Bu Reklamı Kapat
Bu Reklamı Kapat

Sirkadyan Döngü ve Üçüncü Göz: O Kadar Da Mistik Değil!

Sirkadyan Döngü ve Üçüncü Göz: O Kadar Da Mistik Değil! Pixabay
15 dakika
19,586
 • Kronobiyoloji
Evrim Ağacı Akademi: Canlıların Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Canlıların Evrimi yazı dizisinin 26. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Oksijenli Solunum Nasıl Evrimleşti? İlkel Hücreler Nasıl Oldu da Oksijeni Kullanabilecek Biçimde Evrimleştiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al

Sirkadyan Döngü/Ritm (Circadian Rhytm), bir canlının yaklaşık olarak 24 saat içerisinde geçirdiği ve temel olarak ışık ve karanlıktan etkilenen; biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal süreçlerinin tümüne verilen genel isimdir. Bitkilerde, hayvanlarda, mantarlarda ve hatta bakterilerde bile bulunmaktadır ve bilim insanları tarafından günümüze kadar oldukça ayrıntılı incelenmiştir. Bu konuyla ilgili genel açıklamalar için aşağıdaki yazımız okunabilir:

https://www.facebook.com/note.php?note_id=167673513290732

Bu Reklamı Kapat

Ancak yukarıdaki yazı okunduktan sonra, bilinmesi gereken bir nokta, Sirkadyan Döngü'nün bir biyolojik saat olmadığıdır. Biyolojik saatler, Sirkadyan Döngü'nün bir parçasıdır ve döngünün devamlılığını sağlarlar. Sirkadyan Döngüleri de, Biyolojik Saatleri de inceleyen bilim dalına kronobiyoloji denir. 

Sirkadyan Döngü, insanların çok uzun zamandır dikkatini çekmektedir. Milattan Önce 4. Yüzyıl'da Androsthenes demirhindi bitkisinin gündüz ve gece aktivitlerini birbiriyle kıyaslarak sirkadyan döngüyü ilk defa keşfeden kişi olmuştur. Kendisi bir gemi kaptanıdır. Daha sonra Fransız bilim insanı Jean-Jacques d'Ortous de Mairan, 1729 yılında sirkadyan dalgalanmaları inceleyerek bu bilgiyi bir adım öteye götürmüştür. Mimosa pudica bitkisinin yapraklarının 24 saat içerisindeki hareketlerini ve dalgalanmalarını ayrıntılı bir şekilde çalışmıştır. Daha sonra pek çok bilim insanı konu hakkında inceleme yapmış; ancak 1950 yılında Franz Halberg tarafından "sirkadyan" (Latincede "gün boyunca" demektir) terimi ilk defa ortaya atılmıştır. 

Bu Reklamı Kapat

Bir döngünün sirkadyan döngü olarak sayılması için 4 temel kriter bulunur:

1) Ritm, 24 saat (1 gün) içerisinde bir defa tekrar etmelidir. Bunun sebebi, Dünya'nın hareketinden kaynaklanan 24 saatlik günün, biyolojik saat ile çakışıyor olması ve her gün, aynı noktada, saat ile biyolojik saat aynı durumu gösteriyor olmasıdır. Yani her sabah kalktığınızda, yaklaşık olarak aynı saatte karnınızın aç olması gerekir.

2) Ritm, dış etmenler olmadan da sürüyor olmalıdır. Gün içerisinde kimi zaman fiziksel dış etmenlere bağlı olarak bazı basit tepkiler veririz. Bu tepkiler, sirkadyan döngüye dahil değildir. Bu sebeple hiçbir dış etki bulunmaması gerekmektedir, bulunuyorsa da etkiye verilen tepkiler tespit edilmeli ve araştırmadan çıkarılmalıdır.

Evrim Ağacı'ndan Mesaj

3) Ritm, yerel saate uygun olarak değiştirilebilir olmalıdır. Ritm, ışık ve ısı gibi değişimlerden etkilenerek yerel saati algılayabilmeli ve buna adapte olabilmelidir. Örneğin Türkiye'den Amerika'ya gittiğinizde gündüzleriniz tamamen gecelerinizle yer değiştirir; ancak biyolojik saatiniz (sirkadyan döngünüz) buna adapte olacaktır.

4) Belirli bir sıcaklık aralığında sirkadyan döngü sabit şekilde sürüyor olmalıdır. 

Bu kriterler, bizim konumuz açısından çok önemli olmasa da, bir sirkadyan döngüyü tanımlamak için önem arz etmektedirler. Bu arada bir noktayı belirtelim: 3. maddede yer alan "adapte olmak"tan kasıt elbette evrimsel bir adaptasyon süreci değil, geçici bir modifikasyon ile ortama ayak uydurmaktır. Yani oradaki "adapte olmak" ile Evrimsel Biyoloji'deki "adaptasyon" aynı kavramlar değildir.

Bu tip geçici adaptasyon, beyinde bulunan ve "ana saat" ("master clock") olarak isimlendirilen bir bölgeyle sağlanır. Bu bölge, yukarıda verdiğimiz yazımızdaki biyolojik saatlerin tümünü kontrol eden ana bölgedir; bu saatlerin kontrolüyle Sirkadyan Döngünün sürekliliği sağlanır. Ana Saat, beynin Suprachiasmatic Nucleus (SCN) denen bölgesindeki sinirler tarafından kontrol edilir. Buna tekrar geleceğiz. 

Daha fazla bu konuda ilerlemeden önce, bu döngünün canlılardaki uzun süren evrimine bir göz atmamız gerekiyor. Sirkadyan Döngü'nün varlığı, sayesinde kolayca açıklanabilir ve döngü gerçekten büyüleyici bir evrimsel geçmişe sahiptir. Sirkadyan Döngü'nün, evrimsel süreçteki ilk canlılardan beri var olduğu düşünülmektedir. Tabii bu canlılarda bulunan döngü, günümüzdekinden oldukça ilkel ve basittir: temel görevi, gündüz ile gecenin ayırt edilmesi sayesinde hücrelerin sadece gece bölünmesini sağlayarak güneş ışınlarının yüksek morötesi ışınlarından DNA'yı korumaktır. Bu, ilkin hücre yapıları için çok önemlidir, çünkü DNA'larında, günümüzdeki kadar güçlü koruma, düzeltme ve hata ayıklama mekanizmaları henüz evrimleşmemiştir. Bu yüzden Güneş'ten gelen ışınlar, DNA için ölümcül olabilmektedir. Günümüzde,Neurospora cinsi mantarlar, halen bu ilkin sistemi kullanırlar ve genellikle gece çoğalırlar.

Bu Reklamı Kapat

Bilindiği üzere en azından son 4.5 milyar yıldır Dünya sürekli olarak kendi ve Güneş'in etrafında dönmektedir. Bu yüzden, oldukça sabit bir şekilde gece gündüzü takip etmekte, mevsimler Dünya'nın belirli bölgelerinde, hemen hemen aynı zamanlarda yaşanmakta ve bir döngü halinde devam etmektedir. İşte canlılar, bu tip bir gezegende evrimleştikleri için, bu "sabit değişimleri" takip edebilmek adına bu biyolojik ritmi, Sirkadyan Döngü'yü geliştirmişlerdir; daha doğrusu buna sahip olanlar ve koruyabilenler, günlük ve mevsimlik değişimleri takip edemeyenlere göre avantajlı konuma gelerek seçilmişlerdir. Günümüzde de Sirkadyan Döngü hemen hemen bütün canlılarda bulunmakta ve gece farklı, gündüz farklı ve hatta farklı mevsimlerde farklı hormonlar, enzimler salgılanmakta, vücutlar farklı işlevler görmektedir. Böylece canlıların sürekli, her işi yapmalarındansa belli dönemlerde, en uygun olduğu zamanlarda, belli işlerin yapılması sağlanmakta, enerjiden tasarruf edilebilmektedir.

Bilinen en ilkin Sirkadyan Döngü'ye canlılığın ilk başladığı dönemlerden beri Dünya'da var olan siyanobakterilerde rastlanmaktadır. Örneğin Synechococcus elongatus türü bakteriler, 22 saatlik bir döngüye sahiptirler ve laboratuvarda yapılan araştırmalar, beyinde bulunan sadece 3 protein ile bu döngünün sürdürülebildiğini göstermiştir. Ayrıca elbette döngünün sürdürülebilmesi için enerji, yani ATP gereklidir. Bu araştırmalardan önce, Sirkadyan Döngü'nün genetik temelli olduğu ve DNA tarafından kontrol edildiği düşünülmekteydi, böylece bu bilgi yanlışlanmış oldu.

Sirkadyan Döngü'nün, siyanobakterilerde olduğu gibi, tek bir hücre içinde bile sağlanıp sürdürülebildiği bilinmektedir. Aynı zamanda, çok hücrelilerde, farklı hücreler Sirkadyan Döngü'nün sağlanmasına katılarak, birbirleriyle iletişim kurabilirler ve döngüyü sürekli kılabilirler. Bu, sinir sistemi ile yürütülür; hormonal (endokrinal) sistem ile kontrol edilir. Örneğin memelilerde, gözlerden alınan ışık bilgisi (şiddet, yön, miktar, vs.) ile beyindeki SCN bölgesi uyarılır ve beyin, gündüz mü gece mi olduğunu anlayarak, duruma göre gerekli hormonların salgılanmasını sağlar. Bu sayede uyku/uyanma saatleri, vücut sıcaklığı, susuzluk, açlık ve benzeri durumlar koordine edilebilir ve sürekli aynı ya da yakın saatlerde gerçekleştirilebilir. Bunlara tekrar döneceğiz.

İlkin hücrelerin bir grubu günümüz protistalarına gidecek kolu, bir grubu günümüz bitkilerine gidecek kolu, bir diğer grubu günümüz hayvanlarına gidecek kolu oluşturmaktadır (elbette başka kollar da yer alır). Protistalarda, göz noktası denilen bir bölge bulunur. Bu bölgede yoğunlaşan ışığa duyarlı bazı kimyasallar, hücrenin gerektiği zaman ışığa yönelmesini sağlarlar. Buna, aşağıdaki yazımızda ayrıntısıyla değinmiştik:

Bu Reklamı Kapat

https://www.facebook.com/note.php?note_id=180480228676727

Ayrıca bitkilerde de ışığa duyarlı hücreler veya organeller bulunmaktadır; en basitinden klorofil, bu hücrelerden biridir. Daha sonra, bitkilere doğru süren evrimde bu nokta özelleşerek, ışığa duyarlı hücrelerin var olmasını sağlamıştır. Bu sayede bitkilerin pek çoğu yapraklarını Güneş'e döndürebilir ve maksimum güneş ışığından faydalanabilir.

Hayvanlara giden kolda ise, yine yukarıdaki yazımızda açıkladığımız gibi, özellikle çok hücrelilerde, öncelikle ışığa duyarlı hücreler bir araya gelerek, bir nevi "koloni" kurmuşlar ve bugün göz dediğimiz organın temellerini atmışlardır. Sonrasında, bu hücrelerde, diğer pek çok hücrede olduğu gibi bulunan ve esasen hareket etme görevini üstlenen siller zamanla farklılaşarak ışığın algılanmasına destek olacak hale gelmeye başlamışlardır. Bu da temel olarak biyokimyasal etkileşimle sağlanır ve hücreye dahil olan bazı kimyasallarla ve elbette Doğal Seçilim ile sağlandığı düşünülmektedir. Bu sayede bu silli ve ışığa duyarlı hücreler evrimleşmişlerdir ve günümüzde, Hayvanlar Alemi'nde göz dediğimiz organ içerisinde çok daha farklı bir görevi üstlenir hale gelmişlerdir: cisimlerin şeklini ve yönünü algılamak. Lise eğitiminden hatırlayacağınız üzere, bu görevleri üstlenen koni ve çomak hücreleri dediğimiz yapılar, bünyelerindeki sil yapıları ışığı algılamaya yönelik evrimleşmiş hücrelerden ibarettir. Konumuzdan sapmamak adına burada daha fazla uzatmıyoruz, zaten yukarıda açıklamıştık.

Bildiğiniz gibi pek çok hayvanda simetrik iki göz veya göz bütünü vardır. Örneğin omurgasızlardan olan bir sinekte, bileşik göz dediğimiz yapı dahilinde binlerce göz bulunur; ancak bu gözlerin oluşturduğu yumaklar kafanın iki yanında, iki tane olacak şekilde yer alır. Denizyıldızı gibi omurgasızlarda, ayakların ucuna dağılmış binlerceışığa duyarlı hücre bulunur. Bunlar, Sirkadyan Döngü'nün sağlanmasına doğrudan katkı sağlamaktadır.

Bu Reklamı Kapat

Agora Bilim Pazarı
Evrim Ağacı Bilim Kitapları Seti (2 Kitap)

Evrime ve modern bilime kapsamlı bir giriş yapıp, evrimsel biyoloji ve bilimsel şüphecilik alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın! Bu set ile edineceğiniz ürünler:

 1. Evrim Kuramı ve MekanizmalarıÇağrı Mert Bakırcı
 2. Evrenin Karanlığında Evrimin IşığıKolektif

Bu kampanya, Ginko Bilim tarafından Evrim Ağacı okurlarına sunulan fırsatlardan birisidir.

Not: Görselde kitaplar ciltli gibi gözükse de, aslında ciltsiz olarak üretilmektedir. Kitapların belli bir okuma sırası bulunmamaktadır; hepsi de birbirinden bağımsız olarak kaleme alınmıştır.

Devamını Göster
₺99.99
Evrim Ağacı Bilim Kitapları Seti (2 Kitap)

Öte yandan omurgalıların evriminde çok ilginç bir olay gerçekleşmiştir. Omurgalıların tamamında iki adet göz bulunur ve bazı istisnalar hariç bu gözler kafanın iki yanında veya insanda olduğu gibi yan yana yer alır; yani omurgasızlar gibi çok gözlü değillerdir. Ancak ilginç olan, ilkin omurgalılarda sadece iki gözü bulunmamıştır. Belki de insana beklenmedik gelen bir şekilde, kafalarının üst kısmında, üçüncü bir göz yapısı bulunmaktadır. Buna, Üçüncü Göz (Third Eye ya da Parietal Eye) denir.

Üçüncü Göz, elbette mistik insanların uydurması olan "çakra" ya da benzeri bilim dışı kavramların ürünü olan üçüncü göz ile aynı değildir; zira bu göz, gerçekten bir gözdür; ilkin bir lens yapısına ve retinaya sahiptir. Günümüzdeki omurgalılarda bu gözün eskiden bulunduğu yerdeki boşluğun kalıntılarına hala rastlıyoruz. Ve ayrıca, günümüzdeki her hayvan, buna insan da dahil, Üçüncü Göz'e sahiptir. Ancak tabii ki artık bir göz şeklinde değildir, evrim geçirmiş ve özelleşmiştir. 

Üçüncü Göz, omurgalıların ilkin atalarında Sirkadyan Döngü'yü ayarlamaktadır. Ancak evrimsel süreçte, beynin gelişmesiyle birlikte beynin içerisine gömülmüş ve farklılaşarak bir bez haline gelmiştir. Günümüzde, az sonra değineceğimiz bu beze halen "Üçüncü Göz" denmektedir; ancak artık ışığa hiçbir duyarlılığı kalmamıştır; sadece asıl gözlerimizden gelen bilgilere uygun olarak salgı yapmaktadır. Ancak aşağıdaki fotoğraflardan görebileceğiniz üzere, halen sürüngenlerde ve amfibilerde gelişimin bazı dönemlerinde, atalarından ışığa duyarlı olduğu dönemlerden kalma bu göze ait boşluk veya ilkin yapılar üretilir. Hatta bazılarında, yukarıda belirttiğimiz gibi retina ve tam olarak çalışmayan bir lens üretilir. Kimi türde sonradan yok edilir, kiminde ise sürekli olarak kalır. Dolayısıyla artık görme işine yaramayan bu organ, "körelmekte olan organlar" kategorisine alınabilir. Aslında tam bir yok olmaya gidiş yoktur; sadece organ işlevini yitirmeden, farklı bir yapıya dönüşmekte ve beynin bir parçası haline gelmektedir. Fotoğraflara bakacak olursak:

Yukarıdaki fotoğrafta görülen ergen bir boğakurbağasıdır. İki gözü arasındaki gri, oval noktacık, Üçüncü Göz'ün kalıntısıdır. 

Yukarıdaki fotoğrafta ise bir Amerikan Kertenkelesi'dir (Anolis carolinensis). Gri, ufak noktacık, yine Üçüncü Göz'dür ve çok net görülebilir.

 Kafatasının arkasına doğru yerleşmiş olan Üçüncü Göz net olarak görülebilir. Üstelik bu türde bu göz görev yapmaktadır ve Güneş'in konumu ve şiddeti ile ilgili olarak beyne sinyaller gönderebilmektedir.

Yukarıdaki fotoğrafta da Batı Çit Kertenkelesi (Sceloporus occidentalis) görülmektedir. Kafatasının arkasına doğru yerleşmiş olan Üçüncü Göz net olarak görülebilir. Üstelik bu türde bu göz görev yapmaktadır ve Güneş'in konumu ve şiddeti ile ilgili olarak beyne sinyaller gönderebilmektedir.

 epifiz bezi gibi, diğeri parietal organ gibi çalışır. Kafatasının arka bölgesine yerleşmişlerdir. Zaten bekleneceği gibi, taşemenler yaşayan en ilkin omurgalılardır ve dolayısıyla atalarından aldıkları bu özelliği günümüze kadar başarıyla taşıyabilmişlerdir. "

Günümüzde Üçüncü Göz'e sahip bir diğer canlı, yukarıda gördüğünüz ve Türkçede "taşemen" ya da "bofa balığı" olarak geçen ve bilimsel adı Petromyzon marinus olan türdür. Bu canlılarda iki tane "Üçüncü Göz" bulunur ve bunlardan biri epifiz bezi gibi, diğeri parietal organ gibi çalışır. Kafatasının arka bölgesine yerleşmişlerdir. Zaten bekleneceği gibi, taşemenler yaşayan en ilkin omurgalılardır ve dolayısıyla atalarından aldıkları bu özelliği günümüze kadar başarıyla taşıyabilmişlerdir.  Günümüzde, dediğimiz gibi bu organ pek çok canlıda beynin içinde bulunur ve artık bir göz yapısında değil, endokrinal (hormonal) sisteme ait bir bez görevi görmektedir. Genellikle epitalamus (duygularımızı ve günlük faaliyetlerimizi düzenleyen limbik sistemi beynin diğer parçalarına bağlayan bölge) içerisinde bir parça olarak görev alır ve iki ana kısımdan oluşur: epifiz (pineal organ, pineal bez) ve parietal organ. Genellikle canlılarda sadece epifiz bulunmaktadır ve eğer genel olarak endokrin sistemle çalışmaktaysa "epifiz bezi" adını almaktadır. Ancak yukarıda gördüğünüz gibi, kimi canlıda "parietal organ" denen ikincil bir yapı bulunur ve bu, epifizin üzerinde, kafatasının çatısını oluşturan "diencephalon" bölgesi içerisinde oluşur. Eğer bu yapı canlıda tamamen körelmediyse, ışığa duyarlı (fotoreseptif) olabilir ve işte bu durumda adı Üçüncü Göz olur.

Epifiz bezi (epiphysis cerebri), belirttiğimiz gibi omurgalıların beyninde bulunur ve serotonin türevi bir hormon olan melatonin hormonu salgılayan bölgedir. Melatonin, gece/gündüz dengesini ayarlar ve mevsimsel değişimlere vücudun adapte olmasını sağlar. Parietal organ ise yukarıdaki fotoğraflarda gördüğünüz ufak göz benzeri yapıdır ve kimi canlıda ışığa karşı duyarlıdır. Parietal organ her zaman gerçek görüşü sağlayan gözlerden çok daha küçüktür. 

Bu Reklamı Kapat

Yukarıdaki fotoğraflardan net olarak görüldüğü gibi, Üçüncü Göz'ün bulunduğu yer (soket), halen omurgalılarda bir damga gibi taşınmaktadır. Sürüngenlerde, balıklarda ve amfibilerde kafatasının iki yarısının birleştiği bölgenin tam ortasında, foramende bir oyuk halinde bulunur. Memelilerde ve kuşlarda ise kimi zaman bu oyuk görülmekle birlikte, genelde hiç oluşmaz. Ancak bir memeli türü olan insanda, atalarından kalan bu yapı hala bulunmaktadır ve bebeklerde görülür. Halk arasında bıngıldak denen ve doğumdan sonra 2-3 ay boyunca sertleşmeyen yumuşak bölge, Üçüncü Göz'ün, daha doğrusu parietal organın kalıntısıdır.

İşte bu yapı ve onun evrimi sayesinde günümüzde neredeyse milyarlarca yıl önce yaşamış atalarımızın yaptığı işi, Güneş'in konumuna göre biyolojik saatimizi ayarlama işini yapabiliyoruz. Yukarıda verdiğimiz bilgileri edindikten sonra, şimdi tekrar Sirkadyan Döngü'ye dönelim ve günümüz memelilerinin nasıl döngüyü sağladıklarına bakalım:

Memeliler'de bu döngüyü kontrol eden hücreler, daha önce de belirttiğimiz gibi, Suprachiasmatic Nucleus (SCN) denen ve hipotalamus içerisindeki bir bölgede bulunur. Bu bölgenin hasar gördüğü canlılar, gece/gündüz kavramlarını tamamen yitirirler. Günümüzde gece/gündüze dair bilgi, normal gözlerimizle edinilen ışık bilgisiyle alınmaktadır. Beyin, gözden gelen ışığı yorumlayarak gece/gündüz dengesini kurar. SCN'de bulunan bu hücrelerde melanopsin denen bir kimyasal bulunur ve bu kimyasalın ışığa farklı şekillerde duyarlı, farklı formları sayesinde gece/gündüz ayrımı yapılabilir. Hatta bu bölgeden alınan hücreler kendi başlarına yetiştirilirlerse, doğrudan ışık bilgisi dahilinde gece/gündüz ayrımını yapma işlevlerini sürdürebilmektedirler. 

İnsanlarda da Sirkadyan Föngü, diğer hayvanlarla aynı şekilde kontrol edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre insanlar Sirkadyan Ritmleri'ne göre iki gruba ayrılmaktadırlar: 23.5 saatlik döngüye sahip olanlar ve 24.65 saatlik döngüye sahip olanlar. Neden böyle bir ayrım olduğu tam olarak bilinmemektedir. Konuyla ilgili çok mantıklı bir açıklama bulunmaktadır; ancak henüz kesinleştirilmemiştir: Dünya, 4.5 milyar yıldır kendi etrafında dönmektedir ve dönüş hızı zaman geçtikçe yavaşlamaktadır. Bu sebeple günler de uzamaktadır. Dolayısıyla canlılar ve biyolojik saatleri bu değişime yavaş da olsa adapte olmaktadırlar. Bu sebeple iki farklı varyasyon ve iki farklı Sirkadyan Döngü grubu bulunduğu düşünülmektedir. Muhtemelen canlılardaki bu varyasyon üzerindeki seçilim süreci halen devam etmektedir.

Bu Reklamı Kapat

Kısaca Sirkadyan Döngü, insanın evrimsel kökenlerini ve bir hayvan olduğunu açıklamak için çok bilgilendirici bir biyolojik sistemdir. Günümüzde, ne yazık ki insanların yaşam biçimlerinden dolayı bu konuda da doğaya meydan okumaktayız. Pilotlar, sürekli olarak Sirkadyan Döngüleri'ne ters olacak şekilde biyolojik saatlerini değişmeye zorlamaktadırlar. Gençler, çok geç saatlerde yatıp, çok geç saatlerde uyanmaktadırlar. İnsan, diurnal (gündüz yaşayan) bir hayvan türüdür. Dolayısıyla gece uyuması gerekir. Ancak bunu yapmadığımız sürece hormonal dengelerimiz bozulmaya başlar. Bunun sonucunda kısa dönem ve uzun dönemde farklı sorunlar meydana gelir. 

Bu sorunların sebeplerinin en başında, epifiz bezi tarafında salgılanan hormonlar ve bu hormonların tetiklediği diğer hormonlar gelir. Örneğin vücudumuz uyku sırasında, yaklaşan yeni sabaha kendisini bu hormonların etkisiyle salgılanan kortizol ile hazırlar. Ancak kortizol, normalde milyonlarca yıldır alıştığımız düzene göre, sabaha karşı saat 4-5 civarında salgılanır. Ancak birey, eğer bu saatte uyanıksa, hormon hiçbir işe yaramayacak ve bir dahaki sabaha kadar salgılanmayacaktır. Bu durumda da kişide gün içerisinde stres ve gerginlik oluşabilecektir.

Benzer şekilde Büyüme Hormonu (GH) da, temel olarak gece salgılanan bir hormondur. Henüz yetişkin olmamış bireylerde (bebekler, çocuklar ve ergenler) gece vaktinde uyumak bu yüzden çok önemlidir. Gece uyumayan bireyin beyni büyüme hormonunu yeterince salgılayamacak ve çocuk, ebeveynlerinin onu uyutmak için uydurduklarını sanmasının aksine, gerçekten olması gerekenden az büyüyecektir.

Üstelik bunlar, kısa dönemde etkisi olan göreceli olarak önemsiz durumlardır. Uyku düzeninin bozulmasından ötürü ciddi hastalıklarla da baş edilmek zorunda kalınabilir. Bu hastalıkların başında Dönemsel Etklieyici Bozukluk (SAD), Gecikmiş Uyku Fazı Sendromu (DSPS) ve daha pek çok değişik hastalık gelmektedir. Bu sebeple uykuların doğru zamanda alınması ve doğru zamanda uyanık olunması çok önemlidir. Örneğin jet lag bu konuda en yaygın olarak bilinen durumdur. Yerel saatin değişmesinden ötürü vücut yeni gece/gündüz dengesine alışmaya çalışır ve bu yaklaşık 1 hafta alır. Bu sürede halsizlik, dikkatsizlik ve uykusuzluk gibi belirtiler görülür. Bunların sıklaşması, yukarıda bahsettiğimiz daha ciddi sorunları doğurabilir.

Bu Reklamı Kapat

Dolayısıyla zekaya sahip olmak güzel bir özellik. Ancak zekamıza güvenerek, doğaya meydan okumak hiç ama hiç akıllıca bir hareket değil. Böyle diyoruz ama, şu anda bu notu yazdığımızda Türkiye saati sabah 05.14'ü gösteriyor. Demek ki bilim insanlarının dediğini yapmak, yaptığını yapmamak gerekiyormuş.

Teşekkür: Asil Işık

Okundu Olarak İşaretle
Bu İçerik Size Ne Hissettirdi?
 • Tebrikler! 7
 • Merak Uyandırıcı! 3
 • İnanılmaz 1
 • Umut Verici! 1
 • Muhteşem! 0
 • Bilim Budur! 0
 • Mmm... Çok sapyoseksüel! 0
 • Güldürdü 0
 • Üzücü! 0
 • Grrr... *@$# 0
 • İğrenç! 0
 • Korkutucu! 0
Evrim Ağacı Akademi: Canlıların Evrimi Yazı Dizisi

Bu yazı, Canlıların Evrimi yazı dizisinin 26. yazısıdır. Bu yazı dizisini okumaya, serinin 1. yazısı olan "Oksijenli Solunum Nasıl Evrimleşti? İlkel Hücreler Nasıl Oldu da Oksijeni Kullanabilecek Biçimde Evrimleştiler?" başlıklı makalemizden başlamanızı öneririz.

Yazı dizisi içindeki ilerleyişinizi kaydetmek için veya kayıt olun.

EA Akademi Hakkında Bilgi Al
Bu Reklamı Kapat

Evrim Ağacı'na her ay sadece 1 kahve ısmarlayarak destek olmak ister misiniz?

Şu iki siteden birini kullanarak şimdi destek olabilirsiniz:

kreosus.com/evrimagaci | patreon.com/evrimagaci

Çıktı Bilgisi: Bu sayfa, Evrim Ağacı yazdırma aracı kullanılarak 25/05/2022 09:06:23 tarihinde oluşturulmuştur. Evrim Ağacı'ndaki içeriklerin tamamı, birden fazla editör tarafından, durmaksızın elden geçirilmekte, güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu çıktının alındığı tarihten sonra yapılan güncellemeleri görmek ve bu içeriğin en güncel halini okumak için lütfen şu adrese gidiniz: https://evrimagaci.org/s/238

İçerik Kullanım İzinleri: Evrim Ağacı'ndaki yazılı içerikler orijinallerine hiçbir şekilde dokunulmadığı müddetçe izin alınmaksızın paylaşılabilir, kopyalanabilir, yapıştırılabilir, çoğaltılabilir, basılabilir, dağıtılabilir, yayılabilir, alıntılanabilir. Ancak bu içeriklerin hiçbiri izin alınmaksızın değiştirilemez ve değiştirilmiş halleri Evrim Ağacı'na aitmiş gibi sunulamaz. Benzer şekilde, içeriklerin hiçbiri, söz konusu içeriğin açıkça belirtilmiş yazarlarından ve Evrim Ağacı'ndan başkasına aitmiş gibi sunulamaz. Bu sayfa izin alınmaksızın düzenlenemez, Evrim Ağacı logosu, yazar/editör bilgileri ve içeriğin diğer kısımları izin alınmaksızın değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Bu Reklamı Kapat
Size Özel (Beta)
İçerikler
Sosyal
Kilometre
Aşı
Cinsellik
Mars
Samanyolu Galaksisi
Eğitim
Uçak
Saldırı
Nükleotit
Bilim İnsanı
Köpekler
Makale
Dinozor
Mantık
Genetik Müdahale
Yeşil
Egzersiz
Primat
Modern
Özellikler
Kanıt
Çağ
Doğa Yasaları
Evrimleşme
Enzim
Aklımdan Geçen
Komünite Seç
Aklımdan Geçen
Fark Ettim ki...
Bugün Öğrendim ki...
İşe Yarar İpucu
Bilim Haberleri
Hikaye Fikri
Başlık
Kafana takılan neler var?
Bağlantı
Gönder
Ekle
Soru Sor
Daha Fazla İçerik Göster
Evrim Ağacı'na Destek Ol
Evrim Ağacı'nın %100 okur destekli bir bilim platformu olduğunu biliyor muydunuz? Evrim Ağacı'nın maddi destekçileri arasına katılarak Türkiye'de bilimin yayılmasına güç katmak için hemen buraya tıklayın.
Popüler Yazılar
30 gün
90 gün
1 yıl
EA Akademi
Evrim Ağacı Akademi (ya da kısaca EA Akademi), 2010 yılından beri ürettiğimiz makalelerden oluşan ve kendi kendinizi bilimin çeşitli dallarında eğitebileceğiniz bir çevirim içi eğitim girişimi! Evrim Ağacı Akademi'yi buraya tıklayarak görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Etkinlik & İlan
Bilim ile ilgili bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? Yoksa bilim insanlarını veya bilimseverleri ilgilendiren bir iş, staj, çalıştay, makale çağrısı vb. bir duyurunuz mu var? Etkinlik & İlan Platformumuzda paylaşın, milyonlarca bilimsevere ulaşsın.
Podcast
Evrim Ağacı'nın birçok içeriğinin profesyonel ses sanatçıları tarafından seslendirildiğini biliyor muydunuz? Bunların hepsini Podcast Platformumuzda dinleyebilirsiniz. Ayrıca Spotify, iTunes, Google Podcast ve YouTube bağlantılarını da bir arada bulabilirsiniz.
Yazı Geçmişi
Okuma Geçmişi
Notlarım
İlerleme Durumunu Güncelle
Okudum
Sonra Oku
Not Ekle
Kaldığım Yeri İşaretle
Göz Attım

Evrim Ağacı tarafından otomatik olarak takip edilen işlemleri istediğin zaman durdurabilirsin.
[Site ayalarına git...]

Filtrele
Listele
Bu yazıdaki hareketlerin
Devamını Göster
Filtrele
Listele
Tüm Okuma Geçmişin
Devamını Göster
0/10000

Göster

Şifremi unuttum Üyelik Aktivasyonu

Göster

Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen e-posta adresinizi giriniz. E-posta adresinize şifrenizi sıfırlamak için bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Eğer aktivasyon kodunu almadıysanız lütfen e-posta adresinizi giriniz. Üyeliğinizi aktive etmek için e-posta adresinize bir bağlantı gönderilecektir.

Geri dön

Close
Geri Bildirim Gönder
Reklamsız Deneyim

Evrim Ağacı'nda reklamları 2 şekilde kapatabilirsiniz:

 1. Ücretsiz üye girişi yapmak: Sitedeki reklamların %50 kadarını kapatmak için ücretsiz bir Evrim Ağacı üyeliği açmanız ve sitemizi/uygulamamızı kullanmanız yeterli!

 2. Maddi destekçilerimiz arasına katılmak: Evrim Ağacı'nın çalışmalarına Kreosus, Patreon veya YouTube üzerinden maddi destekte bulunarak hem Türkiye'de bilim anlatıcılığının gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz, hem de site ve uygulamamızı reklamsız olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız deneyim, sitemizin/uygulamamızın çeşitli kısımlarda gösterilen Google reklamlarını ve destek çağrılarını görmediğiniz, %100 reklamsız ve çok daha temiz bir site deneyimi sunmaktadır.

Kreosus

Kreosus'ta her 10₺'lik destek, 1 aylık reklamsız deneyime karşılık geliyor. Bu sayede, tek seferlik destekçilerimiz de, aylık destekçilerimiz de toplam destekleriyle doğru orantılı bir süre boyunca reklamsız deneyim elde edebiliyorlar.

Kreosus destekçilerimizin reklamsız deneyimi, destek olmaya başladıkları anda devreye girmektedir ve ek bir işleme gerek yoktur.

Patreon

Patreon destekçilerimiz, destek miktarından bağımsız olarak, Evrim Ağacı'na destek oldukları süre boyunca reklamsız deneyime erişmeyi sürdürebiliyorlar.

Patreon destekçilerimizin Patreon ile ilişkili e-posta hesapları, Evrim Ağacı'ndaki üyelik e-postaları ile birebir aynı olmalıdır. Patreon destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi 24 saat alabilmektedir.

YouTube

YouTube destekçilerimizin hepsi otomatik olarak reklamsız deneyime şimdilik erişemiyorlar ve şu anda, YouTube üzerinden her destek seviyesine reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. YouTube Destek Sistemi üzerinde sunulan farklı seviyelerin açıklamalarını okuyarak, hangi ayrıcalıklara erişebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğer seçtiğiniz seviye reklamsız deneyim ayrıcalığı sunuyorsa, destek olduktan sonra YouTube tarafından gösterilecek olan bağlantıdaki formu doldurarak reklamsız deneyime erişebilirsiniz. YouTube destekçilerimizin reklamsız deneyiminin devreye girmesi, formu doldurduktan sonra 24-72 saat alabilmektedir.

Diğer Platformlar

Bu 3 platform haricinde destek olan destekçilerimize ne yazık ki reklamsız deneyim ayrıcalığını sunamamaktayız. Destekleriniz sayesinde sistemlerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz ve umuyoruz bu ayrıcalıkları zamanla genişletebileceğiz.

Giriş yapmayı unutmayın!

Reklamsız deneyim için, maddi desteğiniz ile ilişkilendirilmiş olan Evrim Ağacı hesabınıza yapmanız gerekmektedir. Giriş yapmadığınız takdirde reklamları görmeye devam edeceksinizdir.

Destek Ol

Devamını Oku
Evrim Ağacı Uygulamasını
İndir
Chromium Tabanlı Mobil Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
İlk birkaç girişinizde zaten tarayıcınız size uygulamamızı indirmeyi önerecek. Önerideki tuşa tıklayarak uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu öneriyi, yukarıdaki videoda görebilirsiniz. Eğer bu öneri artık gözükmüyorsa, Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Chromium Tabanlı Masaüstü Tarayıcılar (Chrome, Edge, Brave vb.)
Yeni uygulamamızı kurmak için tarayıcı çubuğundaki kurulum tuşuna tıklayın. "Yükle" (Install) tuşuna basarak kurulumu tamamlayın. Dilerseniz, Evrim Ağacı İleri Web Uygulaması'nı görev çubuğunuza sabitleyin. Uygulama logosuna sağ tıklayıp, "Görev Çubuğuna Sabitle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Eğer bu seçenek gözükmüyorsa, tarayıcının Ayarlar/Seçenekler (⋮) ikonuna tıklayıp, Uygulamayı Yükle seçeneğini kullanabilirsiniz.
Safari Mobil Uygulama
Sırasıyla Paylaş -> Ana Ekrana Ekle -> Ekle tuşlarına basarak yeni mobil uygulamamızı kurabilirsiniz. Bu basamakları görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayın

Önizleme
Görseli Kaydet
Sıfırla
Vazgeç
Ara
Alıntı Ekle
Kurallar
Komünite Kuralları
Bu komünite, fark edildiğinde ufku genişleten tespitler içindir. Yapacağınız paylaşımlar Evrim Ağacı'nın kurallarına tabidir. Ayrıca bu komünitenin ek kurallarına da uymanız gerekmektedir.
1
Formu olabildiğince eksiksiz doldurun.
Girdiğiniz sözün/alıntının kaynağı ne kadar açıksa o kadar iyi. Açıklama kısmına kitabın sayfa sayısını veya filmin saat/dakika/saniye bilgisini girebilirsiniz.
2
Anonimden kaçının.
Bazı sözler/alıntılar anonim olabilir. Fakat sözün anonimliğini doğrulamaksızın, bilmediğiniz her söze/alıntıya anonim yazmayın. Bu tür girdiler silinebilir.
3
Kaynağı araştırın ve sorgulayın.
Sayısız söz/alıntı, gerçekte o sözü hiçbir zaman söylememiş/yazmamış kişilere, hatalı bir şekilde atfediliyor. Paylaşımınızın site geneline yayılabilmesi için kaliteli kaynaklar kullanın ve kaynaklarınızı sorgulayın.
4
Ofansif ve entelektüel düşünceden uzak sözler yasaktır.
Gerilim, tersleme, tahrik, taciz, alay, dedikodu, trollük, vurdumduymazlık, duyarsızlık, ırkçılık, bağnazlık, nefret söylemi, azınlıklara saldırı, fanatizm, holiganlık, sloganlar yasaktır.
5
Sözlerinizi tırnak (") içine almayın.
Sistemimiz formatı otomatik olarak ayarlayacaktır.
Gönder
Bu Eseri Neden Tavsiye Ediyorsun?
Aşağıdaki kutuya, isimli neden tavsiye ettiğini girebilirsin. Ne kadar detaylı ve kapsamlı bir analiz yaparsan, bu eseri [OKUMAK/İZLEMEK] isteyenleri o kadar doğru ve fazla bilgilendirmiş olacaksın. Tavsiyenin faydalı bulunması halinde Evrim Ağacı kullanıcılarından daha fazla UP kazanman mümkün olacak. Tavsiyenin sadece negatif içerikte olamayacağını, eğer bu sistemi kullanıyorsan tavsiye ettiğin içeriğin pozitif taraflarından bahsetmek zorunda olduğunu lütfen unutma. Yapıcı eleştiri hakkında daha fazla bilgi almak için burayı okuyabilirsin.
Tavsiye Et