Paylaşım Yap
Tüm Reklamları Kapat
Tüm Reklamları Kapat

Sürüngenler Çağını Başlatan Küresel Bir Isınmaydı!

Sürüngenler Çağını Başlatan Küresel Bir Isınmaydı!
6 dakika
3,095
Tarihi Geçmiş Haber

Bu haber 1 yıl öncesine aittir. Haber güncelliğini yitirmiş olabilir; ancak arşivsel değeri ve bilimsel gelişme/ilerleme anlamındaki önemi dolayısıyla yayında tutulmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça bu içerik de güncellenebilir.

Tüm Reklamları Kapat

Jeolojik geçmişin derinliklerine indiğimizde iklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen birçok kitlesel yok oluşla karşılaşmamız mümkündür. Bu kitlesel yok oluşlar üzerine araştırma yapmak, araştırmacılara çevresel krizlerin organizma evrimine olan etkisini inceleme olanağı tanımaktadır. Kitlesel yok oluşların başlıca örneği, Permiyen-Triyas iklim krizidir. Sırasıyla 265 ve 230 milyon yıl önceki Permiyen ve Orta Triyas dönemlerinde gerçekleşen bu iklim krizi, küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan bir dizi iklim kaymasıdır. Bu iklim kaymaları, Permiyen döneminin sonunda tarihin en büyük iki kitlesel yok oluşuna yol açmıştır. İlki 261 ve ikincisi 252 milyon yıl önce gerçekleşirken, ikincisi tüm hayvan türlerinin %86'sını dünya üzerinden sildi.

Permiyen dönemindeki yok oluşlar, sadece büyüklük açısından önemli değildi. Aynı zamanda, gezegen tarihinde sürüngenlerin karada yaşayan en baskın omurgalı hayvan grubu olduğu yeni bir çağın başlangıcına da damga vurdular. Permiyen dönemi boyunca, memelilerin ataları olan sinapsitler karadaki omurgalı faunalara baskın geliyordu. 252-200 milyon yıl önce gerçekleşen Triyas-Permiyen yok oluşlarından sonra sürüngenler, yüksek bir hızda evrimleşmeye başladılar. Bu durum sürüngen çeşitliliğine hızlı bir artış getirmekle kalmayıp bugünkü ekosistemlerin ve birçok nesli tükenmiş ekosistemin de oluşumunda kilit bir rol oynadı. Bazı sinapsit türlerinin yok oluşundan sonra sürüngenler, onların daha önce işgal ettiği habitatları ve besin kaynaklarını ele geçirdiler. Buna bağlı olarak paleontologlar, sürüngenlerdeki evrimleşme ve çeşitlenmedeki hızlanmanın rakip türlerin yok olmasının bir sonucu olduğu çıkarımına vardılar.

Tüm Reklamları Kapat

Ancak Sciences Advances dergisindeki yeni bir çalışma daha farklı bir durumu ortaya koydu. Harvard Üniversitesi Organizma ve Evrimsel Biyoloji bölümü ve Karşılaştırmalı Zooloji Müzesinden araştırmacılar, sürüngenlerin ani evrim ve yayılımlarının çok daha erken başladığını keşfettiler. Permiyen'in son dönemlerinden de önce başlayan sürecin, jeolojik kayıtlarda 60 milyon yılı kapsayan bir dizi iklimsel değişiklikle giderek artan küresel sıcaklıklara bağlı olduğu bulundu. Başyazar Tiago R. Simões keşiflerini şöyle açıklıyor:

Sürüngenlerin bu ani evrim dönemlerinin artan sıcaklıklarla yakından bağlantılı olduğunu keşfettik. Bazı gruplar daha hızlı, bazılarıysa daha yavaş değişti; ama neredeyse tüm sürüngenler, daha önceye kıyasla çok daha hızlı evrimleşti.

Bu değişimlerin etkileri üzerine yapılan daha önceki çalışmalar, daha çok deniz canlılarına odaklanıp veri erişimi sınırlı olduğundan kara omurgalılarının üzerinde pek durmuyordu.

Tüm Reklamları Kapat

Bu çalışmada Simões ve uzman yazar Prof. Stephanie E. Pierce, Prof. Michael Caldwell ve Dr. Christian Kammerer ile çalıştı. Tüm modern memelilerin, sürüngenlerin, kuşların ve nesli tükenmiş en yakın akrabalarının atası olan amniyotların evrimlerinin ilk evresini incelediler. Bu ilk evrede sürüngenlerin ve memelilerin ilk grupları birbirinden ayrılıp kendi evrimsel yollarında evrimleşiyordu. Simões şunları söylüyor:

Sürüngenler bu konuyu incelememiz için daha ideal ve eşsiz bir kara sistemi sunuyor bize. Çünkü sürüngenlerin nispeten daha iyi bir fosil kanıtı bulunmakta. Ayrıca, Permiyen-Triyas gibi doğal yaşamın en büyük yok oluşuna sebep olanlar da dâhil olmak üzere bazı iklimsel değişikliklerden de sağ çıkabildiler.

Memeli atalara kıyasla, sürüngenlere Permiyen döneminde oldukça az rastlanırdı. Ancak Triyas döneminde işler büyük ölçüde değişti. Sürüngenlerin tür sayıları ve biçimsel çeşitliliklerinde büyük bir artış oldu. Bu durum sonucunda; timsah, kertenkele ve kaplumbağalar gibi günümüzün önemli sürüngen gruplarının birçoğu ve şu an nesli tükenmiş olan bazı diğer gruplar ortaya çıktı.

Araştırmacılar geniş çaplı oluşturulmuş birinci el kaynak derlemesinin üzerine bir veri kümesi ortaya çıkardı. Toplanılan kaynaklarda kertenkele, sinapsit ve neredeyse 140 milyon yıl önce ve Permiyen-Triyas yok oluşundan sonra yaşamış yakın akrabalar olmak üzere 125 türden 1000 fosil numunesi bulunuyordu. Bu aşamadan sonra bu türlerin ilk ne zaman ortaya çıktığını ve ne kadar hızlı evrimleştiklerini analiz ettiler. Analizde SARS virüslerinin evrimini anlamak için de kullanılan Bayes evrim analizi gibi gelişmiş analitik teknikler kullandılar. Ardından araştırmacılar, yeni veri kümesiyle jeolojik kayıtlarda birkaç milyon yılı kapsayan küresel sıcaklık verilerini birleştirdi. Bununla hayvanların iklim kaymalarına karşı verdikleri adaptif tepkiye geniş bir bakış açısı sağlamayı hedeflediler. Pierce çalışmalarını şöyle açıklıyor:

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

Elde ettiğimiz sonuçlar, yeni çevresel koşullarına uyum sağlayan sürüngen gruplarının birçoğunda gözlemlenen son derece yüksek oranlardaki anatomik değişimlerle ani iklim kaymaları ve küresel ısınmanın ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu süreç en az 270 milyon yıl önce, Permiyen-Triyas yok oluşundan da çok önce başladı. Yani, Permiyen-Triyas yok oluşu sanıldığı üzere sürüngenlerin vücut yapılarındaki çeşitlenmeye yol açmadı. Aslında bu çeşitlenme yok oluştan milyonlarca yıl önce başlamıştı.

Simões araştırmalarında karşılaştıkları istisnai bir durumu da şöyle açıklıyor:

İlk kertenkeleleri ve tuataraları içerisinde barındıran Lepidosauiria grubunda aynı durumu gözlemleyemedik. Birçok sürüngen grubunun aksine, genel anatomilerine göre oldukça yavaş bir değişim evresinden geçtiler. Aslında vücut yapıları, diğer sürüngenler gibi bir anda tamamıyla değişmek yerine doğal seçilim ile kısıtlanmıştı.

Araştırmacılar bunun, yüksek sıcaklıklarla başa çıkabilmek için vücut büyüklüklerinde gerçekleşen ön adaptasyonlardan kaynaklı olduğunu düşünüyor. Simões durumu şöyle açıklıyor:

Organizmaların fizyolojisi, onların vücut büyüklüklerine bağlıdır. Küçük cüsseli sürüngenler çevreleriyle daha iyi ısı alışverişinde bulunabilir. İlk kertenkeleler ve tuataralar bugünkü akrabalarından çok da farklı değillerdi ve diğer sürüngen gruplarına kıyasla daha küçüktüler. Bu yüzden sıcaklıktaki büyük değişimlere daha iyi adapte olabildiler. Timsah, kaplumbağa ve dinozorların çok daha büyük olan ataları ise o kadar kolay ısı kaybedemiyordu. Dolayısıyla yeni çevresel koşullarına adapte olabilmek için hızlıca vücutlarını değiştirmeleri gerekti.

Simões, Pierce ve diğer katılımcılar ayrıca, zaman diliminde coğrafi bölgelere göre vücut büyüklüklerinin nasıl değiştiğini detaylarıyla ortaya koydular. Öldürücü sıcakların olduğu dönemlerde tropik bölgelerde hayatta kalabilmeleri amacıyla sürüngenler için azami bir vücut büyüklüğü olduğunu keşfettiler. Buna bağlı olarak vücut büyüklüğünde iklimsel basıncın oldukça yüksek olduğu kanısına vardılar.[1] Pierce bu durumu şöyle açıklıyor:

Büyük sürüngenlerin iklim kaymalarıyla başa çıkmak için temelde iki seçeneği vardı. Ya ılıman bölgelere göç edecekler ya da aşırı ısınma endişelerinin olmayacağı sular âlemini işgal edeceklerdi; çünkü su, havaya kıyasla ısıyı emip mevcut sıcaklığını daha iyi koruyabilir.

Simões son olarak şunları söyledi:

Jeolojik geçmişteki yükselen sıcaklıklarla farklı sürüngen gruplarının verdiği ani biyolojik tepkiler arasında güçlü bir ilişki olduğunu artık biliyoruz. Bu ilişki bize, son Permiyen-Triyas dönemindeki sürüngen vücut yapılarının kökeni ve artışını açıklamada iklim değişikliğinin kilit bir unsur olduğunu gösteriyor.
Bu Makaleyi Alıntıla
Okundu Olarak İşaretle
52
Paylaş
Sonra Oku
Notlarım
Yazdır / PDF Olarak Kaydet
Bize Ulaş
Yukarı Zıpla

Feragatname: Evrim Ağacı, doğrudan üniversiteler, akademik dergiler veya resmi bilim kurumları tarafından yayınlanan bu basın açıklamalarını temel editöryal düzenlemeden geçirmektedir; ancak açıklamaların isabetliliğinden sorumlu değildir. Basın açıklaması konusundaki sorularınızı aşağıdaki medya irtibat kişisine yöneltebilirsiniz.

İçeriklerimizin bilimsel gerçekleri doğru bir şekilde yansıtması için en üst düzey çabayı gösteriyoruz. Gözünüze doğru gelmeyen bir şey varsa, mümkünse güvenilir kaynaklarınızla birlikte bize ulaşın!

Bu içeriğimizle ilgili bir sorunuz mu var? Buraya tıklayarak sorabilirsiniz.

Soru & Cevap Platformuna Git
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 12
 • İnanılmaz 6
 • Muhteşem! 3
 • Bilim Budur! 2
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 2
 • Merak Uyandırıcı! 1
 • Güldürdü 0
 • Umut Verici! 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Kaynaklar ve İleri Okuma
Tüm Reklamları Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 28/09/2023 19:40:25 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/12293

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Tüm Reklamları Kapat
Keşfet
Akış
İçerikler
Gündem
Sivrisinek
Canlılık Ve Cansızlık Arasındaki Farklar
Çiçek
Renkler
Aşırı
Obezite
İnsan Evrimi
Venüs
Fosil
Müfredat
Kuantum Mekaniği
Dişler
Vejetaryen
Algoritma
Hastalık Kataloğu
Çocuklar İçin Bilim
Sayı
Zeka
Sars-Cov-2
Arkeoloji
Yıldızlar
Balık Çeşitliliği
İlişki
Çalışma
Aslan
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Video Konu Önerisi
Başlık
Gündem
Bugün Türkiye'de bilime ve bilim okuryazarlığına neler katacaksın?
Bağlantı
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, aklınızdan geçen düşünceleri Evrim Ağacı ailesiyle paylaşabilmeniz içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Bilim kimliğinizi önceleyin.
Evrim Ağacı bir bilim platformudur. Dolayısıyla aklınızdan geçen her şeyden ziyade, bilim veya yaşamla ilgili olabilecek düşüncelerinizle ilgileniyoruz.
2
Propaganda ve baskı amaçlı kullanmayın.
Herkesin aklından her şey geçebilir; fakat bu platformun amacı, insanların belli ideolojiler için propaganda yapmaları veya başkaları üzerinde baskı kurma amacıyla geliştirilmemiştir. Paylaştığınız fikirlerin değer kattığından emin olun.
3
Gerilim yaratmayın.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
4
Değer katın; hassas konulardan ve öznel yoruma açık alanlardan uzak durun.
Bu komünitenin amacı okurlara hayatla ilgili keyifli farkındalıklar yaşatabilmektir. Din, politika, spor, aktüel konular gibi anlık tepkilere neden olabilecek konulardaki tespitlerden kaçının. Ayrıca aklınızdan geçenlerin Türkiye’deki bilim komünitesine değer katması beklenmektedir.
5
Cevap hakkı doğurmayın.
Bu platformda cevap veya yorum sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla aklınızdan geçenlerin, tespit edilebilir kişilere cevap hakkı doğurmadığından emin olun.
Gönder
Ekle
Soru Sor
Sosyal
Yeniler
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Youtube
Plastik Problemimizi Bakterilerle Çözebilir miyiz?
Plastik Problemimizi Bakterilerle Çözebilir miyiz?
Gözyaşı Ne İşe Yarar?
Gözyaşı Ne İşe Yarar?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zırvasız Bilim: Deprem Tahmini? Uzaylılardan Sinyal? Aspartam ve Kanser?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Zaman Oku: Zamanın İleri Aktığını Nereden Biliyoruz?
Hastalıklar Konusunda Google Sizi Nasıl Aldatıyor?
Hastalıklar Konusunda Google Sizi Nasıl Aldatıyor?
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000
Bu Makaleyi Alıntıla
Evrim Ağacı Formatı
APA7
MLA9
Chicago
S. Küçükkıvanç, et al. Sürüngenler Çağını Başlatan Küresel Bir Isınmaydı!. (10 Eylül 2022). Alındığı Tarih: 28 Eylül 2023. Alındığı Yer: https://evrimagaci.org/s/12293
Küçükkıvanç, S., Bakırcı, Ç. M. (2022, September 10). Sürüngenler Çağını Başlatan Küresel Bir Isınmaydı!. Evrim Ağacı. Retrieved September 28, 2023. from https://evrimagaci.org/s/12293
S. Küçükkıvanç, et al. “Sürüngenler Çağını Başlatan Küresel Bir Isınmaydı!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, 10 Sep. 2022, https://evrimagaci.org/s/12293.
Küçükkıvanç, Sena. Bakırcı, Çağrı Mert. “Sürüngenler Çağını Başlatan Küresel Bir Isınmaydı!.” Edited by Çağrı Mert Bakırcı. Evrim Ağacı, September 10, 2022. https://evrimagaci.org/s/12293.
Geri Bildirim Gönder
ve seni takip ediyor
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close