden bağımsızdı. Teyit.org çalışanları, yayınladıkları raporda şöyle diyorlar:

Eğitim düzeyindeki artışı, yanlış önermelere inanç seviyesindeki düşüş takip ediyordu. Altı önermenin beşinde bu korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğunu tespit ettik. (...) Öte yandan çalışma kapsamında belirttiğimiz önermelere duyulan inanç ile katılımcıların yaşları dolayısıyla mensubu oldukları kuşaklar arasında belirgin bir bağlantı yakalayamadığımızı da ek olarak belirtmek gerek.

Komplo Teorileri, Sinsi Bir Düşman!

Birçok insan, inançlarının komplo teorileri olduğunu fark etmemektedir. Hatta komplo teorilerini çürütme çabalarının kimi durumda gerçek bilgiden ziyade, komplo teorisyenlerinin iddialarının halk arasında daha sağlam bir yer etmesine sebep olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Raporda, buna işaret edebilecek ilginç bir bulgu daha yer alıyor: Katılımcıların yarısı, komplo teorilerine aslen salgının başlarında veya ilk birkaç haftasında maruz kaldıklarını düşünüyorlar.

Halbuki her gün salgınla ilgili yeni komplolar üretilmeye devam ediliyor. Hatta COVID-19 komplolarının ne kadar geniş kitleler tarafından tüketildiğinin fark edilmesi, giderek artan sayıda insanı bu yalanlar üzerinden prim yapmaya teşvik ettiği de iddia edilebilir. Eğer durum buysa, insanların daha ziyade "geçmişte" komplolara maruz kaldıklarını düşünmeleri, komplo teorilerinin insan bilişinde ne kadar tehlikeli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilere en çok rastlandığı düşünülen dönem
COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilere en çok rastlandığı düşünülen dönem
Teyit.org

Bunu destekleyen bir diğer bulgu, her 10 katılımcıdan 1 tanesinin, süreç boyunca hiçbir şüpheli veya yanlış bilgiyle karşılaşmadığı inancı. Ana akım medyada, televizyonlarda, radyolarda ve sosyal medyada komplo teorilerine bu kadar fazla yer verilirken, katılımcıların %9'unun bunların hiçbirine rastlamadıklarını düşünmeleri, komplo teorileri ile gerçekleri ayırt etmenin zorluğuna işaret ediyor olabilir.

Tüm Reklamları Kapat

Komplo teorilerinin süreç ilerledikçe azaldığını düşünmenin bir diğer nedenini, halkın COVID-19 haberlerine karşı ilgisini yitirmeye başlaması olabilir. Genel olarak salgınla ilgili haberleri takip etmekten uzak durmaya başlanmış olması, salgının başında daha fazla komplo teorisinin yer aldığı algısını pekiştiriyor olabilir.

Suçlu Kim?

Elbette bu tür sosyolojik sorunları tek bir kaynağa yüklemek doğru değil; ancak bilimin doğru düzgün yeşermediği ve halk arasına nüfuz etmediği toplumlarda, ana akım medya kaynaklarının yalanlara çok daha açık olacağını öngörmek çok zor değil.

Gerçekten de, katılımcıların büyük bir kısmı ana akım medyada yer alan haber programları (%49), tartışma programları (%30.2) ve sabah programlarının (%13.4) hatalı bilgilerin yayılmasındaki en büyük suçlular olduğunu düşünüyor. Dijital medyada ise ana akım medyanın haber kaynakları (%41.2), Facebook (%37.7) ve Whatsapp gibi kapalı mesajlaşma uygulamaları (%30), katılımcıların en çok yanlış bilgiye rastladıkları kaynaklar arasında yer alıyor.

COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilere rastlanıldığı düşünülen kaynaklar
COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilere rastlanıldığı düşünülen kaynaklar
Teyit.org

Her 2 Kişiden Biri, Kaynağa Güvenmediği Durumda Bile Haberi Teyit Etmiyor!

Virüslerin yayılımı ile sahte haberlerin yayılımı çok farklı dinamiklere sahip değil. Bu nedenle, tıpkı 1 hastanın kaç kişiye virüsü yaydığını bilmek, salgın kontrolünde önemli olduğu gibi, sahte haberlere kanan her 1 kişinin kaç kişiye bu yalanı yaydığını bilmek de sahtebilim salgınının kontrolünde önem arz ediyor.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Bir haberi paylaşmadan önce hangi durumlarda haberdeki bilgileri teyit edersiniz?
Bir haberi paylaşmadan önce hangi durumlarda haberdeki bilgileri teyit edersiniz?
Teyit.org

Araştırmaya göre, katılımcıların %54.7'si, haber kaynağına güvenmediği durumlarda, paylaşımın doğruluğunu teyit etmeye çalıştığını söylüyor. Bir diğer deyişle, katılımcıların %45.3'ü (yaklaşık olarak her 2 kişiden 1'i), haber kaynağına güvenmediği durumlarda bile bir haberin doğruluğunu teyit etmiyor. Bu durum, yanlış haberlerin ne kadar hızlı yayılma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmada şöyle deniyor:

Kaynağa güven duymama ve kaynağın yanlış haber paylaştığını düşünme hali, bir çeşit tavuk-yumurta ikilemine neden olsa da, arkaplanda yatan etmeni, Türkiye’de medya kuruluşlarına duyulan güvende ve genel olarak ülkedeki kutuplaşma ortamının kurumlara duyulan güveni nasıl şekillendirdiğinde aramak makul gözüküyor.

Sonuç

Elbette belirgin kısıtları olan, tek bir araştırma ile Türkiye'nin geneli hakkında nihai yargılara varmak yanlış olur. Ancak elde edilen bu veriler ışığında, Türkiye'nin bilimsel ve rasyonel düşünce ile doğru haber kaynaklarına erişme konusunda kat etmesi gereken çok yol olduğu açık.

Örneğin araştırmanın nesnel olmayan sonuçlarından birisine göre, insanların birçoğu bilgi almak için aile fertlerine güveniyorlardı ve bu fertler, potansiyel olarak hatalı olan bilgileri Whatsapp gibi kapalı iletişim ağlarından alıp paylaşıyorlardı. Bu ağların kapalı olması dolayısıyla, yanlış bilgilerin yayılımını denetlemek ve önüne geçmek imkansız oluyordu.

Ama umut yitirilmiş değil! Araştırmaya göre, katılımcıların %78'i bilim insanlarına ve sağlık uzmanlarına güvendiğini belirtti. Bu, olması gerekenden çok daha az olsa da, halen bilim gibi güvenilir bilgi kaynaklarına güvenin tamamen yitirilmediğini ve bunların doğru bilim iletişimiyle pekiştirilebileceğini gösteriyor. Örneğin, çalışmanın bir diğer sonucu, insanların ünlüler veya fenomenler yerine, müspet kaynakları tercih etmeye başladıklarını gösteriyor - ki bu, hayatımızı tehdit eden salgının bilimi pekiştirme rolü olmuş olabileceği yönündeki umutları arttırıyor.

Öte yandan gidecek yolumuz da çok. Çünkü bilime olan ilginin artmasına ek olarak, insanların kendi çevrelerinden bilgi almak adına kapalı ve tehlikeli Whatsapp gruplarına katılım oranları da arttı. Bu durum, bilim iletişimiyle ilgilenen kişilerin Whatsapp gibi ortamlarda daha aktif rol alması gerektiğine işaret edebilir.

Viral salgınları durduran aşıdır; sahtebilim salgınlarını durduran bilimdir. Çalışmaya, anlatmaya, öğretmeye devam.

Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
47
0
 • Paylaş
 • Alıntıla
 • Alıntıları Göster
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 31
 • Üzücü! 12
 • Bilim Budur! 6
 • Korkutucu! 6
 • Muhteşem! 4
 • İnanılmaz 4
 • Umut Verici! 4
 • Grrr... *@$# 4
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 3
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • Güldürdü 2
 • İğrenç! 2
Kaynaklar ve İleri Okuma
 • ^ M. C. Yılmaz, et al. Araştırma: Türkiye’de Bilgi Ekosistemi Pandemi Sürecinden Nasıl Etkilendi? | Teyit. (18 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 18 Ağustos 2020. Alındığı Yer: Teyit | Arşiv Bağlantısı
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 24/05/2024 09:44:40 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/9175

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Ses
Hindistan
Temel
Sıcak
Yangın
Vejetaryen
Kalori
Oyun Teorisi
Maskeler
Isı
Mavi
Eşeyli Üreme
Jüpiter
Klinik Mikrobiyoloji
Hayvan Davranışları
Uzay Aracı
Anatomi
Antibiyotik
Diyet
Koku
Kitap
Sıcaklık
Charles Darwin
Ay Görevleri
Toplumsal Cinsiyet
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
Evrim Ağacı'na Destek Ol

Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katın.

Evrim Ağacı'nı Takip Et!
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
Ç. M. Bakırcı. Türkiye'de Daha Eğitimli Olan Kesimde Bile Her 3 Kişiden 1'i COVID-19 Komplolarına İnanıyor!. (18 Ağustos 2020). Alındığı Tarih: 24 Mayıs 2024. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/9175
Bakırcı, Ç. M. (2020, August 18). Türkiye'de Daha Eğitimli Olan Kesimde Bile Her 3 Kişiden 1'i COVID-19 Komplolarına İnanıyor!. Evrim Ağacı. Retrieved May 24, 2024. from https://evrimagaci.org/s/9175
Ç. M. Bakırcı. “Türkiye'de Daha Eğitimli Olan Kesimde Bile Her 3 Kişiden 1'i COVID-19 Komplolarına İnanıyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 18 Aug. 2020, https://evrimagaci.org/s/9175.
Bakırcı, Çağrı Mert. “Türkiye'de Daha Eğitimli Olan Kesimde Bile Her 3 Kişiden 1'i COVID-19 Komplolarına İnanıyor!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, August 18, 2020. https://evrimagaci.org/s/9175.
ve seni takip ediyor

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close